Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 618 din 21 august 2019  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 21 august 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 698 din 26 august 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a.

    ART. 3
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b.

    ART. 4
    Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 5
    Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a.

    ART. 6
    Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.

    ART. 7
    Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 8
    Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019“, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

    ART. 9
    (1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.
    (2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel:
    a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri - Alte impozite şi taxe fiscale şi Venituri din dobânzi;
    b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

    (3) Suma de 1.004.203 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1, rezultă din deficitul prevăzut la alin. (2), la care se adaugă:
    a) 29.168 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1b;
    b) 1.872.000 mii lei, reprezentând subvenţii acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 şi Hotărârii Guvernului nr. 487/2019; Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
    c) 1.152 mii lei, reprezentând subvenţie de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzute în anexa nr. 3;
    d) 7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzute în anexa nr. 3;
    e) 100.000 mii lei, reprezentând suma pentru finanţarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor;
    f) 20.000 mii lei, reprezentând suma pentru finanţarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019.


    ART. 10
    Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 11
    Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 3 sunt reproduse în facsimil.
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 21 august 2019.
    Nr. 618.
    ANEXA 1

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 1a

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Fondului pentru mediu pentru anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 1b

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate
    din Fondul pentru mediu pentru anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2a

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate proiectelor şi programelor
    pentru protecţia mediului şi finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2b

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    LISTA
    sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate
    din Fondul pentru mediu pentru anul 2019
    (Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificaţie 30.10.11)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
    PROIECTE
    cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
    - POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni -
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016