Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 668 din 9 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 9 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 744 din 12 septembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Legea nr. 49/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi c^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c^1) avizează, în condiţiile legii şi conform prescripţiilor tehnice, programe şi rapoarte tehnice, memorii şi documentaţii tehnice la instalaţii/echipamente;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) atestă persoane fizice în vederea realizării responsabilităţilor stabilite în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile prevăzute în prescripţiile tehnice;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), literele h) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 şi avize obligatorii de montare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^3;
    (...)
n) participă la constatarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;"

    5. La articolul 3, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda împuterniciri persoanelor fizice şi juridice autorizate, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat şef."

    6. La articolul 4, alineatele (1), (1^1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În cadrul ISCIR funcţionează 13 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.
    (1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 280.
    (...)
    (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile personalului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii."

    7. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorii de stat şef adjuncţi, directorii, inspectorii-şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6)."

    8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de către ISCIR în condiţiile legii."

    9. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Disponibilităţile băneşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează şi se utilizează de către aceasta în anul următor."

    10. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei“.
    11. Anexele nr. 1, 1^1, 1^2 şi 2-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.
    12. După anexa nr. 1^2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I „Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei“ litera b), subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 280 posturi."
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
                    Sorin-Marian Roman
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 9 septembrie 2019.
    Nr. 668.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    Instalaţii/Echipamente pentru care se autorizează funcţionarea
    A. Instalaţii/echipamente sub presiune şi instalaţii/ echipamente de ridicat clasice
    1. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)
    2. Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare
    3. Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW
    4. Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012
    5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare
    6. Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate - GPL
    7. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate - GNC
    8. Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV
    9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală
    10. Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală
    11. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi
    12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală
    13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare
    14. Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare
    15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală
    16. Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea, indiferent de sarcina nominală
    17. Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg
    18. Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale
    19. Scări şi trotuare rulante
    20. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală
    21. Echipamente pentru parcurile de distracţii

    B. Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/ echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare
    1. Sisteme şi componente care reţin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară
    1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari
    1.2. Componente care reţin presiunea, conform prescripţiilor tehnice

    2. Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară
    3. Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/ echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)
    *) Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea ocupaţiei │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Fochist cazane de abur şi apă │
│ │fierbinte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Fochist cazane mici de abur │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Fochist cazane de apă caldă şi │
│ │cazane de abur de joasă presiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Fochist cazane conduse de │
│ │calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Laborant operator centrale │
│ │termice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Automatist pentru supraveghere şi│
│ │întreţinere cazane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7. │Operator umplere recipiente GPL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │Îmbuteliator fluide sub presiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Macaragiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10. │Maşinist pod rulant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │Stivuitorist │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12. │Liftier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │Mecanic trolist │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │Operator la platforme pentru │
│ │lucrul la înălţime │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │Sudor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16. │Sudor electric │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17. │Sudor oxi-gaz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Operator sudare ţevi şi fitinguri│
│18. │din polietilenă de înaltă │
│ │densitate PEHD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│19. │Operator control nedistructiv cu │
│ │radiaţii penetrante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20. │Operator control nedistructiv cu │
│ │ultrasunete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│21. │Operator control nedistructiv cu │
│ │lichide penetrante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22. │Operator control nedistructiv cu │
│ │particule magnetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23. │Operator control nedistructiv │
│ │prin curenţi turbionari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│24. │Operator control nedistructiv │
│ │pentru verificarea etanşeităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Operator control nedistructiv │
│25. │pentru examinarea │
│ │magneto-inductivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26. │Operator control nedistructiv │
│ │pentru examinare vizuală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27. │Operator control nedistructiv │
│ │pentru emisie acustică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Operator responsabil cu │
│28. │supravegherea tehnică a │
│ │instalaţiilor (RSVTI) │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1^2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    Instalaţii/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Tip de │Instalaţii/ │
│crt.│instalaţii/│echipamente şi │
│ │echipamente│parametri │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Cazane de abur şi │
│ │Cazane │cazane de apă │
│ │pentru │fierbinte având PS x │
│ │abur, apă │V > 60 (bar x litru) │
│1. │caldă şi │- Cazane de apă caldă│
│ │apă │şi cazane de abur de │
│ │fierbinte │joasă presiune cu │
│ │ │puteri nominale > 400│
│ │ │kW │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Instalaţii pentru │
│ │ │gaze petroliere │
│ │ │lichefiate - GPL │
│ │ │- Instalaţii pentru │
│ │ │gaze naturale │
│ │ │comprimate - GNC │
│ │ │- Instalaţii pentru │
│ │ │gaze naturale │
│ │ │comprimate pentru │
│ │ │vehicule - GNCV │
│ │ │- Recipiente pentru │
│ │ │depozitarea clorului │
│ │ │sau dioxidului de │
│ │ │sulf, lichefiate │
│ │ │- Recipiente pentru │
│ │ │depozitarea │
│ │ │hidrogenului │
│ │ │- Recipiente │
│ │ │criogenice din │
│ │ │industria oxigenului,│
│ │ │azotului şi argonului│
│ │ │- Recipiente tip │
│ │Echipamente│coloană sau sferice │
│ │sub │calculate la sarcini │
│2. │presiune │datorate vântului sau│
│ │mai mare de│seismelor │
│ │0,5 bari │- Recipiente pentru │
│ │ │depozitarea gazelor │
│ │ │petroliere lichefiate│
│ │ │- GPL │
│ │ │- Autoclave, cu │
│ │ │excepţia celor cu │
│ │ │rezistenţă electrică,│
│ │ │care conţin gaze din │
│ │ │grupa 2 şi se │
│ │ │încadrează la │
│ │ │categoriile I şi II │
│ │ │potrivit tabelului 2 │
│ │ │din anexa nr. 2 la │
│ │ │Hotărârea Guvernului │
│ │ │nr. 123/2015 privind │
│ │ │stabilirea │
│ │ │condiţiilor pentru │
│ │ │punerea la dispoziţie│
│ │ │pe piaţă a │
│ │ │echipamentelor sub │
│ │ │presiune, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    INSPECŢII TERITORIALE
    ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Raza de │
│crt.│inspecţiei │activitate │
│ │teritoriale │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Bacău │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Galaţi │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│1. │Teritorială ISCIR│Judeţul Neamţ │
│ │Bacău ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Vrancea│
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Brăila │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Braşov │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│2. │Teritorială ISCIR│Judeţul Covasna│
│ │Braşov ├───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │Harghita │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Inspecţia │Municipiul │
│3. │Teritorială ISCIR│Bucureşti │
│ │Bucureşti ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Ilfov │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │Inspecţia │Bistriţa-Năsăud│
│4. │Teritorială ISCIR├───────────────┤
│ │Cluj-Napoca │Judeţul Cluj │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Sălaj │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Inspecţia │Judeţul │
│5. │Teritorială ISCIR│Constanţa │
│ │Constanţa ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Tulcea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Dolj │
│ │ ├───────────────┤
│ │Inspecţia │Judeţul Gorj │
│6. │Teritorială ISCIR├───────────────┤
│ │Craiova │Judeţul │
│ │ │Mehedinţi │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Olt │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │Călăraşi │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│7. │Teritorială ISCIR│Judeţul Giurgiu│
│ │Giurgiu ├───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │Teleorman │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │Botoşani │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│8. │Teritorială ISCIR│Judeţul Iaşi │
│ │Iaşi ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Vaslui │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Suceava│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Bihor │
│ │ ├───────────────┤
│ │Inspecţia │Judeţul Satu │
│9. │Teritorială ISCIR│Mare │
│ │Oradea ├───────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │Maramureş │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Argeş │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│10. │Teritorială ISCIR│Judeţul │
│ │Piteşti │Dâmboviţa │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Vâlcea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Buzău │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│11. │Teritorială ISCIR│Judeţul │
│ │Ploieşti │Ialomiţa │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Prahova│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Alba │
│ │ ├───────────────┤
│ │Inspecţia │Judeţul │
│12. │Teritorială ISCIR│Hunedoara │
│ │Sibiu ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Sibiu │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Mureş │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Judeţul Arad │
│ │Inspecţia ├───────────────┤
│13. │Teritorială ISCIR│Judeţul │
│ │Timişoara │Caraş-Severin │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Judeţul Timiş │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    NORMATIV
    privind parcul auto al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │- câte un │
│ │autoturism │
│1. Autoturisme de │pentru fiecare │
│intervenţie-verificare│judeţ deservit │
│ │de inspecţiile │
│ │teritoriale │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │- câte un │
│ │autoturism la 3│
│ │inspectori de │
│ │specialitate │
│ │care efectuează│
│ │controale şi │
│ │verificări │
│ │tehnice în │
│ │teren │
│ │- câte un │
│ │autoturism │
│2. Autoturisme │pentru fiecare │
│ │inspecţie │
│ │teritorială în │
│ │scopul │
│ │realizării │
│ │activităţii de │
│ │supraveghere a │
│ │pieţei │
│ │- câte un │
│ │autoturism │
│ │pentru │
│ │conducerea │
│ │ISCIR*) │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │- câte un │
│ │autolaborator │
│ │pentru fiecare │
│ │inspecţie │
│3. Autolaboratoare │teritorială │
│ │- un │
│ │autolaborator │
│ │pentru │
│ │supravegherea │
│ │pieţei │
└──────────────────────┴───────────────┘

    *) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTĂ:
    Consumul de carburanţi aferent se stabileşte, în funcţie de necesităţi, prin ordin al inspectorului de stat şef.


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 1^3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
    Instalaţii/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de montare

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Tip de │Instalaţii/ │
│crt.│instalaţii/ │echipamente şi │
│ │echipamente │parametri │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Macarale cu │
│ │ │sarcina nominală │
│ │ │> 1 t, cu │
│ │ │excepţia celor cu│
│ │ │acţionare │
│ │ │manuală, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │sarcina nominală │
│ │ │- Platforme │
│ │ │ridicătoare │
│ │ │nedeplasabile │
│ │ │pentru persoane, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │sarcina nominală,│
│ │ │platforme pentru │
│ │ │materiale cu │
│ │ │sarcina nominală │
│ │ │> 1t şi platforme│
│ │ │ridicătoare │
│ │ │pentru persoane │
│ │ │cu dizabilităţi │
│ │ │montate la │
│ │ │instituţii │
│ │ │publice, de │
│ │ │interes public │
│ │ │sau care oferă │
│ │ │servicii publice │
│ │ │- Elevatoare │
│ │Macarale, │pentru vehicule, │
│ │ascensoare, │cu excepţia celor│
│ │elevatoare, │acţionate manual,│
│ │instalaţii de │indiferent de │
│ │transport pe │sarcina nominală │
│ │cablu şi │- Sisteme de │
│ │instalaţii de │parcare pentru │
│ │ridicat pe plan│vehicule, cu │
│1. │înclinat, scări│platforme │
│ │şi trotuare │ridicătoare │
│ │rulante, │- Mecanisme de │
│ │platforme │ridicat având │
│ │ridicătoare şi │sarcina nominală │
│ │alte mecanisme │> 1 t, cu │
│ │de ridicat, │excepţia celor cu│
│ │care se │acţionare │
│ │montează pe │manuală, │
│ │amplasament fix│indiferent de │
│ │ │sarcina nominală │
│ │ │- Ascensoare de │
│ │ │mărfuri exclusiv │
│ │ │cu comandă │
│ │ │exterioară, │
│ │ │ascensoare cu │
│ │ │schip şi │
│ │ │ascensoare de │
│ │ │construcţie │
│ │ │specială pentru │
│ │ │materiale, având │
│ │ │sarcina nominală │
│ │ │≥ 100 kg │
│ │ │- Instalaţii de │
│ │ │transport pe │
│ │ │cablu şi pe plan │
│ │ │înclinat pentru │
│ │ │materiale │
│ │ │- Scări şi │
│ │ │trotuare rulante │
│ │ │- Mecanisme şi │
│ │ │instalaţii de │
│ │ │ridicat pentru │
│ │ │teatre, cu │
│ │ │excepţia celor │
│ │ │acţionate manual,│
│ │ │indiferent de │
│ │ │sarcina nominală │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Instalaţii şi │ │
│ │echipamente │ │
│ │destinate, │- Echipamente │
│2. │montate şi │pentru parcurile │
│ │utilizate în │de distracţii │
│ │cadrul │ │
│ │parcurilor de │ │
│ │distracţii │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016