Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 630 din 27 august 2019  privind aprobarea Programului calendaristic  pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 27 august 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 707 din 28 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne, interimar,
                    Mihai-Viorel Fifor
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 630.
    ANEXA 1

    PROGRAMUL CALENDARISTIC
    pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019

┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │Termenul de │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │
│ │acţiunii, prevăzut│ │ │ │
│ │de Legea nr. 370/ │ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │ │
│ │coroborat cu │ │Autoritatea sau │Modalitatea de │
│Nr. │termenele │Descrierea acţiunii │persoana care │realizare a │
│crt.│prevăzute de Legea│ │realizează │acţiunii │
│ │nr. 208/2015, cu │ │acţiunea │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, şi de │ │ │ │
│ │Legea nr. 288/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu cel puţin 75 de│ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │Intrarea în vigoare a │ │ │
│1. │28 august 2019 │hotărârii Guvernului │ │ │
│ │Art. 5 alin. (1) │privind stabilirea datei │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│alegerilor │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu două zile │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │
│ │tragerea la sorţi │ │ │ │
│ │a celor 5 │ │ │ │
│ │judecători ai │ │ │ │
│ │Înaltei Curţi de │ │ │ │
│ │Casaţie şi │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │Justiţie care vor │publică a datei la care se│ │ │
│ │face parte din │va efectua tragerea la │Preşedintele │ │
│2. │Biroul Electoral │sorţi a celor 5 judecători│Înaltei Curţi de│Prin mass-media│
│ │Central, până cel │ai Înaltei Curţi de │Casaţie şi │ │
│ │mai târziu la data│Casaţie şi Justiţie care │Justiţie │ │
│ │de: │vor face parte din Biroul │ │ │
│ │29 august 2019 │Electoral Central │ │ │
│ │Art. 16 alin. (2) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │intrării în │ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │ │
│ │hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului privind│ │ │Prin tragere la│
│ │stabilirea datei │Desemnarea celor 5 │Preşedintele │sorţi, dintre │
│ │alegerilor, cel │judecători ai Înaltei │Înaltei Curţi de│judecătorii în │
│3. │mai târziu la data│Curţi de Casaţie şi │Casaţie şi │exerciţiu ai │
│ │de: │Justiţie în Biroul │Justiţie │Înaltei Curţi │
│ │30 august 2019 │Electoral Central │ │de Casaţie şi │
│ │Art. 16 alin. (2) │ │ │Justiţie │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │învestirea │ │ │ │
│ │judecătorilor în │ │ │ │
│ │Biroul Electoral │ │ │ │
│ │Central, cel mai │Alegerea preşedintelui │Judecătorii │ │
│4. │târziu la data de:│Biroului Electoral Central│desemnaţi în │Prin vot secret│
│ │31 august 2019 │şi a locţiitorului │Biroul Electoral│ │
│ │Art. 16 alin. (4) │acestuia │Central │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la alegerea│ │ │ │
│ │preşedintelui │Constituirea Biroului │ │ │
│ │Biroului Electoral│Electoral Central cu │ │ │
│ │Central, cel mai │preşedintele şi │Preşedintele │ │
│ │târziu la data de:│vicepreşedinţii │Biroului │ │
│5. │1 septembrie 2019 │Autorităţii Electorale │Electoral │Proces-verbal │
│ │Art. 16 alin. (4) │Permanente şi cu câte un │Central │ │
│ │din Legea nr. 370/│reprezentant al fiecărui │ │ │
│ │2004, republicată,│partid politic parlamentar│ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 5 │Aprobarea programului │ │ │
│ │zile de la data │calendaristic pentru │ │ │
│ │intrării în │realizarea acţiunilor │ │ │
│ │vigoare a │necesare pentru alegerea │ │ │
│ │hotărârii │Preşedintelui României, a │Guvernul, la │ │
│ │Guvernului privind│bugetului şi a │propunerea │Prin hotărâri, │
│ │stabilirea datei │cheltuielilor necesare în │Autorităţii │care se publică│
│ │alegerilor, cel │vederea pregătirii, │Electorale │în Monitorul │
│6. │mai târziu la data│organizării şi │Permanente şi a │Oficial al │
│ │de: │desfăşurării scrutinului, │Ministerului │României, │
│ │1 septembrie 2019 │precum şi a măsurilor care│Afacerilor │Partea I │
│ │Art. 65 alin. (1) │trebuie luate de │Interne │ │
│ │din Legea nr. 370/│autorităţile publice │ │ │
│ │2004, republicată,│centrale şi locale pentru │ │ │
│ │cu modificările şi│buna organizare şi │ │ │
│ │completările │desfăşurare a alegerilor │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Stabilirea modelelor │ │ │
│ │ │următoarelor documente: │ │ │
│ │ │a) modelul propunerii de │ │ │
│ │ │candidatură şi modelul │ │ │
│ │ │cererii de renunţare la │ │ │
│ │ │candidatură; │ │ │
│ │ │b) modelul listei │ │ │
│ │ │electorale permanente, │ │ │
│ │ │modelul listei electorale │ │ │
│ │ │suplimentare şi modelul │ │ │
│ │ │extrasului din listele │ │ │
│ │ │electorale; │ │ │
│ │ │c) modelele ştampilei │ │ │
│ │ │Biroului Electoral │ │ │
│ │În cel mult 5 zile│Central, ştampilei │ │ │
│ │de la data │biroului electoral │ │ │
│ │intrării în │judeţean, ştampilei │ │ │
│ │vigoare a │biroului electoral al │ │ │
│ │hotărârii │sectorului municipiului │ │ │
│ │Guvernului privind│Bucureşti, ştampilei │ │Prin hotărâri, │
│ │stabilirea datei │biroului electoral pentru │ │care se publică│
│ │alegerilor, cel │secţiile de votare din │Autoritatea │în Monitorul │
│7. │mai târziu la data│străinătate, ştampilei de │Electorală │Oficial al │
│ │de: │control a secţiei de │Permanentă │României, │
│ │1 septembrie 2019 │votare, ştampilei cu │ │Partea I │
│ │Art. 65 alin. (2) │menţiunea „VOTAT“ şi │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│timbrului autocolant, │ │ │
│ │2004, republicată,│precum şi condiţiile de │ │ │
│ │cu modificările şi│confecţionare, gestionare │ │ │
│ │completările │şi utilizare a acestora; │ │ │
│ │ulterioare │d) modelul buletinului de │ │ │
│ │ │vot utilizat în secţiile │ │ │
│ │ │de votare din ţară, │ │ │
│ │ │modelul buletinului de vot│ │ │
│ │ │utilizat în secţiile de │ │ │
│ │ │votare din străinătate şi │ │ │
│ │ │modelul buletinului de vot│ │ │
│ │ │prin corespondenţă, precum│ │ │
│ │ │şi condiţiile de │ │ │
│ │ │confecţionare, gestionare │ │ │
│ │ │şi utilizare a acestora; │ │ │
│ │ │e) modelele │ │ │
│ │ │proceselor-verbale de │ │ │
│ │ │consemnare şi centralizare│ │ │
│ │ │a rezultatelor votării │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │constituire a │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│Formularea de contestaţii │Formaţiunile │ │
│ │Central, cel mai │cu privire la modul de │politice care │ │
│8. │târziu la data de:│formare şi componenţa │participă la │În scris │
│ │2 septembrie 2019 │Biroului Electoral Central│alegeri şi │ │
│ │Art. 25 alin. (1) │ │candidaţii │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │completării │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Electorale │ │ │ │
│ │Permanente şi ai │Depunerea la Biroul │Partidele │ │
│ │partidelor │Electoral Central a │politice │ │
│9. │politice │protocolului de │componente ale │În scris │
│ │parlamentare, cel │constituire a unei alianţe│alianţei │ │
│ │mai târziu la data│electorale │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │2 septembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 6 alin. (2) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult două zile de │ │ │ │
│ │la înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiei, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│Soluţionarea │ │ │
│ │de: │contestaţiilor formulate │Înalta Curte de │Prin hotărâre │
│10. │3 septembrie 2019 │împotriva modului de │Casaţie şi │definitivă │
│ │Art. 25 alin. (2) │formare şi componenţei │Justiţie │ │
│ │din Legea nr. 370/│Biroului Electoral Central│ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │constituirii │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central în │ │ │ │
│ │componenţa │ │ │ │
│ │prevăzută la art. │ │ │ │
│ │16 alin. (4) din │Adoptarea regulamentului │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │de organizare şi │ │Prin hotărâre, │
│ │2004, republicată,│funcţionare, obligatoriu │ │care se publică│
│11. │cu modificările şi│pentru toate birourile │Biroul Electoral│în Monitorul │
│ │completările │electorale şi aparatul │Central │Oficial al │
│ │ulterioare, cel │tehnic auxiliar al │ │României, │
│ │mai târziu la data│acestora │ │Partea I │
│ │de: │ │ │ │
│ │3 septembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 16 alin. (8) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │protocolului, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│Admiterea sau respingerea │ │ │
│ │de: │protocolului de │Biroul Electoral│Prin decizie, │
│12. │3 septembrie 2019 │constituire a alianţei │Central │pronunţată în │
│ │Art. 6 alin. (3) │electorale │ │şedinţă publică│
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la afişarea│ │ │ │
│ │deciziei de │ │ │ │
│ │admitere a │ │ │ │
│ │protocolului de │ │ │ │
│ │constituire a unei│Formularea de contestaţii │ │ │
│ │alianţe │împotriva deciziei │Orice persoană │ │
│ │electorale, cel │Biroului Electoral Central│fizică sau │ │
│13. │mai târziu la data│de admitere a protocolului│juridică │În scris │
│ │de: │de constituire a unei │interesată │ │
│ │4 septembrie 2019 │alianţe electorale │ │ │
│ │Art. 6 alin. (4) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la afişarea│ │ │ │
│ │deciziei de │ │ │ │
│ │respingere a │ │ │ │
│ │protocolului de │ │ │ │
│ │constituire a unei│Formularea de contestaţii │ │ │
│ │alianţe │împotriva deciziei │ │ │
│ │electorale, cel │Biroului Electoral Central│Semnatarii │ │
│14. │mai târziu la data│de respingere a │protocolului │În scris │
│ │de: │protocolului de │ │ │
│ │4 septembrie 2019 │constituire a unei alianţe│ │ │
│ │Art. 6 alin. (5) │electorale │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 24 de ore de │ │ │ │
│ │la înregistrarea │Soluţionarea │ │ │
│ │contestaţiei, cel │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │mai târziu la data│împotriva deciziilor │ │ │
│ │de: │Biroului Electoral Central│Înalta Curte de │Prin hotărâre │
│15. │5 septembrie 2019 │de admitere sau respingere│Casaţie şi │definitivă │
│ │Art. 6 alin. (6) │a protocolului de │Justiţie │ │
│ │din Legea nr. 370/│constituire a unei alianţe│ │ │
│ │2004, republicată,│electorale │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 de│ │ │ │
│ │ore înainte de │Anunţarea datei la care se│ │ │
│ │tragerea la sorţi,│va efectua tragerea la │ │ │
│ │cel mai târziu la │sorţi a celor 3 judecători│ │ │
│ │data de: │care vor face parte din │ │ │
│16. │5 septembrie 2019 │biroul electoral judeţean,│Preşedintele │Prin presă │
│ │Art. 18 alin. (2) │biroul electoral al │tribunalului │ │
│ │din Legea nr. 370/│sectorului municipiului │ │ │
│ │2004, republicată,│Bucureşti şi biroul │ │ │
│ │cu modificările şi│electoral pentru secţiile │ │ │
│ │completările │de votare din străinătate │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până la desemnarea│ │ │ │
│ │judecătorilor în │ │ │ │
│ │birourile │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourile │ │ │ │
│ │electorale ale │ │Prefecţii şi │ │
│ │sectoarelor │Asigurarea sediilor │preşedinţii │ │
│ │municipiului │birourilor electorale │consiliilor │ │
│ │Bucureşti şi │judeţene, birourilor │judeţene, │ │
│ │biroul electoral │electorale ale sectoarelor│respectiv │ │
│17. │pentru secţiile de│municipiului Bucureşti şi │primarii │ │
│ │votare din │biroului electoral pentru │împreună cu │ │
│ │străinătate, cel │secţiile de votare din │prefecţii. │ │
│ │mai târziu la data│străinătate │Ministerul │ │
│ │de: │ │Afacerilor │ │
│ │5 septembrie 2019 │ │Externe │ │
│ │Art. 66 alin. (2) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 10 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │intrării în │Comunicarea către Biroul │ │ │
│ │vigoare a │Electoral Central a │ │ │
│ │hotărârii │numărului alegătorilor cu │ │ │
│ │Guvernului privind│domiciliul în România │Autoritatea │ │
│ │stabilirea datei │înscrişi în Registrul │Electorală │ │
│ │alegerilor, cel │electoral │Permanentă │ │
│18. │mai târziu la data│Comunicarea către Biroul │Ministerul │În scris │
│ │de: │Electoral Central a │Afacerilor │ │
│ │6 septembrie 2019 │numărului estimat de │Externe │ │
│ │Art. 32 alin. (2) │buletine de vot necesare │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│pentru secţiile de votare │ │ │
│ │2004, republicată,│din străinătate │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 10 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │intrării în │ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │ │
│ │hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului privind│Stabilirea regulilor de │ │ │
│ │stabilirea datei │desfăşurare prin │ │ │
│ │alegerilor, cel │intermediul serviciilor de│Consiliul │ │
│19. │mai târziu la data│programe audiovizuale a │Naţional al │Prin decizie │
│ │de: │campaniei electorale │Audiovizualului │ │
│ │6 septembrie 2019 │pentru alegerea │ │ │
│ │Art. 40 alin. (4) │Preşedintelui României │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 10 zile de la│ │ │ │
│ │data intrării în │ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │ │
│ │hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului privind│Desemnarea judecătorilor │ │ │
│ │stabilirea datei │în biroul electoral │ │În şedinţă │
│ │alegerilor, cel │judeţean, biroul electoral│Preşedintele │publică, prin │
│20. │mai târziu la data│al sectorului municipiului│tribunalului │tragere la │
│ │de: │Bucureşti şi biroul │ │sorţi, direct │
│ │6 septembrie 2019 │electoral pentru secţiile │ │pe funcţii │
│ │Art. 18 alin. (2) │de votare din străinătate │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourilor │ │Birourile │ │
│ │electorale ale │Completarea birourilor │electorale │ │
│ │sectoarelor │electorale judeţene, │judeţene, │ │
│ │municipiului │birourilor electorale ale │birourile │ │
│ │Bucureşti şi a │sectoarelor municipiului │electorale ale │ │
│ │biroului electoral│Bucureşti şi a biroului │sectoarelor │ │
│21. │pentru secţiile de│electoral pentru secţiile │municipiului │Proces-verbal │
│ │votare din │de votare din străinătate │Bucureşti şi │ │
│ │străinătate, cel │cu reprezentanţii │biroul electoral│ │
│ │mai târziu la data│Autorităţii Electorale │pentru secţiile │ │
│ │de: │Permanente │de votare din │ │
│ │7 septembrie 2019 │ │străinătate │ │
│ │Art. 18 alin. (1) │ │ │ │
│ │şi (2) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │constituire a │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourilor │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │electorale ale │cu privire la modul de │ │ │
│ │sectoarelor │formare şi componenţa │Formaţiunile │ │
│ │municipiului │biroului electoral │politice care │ │
│22. │Bucureşti şi a │judeţean, a biroului │participă la │În scris │
│ │biroului electoral│electoral al sectorului │alegeri şi │ │
│ │pentru secţiile de│municipiului Bucureşti, │candidaţii │ │
│ │votare din │respectiv a biroului │ │ │
│ │străinătate, cel │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │mai târziu la data│de votare din străinătate │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │8 septembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 25 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │Soluţionarea │ │ │
│ │înregistrarea │contestaţiilor privind │ │ │
│ │contestaţiei, cel │modul de formare şi │ │ │
│ │mai târziu la data│componenţa biroului │ │ │
│ │de: │electoral judeţean, a │Biroul Electoral│Prin decizie │
│23. │9 septembrie 2019 │biroului electoral al │Central │definitivă │
│ │Art. 25 alin. (2) │sectorului municipiului │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│Bucureşti, respectiv a │ │ │
│ │2004, republicată,│biroului electoral pentru │ │ │
│ │cu modificările şi│secţiile de votare din │ │ │
│ │completările │străinătate │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │expirării a cel │ │ │ │
│ │mult 15 zile de la│ │ │ │
│ │data începerii │ │ │ │
│ │perioadei │Înregistrarea în Registrul│ │ │
│ │electorale, cel │electoral ca alegător în │Alegătorul care │ │
│ │mai târziu la data│străinătate, prin │doreşte să │ │
│24. │de: │intermediul formularului │voteze în │ │
│ │11 septembrie 2019│on-line, aflat pe site-ul │străinătate │ │
│ │Art. 8 alin. (1) │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│Permanente │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 15 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │începerea │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │Prin înscrierea│
│ │electorale, cel │ │ │în formularul │
│ │mai târziu la data│ │Alegătorul cu │on-line aflat │
│25. │de: │Înregistrarea ca alegător │domiciliul sau │pe site-ul │
│ │11 septembrie 2019│prin corespondenţă │reşedinţa în │Autorităţii │
│ │Art. 4 alin. (4) │ │străinătate │Electorale │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │Permanente │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 5 zile│ │ │ │
│ │de la data │ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │alegătorului prin │ │ │ │
│ │corespondenţă, cel│ │ │ │
│ │mai târziu la data│Verificarea datelor │Autoritatea │ │
│26. │de: │furnizate de alegătorul │Electorală │ │
│ │15 septembrie 2019│prin corespondenţă │Permanentă │ │
│ │Art. 5 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 48 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │expirării │ │ │ │
│ │termenului │ │ │ │
│ │prevăzut la art. 5│ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 288/ │Întocmirea listelor │ │ │
│ │2015, cu │electorale permanente │ │ │
│ │modificările şi │pentru votul prin │Autoritatea │ │
│27. │completările │corespondenţă, în format │Electorală │ │
│ │ulterioare, cel │electronic, pe baza │Permanentă │ │
│ │mai târziu la data│datelor şi informaţiilor │ │ │
│ │de: │furnizate prin formularele│ │ │
│ │17 septembrie 2019│on-line │ │ │
│ │Art. 6 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │expirării │ │ │ │
│ │termenului │ │ │ │
│ │prevăzut la art. 6│ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 288/ │ │ │ │
│ │2015, cu │Punerea listelor │ │ │
│ │modificările şi │electorale pentru votul │Autoritatea │ │
│28. │completările │prin corespondenţă la │Electorală │ │
│ │ulterioare, cel │dispoziţia Companiei │Permanentă │ │
│ │mai târziu la data│Naţionale „Poşta Română“ -│ │ │
│ │de: │S.A. │ │ │
│ │18 septembrie 2019│ │ │ │
│ │Art. 6 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu cel puţin 4 │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei la care │ │ │ │
│ │expiră termenul de│ │ │ │
│ │depunere a │Depunerea la Biroul │ │ │
│ │candidaturilor, │Electoral Central a │Partidele │ │
│ │cel mai târziu la │acordului de desfiinţare a│politice │ │
│29. │data de: │protocolului de │componente ale │În scris │
│ │19 septembrie 2019│constituire a unei alianţe│alianţei │ │
│ │Art. 6 alin. (7) │electorale │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │acordului, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data de:│Admiterea sau respingerea │ │ │
│ │20 septembrie 2019│acordului de desfiinţare a│Biroul Electoral│Prin decizie, │
│30. │Art. 6 alin. (3) │protocolului de │Central │pronunţată în │
│ │şi (8) din Legea │constituire a unei alianţe│ │şedinţă publică│
│ │nr. 370/2004, │electorale │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la afişarea│ │ │ │
│ │deciziei de │ │ │ │
│ │admitere a │ │ │ │
│ │acordului de │ │ │ │
│ │desfiinţare a │ │ │ │
│ │protocolului de │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │constituire a unei│împotriva deciziei │ │ │
│ │alianţe │Biroului Electoral Central│Orice persoană │În scris, la │
│31. │electorale, cel │de admitere a acordului de│fizică sau │Înalta Curte de│
│ │mai târziu la data│desfiinţare a protocolului│juridică │Casaţie şi │
│ │de: │de constituire a unei │interesată │Justiţie │
│ │21 septembrie 2019│alianţe electorale │ │ │
│ │Art. 6 alin. (4) │ │ │ │
│ │şi (8) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la afişarea│ │ │ │
│ │deciziei de │ │ │ │
│ │respingere a │ │ │ │
│ │acordului de │ │ │ │
│ │desfiinţare a │ │ │ │
│ │protocolului de │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │constituire a unei│împotriva deciziei │ │ │
│ │alianţe │Biroului Electoral Central│ │În scris, la │
│32. │electorale, cel │de respingere a acordului │Semnatarii │Înalta Curte de│
│ │mai târziu la data│de desfiinţare a │protocolului │Casaţie şi │
│ │de: │protocolului de │ │Justiţie │
│ │21 septembrie 2019│constituire a unei alianţe│ │ │
│ │Art. 6 alin. (5) │electorale │ │ │
│ │şi (8) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │Soluţionarea │ │ │
│ │contestaţiei, cel │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │mai târziu la data│împotriva deciziilor │ │ │
│ │de: │Biroului Electoral Central│Înalta Curte de │ │
│33. │22 septembrie 2019│de admitere sau respingere│Casaţie şi │Hotărâre │
│ │Art. 6 alin. (6) │a acordului de desfiinţare│Justiţie │definitivă │
│ │şi (8) din Legea │a protocolului de │ │ │
│ │nr. 370/2004, │constituire a unei alianţe│ │ │
│ │republicată, cu │electorale │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 50 de │ │Partidele │ │
│ │zile înainte de │ │politice, │ │
│ │data alegerilor, │ │alianţele │ │
│ │cel mai târziu la │ │politice, │ │
│ │data de: │ │alianţele │În scris, la │
│ │22 septembrie │ │electorale, │Biroul │
│34. │2019, ora 24,00 │Depunerea candidaturilor │organizaţiile │Electoral │
│ │Art. 27 alin. (1) │ │cetăţenilor │Central │
│ │şi (7) din Legea │ │aparţinând │ │
│ │nr. 370/2004, │ │minorităţilor │ │
│ │republicată, cu │ │naţionale şi │ │
│ │modificările şi │ │candidaţii │ │
│ │completările │ │independenţi │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Odată cu depunerea│ │Partidele │ │
│ │candidaturii, cel │ │politice, │ │
│ │mai târziu la data│ │alianţele │ │
│ │de: │ │politice, │ │
│ │22 septembrie │ │alianţele │ │
│ │2019, ora 24,00 │Comunicarea către Biroul │electorale, │În scris şi în │
│35. │Art. 30 alin. (1),│Electoral Central a │organizaţiile │format │
│ │art. 27 alin. (1) │semnelor electorale │cetăţenilor │electronic │
│ │şi (7) din Legea │ │aparţinând │ │
│ │nr. 370/2004, │ │minorităţilor │ │
│ │republicată, cu │ │naţionale şi │ │
│ │modificările şi │ │candidaţii │ │
│ │completările │ │independenţi │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │Înaintarea către Consiliul│ │ │
│ │înregistrarea │Naţional pentru Studierea │ │ │
│ │candidaturii, cel │Arhivelor Securităţii a │ │ │
│ │mai târziu la data│declaraţiilor pe propria │ │ │
│ │de: │răspundere ale │Biroul Electoral│ │
│36. │23 septembrie 2019│candidaţilor în sensul că │Central │În scris │
│ │Art. 27 alin. (5) │au avut sau nu calitatea │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│de lucrători ai │ │ │
│ │2004, republicată,│Securităţii sau de │ │ │
│ │cu modificările şi│colaboratori ai acesteia │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Birourile │ │
│ │După încheierea │ │permanente │ │
│ │perioadei de │ │reunite ale │ │
│ │depunere a │Stabilirea orarului pentru│celor două │ │
│ │candidaturilor: │campania electorală şi │Camere ale │ │
│ │23 septembrie 2019│repartizarea timpilor de │Parlamentului, │ │
│37. │Art. 36 alin. (2) │antenă pentru accesul │împreună cu │ │
│ │din Legea nr. 370/│candidaţilor la serviciile│reprezentanţii │ │
│ │2004, republicată,│publice de radio şi │serviciilor │ │
│ │cu modificările şi│televiziune │publice de radio│ │
│ │completările │ │şi televiziune │ │
│ │ulterioare │ │şi cu │ │
│ │ │ │participarea │ │
│ │ │ │candidaţilor │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 48 de ore de │ │ │ │
│ │la depunerea │ │ │ │
│ │candidaturii, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │Înregistrarea sau │ │ │
│ │24 septembrie 2019│respingerea înregistrării │Biroul Electoral│ │
│38. │Art. 29 alin. (2) │candidaturilor sau a │Central │Prin decizie │
│ │şi art. 30 alin. │semnelor electorale, după │ │ │
│ │(6) din Legea nr. │caz │ │ │
│ │370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului │ │ │ │
│ │prevăzut la art. │ │ │ │
│ │29 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │Candidaţii, │ │
│ │cu modificările şi│ │partidele │ │
│ │completările │ │politice, │ │
│ │ulterioare, │Formularea de contestaţii │organizaţiile │ │
│ │respectiv la art. │privind înregistrarea sau │cetăţenilor │ │
│ │30 alin. (6) din │respingerea înregistrării │aparţinând │În scris la │
│39. │Legea nr. 370/ │candidaturilor sau a │minorităţilor │Curtea │
│ │2004, republicată,│semnelor electorale, după │naţionale, │Constituţională│
│ │cu modificările şi│caz │alianţele │ │
│ │completările │ │politice, │ │
│ │ulterioare, cel │ │alianţele │ │
│ │mai târziu la data│ │electorale şi │ │
│ │de: │ │alegătorii │ │
│ │25 septembrie 2019│ │ │ │
│ │Art. 31 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 48 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │Aducerea la cunoştinţă │ │Prin publicare │
│ │data de: │publică a declaraţiilor de│Biroul Electoral│pe pagina │
│40. │26 septembrie 2019│avere şi a declaraţiilor │Central │proprie de │
│ │Art. 27 alin. (6) │de interese ale │ │internet │
│ │din Legea nr. 370/│candidaţilor înregistraţi │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult două zile de │ │ │Prin hotărâri │
│ │la înregistrarea │ │ │definitive, ce │
│ │contestaţiei, cel │Soluţionarea │ │se comunică de │
│ │mai târziu la data│contestaţiilor privind │ │îndată Biroului│
│ │de: │înregistrarea sau │Curtea │Electoral │
│41. │26 septembrie 2019│respingerea înregistrării │Constituţională │Central şi se │
│ │Art. 31 alin. (2) │candidaturilor sau a │ │publică în │
│ │din Legea nr. 370/│semnelor electorale, după │ │Monitorul │
│ │2004, republicată,│caz │ │Oficial al │
│ │cu modificările şi│ │ │României, │
│ │completările │ │ │Partea I │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │rămânerii │ │ │ │
│ │definitive a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │Declaraţie pe │
│ │cel mai târziu la │ │ │propria │
│ │data de: │ │ │răspundere, ce │
│42. │26 septembrie 2019│Renunţarea la candidatură │Candidaţii │se depune la │
│ │Art. 29 alin. (4) │ │ │Biroul │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │Electoral │
│ │2004, republicată,│ │ │Central │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │După expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │depunere a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │dar până la │ │ │Prin dispoziţie│
│ │rămânerea │ │ │care se aduce │
│ │definitivă a │Stabilirea locurilor │ │la cunoştinţă │
│43. │acestora, cel mai │speciale pentru afişajul │Primarii │publică prin │
│ │târziu la data de:│electoral │ │afişare la │
│ │26 septembrie 2019│ │ │sediul │
│ │Art. 41 alin. (1) │ │ │primăriei │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │Proces-verbal │
│ │ore de la │ │ │Candidaturile │
│ │expirarea │ │ │şi semnele │
│ │termenului de │ │ │electorale │
│ │soluţionare a │Rămânerea definitivă a │ │definitive sunt│
│ │contestaţiilor, │candidaturilor şi a │ │aduse la │
│ │prevăzut la art. │semnelor electorale │ │cunoştinţă │
│ │31 alin. (2) din │Comunicarea către │ │publică prin │
│ │Legea nr. 370/ │birourile electorale │ │afişare pe │
│ │2004, republicată,│judeţene, birourile │ │pagina de │
│ │cu modificările şi│electorale ale sectoarelor│Biroul Electoral│internet a │
│44. │completările │municipiului Bucureşti şi │Central │Biroului │
│ │ulterioare, cel │biroul electoral pentru │ │Electoral │
│ │mai târziu la data│secţiile de votare din │ │Central, la │
│ │de: │străinătate a │ │sediile │
│ │27 septembrie 2019│candidaturilor şi semnelor│ │birourilor │
│ │Art. 31 alin. (3) │electorale definitive, în │ │electorale │
│ │din Legea nr. 370/│ordinea în care au fost │ │constituite, │
│ │2004, republicată,│depuse │ │precum şi prin │
│ │cu modificările şi│ │ │intermediul │
│ │completările │ │ │mass-mediei, în│
│ │ulterioare │ │ │ordinea în care│
│ │ │ │ │au fost depuse.│
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │rămânerii │ │ │ │
│ │definitive a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │Prezentarea machetei │Regia Autonomă │ │
│45. │data de │buletinului de vot prin │„Monitorul │Proces-verbal │
│ │28 septembrie 2019│corespondenţă membrilor │Oficial“ │ │
│ │Art. 13 alin. (2) │Biroului Electoral Central│ │ │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Stabilirea ordinii de │ │ │
│ │ │înscriere în buletinul de │ │ │
│ │ │vot │ │ │
│ │În 48 ore de la │Comunicarea ordinii de │ │ │
│ │data rămânerii │înscriere în buletinul de │ │ │
│ │definitive a │vot a candidaţilor şi a │ │ │
│ │candidaturilor │semnelor electorale ale │ │ │
│ │29 septembrie 2019│acestora către Curtea │ │ │
│ │Art. 17 alin. (1) │Constituţională şi Regia │Biroul Electoral│Prin tragere la│
│46. │lit. c) din Legea │Autonomă „Monitorul │Central │sorţi │
│ │nr. 370/2004, │Oficial“ │ │În scris │
│ │republicată, cu │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │modificările şi │publică a ordinii de │ │ │
│ │completările │înscriere în buletinul de │ │ │
│ │ulterioare │vot prin intermediul │ │ │
│ │ │serviciilor publice de │ │ │
│ │ │radio şi televiziune, │ │ │
│ │ │precum şi prin afişare pe │ │ │
│ │ │pagina de internet │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 48 de ore de │ │ │ │
│ │la rămânerea │ │ │ │
│ │definitivă a │Comunicarea către Biroul │Formaţiunile │ │
│ │candidaturilor, │Electoral Central a │politice care nu│ │
│ │cel mai târziu la │numelui şi prenumelui │sunt │ │
│47. │data de: │reprezentanţilor │reprezentate în │În scris │
│ │29 septembrie 2019│formaţiunilor politice │Parlament şi │ │
│ │Art. 16 alin. (6) │care nu sunt reprezentate │care au propus │ │
│ │din Legea nr. 370/│în Parlament şi care au │candidaţi │ │
│ │2004, republicată,│propus candidaţi │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 48 de ore de │Comunicarea către biroul │ │ │
│ │la rămânerea │electoral judeţean, biroul│ │ │
│ │definitivă a │electoral al sectorului │ │ │
│ │candidaturilor, │municipiului Bucureşti, │ │ │
│ │cel mai târziu la │respectiv către biroul │Formaţiunile │ │
│48. │data de: │electoral pentru secţiile │politice care au│În scris │
│ │29 septembrie 2019│de votare din străinătate │propus candidaţi│ │
│ │Art. 18 alin. (3) │a numelui şi prenumelui │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│reprezentanţilor │ │ │
│ │2004, republicată,│formaţiunilor politice │ │ │
│ │cu modificările şi│care au propus candidaţi │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 15 zile de la│ │ │ │
│ │data expirării │ │ │ │
│ │termenului │ │ │ │
│ │prevăzut la art. │ │ │ │
│ │23 alin. (4) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│Transmiterea către │ │ │
│ │de: │Autoritatea Electorală │Ministerul │ │
│49. │29 septembrie 2019│Permanentă a proiectului │Afacerilor │În scris │
│ │Art. 10 din Legea │listei sediilor secţiilor │Externe │ │
│ │nr. 370/2004, │de votare din străinătate │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │ │
│ │raportat la art. │ │ │ │
│ │23 alin. (5) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 48 de │ │ │ │
│ │ore de la data │Transmiterea către │ │ │
│ │rămânerii │Ministerul Afacerilor │ │ │
│ │definitive a │Externe a listelor │ │ │
│ │candidaturilor, │reprezentanţilor în │ │ │
│ │cel mai târziu la │secţiile de votare din │Formaţiunile │ │
│50. │data de: │străinătate, cuprinzând │politice care au│Prin mijloace │
│ │29 septembrie 2019│numele, prenumele şi │propus candidaţi│electronice │
│ │Art. 23 alin. (3) │codurile numerice │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│personale ale titularilor │ │ │
│ │2004, republicată,│şi supleanţilor, însoţite │ │ │
│ │cu modificările şi│de declaraţiile lor de │ │ │
│ │completările │acceptare │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 40 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │primei zile a │ │ │ │
│ │votării în │ │ │ │
│ │străinătate, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│Desemnarea preşedinţilor │Şefii misiunilor│ │
│ │de: │birourilor electorale ale │diplomatice sau │ │
│51. │29 septembrie 2019│secţiilor de votare din │ai oficiilor │Proces-verbal │
│ │Art. 23 alin. (2) │străinătate şi locţiitorii│consulare │ │
│ │raportat la art. │acestora │ │ │
│ │44 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │stabilirii │ │ │ │
│ │machetelor │ │ │ │
│ │buletinului de vot│ │Regia Autonomă │ │
│ │prin │ │„Monitorul │ │
│ │corespondenţă, cel│ │Oficial“, prin │ │
│52. │mai târziu la data│Imprimarea buletinelor de │grija │ │
│ │de │vot prin corespondenţă │Autorităţii │ │
│ │30 septembrie 2019│ │Electorale │ │
│ │Art. 13 alin. (1) │ │Permanente │ │
│ │din Legea nr. 288/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului în care│ │ │ │
│ │se fac │Completarea Biroului │ │ │
│ │comunicările, cel │Electoral Central cu │Preşedintele │ │
│ │mai târziu la data│reprezentanţii │Biroului │Prin tragere la│
│53. │de: │formaţiunilor politice │Electoral │sorţi │
│ │30 septembrie 2019│care nu sunt reprezentate │Central │ │
│ │Art. 16 alin. (6) │în Parlament şi care au │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│propus candidaţi │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │Preşedintele │ │
│ │ore de la │ │biroului │ │
│ │expirarea │Completarea biroului │electoral │ │
│ │termenului în care│electoral judeţean, a │judeţean, al │ │
│ │se fac │biroului electoral al │biroului │ │
│ │comunicările, cel │sectorului municipiului │electoral al │ │
│ │mai târziu la data│Bucureşti, respectiv a │sectorului │ │
│54. │de: │biroului electoral pentru │municipiului │Proces-verbal │
│ │30 septembrie 2019│secţiile de votare din │Bucureşti, │ │
│ │Art. 18 alin. (3) │străinătate, cu │respectiv al │ │
│ │din Legea nr. 370/│reprezentanţii partidelor │biroului │ │
│ │2004, republicată,│politice parlamentare care│electoral pentru│ │
│ │cu modificările şi│au propus candidaţi │secţiile de │ │
│ │completările │ │votare din │ │
│ │ulterioare │ │străinătate │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │ │Preşedintele │ │
│ │sectoarelor │Completarea biroului │biroului │ │
│ │Municipiului │electoral judeţean, a │electoral │ │
│ │Bucureşti şi a │biroului electoral al │judeţean, al │ │
│ │biroului electoral│sectorului municipiului │biroului │ │
│ │pentru secţiile de│Bucureşti, respectiv a │electoral al │ │
│ │votare din │biroului electoral pentru │sectorului │Prin tragere la│
│55. │străinătate cu │secţiile de votare din │municipiului │sorţi │
│ │reprezentanţii │străinătate, cu │Bucureşti, │ │
│ │partidelor │reprezentanţii │respectiv al │ │
│ │politice │formaţiunilor politice │biroului │ │
│ │parlamentare care │care nu sunt reprezentate │electoral pentru│ │
│ │au propus │în Parlament şi care au │secţiile de │ │
│ │candidaţi, cel mai│propus candidaţi │votare din │ │
│ │târziu la data de:│ │străinătate │ │
│ │1 octombrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 18 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 48 de │ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │expirării │ │ │ │
│ │termenului │ │ │ │
│ │prevăzut de art. │ │ │ │
│ │23 alin. (3) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │ │ │ │
│ │2004, republicată,│Completarea birourilor │Preşedinţii │ │
│ │cu modificările şi│electorale ale secţiilor │birourilor │Proces-verbal │
│56. │completările │de votare din străinătate │electorale ale │care reprezintă│
│ │ulterioare, cel │cu reprezentanţii │secţiilor de │actul de │
│ │mai târziu la data│formaţiunilor politice │votare din │învestire │
│ │de: │care au propus candidaţi │străinătate │ │
│ │1 octombrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 23 alin. (4) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │completare a │cu privire la modul de │ │ │
│ │Biroului Electoral│completare a Biroului │Formaţiunile │În scris, la │
│ │Central, cel mai │Electoral Central cu │politice care │Înalta Curte de│
│57. │târziu la data de:│reprezentanţii │participă la │Casaţie şi │
│ │1 octombrie 2019 │formaţiunilor politice │alegeri şi │Justiţie │
│ │Art. 25 alin. (1) │care nu sunt reprezentate │candidaţii │ │
│ │din Legea nr. 370/│în Parlament şi care au │ │ │
│ │2004, republicată,│propus candidaţi │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │completare a │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │sectoarelor │cu privire la modul de │ │ │
│ │Municipiului │completare a biroului │ │ │
│ │Bucureşti şi a │electoral judeţean, a │ │ │
│ │biroului electoral│biroului electoral al │Formaţiunile │În scris, la │
│ │pentru secţiile de│sectorului municipiului │politice care │Biroul │
│58. │votare din │Bucureşti, respectiv a │participă la │Electoral │
│ │străinătate cu │biroului electoral pentru │alegeri şi │Central │
│ │reprezentanţii │secţiile de votare din │candidaţii │ │
│ │partidelor │străinătate, cu │ │ │
│ │politice │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │parlamentare care │politice parlamentare care│ │ │
│ │au propus │au propus candidaţi │ │ │
│ │candidaţi, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │1 octombrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 25 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │
│ │biroului electoral│ │ │ │
│ │pentru secţiile de│ │ │ │
│ │votare din │Punerea listelor │ │ │
│ │străinătate, cel │electorale pentru votul │Autoritatea │ │
│59. │mai târziu la data│prin corespondenţă la │Electorală │Pe bază de │
│ │de: │dispoziţia biroului │Permanentă │proces-verbal │
│ │2 octombrie 2019 │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │Art. 6 alin. (1) │de votare din străinătate │ │ │
│ │şi (2) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 288/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult două zile de │Soluţionarea │ │ │
│ │la înregistrarea │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │contestaţiei, cel │împotriva modului de │ │ │
│ │mai târziu la data│completare a Biroului │ │ │
│ │de: │Electoral Central cu │Înalta Curte de │Prin hotărâre │
│60. │2 octombrie 2019 │reprezentanţii │Casaţie şi │definitivă │
│ │Art. 25 alin. (2) │formaţiunilor politice │Justiţie │ │
│ │din Legea nr. 370/│care nu sunt reprezentate │ │ │
│ │2004, republicată,│în Parlament şi care au │ │ │
│ │cu modificările şi│propus candidaţi │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │Soluţionarea │ │ │
│ │mult două zile de │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │la înregistrarea │împotriva modului de │ │ │
│ │contestaţiei, cel │completare a biroului │ │ │
│ │mai târziu la data│electoral judeţean, a │ │ │
│ │de: │biroului electoral al │ │ │
│61. │2 octombrie 2019 │sectorului municipiului │Biroul Electoral│Prin decizie │
│ │Art. 25 alin. (2) │Bucureşti, respectiv a │Central. │definitivă │
│ │din Legea nr. 370/│biroului electoral pentru │ │ │
│ │2004, republicată,│secţiile de votare din │ │ │
│ │cu modificările şi│străinătate, cu │ │ │
│ │completările │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │ulterioare │politice parlamentare care│ │ │
│ │ │au propus candidaţi │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │completare a │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │judeţene, │ │ │ │
│ │birourilor │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │electorale ale │cu privire la modul de │ │ │
│ │sectoarelor │completare a biroului │ │ │
│ │Municipiului │electoral judeţean, a │ │ │
│ │Bucureşti şi a │biroului electoral al │ │ │
│ │biroului electoral│sectorului municipiului │Formaţiunile │ │
│ │pentru secţiile de│Bucureşti, respectiv a │politice care │În scris, la │
│62. │votare din │biroului electoral pentru │participă la │Biroul │
│ │străinătate cu │secţiile de votare din │alegeri şi │Electoral │
│ │reprezentanţii │străinătate, cu │candidaţii │Central │
│ │formaţiunilor │reprezentanţii │ │ │
│ │politice care nu │formaţiunilor politice │ │ │
│ │sunt reprezentate │care nu sunt reprezentate │ │ │
│ │în Parlament şi │în Parlament şi care au │ │ │
│ │care au propus │propus candidaţi │ │ │
│ │candidaţi, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │2 octombrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 25 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 5 zile de la │ │ │ │
│ │data comunicării │ │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │ │
│ │23 alin. (5) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │Stabilirea sediilor │Autoritatea │ │
│63. │3 octombrie 2019 │secţiilor de votare din │Electorală │Prin hotărâre │
│ │Art. 10 din Legea │străinătate │Permanentă │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, şi │ │ │ │
│ │art. 23 alin. (7) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 208/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │Soluţionarea │ │ │
│ │mult două zile de │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │la înregistrarea │împotriva modului de │ │ │
│ │contestaţiei, cel │completare a biroului │ │ │
│ │mai târziu la data│electoral judeţean, a │ │ │
│ │de: │biroului electoral al │ │ │
│64. │3 octombrie 2019 │sectorului municipiului │Biroul Electoral│Prin decizie │
│ │Art. 25 alin. (2) │Bucureşti, respectiv a │Central │definitivă │
│ │din Legea nr. 370/│biroului electoral pentru │ │ │
│ │2004, republicată,│secţiile de votare din │ │ │
│ │cu modificările şi│străinătate, cu │ │ │
│ │completările │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │ulterioare │politice parlamentare care│ │ │
│ │ │au propus candidaţi. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │începerii │ │ │ │
│ │campaniei │ │ │ │
│ │electorale, cel │ │ │Solicitare │
│ │mai târziu la data│ │ │scrisă adresată│
│ │de: │Solicitarea de acordare a │ │conducerii │
│65. │11 octombrie 2019 │timpilor de antenă │Candidaţii │serviciilor │
│ │Art. 40 alin. (1) │ │ │publice de │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │radio şi │
│ │2004, republicată,│ │ │televiziune │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu 30 de zile │ │ │ │
│ │înainte de data │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │12 octombrie 2019 │ │ │ │
│66. │Art. 35 alin. (1) │ÎNCEPEREA CAMPANIEI │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ELECTORALE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 30 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor: │ │ │ │
│ │12 octombrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 10 din Legea │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │nr. 370/2004, │publică a numărului │ │Prin publicaţii│
│ │republicată, cu │circumscripţiilor │Primarii, cu │în care se │
│67. │modificările şi │electorale, a delimitării │sprijinul │indică şi locul│
│ │completările │şi numerotării fiecărei │prefecţilor │de desfăşurare │
│ │ulterioare, art. │secţii de votare, precum │ │a votării │
│ │20 alin. (5) şi │şi a sediilor acestora │ │ │
│ │art. 120 din Legea│ │ │ │
│ │nr. 208/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 25 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │Trimiterea documentelor │ │ │
│ │cel mai târziu la │necesare pentru │Compania │ │
│68. │data de: │exercitarea dreptului de │Naţională „Poşta│ │
│ │17 octombrie 2019 │vot prin corespondenţă │Română“ - S.A. │ │
│ │Art. 12 din Legea │către alegători │ │ │
│ │nr. 288/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu 48 de ore │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │
│ │tragerea la sorţi,│ │ │ │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │ │ │ │
│ │25 octombrie 2019 │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │Art. 21 alin. (2) │publică a datei şedinţei │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│în care se va efectua │ │ │
│ │2004, republicată,│tragerea la sorţi a │Autoritatea │Prin orice │
│69. │cu modificările şi│preşedintelui biroului │Electorală │mijloc de │
│ │completările │electoral al secţiei de │Permanentă │comunicare │
│ │ulterioare, │votare din ţară şi a │ │ │
│ │coroborat cu art. │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │15 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 15 zile │ │ │ │
│ │înaintea datei │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │27 octombrie 2019 │ │ │În şedinţă │
│ │Art. 21 alin. (2) │ │ │publică, prin │
│ │din Legea nr. 370/│Desemnarea preşedintelui │ │tragere la │
│ │2004, republicată,│biroului electoral al │Autoritatea │sorţi │
│70. │cu modificările şi│secţiei de votare din ţară│Electorală │computerizată, │
│ │completările │şi a locţiitorului │Permanentă │pe funcţii, din│
│ │ulterioare, │acestuia │ │Corpul │
│ │coroborat cu art. │ │ │experţilor │
│ │15 alin. (2) din │ │ │electorali │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 15 zile │ │ │ │
│ │înaintea datei │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │27 octombrie 2019 │ │ │În şedinţă │
│ │Art. 15 din Legea │ │ │publică, prin │
│ │nr. 208/2015, cu │Desemnarea preşedintelui │ │tragere la │
│ │modificările şi │biroului electoral pentru │Autoritatea │sorţi │
│71. │completările │votul prin corespondenţă │Electorală │computerizată, │
│ │ulterioare, şi │şi a locţiitorului │Permanentă │pe funcţii, din│
│ │art. 8 alin. (1), │acestuia │ │Corpul │
│ │(2) şi (4) din │ │ │experţilor │
│ │Legea nr. 288/ │ │ │electorali │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu cel puţin 15 │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │Prezentarea machetei │Regia Autonomă │ │
│72. │27 octombrie 2019 │buletinului de vot │„Monitorul │Proces-verbal │
│ │Art. 32 alin. (3) │membrilor Biroului │Oficial“ │ │
│ │din Legea nr. 370/│Electoral Central │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │Comunicarea către biroul │ │ │
│ │zile de la │electoral judeţean, │ │ │
│ │expirarea │respectiv biroul electoral│ │ │
│ │termenului │al sectorului municipiului│ │ │
│ │prevăzut la art. │Bucureşti a listei │ │ │
│ │21 alin. (2) din │reprezentanţilor în │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │birourile electorale ale │ │ │
│ │2004, republicată,│secţiilor de votare, sub │Formaţiunile │ │
│73. │cu modificările şi│forma unui tabel care │politice care au│În scris, sub │
│ │completările │cuprinde următoarele: │propus candidaţi│formă de tabel │
│ │ulterioare: │numărul secţiei de votare,│ │ │
│ │28 octombrie 2019 │numele, prenumele, codul │ │ │
│ │Art. 22 alin. (1) │numeric personal, │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│domiciliul sau reşedinţa │ │ │
│ │2004, republicată,│şi modalitatea de contact,│ │ │
│ │cu modificările şi│respectiv numărul de │ │ │
│ │completările │telefon, de fax sau adresa│ │ │
│ │ulterioare │de e-mail │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În 48 de ore de la│ │Preşedintele │ │
│ │expirarea │ │biroului │ │
│ │termenului pentru │ │electoral │ │
│ │comunicarea │ │judeţean, │ │
│ │reprezentanţilor, │Completarea birourilor │preşedintele │ │
│ │cel mai târziu la │electorale ale secţiilor │biroului │ │
│ │data de: │de votare cu │electoral al │ │
│74. │30 octombrie 2019 │reprezentanţii │sectorului │Proces-verbal │
│ │Art. 22 alin. (2) │formaţiunilor politice │municipiului │ │
│ │din Legea nr. 370/│care au propus candidaţi, │Bucureşti, în │ │
│ │2004, republicată,│conform legii │prezenţa │ │
│ │cu modificările şi│ │reprezentanţilor│ │
│ │completările │ │formaţiunilor │ │
│ │ulterioare │ │politice care au│ │
│ │ │ │propus candidaţi│ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult două │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │completare a │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │Formularea de contestaţii │Formaţiunile │ │
│ │secţiilor de │cu privire la modul de │politice care │ │
│75. │votare, cel mai │formare şi componenţa │participă la │În scris │
│ │târziu la data de:│birourilor electorale ale │alegeri şi │ │
│ │31 octombrie 2019 │secţiilor de votare │candidaţii │ │
│ │Art. 25 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult două zile de │ │ │ │
│ │la înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiei, cel │Soluţionarea │Biroul electoral│ │
│ │mai târziu la data│contestaţiilor formulate │judeţean, │ │
│ │de: │împotriva modului de │respectiv biroul│Prin decizie │
│76. │1 noiembrie 2019 │formare şi componenţei │electoral al │definitivă │
│ │Art. 25 alin. (2) │birourilor electorale ale │sectorului │ │
│ │din Legea nr. 370/│secţiilor de votare │municipiului │ │
│ │2004, republicată,│ │Bucureşti │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu cel puţin 10 │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │Confecţionarea ştampilelor│ │ │
│ │cel mai târziu la │birourilor electorale ale │Prefecţii, │ │
│ │data de: │secţiilor de votare, │respectiv │ │
│77. │1 noiembrie 2019 │respectiv a ştampilelor │Ministerul │ │
│ │Art. 33 alin. (1) │birourilor electorale ale │Afacerilor │ │
│ │din Legea nr. 370/│secţiilor de votare din │Externe │ │
│ │2004, republicată,│străinătate │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Punerea la dispoziţia │ │ │
│ │ │partidelor politice, │ │ │
│ │Până cel mai │alianţelor politice, │ │ │
│ │târziu cu 10 zile │alianţelor electorale şi │ │ │
│ │înaintea datei │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │alegerilor, dar nu│aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │mai târziu de 24 │naţionale care participă │ │La cererea şi │
│ │de ore de la │la alegeri a unui extras │ │pe cheltuiala │
│ │solicitare: │din Registrul electoral, │ │competitorilor │
│78. │1 noiembrie 2019 │cuprinzând alegătorii din │Primarul │electorali, pe │
│ │Art. 49 alin. (4) │respectiva unitate │ │suport │
│ │din Legea nr. 208/│administrativ-teritorială,│ │electronic sau │
│ │2015, cu │respectiv numele, │ │suport hârtie │
│ │modificările şi │prenumele, data naşterii │ │ │
│ │completările │şi domiciliul, precum şi │ │ │
│ │ulterioare │secţia de votare la care │ │ │
│ │ │au fost arondaţi, pe │ │ │
│ │ │suport electronic sau │ │ │
│ │ │hârtie │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Cu 10 zile înainte│Certificarea spre │ │ │
│ │de data │neschimbare a aplicaţiilor│ │ │
│ │alegerilor, cel │informatice utilizate de │ │ │
│ │mai târziu la data│Biroul Electoral Central │ │ │
│ │de: │pentru centralizarea │ │ │
│ │1 noiembrie 2019 │rezultatelor votării şi │Autoritatea │ │
│79. │Art. 103 alin. (1)│punerea lor la dispoziţia │Electorală │ │
│ │lit. u) din Legea │partidelor politice şi │Permanentă │ │
│ │nr. 208/2015, cu │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │modificările şi │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │completările │naţionale înscrise în │ │ │
│ │ulterioare │competiţia electorală, la │ │ │
│ │ │cererea scrisă a acestora │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel târziu cu│ │ │ │
│ │3 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │ │ │ │
│ │inclusiv: │Livrarea plicurilor │ │ │
│ │7 noiembrie 2019, │exterioare conţinând │ │ │
│ │orele 7,00-24,00 │documentele de vot prin │ │ │
│80. │Art. 9 alin. (3) │corespondenţă la sediile │ │ │
│ │şi art. 14 alin. │birourilor electorale │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │pentru votul prin │ │ │
│ │288/2015, cu │corespondenţă │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Distribuirea către │ │ │
│ │ │preşedinţii birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale secţiilor │ │ │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │a următoarelor materiale │ │ │
│ │ │electorale: │ │ │
│ │ │a) buletinele de vot; │ │ │
│ │ │b) ştampila de control; │ │ │
│ │ │c) ştampilele cu menţiunea│ │ │
│ │ │„VOTAT“; │ │ │
│ │În ziua │d) formularele pentru │ │ │
│ │premergătoare │încheierea │ │ │
│ │primei zile a │proceselor-verbale pentru │ │ │
│ │votării în │consemnarea rezultatelor │ │ │
│ │străinătate, la │votării; │Prin intermediul│ │
│ │data de: │e) formularele necesare │Ministerului │ │
│81. │7 noiembrie 2019 │pentru consemnarea │Afacerilor │ │
│ │Art. 24 alin. (3) │situaţiilor semnalate de │Externe │ │
│ │din Legea nr. 370/│Sistemul informatic pentru│ │ │
│ │2004, republicată,│monitorizarea prezenţei la│ │ │
│ │cu modificările şi│vot şi prevenirea votului │ │ │
│ │completările │ilegal; │ │ │
│ │ulterioare │f) alte materiale │ │ │
│ │ │stabilite prin hotărâre a │ │ │
│ │ │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │ │Permanente; │ │ │
│ │ │g) un buletin de vot │ │ │
│ │ │anulat de către │ │ │
│ │ │preşedintele biroului │ │ │
│ │ │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │pe care îl vor afişa la │ │ │
│ │ │sediul secţiei de votare. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ziua │ │ │ │
│ │premergătoare │ │ │ │
│ │primei zile a │ │ │ │
│ │votării în │Afişarea la sediul │ │ │
│ │străinătate, la │fiecărei secţii de votare │Preşedintele │ │
│ │data de: │a unui buletin de vot, │biroului │ │
│82. │7 noiembrie 2019 │vizat şi anulat, de │electoral al │ │
│ │Art. 34 alin. (3) │preşedintele biroului │secţiei de │ │
│ │din Legea nr. 370/│electoral pentru secţiile │votare │ │
│ │2004, republicată,│de votare din străinătate │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel târziu cu│ │ │ │
│ │trei zile înaintea│ │ │ │
│ │datei alegerilor: │ │ │ │
│ │8 noiembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 7 din Legea │ │ │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │Întocmirea şi tipărirea │ │ │
│83. │modificările şi │listelor electorale │Primarii │ │
│ │completările │permanente, în două │ │ │
│ │ulterioare; art. │exemplare │ │ │
│ │49 alin. (1) şi │ │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │ │ │ │
│ │208/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Prima zi a votării│ │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ │8 noiembrie 2019, │ │ │ │
│ │ora 12,00 │ │ │ │
│84. │Art. 44 alin. (2) │ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│STRĂINĂTATE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Prima zi a votării│ │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ │8 noiembrie 2019, │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│85. │Art. 44 alin. (2) │ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│STRĂINĂTATE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În preziua datei │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │9 noiembrie 2019, │ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│86. │Art. 35 alin. (1) │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ELECTORALE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │A doua zi a │ │ │ │
│ │votării în │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ │9 noiembrie 2019, │ │ │ │
│ │ora 7,00 │ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│87. │Art. 44 alin. (2) │STRĂINĂTATE │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │A doua zi a │ │ │ │
│ │votării în │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ │9 noiembrie 2019, │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│88. │Art. 44 alin. (2) │STRĂINĂTATE │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Distribuirea către │ │ │
│ │ │preşedinţii birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale secţiilor │ │ │
│ │ │de votare din ţară a │ │ │
│ │ │următoarelor materiale │ │ │
│ │ │electorale: │ │ │
│ │ │a) un exemplar al listei │ │ │
│ │ │electorale permanente; │ │ │
│ │ │b) buletinele de vot; │ │ │
│ │ │c) ştampila de control; │ │ │
│ │ │d) ştampilele cu menţiunea│ │ │
│ │ │„VOTAT“; │ │ │
│ │ │e) formularele pentru │ │ │
│ │ │încheierea │ │ │
│ │ │proceselor-verbale pentru │ │ │
│ │ │consemnarea rezultatelor │ │ │
│ │În ziua │votării; │ │ │
│ │premergătoare │f) formularele listei │ │ │
│ │datei alegerilor │electorale suplimentare şi│ │ │
│ │9 noiembrie 2019 │ale extrasului din listele│ │ │
│ │Art. 24 alin. (1) │electorale; │ │ │
│89. │şi (2) din Legea │g) formularele necesare │Primarii │Proces-verbal │
│ │nr. 370/2004, │pentru consemnarea │ │ │
│ │republicată, cu │situaţiilor semnalate de │ │ │
│ │modificările şi │Sistemul informatic pentru│ │ │
│ │completările │monitorizarea prezenţei la│ │ │
│ │ulterioare │vot şi prevenirea votului │ │ │
│ │ │ilegal; │ │ │
│ │ │h) alte materiale │ │ │
│ │ │stabilite prin hotărâre a │ │ │
│ │ │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │ │Permanente; │ │ │
│ │ │i) un buletin de vot │ │ │
│ │ │anulat de către │ │ │
│ │ │preşedintele biroului │ │ │
│ │ │electoral judeţean, al │ │ │
│ │ │sectorului municipiului │ │ │
│ │ │Bucureşti sau al biroului │ │ │
│ │ │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │ │de votare din străinătate,│ │ │
│ │ │după caz, pe care îl vor │ │ │
│ │ │afişa la sediul secţiei de│ │ │
│ │ │votare. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ziua │ │ │ │
│ │premergătoare │Afişarea la sediul │ │ │
│ │datei alegerilor: │fiecărei secţii de votare │Preşedintele │ │
│ │9 noiembrie 2019 │a unui buletin de vot, │biroului │ │
│90. │Art. 34 alin. (3) │vizat şi anulat, după caz,│electoral al │ │
│ │din Legea nr. 370/│de preşedintele biroului │secţiei de │ │
│ │2004, republicată,│electoral judeţean sau al │votare din ţară │ │
│ │cu modificările şi│sectorului municipiului │ │ │
│ │completările │Bucureşti │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Prezentarea la sediul │ │ │
│ │În ajunul datei │secţiei de votare din ţară│ │ │
│ │alegerilor: │şi dispunerea măsurilor │ │ │
│ │9 noiembrie 2019, │necesare pentru asigurarea│Preşedintele │ │
│ │ora 18,00 │ordinii şi corectitudinii │biroului │ │
│ │Art. 43 alin. (3) │operaţiunilor de votare; │electoral al │Se încheie │
│91. │din Legea nr. 370/│dispunerea îndepărtării │secţiei de │proces-verbal. │
│ │2004, republicată,│materialelor de propagandă│votare din ţară,│ │
│ │cu modificările şi│electorală de orice tip │împreună cu │ │
│ │completările │din şi de pe sediul │membrii acestuia│ │
│ │ulterioare │secţiei de votare şi │ │ │
│ │ │fixarea posturilor de pază│ │ │
│ │ │în jurul localului de vot.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ajunul datei │ │ │ │
│ │alegerilor, între │ │ │ │
│ │orele 18,00-20,00:│ │ │ │
│ │9 noiembrie 2019 │ │Preşedintele │ │
│ │Art. 43 alin. (3) │Primirea cererilor de │biroului │ │
│92. │şi art. 45 alin. │votare prin intermediul │electoral al │ │
│ │(1) din Legea nr. │urnei speciale │secţiei de │ │
│ │370/2004, │ │votare │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Verificarea urnelor, a │ │ │
│ │ │listelor electorale, a │ │ │
│ │ │buletinelor de vot şi a │ │ │
│ │ │ştampilelor; consemnarea, │ │ │
│ │ │în procesul-verbal │ │ │
│ │ │prevăzut la art. 49 alin. │Preşedintele │ │
│ │În ziua votării: │(1), a numărului │biroului │ │
│ │10 noiembrie 2019,│buletinelor de vot │electoral al │ │
│ │ora 6,00 │primite, a numărului de │secţiei de │Se încheie │
│ │Art. 43 alin. (5) │buletine de vot lipsă, │votare, în │proces-verbal │
│93. │din Legea nr. 370/│respectiv a numărului │prezenţa │cu operaţiunile│
│ │2004, republicată,│ştampilelor cu menţiunea │celorlalţi │efectuate şi │
│ │cu modificările şi│„VOTAT“ primite; pe măsura│membri şi, după │constatările │
│ │completările │deschiderii pachetelor │caz, a │făcute. │
│ │ulterioare │sigilate, aplicarea │persoanelor │ │
│ │ │ştampilei de control pe │acreditate │ │
│ │ │ultima pagină a fiecărui │ │ │
│ │ │buletin de vot din │ │ │
│ │ │acestea; închiderea şi │ │ │
│ │ │sigilarea urnelor prin │ │ │
│ │ │aplicarea ştampilei de │ │ │
│ │ │control │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ziua │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │10 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│94. │Art. 44 alin. (1) │ÎNCEPEREA VOTĂRII │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Alegătorii care│
│ │ │ │ │la ora 21,00 se│
│ │ │ │ │află la sediul │
│ │ │ │ │secţiei de │
│ │ │ │ │votare, precum │
│ │ │ │ │şi cei care se │
│ │ │ │ │află la rând în│
│ │ │ │ │afara sediului │
│ │ │ │ │secţiei de │
│ │În ziua │ │ │votare pentru a│
│ │alegerilor: 10 │ │ │intra în │
│ │noiembrie 2019, │ │ │localul de vot │
│ │ora 21,00 │ │ │pot să îşi │
│ │Art. 44 alin. (1) │ │ │exercite │
│95. │şi art. 46 din │ÎNCHEIEREA VOTĂRII │ │dreptul de vot.│
│ │Legea nr. 370/ │ │ │Alegătorii │
│ │2004, republicată,│ │ │aflaţi în │
│ │cu modificările şi│ │ │situaţiile │
│ │completările │ │ │prevăzute de │
│ │ulterioare │ │ │art. 46 alin. │
│ │ │ │ │(2) şi (3) din │
│ │ │ │ │Legea nr. 370/ │
│ │ │ │ │2004, │
│ │ │ │ │republicată, cu│
│ │ │ │ │modificările şi│
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, pot│
│ │ │ │ │vota până cel │
│ │ │ │ │mult la ora │
│ │ │ │ │23,59. │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ziua votării, │ │ │ │
│ │după ora 21,00 │ │ │ │
│ │10 noiembrie 2019 │Desigilarea urnelor de │Biroul electoral│ │
│ │Art. 16 alin. (1) │vot, desigilarea │pentru votul │ │
│96. │din Legea nr. 288/│plicurilor interioare şi │prin │ │
│ │2015, cu │numărarea voturilor prin │corespondenţă │ │
│ │modificările şi │corespondenţă │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Numărarea voturilor şi │ │ │
│ │ │încheierea │ │ │
│ │ │proceselor-verbale │ │ │
│ │ │Înaintarea către biroul │ │ │
│ │ │electoral judeţean sau, │ │ │
│ │ │după caz, către biroul │ │ │
│ │ │electoral al sectorului │ │ │
│ │În termen de cel │municipiului Bucureşti, a │ │ │
│ │mult 24 de ore de │dosarului conţinând │ │ │
│ │la încheierea │procesele-verbale │Preşedintele │Dosare sigilate│
│ │votării: │cuprinzând rezultatele │biroului │şi ştampilate, │
│ │11 noiembrie 2019,│votării, toate │electoral al │care se │
│ │ora 21,00 │contestaţiile privitoare │secţiei de │înaintează sub │
│ │Art. 24 alin. (7) │la operaţiunile electorale│votare, însoţit,│paza │
│97. │şi art. 49 alin. │ale biroului electoral al │la cerere, de │personalului │
│ │(5) din Legea nr. │secţiei de votare, │alţi membri ai │structurilor │
│ │370/2004, │buletinele de vot nule şi │biroului │Ministerului │
│ │republicată, cu │cele contestate, împreună │electoral │Afacerilor │
│ │modificările şi │cu întâmpinările, │respectiv │Interne │
│ │completările │contestaţiile şi │ │ │
│ │ulterioare │materialele la care │ │ │
│ │ │acestea se referă, precum │ │ │
│ │ │şi dosarele cuprinzând │ │ │
│ │ │listele electorale │ │ │
│ │ │utilizate în cadrul │ │ │
│ │ │secţiei de votare, │ │ │
│ │ │îndosariate pe tipuri de │ │ │
│ │ │liste, precum şi ştampila │ │ │
│ │ │de control │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │ │
│ │ore de la primirea│ │ │ │
│ │proceselor-verbale│Transmiterea către biroul │ │ │
│ │întocmite de │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │birourile │de votare din străinătate │ │ │
│ │electorale ale │a proceselor-verbale │ │ │
│ │secţiilor de │întocmite de birourile │ │ │
│ │votare din │electorale ale secţiilor │Misiunile │ │
│98. │străinătate, cel │de votare din străinătate,│diplomatice şi │Prin mijloace │
│ │mai târziu la data│însoţite de toate │consulatele │electronice │
│ │de: │întâmpinările şi │ │ │
│ │11 noiembrie 2019 │contestaţiile privitoare │ │ │
│ │Art. 49 alin. (6) │la operaţiunile electorale│ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ale biroului electoral al │ │ │
│ │2004, republicată,│secţiei de votare │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Trimiterea câte unui │ │ │
│ │ │exemplar al fiecărui │ │ │
│ │În termen de 24 de│proces-verbal întocmit de │Biroul electoral│ │
│ │ore de la primirea│birourile electorale ale │judeţean, │ │
│ │dosarelor, cel mai│secţiilor de votare la │respectiv biroul│ │
│ │târziu la data de:│tribunalul în a cărui rază│electoral al │Sub paza │
│ │12 noiembrie 2019 │teritorială îşi desfăşoară│sectorului │personalului │
│99. │Art. 49 alin. (9) │activitatea │municipiului │structurilor │
│ │din Legea nr. 370/│Transmiterea unei copii, │Bucureşti │Ministerului │
│ │2004, republicată,│contrasemnată şi │Biroul electoral│Afacerilor │
│ │cu modificările şi│ştampilată, a fiecărui │pentru secţiile │Interne │
│ │completările │proces-verbal întocmit de │de votare din │ │
│ │ulterioare │birourile electorale ale │străinătate │ │
│ │ │secţiilor de votare din │ │ │
│ │ │străinătate la Tribunalul │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │ │ │politice │ │
│ │În termen de cel │ │alianţele │ │
│ │mult 3 zile de la │ │politice, │ │
│ │încheierea │ │alianţele │ │
│ │votării, cel mai │ │electorale, │Cerere temeinic│
│ │târziu la data de:│ │organizaţiile │motivată şi │
│ │12 noiembrie 2019,│Formularea de cereri │cetăţenilor │însoţită de │
│100.│ora 24,00 │pentru anularea alegerilor│aparţinând │dovezile pe │
│ │Art. 52 alin. (2) │pe motiv de fraudă │minorităţilor │care se │
│ │din Legea nr. 370/│electorală │naţionale │întemeiază, │
│ │2004, republicată,│ │reprezentate în │adresată Curţii│
│ │cu modificările şi│ │Consiliul │Constituţionale│
│ │completările │ │Minorităţilor │ │
│ │ulterioare │ │Naţionale şi │ │
│ │ │ │candidaţii care │ │
│ │ │ │au participat la│ │
│ │ │ │alegeri │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 48 de│Înaintarea către Biroul │ │ │
│ │ore de la primirea│Electoral Central a │ │ │
│ │ultimului │procesului-verbal, │Biroul electoral│Dosar sigilat │
│ │proces-verbal de │împreună cu │judeţean, biroul│şi ştampilat, │
│ │la birourile │procesele-verbale primite │electoral al │care se │
│ │electorale ale │de la birourile electorale│sectorului │înaintează sub │
│ │secţiilor de │ale secţiilor de votare, │municipiului │paza │
│101.│votare: │precum şi cu toate │Bucureşti sau, │personalului │
│ │13 noiembrie 2019 │contestaţiile şi │după caz, biroul│structurilor │
│ │Art. 50 alin. (3) │întâmpinările primite de │electoral pentru│Ministerului │
│ │din Legea nr. 370/│competenţa Biroului │secţiile de │Afacerilor │
│ │2004, republicată,│Electoral Central, │votare din │Interne │
│ │cu modificările şi│însoţite de ştampila │străinătate │ │
│ │completările │biroului electoral │ │ │
│ │ulterioare │respectiv │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Înaintarea către Curtea │ │ │
│ │ │Constituţională a │ │ │
│ │În termen de 24 de│procesului-verbal, │ │ │
│ │ore de la │împreună cu │ │Dosar sigilat │
│ │înregistrarea │procesele-verbale de │ │şi ştampilat, │
│ │ultimului dosar: │constatare şi centralizare│ │care se │
│ │14 noiembrie 2019 │a rezultatelor votării │ │înaintează sub │
│102.│Art. 51 alin. (3) │întocmite de birourile │Biroul Electoral│paza │
│ │din Legea nr. 370/│electorale judeţene, │Central │personalului │
│ │2004, republicată,│birourile electorale ale │ │structurilor │
│ │cu modificările şi│sectoarelor municipiului │ │Ministerului │
│ │completările │Bucureşti, biroul │ │Afacerilor │
│ │ulterioare │electoral pentru secţiile │ │Interne │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │şi birourile electorale │ │ │
│ │ │ale secţiilor de votare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │După primirea │ │ │ │
│ │dosarului de la │ │ │ │
│ │Biroul Electoral │ │ │ │
│ │Central şi │ │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │ │
│ │cererilor de │Validarea alegerilor şi │ │ │
│ │anulare a │publicarea rezultatului │Curtea │ │
│103.│alegerilor pentru │acestora în mass-media şi │Constituţională │ │
│ │fraudă electorală │în Monitorul Oficial al │ │ │
│ │Art. 53 alin. (1) │României, Partea I │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ÎN SITUAŢIA ORGANIZĂRII UNUI AL DOILEA TUR DE SCRUTIN │
├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data de:│Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │15 noiembrie 2019 │publică a prenumelui şi │ │ │
│ │Art. 54 alin. (2) │numelui celor doi │Curtea │ │
│104.│din Legea nr. 370/│candidaţi care vor │Constituţională │ │
│ │2004, republicată,│participa la al doilea tur│ │ │
│ │cu modificările şi│de scrutin, precum şi a │ │ │
│ │completările │datei alegerilor │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │15 noiembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 54 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│Începerea campaniei │ │ │
│105.│2004, republicată,│electorale pentru al │ │ │
│ │cu modificările şi│doilea tur de scrutin │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Birourile │ │
│ │Până cel mai │ │permanente │ │
│ │târziu la data de:│ │reunite ale │ │
│ │16 noiembrie 2019 │Stabilirea orarului pentru│celor două │ │
│ │Art. 54 alin. (4) │campania electorală şi │Camere ale │ │
│ │şi art. 36 alin. │repartizarea timpilor de │Parlamentului, │ │
│106.│(2) din Legea nr. │antenă pentru accesul │împreună cu │ │
│ │370/2004, │candidaţilor la serviciile│reprezentanţii │ │
│ │republicată, cu │publice de radio şi │serviciilor │ │
│ │modificările şi │televiziune │publice de radio│ │
│ │completările │ │şi televiziune │ │
│ │ulterioare │ │şi cu │ │
│ │ │ │participarea │ │
│ │ │ │candidaţilor │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │În ordinea │
│ │ │Comunicarea ordinii de │ │numărului de │
│ │ │înscriere a candidaţilor │ │voturi valabil │
│ │Până cel mai │şi a semnelor electorale │ │exprimate la │
│ │târziu la data de:│ale acestora în buletinul │ │turul I de │
│ │17 noiembrie 2019 │de vot Regiei Autonome │ │scrutin │
│ │Art. 17 alin. (1) │„Monitorul Oficial“ şi │ │În scris │
│107.│lit. c) din Legea │Curţii Constituţionale │Biroul Electoral│Prin │
│ │nr. 370/2004, │Aducerea la cunoştinţa │Central │intermediul │
│ │republicată, cu │publică a ordinii de │ │serviciilor │
│ │modificările şi │înscriere a candidaţilor │ │publice de │
│ │completările │şi a semnelor electorale │ │radio şi │
│ │ulterioare │ale acestora în buletinul │ │televiziune, │
│ │ │de vot │ │precum şi prin │
│ │ │ │ │afişare pe │
│ │ │ │ │internet │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel târziu cu│ │ │ │
│ │3 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor, │ │ │ │
│ │inclusiv: │Livrarea plicurilor │ │ │
│ │21 noiembrie 2019,│exterioare conţinând │ │ │
│ │orele 7,00-24,00 │documentele de vot prin │ │ │
│108.│Art. 9 alin. (3) │corespondenţă la sediile │ │ │
│ │şi art. 14 alin. │birourilor electorale │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │pentru votul prin │ │ │
│ │288/2015, cu │corespondenţă │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Distribuirea către │ │ │
│ │ │preşedinţii birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale secţiilor │ │ │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │a următoarelor materiale │ │ │
│ │ │electorale: │ │ │
│ │ │a) buletinele de vot; │ │ │
│ │ │b) ştampila de control; │ │ │
│ │ │c) ştampilele cu menţiunea│ │ │
│ │ │„VOTAT“; │ │ │
│ │În ziua │d) formularele pentru │ │ │
│ │premergătoare │încheierea │ │ │
│ │primei zile a │proceselor-verbale pentru │ │ │
│ │votării în │consemnarea rezultatelor │ │ │
│ │străinătate, la │votării; │Misiunile │ │
│ │data de │e) formularele necesare │diplomatice şi │ │
│109.│21 noiembrie 2019 │pentru consemnarea │oficiile │ │
│ │Art. 24 alin. (3) │situaţiilor semnalate de │consulare │ │
│ │din Legea nr. 370/│Sistemul informatic pentru│ │ │
│ │2004, republicată,│monitorizarea prezenţei la│ │ │
│ │cu modificările şi│vot şi prevenirea votului │ │ │
│ │completările │ilegal; │ │ │
│ │ulterioare │f) alte materiale │ │ │
│ │ │stabilite prin hotărâre a │ │ │
│ │ │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │ │Permanente; │ │ │
│ │ │g) un buletin de vot │ │ │
│ │ │anulat de către │ │ │
│ │ │preşedintele biroului │ │ │
│ │ │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │pe care îl vor afişa la │ │ │
│ │ │sediul secţiei de votare. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Până cel târziu cu│ │ │ │
│ │trei zile înaintea│ │ │ │
│ │celui de-al doilea│ │ │ │
│ │tur de scrutin: │ │ │ │
│ │22 noiembrie 2019 │ │ │ │
│ │Art. 7 din Legea │ │ │ │
│ │nr. 370/2004, │ │ │ │
│ │republicată, cu │Întocmirea şi tipărirea │ │ │
│110.│modificările şi │listelor electorale │Primarii │ │
│ │completările │permanente, în două │ │ │
│ │ulterioare, │exemplare │ │ │
│ │coroborat cu art. │ │ │ │
│ │49 alin. (1) şi │ │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │ │ │ │
│ │208/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Prima zi a votării│ │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ │22 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 12,00 │ │ │ │
│111.│Art. 44 alin. (2) │ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│STRĂINĂTATE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Prima zi a votării│ │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ │22 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │ │ │
│112.│Art. 44 alin. (2) │ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│STRĂINĂTATE │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Distribuirea către │ │ │
│ │ │preşedinţii birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale secţiilor │ │ │
│ │ │de votare din ţară a │ │ │
│ │ │următoarelor materiale │ │ │
│ │ │electorale: │ │ │
│ │ │a) un exemplar al listei │ │ │
│ │ │electorale permanente; │ │ │
│ │ │b) buletinele de vot; │ │ │
│ │ │c) ştampila de control; │ │ │
│ │ │d) ştampilele cu menţiunea│ │ │
│ │ │„VOTAT“; │ │ │
│ │ │e) formularele pentru │ │ │
│ │ │încheierea │ │ │
│ │ │proceselor-verbale pentru │ │ │
│ │În ziua │consemnarea rezultatelor │ │ │
│ │premergătoare │votării; │ │ │
│ │datei alegerilor │f) formularele listei │ │ │
│ │în ţară: │electorale suplimentare şi│ │ │
│ │23 noiembrie 2019 │ale extrasului din listele│ │ │
│ │Art. 24 alin. (1) │electorale; │ │ │
│113.│şi (2) din Legea │g) formularele necesare │Primarii │Proces-verbal │
│ │nr. 370/2004, │pentru consemnarea │ │ │
│ │republicată, cu │situaţiilor semnalate de │ │ │
│ │modificările şi │Sistemul informatic pentru│ │ │
│ │completările │monitorizarea prezenţei la│ │ │
│ │ulterioare │vot şi prevenirea votului │ │ │
│ │ │ilegal; │ │ │
│ │ │h) alte materiale │ │ │
│ │ │stabilite prin hotărâre a │ │ │
│ │ │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │ │Permanente; │ │ │
│ │ │i) un buletin de vot │ │ │
│ │ │anulat de către │ │ │
│ │ │preşedintele biroului │ │ │
│ │ │electoral judeţean, al │ │ │
│ │ │sectorului municipiului │ │ │
│ │ │Bucureşti sau al biroului │ │ │
│ │ │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │ │de votare din străinătate,│ │ │
│ │ │după caz, pe care îl vor │ │ │
│ │ │afişa la sediul secţiei de│ │ │
│ │ │votare. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În preziua celui │ │ │ │
│ │de-al doilea tur │ │ │ │
│ │de scrutin: │ │ │ │
│ │23 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
│114.│Art. 35 alin. (1) │ELECTORALE │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │A doua zi a │ │ │ │
│ │votării în │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ │23 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│115.│Art. 44 alin. (2) │STRĂINĂTATE │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │A doua zi a │ │ │ │
│ │votării în │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ │23 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 21,00 │ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN │ │ │
│116.│Art. 44 alin. (2) │STRĂINĂTATE │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În preziua celui │Afişarea la sediul │ │ │
│ │de-al doilea tur │fiecărei secţii de votare │ │ │
│ │de scrutin: │a câte unui buletin de │ │ │
│ │23 noiembrie 2019 │vot, vizat şi anulat, după│Preşedintele │ │
│ │Art. 34 alin. (3) │caz, de preşedintele │biroului │ │
│117.│din Legea nr. 370/│biroului electoral │electoral al │Proces-verbal │
│ │2004, republicată,│judeţean, al sectorului │secţiei de │ │
│ │cu modificările şi│municipiului Bucureşti sau│votare │ │
│ │completările │al biroului electoral │ │ │
│ │ulterioare │pentru secţiile de votare │ │ │
│ │ │din străinătate │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Prezentarea la sediul │ │ │
│ │În ajunul datei │secţiei de votare şi │ │ │
│ │alegerilor: │dispunerea măsurilor │ │ │
│ │23 noiembrie 2019,│necesare pentru asigurarea│Preşedintele │ │
│ │ora 18,00 │ordinii şi corectitudinii │biroului │ │
│ │Art. 43 alin. (3) │operaţiunilor de votare; │electoral al │Se încheie │
│118.│din Legea nr. 370/│dispunerea îndepărtării │secţiei de │proces-verbal. │
│ │2004, republicată,│materialelor de propagandă│votare din ţară,│ │
│ │cu modificările şi│electorală de orice tip │împreună cu │ │
│ │completările │din şi de pe sediul │membrii acestuia│ │
│ │ulterioare │secţiei de votare şi │ │ │
│ │ │fixarea posturilor de pază│ │ │
│ │ │în jurul localului de vot │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ajunul datei │ │ │ │
│ │alegerilor, între │ │ │ │
│ │orele 18,00-20,00:│ │ │ │
│ │23 noiembrie 2019 │ │Preşedintele │ │
│ │Art. 43 alin. (3) │Primirea cererilor de │biroului │ │
│119.│şi art. 45 alin. │votare prin intermediul │electoral al │ │
│ │(1) din Legea nr. │urnei speciale │secţiei de │ │
│ │370/2004, │ │votare din ţară │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Verificarea urnelor, a │ │ │
│ │ │listelor electorale, a │ │ │
│ │ │buletinelor de vot şi a │ │ │
│ │ │ştampilelor; consemnarea, │ │ │
│ │ │în procesul-verbal │ │ │
│ │ │prevăzut la art. 49 alin. │ │ │
│ │ │(1) din Legea nr. 370/ │ │ │
│ │ │2004, republicată, cu │Preşedintele │ │
│ │În ziua votării: │modificările şi │biroului │ │
│ │24 noiembrie 2019,│completările ulterioare, a│electoral al │Se încheie │
│ │ora 6,00 │numărului buletinelor de │secţiei de │proces-verbal │
│ │Art. 43 alin. (5) │vot primite, a numărului │votare, în │cu operaţiunile│
│120.│din Legea nr. 370/│de buletine de vot lipsă, │prezenţa │efectuate şi │
│ │2004, republicată,│respectiv a numărului │celorlalţi │constatările │
│ │cu modificările şi│ştampilelor cu menţiunea │membri şi, după │făcute. │
│ │completările │„VOTAT“ primite; pe măsura│caz, a │ │
│ │ulterioare │deschiderii pachetelor │persoanelor │ │
│ │ │sigilate, aplicarea │acreditate │ │
│ │ │ştampilei de control pe │ │ │
│ │ │ultima pagină a fiecărui │ │ │
│ │ │buletin de vot din │ │ │
│ │ │acestea; închiderea şi │ │ │
│ │ │sigilarea urnelor prin │ │ │
│ │ │aplicarea ştampilei de │ │ │
│ │ │control │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În ziua votării: │ │ │ │
│ │24 noiembrie 2019,│ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │ │ │
│ │Art. 44 alin. (1) │ │ │ │
│121.│din Legea nr. 370/│ÎNCEPEREA VOTĂRII │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Alegătorii care│
│ │ │ │ │la ora 21,00 se│
│ │ │ │ │află la sediul │
│ │ │ │ │secţiei de │
│ │ │ │ │votare, precum │
│ │ │ │ │şi cei care se │
│ │ │ │ │află la rând în│
│ │ │ │ │afara sediului │
│ │ │ │ │secţiei de │
│ │ │ │ │votare pentru a│
│ │În ziua votării: │ │ │intra în │
│ │24 noiembrie 2019,│ │ │localul de vot │
│ │ora 21,00 │ │ │pot să îşi │
│ │Art. 44 alin. (1) │ │ │exercite │
│122.│şi art. 46 din │ÎNCHEIEREA VOTĂRII │ │dreptul de vot.│
│ │Legea nr. 370/ │ │ │Alegătorii │
│ │2004, republicată,│ │ │aflaţi în │
│ │cu modificările şi│ │ │situaţiile │
│ │completările │ │ │prevăzute de │
│ │ulterioare │ │ │art. 46 alin. │
│ │ │ │ │(2) şi (3) din │
│ │ │ │ │Legea nr. 370/ │
│ │ │ │ │2004, │
│ │ │ │ │republicată, cu│
│ │ │ │ │modificările şi│
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, pot│
│ │ │ │ │vota până cel │
│ │ │ │ │târziu la ora │
│ │ │ │ │23,59. │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Numărarea voturilor şi │ │ │
│ │ │încheierea │ │ │
│ │ │proceselor-verbale │ │ │
│ │ │Înaintarea către biroul │ │ │
│ │ │electoral judeţean sau, │ │ │
│ │ │după caz, către biroul │ │ │
│ │ │electoral al sectorului │ │ │
│ │În termen de cel │municipiului Bucureşti a │ │ │
│ │mult 24 de ore de │dosarului conţinând │ │ │
│ │la încheierea │procesele-verbale │Preşedintele │Dosare sigilate│
│ │votării: │cuprinzând rezultatele │biroului │şi ştampilate, │
│ │25 noiembrie 2019,│votării, toate │electoral al │care se │
│ │ora 21,00 │contestaţiile privitoare │secţiei de │înaintează sub │
│ │Art. 24 alin. (7) │la operaţiunile electorale│votare, însoţit,│paza │
│123.│şi art. 49 alin. │ale biroului electoral al │la cerere, de │personalului │
│ │(5) din Legea nr. │secţiei de votare, │alţi membri ai │structurilor │
│ │370/2004, │buletinele de vot nule şi │biroului │Ministerului │
│ │republicată, cu │cele contestate, împreună │electoral │Afacerilor │
│ │modificările şi │cu întâmpinările, │respectiv │Interne │
│ │completările │contestaţiile şi │ │ │
│ │ulterioare │materialele la care │ │ │
│ │ │acestea se referă, precum │ │ │
│ │ │şi dosarele cuprinzând │ │ │
│ │ │listele electorale │ │ │
│ │ │utilizate în cadrul │ │ │
│ │ │secţiei de votare, │ │ │
│ │ │îndosariate pe tipuri de │ │ │
│ │ │liste, precum şi ştampila │ │ │
│ │ │de control │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │ │
│ │ore de la primirea│ │ │ │
│ │proceselor-verbale│Transmiterea către biroul │ │ │
│ │întocmite de │electoral pentru secţiile │ │ │
│ │birourile │de votare din străinătate │ │ │
│ │electorale ale │a proceselor-verbale │ │ │
│ │secţiilor de │întocmite de birourile │ │ │
│ │votare din │electorale ale secţiilor │Misiunile │ │
│124.│străinătate, cel │de votare din străinătate,│diplomatice şi │Prin mijloace │
│ │mai târziu la data│însoţite de toate │consulatele │electronice │
│ │de: │întâmpinările şi │ │ │
│ │25 noiembrie 2019 │contestaţiile privitoare │ │ │
│ │Art. 49 alin. (6) │la operaţiunile electorale│ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ale biroului electoral al │ │ │
│ │2004, republicată,│secţiei de votare │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Trimiterea câte unui │ │ │
│ │ │exemplar al fiecărui │ │ │
│ │În termen de 24 de│proces-verbal întocmit de │Biroul electoral│ │
│ │ore de la primirea│birourile electorale ale │judeţean, │ │
│ │dosarelor, cel mai│secţiilor de votare la │respectiv biroul│ │
│ │târziu la data de:│tribunalul în a cărui rază│electoral al │Sub paza │
│ │26 noiembrie 2019 │teritorială îşi desfăşoară│sectorului │personalului │
│125.│Art. 49 alin. (9) │activitatea │municipiului │structurilor │
│ │din Legea nr. 370/│Transmiterea unei copii, │Bucureşti │Ministerului │
│ │2004, republicată,│contrasemnată şi │Biroul electoral│Afacerilor │
│ │cu modificările şi│ştampilată, a fiecărui │pentru secţiile │Interne │
│ │completările │proces-verbal întocmit de │de votare din │ │
│ │ulterioare │birourile electorale ale │străinătate │ │
│ │ │secţiilor de votare din │ │ │
│ │ │străinătate la Tribunalul │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 3 zile de la │ │ │ │
│ │încheierea │ │ │Cerere temeinic│
│ │votării, cel mai │ │ │motivată şi │
│ │târziu la data de:│Formularea de cereri │Partidele şi │însoţită de │
│ │26 noiembrie 2019,│pentru anularea alegerilor│candidaţii care │dovezile pe │
│126.│ora 24,00 │pe motiv de fraudă │au participat la│care se │
│ │Art. 52 alin. (2) │electorală │alegeri │întemeiază, │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │adresată Curţii│
│ │2004, republicată,│ │ │Constituţionale│
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │În termen de 48 de│Înaintarea către Biroul │ │ │
│ │ore de la primirea│Electoral Central a │ │ │
│ │ultimului │procesului-verbal, │Biroul electoral│ │
│ │proces-verbal de │împreună cu │judeţean, biroul│ │
│ │la birourile │procesele-verbale primite │electoral al │ │
│ │electorale ale │de la birourile electorale│sectorului │ │
│ │secţiilor de │ale secţiilor de votare, │municipiului │ │
│127.│votare: │precum şi cu toate │Bucureşti sau, │ │
│ │27 noiembrie 2019 │contestaţiile şi │după caz, biroul│ │
│ │Art. 50 alin. (3) │întâmpinările primite de │electoral pentru│ │
│ │din Legea nr. 370/│competenţa Biroului │secţiile de │ │
│ │2004, republicată,│Electoral Central, │votare din │ │
│ │cu modificările şi│însoţite de ştampila │străinătate │ │
│ │completările │biroului electoral │ │ │
│ │ulterioare │respectiv │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Înaintarea către Curtea │ │ │
│ │ │Constituţională a │ │ │
│ │În termen de 24 de│procesului-verbal, │ │ │
│ │ore de la │împreună cu │ │Dosar sigilat │
│ │înregistrarea │procesele-verbale de │ │şi ştampilat, │
│ │ultimului dosar: │constatare şi centralizare│ │care se │
│ │28 noiembrie 2019 │a rezultatelor votării │ │înaintează sub │
│128.│Art. 51 alin. (3) │întocmite de birourile │Biroul Electoral│paza │
│ │din Legea nr. 370/│electorale judeţene, │Central │personalului │
│ │2004, republicată,│birourile electorale ale │ │structurilor │
│ │cu modificările şi│sectoarelor municipiului │ │Ministerului │
│ │completările │Bucureşti, biroul │ │Afacerilor │
│ │ulterioare │electoral pentru secţiile │ │Interne │
│ │ │de votare din străinătate │ │ │
│ │ │şi birourile electorale │ │ │
│ │ │ale secţiilor de votare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │După primirea │ │ │ │
│ │dosarului de la │ │ │ │
│ │Biroul Electoral │ │ │ │
│ │Central şi │ │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │ │
│ │cererilor de │Validarea alegerilor şi │ │ │
│ │anulare a │publicarea rezultatului │Curtea │ │
│129.│alegerilor pentru │acestora în mass-media şi │Constituţională │ │
│ │fraudă electorală │în Monitorul Oficial al │ │ │
│ │Art. 53 alin. (1) │României, Partea I │ │ │
│ │din Legea nr. 370/│ │ │ │
│ │2004, republicată,│ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016