Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 577 din 22 iulie 2020  privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări  a alegerilor locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 121 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale se stabileşte, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (4) Şedinţele Comisiei tehnice centrale se pot desfăşura şi prin mijloace electronice.
    (5) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale evaluează săptămânal stadiul realizării acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale din anul 2020 şi transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.
    (6) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale din anul 2020.

    ART. 2
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    (4) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    b) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
    c) asigură condiţiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.


    ART. 3
    (1) Ministerul Sănătăţii distribuie, prin intermediul instituţiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare.
    (2) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfăşurării procesului electoral, predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a măştilor de protecţie ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora.
    (3) Măştile de protecţie vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfăşurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator în conformitate cu normele emise de autorităţile medicale competente.
    (4) În zilele de 26 şi 27 septembrie 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii de calculator primesc şi utilizează, pe durata activităţilor desfăşurate în localul de vot, măşti de protecţie.
    (5) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de protecţie şi 5 perechi de mănuşi.
    (6) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, distribuirea a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare.
    (7) Instituţiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    (8) Materialele de protecţie sanitară neutilizate se predau instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat prevăzut la alin. (2). Instituţiile prefectului predau materialele de protecţie sanitară neutilizate Ministerului Sănătăţii.

    ART. 4
    (1) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, municipală şi orăşenească, precum şi al birourilor electorale de circumscripţie a sectoarelor municipiului Bucureşti, propus de primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:
    a) cel puţin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripţie comunală;
    b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie orăşenească şi municipală;
    c) cel puţin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie a sectorului municipiului Bucureşti.

    (2) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripţie, operează aplicaţiile informatice necesare centralizării electronice a datelor din procesele-verbale şi sprijină activitatea centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 6 alin. (2).
    (3) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
    (4) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin.
    (5) În situaţia în care personalul aparatelor de specialitate ale primarilor şi al serviciilor publice de interes local este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform alin. (1), vor putea fi desemnate ca informaticieni şi alte persoane propuse de primar.
    (6) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege persoană cu abilităţi în domeniul tehnologiei informaţiei.
    (7) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, al biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi al birourilor electorale de circumscripţie de sector al municipiului Bucureşti asigură suport pentru relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, secretariatul şedinţelor, elaborarea şi redactarea actelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale.
    (8) Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripţie se asigură prin intermediul paginilor de internet ale autorităţilor administraţiei publice locale.

    ART. 5
    (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Institutul Naţional de Statistică, prin direcţiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

    ART. 6
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură dezvoltarea aplicaţiei informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum şi a aplicaţiei informatice pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerinţelor operaţionale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) asigură echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum şi pentru asistenţa tehnică necesară acestora;
    c) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum şi fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    e) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-verbale şi centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti;
    f) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;
    g) asigură împreună cu Institutul Naţional de Statistică instruirea informaticienilor;
    h) asigură servicii de comunicaţii de voce şi terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 13.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea unor centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.
    (4) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 7
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
    (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.
    (3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.
    (4) Ministerul Sănătăţii asigură materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare şi coordonează prin direcţiile de sănătate publică acţiunile de dezinfecţie a sediilor secţiilor de votare efectuate cu sprijinul instituţiilor prefectului şi al primarilor înaintea începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia.

    ART. 8
    (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale.
    (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor şi societăţilor prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către subprefecţi, formate din personal desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.
    (5) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.
    (6) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale din anul 2020.

    ART. 9
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale.
    (3) Prefecţii împreună cu birourile electorale de circumscripţie stabilesc graficul de preluare şi distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.
    (4) În situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de un subprefect.
    (5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.

    ART. 10
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul Biroului Electoral Central.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central, precum şi materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii acestuia.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.
    (4) Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti asigură, sub coordonarea prefecţilor, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum şi materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii acestora.
    (5) Primarii asigură, sub coordonarea prefecţilor, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti.
    (6) Sediile birourilor electorale de circumscripţie sunt stabilite de prefecţi, prin ordin, în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 11
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
    b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare;
    c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secţiilor de votare, precum şi dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini;
    f) asigură materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti;
    g) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    h) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    i) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
    j) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e);
    k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e), precum şi protecţia fizică a acestora.


    ART. 12
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activităţile privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi activităţile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării şi aduce la cunoştinţă publică, pe site-ul propriu şi al Biroului Electoral Central, datele şi informaţiile de interes public rezultate din acestea.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele şi aplicaţiile tehnice necesare desfăşurării şedinţelor Biroului Electoral Central prin mijloace electronice.
    (4) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia birourilor electorale de circumscripţie o aplicaţie informatică cu rol de suport pentru efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea mandatelor.
    (5) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).

    ART. 13
    Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează centre de suport pentru relaţia cu publicul şi cu birourile electorale ierarhic inferioare.

    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Zsombor Vajda
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 577.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
    Preşedinte: ministrul afacerilor interne;
    Membri:
    - preşedintele Autorităţii Electorale Permanente;
    – secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
    – secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
    a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului;
    – Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    – Ministerului Finanţelor Publice;
    – Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    – Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Institutului Naţional de Statistică;
    – Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    – Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

    b) reprezentanţi ai:
    - Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
    – Societăţii Române de Televiziune;
    – Societăţii Române de Radiodifuziune;

    c) reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


    ANEXA 2

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
    şi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
    – prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    – reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;
    – un subprefect;
    – secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;
    – directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;
    – directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    – inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;
    – şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
    – şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
    – inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
    – directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    – reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    – reprezentanţii teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
    – corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016