Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 576 din 22 iulie 2020  pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Zsombor Vajda

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 576.
    ANEXA 1

    PROGRAMUL CALENDARISTIC
    pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării
    în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
│ │Termenul de │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │
│ │acţiunii potrivit │ │ │ │
│ │prevederilor Legii│ │ │ │
│ │nr. 115/2015 │ │ │ │
│ │pentru alegerea │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale, │ │ │ │
│ │pentru modificarea│ │ │ │
│ │Legii │ │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale nr.│ │ │ │
│ │215/2001, precum │ │ │ │
│ │şi pentru │ │ │ │
│ │modificarea şi │ │ │ │
│ │completarea Legii │ │ │ │
│ │nr. 393/2004 │ │ │ │
│ │privind Statutul │ │ │ │
│ │aleşilor locali, │ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, ale │ │ │ │
│ │Legii nr. 84/2020 │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prelungirea │ │ │ │
│ │mandatelor │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale şi │ │ │ │
│ │pentru modificarea│ │Autoritatea sau│ │
│Nr. │art. 151 alin. (3)│Descrierea acţiunii │persoana care │Modalitatea de realizare │
│crt.│din Ordonanţa de │ │realizează │a acţiunii │
│ │urgenţă a │ │acţiunea │ │
│ │Guvernului nr. 57/│ │ │ │
│ │2019 privind Codul│ │ │ │
│ │administrativ, ale│ │ │ │
│ │Legii nr. 135/2020│ │ │ │
│ │privind stabilirea│ │ │ │
│ │datei alegerilor │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale din│ │ │ │
│ │anul 2020, precum │ │ │ │
│ │şi a unor măsuri │ │ │ │
│ │pentru buna │ │ │ │
│ │organizare şi │ │ │ │
│ │desfăşurare a │ │ │ │
│ │acestora şi ale │ │ │ │
│ │Legii nr. 208/2015│ │ │ │
│ │privind alegerea │ │ │ │
│ │Senatului şi a │ │ │ │
│ │Camerei │ │ │ │
│ │Deputaţilor, │ │ │ │
│ │precum şi pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Electorale │ │ │ │
│ │Permanente, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │La data intrării │ │ │ │
│ │în vigoare a Legii│ │ │ │
│ │nr. 135/2020: │Aducerea la cunoştinţă │Parlamentul │ │
│1. │19 iulie 2020 │publică a datei alegerilor│României │ │
│ │[Art. 2 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 84/ │ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În cel mult 5 zile│Stabilirea calendarului │ │ │
│ │de la data │acţiunilor din cuprinsul │ │ │
│ │intrării în │perioadei electorale, a │ │ │
│ │vigoare a Legii │cheltuielilor necesare │ │Prin hotărâri ce se │
│ │nr. 135/2020, cel │pregătirii şi desfăşurării│ │publică în Monitorul │
│2. │mai târziu la data│în bune condiţii a │Guvernul │Oficial al României, │
│ │de: │alegerilor locale şi a │ │Partea I │
│ │23 iulie 2020 │măsurilor tehnice necesare│ │ │
│ │[Art. 2 alin. (2) │bunei organizări şi │ │ │
│ │din Legea nr. 84/ │desfăşurări a alegerilor │ │ │
│ │2020] │locale │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la data de│ │ │ │
│ │29 iulie 2020, cel│ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │30 iulie 2020 │Numerotarea │ │ │
│ │[Art. 12 alin. (1)│circumscripţiilor │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│electorale din fiecare │ │ │
│3. │2015, cu │judeţ şi a │Prefectul │Prin ordin │
│ │modificările şi │circumscripţiilor │ │ │
│ │completările │electorale de sector al │ │ │
│ │ulterioare, art. 2│municipiului Bucureşti │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 135/2020│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 de│ │ │ │
│ │ore înainte de │ │ │ │
│ │data şedinţei │ │ │ │
│ │pentru desemnarea │ │ │ │
│ │judecătorilor, cel│Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │mai târziu la data│publică a datei şedinţei │Preşedintele │ │
│4. │de: │pentru tragerea la sorţi a│Înaltei Curţi │Prin presa scrisă şi │
│ │30 iulie 2020 │judecătorilor în Biroul │de Casaţie şi │audiovizuală │
│ │[Art. 38 alin. (2)│Electoral Central │Justiţie │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 3 zile de la │ │ │ │
│ │data de 29 iulie │ │ │ │
│ │2020, cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │În şedinţă publică, prin │
│ │31 iulie 2020 │ │ │tragere la sorţi dintre │
│ │[Art. 38 alin. (2)│ │ │judecătorii în exerciţiu │
│ │din Legea nr. 115/│Desemnarea judecătorilor │Preşedintele │ai Înaltei Curţi de │
│5. │2015, cu │din Biroul Electoral │Înaltei Curţi │Casaţie şi Justiţie │
│ │modificările şi │Central │de Casaţie şi │Proces-verbal semnat de │
│ │completările │ │Justiţie │preşedinte şi de │
│ │ulterioare, art. 2│ │ │prim-magistratul-asistent│
│ │alin. (1) din │ │ │al Înaltei Curţi de │
│ │Legea nr. 135/ │ │ │Casaţie şi Justiţie │
│ │2020, precum şi │ │ │ │
│ │art. 2 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 84/ │ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │învestirea celor 7│ │ │ │
│ │judecători ai │ │ │ │
│ │Înaltei Curţi de │ │ │ │
│ │Casaţie şi │Alegerea preşedintelui │Judecătorii │ │
│ │Justiţie, cel mai │Biroului Electoral Central│desemnaţi în │ │
│6. │târziu la data de:│şi a locţiitorului │Biroul │Prin vot secret │
│ │1 august 2020 │acestuia │Electoral │ │
│ │[Art. 38 alin. (3)│ │Central │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Completarea Biroului │ │ │
│ │ │Electoral Central cu │ │ │
│ │ │preşedintele şi │ │ │
│ │ │vicepreşedinţii │ │ │
│ │În termen de 24 de│Autorităţii Electorale │ │ │
│ │ore de la alegerea│Permanente, cu câte un │ │ │
│ │preşedintelui │reprezentant al fiecărui │ │ │
│ │Biroului Electoral│partid politic care are ca│ │ │
│ │Central, cel mai │membri cel puţin 7 │ │ │
│ │târziu la data de:│senatori sau 10 deputaţi │Preşedintele │ │
│7. │2 august 2020 │sau care au obţinut │Biroului │Proces-verbal │
│ │[Art. 38 alin. (4)│reprezentare parlamentară │Electoral │ │
│ │din Legea nr. 115/│la scrutinul anterior, │Central │ │
│ │2015, cu │precum şi cu un │ │ │
│ │modificările şi │reprezentant al grupului │ │ │
│ │completările │parlamentar al │ │ │
│ │ulterioare] │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │ │din Camera Deputaţilor în │ │ │
│ │ │numele organizaţiilor │ │ │
│ │ │cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │ │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │ │reprezentate în acest grup│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │alegerii │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central şi a │ │ │ │
│ │locţiitorului │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │acestuia, cel mai │privind alegerea │ │ │
│ │târziu la data de:│preşedintelui Biroului │Persoanele │ │
│8. │2 august 2020 │Electoral Central, a │interesate │În scris │
│ │[Art. 41 alin. (1)│locţiitorului acestuia, │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│precum şi a celorlalţi │ │ │
│ │2015, cu │judecători │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │constituirii, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │3 august 2020 │Adoptarea regulamentului │ │Prin hotărâre, care se │
│ │[Art. 39 alin. (1)│privind organizarea şi │Biroul │publică în Monitorul │
│9. │lit. a) din Legea │funcţionarea birourilor │Electoral │Oficial al României, │
│ │nr. 115/2015, cu │electorale │Central │Partea I │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central cu │ │ │ │
│ │preşedintele şi │ │ │ │
│ │vicepreşedinţii │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Electorale │ │ │ │
│ │Permanente, precum│ │ │ │
│ │şi cu câte un │ │ │ │
│ │reprezentant al │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice şi al │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │organizaţiilor │privind completarea │ │ │
│ │cetăţenilor │Biroului Electoral Central│ │ │
│ │aparţinând │cu preşedintele şi │ │ │
│ │minorităţilor │vicepreşedinţii │ │ │
│ │naţionale care au │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │grup parlamentar │Permanente, cu │ │ │
│ │propriu în cel │reprezentanţii partidelor │ │ │
│10. │puţin una din │politice care au ca membri│Persoanele │În scris │
│ │Camerele │cel puţin 7 senatori sau │interesate │ │
│ │Parlamentului, │10 deputaţi sau care au │ │ │
│ │precum şi cu │obţinut reprezentare │ │ │
│ │reprezentantul │parlamentară la scrutinul │ │ │
│ │Grupului │anterior, precum şi cu un │ │ │
│ │parlamentar al │reprezentant al grupului │ │ │
│ │minorităţilor │parlamentar al │ │ │
│ │naţionale din │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │Camera │din Camera Deputaţilor │ │ │
│ │Deputaţilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │3 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind alegerea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central, a │ │ │ │
│ │locţiitorului │Soluţionarea │ │ │
│ │acestuia, precum │contestaţiilor privind │ │ │
│ │şi a celorlalţi │alegerea preşedintelui │Înalta Curte de│ │
│11. │judecători, cel │Biroului Electoral │Casaţie şi │Prin hotărâre definitivă │
│ │mai târziu la data│Central, a locţiitorului │Justiţie │ │
│ │de: │acestuia, precum şi a │ │ │
│ │3 august 2020 │celorlalţi judecători │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │Soluţionarea │ │ │
│ │de la │contestaţiilor privind │ │ │
│ │înregistrarea │completarea Biroului │ │ │
│ │contestaţiilor │Electoral Central cu │ │ │
│ │privind prima │preşedintele şi │ │ │
│ │etapă de │vicepreşedinţii │ │ │
│ │completare a │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │Biroului Electoral│Permanente, cu │ │ │
│ │Central, cel mai │reprezentanţii partidelor │Înalta Curte de│ │
│12. │târziu la data de:│politice care au ca membri│Casaţie şi │Prin hotărâre definitivă │
│ │4 august 2020 │cel puţin 7 senatori sau │Justiţie │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│10 deputaţi sau care au │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│obţinut reprezentare │ │ │
│ │2015, cu │parlamentară la scrutinul │ │ │
│ │modificările şi │anterior, precum şi cu un │ │ │
│ │completările │reprezentant al grupului │ │ │
│ │ulterioare, precum│parlamentar al │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │din Camera Deputaţilor │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu cel puţin 48 de│ │ │ │
│ │ore înaintea datei│ │ │ │
│ │desemnării │ │ │ │
│ │preşedinţilor │ │ │ │
│ │birourilor │Transmiterea către │ │ │
│ │electorale de │preşedinţii tribunalelor a│Autoritatea │ │
│13. │circumscripţie şi │listei juriştilor înscrişi│Electorală │Prin intermediul poştei │
│ │a locţiitorilor │în Corpul experţilor │Permanentă │electronice │
│ │acestora, cel mai │electorali │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │5 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 7 alin. (1) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 135/│ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 5 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │Partidele │ │
│ │Biroului Electoral│ │politice, │ │
│ │Central, cel mai │ │alianţele │ │
│ │târziu la data de:│ │politice, │ │
│ │6 august 2020 │Comunicarea semnelor │alianţele │ │
│14. │[Art. 59 alin. (1)│electorale către Biroul │electorale şi │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│Electoral Central │organizaţiile │ │
│ │2015, cu │ │cetăţenilor │ │
│ │modificările şi │ │aparţinând │ │
│ │completările │ │minorităţilor │ │
│ │ulterioare, precum│ │naţionale │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 de│ │ │ │
│ │ore înainte de │ │ │ │
│ │tragerea la sorţi │ │ │ │
│ │a preşedintelui şi│ │ │ │
│ │a locţiitorului │ │ │ │
│ │biroului electoral│Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │de circumscripţie,│publică a datei şedinţei │ │ │
│ │cel mai târziu la │în care se va efectua │ │ │
│ │data de: │tragerea la sorţi a │Preşedintele │Prin publicare în presă │
│15. │6 august 2020 │preşedintelui biroului │tribunalului │şi afişare la uşa │
│ │[Art. 26 alin. (9)│electoral de │ │instanţei │
│ │din Legea nr. 115/│circumscripţie şi a │ │ │
│ │2015, cu │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înainte de │Întocmirea listei cu │ │ │
│ │tragerea la sorţi │magistraţii care participă│ │ │
│ │a preşedintelui şi│la tragerea la sorţi │ │ │
│ │a locţiitorului │pentru desemnarea │ │ │
│ │biroului electoral│preşedintelui biroului │ │ │
│ │de circumscripţie,│electoral de │ │ │
│ │cel mai târziu la │circumscripţie şi a │Preşedintele │ │
│ │data de: │locţiitorului acestuia │tribunalului │ │
│16. │6 august 2020 │Întocmirea listei cu │Autoritatea │În scris │
│ │[Art. 26 alin. (5)│juriştii care participă la│Electorală │ │
│ │din Legea nr. 115/│tragerea la sorţi pentru │Permanentă │ │
│ │2015, cu │desemnarea preşedintelui │ │ │
│ │modificările şi │biroului electoral de │ │ │
│ │completările │circumscripţie şi a │ │ │
│ │ulterioare, precum│locţiitorului acestuia şi │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │transmiterea acesteia │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │preşedintelui tribunalului│ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 10 │ │ │ │
│ │zile de la data de│ │ │ │
│ │29 iulie 2020, cel│ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │7 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 26 alin. (5)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│Desemnarea preşedinţilor │ │ │
│17. │2015, cu │birourilor electorale de │Preşedinţii │Prin tragere la sorţi în │
│ │modificările şi │circumscripţie şi a │tribunalelor │şedinţă publică │
│ │completările │locţiitorilor acestora │ │ │
│ │ulterioare, art. 2│ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 135/ │ │ │ │
│ │2020, precum şi │ │ │ │
│ │art. 2 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 84/ │ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │A doua zi după │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului pentru │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │
│ │semnelor │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │electorale, cel │publică a semnelor │ │ │
│ │mai târziu la data│electorale comunicate de │ │ │
│ │de: │partidele politice, │Biroul │ │
│18. │7 august 2020 │alianţele politice, │Electoral │Prin orice mijloc public │
│ │[Art. 59 alin. (7)│alianţele electorale şi │Central │ │
│ │din Legea nr. 115/│organizaţiile cetăţenilor │ │ │
│ │2015, cu │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │modificările şi │naţionale │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului pentru │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedinţilor │Completarea biroului │Biroul │ │
│ │birourilor │electoral de │electoral de │ │
│ │electorale de │circumscripţie a │circumscripţie │ │
│ │circumscripţie şi │municipiului Bucureşti şi │a municipiului │ │
│19. │a locţiitorilor │a birourilor electorale de│Bucureşti şi │Proces-verbal │
│ │acestora, cel mai │circumscripţie judeţeană │birourile │ │
│ │târziu la data de:│cu câte un reprezentant al│electorale de │ │
│ │8 august 2020 │Autorităţii Electorale │circumscripţie │ │
│ │[Art. 26 alin. (6)│Permanente │judeţeană │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Publicarea în Monitorul │ │ │
│ │Imediat după │Oficial al României, │ │ │
│ │constituirea │Partea I, şi comunicarea │ │ │
│ │birourilor │către birourile electorale│ │ │
│ │electorale de │de circumscripţie a listei│ │ │
│ │circumscripţie, │denumirilor partidelor │ │ │
│ │cel mai târziu la │politice, alianţelor │Biroul │ │
│20. │data de: │politice, alianţelor │Electoral │În scris │
│ │8 august 2020 │electorale şi ale │Central │ │
│ │[Art. 39 alin. (1)│organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │lit. b) din Legea │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │naţionale ale căror semne │ │ │
│ │modificările şi │electorale au fost │ │ │
│ │completările │înregistrate, precum şi a │ │ │
│ │ulterioare] │semnelor electorale │ │ │
│ │ │înregistrate │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │De la data de: │ │ │ │
│ │7 august 2020 │ │Partidele │ │
│ │[Art. 2 alin. (1) │ │politice, │ │
│ │din Legea nr. 135/│ │alianţele │ │
│ │2020 şi art. 26 │ÎNCEPEREA PERIOADEI DE │politice şi │ │
│21. │alin. (13) din │ÎNREGISTRARE A ALIANŢELOR │organizaţiile │În scris │
│ │Legea nr. 115/ │ELECTORALE │cetăţenilor │ │
│ │2015, cu │ │aparţinând │ │
│ │modificările şi │ │minorităţilor │ │
│ │completările │ │naţionale │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │De la data de: │ │Partidele │ │
│ │7 august 2020 │ │politice, │ │
│ │[Art. 26 alin. │ │alianţele │ │
│ │(13), art. 46 şi │ │politice, │ │
│ │art. 47 alin. (1) │ │alianţele │ │
│ │din Legea nr. 115/│ÎNCEPEREA PERIOADEI DE │electorale, │Pe suport hârtie şi │
│22. │2015, cu │DEPUNERE A CANDIDATURILOR │organizaţiile │suport electronic │
│ │modificările şi │ │cetăţenilor │ │
│ │completările │ │aparţinând │ │
│ │ulterioare, precum│ │minorităţilor │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │naţionale şi │ │
│ │(3) şi art. 5 din │ │candidaţii │ │
│ │Legea nr. 84/2020]│ │independenţi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │Comunicarea către Biroul │ │ │
│ │constituirii │Electoral Central a │ │ │
│ │birourilor │numărului de alegători │ │ │
│ │electorale de │rezultat din Registrul │ │ │
│ │circumscripţie, │electoral │Autoritatea │ │
│23. │cel mai târziu la │Comunicarea către │Electorală │În scris │
│ │data de: │birourile electorale de │Permanentă │ │
│ │8 august 2020 │circumscripţie a numărului│Primarul │ │
│ │[Art. 20 din Legea│de alegători rezultat din │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │Registrul electoral şi din│ │ │
│ │modificările şi │listele electorale │ │ │
│ │completările │complementare │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la constituirea│ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │data de: │publică a sediilor │ │ │
│24. │8 august 2020 │birourilor electorale de │Prefectul │Prin orice mijloc de │
│ │[Art. 29 din Legea│circumscripţie şi a │ │publicitate │
│ │nr. 115/2015, cu │programului de activitate │ │ │
│ │modificările şi │al acestora │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │ │ │politice care │ │
│ │ │ │au ca membri │ │
│ │ │ │cel puţin 7 │ │
│ │În termen de 24 de│ │senatori sau 10│ │
│ │ore de la │ │deputaţi sau │ │
│ │constituirea │ │care au obţinut│ │
│ │birourilor │ │reprezentare │ │
│ │electorale de │ │parlamentară la│ │
│ │circumscripţie, │Comunicarea către │scrutinul │ │
│ │cel mai târziu la │birourile electorale de │anterior, │ │
│ │data de: │circumscripţie a numelor │precum şi │ │
│25. │8 august 2020 │şi prenumelor │grupul │În scris │
│ │[Art. 26 alin. │reprezentanţilor în │parlamentar al │ │
│ │(14) din Legea nr.│birourile electorale de │minorităţilor │ │
│ │115/2015, cu │circumscripţie │naţionale din │ │
│ │modificările şi │ │Camera │ │
│ │completările │ │Deputaţilor în │ │
│ │ulterioare, precum│ │numele │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │organizaţiilor │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │cetăţenilor │ │
│ │84/2020] │ │aparţinând │ │
│ │ │ │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale │ │
│ │ │ │reprezentate în│ │
│ │ │ │acest grup │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului electoral│ │ │ │
│ │de circumscripţie │ │ │ │
│ │şi a locţiitorului│Formularea de contestaţii │ │ │
│ │acestuia, cel mai │privind desemnarea │ │ │
│ │târziu la data de:│preşedintelui biroului │Persoanele │ │
│26. │8 august 2020 │electoral de │interesate │În scris │
│ │[Art. 41 alin. (1)│circumscripţie şi a │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│locţiitorului acestuia │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Întocmirea şi punerea la │ │ │
│ │ │dispoziţia partidelor │ │ │
│ │În termen de 24 de│politice, alianţelor │ │ │
│ │ore de la data │politice, alianţelor │ │ │
│ │solicitării, │electorale şi │ │ │
│ │începând cu data │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │de: │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │9 august 2020 │naţionale care participă │ │ │
│ │[Art. 26 alin. │la alegeri a listei │Preşedinţii │ │
│27. │(12) din Legea nr.│cuprinzând datele necesare│tribunalelor │În scris │
│ │115/2015, cu │pentru a fi contactaţi ale│împreună cu │ │
│ │modificările şi │preşedinţilor birourilor │prefecţii │ │
│ │completările │electorale de │ │ │
│ │ulterioare, precum│circumscripţie şi ale │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │locţiitorilor acestora, │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │precum şi adresele şi │ │ │
│ │84/2020] │numerele de telefon ale │ │ │
│ │ │sediilor birourilor │ │ │
│ │ │electorale de │ │ │
│ │ │circumscripţie │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind desemnarea│ │Biroul │ │
│ │preşedintelui │ │electoral de │ │
│ │biroului electoral│ │circumscripţie │ │
│ │de circumscripţie │Soluţionarea │judeţeană │ │
│ │şi a locţiitorului│contestaţiilor privind │Biroul │ │
│ │acestuia, cel mai │desemnarea preşedintelui │electoral de │ │
│28. │târziu la data de:│biroului electoral de │circumscripţie │Prin hotărâre definitivă │
│ │9 august 2020 │circumscripţie şi a │a municipiului │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│locţiitorului acestuia │Bucureşti │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │Biroul │ │
│ │2015, cu │ │Electoral │ │
│ │modificările şi │ │Central │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │constituirii │Completarea birourilor │ │ │
│ │birourilor │electorale de │ │ │
│ │electorale de │circumscripţie cu │ │ │
│ │circumscripţie, │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │cel mai târziu la │politice care au ca membri│ │ │
│ │data de: │cel puţin 7 senatori sau │Preşedintele │ │
│29. │9 august 2020 │10 deputaţi sau care au │biroului │Prin proces-verbal │
│ │[Art. 26 alin. │obţinut reprezentare │electoral de │ │
│ │(15) din Legea nr.│parlamentară la scrutinul │circumscripţie │ │
│ │115/2015, cu │anterior, precum şi cu │ │ │
│ │modificările şi │reprezentantul grupului │ │ │
│ │completările │parlamentar al │ │ │
│ │ulterioare, precum│minorităţilor naţionale │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │din Camera Deputaţilor │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │Biroul │ │
│ │ore de la │Comunicarea hotărârii prin│electoral de │ │
│ │pronunţarea │care a fost soluţionată │circumscripţie │ │
│ │hotărârii, cel mai│contestaţia privind │judeţeană │ │
│ │târziu la data de:│desemnarea preşedintelui │Biroul │ │
│30. │10 august 2020 │biroului electoral de │electoral de │În scris │
│ │[Art. 41 alin. (4)│circumscripţie şi a │circumscripţie │ │
│ │din Legea nr. 115/│locţiitorului acestuia │a municipiului │ │
│ │2015, cu │către preşedintele │Bucureşti │ │
│ │modificările şi │tribunalului │Biroul │ │
│ │completările │ │Electoral │ │
│ │ulterioare] │ │Central │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice care au │ │ │ │
│ │ca membri cel │ │ │ │
│ │puţin 7 senatori │ │ │ │
│ │sau 10 deputaţi │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │sau care au │privind completarea │ │ │
│ │obţinut │birourilor electorale de │ │ │
│ │reprezentare │circumscripţie cu │ │ │
│ │parlamentară la │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │scrutinul │politice care au ca membri│ │ │
│ │anterior, precum │cel puţin 7 senatori sau │ │ │
│31. │şi cu │10 deputaţi sau care au │Persoanele │În scris │
│ │reprezentantul │obţinut reprezentare │interesate │ │
│ │grupului │parlamentară la scrutinul │ │ │
│ │parlamentar al │anterior, precum şi cu │ │ │
│ │minorităţilor │reprezentantul grupului │ │ │
│ │naţionale din │parlamentar al │ │ │
│ │Camera │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │Deputaţilor, cel │din Camera Deputaţilor │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │10 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice care au │ │ │ │
│ │ca membri cel │Soluţionarea │ │ │
│ │puţin 7 senatori │contestaţiilor privind │ │ │
│ │sau 10 deputaţi │completarea birourilor │Biroul │ │
│ │sau care au │electorale de │electoral de │ │
│ │obţinut │circumscripţie cu │circumscripţie │ │
│ │reprezentare │reprezentanţii partidelor │judeţeană │ │
│ │parlamentară la │politice care au ca membri│Biroul │ │
│ │scrutinul │cel puţin 7 senatori sau │electoral de │ │
│32. │anterior, precum │10 deputaţi sau care au │circumscripţie │Prin hotărâre definitivă │
│ │şi cu │obţinut reprezentare │a municipiului │ │
│ │reprezentantul │parlamentară la scrutinul │Bucureşti │ │
│ │grupului │anterior, precum şi cu │Biroul │ │
│ │parlamentar al │reprezentantul grupului │Electoral │ │
│ │minorităţilor │parlamentar al │Central │ │
│ │naţionale din │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │Camera │din Camera Deputaţilor │ │ │
│ │Deputaţilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │11 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În maximum 5 zile │ │ │ │
│ │de la data │ │Partidele │ │
│ │înfiinţării │ │politice, │ │
│ │birourilor │ │alianţele │ │
│ │electorale de │ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE │politice şi │ │
│33. │circumscripţie, │ÎNREGISTRARE A ALIANŢELOR │organizaţiile │În scris │
│ │cel mai târziu la │ELECTORALE │cetăţenilor │ │
│ │data de: │ │aparţinând │ │
│ │11 august 2020 │ │minorităţilor │ │
│ │[Art. 2 alin. (1) │ │naţionale │ │
│ │din Legea nr. 135/│ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │candidaturilor de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │organizaţiile │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │ │Organizaţiile │ │
│ │minorităţilor │Depunerea la Biroul │cetăţenilor │ │
│ │naţionale │Electoral Central a listei│aparţinând │ │
│34. │nereprezentate în │de membri ai │minorităţilor │În scris │
│ │Parlament, cel mai│organizaţiilor cetăţenilor│naţionale care │ │
│ │târziu la data de:│aparţinând minorităţilor │nu sunt │ │
│ │18 august 2020 │naţionale │reprezentate în│ │
│ │[Art. 8 alin. (3) │ │Parlament │ │
│ │şi art. 46 din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu │ │Partidele │ │
│ │40 de zile înainte│ │politice, │ │
│ │de data │ │alianţele │ │
│ │alegerilor: │ │politice, │ │
│ │18 august 2020 │ │alianţele │ │
│ │[Art. 46 şi art. │ │electorale, │ │
│35. │47 din Legea nr. │ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE │organizaţiile │Pe suport de hârtie şi │
│ │115/2015, cu │DEPUNERE A CANDIDATURILOR │cetăţenilor │suport electronic │
│ │modificările şi │ │aparţinând │ │
│ │completările │ │minorităţilor │ │
│ │ulterioare, precum│ │naţionale şi │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │candidaţii │ │
│ │(3) şi art. 5 din │ │independenţi │ │
│ │Legea nr. 84/2020]│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După depunerea │Depunerea unei copii a │ │ │
│ │candidaturilor, │propunerii de candidatură,│ │ │
│ │cel mai târziu la │certificată de către │ │ │
│ │data de: │biroul electoral de │ │ │
│ │18 august 2020 │circumscripţie, la │Deponentul │ │
│36. │[Art. 52 alin. (6)│judecătoria sau la │candidaturii │ │
│ │din Legea nr. 115/│tribunalul în a cărei rază│ │ │
│ │2015, cu │teritorială se află │ │ │
│ │modificările şi │circumscripţia electorală │ │ │
│ │completările │pentru care se depune │ │ │
│ │ulterioare] │candidatura, după caz │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │
│ │candidaturi, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│Afişarea unuia dintre │Biroul │Prin afişare la sediul │
│37. │de: │exemplarele propunerii de │electoral de │biroului electoral de │
│ │19 august 2020 │candidatură │circumscripţie │circumscripţie, la loc │
│ │[Art. 52 alin. (7)│ │ │vizibil │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │ │ │ │
│ │19 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 52 alin. (7)│ │Biroul │ │
│38. │şi art. 56 alin. │Acceptarea sau respingerea│electoral de │Prin hotărâre │
│ │(5) din Legea nr. │candidaturilor │circumscripţie │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 24 de ore de │ │ │ │
│ │la data afişării │ │Cetăţenii, │ │
│ │candidaturii, cel │ │partidele │ │
│ │mai târziu la data│ │politice, │ │
│ │de: │ │organizaţiile │ │
│ │20 august 2020 │Formularea de contestaţii │cetăţenilor │ │
│39. │[Art. 54 alin. (1)│împotriva acceptării unei │aparţinând │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│candidaturi │minorităţilor │ │
│ │2015, cu │ │naţionale, │ │
│ │modificările şi │ │alianţele │ │
│ │completările │ │politice şi │ │
│ │ulterioare, precum│ │alianţele │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │electorale │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În cel mult 24 de │ │ │ │
│ │ore de la data │ │Candidatul, │ │
│ │afişării │ │partidele │ │
│ │respingerii │ │politice, │ │
│ │candidaturii, cel │ │organizaţiile │ │
│ │mai târziu la data│ │cetăţenilor │ │
│ │de: │ │aparţinând │ │
│ │20 august 2020 │Formularea de contestaţii │minorităţilor │ │
│40. │[Art. 54 alin. (2)│împotriva respingerii unei│naţionale, │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│candidaturi │alianţele │ │
│ │2015, cu │ │politice sau │ │
│ │modificările şi │ │alianţele │ │
│ │completările │ │electorale care│ │
│ │ulterioare, precum│ │au propus │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │candidatura │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │respectivă │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │Partidele │ │
│ │până la care se │ │politice, │ │
│ │pot propune │ │organizaţiile │ │
│ │candidaturile, cel│ │cetăţenilor │ │
│ │mai târziu la data│Comunicarea către │aparţinând │ │
│ │de: │birourile electorale de │minorităţilor │ │
│ │20 august 2020 │circumscripţie a numelui │naţionale, │ │
│41. │[Art. 26 alin. │şi prenumelui │alianţele │În scris │
│ │(14) şi (15) din │reprezentanţilor în │politice şi │ │
│ │Legea nr. 115/ │birourile electorale de │alianţele │ │
│ │2015, cu │circumscripţie │electorale │ │
│ │modificările şi │ │neparlamentare │ │
│ │completările │ │care participă │ │
│ │ulterioare, precum│ │la alegeri în │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │circumscripţia │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │respectivă │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │Soluţionarea │ │ │
│ │înregistrării │contestaţiilor formulate │ │ │
│ │contestaţiei, cel │împotriva admiterii sau │ │ │
│ │mai târziu la data│respingerii candidaturii │ │ │
│ │de: │la funcţia de primar sau │ │ │
│ │21 august 2020 │consilier local │ │ │
│42. │[Art. 54 alin. (5)│Soluţionarea │Judecătoria │Prin hotărâre │
│ │din Legea nr. 115/│contestaţiilor formulate │Tribunalul │ │
│ │2015, cu │împotriva admiterii sau │ │ │
│ │modificările şi │respingerii candidaturii │ │ │
│ │completările │la funcţia de preşedinte │ │ │
│ │ulterioare, precum│al consiliului judeţean, │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │primar general sau │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │consilier judeţean │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │Cetăţenii, │ │
│ │ore de la data │ │candidaţii, │ │
│ │pronunţării │ │partidele │ │
│ │hotărârii, cel mai│ │politice, │ │
│ │târziu la data de:│Declararea apelului │organizaţiile │ │
│ │22 august 2020 │împotriva hotărârii date │cetăţenilor │ │
│43. │[Art. 54 alin. (6)│în contestaţie privind │aparţinând │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│admiterea sau respingerea │minorităţilor │ │
│ │2015, cu │candidaturii │naţionale, │ │
│ │modificările şi │ │alianţele │ │
│ │completările │ │politice sau │ │
│ │ulterioare] │ │alianţele │ │
│ │ │ │electorale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Soluţionarea apelului │ │ │
│ │ │declarat împotriva │ │ │
│ │ │hotărârii pronunţate în │ │ │
│ │În termen de 24 de│soluţionarea contestaţiei │ │ │
│ │ore de la data │privind admiterea sau │ │ │
│ │înregistrării │respingerea candidaturii │ │ │
│ │apelului, cel mai │la funcţia de primar sau │ │ │
│ │târziu la data de:│consilier local │ │ │
│44. │23 august 2020 │Soluţionarea apelului │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
│ │[Art. 54 alin. (6)│declarat împotriva │Curtea de apel │ │
│ │şi (7) din Legea │hotărârii pronunţate în │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │soluţionarea contestaţiei │ │ │
│ │modificările şi │privind admiterea sau │ │ │
│ │completările │respingerea candidaturii │ │ │
│ │ulterioare] │la funcţia de preşedinte │ │ │
│ │ │al consiliului judeţean, │ │ │
│ │ │primar general sau │ │ │
│ │ │consilier judeţean │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │De îndată ce au │ │ │ │
│ │expirat termenele │ │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │ │
│ │54 alin. (5) şi │ │ │ │
│ │(6) din Legea nr. │ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │completările │birourilor electorale de │Judecătoria, │ │
│45. │ulterioare, cel │circumscripţie a │tribunalul sau │În scris │
│ │mai târziu la data│hotărârilor definitive │curtea de apel,│ │
│ │de: │privind candidaturile │după caz │ │
│ │24 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 54 alin. (8)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │rămânerii │ │ │ │
│ │definitive a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │ │ │ │
│ │24 august 2020 │Comunicarea către prefecţi│Biroul │ │
│46. │[Art. 59 alin. (7)│a semnelor electorale, în │Electoral │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│vederea imprimării lor pe │Central │ │
│ │2015, cu │buletinele de vot │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │depunere a │ │ │ │
│ │candidaturilor, la│ │ │ │
│ │care se adaugă, │ │ │ │
│ │dacă este cazul, │ │ │ │
│ │termenele │ │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │ │
│ │54 alin. (1), (2),│ │ │ │
│ │(5) şi (6) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │Biroul │ │
│47. │modificările şi │RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A │electoral de │Proces-verbal │
│ │completările │CANDIDATURILOR │circumscripţie │ │
│ │ulterioare, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │24 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 55 din Legea│ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │Cel mai târziu la │ │politice, │ │
│ │data de: │ │alianţele │ │
│ │24 august 2020 │ │politice şi │ │
│ │[Art. 68 alin. (6)│ │alianţele │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │electorale, │ │
│48. │2015, cu │Solicitarea timpilor de │candidaţii │ │
│ │modificările şi │antenă │independenţi, │ │
│ │completările │ │precum şi │ │
│ │ulterioare, precum│ │organizaţiile │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │cetăţenilor │ │
│ │(2) din Legea nr. │ │aparţinând │ │
│ │135/2020] │ │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │Partidele │ │
│ │ore de la │ │politice, │ │
│ │rămânerea │ │organizaţiile │ │
│ │definitivă a │ │cetăţenilor │ │
│ │candidaturilor, │ │aparţinând │ │
│ │cel mai târziu la │ │minorităţilor │ │
│ │data de: │ │naţionale, │ │
│ │25 august 2020 │Comunicarea │alianţele │ │
│49. │[Art. 38 alin. (5)│reprezentanţilor în Biroul│politice şi │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│Electoral Central │alianţele │ │
│ │2015, cu │ │electorale │ │
│ │modificările şi │ │neparlamentare,│ │
│ │completările │ │care au depus │ │
│ │ulterioare, precum│ │liste complete │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │pentru │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │consiliile │ │
│ │84/2020] │ │judeţene în cel│ │
│ │ │ │puţin 18 judeţe│ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │rămânerea │Completarea birourilor │ │ │
│ │definitivă a │electorale de │ │ │
│ │candidaturilor, │circumscripţie cu │ │ │
│ │cel mai târziu la │reprezentanţii partidelor │Preşedintele │În funcţie de numărul │
│50. │data de: │politice, organizaţiilor │biroului │candidaturilor şi prin │
│ │25 august 2020 │cetăţenilor aparţinând │electoral de │tragere la sorţi, dacă │
│ │[Art. 26 alin. │minorităţilor naţionale, │circumscripţie │este cazul │
│ │(15) din Legea nr.│ai alianţelor politice şi │ │ │
│ │115/2015, cu │ai alianţelor electorale │ │ │
│ │modificările şi │neparlamentare │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │De îndată ce │ │ │ │
│ │birourile │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie au │ │ │ │
│ │comunicat │ │ │ │
│ │denumirea │ │ │ │
│ │partidelor │Întocmirea situaţiei │ │ │
│ │politice, │centralizate privind │ │ │
│ │alianţelor │numărul de liste complete │ │ │
│ │politice, │depuse de partidele │Birourile │ │
│ │alianţelor │politice, alianţele │electorale de │ │
│ │electorale şi │politice, alianţele │circumscripţie │ │
│ │organizaţiilor │electorale şi │judeţeană şi │ │
│51. │cetăţenilor │organizaţiile cetăţenilor │biroul │Proces-verbal │
│ │aparţinând │aparţinând minorităţilor │electoral de │ │
│ │minorităţilor │naţionale, pe baza │circumscripţie │ │
│ │naţionale, care au│comunicărilor primite de │a municipiului │ │
│ │depus liste │la birourile electorale de│Bucureşti │ │
│ │complete de │circumscripţie comunală, │ │ │
│ │candidaţi, cel mai│orăşenească, municipală şi│ │ │
│ │târziu la data de:│de sector al municipiului │ │ │
│ │25 august 2020 │Bucureşti │ │ │
│ │[Art. 32 lit. d) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │întocmirea │Transmiterea către Biroul │ │ │
│ │situaţiei │Electoral Central a │Birourile │ │
│ │centralizate a │situaţiei centralizate │electorale de │ │
│ │listelor complete │privind numărul de liste │circumscripţie │ │
│ │de candidaţi │complete depuse de │judeţeană şi │ │
│52. │depuse, cel mai │partidele politice, │biroul │În scris │
│ │târziu la data de:│alianţele politice, │electoral de │ │
│ │26 august 2020 │alianţele electorale şi │circumscripţie │ │
│ │[Art. 32 lit. d) │organizaţiile cetăţenilor │a municipiului │ │
│ │din Legea nr. 115/│aparţinând minorităţilor │Bucureşti │ │
│ │2015, cu │naţionale │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│Comunicarea către │ │ │
│ │ore de la │Societatea Română de │ │ │
│ │centralizarea │Televiziune şi Societatea │ │ │
│ │numărului de liste│Română de Radiodifuziune a│ │ │
│ │complete de │situaţiei centralizate │ │ │
│ │candidaţi, cel mai│privind listele complete │Biroul │ │
│53. │târziu la data de:│de candidaţi depuse de │Electoral │În scris │
│ │26 august 2020 │partidele politice, │Central │ │
│ │[Art. 39 alin. (1)│alianţele politice, │ │ │
│ │lit. f) din Legea │alianţele electorale şi │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │organizaţiile cetăţenilor │ │ │
│ │modificările şi │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │completările │naţionale │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până la calcularea│ │ │ │
│ │timpilor de antenă│ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │prevederilor art. │ │ │ │
│ │68 alin. (1) şi │ │ │ │
│ │(2) din Legea nr. │Repartizarea timpilor de │ │ │
│ │115/2015, cu │antenă pentru partidele │Societatea │ │
│ │modificările şi │politice parlamentare, │Română de │ │
│ │completările │alianţele acestora şi │Televiziune şi │Proporţional cu ponderea │
│54. │ulterioare, │organizaţiile cetăţenilor │Societatea │parlamentară │
│ │respectiv până la │aparţinând minorităţilor │Română de │ │
│ │data de: │naţionale reprezentate în │Radiodifuziune │ │
│ │26 august 2020 │Parlament │ │ │
│ │[Art. 68 alin. (3)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După comunicarea │ │ │ │
│ │propunerilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice, ai │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │politice, ai │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │electorale şi ai │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor │Completarea Biroului │ │ │
│ │naţionale │Electoral Central cu │ │ │
│ │neparlamentare în │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │Biroul Electoral │politice, ai alianţelor │ │ │
│ │Central şi │politice, ai alianţelor │ │În funcţie de numărul │
│ │centralizarea │electorale şi ai │Preşedintele │candidaturilor pentru │
│55. │numărului de liste│organizaţiilor cetăţenilor│Biroului │consiliile judeţene, iar,│
│ │complete depuse de│aparţinând minorităţilor │Electoral │în caz de egalitate, prin│
│ │partidele │naţionale neparlamentare │Central │tragere la sorţi │
│ │politice, │care au depus liste │ │ │
│ │alianţele │complete pentru consiliile│ │ │
│ │politice, │judeţene în cel puţin 18 │ │ │
│ │alianţele │judeţe │ │ │
│ │electorale şi │ │ │ │
│ │organizaţiile │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor │ │ │ │
│ │naţionale, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │26 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 38 alin. (5)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Preşedintele │ │
│ │ │ │biroului │ │
│ │ │ │electoral de │ │
│ │ │ │circumscripţie │ │
│ │ │ │judeţeană şi │ │
│ │ │ │preşedintele │ │
│ │Cel mai târziu la │ │biroului │Prin tragere la sorţi, în│
│ │data de: │ │electoral de │prezenţa reprezentanţilor│
│ │26 august 2020 │Tragerea la sorţi pentru │circumscripţie │partidelor politice, ai │
│ │[Art. 58 alin. (8)│stabilirea numărului de │a municipiului │alianţelor politice, ai │
│56. │şi (12) din Legea │ordine de pe buletinele de│Bucureşti; │alianţelor electorale şi │
│ │nr. 115/2015, cu │vot │preşedintele │ai organizaţiilor │
│ │modificările şi │ │biroului │cetăţenilor aparţinând │
│ │completările │ │electoral de │minorităţilor naţionale │
│ │ulterioare] │ │circumscripţie │care participă la alegeri│
│ │ │ │comunală, │ │
│ │ │ │orăşenească, │ │
│ │ │ │municipală şi │ │
│ │ │ │de sector al │ │
│ │ │ │municipiului │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice, ai │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │politice, ai │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │alianţelor │privind completarea │ │ │
│ │electorale şi ai │birourilor electorale de │ │ │
│ │organizaţiilor │circumscripţie cu │ │ │
│ │cetăţenilor │reprezentanţii partidelor │ │ │
│57. │aparţinând │politice, ai alianţelor │Persoanele │În scris │
│ │minorităţilor │politice, ai alianţelor │interesate │ │
│ │naţionale │electorale şi ai │ │ │
│ │neparlamentare │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │care participă la │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │alegeri, cel mai │naţionale neparlamentare │ │ │
│ │târziu la data de:│care participă la alegeri │ │ │
│ │26 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După primirea de │ │ │ │
│ │la birourile │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie │ │ │ │
│ │judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti a │ │ │ │
│ │situaţiei │Centralizarea numărului de│ │ │
│ │centralizate │liste complete de │ │ │
│ │privind numărul de│candidaţi depuse de către │ │ │
│ │liste complete de │partidele politice, │Biroul │ │
│58. │candidaţi depuse, │alianţele politice, │Electoral │În scris │
│ │cel mai târziu la │alianţele electorale şi │Central │ │
│ │data de: │organizaţiile cetăţenilor │ │ │
│ │27 august 2020 │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │[Art. 39 alin. (1)│naţionale │ │ │
│ │lit. f) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până la începerea │ │ │ │
│ │campaniei │ │ │ │
│ │electorale, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │Stabilirea locurilor │ │ │
│ │27 august 2020 │speciale pentru afişaj │ │ │
│ │[Art. 79 alin. (1)│electoral şi asigurarea │ │ │
│59. │din Legea nr. 115/│amplasării de panouri │Primarul │Prin dispoziţie │
│ │2015, cu │electorale în cadrul │ │ │
│ │modificările şi │acestora │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Preşedinţii │ │
│ │ │ │birourilor │ │
│ │ │ │electorale de │ │
│ │ │ │circumscripţie │ │
│ │În termen de 24 de│ │judeţeană, │ │
│ │ore de la │ │preşedintele │ │
│ │efectuarea │Comunicarea către prefect │biroului │ │
│ │tragerii la sorţi,│a ordinii pentru │electoral de │ │
│ │cel mai târziu la │înscrierea pe buletinele │circumscripţie │ │
│ │data de: │de vot a listelor de │a municipiului │ │
│60. │27 august 2020 │candidaţi şi a │Bucureşti şi │În scris │
│ │[Art. 58 alin. │candidaţilor la funcţia de│preşedinţii │ │
│ │(11) din Legea nr.│primar, precum şi a │birourilor │ │
│ │115/2015, cu │ordinii pentru candidaţii │electorale de │ │
│ │modificările şi │independenţi │circumscripţie │ │
│ │completările │ │comunală, │ │
│ │ulterioare] │ │orăşenească, │ │
│ │ │ │municipală şi │ │
│ │ │ │de sector al │ │
│ │ │ │municipiului │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice, ai │Soluţionarea │Biroul │ │
│ │alianţelor │contestaţiilor privind │electoral de │ │
│ │politice, ai │completarea birourilor │circumscripţie │ │
│ │alianţelor │electorale de │judeţeană │ │
│ │electorale şi ai │circumscripţie cu │Biroul │ │
│ │organizaţiilor │reprezentanţii partidelor │electoral de │ │
│61. │cetăţenilor │politice, ai alianţelor │circumscripţie │Prin hotărâre definitivă │
│ │aparţinând │politice, ai alianţelor │a municipiului │ │
│ │minorităţilor │electorale şi ai │Bucureşti │ │
│ │naţionale │organizaţiilor cetăţenilor│Biroul │ │
│ │neparlamentare │aparţinând minorităţilor │Electoral │ │
│ │care participă la │naţionale neparlamentare │Central │ │
│ │alegeri, cel mai │care participă la alegeri │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │27 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la primirea│ │ │ │
│ │comunicării │Calcularea timpilor de │ │ │
│ │datelor privind │antenă acordaţi partidelor│ │ │
│ │numărul de │politice, alianţelor │ │ │
│ │candidaturi │politice, alianţelor │Societatea │ │
│ │transmise de │electorale, organizaţiilor│Română de │ │
│ │Biroul Electoral │cetăţenilor aparţinând │Televiziune şi │În funcţie de situaţia │
│62. │Central, cel mai │minorităţilor naţionale şi│Societatea │listelor complete de │
│ │târziu la data de:│candidaţilor independenţi │Română de │candidaţi prezentate │
│ │27 august 2020 │la serviciile de │Radiodifuziune │ │
│ │[Art. 68 alin. (1)│radiodifuziune şi de │ │ │
│ │şi (2) din Legea │televiziune, inclusiv la │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │studiourile teritoriale │ │ │
│ │modificările şi │ale acestora │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │Biroului Electoral│ │ │ │
│ │Central cu │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │reprezentanţii │privind completarea │ │ │
│ │partidelor │Biroului Electoral Central│ │ │
│ │politice │cu reprezentanţii │ │ │
│ │neparlamentare, │partidelor politice │ │ │
│ │cel mai târziu la │neparlamentare, ai │Persoanele │ │
│63. │data de: │organizaţiilor cetăţenilor│interesate │În scris │
│ │27 august 2020 │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│naţionale neparlamentare, │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ai alianţelor politice şi │ │ │
│ │2015, cu │ai alianţelor electorale │ │ │
│ │modificările şi │ale acestora │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor, │Soluţionarea │ │ │
│ │cel mai târziu la │contestaţiilor privind │ │ │
│ │data de: │completarea Biroului │ │ │
│ │28 august 2020 │Electoral Central cu │Înalta Curte de│ │
│64. │[Art. 41 alin. (2)│reprezentanţii partidelor │Casaţie şi │Prin hotărâre definitivă │
│ │din Legea nr. 115/│politice neparlamentare, │Justiţie │ │
│ │2015, cu │ai alianţelor politice şi │ │ │
│ │modificările şi │ai alianţelor electorale │ │ │
│ │completările │ale acestora │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu 30 de zile │ │ │ │
│ │înainte de data │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │28 august 2020 │ │ │ │
│ │[Art. 64 din Legea│ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ÎNCEPEREA CAMPANIEI │ │ │
│65. │completările │ELECTORALE │ │ │
│ │ulterioare, art. 2│ │ │ │
│ │alin. (3) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 84/2020,│ │ │ │
│ │precum şi art. 12 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 135/ │ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │Prezentarea machetei │ │ │
│ │târziu cu 23 de │fiecărui buletin de vot │ │ │
│ │zile înaintea │din fiecare circumscripţie│ │ │
│ │datei scrutinului:│electorală membrilor │ │ │
│66. │4 septembrie 2020 │birourilor electorale de │Prefectul │ │
│ │[Art. 12 alin. (2)│circumscripţie judeţeană │ │ │
│ │din Legea nr. 135/│şi ai biroului electoral │ │ │
│ │2020] │de circumscripţie a │ │ │
│ │ │municipiului Bucureşti │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 23 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │Cetăţenii cu │ │
│ │datei scrutinului:│ │drept de vot, │ │
│ │4 septembrie 2020 │ │care şi-au │Prin cerere scrisă, │
│ │[Art. 18 alin. (1)│Depunerea la primar a │stabilit │datată şi semnată, │
│67. │din Legea nr. 115/│solicitărilor de înscriere│reşedinţa în │conform Hotărârii │
│ │2015, cu │în Registrul electoral cu │circumscripţia │Autorităţii Electorale │
│ │modificările şi │adresa de reşedinţă │electorală în │Permanente │
│ │completările │ │care au loc │ │
│ │ulterioare, precum│ │alegeri │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 23 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │ │ │
│ │zilei votării: │ │Primarul, │ │
│ │4 septembrie 2020 │ │împreună cu │ │
│ │[Art. 21 alin. (4)│ │formaţiunile │ │
│68. │din Legea nr. 115/│Actualizarea listelor │teritoriale ale│În scris │
│ │2015, cu │electorale complementare │Inspectoratului│ │
│ │modificările şi │ │General pentru │ │
│ │completările │ │Imigrări │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În cel mult 2 zile│ │ │ │
│ │de la data │ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │întâmpinării: │Soluţionarea │ │ │
│ │[Art. 22 alin. (3)│întâmpinărilor împotriva │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│omisiunilor, înscrierilor │ │ │
│69. │2015, cu │greşite sau oricăror erori│Primarul │Dispoziţie scrisă │
│ │modificările şi │din listele electorale │ │ │
│ │completările │complementare │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │Contestarea dispoziţiei │ │ │
│ │comunicării: │scrise privind │Cetăţeanul │ │
│ │[Art. 22 alin. (4)│soluţionarea întâmpinării │Uniunii │ │
│70. │din Legea nr. 115/│împotriva omisiunilor, │Europene cu │În scris │
│ │2015, cu │înscrierilor greşite sau │drept de vot │ │
│ │modificările şi │oricăror erori din listele│ │ │
│ │completările │electorale complementare │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la data │Soluţionarea contestaţiei │Judecătoria în │ │
│ │înregistrării: │împotriva dispoziţiei │a cărei rază │ │
│ │[Art. 22 alin. (4)│scrise a primarului │teritorială se │ │
│ │din Legea nr. 115/│privind soluţionarea │află │ │
│71. │2015, cu │întâmpinării împotriva │localitatea │În scris │
│ │modificările şi │omisiunilor, înscrierilor │pentru care a │ │
│ │completările │greşite sau oricăror erori│fost întocmită │ │
│ │ulterioare, precum│din listele electorale │lista │ │
│ │şi art. 2 alin. │complementare │electorală │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │complementară │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea către persoana│ │ │
│ │ │interesată şi primar a │ │ │
│ │În termen de 24 de│hotărârii judecătoreşti │ │ │
│ │ore de la │prin care a fost │ │ │
│ │pronunţare: │soluţionată contestaţia │ │ │
│ │[Art. 22 alin. (4)│împotriva dispoziţiei │ │ │
│72. │din Legea nr. 115/│scrise a primarului │Judecătoria │În scris │
│ │2015, cu │privind soluţionarea │ │ │
│ │modificările şi │întâmpinării împotriva │ │ │
│ │completările │omisiunilor, înscrierilor │ │ │
│ │ulterioare] │greşite sau oricăror erori│ │ │
│ │ │din listele electorale │ │ │
│ │ │complementare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │data-limită pentru│ │ │ │
│ │actualizarea │ │ │ │
│ │listelor │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │complementare, cel│Transmiterea către │ │ │
│ │mai târziu la data│Autoritatea Electorală │ │ │
│ │de: │Permanentă a unei copii a │Inspectoratul │ │
│73. │6 septembrie 2020 │datelor înscrise în │General pentru │În format electronic │
│ │[Art. 21 alin. (5)│listele electorale │Imigrări │ │
│ │din Legea nr. 115/│complementare │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, şi │ │ │ │
│ │art. 2 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Legea nr. 84/ │ │ │ │
│ │2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 15 zile │ │ │ │
│ │înaintea datei │ │ │ │
│ │votării: │ │ │ │
│ │12 septembrie 2020│Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │[Art. 20 alin. (5)│publică a numărului │ │ │
│ │şi art. 120 din │circumscripţiilor │Primarii, cu │Prin publicaţii în care │
│74. │Legea nr. 208/ │electorale, a delimitării │sprijinul │se indică şi locul de │
│ │2015, cu │şi numerotării fiecărei │prefecţilor │desfăşurare a votării │
│ │modificările şi │secţii de votare, precum │ │ │
│ │completările │şi a sediilor acestora │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │ │Regia Autonomă │ │
│ │târziu cu 10 zile │ │„Monetăria │ │
│ │înaintea datei │Confecţionarea ştampilelor│Statului“ │ │
│75. │votării: │cu menţiunea „VOTAT“ │Compania │ │
│ │10 septembrie 2020│Confecţionarea timbrelor │Naţională │ │
│ │[Art. 12 alin. (3)│autocolante │„Imprimeria │ │
│ │şi (4) din Legea │ │Naţională“ - │ │
│ │nr. 135/2020] │ │S.A. │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 de│ │ │ │
│ │ore înainte de │ │ │ │
│ │tragerea la sorţi,│ │ │ │
│ │cel mai târziu la │Aducerea la cunoştinţă │ │ │
│ │data de: │publică a datei şedinţei │ │ │
│ │21 septembrie 2020│în care se va efectua │ │ │
│ │[Art. 15 alin. (2)│tragerea la sorţi a │Autoritatea │ │
│76. │din Legea nr. 208/│preşedintelui biroului │Electorală │Prin publicare în presă │
│ │2015, cu │electoral al secţiei de │Permanentă │ │
│ │modificările şi │votare şi a locţiitorului │ │ │
│ │completările │acestuia │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Prezentarea unui exemplar │ │ │
│ │Înainte de │al primului tiraj pentru │ │ │
│ │tipărirea │fiecare tip de buletin de │ │ │
│ │buletinelor de vot│vot din fiecare │ │ │
│ │[Art. 60 alin. (3)│circumscripţie electorală │ │ │
│77. │din Legea nr. 115/│membrilor biroului │Prin grija │ │
│ │2015, cu │electoral de │prefectului │ │
│ │modificările şi │circumscripţie judeţeană, │ │ │
│ │completările │respectiv ai biroului │ │ │
│ │ulterioare] │electoral de │ │ │
│ │ │circumscripţie a │ │ │
│ │ │municipiului Bucureşti │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu │ │ │ │
│ │5 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor: │ │ │ │
│ │22 septembrie 2020│ │ │ │
│ │[Art. 60 alin. (1)│ │ │ │
│ │şi (4) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │TIPĂRIREA BULETINELOR DE │Regia Autonomă │ │
│78. │modificările şi │VOT │„Monitorul │ │
│ │completările │ │Oficial“ │ │
│ │ulterioare, art. │ │ │ │
│ │12 alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 135/2020│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După tipărirea │ │ │ │
│ │buletinelor de │ │ │ │
│ │vot, respectiv │ │ │ │
│ │începând cu data │ │Primarul │ │
│ │de: │ │împreună cu │ │
│79. │22 septembrie 2020│Preluarea de la prefect a │preşedintele │Proces-verbal │
│ │[Art. 61 alin. (1)│buletinelor de vot │biroului │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │electoral de │ │
│ │2015, cu │ │circumscripţie │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 5 zile │Punerea la dispoziţia │ │ │
│ │înaintea datei │partidelor politice, a │ │ │
│ │alegerilor, dar nu│alianţelor politice, a │ │ │
│ │mai târziu de 24 │alianţelor electorale şi a│ │ │
│ │de ore de la │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │solicitare: │aparţinând minorităţilor │ │La cererea şi pe │
│ │22 septembrie 2020│naţionale care participă │ │cheltuiala competitorilor│
│80. │[Art. 17 alin. (2)│la alegeri a unui extras │Primarul │electorali, pe suport │
│ │din Legea nr. 115/│din Registrul electoral, │ │electronic sau pe suport │
│ │2015, cu │cuprinzând alegătorii din │ │hârtie │
│ │modificările şi │respectiva unitate │ │ │
│ │completările │administrativ-teritorială,│ │ │
│ │ulterioare, precum│respectiv numele, │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │prenumele, data naşterii │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │şi domiciliul acestora │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu │ │ │ │
│ │5 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor: │ │ │ │
│ │22 septembrie 2020│ │ │ │
│ │[Art. 30 alin. (2)│ │ │Prin tragere la sorţi │
│ │şi (3) din Legea │ │ │computerizată │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │Proces-verbal adus la │
│ │modificările şi │Desemnarea preşedintelui │ │cunoştinţă publică prin │
│ │completările │biroului electoral al │Autoritatea │afişare pe site-ul │
│81. │ulterioare, art. 2│secţiei de votare şi a │Electorală │Autorităţii Electorale │
│ │alin. (3) din │locţiitorului acestuia │Permanentă. │Permanente, la sediile │
│ │Legea nr. 84/2020,│ │ │birourilor electorale de │
│ │art. 15 alin. (2) │ │ │circumscripţie şi pe │
│ │şi (4) şi art. 120│ │ │site-urile acestora │
│ │din Legea nr. 208/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului electoral│Stabilirea numărului de │ │ │
│ │al secţiei de │candidaţi propuşi de │ │ │
│ │votare şi a │fiecare partid politic, │Preşedintele │ │
│ │locţiitorului │alianţă politică, alianţă │biroului │ │
│82. │acestuia, cel mai │electorală şi organizaţie │electoral de │În scris │
│ │târziu la data de:│a cetăţenilor aparţinând │circumscripţie │ │
│ │23 septembrie 2020│minorităţilor naţionale │ │ │
│ │[Art. 30 alin. (5)│care participă la alegeri │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului electoral│ │ │ │
│ │al secţiei de │ │Partidele │ │
│ │votare şi a │ │politice, │ │
│ │locţiitorului │ │alianţele │ │
│ │acestuia, cel mai │Comunicarea │politice, │ │
│ │târziu la data de:│reprezentanţilor în biroul│alianţele │ │
│83. │23 septembrie 2020│electoral al secţiei de │electorale şi │În scris │
│ │[Art. 30 alin. (5)│votare │organizaţiile │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │cetăţenilor │ │
│ │2015, cu │ │aparţinând │ │
│ │modificările şi │ │minorităţilor │ │
│ │completările │ │naţionale │ │
│ │ulterioare, art. 4│ │ │ │
│ │din Legea nr. 135/│ │ │ │
│ │2020 şi art. 2 │ │ │ │
│ │alin. (3) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 84/2020]│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedinţilor │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │ │ │ │
│ │secţiilor de │ │ │ │
│ │votare şi a │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │locţiitorilor │privind desemnarea │ │ │
│ │acestora, cel mai │preşedinţilor birourilor │Persoanele │ │
│84. │târziu la data de:│electorale ale secţiilor │interesate │În scris │
│ │23 septembrie 2020│de votare şi a │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│locţiitorilor acestora │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │tipărirea │Afişarea a câte unui │ │ │
│ │buletinelor de │buletin de vot din fiecare│ │ │
│ │vot, cel mai │categorie, vizat şi anulat│ │ │
│ │târziu la data de:│de preşedintele biroului │Preşedintele │ │
│ │23 septembrie 2020│electoral de │biroului │ │
│85. │[Art. 62 din Legea│circumscripţie, la sediul │electoral de │ │
│ │nr. 115/2015, cu │primăriei, al biroului │circumscripţie │ │
│ │modificările şi │electoral de │ │ │
│ │completările │circumscripţie şi al │ │ │
│ │ulterioare, precum│biroului electoral al │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │secţiei de votare │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului pentru │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │
│ │reprezentanţilor │Completarea biroului │ │ │
│ │în birourile │electoral al secţiei de │ │ │
│ │electorale ale │votare cu reprezentanţii │ │ │
│ │secţiilor de │partidelor politice, │Preşedintele │ │
│86. │votare, cel mai │alianţelor politice, │biroului │Proces-verbal │
│ │târziu la data de:│alianţelor electorale şi │electoral de │ │
│ │24 septembrie 2020│organizaţiilor cetăţenilor│circumscripţie │ │
│ │[Art. 4 din Legea │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │nr. 135/2020 şi │naţionale │ │ │
│ │art. 30 alin. (4)-│ │ │ │
│ │(10) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │Biroul │ │
│ │contestaţiilor │ │electoral de │ │
│ │privind desemnarea│ │circumscripţie │ │
│ │preşedinţilor │ │comunală, │ │
│ │birourilor │ │orăşenească, │ │
│ │electorale ale │ │municipală şi │ │
│ │secţiilor de │Soluţionarea │de sector al │ │
│ │votare şi a │contestaţiilor privind │municipiului │ │
│ │locţiitorilor │desemnarea preşedinţilor │Bucureşti │ │
│87. │acestora, cel mai │birourilor electorale ale │Biroul │Prin hotărâre definitivă │
│ │târziu la data de:│secţiilor de votare şi a │electoral de │ │
│ │24 septembrie 2020│locţiitorilor acestora │circumscripţie │ │
│ │[Art. 41 alin. (2)│ │judeţeană │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │Biroul │ │
│ │2015, cu │ │electoral de │ │
│ │modificările şi │ │circumscripţie │ │
│ │completările │ │a municipiului │ │
│ │ulterioare, precum│ │Bucureşti │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului electoral│ │ │ │
│ │al secţiei de │ │ │ │
│ │votare cu │ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice, ai │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │politice, ai │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │electorale şi ai │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │organizaţiilor │privind desemnarea │Persoanele │ │
│88. │cetăţenilor │membrilor biroului │interesate │În scris │
│ │aparţinând │electoral al secţiei de │ │ │
│ │minorităţilor │votare │ │ │
│ │naţionale, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data de:│ │ │ │
│ │25 septembrie 2020│ │ │ │
│ │[Art. 41 alin. (1)│ │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │Biroul │ │
│ │ore de la │Comunicarea către │electoral de │ │
│ │soluţionarea │preşedintele tribunalului │circumscripţie │ │
│ │contestaţiei │a hotărârii prin care a │comunală, │ │
│ │privind desemnarea│fost soluţionată │orăşenească, │ │
│ │preşedintelui │contestaţia privind │municipală şi │ │
│ │biroului electoral│desemnarea preşedintelui │de sector al │ │
│ │al secţiei de │biroului electoral al │municipiului │ │
│ │votare şi a │secţiei de votare şi a │Bucureşti │ │
│89. │locţiitorului │locţiitorului acestuia, │Biroul │În scris │
│ │acestuia, cel mai │respectiv întocmirea │electoral de │ │
│ │târziu la data de:│listei din care urmează a │circumscripţie │ │
│ │25 septembrie 2020│se face tragerea la sorţi │judeţeană │ │
│ │[Art. 41 alin. (3)│pentru funcţiile de │Biroul │ │
│ │şi (4) din Legea │preşedinţi ai birourilor │electoral de │ │
│ │nr. 115/2015, cu │electorale ale secţiilor │circumscripţie │ │
│ │modificările şi │de votare şi locţiitori ai│a municipiului │ │
│ │completările │acestora │Bucureşti │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │rămânerii │ │ │ │
│ │definitive a │ │ │ │
│ │hotărârii │ │ │ │
│ │judecătoreşti, │ │ │ │
│ │până cel mai │Radierea din lista │ │ │
│ │târziu la data de:│electorală complementară a│ │ │
│90. │25 septembrie 2020│cetăţenilor Uniunii │Primarul │În scris │
│ │[Art. 21 alin. (6)│Europene care şi-au │ │ │
│ │din Legea nr. 115/│pierdut drepturile │ │ │
│ │2015, cu │electorale │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Până cel târziu cu│ │ │ │
│ │2 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor: │ │ │ │
│ │25 septembrie 2020│ │ │ │
│ │[Art. 16 alin. (1)│ │ │ │
│ │şi art. 22 alin. │ │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │ │Primarii │ │
│ │115/2015, cu │ │Primarii, │ │
│ │modificările şi │Tipărirea listelor │împreună cu │ │
│91. │completările │electorale permanente şi a│formaţiunile │ │
│ │ulterioare, art. │copiilor de pe listele │teritoriale ale│ │
│ │49 alin. (5) şi │electorale complementare │Inspectoratului│ │
│ │art. 120 din Legea│ │General pentru │ │
│ │nr. 208/2015, cu │ │Imigrări │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de o zi │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor, │ │Biroul │ │
│ │cel mai târziu la │ │electoral de │ │
│ │data de: │Soluţionarea │circumscripţie │ │
│ │26 septembrie 2020│contestaţiilor privind │comunală, │ │
│92. │[Art. 41 alin. (2)│completarea biroului │orăşenească, │Prin hotărâre definitivă │
│ │din Legea nr. 115/│electoral al secţiei de │municipală sau │ │
│ │2015, cu │votare │de sector al │ │
│ │modificările şi │ │municipiului │ │
│ │completările │ │Bucureşti │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Conducerile │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │ │judeţene ale │ │
│ │ │ │partidelor │ │
│ │Cu cel puţin o zi │ │politice, ale │ │
│ │înaintea datei │ │alianţelor │ │
│ │alegerilor, cel │ │politice, ale │ │
│ │mai târziu în data│Formularea solicitărilor │alianţelor │ │
│ │de: │către birourile electorale│electorale şi │ │
│ │26 septembrie 2020│de circumscripţie │ale │ │
│ │[Art. 93 alin. (2)│comunală, orăşenească, │organizaţiilor │ │
│93. │din Legea nr. 115/│municipală sau de sector │cetăţenilor │În scris │
│ │2015, cu │al municipiului Bucureşti │aparţinând │ │
│ │modificările şi │privind acreditarea │minorităţilor │ │
│ │completările │delegaţilor care participă│naţionale care │ │
│ │ulterioare, precum│la numărarea voturilor │participă la │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │alegeri şi nu │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │au │ │
│ │84/2020] │ │reprezentanţi │ │
│ │ │ │în biroul │ │
│ │ │ │electoral al │ │
│ │ │ │secţiei de │ │
│ │ │ │votare │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │afişării hotărârii│ │ │ │
│ │biroului electoral│ │ │ │
│ │de circumscripţie │ │ │ │
│ │în materia │ │ │ │
│ │campaniei │Depunerea contestaţiei │ │ │
│ │electorale: │împotriva hotărârii │Persoanele │ │
│94. │[Art. 80 alin. (4)│biroului electoral de │interesate │În scris │
│ │din Legea nr. 115/│circumscripţie în materia │ │ │
│ │2015, cu │campaniei electorale │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la data │ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │contestaţiei │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │
│ │hotărârii biroului│ │ │ │
│ │electoral de │ │ │ │
│ │circumscripţie în │Soluţionarea plângerilor │ │ │
│ │materia campaniei │şi a contestaţiilor în │Birourile │ │
│95. │electorale: │materia campaniei │electorale de │ │
│ │[Art. 80 alin. (5)│electorale │circumscripţie │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, precum│ │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │ │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │ │ │
│ │84/2020] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┴┬──────────────┼─────────────────────────┤
│ │În ziua de sâmbătă│ │ │ │
│ │care precedă data │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │26 septembrie │ │ │ │
│96. │2020, ora 7,00 │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
│ │[Art. 64 din Legea│ELECTORALE │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cel mai târziu în │ │ │ │
│ │preziua │Înlocuirea reprezentanţilor│La cererea │ │
│ │alegerilor: │în birourile electorale ai │celor care │ │
│ │26 septembrie 2020│partidelor politice, ai │i-au propus, │ │
│97. │[Art. 43 alin. (2)│alianţelor politice, ai │cu aprobarea │Proces-verbal │
│ │din Legea nr. 115/│alianţelor electorale şi ai│biroului │ │
│ │2015, cu │organizaţiilor cetăţenilor │electoral │ │
│ │modificările şi │aparţinând minorităţilor │ierarhic │ │
│ │completările │naţionale │superior │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │În preziua │ │ │ │
│ │alegerilor: │Predarea următoarelor │ │ │
│ │26 septembrie 2020│materiale electorale │ │ │
│ │[Art. 31 lit. a) │biroului electoral al │ │ │
│ │şi b), art. 61 │secţiei de votare: un │ │ │
│ │alin. (1) şi art. │exemplar al listei │ │ │
│ │118 alin. (6) din │electorale permanente; │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │două exemplare ale copiei │ │ │
│ │2015, cu │de pe lista electorală │ │ │
│98. │modificările şi │complementară; │Primarii │Proces-verbal │
│ │completările │formularele listelor │ │ │
│ │ulterioare, art. │electorale suplimentare; │ │ │
│ │18 lit. a), art. │buletinele de vot; │ │ │
│ │49 alin. (5) şi │ştampila de control; │ │ │
│ │art. 120 din Legea│ştampilele cu menţiunea │ │ │
│ │nr. 208/2015, cu │votat; │ │ │
│ │modificările şi │timbrele autocolante │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │În ajunul zilei │ │ │ │
│ │alegerilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la data│ │ │ │
│ │de: │ │Toţi membrii │ │
│ │26 septembrie │ │biroului │ │
│99. │2020, ora 18,00 │Asigurarea prezenţei la │electoral al │ │
│ │[Art. 81 alin. (3)│sediul secţiei de votare │secţiei de │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │votare │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │În ajunul zilei │Luarea măsurilor pentru │ │ │
│ │alegerilor: │asigurarea ordinii şi │ │ │
│ │26 septembrie │corectitudinii │ │ │
│ │2020, ora 18,00 │operaţiunilor de votare │Preşedintele │ │
│ │[Art. 81 alin. (3)│Solicitarea îndepărtării │biroului │ │
│100.│şi (4) din Legea │materialelor de propagandă │electoral al │ │
│ │nr. 115/2015, cu │electorală de orice tip din│secţiei de │ │
│ │modificările şi │şi de pe clădirea sediului │votare │ │
│ │completările │secţiei de votare │ │ │
│ │ulterioare] │Fixarea posturilor de pază │ │ │
│ │ │în jurul localului de vot │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Verificarea existenţei │ │ │
│ │ │materialelor necesare │ │ │
│ │ │votării: urne, liste │ │ │
│ │În ziua │electorale, formularele │ │ │
│ │alegerilor: │listelor electorale │Preşedintele, │ │
│ │27 septembrie │suplimentare, buletine de │în prezenţa │ │
│ │2020, ora 6,00 │vot, ştampile, tuşiere etc.│celorlalţi │ │
│101.│[Art. 82 din Legea│Sigilarea urnelor de vot │membri ai │ │
│ │nr. 115/2015, cu │prin aplicarea ştampilei de│biroului │ │
│ │modificările şi │control a secţiei de votare│electoral al │ │
│ │completările │Aplicarea ştampilei de │secţiei de │ │
│ │ulterioare] │control a secţiei de votare│votare │ │
│ │ │pe ultima pagină (albă) a │ │ │
│ │ │fiecărui buletin de vot, în│ │ │
│ │ │măsura deschiderii │ │ │
│ │ │pachetelor sigilate │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Înlocuirea, în caz de │ │ │
│ │Până în ziua │deces, îmbolnăviri sau │La cererea │ │
│ │alegerilor: │accidente a │celor care │ │
│ │27 septembrie 2020│reprezentanţilor în │i-au propus, │ │
│ │[Art. 43 alin. (2)│birourile electorale ai │cu aprobarea │ │
│102.│din Legea nr. 115/│partidelor politice, ai │biroului │Proces-verbal │
│ │2015, cu │alianţelor politice, ai │electoral │ │
│ │modificările şi │alianţelor electorale şi ai│ierarhic │ │
│ │completările │organizaţiilor cetăţenilor │superior │ │
│ │ulterioare] │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │27 septembrie │ │ │ │
│ │2020, ora 7,00 │ │Preşedintele │ │
│ │[Art. 84 din Legea│ │biroului │ │
│103.│nr. 115/2015, cu │ÎNCEPEREA VOTĂRII │electoral al │ │
│ │modificările şi │ │secţiei de │ │
│ │completările │ │votare │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │27 septembrie │ │ │ │
│ │2020, ora 21,00 │ │Preşedintele │ │
│ │[Art. 84 din Legea│ │biroului │ │
│104.│nr. 115/2015, cu │ÎNCHIDEREA VOTĂRII │electoral al │ │
│ │modificările şi │ │secţiei de │ │
│ │completările │ │votare │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┬┴──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Preşedintele şi│ │
│ │ │Numărarea voturilor, │membrii │ │
│ │ │încheierea │biroului │ │
│ │ │proceselor-verbale şi │electoral al │ │
│ │În cel mult 24 de │întocmirea dosarelor cu │secţiei de │ │
│ │ore de la │rezultatele votării │votare │ │
│ │încheierea │Predarea către biroul │Preşedintele │ │
│ │votării, cel mai │electoral de │biroului │ │
│ │târziu la data de:│circumscripţie a dosarelor│electoral al │Proces-verbal │
│ │28 septembrie 2020│cuprinzând rezultatele │secţiei de │Transportul se face sub │
│105.│[Art. 93, 94 şi 96│votării în secţia de │votare, │paza personalului │
│ │din Legea nr. 115/│votare pentru consiliul │împreună cu cel│structurilor Ministerului│
│ │2015, cu │local, primar, consiliul │puţin 2 membri │Afacerilor Interne. │
│ │modificările şi │judeţean sau Consiliul │ai biroului │ │
│ │completările │General al Municipiului │electoral al │ │
│ │ulterioare] │Bucureşti, preşedintele │secţiei de │ │
│ │ │consiliului judeţean sau │votare, │ │
│ │ │primarul general al │stabiliţi prin │ │
│ │ │municipiului Bucureşti, │tragere la │ │
│ │ │după caz │sorţi de către │ │
│ │ │ │preşedinte │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Predarea către biroul │Locţiitorul │ │
│ │ │electoral de │preşedintelui │ │
│ │După primirea │circumscripţie judeţeană, │biroului │ │
│ │dosarelor de la │respectiv către biroul │electoral de │ │
│ │birourile │electoral de │circumscripţie │ │
│ │electorale ale │circumscripţie a │comunală, │ │
│ │secţiilor de │municipiului Bucureşti a │orăşenească, │ │
│ │votare, începând │dosarelor cuprinzând │municipală şi │Proces-verbal │
│ │cu data de: │procesele-verbale cu │de sector, │Transportul se face sub │
│106.│28 septembrie 2020│rezultatele numărării │împreună cu un │paza personalului │
│ │[Art. 97 alin. (2)│voturilor pentru consiliul│alt membru al │structurilor Ministerului│
│ │din Legea nr. 115/│judeţean sau pentru │biroului, │Afacerilor Interne. │
│ │2015, cu │Consiliul General al │desemnat prin │ │
│ │modificările şi │Municipiului Bucureşti, │tragere la │ │
│ │completările │după caz, precum şi a │sorţi efectuată│ │
│ │ulterioare] │contestaţiilor formulate, │de preşedintele│ │
│ │ │a buletinelor de vot nule │biroului │ │
│ │ │şi contestate │electoral de │ │
│ │ │ │circumscripţie │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │În termen de cel │ │Partidele │ │
│ │mult 24 de ore de │ │politice, │ │
│ │la închiderea │ │alianţele │ │
│ │votării, cel mai │ │politice, │ │
│ │târziu la data de:│ │alianţele │ │
│ │28 septembrie 2020│ │electorale, │ │
│ │[Art. 39 alin. (3)│Formularea de cereri │organizaţiile │Cerere scrisă, motivată │
│107.│din Legea nr. 115/│pentru anularea alegerilor│cetăţenilor │şi însoţită de dovezile │
│ │2015, cu │într-o circumscripţie │aparţinând │pe care se întemeiază │
│ │modificările şi │electorală │minorităţilor │ │
│ │completările │ │naţionale şi │ │
│ │ulterioare, precum│ │candidaţii │ │
│ │şi art. 2 alin. │ │independenţi │ │
│ │(3) din Legea nr. │ │care au │ │
│ │84/2020] │ │participat la │ │
│ │ │ │alegeri │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După primirea │ │ │ │
│ │dosarelor │ │ │ │
│ │conţinând │ │Biroul │ │
│ │procesele-verbale │ │electoral de │ │
│ │cu rezultatul │ │circumscripţie │ │
│ │numărării │ │comunală, │ │
│ │voturilor de la │ │orăşenească, │ │
│ │toate birourile │ │municipală, de │ │
│ │electorale ale │Totalizarea voturilor │sector al │ │
│108.│secţiilor de │exprimate şi atribuirea │municipiului │Proces-verbal │
│ │votare şi după │mandatelor │Bucureşti şi │ │
│ │soluţionarea │ │judeţeană, │ │
│ │contestaţiilor │ │respectiv │ │
│ │formulate: │ │biroul │ │
│ │[Art. 98 alin. (1)│ │electoral de │ │
│ │din Legea nr. 115/│ │circumscripţie │ │
│ │2015, cu │ │a municipiului │ │
│ │modificările şi │ │Bucureşti │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Transmiterea unui exemplar│ │ │
│ │ │al procesului-verbal │ │ │
│ │În termen de cel │întocmit de biroul │Biroul │ │
│ │mult 24 de ore de │electoral de │electoral de │ │
│ │la data │circumscripţie comunală, │circumscripţie │ │
│ │întocmirii: │orăşenească, municipală, │comunală, │ │
│109.│[Art. 103 alin. │de sector al municipiului │orăşenească, │ │
│ │(6) din Legea nr. │Bucureşti la biroul │municipală şi │ │
│ │115/2015, cu │electoral de │de sector al │ │
│ │modificările şi │circumscripţie judeţeană, │municipiului │ │
│ │completările │respectiv la biroul │Bucureşti │ │
│ │ulterioare] │electoral de │ │ │
│ │ │circumscripţie a │ │ │
│ │ │municipiului Bucureşti │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Transmiterea unui exemplar│ │ │
│ │ │al procesului-verbal │ │ │
│ │ │pentru consiliul local, │ │ │
│ │ │pentru Consiliul General │ │ │
│ │ │al Municipiului Bucureşti │ │ │
│ │ │şi pentru primar, după │ │ │
│ │ │caz, împreună cu │ │ │
│ │ │întâmpinările, │ │ │
│ │ │contestaţiile şi │ │ │
│ │ │procesele-verbale primite │ │ │
│ │În termen de cel │de la birourile electorale│ │ │
│ │mult 24 de ore de │ale secţiilor de votare la│ │ │
│ │la data │judecătoria în a cărei │ │ │
│ │întocmirii: │rază teritorială se află │ │ │
│ │[Art. 103 alin. │circumscripţia electorală │ │ │
│ │(5) din Legea nr. │pentru care au avut loc │Biroul │Transmiterea dosarelor se│
│110.│115/2015, cu │alegeri │electoral de │face în vederea validării│
│ │modificările şi ├──────────────────────────┤circumscripţie │mandatelor. │
│ │completările │Transmiterea unui exemplar│ │ │
│ │ulterioare, precum│al procesului-verbal │ │ │
│ │şi art. 2 alin. │pentru consiliul judeţean,│ │ │
│ │(3) din Legea nr. │pentru preşedintele │ │ │
│ │84/2020] │consiliului judeţean, │ │ │
│ │ │respectiv pentru primarul │ │ │
│ │ │general al municipiului │ │ │
│ │ │Bucureşti la tribunalul în│ │ │
│ │ │a cărui rază teritorială │ │ │
│ │ │se află circumscripţia │ │ │
│ │ │electorală pentru care au │ │ │
│ │ │avut loc alegeri, │ │ │
│ │ │respectiv la Tribunalul │ │ │
│ │ │Bucureşti, după caz, în │ │ │
│ │ │vederea validării │ │ │
│ │ │mandatelor │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Centralizarea voturilor şi│ │ │
│ │ │a rezultatului alegerilor │ │ │
│ │ │pe judeţ, respectiv pe │ │ │
│ │ │municipiul Bucureşti, pe │ │ │
│ │În termen de 24 de│partide politice, alianţe │ │ │
│ │ore de la primirea│politice, alianţe │ │ │
│ │tuturor │electorale şi candidaţi │Biroul │ │
│ │proceselor-verbale│independenţi, şi │electoral de │ │
│ │de la birourile │încheierea câte unui │circumscripţie │ │
│ │electorale de │proces-verbal pentru │judeţeană şi │ │
│111.│circumscripţie: │consilierii locali, │biroul │ │
│ │[Art. 104 din │consilierii judeţeni, │electoral de │ │
│ │Legea nr. 115/ │consilierii municipiului │circumscripţie │ │
│ │2015, cu │Bucureşti, respectiv │a municipiului │ │
│ │modificările şi │pentru primari şi primarul│Bucureşti │ │
│ │completările │general │ │ │
│ │ulterioare] │Publicarea în Monitorul │ │ │
│ │ │Oficial al judeţului, │ │ │
│ │ │respectiv al municipiului │ │ │
│ │ │Bucureşti a rezultatului │ │ │
│ │ │alegerilor │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Înaintarea unui exemplar │ │ │
│ │ │al procesului-verbal │ │ │
│ │ │întocmit la nivel │ │ │
│ │ │judeţean, respectiv al │ │ │
│ │ │municipiului Bucureşti, │ │ │
│ │În termen de 24 de│împreună cu │ │ │
│ │ore de la data │procesele-verbale primite │Biroul │ │
│ │întocmirii │de la birourile electorale│electoral de │ │
│ │procesului-verbal:│de circumscripţie │circumscripţie │ │
│ │[Art. 104 alin. │comunală, orăşenească, │judeţeană şi │ │
│112.│(5) din Legea nr. │municipală şi de sector al│biroul │ │
│ │115/2015, cu │municipiului Bucureşti, │electoral de │ │
│ │modificările şi │sub paza personalului │circumscripţie │ │
│ │completările │structurilor Ministerului │a municipiului │ │
│ │ulterioare] │Afacerilor Interne, la │Bucureşti │ │
│ │ │Biroul Electoral Central, │ │ │
│ │ │în vederea centralizării │ │ │
│ │ │rezultatelor pe ţară şi │ │ │
│ │ │publicării lor în │ │ │
│ │ │Monitorul Oficial al │ │ │
│ │ │României, Partea I │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│ │După primirea │ │ │ │
│ │proceselor-verbale│ │ │ │
│ │întocmite de │ │ │ │
│ │birourile │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie │ │ │ │
│ │judeţeană şi a │ │ │ │
│ │municipiului │Totalizarea voturilor la │ │ │
│ │Bucureşti şi │nivel naţional şi │Biroul │ │
│113.│soluţionarea │asigurarea publicării lor │Electoral │ │
│ │sesizărilor │în Monitorul Oficial al │Central │ │
│ │privitoare la │României, Partea I │ │ │
│ │fraude electorale:│ │ │ │
│ │[Art. 39 alin. (1)│ │ │ │
│ │lit. g) şi h) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 octombrie 2020.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016