Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 august 2020  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 august 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 727 din 12 august 2020
    În vederea asigurării aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord,
    având în vedere dispoziţiile art. 131 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    În cuprinsul prezentei hotărâri se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/945, şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

    ART. 2
    (1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor ca autoritate de notificare în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.
    (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii se efectuează de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

    ART. 3
    Pe baza documentelor puse la dispoziţie de organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 2 alin. (2), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.

    ART. 4
    (1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate de supraveghere a pieţei pentru produsele care intră sub incidenţa cap. II din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, denumite în continuare produse.
    (2) În exercitarea atribuţiilor de autoritate de supraveghere a pieţei, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate dispune, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului delegat (UE) 2019/945, măsuri privind restricţionarea sau interzicerea introducerii şi/sau punerii la dispoziţie pe piaţa din România a unui produs sau pentru retragerea sau rechemarea acestuia de pe piaţă.
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se comunică operatorului economic care a introdus şi/sau a pus la dispoziţie pe piaţa din România produsul care face obiectul deciziei.
    (4) În cazul luării unei decizii privind interzicerea introducerii pe piaţa din România a unui produs, Autoritatea Aeronautică Civilă Română informează în mod corespunzător autoritatea vamală.
    (5) Fără a aduce atingere atribuţiilor Autorităţii Aeronautice Civile Române rezultate din calitatea de autoritate de supraveghere a pieţei conform alin. (1), în vederea eficientizării activităţilor specifice de supraveghere a pieţei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, verifică produsele puse la dispoziţie pe piaţa din România de către importatori şi distribuitori, indiferent de canalul de comercializare, pentru a se asigura că sunt respectate următoarele cerinţe:
    a) marcajul CE este aplicat pe produs, cu respectarea dispoziţiilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 şi ale art. 15 şi 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;
    b) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;
    c) a fost aplicată eticheta de identificare a clasei produsului;
    d) a fost aplicată, după caz, indicaţia nivelului de putere acustică;
    e) numărul de serie al produsului a fost aplicat şi are formatul corect;
    f) manualul sau informaţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2019/945 sunt disponibile, inclusiv în limba română;
    g) declaraţia de conformitate UE, întocmită corect, este ataşată produsului, inclusiv in limba română;
    h) documentaţia tehnică este disponibilă şi completă;
    i) numele producătorului sau al importatorului produsului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sunt indicate pe produs, pe ambalajul acestuia sau într-un document însoţitor.

    (6) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (5), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cooperează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
    (7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române neconformităţile identificate în urma verificărilor efectuate în conformitate cu alin. (5) şi, după caz, sancţiunile aplicate.

    ART. 5
    În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) şi ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, manualul, informaţiile şi declaraţia de conformitate UE care însoţesc orice produs care intră sau este pus la dispoziţie sub orice formă pe piaţa din România, în vederea comercializării, trebuie să fie traduse în limba română.

    ART. 6
    (1) Producătorii cu sediul în România, precum şi importatorii produselor comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române adresele şi datele de contact ale distribuitorilor cărora le-au furnizat produse în vederea comercializării acestora pe teritoriul României.
    (2) Distribuitorii care comercializează produse pe teritoriul României, inclusiv prin canale electronice, comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române datele de contact şi adresele producătorilor sau, după caz, ale importatorilor care le-au furnizat produsele.

    ART. 7
    Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

    ART. 8
    Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
    a) introducerea sau punerea la dispoziţie pe piaţa din România de către importatori sau distribuitori a unui produs care nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 4 alin. (5);
    b) nerespectarea de către producători a obligaţiilor ce le revin conform art. 4 alin. (3) şi art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;
    c) nerespectarea de către importatori a obligaţiilor ce le revin conform art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidenţa lit. a);
    d) nerespectarea de către distribuitori a obligaţiilor ce le revin conform art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidenţa lit. a);
    e) nerespectarea de către operatorii economici a dispoziţiilor art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945;
    f) nerespectarea de către operatorii UAS a obligaţiei de înregistrare conform cerinţei prevăzute la art. 14 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;
    g) utilizarea de către un pilot la distanţă, într-o operaţiune UAS din categoria „deschise“, a unei aeronave fără pilot pentru care nu sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. UAS.OPEN.050 subpct. 6 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;
    h) utilizarea unei aeronave fără pilot într-o operaţiune UAS din categoria „deschise“, respectiv „specifice“, de către un pilot la distanţă care nu îndeplineşte cerinţele de la pct. UAS.OPEN.060 subpct. 1 lit. (a), respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 1 lit. (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;
    i) nerespectarea de către pilotul la distanţă a dispoziţiilor pct. UAS.OPEN.060 subpct. 3, respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 3 lit. (e) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;
    j) refuzul operatorului UAS care efectuează operaţiuni din categoria specifice de a permite accesul inspectorilor Autorităţii Aeronautice Civile Române la orice structură, UAS, document, evidenţe, date, proceduri, conform cerinţei de la pct. UAS.SPEC.090 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.


    ART. 9
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. a), e) şi j) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. b)-d) şi i) se sancţionează cu amendă de la 15.000-20.000 lei.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
    a) persoanele desemnate în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contravenţiile prevăzute la art. 8;
    b) persoanele desemnate în acest scop de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. a);
    c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi poliţiştii locali pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h).

    (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Aplicarea sancţiunilor de natură contravenţională prevăzute la art. 8 nu aduce atingere dreptului Autorităţii Aeronautice Civile Române de a dispune măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.

    ART. 10
    Dispoziţiile prezentei hotărâri nu se aplică aeronavelor de stat.

    ART. 11
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-j) se aplică de la data aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Daniela Nicolescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 643.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016