Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 674 din 12 septembrie 2019  privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale,  prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019  a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,  precum şi modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 674 din 12 septembrie 2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 751 din 16 septembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi al anexei nr. 3/25/02 la Legea bugetului de stat nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă repartizarea sumei de 625 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2019, pentru finanţarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare şi asigurarea cu utilităţi a acestora la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Suma prevăzută la art. 1 se transferă către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene.
    (2) Ordonatorii principali de credite, şi anume consiliile locale pe raza cărora unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
    (3) La sfârşitul anului 2019 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.

    ART. 3
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 7 iunie 2019, se modifică şi se completează la poziţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 674.
    ANEXA 1

    Amenajarea grupurilor sanitare şi asigurarea cu utilităţi a acestora la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2019

┌────┬─────┬─────────────────────────┬───────────┬────┐
│Nr. │Nr. │Denumirea unităţii │Denumirea │Suma│
│crt.│crt./│administrativ-teritoriale│unităţii de│(mii│
│ │judeţ│ │învăţământ │lei)│
├────┴─────┴─────────────────────────┴───────────┼────┤
│TOTAL GENERAL │625 │
├────────────────────────────────────────────────┼────┤
│TOTAL BOTOŞANI │510 │
├────┬─────┬─────────────────────────┬───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Primară │ │
│ │ │ │„Ştefan │ │
│1 │1 │Comuna Şendriceni │Airinei“, │38 │
│ │ │ │sat │ │
│ │ │ │Horlăceni, │ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Şendriceni │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Gimnazială │ │
│2 │2 │Comuna Durneşti │nr. 2, sat │109 │
│ │ │ │Guranda, │ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Durneşti │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Gimnazială │ │
│3 │3 │Comuna Havârna │„Ioan │200 │
│ │ │ │Cernat“, │ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Havârna │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Primară nr.│ │
│ │ │ │3, sat │ │
│4 │4 │Comuna Vlăsineşti │Miron │89 │
│ │ │ │Costin, │ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Vlăsineşti │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Gimnazială │ │
│5 │5 │Comuna Călăraşi │nr. 1, │74 │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │
├────┴─────┴─────────────────────────┴───────────┼────┤
│TOTAL BUZĂU │26 │
├────┬─────┬─────────────────────────┬───────────┼────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │Gimnazială │ │
│ │ │ │„Tache şi │ │
│6 │1 │Comuna Vintilă Vodă │Ecaterina │26 │
│ │ │ │Tocilescu“,│ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Vintilă │ │
│ │ │ │Vodă │ │
├────┴─────┴─────────────────────────┴───────────┼────┤
│TOTAL VRANCEA │89 │
├────┬─────┬─────────────────────────┬───────────┼────┤
│ │ │ │Grădiniţa │ │
│ │ │ │cu Program │ │
│ │ │ │Normal nr. │ │
│7 │1 │Comuna Nereju │2, sat │89 │
│ │ │ │Nereju Mic,│ │
│ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │Nereju │ │
└────┴─────┴─────────────────────────┴───────────┴────┘


    ANEXA 2


┌────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │
│ │poziţiei │Nr. │ │ │ │
│ │din anexa │poziţiei │ │Judeţul/ │Suma│
│Nr. │la │din │Denumirea unităţii │Denumirea │(mii│
│crt.│Hotărârea │cadrul │administrativ-teritoriale│unităţii de │lei)│
│ │Guvernului│judeţului│ │învăţământ │ │
│ │nr. 363/ │ │ │ │ │
│ │2019 │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│ALBA │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│1 │1 │1 │Comuna Câlnic │Normal, sat │0 │
│ │ │ │ │Deal, comuna│ │
│ │ │ │ │Câlnic │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│2 │2 │2 │Comuna Câlnic │Primară, sat│0 │
│ │ │ │ │Deal, comuna│ │
│ │ │ │ │Câlnic │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│BACĂU │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│3 │68 │27 │Comuna Coloneşti │Călini, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Coloneşti │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│BOTOŞANI │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│4 │176 │8 │Comuna Blândeşti │2, sat │0 │
│ │ │ │ │Cerchejeni, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Blândeşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│5 │177 │9 │Comuna Cândeşti │1, sat │0 │
│ │ │ │ │Talpa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Cândeşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│ │ │ │ │3, sat │ │
│6 │188 │20 │Comuna George Enescu │Stânca, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │George │ │
│ │ │ │ │Enescu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│7 │189 │21 │Comuna George Enescu │4, sat │0 │
│ │ │ │ │Popeni, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │George │ │
│ │ │ │ │Enescu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│8 │194 │26 │Comuna Mihăileni │Primară nr. │0 │
│ │ │ │ │2, comuna │ │
│ │ │ │ │Mihăileni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│9 │206 │38 │Comuna Stăuceni │4, sat │0 │
│ │ │ │ │Siliştea, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Stăuceni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│10 │210 │42 │Comuna Suharău │5, sat │0 │
│ │ │ │ │Oroftiana, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Suharău │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│ │ │ │ │4, sat │ │
│ │ │ │ │Plopenii │ │
│11 │215 │47 │Comuna Ungureni │Mari │0 │
│ │ │ │ │(clădire │ │
│ │ │ │ │Plopenii │ │
│ │ │ │ │Mari), │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Ungureni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│12 │219 │51 │Comuna Vorniceni │2, sat Dealu│0 │
│ │ │ │ │Crucii, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Vorniceni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│13 │220 │52 │Comuna Vorniceni │Normal nr. │0 │
│ │ │ │ │2, comuna │ │
│ │ │ │ │Vorniceni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│ │ │ │ │„Gheorghe │ │
│14 │230 │62 │Oraşul Flămânzi │Pricop“ │0 │
│ │ │ │ │Chiţoveni, │ │
│ │ │ │ │oraşul │ │
│ │ │ │ │Flămânzi │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială │ │
│ │ │ │ │„Mihai │ │
│15 │ │ │Comuna Mihai Eminescu │Eminescu“, │60 │
│ │ │ │ │sat │ │
│ │ │ │ │Ipoteşti, │ │
│ │ │ │ │comuna Mihai│ │
│ │ │ │ │Eminescu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│16 │ │ │Comuna Mileanca │3, sat │53 │
│ │ │ │ │Scutari, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Mileanca │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│17 │ │ │Comuna Mileanca │4, sat │70 │
│ │ │ │ │Seliştea, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Mileanca │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│18 │ │ │Comuna Mitoc │Normal nr. │56 │
│ │ │ │ │1, comuna │ │
│ │ │ │ │Mitoc │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială │ │
│19 │ │ │Comuna Santa Mare │nr. 1 (corp │74 │
│ │ │ │ │C), comuna │ │
│ │ │ │ │Santa Mare │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│20 │ │ │Comuna Unţeni │2, sat │70 │
│ │ │ │ │Mânăstireni,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Unţeni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│21 │ │ │Comuna Unţeni │3, sat │70 │
│ │ │ │ │Burleşti, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Unţeni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială │ │
│22 │ │ │Comuna Văculeşti │nr. 1 (corp │89 │
│ │ │ │ │A), comuna │ │
│ │ │ │ │Văculeşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială │ │
│23 │ │ │Comuna Durneşti │nr. 2, sat │12 │
│ │ │ │ │Guranda, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Durneşti │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│BUZĂU │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│24 │242 │3 │Comuna Calvini │Bâscenii de │0 │
│ │ │ │ │Jos, comuna │ │
│ │ │ │ │Calvini │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială │ │
│ │ │ │ │„Tache şi │ │
│25 │ │ │Comuna Vintilă Vodă │Ecaterina │159 │
│ │ │ │ │Tocilescu“, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Vintilă Vodă│ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│26 │247 │8 │Comuna Lopătari │Ploştina, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lopătari │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│27 │ │ │Comuna Lopătari │Luncile, │89 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Lopătari │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│IALOMIŢA │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│28 │398 │1 │Comuna Adâncata │Moldoveni, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Adâncata │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│29 │ │ │Comuna Moldoveni │Moldoveni, │53 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Moldoveni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│30 │402 │5 │Comuna Borduşani │Primară │0 │
│ │ │ │ │Raşi, comuna│ │
│ │ │ │ │Borduşani │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│31 │ │ │Comuna Sălcioara │Primară │74 │
│ │ │ │ │Raşi, comuna│ │
│ │ │ │ │Sălcioara │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│TELEORMAN │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│32 │635 │20 │Comuna Mârzăneşti │2, │0 │
│ │ │ │ │Mârzăneşti, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Mârzăneşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│33 │ │ │Comuna Mârzăneşti │Normal nr. │56 │
│ │ │ │ │2, Cernetu, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Mârzăneşti │ │
├────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┤
│VRANCEA │
├────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│34 │830 │11 │Comuna Corbiţa │Normal │0 │
│ │ │ │ │Rădăcineşti,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Corbiţa │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│35 │831 │12 │Comuna Dumitreşti │Biceştii de │0 │
│ │ │ │ │Sus, comuna │ │
│ │ │ │ │Dumitreşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│36 │832 │13 │Comuna Dumitreşti │1, sat │0 │
│ │ │ │ │Găloieşti, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Dumitreşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│37 │834 │15 │Comuna Dumitreşti │Normal, sat │0 │
│ │ │ │ │Poieniţa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Dumitreşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│38 │836 │17 │Comuna Gura Caliţei │Dealu Lung, │0 │
│ │ │ │ │comuna Gura │ │
│ │ │ │ │Caliţei │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară nr. │ │
│ │ │ │ │2 Jariştea +│ │
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│39 │837 │18 │Comuna Jariştea │Program │0 │
│ │ │ │ │Normal nr. 2│ │
│ │ │ │ │Jariştea, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Jariştea │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│40 │840 │21 │Comuna Jitia │Primară, sat│0 │
│ │ │ │ │Măgura, │ │
│ │ │ │ │comuna Jitia│ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│41 │841 │22 │Comuna Jitia │Normal │0 │
│ │ │ │ │Măgura, │ │
│ │ │ │ │comuna Jitia│ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│42 │844 │25 │Comuna Nistoreşti │Brădetu, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Nistoreşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│ │ │ │ │Păuleşti │ │
│ │ │ │ │Fundătura + │ │
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│43 │845 │26 │Comuna Păuleşti │Program │0 │
│ │ │ │ │Normal │ │
│ │ │ │ │Păuleşti │ │
│ │ │ │ │Fundătura, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Păuleşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Gimnazială, │ │
│44 │852 │33 │Comuna Tulnici │sat Coza, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Tulnici │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│ │ │ │ │Lepşa + │ │
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│45 │853 │34 │Comuna Tulnici │Program │0 │
│ │ │ │ │Normal │ │
│ │ │ │ │Lepşa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Tulnici │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│46 │857 │38 │Comuna Vrâncioaia │Muncei, │0 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Vrâncioaia │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│47 │858 │39 │Comuna Vrâncioaia │Normal │0 │
│ │ │ │ │Ploştina, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Vrâncioaia │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│48 │ │ │Comuna Dumitreşti │Biceştii de │70 │
│ │ │ │ │Jos, comuna │ │
│ │ │ │ │Dumitreşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│ │ │ │ │„Nicolae V. │ │
│49 │ │ │Comuna Gura Caliţei │Bălan“, sat │56 │
│ │ │ │ │Lacu Lui │ │
│ │ │ │ │Baban, │ │
│ │ │ │ │comuna Gura │ │
│ │ │ │ │Caliţei │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│50 │ │ │Comuna Gura Caliţei │Normal, │38 │
│ │ │ │ │comuna Gura │ │
│ │ │ │ │Caliţei │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│51 │ │ │Comuna Gura Caliţei │Plopu, │38 │
│ │ │ │ │comuna Gura │ │
│ │ │ │ │Caliţei │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│52 │ │ │Comuna Jariştea │Pădureni, │56 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Jariştea │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│ │ │ │ │Scânteia + │ │
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│53 │ │ │Comuna Jariştea │Program │38 │
│ │ │ │ │Normal, sat │ │
│ │ │ │ │Scânteia, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Jariştea │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│54 │ │ │Comuna Nereju │Brădăceşti, │89 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Nereju │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară │ │
│55 │ │ │Comuna Păuneşti │Surlea, │74 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Păuneşti │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│56 │ │ │Comuna Ploscuţeni │Argea, │56 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Ploscuţeni │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│57 │ │ │Comuna Reghiu │3, sat │53 │
│ │ │ │ │Şindrilari, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Reghiu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│ │ │ │ │Normal nr. │ │
│58 │ │ │Comuna Tătăranu │1, sat │38 │
│ │ │ │ │Bordeasca │ │
│ │ │ │ │Veche, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Tătăranu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Grădiniţa cu│ │
│ │ │ │ │Program │ │
│59 │ │ │Comuna Tătăranu │Normal, sat │38 │
│ │ │ │ │Mărtineşti, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Tătăranu │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │ │Primară, sat│ │
│60 │ │ │Comuna Tănăsoaia │Galbeni, │38 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Tănăsoaia │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016