Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020  privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale  în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 695 din 3 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă.

    ART. 2
    (1) Valoarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 145.320 mii lei, echivalent a 30.000.000,00 euro la cursul InfoEuro din luna iulie 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 123.522 mii lei, echivalent a 25.500.000,00 euro, corespunzând unui procent de 85%, iar contribuţia naţională este de 21.798 mii lei, echivalent a 4.500.000,00 euro, corespunzând unui procent de 15%.
    (2) Valoarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu sunt decontate din alocarea Programului operaţional Capital uman 2014-2020 pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.
    (4) În cazul în care sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu sunt decontate din alocarea Programului operaţional Capital uman 2014-2020 şi nici nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020.

    ART. 3
    Durata de implementare a Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural este până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 4
    (1) Obiectivul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural constă în înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserţie, în mediul rural, pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile şi combaterea sărăciei.
    (2) Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural contribuie la atingerea indicatorului de rezultat entităţi de economie socială din zona rurală înfiinţate ca urmare a sprijinului primit, în corelare cu numărul de entităţi de economie socială din zona rurală sprijinite în cadrul proiectelor selectate pentru finanţare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:
    a) informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului-ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;
    b) selectarea grupului-ţintă ce va participa la acţiunile de sprijin;
    c) derularea unui program de formare antreprenorială şi de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;
    d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului;
    e) furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri;
    f) asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
    g) decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
    h) monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;
    i) asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri, inclusiv prin crearea şi consolidarea de parteneriate cu actori relevanţi.

    (2) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, vizaţi în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, sunt persoanele care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale.
    (3) Indicatorii de realizare ai Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:
    a) minimum 100 de entităţi de economie socială din zona rurală sprijinite;
    b) minimum 350 de tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, din zona rurală, care beneficiază de sprijin.

    (4) Indicatorii de rezultat ai Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:
    a) minimum 100 de entităţi de economie socială din zona rurală, care funcţionează la 6 luni după terminarea sprijinului;
    b) minimum 350 de tineri NEETs şomeri din zona rurală, care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfăşoară o activitate independentă.

    (5) Beneficiarii proiectelor finanţate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entităţi ale economiei sociale:
    a) entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale;
    b) alte entităţi relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii neguvernamentale;
    c) autorităţi publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri cu toate categoriile de entităţi eligibile menţionate la lit. a) şi b).


    ART. 6
    (1) Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural se implementează în baza contractelor de finanţare semnate de Autoritatea de management sau de organismele intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020 cu beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, prevăzuţi la art. 5 alin. (5).
    (2) Controlul şi monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural revin Autorităţii de management şi organismelor intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020.
    (3) Beneficiarii proiectelor finanţate, prevăzuţi la art. 5 alin. (5), în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural trebuie să îndeplinească condiţiile minime privind capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Verificarea îndeplinirii condiţiilor minime privind capacitatea administrativă şi financiară a solicitanţilor de finanţare, precum şi a celorlalte condiţii de acces la finanţare se face de către Autoritatea de management sau organismele intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, conform atribuţiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcţii încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (5) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural au calitatea de administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entităţi ale economiei sociale, conform condiţiilor impuse în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“ şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Administratorii schemei de antreprenoriat pentru entităţi ale economiei sociale implementează mecanismul de acordare a ajutorului de minimis, realizând activităţi precum:
    a) identificarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile;
    b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    c) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;
    d) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    e) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    f) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie.


    ART. 7
    (1) Cheltuielile aferente înfiinţării şi funcţionării afacerilor înfiinţate în cadrul Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural intră sub incidenţa ajutorului de minimis.
    (2) Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 200.000 euro/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi se acordă numai întreprinderilor înfiinţate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.
    (3) Regulile de acordare a ajutorului de minimis sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 595.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016