Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 637 din 27 august 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 27 august 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bârlad"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 721 din 2 septembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Bârlad“, judeţul Vaslui, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Bârlad, Zorleni şi Griviţa, din judeţul Vaslui, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Bârlad, Zorleni şi Griviţa din judeţul Vaslui, sunt în cuantum total de 2.279,3 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor,
                    Marius Humelnicu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 637.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“, aflate pe raza localităţilor Bârlad, Zorleni şi Griviţa din judeţul Vaslui, proprietarii sau
    alţi titulari de drepturi reale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬───────┬───────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi prenumele│Adresa │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │despăgubire,│
│Nr. │ │ │proprietarului/ │ │Categoria de│Nr. cad./ │Nr. │Suprafaţa│de │Construcţii│Anexe │conform │
│crt.│Judeţul│UAT │deţinătorului ├───────┬───────┤folosinţă │topo │CF │totală │expropriat│(mp) │(m.p.)│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │Tarlaua│Parcela│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┴───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. KIDCOR IMPEX -│Str. Tecuciului│Curţi │ │ │ │ │ │C7 = │ │
│1 │VASLUI │BÂRLAD │S.R.L. │nr. 9 │construcţii │70638 │70638│23.366 │6.869 │C7 = 308 │270 │1.571.335 │
│ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. SMART SET │Strada │Curţi │ │ │ │ │C1 = 236 C2│C1 = │ │
│2 │VASLUI │BÂRLAD │IMPEX - S.R.L. │Trestiana │construcţii │74498 │74498│4.357 │864 │= 1348 │131 C2│259.060 │
│ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │= 42 │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. BERLIN - │Strada │Curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │VASLUI │BÂRLAD │S.R.L. │Trestiana │construcţii │850 │850 │11.671 │985 │- │- │221.525 │
│ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┬───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GÎBU CATINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │VASLUI │ZORLENI│(decedată) (nu se │34 │485/18/│Arabil │ │- │6.000 │1.859 │- │- │2.324 │
│ │ │ │cunosc │ │2 │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │moştenitorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│5 │VASLUI │ZORLENI│VELIC TĂNASĂ │34 │485/5 │Arabil │679 │- │10.374 │7.541 │- │- │9.426 │
│ │ │ │ │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │COŞER I. MARGARETA │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │VASLUI │ZORLENI│(decedată) COŞER N.│34 │485/4 │(extravilan)│ │- │6.000 │2.586 │- │- │3.233 │
│ │ │ │lON (fiul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │PODOLEANU P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │VASLUI │ZORLENI│DUMITRU (decedat), │34 │485/3 │Arabil │ │- │5.000 │617 │- │- │771 │
│ │ │ │PODOLEANU G. ELENA │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(soţie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │COŞERU ANIŢA │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │VASLUI │ZORLENI│(decedată), COŞERU │34 │485/2 │(extravilan)│ │- │2.800 │26 │- │- │33 │
│ │ │ │ANICA (fiica) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│9 │VASLUI │ZORLENI│FOCŞA ILEANA │34 │491/1 │Arabil │72182 │- │5.000 │451 │- │- │564 │
│ │ │ │ │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│10 │VASLUI │ZORLENI│URECHE VICTOR │34 │491/2 │Arabil │72181 │- │30.000 │1.430 │- │- │1.788 │
│ │ │ │ │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │UNGUREANU │ │ │ │72194 │- │28.305 │5.818 │ │ │7.273 │
│ │ │ │SERGIU-TRAIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU NICOLAIE, │ │ │ ├──────────┼─────┼─────────┼──────────┤ │ ├────────────┤
│11 │VASLUI │ZORLENI│PASCU LUCIAN │34 │494/1 │Arabil │72195 │- │28.305 │3.304 │- │- │4.130 │
│ │ │ │GABRIEL, BUCUR │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA RALUCA, MANTA│ │ │ ├──────────┼─────┼─────────┼──────────┤ │ ├────────────┤
│ │ │ │FLAVIANA MIHAELA │ │ │ │72196 │- │28.306 │627 │ │ │784 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│12 │VASLUI │ZORLENI│ŞERBAN LUCIAN │34 │494/2 │Arabil │73556 │- │50.620 │7.533 │- │- │9.416 │
│ │ │ │NICOLAIE │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│13 │VASLUI │ZORLENI│PETRIŞOR ATENA │34 │494/3 │Arabil │70361 │- │19.900 │1.606 │- │- │2.008 │
│ │ │ │ │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│14 │VASLUI │ZORLENI│ILAŞ MIHAI │34 │494/4 │Arabil │73076 │- │9.986 │716 │- │- │895 │
│ │ │ │ │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │BULBUC IOANA │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │VASLUI │ZORLENI│(decedată), DOBREA │34 │494/5 │(extravilan)│ │- │5.700 │1.081 │- │- │1.351 │
│ │ │ │LISIA (fiică) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│16 │VASLUI │ZORLENI│ŞERBAN LUCIAN │34 │494/6 │Arabil │70927 │- │10.602 │1.445 │- │- │1.806 │
│ │ │ │NICOLAIE │ │ │(extravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│17 │VASLUI │ZORLENI│GHINEA LUCIAN │34 │ │Arabil │ │- │- │29 │- │- │203 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │AVASILICHIOALEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │VASLUI │ZORLENI│AVASILICHIOALEI │34 │501/20 │Arabil │571 │- │12.485 │8.673 │- │- │60.711 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(mandatar HUŢANU I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GICU) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │HUŢANU I. MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │VASLUI │ZORLENI│HUŢANU C. ADRIANA │34 │501/20 │Arabil │570 │- │12.485 │2.828 │- │- │19.796 │
│ │ │ │(mandatar HUŢANU I.│ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GICU) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│20 │VASLUI │ZORLENI│SANDU ANICA │34 │501/19 │Arabil │ │- │25.001 │1.619 │- │- │11.333 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│21 │VASLUI │ZORLENI│ŞTEFĂNESCU COSTEL │34 │501/18 │Arabil │71912 │- │15.000 │379 │- │- │2.653 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│22 │VASLUI │ZORLENI│TĂNASE GACHI-PETRUŢ│34 │501/17 │Arabil │70465 │- │1.500 │177 │- │- │1.239 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│23 │VASLUI │ZORLENI│FOCŞA FLORIN │34 │501/16 │Arabil │864/1/2 │- │1.509 │176 │- │- │1.232 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│24 │VASLUI │ZORLENI│BABOIU NECULAI │34 │501/15 │Arabil │ │- │5.006 │83 │- │- │581 │
│ │ │ │MARIUS │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │PAŞCANU ALIN │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │VASLUI │ZORLENI│ROBERTINO, PAŞCANU │34 │501/14 │(intravilan)│72624 │- │5.001 │83 │- │- │581 │
│ │ │ │OANA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│26 │VASLUI │ZORLENI│PRICOPE FLORIN │34 │501/13 │Arabil │71144 │- │10.001 │211 │- │- │1.477 │
│ │ │ │ │ │501/9/1│(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│27 │VASLUI │ZORLENI│NUCUŢĂ VASILE │34 │501/10 │Arabil │70636 │- │10.000 │236 │- │- │1.652 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Arabil │70916 │ │ │ │ │ │ │
│28 │VASLUI │ZORLENI│TABUŞ V. ANICA │34 │501/9 │(intravilan)│70915 │- │5.500 │141 │- │- │987 │
│ │ │ │ │ │ │ │70914 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│29 │VASLUI │ZORLENI│CÂRCOTĂ IONEL │34 │501/8 │Arabil │70636 │- │2.144 │156 │- │- │1.092 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│30 │VASLUI │ZORLENI│DOBRE-LEREANU │34 │501/6 │Arabil │NC1102 │- │5.000 │158 │- │- │1.106 │
│ │ │ │JULIETA DOINA │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│31 │VASLUI │ZORLENI│ŞERBAN NECULAI │34 │501/5 │Arabil │70351 │- │5.002 │152 │- │- │1.064 │
│ │ │ │ │ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│32 │VASLUI │ZORLENI│S.C. DOETAX BÂRLAD │34 │501/3 │Arabil │Nc 410 409│- │10.000 │430 │- │- │3.010 │
│ │ │ │ │ │501/2 │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│33 │VASLUI │ZORLENI│S.C. │34 │501/1 │Arabil │NC 980 831│- │10.000 │247 │- │- │1.729 │
│ │ │ │CONSTRUCŢII-CONSULT│ │ │(intravilan)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┴───────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│34 │VASLUI │GRIVIŢA│MARIN MIHAELA, │79/1344/5 │A │ID 142 (NC│71248│26.892 │3.721 │- │- │4.651 │
│ │ │ │MARIN RADU │ │ │71248) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│35 │VASLUI │GRIVIŢA│MARIN MIHAELA, │79/1344/4 │A │ID 141 (NC│71245│14.567 │1.150 │- │- │1.438 │
│ │ │ │MARIN RADU │ │ │71245) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │MĂTĂSARU MARGHIOALA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │VASLUI │GRIVIŢA│(decedată), │77/1332/14 │A │ID 911 │- │5.800 │99 │- │- │124 │
│ │ │ │MĂTĂSARU COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ş.a. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│37 │VASLUI │GRIVIŢA│GHEORGHIŢĂ MIHAI │77/1332/13 │A │ID 910 │- │5.100 │1.261 │- │- │1.576 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │NOVAC GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │VASLUI │GRIVIŢA│CIOVÎRNACHE MARIA, │77/1332/12 │A │ID 909 │- │9.600 │3.183 │- │- │3.979 │
│ │ │ │TRANDAFIR RUXANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NOVAC GRUIA, NOVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, NOVAC VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│39 │VASLUI │GRIVIŢA│BURGHELEA FLORICA │77/1332/11 │A │ID 908 │- │6.400 │1.427 │- │- │1.784 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│40 │VASLUI │GRIVIŢA│SILVESTRU VICTOR │77/1332/10 │A │ID 907 │- │3.100 │567 │- │- │709 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │NACU CĂTĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │VASLUI │GRIVIŢA│IULIAN, NACU │77/1332/9 │A │ID 906 │- │1.500 │247 │- │- │309 │
│ │ │ │PETRUŞ, NACU VIOREL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │NACU CĂTĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │VASLUI │GRIVIŢA│IULIAN, NACU │77/1332/8 │A │ID 905 │- │2.600 │322 │- │- │403 │
│ │ │ │PETRUŞ, NACU VIOREL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GIANGU MARIA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │VASLUI │GRIVIŢA│moşt. GIANGU ION, │77/1332/7 │A │ID 904 │- │5.700 │183 │- │- │229 │
│ │ │ │BURSUCANU CORNELIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GIANGU MARIA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │VASLUI │GRIVIŢA│moşt. GIANGU ION, │77/1322/7 │A │ID 987 │- │5.000 │376 │- │- │470 │
│ │ │ │BURSUCANU CORNELIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│45 │VASLUI │GRIVIŢA│SILVESTRU │77/1322/6 │A │ID 986 │- │5.700 │892 │- │- │1.115 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│46 │VASLUI │GRIVIŢA│TODERAŞC MARIA, │77/1322/5 │A │ID 985 │- │4.700 │677 │- │- │846 │
│ │ │ │TODERAŞC ADAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│47 │VASLUI │GRIVIŢA│TODERAŞC VASILE, │77/1322/4 │A │ID 984 │- │3.826 │585 │- │- │731 │
│ │ │ │TODERAŞC DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│48 │VASLUI │GRIVIŢA│TODERAŞC VASILE, │77/1322/4 │A │ID 983 │- │3.826 │658 │- │- │823 │
│ │ │ │TODERAŞC DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│49 │VASLUI │GRIVIŢA│IORDACHE MĂRICEL │77/1322/3 │A │ID 982 │71015│5.109 │933 │- │- │1.166 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│50 │VASLUI │GRIVIŢA│ROTARU ELENA │77/1322/2 │A │ID 981 │- │8.600 │1.685 │- │- │2.106 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│51 │VASLUI │GRIVIŢA│NĂSTĂSACHE ION etc.│77/1322/1 │A │ID 980 │- │4.000 │1.050 │- │- │1.313 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│52 │VASLUI │GRIVIŢA│TÂBĂCARU ELENA │58/950/40 │A │ID 599 │- │7.575 │1.543 │- │- │1.929 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│53 │VASLUI │GRIVIŢA│CALESTRU ŞTEFAN │58/950/31 │A │ID 596 │- │2.829 │398 │- │- │498 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │DUNĂREANU IONEL │ │ │ID 594 (NC│ │ │ │ │ │ │
│54 │VASLUI │GRIVIŢA│MARIUS, DUNĂREANU │58/950/38 │A │71122) │71122│7.631 │909 │- │- │1.136 │
│ │ │ │IONELA OANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │UNGURU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOFAN GH. ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PELIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │VASLUI │GRIVIŢA│MARANDA-TINCA, │58/950/37 │A │ID 592 │- │1.344 │140 │- │- │175 │
│ │ │ │COSTEA EMANOILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOFAN LAZĂR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), TAPALAGĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GOCIU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedată), TOFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞT. ION, TOFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │VASLUI │GRIVIŢA│GHEORGHE (decedat),│58/950/36 │A │ID 590 │- │2.692 │266 │- │- │333 │
│ │ │ │UNGURU GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ş.a., ŞOVĂIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE (decedat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GRIGORAŞ PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORAŞ NECULAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │VASLUI │GRIVIŢA│GRIGORAŞ DUMITRU, │58/950/35 │A │ID 588 │- │2.263 │212 │- │- │265 │
│ │ │ │VLAD LEONTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│58 │VASLUI │GRIVIŢA│IORGA MIRELA │58/950/34 │A │ID 586 │- │4.364 │394 │- │- │493 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│59 │VASLUI │GRIVIŢA│NECULA ELENA │58/950/33 │A │ID 584 │- │2.100 │185 │- │- │231 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │IORGA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedată), IORGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │VASLUI │GRIVIŢA│ECATERINA ş.a., │58/950/32 │A │ID 582 │- │4.382 │373 │- │- │466 │
│ │ │ │DUMITRIU MELTIADE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), DUMITRIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│61 │VASLUI │GRIVIŢA│IVAN ION, IVAN │58/950/31 │A │ID 580 │- │2.137 │177 │- │- │221 │
│ │ │ │JANETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │TELETIN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONOFREI ARISTIDE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), LĂCUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │VASLUI │GRIVIŢA│PACHIŢA, CHIRIŢĂ │58/950/30 │A │ID 578 │- │4.395 │358 │- │- │448 │
│ │ │ │ŞTEFANA, ONOFREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, ONOFREI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEGUŢA (decedată) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│63 │VASLUI │GRIVIŢA│PAROHIA TRESTIANA │58/950/39 │A │ID 576 │- │22.409 │1.988 │- │- │2.485 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│64 │VASLUI │GRIVIŢA│DUMITRIU IOAN │58/950/28 │A │ID 574 │- │1.833 │144 │- │- │180 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│65 │VASLUI │GRIVIŢA│BRÎNZOI IULIAN │58/950/27 │A │ID 572 │- │1.795 │140 │- │- │175 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRIŢĂ EUGEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │VASLUI │GRIVIŢA│CHIRIŢĂ AUREL, │58/959/26 │A │ID 570 │- │1.385 │107 │- │- │134 │
│ │ │ │BEJAN NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│67 │VASLUI │GRIVIŢA│IVAN C. MARIA ş.a. │58/950/25 │A │ID 568 │- │9.346 │703 │- │- │879 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│68 │VASLUI │GRIVIŢA│DUMA ION (decedat) │58/950/24 │A │ID 566 │- │1.656 │122 │- │- │153 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│69 │VASLUI │GRIVIŢA│RĂILEANU PETRICĂ │58/950/23 │A │ID 564 │- │1.875 │138 │- │- │173 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│70 │VASLUI │GRIVIŢA│NEGÎCI SILVIA │58/950/22 │A │ID 562 │- │1.907 │141 │- │- │176 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│71 │VASLUI │GRIVIŢA│NEGÂCI IOAN │58/950/21 │A │ID 560 │- │6.834 │510 │- │- │638 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│72 │VASLUI │GRIVIŢA│BURGHELEA SAVASTIŢA│58/950/20 │A │ID 558 │- │2.430 │184 │- │- │230 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│73 │VASLUI │GRIVIŢA│IVAN MĂRIOARA │58/950/19 │A │ID 556 │- │2.441 │183 │- │- │229 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│74 │VASLUI │GRIVIŢA│TOFAN MĂRICEL │58/950/18/3 │A │ID 554 │- │2.450 │181 │- │- │226 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│75 │VASLUI │GRIVIŢA│TOFAN EMANOIL │58/950/18/2 │A │ID 552 │- │2.458 │178 │- │- │223 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│76 │VASLUI │GRIVIŢA│TOFAN EMANOIL │58/950/18/1 │A │ID 550 │- │2.466 │176 │- │- │220 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │MANOLACHE TOADER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(S.C. 3222/1997 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1,12 ha) 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANOLACHE IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(S.C. 3222/1997 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │0,82 ha) 2. ONCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │VASLUI │GRIVIŢA│NUŢA 3. CAZAN │58/950/17 │A │ID 548 │- │12.441 │866 │- │- │1.083 │
│ │ │ │RODICA, IANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINIŢA (S.C. 3222/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1997 - 0,28 ha), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUDAŞ DELIA (S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3222/1997 - 0,28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │GOCIU LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │VASLUI │GRIVIŢA│(decedat), GOCIU │58/950/16 │A │ID 546 │- │7.639 │607 │- │- │759 │
│ │ │ │DUMITRU, DUMA MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│79 │VASLUI │GRIVIŢA│TICIU LENUŢA │58/950/15 │A │ID 544 │- │1.034 │81 │- │- │101 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │IVAN GHEORGHE, IVAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │VASLUI │GRIVIŢA│ION, IVAN VASILE │58/950/14 │A │ID 542 │- │9.434 │712 │- │- │890 │
│ │ │ │ş.a. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│81 │VASLUI │GRIVIŢA│DUMITRIU GEORGETA │58/950/13 │A │ID 540 │- │7.684 │574 │- │- │718 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│82 │VASLUI │GRIVIŢA│NESTOR TITI │58/950/12 │A │ID 538 │- │5.348 │415 │- │- │519 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │TICIU ARISTIDE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TICIU MAGHIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │VASLUI │GRIVIŢA│(decedată), TICIU │58/950/11 │A │ID 536 │- │3.838 │300 │- │- │375 │
│ │ │ │IOAN ş.a., TICIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, TICIU OCTAVIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│84 │VASLUI │GRIVIŢA│MORARU SAVA │58/950/10 │A │ID 534 │- │3.828 │303 │- │- │379 │
│ │ │ │(decedat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│85 │VASLUI │GRIVIŢA│SILVESTRU COSTICĂ │58/950/9 │A │ID 532 │- │2.704 │216 │- │- │270 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │SAVIN ŞTEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │VASLUI │GRIVIŢA│ADRIAN, SAVIN │58/950/8 │A │ID 530 │- │4.122 │334 │- │- │418 │
│ │ │ │FLORIN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│87 │VASLUI │GRIVIŢA│SILVESTRU ANA │58/950/7 │A │ID 528 │- │2.635 │215 │- │- │269 │
│ │ │ │(decedată) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│88 │VASLUI │GRIVIŢA│TODERASC VASILE, │58/950/6 │A │ID 526 (NC│71022│2.631 │217 │- │- │271 │
│ │ │ │TODERAŞC DANIELA │ │ │71022) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│89 │VASLUI │GRIVIŢA│RĂILEANU ELENA │58/950/5 │A │ID 524 │- │3.776 │315 │- │- │394 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│90 │VASLUI │GRIVIŢA│BUCUR IOAN, BROŞTIC│58/950/4 │A │ID 522 │- │2.092 │176 │- │- │220 │
│ │ │ │MARIA ş.a. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ONOFREI MĂRICEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(s.c. 0,25 ha), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONOFREI GRIGORIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│91 │VASLUI │GRIVIŢA│(s.c. 0,25 ha), │58/950/3 │A │ID 520 │- │7.807 │650 │- │- │813 │
│ │ │ │CHIRIŢĂ ŞTEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(s.c. 0,50 ha), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TELETIN MARIA (s.c.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │0,50 ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │CIORĂSCU VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │VASLUI │GRIVIŢA│(decedat), CIORĂSCU│58/950/2 │A │ID 518 │- │4.655 │320 │- │- │400 │
│ │ │ │ANICA ş.a., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIORĂSCU DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │IORGA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedată), IORGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │VASLUI │GRIVIŢA│ECATERINA ş.a., │58/950/1 │A │ID 516 │- │9.300 │625 │- │- │781 │
│ │ │ │DUMITRIU MELTIADE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), DUMITRIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │STAFIE V. GHEORGHE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAFIE ION, STAFIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│94 │VASLUI │GRIVIŢA│DUMITRU, STAN │58/959/7 │A │intravilan│- │6.600 │739 │- │- │4.065 │
│ │ │ │MARIA, STAFIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞTEFAN, STAFIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANAITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │CRUDU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(decedat), CODREANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARLENA ş.a, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│95 │VASLUI │GRIVIŢA│IFTIMIE │57/949/1 │A │ID 601 │- │23.500 │980 │- │- │1.225 │
│ │ │ │ALEXANDRINA, CRUDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, CRUDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│96 │VASLUI │GRIVIŢA│POPA TINCA │57/949/2 │A │ID 602 │- │5.500 │198 │- │- │248 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│97 │VASLUI │GRIVIŢA│RĂILEANU ELENA │57/949/3 │A │ID 603 │- │10.000 │376 │- │- │470 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│98 │VASLUI │GRIVIŢA│APOSTU DAN │57/949/4 │A │ID 604 │- │15.000 │598 │- │- │748 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│99 │VASLUI │GRIVIŢA│LUCA LIVIU, LUCA │57/949/5 │A │ID 605 (NC│72262│15.000 │619 │- │- │774 │
│ │ │ │ZICA │ │ │72262) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│100 │VASLUI │GRIVIŢA│CRISTOV ION │57/949/6 │A │ID 606 │- │10.000 │416 │- │- │520 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│101 │VASLUI │GRIVIŢA│CRISTOV ION │57/949/6/1 │A │ID 607 │- │10.000 │440 │- │- │550 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │TOFAN ELIZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(S.C. 2004/2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1,50 ha), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SĂLĂVĂSTRU GEORGETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│102 │VASLUI │GRIVIŢA│(decedată) (CD 64/ │57/949/7 │A │ID 608 │- │50.000 │4.021 │- │- │5.026 │
│ │ │ │1999 - 1,00 ha), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOFAN MARCEL (CD 65│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/1999 - 0,50 ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOFAN MARCEL ş.a. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│103 │VASLUI │GRIVIŢA│TOFAN MARIA │57/949/22/1 │A │ID 610 │- │2.500 │352 │- │- │440 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│104 │VASLUI │GRIVIŢA│NEGÎCI SILVIA │57/949/9 │A │ID 611 │- │10.000 │1.384 │- │- │1.730 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│105 │VASLUI │GRIVIŢA│BENEA GABRIELA │57/949/10 │A │ID 612 │- │15.000 │2.069 │- │- │2.586 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│106 │VASLUI │GRIVIŢA│TOFAN MARCEL │57/949/11 │A │ID 613 │- │20.000 │2.680 │- │- │3.350 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│107 │VASLUI │GRIVIŢA│IVAN TINCUŢA │57/949/7 │A │ID 614 │- │35.000 │2.823 │- │- │3.529 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│108 │VASLUI │GRIVIŢA│ISDRAIL CONSTANTIN │57/949/8 │A │ID 615 │- │13.000 │837 │- │- │1.046 │
│ │ │ │(decedat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───────┴───────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Total │115.460 │1.892 │443 │2.279.212 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016