Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 607 din 31 iulie 2020  privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului şi administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 31 iulie 2020 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 august 2020
    Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi al art. 296 alin. (1) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, cu destinaţie administrativă.

    ART. 2
    Se aprobă comasarea imobilului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu imobilul cu nr. MFP 164117, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se declară bun de interes public naţional şi se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, cu destinaţie administrativă.
    (2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la alin. (1).

    ART. 4
    Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului identificat cu nr. M.F.P. 163528 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 4.

    ART. 5
    Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 749/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 25 septembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

    ART. 7
    Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3, numărul curent 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────────────────┬───────┐
│ │Complex Palat Olăneşti, │ │
│ │compus din lot 1 şi │ │
│ │construcţiile C1, C2, lot │ │
│„18│2 şi construcţiile C1, C2,│107.366│
│ │C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9│mp“ │
│ │şi lot 3, situat în Băile │ │
│ │Olăneşti, Aleea Salcâmilor│ │
│ │nr. 2, judeţul Vâlcea │ │
└───┴──────────────────────────┴───────┘

"

    2. La anexa nr. 3, după numărul curent 55^8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^9, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────────────────────┬────────┐
│„55│Imobil str. Modrogan nr. │1.981,00│
│^9 │16, sectorul 1, │mp“ │
│ │Bucureşti, corp A + B + C│ │
└───┴─────────────────────────┴────────┘

"

    3. La anexa nr. 4, numărul curent 602 se abrogă.
    4. La anexa nr. 4, numărul curent 789 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│„789│Teren din Str. Ţărmului nr.│5.870│
│ │5, sectorul 1, Bucureşti │mp“ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘

"    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 607.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi care se dă în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

┌───────────┬────────────┬───┬──────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │ │
│Denumire │Cod │Nr.│juridică ce │tehnice ale │Valoare de │Destinaţia │
│imobil │clasificaţie│MFP│administrează │imobilului │inventar │imobilului │
│ │ │ │imobilul │ │ │ │
├───────────┼────────────┼───┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Teren - │ │ │ │ │ │ │
│parţial │ │ │ │ │ │ │
│aferent │ │ │ │ │ │ │
│Complexului│ │ │Regia Autonomă│ │ │ │
│„Palat │ │ │„Administraţia│Teren în │Valoare │ │
│Olăneşti“ │ │ │Patrimoniului │suprafaţă de │teren: │ │
│Băile │8.29.07 │ │Protocolului │67.533 mp, │6.299.343,18│Administrativ│
│Olăneşti, │ │ │de Stat“ CUI │CF 37141 │lei │ │
│Aleea │ │ │2351555 │ │ │ │
│Salcâmilor │ │ │ │ │ │ │
│nr. 2, │ │ │ │ │ │ │
│judeţul │ │ │ │ │ │ │
│Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴───┴──────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
     care se comasează cu imobilul cu nr. MFP 164117

┌──────────┬────────────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │
│Denumire │Cod │Nr. │juridică ce │tehnice ale │Valoare de │
│imobil │clasificaţie│MFP │administrează │imobilului │inventar │
│ │ │ │imobilul │ │ │
├──────────┼────────────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Imobil compus │ │
│ │ │ │ │din construcţii │ │
│ │ │ │ │şi teren în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă totală│ │
│ │ │ │ │de 107.366 mp, │ │
│ │ │ │ │din care: │ │
│ │ │ │ │- lot 1 = teren │ │
│ │ │ │ │în suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │13.911 mp cu nr.│ │
│ │ │ │ │CF 37140, cu │ │
│ │ │ │ │construcţii: │ │
│ │ │ │ │C1 - staţie │ │
│ │ │ │ │pompe, │ │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 102 mp; │ │
│ │ │ │ │C2 - depozit │ │
│ │ │ │ │carburanţi, │ │
│ │ │ │ │construit în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 105 mp; │ │
│ │ │ │ │- lot 2 = teren │ │
│ │ │ │ │în suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │67.533 mp* cu │ │
│ │ │ │ │nr. CF 37141, cu│ │
│ │ │ │ │construcţii: │ │
│ │ │ │ │C1 - Casa nouă, │ │
│ │ │ │ │cu regim de │ │
│ │ │ │ │înălţime D+P+4E,│ │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 1.143 mp;│ │
│ │ │ │ │C2 - Casa veche,│ │
│ │ │ │ │cu regim de │ │
│ │ │ │ │înălţime D+P+1E,│ │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1972, cu o │Valoare │
│Complex │ │ │ │suprafaţă │construcţii: │
│„Palat │ │ │ │construită la │43.761.649,71│
│Olăneşti“ │ │ │Regia Autonomă│sol de 491 mp; │lei │
│Băile │ │ │„Administraţia│C3 - rezervor │Valoare │
│Olăneşti, │ │ │Patrimoniului │subteran, │teren: │
│Aleea │8.29.07 │164117│Protocolului │construit în │10.014.885,75│
│Salcâmilor│ │ │de Stat“ CUI │anul 1972, cu o │lei │
│nr. 2, │ │ │2351555 │suprafaţă │Total valoare│
│judeţul │ │ │ │construită la │imobil: │
│Vâlcea │ │ │ │sol de 24 mp; C4│53.776.535,46│
│ │ │ │ │- magazie, │lei │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 4 mp; C5 │ │
│ │ │ │ │- bufet, │ │
│ │ │ │ │construit în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 26 mp; C6│ │
│ │ │ │ │- bazin apă, │ │
│ │ │ │ │construit în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 58 mp; C7│ │
│ │ │ │ │- fântână │ │
│ │ │ │ │artizanală, │ │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 3 mp; C8 │ │
│ │ │ │ │- foişor, │ │
│ │ │ │ │construit în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 32 mp; C9│ │
│ │ │ │ │- bazin apă, │ │
│ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │subterană, │ │
│ │ │ │ │construit în │ │
│ │ │ │ │anul 1989, cu o │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │sol de 261 mp; │ │
│ │ │ │ │- lot 3 = teren │ │
│ │ │ │ │în suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │25.922 mp cu nr.│ │
│ │ │ │ │CF 37142, fără │ │
│ │ │ │ │construcţii │ │
└──────────┴────────────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┘


    * Dobândit de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ (RA-APPS) prin Contractul de schimb autentificat cu nr. 475/9.02.2018 prin care domnii Drăghici Liliana, Herşiu Adrian şi Mazilu Ana transmit în proprietate către statul român prin RA-APPS terenul în suprafaţă de 67.533 mp situat în Aleea Salcâmilor nr. 2, Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, în schimbul terenului în suprafaţă de 5.878 mp situat în Bucureşti, Str. Ţărmului nr. 5, sectorul 1, Bucureşti.

    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
    care se declară bun de interes public naţional şi care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
    şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

┌─────────┬────────────┬───┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │ │
│Denumire │Cod │Nr.│juridică ce │tehnice ale │Valoare de │Destinaţia │
│imobil │clasificaţie│MFP│administrează │imobilului │inventar │imobilului │
│ │ │ │imobilul │ │ │ │
├─────────┼────────────┼───┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Imobilul │ │ │
│ │ │ │ │(construcţii, │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuire şi │ │ │
│ │ │ │ │teren) cu nr. │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │266696, format │ │ │
│ │ │ │ │din: │ │ │
│ │ │ │ │- corp A - │ │ │
│ │ │ │ │locuinţă S + P +│ │ │
│ │ │ │ │1E + M, │ │ │
│ │ │ │ │edificată în │ │ │
│ │ │ │ │anul 1934; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │
│ │ │ │ │sol = 416 mp; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │Valoare │ │
│Imobil │ │ │ │desfăşurată = │construcţii: │ │
│str. │ │ │ │1.277 mp, nr. CF│1.756.060,33 │ │
│Modrogan │ │ │Regia Autonomă│266696-C1; │lei │ │
│nr. 16, │ │ │„Administraţia│- corp B - │Valoare │ │
│corp A + │8.29.08 │ │Patrimoniului │garaj, edificat │teren: │Administrativ│
│B + C, │ │ │Protocolului │în anul 1934; │21.943.066,51│ │
│sectorul │ │ │de Stat“ CUI │suprafaţă │lei │ │
│1, │ │ │2351555 │construită la │Total valoare│ │
│Bucureşti│ │ │ │sol = 108 mp; │imobil: │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │23.699.126,84│ │
│ │ │ │ │construită │lei │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │108 mp, nr. CF │ │ │
│ │ │ │ │266696-C2; │ │ │
│ │ │ │ │- corp C - │ │ │
│ │ │ │ │cabină poartă, │ │ │
│ │ │ │ │edificată în │ │ │
│ │ │ │ │anul 1934; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │
│ │ │ │ │sol = 11 mp; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = 11│ │ │
│ │ │ │ │mp, nr. CF │ │ │
│ │ │ │ │266696-C3; │ │ │
│ │ │ │ │Teren 1.981 mp │ │ │
└─────────┴────────────┴───┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului identificat cu nr. M.F.P. 163528 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,
    ale cărui date de identificare se modifică

┌─────────┬────────────┬───────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │
│Denumire │Cod │Nr. MFP│juridică ce │tehnice ale │Valoare de │
│imobil │clasificaţie│ │administrează │imobilului │inventar │
│ │ │ │imobilul │ │ │
├─────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Imobil parţial │ │
│ │ │ │ │(construcţie S +│ │
│ │ │ │ │P + 10 din │ │
│ │ │ │ │beton, │ │
│ │ │ │ │construită în │ │
│ │ │ │ │anul 1972) cu │ │
│ │ │ │ │teren aferent în│ │
│ │ │ │ │suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │456,89 mp, │ │
│ │ │ │ │compus din │ │
│ │ │ │ │următoarele │ │
│ │ │ │ │spaţii: │ │
│ │ │ │ │1. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 31,63 mp, │ │
│ │ │ │ │subsol, lot 1, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U1;│ │
│ │ │ │ │2. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 30,04 mp, │ │
│ │ │ │ │subsol, lot 2, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U2;│ │
│ │ │ │ │3. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 19,85 mp, │ │
│ │ │ │ │subsol, lot 3, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U3;│ │
│ │ │ │ │4. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 12,50 mp, │ │
│ │ │ │ │subsol, lot 5, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U5;│ │
│ │ │ │ │5. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 10,61 mp, │ │
│ │ │ │ │subsol, lot 6, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U6;│ │
│ │ │ │ │6. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 6,76 mp, │ │
│ │ │ │ │parter, lot 8, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U8;│ │
│ │ │ │ │7. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 6,39 mp, │ │
│ │ │ │ │parter, lot 9, │ │
│ │ │ │ │CF 259573-C1-U9;│ │
│ │ │ │ │8. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,83 mp, │ │
│ │ │ │ │parter, lot 11, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U11; │ │
│ │ │ │ │9. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 72,55 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 2, lot 18, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U18; │ │
│ │ │ │ │10. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 4,65 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │2, lot 19, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U19; │ │
│ │ │ │ │11. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 31,15 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 2, lot 20, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U20; │ │
│ │ │ │ │12. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 385,25 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 3, lot 21, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U21; │ │
│ │ │ │ │13. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 4,25 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │4, lot 22, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U22; │ │
│ │ │ │ │14. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 63,08 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 4, lot 24, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U24; │ │
│ │ │ │ │15. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 17,72 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 4, lot 25, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U25; │ │
│ │ │ │ │16. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 29,61 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 4, lot 26, │ │
│ │ │ │ │CF │Valoare │
│ │ │ │ │259573-C1-U26; │spaţii: │
│Imobil - │ │ │ │17. spaţiul în │2.354.067,31│
│parţial │ │ │ │suprafaţă utilă │lei │
│str. │ │ │Regia Autonomă│de 31,10 mp, │Valoare │
│Mendeleev│ │ │„Administraţia│etaj 4, lot 27, │teren: │
│nr. │8.29.07 │163528 │Patrimoniului │CF │2.186.292,32│
│36-38, │ │parţial│Protocolului │259573-C1-U27; │lei │
│sectorul │ │ │de Stat“ CUI │18. spaţiul în │Total │
│1, │ │ │2351555 │suprafaţă utilă │valoare │
│Bucureşti│ │ │ │de 37,95 mp, │imobil: │
│ │ │ │ │etaj 4, lot 28, │4.540.359,68│
│ │ │ │ │CF │lei │
│ │ │ │ │259573-C1-U28; │ │
│ │ │ │ │19. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 38,03 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 4, lot 29, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U29; │ │
│ │ │ │ │20. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 57,17 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 5, lot 30, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U30; │ │
│ │ │ │ │21. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 29,37 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 5, lot 31, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U31; │ │
│ │ │ │ │22. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 31,18 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 5, lot 32, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U32; │ │
│ │ │ │ │23. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 31,47 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 5, lot 33, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U33; │ │
│ │ │ │ │24. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 8,20 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │5, lot 34, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U34; │ │
│ │ │ │ │25. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 31,21 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 5, lot 35, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U35; │ │
│ │ │ │ │26. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 273,29 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 6, lot 36, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U36; │ │
│ │ │ │ │27. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,22 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │6, lot 37, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U37; │ │
│ │ │ │ │28. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 274,25 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 7, lot 38, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U38; │ │
│ │ │ │ │29. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,21 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │7, lot 39, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U39; │ │
│ │ │ │ │30. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,22 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │8, lot 41, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U41; │ │
│ │ │ │ │31. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 275,39 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 9, lot 42, │ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U42; │ │
│ │ │ │ │32. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,55 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │9, lot 43, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U43; │ │
│ │ │ │ │33. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 276,88 mp, │ │
│ │ │ │ │etaj 10, lot 44,│ │
│ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U44; │ │
│ │ │ │ │34. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │de 3,75 mp, etaj│ │
│ │ │ │ │10, lot 45, CF │ │
│ │ │ │ │259573-C1-U45 │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă totală│ │
│ │ │ │ │utilă - 2.142,31│ │
│ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │ │construită │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │
│ │ │ │ │2.785 mp │ │
└─────────┴────────────┴───────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘    ANEXA 5

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 749/2018)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    a spaţiilor din bunul imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
    care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Persoana │Persoana │ │ │
│Nr. MFP│Codul de │Denumirea │juridică de la│juridică la │Caracteristicile│Valoare de │
│parţial│clasificaţie│imobilului│care se │care se │tehnice ale │inventar │
│ │ │ │transmite │transmite │imobilului │ │
│ │ │ │imobilul │imobilul │ │ │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Spaţiile din │ │
│ │ │ │ │ │imobil care se │ │
│ │ │ │ │ │transmit: │ │
│ │ │ │ │ │1. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 39,55 mp, │ │
│ │ │ │ │ │subsol, lot 4, │ │
│ │ │ │ │ │CF 259573-C1-U4;│ │
│ │ │ │ │ │2. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 12,60 mp, │ │
│ │ │ │ │ │parter, lot 7, │ │
│ │ │ │ │ │CF 259573-C1-U7;│ │
│ │ │ │ │ │3. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 58,04 mp, │ │
│ │ │ │ │ │parter, lot 10, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U10; │ │
│ │ │ │ │ │4. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 205,54 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 1, lot 12, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U12; │ │
│ │ │ │ │ │5. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 100,25 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 1, lot 13, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U13; │ │
│ │ │ │ │ │6. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 26,79 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 1, lot 14, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U14; │ │
│ │ │ │ │ │7. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 102,64 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 2, lot 15, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U15; │ │
│ │ │ │ │ │8. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 47,55 mp, │ │
│ │ │ │Domeniul │Domeniul │etaj 2, lot 16, │Valoare │
│ │ │ │public al │privat al │CF │spaţii: │
│ │ │Imobil │statului, │statului, │259573-C1-U16; │1.067.176,61│
│ │ │str. │administrarea │administrarea │9. spaţiul în │lei │
│ │ │Mendeleev │Regiei │Regiei │suprafaţă utilă │Valoare │
│163528 │8.29.07 │nr. 36-38,│Autonome │Autonome │de 26,73 mp, │teren: │
│ │ │sectorul │„Administraţia│„Administraţia│etaj 2, lot 17, │991.054,77 │
│ │ │1, │Patrimoniului │Patrimoniului │CF │lei │
│ │ │Bucureşti │Protocolului │Protocolului │259573-C1-U17; │Total imobil│
│ │ │ │de Stat“ │de Stat“ │10. spaţiul în │2.058.231,38│
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │lei │
│ │ │ │ │ │de 75,92 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 4, lot 23, │ │
│ │ │ │ │ │CF │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U23; │ │
│ │ │ │ │ │11. spaţiul în │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă utilă │ │
│ │ │ │ │ │de 275,57 mp, │ │
│ │ │ │ │ │etaj 8, lot 40, │ │
│ │ │ │ │ │CF 259573-C1-U40│ │
│ │ │ │ │ │Teren în cotă │ │
│ │ │ │ │ │indiviză de │ │
│ │ │ │ │ │207,11 mp │ │
│ │ │ │ │ │Carte funciară │ │
│ │ │ │ │ │nr. 259573-C1-U4│ │
│ │ │ │ │ │- lot 4, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U7 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 7, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U10 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 10, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U12 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 12, │ │
│ │ │ │ │ │nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U13 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 13, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U14 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 14, │ │
│ │ │ │ │ │nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U15 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 15, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U16 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 16, │ │
│ │ │ │ │ │nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U17 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 17, nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U23 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 23 şi │ │
│ │ │ │ │ │nr. │ │
│ │ │ │ │ │259573-C1-U40 - │ │
│ │ │ │ │ │lot 40 │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă totală│ │
│ │ │ │ │ │utilă - 971,16 │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │
│ │ │ │ │ │1.262,51 mp │ │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016