Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 605 din 21 august 2019  privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 21 august 2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 693 din 22 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
     Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale răspund de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Roxana Mînzatu
                    Ministrul finanţelor publice,

    Eugen Orlando Teodorovici
    Bucureşti, 21 august 2019.
    Nr. 605.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului
    „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD“
    În contextul Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România (SNADR) 2020 şi al Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, îşi propune să dezvolte şi implementeze o platformă naţională centralizată, pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali.
    Interacţiunea instituţiilor publice cu societatea informaţională determină reorganizarea proceselor instituţionale (proceduri, metodologii de lucru, standarde şi atribuţii), regândirea strategică a managementului intern şi asigurarea unui proces de continuă optimizare şi perfecţionare.
    Soluţia constă în implementarea proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD“. Prin implementarea acestui proiect se vor crea condiţiile unei administraţii moderne, eficace şi eficiente, precum şi premisele creşterii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi reducerea timpului de soluţionare a cererilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului).
    Din punct de vedere informatic, prin realizarea SNMD va fi obţinută alinierea la contextul tehnologic actual, simplificându-se şi securizându-se totodată modalitatea de prelucrare, stocare şi procesare a datelor.
    Astfel, pentru expunerea on-line către cetăţeni şi mediul public/privat a serviciilor publice este vizată punerea la dispoziţie a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va asigura disponibilitate şi acces ridicat/consolidat pentru cetăţeni:
    - accesarea on-line a datelor/informaţiilor referitoare la proceduri/formulare;
    – descărcarea on-line a formularelor;
    – încărcarea on-line a formularelor;
    – serviciu de suport/helpdesk.

    Proiectul „Sistemul naţional de management privind dizabilitatea - SNMD“:
    - contribuie la implementarea Strategiei naţionale Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), domeniul I de acţiune e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data şi Media Sociale, care are scopul de a reforma modul în care Guvernul funcţionează, permite accesul la informaţii, implică cetăţenii şi furnizează servicii beneficiarilor externi şi interni, atât pentru beneficiul Guvernului, cât şi al cetăţenilor pe care îi deserveşte, precum şi la îndeplinirea obiectivelor principale ale acestei strategii, dintre care menţionăm: creşterea transparenţei actelor administraţiei publice, prin informatizarea serviciilor publice, creşterea accesului la servicii publice digitale, administraţii publice eficiente şi scăderea costurilor de administrare publică;
    – contribuie la atingerea dezideratelor Strategiei de consolidare a administraţiei publice 2014-2020, de a se realiza o administraţie publică orientată spre beneficiarii de servicii publice, deschisă şi receptivă la soluţii inovatoare, care simplifică şi consolidează instituţii şi mecanisme;
    – respectă principiile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi“ 2016-2020 şi contribuie la implementarea art. 9 pct. 1 lit. (b) din Convenţie şi a obiectivului specific 3 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii în convergenţă cu Direcţia de acţiune 1 - Accesibilitate din Strategia naţională;
    – este în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public şi ale Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilităţi - „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere“ (2010-2020) - Domeniul de acţiune 1: accesibilitate.

    Prin implementarea proiectului SNMD, pentru evenimentele de viaţă primare, aşa cum sunt acestea descrise în SNADR, vor fi furnizate servicii electronice, la nivelul 4 de sofisticare.
    Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 45.042.464 lei. Proiectul va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea e-Guvernare şi Open Data, cod proiect 127682.
    Caracteristicile principale ale proiectului „Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD“:
    Titular: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
    Beneficiarul proiectului: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
    Caracteristicile principale:

┌───────────────────────────┬───┬──────┐
│Valoarea totală a │ │ │
│proiectului, inclusiv TVA: │mii│45.043│
│(preţuri luna decembrie │lei│ │
│2018, 1 euro = 4,6598 lei) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────┤
│Eşalonarea cheltuielilor │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────┤
│- Anul I │mii│1.809 │
│ │lei│ │
├───────────────────────────┼───┼──────┤
│- Anul II │mii│43.234│
│ │lei│ │
└───────────────────────────┴───┴──────┘


    Indicatori prestabiliţi
    Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│Denumirea │Unitate │Valoarea │Anul de │ │
│indicatorului│măsură │de │referinţă│Valoarea-ţintă│
│ │ │referinţă│ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Cetăţeni care│ │ │ │
│Cetăţeni care│utilizează │ │ │ │
│utilizează │sistemele de │0% │2021 │0,1% │
│sistemele de │e-guvernare │ │ │ │
│e-guvernare │(% din │ │ │ │
│ │populaţie) │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│Numărul de │Cetăţeni care│ │ │ │
│cetăţeni care│utilizează │ │ │ │
│utilizează │serviciile │ │ │ │
│serviciile │electronice │ │ │ │
│electronice │aferente │ │ │ │
│aferente │evenimentelor│0 │2021 │20.000 │
│evenimentelor│de viaţă, │ │ │ │
│de viaţă, │realizate şi/│ │ │ │
│realizate şi/│sau │ │ │ │
│sau │îmbunătăţite │ │ │ │
│îmbunătăţite │prin proiect │ │ │ │
│prin proiect │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘


    Indicatori prestabiliţi de realizare

┌──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Denumirea │Unitate │ │
│indicatorului │măsură │Valoarea-ţintă│
│de realizare │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Servicii │ │ │
│publice │Serviciu │ │
│aferente │public │ │
│evenimentelor │aferent │1 │
│de viaţă aduse│evenimentului│ │
│la nivelul IV │de viaţă │ │
│de sofisticare│ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Numărul de │ │ │
│servicii │ │ │
│electronice │Serviciu │ │
│publice │electronic │ │
│aferente │public │ │
│evenimentelor │aferent │3 │
│de viaţă, │evenimentului│ │
│realizate şi/ │de viaţă │ │
│sau │ │ │
│îmbunătăţite │ │ │
│prin proiect │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Numărul de │ │ │
│persoane │ │ │
│(angajaţi ai │ │ │
│beneficiarului│ │ │
│sau │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│în care se │ │ │
│implementează │Persoane │285 │
│proiectul) │ │ │
│instruite │ │ │
│pentru │ │ │
│folosirea │ │ │
│aplicaţiei │ │ │
│informatice │ │ │
│implementate │ │ │
└──────────────┴─────────────┴──────────────┘    Durata de implementare a proiectului: 24 de luni
    Finanţarea investiţiei:
    Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016