Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 518 din 1 iulie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 1 iulie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 611 din 13 iulie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu Piteşti“ Secţiunea 4, aflat pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, prevăzut în anexa nr. 1^*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    ^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu Piteşti“ Secţiunea 4, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu Piteşti“ Secţiunea 4, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, sunt în cuantum total de 1.939 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 iulie 2020.
    Nr. 518.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ -
    Secţiunea 4, judeţul Argeş, situate pe raza localităţilor Curtea de Argeş şi
    Tigveni din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi
    sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoare de │
│ │ │ │ │ │ │Număr │Nr. │ │Extravilan│Suprafaţa│de │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţ│Unitatea │Nume şi prenume │Tarla│Parcelă│cadastral│carte │Categoria de │/ │totală │expropriat│expropriat │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│proprietar/deţinător │ │ │/ │funciară│folosinţă │Intravilan│(mp) │teren │construcţii│Legii │
│ │ │ │ │ │ │Nr. topo │ │ │ │ │(mp) │(mp, ml, │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mc) │(lei) │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│1 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │DAN GEORGE │67 │- │- │87310 │Arabil │Extravilan│4691 │1.177,00 │- │2.707,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CUCEANU MARIAN ALIN, │67 │- │1949 │84985 │Arabil │Extravilan│3671 │2.557,00 │- │5.881,10 │
│ │ │ │CUCEANU STEFANIA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│3 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5 │5,00 │- │11,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│4 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4357 │2.303,00 │- │5.296,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│5 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │NECULA MARIEA SILVIEA │67 │- │- │88030 │Fâneaţă │Extravilan│83124 │8.480,00 │- │19.504,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│6 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BĂDESCU GABRIEL │67 │- │1502/2 │82558 │Fâneaţă │Extravilan│23869 │11.127,00 │- │25.592,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │141,00 │- │324,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│7 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BALSANU GHEORGHE │67 │- │1873 │80312 │ │ │2798 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 107,58 │5.642,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădure │Extravilan│ │2.540,00 │- │2.921,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│8 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BALSANU GHEORGHE │67 │- │1728 │- │ │ │13000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 169,59 │8.895,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│9 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- │Pădure │Extravilan│20251 │20.251,00 │- │23.288,65 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│10 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│20258 │11.423,00 │- │26.272,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│11 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROTEASA OCTAVIAN, │67 │- │2715 │83738 │Pădure │Extravilan│21495 │1.255,00 │- │1.443,25 │
│ │ │ │PROTEASA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│12 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROTEASA OCTAVIAN, │67 │- │2716 │83739 │Pădure │Extravilan│13574 │356,00 │- │409,40 │
│ │ │ │PROTEASA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│13 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI │67 │1212, │- │81991 │Păşune │Extravilan│50000 │18.827,00 │- │43.302,10 │
│ │ │ │ŞI MUSCELULUI │ │1182 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │147,00 │- │338,10 │
│ │ │ │SOTIR IRINA, SOTIR SILVAN│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │GABRIEL │67 │- │- │85492 │ │ │2230 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 30,59 │1.934,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │48,00 │- │496,80 │
│ │ │ │NIŢOIU ION, NIŢOIU │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │DANIELA │67 │- │2241 │88048 │ │ │4950 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 34,31 │794,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│ │656,00 │- │6.789,60 │
│ │ │ │ANTON NICOLAE, ANTON │67 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ISABELL CRISTINA │53 │- │2560 │88109 │Fâneaţă │Extravilan│4719 │1.798,00 │- │4.135,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădure │Extravilan│ │1.050,00 │- │1.207,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │780,00 │- │8.073,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│ │853,00 │- │8.828,55 │
│ │ │ │ │67 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│17 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ANGHEL GHEORGHE RARES │53 │- │- │83992 │Fâneaţă │Extravilan│5000 │2.270,00 │- │5.221,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 34,89 │2.205,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│ │3,00 │- │31,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │716,00 │- │1.646,80 │
│18 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- ├─────────────────┼──────────┤11384 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │ │ │ │Pădure │Extravilan│ │3.361,00 │- │3.865,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │Împrejmuire│437,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 4,43 ml│ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.364,00 │- │3.137,20 │
│19 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │67 │- │- │- ├─────────────────┼──────────┤4143 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădure │Extravilan│ │426,00 │- │489,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│201 │201,00 │- │231,15 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│21 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Arabil │Intravilan│1544 │6,00 │- │62,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 11,86 │585,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │2,00 │- │20,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │114,00 │- │262,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│22 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │- │- │116 │- │Împrejmuire│280,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 5,69 ml│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 38,63 │1.907,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│23 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│1805 │27,00 │- │31,05 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│24 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC CONSTANTIN, │53 │1280 │- │- │Pădure │Extravilan│10000 │2.083,00 │- │2.395,45 │
│ │ │ │HERIŞANU ANASTASIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│25 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ONCESCU ELENA │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│9200 │3.183,00 │- │3.660,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CEPELOVICI FLORIAN │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4836 │2.775,00 │- │6.382,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│5531 │130,00 │- │149,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│2541 │1.398,00 │- │1.607,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│6007 │4.340,00 │- │4.991,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │341,00 │- │784,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│30 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ENE MIHAIL │53 │- │- │86043 │ │ │8310 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 63,11 │3.755,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│1043 │319,00 │- │366,85 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│5377 │3.688,00 │- │4.241,20 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│2351 │2.106,00 │- │2.421,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│53 │- │- │88171 │Pădure │Extravilan│70714 │929,00 │- │1.068,35 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.592,00 │- │3.661,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│35 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ENE NICOLAE, ENE GABRIELA│53 │- │3292 │- │ │ │9795 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 465,93 │27.725,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│36 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Pădure │Extravilan│1422 │58,00 │- │66,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│37 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC TUDOR │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│710 │105,00 │- │241,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│38 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │FLOAREA MARIA │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2900 │2.096,00 │- │4.820,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │2.895,00 │- │6.658,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│39 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC TUDOR │53 │- │- │- │ │ │2900 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 46,34 │2.757,49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│40 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC TUDOR, │53 │- │3392 │88108 │Fâneaţă │Extravilan│729 │729,00 │- │1.676,70 │
│ │ │ │BODOC MIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │FLOAREA ION │53 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3606 │463,00 │- │1.064,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │2.319,00 │- │5.333,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│42 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │ │ │2601 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 20,44 │1.216,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2585 │2.538,00 │- │5.837,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC ION │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│800 │420,00 │- │966,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC CONSTANTIN │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1200 │619,00 │- │1.423,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5203 │1.714,00 │- │3.942,20 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4474 │3.049,00 │- │7.012,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│48 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │SANDU EUGENIA, SANDU ION │53 │- │3441/1 │85098 │Fâneaţă │Extravilan│5364 │3.130,00 │- │7.199,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│49 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MEZO MARIA, UŢĂ AURELIA │53 │- │3441/2 │87676 │Fâneaţă │Extravilan│4842 │2.192,00 │- │5.041,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│50 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MEZO MARIA, UŢĂ AURELIA │53 │- │3368 │87677 │Fâneaţă │Extravilan│6047 │385,00 │- │885,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│53 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│2318 │2.318,00 │- │5.331,40 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4188 │2.110,00 │- │4.853,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │53 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1811 │1.061,00 │- │2.440,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│54 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│934 │934,00 │- │2.148,20 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│55 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │NEGRILA MARIUS │54 │- │- │86727 │Arabil │Extravilan│4500 │747,00 │- │1.718,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│56 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │NEGRILA VASILICA │54 │- │- │86728 │Arabil │Extravilan│4500 │4.356,00 │- │10.018,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│2440 │2.440,00 │- │5.612,00 │
│ │ │ │TURCU CONSTANTIN, TURCU │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ELENA │54 │1371 │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 229,16 │13.636,31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CODRESCU VASILE MARIUS │54 │- │- │82442 │Arabil │Extravilan│2328 │507,00 │- │1.166,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │54 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2264 │9,00 │- │20,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │TURCU GEORGETA │54 │- │- │86225 │Arabil │Extravilan│4768 │105,00 │- │241,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │UNGUREANU DUMITRU │54 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5967 │2.066,00 │- │4.751,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │54 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2621 │2.621,00 │- │6.028,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│63 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │54 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2717 │2.592,00 │- │5.961,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│64 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PUNGĂ GHEORGHE │54 │- │- │84570 │Arabil │Extravilan│3937 │1.898,00 │- │4.365,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│65 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │POPA PAVEL │54 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3926 │1.898,00 │- │4.365,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│66 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │54 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│26366 │14.501,00 │- │33.352,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│67 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │TURCU CONSTANTIN │54 │- │946 │- │Fâneaţă │Extravilan│7922 │3,00 │- │6,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│68 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │TURCU CONSTANTIN │54 │- │947 │- │Arabil │Extravilan│1518 │7,00 │- │16,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│69 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VÎLCESCU ELENA │55 │1455 │- │- │Pădure │Extravilan│5007 │535,00 │- │615,25 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│70 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2120 │1.765,00 │- │4.059,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│71 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VÎLCESCU DUMITRU │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5560 │5.509,00 │- │12.670,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│72 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │SCORBURĂ IOANA │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│6614 │566,00 │- │1.301,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BONCEA BONCEA DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BONCEA NICOLAE, BONCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │IOANA, BONCEA PETRE, │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│54526 │15.752,00 │- │36.229,60 │
│ │ │ │BONCEA ION, BONCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, BONCEA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STATE BONCEA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│74 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│156 │156,00 │- │358,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│75 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2019 │29,00 │- │66,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│55 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│2771 │2.771,00 │- │6.373,30 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│77 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │AVRAM VASILE, AVRAM ELENA│55 │1410 │2519 │88105 │Fâneaţă │Extravilan│13073 │2.856,00 │- │6.568,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Altele │Intravilan│ │11,00 │ │113,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤
│78 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │AVRAM VASILE, AVRAM ELENA│55 │1410 │2518 │83460 │Altele │Extravilan│84607 │1.413,00 │- │3.249,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │6.833,00 │ │15.715,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│ │367,00 │- │8.863,05 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Extravilan│ │32,00 │- │331,20 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │610,00 │- │1.403,00 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │- │- │- │- │- │ │- │Anexă S = │575,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,00 mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │690,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │1.012,00 │
│79 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │1794 │ │4,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │172,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.587,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │4.301,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 28,90 │1.719,71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│ │681,00 │- │16.446,15 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│ │294,00 │- │676,20 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │- │- │- │- │- │- │ │- │casă S = 93│50.266,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VLĂSCEANU ION, VLĂSCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │6.727,50 │
│80 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PARASCHIVA, VLĂSCEANU │ │ │ │ │ │ │1264 │ │39 mp │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VLĂSCEANU │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 4│1.012,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.443,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 40,13 │2.387,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Livadă │Intravilan│ │137,00 │- │1.417,95 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │1.357,00 │- │3.121,10 │
│ │ │ │ ├─────┤ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │ │ │ │- │- │ │- │Anexă S = 9│1.552,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│81 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU ION ├─────┤ │ │ ├─────────────────┼──────────┤1494 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │1.725,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 mp │ │
│ │ │ │ ├─────┤ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 38,49 │1.900,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │526,00 │- │12.702,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Extravilan│ │13,00 │- │134,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │Anexă │1.703,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 1 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.932,50 │
│82 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU PARASCHIVA │67 │- │- │- │ │ │540 │ │17 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână S =│3.225,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 2│345,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 7│1.207,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │6,00 │- │144,90 │
│83 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU ION │67 │- │- │83936 ├─────────────────┼──────────┤674 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │Împrejmuire│562,93 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 9,46 ml│ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │43,00 │- │1.038,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │Anexă S = 8│1.150,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 3│759,00 │
│84 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLASCEANU ELENA │67 │- │- │88112 │ │ │662 │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 1│1.703,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 22,40 │5.430,21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CĂPRARU MIOARA, CĂPRARU │67 │- │- │- │Fâneaţă │Intravilan│ │7,00 │- │72,45 │
│85 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MARIAN, CĂPRARU MIHAELA ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤1500 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CRISTINA │55 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │910,00 │ │2.093,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│86 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2285 │1.267,00 │- │2.914,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│87 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MEIANU GHEORGHE, MEIANU │55 │- │- │85894 │Fâneaţă │Extravilan│1863 │952,00 │- │2.189,60 │
│ │ │ │CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│88 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU CONSTANTIN │55 │- │- │85911 │Fâneaţă │Extravilan│1863 │1.080,00 │- │2.484,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│89 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1863 │1.423,00 │- │3.272,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│90 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU CONSTANTIN │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │4.967,00 │- │11.424,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│91 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CĂPRARU VASILE │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2500 │1.830,00 │- │4.209,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │847,00 │- │1.948,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│92 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │ │ │6933 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 18,25 │1.085,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.147,00 │- │2.638,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│93 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │ │ │- │- │1147 │- │L = 100,73 │5.994,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână S =│2.365,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 mp │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.243,00 │- │2.858,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │ │ │- │Anexă S = │22.425,00 │
│94 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │GIORTONEA MIHAIL, BIRLOG │55 │- │- │83889 │ │ │1257 │ │130 mp │ │
│ │ │ │MARIA, VIERU MIHAI │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 116,07 │6.906,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│95 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CRISTMEN - S.R.L. │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2162 │34,00 │- │78,20 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│96 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC GEORGETA │55 │- │2293 │88110 │Fâneaţă │Extravilan│1068 │130,00 │- │299,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │- │- │L = 27,29 │1.623,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Arabil │Intravilan│ │84,00 │- │869,40 │
│97 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤3383 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │61,00 │ │140,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CĂPRARU CONSTANŢA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CĂPRARU DUMITRU, CĂPRARU │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2500 │654,00 │- │1.504,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN, NICĂ MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.706,00 │- │3.923,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│99 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │ │ │2456 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 63,63 │3.786,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│ │10,00 │- │103,50 │
│100 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT ├─────┤- │- │- ├─────────────────┼──────────┤2094 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │2.021,00 │- │4.648,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│101 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2677 │1.446,00 │- │3.325,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│102 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1793 │1.793,00 │- │4.123,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Extravilan│ │1.032,00 │- │10.681,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │6.656,00 │- │15.308,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │casă S = 38│28.842,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │casă S = 10│5.405,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │5.002,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 3│517,50 │
│103 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │- │- │- │ │ │13536 │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 7│1.207,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L= 118,15 │7.030,58 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână S =│3.225,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 2│345,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 8│1.380,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│104 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │55 │1429 │- │- │Fâneaţă │Extravilan│7806 │6.387,00 │- │14.690,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │461,00 │- │1.060,30 │
│ │ │ │BĂNUŢĂ VASILE, BĂNUŢĂ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│105 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │NICOLETA │55 │- │- │88107 │ │ │1636 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 41,75 │5.472,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │ │82234 │Curţi-construcţii│Extravilan│ │19,00 │- │196,65 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │269,00 │- │618,70 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│106 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BANUTA TEODOR │- │ │1003/3 │ │- │- │1121 │- │Anexă S = │2.760,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16 mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 54,50 │7.144,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădure │Intravilan│ │12,00 │- │124,20 │
│107 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │58 │1436 │- │- ├─────────────────┼──────────┤16218 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pădure │Extravilan│ │13.222,00 │ │15.205,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ARAPU CARMENCITA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │IONESCU CĂTĂLIN │67 │- │- │85778 │Fâneaţă │Intravilan│515 │11,00 │- │113,85 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ARAPU CARMENCITA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│109 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │IONESCU CĂTĂLIN │67 │- │- │86218 │Fâneaţă │Extravilan│162 │17,00 │- │39,10 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│ │256,00 │- │6.182,40 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │789,00 │- │1.814,70 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │casă S = 60│45.540,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │1.868,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 7│1.207,50 │
│110 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VÎLCESCU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │2280 │ │mp │ │
│ │ │ │VÎLCESCU MARIANA │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │9.361,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │37 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.443,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.932,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 91,07 │11.235,49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │67 │- │- │- │Curţi construcţii│Intravilan│ │71,00 │- │1.714,65 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │6.427,00 │- │14.782,10 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│111 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VÎLCESCU MARIA │- │ │ │ │- │- │7558 │- │Casă tip P │20.493,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 27 mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Anexă S = 3│517,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│112 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OBŞTEA MOŞNENILOR │58 │- │- │- │Pădure │Extravilan│155295 │8.888,00 │- │10.221,20 │
│ │ │ │ARGEŞENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│113 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│58 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│4554 │4.554,00 │- │10.474,20 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│58 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│402 │402,00 │- │924,60 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│115 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLASCEANU PARASCHIVA │58 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1170 │1.093,00 │- │2.513,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│116 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLASCEANU ELENA │58 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1170 │1.016,00 │- │2.336,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│117 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLASCEANU ION │58 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1170 │900,00 │- │2.070,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│118 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│58 │- │- │- │Pădure │Extravilan│2016 │120,00 │- │138,00 │
│ │ │ │MUNICIPIUL CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │833,00 │- │1.915,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│119 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │VLĂSCEANU CONSTANTIN │58 │- │- │- │ │ │925 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 43,49 │2.587,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│120 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │STANCIU ION, STANCIU │58 │- │- │83318 │Fâneaţă │Extravilan│4994 │4.667,00 │- │10.734,10 │
│ │ │ │MARIA, BONCEA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│121 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CORBEANU ANA, BONCEA │58 │- │- │83318 │Fâneaţă │Extravilan│3869 │2.450,00 │- │5.635,00 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│122 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ENE IONEL, BONCEA DUMITRU│58 │- │- │83318 │Arabil │Extravilan│1399 │612,00 │- │1.407,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│123 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ENE NICOLAE, BONCEA │58 │- │- │83318 │Arabil │Extravilan│1399 │616,00 │- │1.416,80 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│124 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │ENE MIHAIL, BONCEA │58 │- │- │83318 │Arabil │Extravilan│1399 │618,00 │- │1.421,40 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│125 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │TUDOR ELENA, BONCEA │58 │- │- │83318 │Arabil │Extravilan│1399 │677,00 │- │1.557,10 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│126 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PURCOI IOANA, BONCEA │58 │- │- │83318 │Fâneaţă │Extravilan│2672 │1.342,00 │- │3.086,60 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│127 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │GHEONOIU ELENA, BONCEA │58 │- │- │83318 │Fâneaţă │Extravilan│4100 │284,00 │- │653,20 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │5.733,00 │- │13.185,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│128 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BONCEA NICOLAE │56 │- │- │- │ │ │12842 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 142,92 │8.504,54 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │56 │1545 │ │82297 │Curţi-construcţii│Extravilan│ │757,00 │- │7.834,95 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.405,00 │- │3.231,50 │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │- │- │ │ │- │ │ │- │casă S = 98│74.382,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │4.657,50 │
│ │ │ │RIEGER ILSE, RIEGER │ │ │ │ │ │ │ │ │27 mp │ │
│129 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MARTIN ├─────┼───────┤- ├────────┼─────────────────┼──────────┤3300 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = 6│862,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 65,01 │5.319,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ ├─────┼───────┤ ├────────┼─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 87,06 │7.123,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│130 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │DINESCU MIHAI CORNEL │56 │1545 │- │82308 │Fâneaţă │Extravilan│2000 │1.316,00 │- │3.026,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │113,00 │- │259,90 │
│ │ │ │ │ │1545, │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│131 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OANTA MARIAN, OANTA ELENA│56 │1546 │- │82296 │ │ │1000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 60,95 │3.853,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │781,00 │- │1.796,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│132 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OANTA MARIAN, OANTA ELENA│56 │- │2330 │- │ │ │6527 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 61,46 │3.885,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│133 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│8418 │2.104,00 │- │4.839,20 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │1.763,00 │- │4.054,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│134 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │FULGA IONICA │56 │- │- │84918 │ │ │7449 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │L = 58,95 │3.507,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Extravilan│ │1.205,00 │- │12.471,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │ │- │Anexă S = │7.590,00 │
│135 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MILCA MARIUS IONEL, MILCA│56 │- │- │82905 │ │ │1371 │ │44 mp │ │
│ │ │ │MARIA LIDIA │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 116,08 │7.339,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│136 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OANTA MARIAN, OANTA ELENA│56 │- │- │82906 │Livadă │Extravilan│4424 │2.103,00 │- │4.836,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│137 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OANTA MARIAN, OANTA ELENA│56 │- │- │86718 │Pădure │Extravilan│3555 │346,00 │- │397,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│138 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OBŞTEA MOŞNENILOR │56 │- │- │- │Pădure │Extravilan│117476 │4.553,00 │- │5.235,95 │
│ │ │ │ARGEŞENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│139 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │NEGRILA FILOFTEIA │56 │- │- │81833 │Fâneaţă │Extravilan│6634 │308,00 │- │708,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│140 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │GEORGESCU AURELIA │56 │- │- │88106 │Fâneaţă │Extravilan│4069 │2.579,00 │- │5.931,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│141 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │CÎRSTEA CONSTANTIN, │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4600 │1.878,00 │- │4.319,40 │
│ │ │ │CÎRSTEA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│142 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│22505 │7.025,00 │- │16.157,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│143 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BUCUROIU VASILE │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│7860 │36,00 │- │82,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│144 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC ION │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │526,00 │- │1.209,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│145 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │BODOC CONSTANTIN │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │1.764,00 │- │4.057,20 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│146 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │MIHAI MARIA ANCUŢA, MIHAI│56 │- │- │85683 │Fâneaţă │Extravilan│2102 │1.262,00 │- │2.902,60 │
│ │ │ │OCTAVIAN GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│147 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│17187 │11.137,00 │- │25.615,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│148 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│979 │478,00 │- │1.099,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│149 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│3857 │15,00 │- │34,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│150 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│3791 │1.602,00 │- │3.684,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│151 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│6470 │1.946,00 │- │4.475,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│152 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4955 │250,00 │- │575,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│153 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Pădure │Extravilan│3927 │141,00 │- │162,15 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│154 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │56 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│260 │260,00 │- │598,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│155 │ARGEŞ│CURTEA DE ARGEŞ │OBŞTEA MOŞNENILOR │56 │- │- │- │Pădure │Extravilan│150982 │10,00 │- │11,50 │
│ │ │ │ARGEŞENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│5855 │5.855,00 │- │3.366,63 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│157 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│8216 │8.216,00 │ │4.724,20 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│158 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│3 │- │- │- │Păşune │Extravilan│70000 │2.642,00 │- │3.038,30 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│159 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │3.163,00 │- │3.637,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COJANU DUMITRU, COJAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │ARGEŞ│TIGVENI │MARIA, COJANU GHEORGHE, │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2640 │20,00 │- │23,00 │
│ │ │ │COJANU ION, MORUZ ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RIZOIU VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│161 │ARGEŞ│TIGVENI │GĂBRIAN CONSTANTIN │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │5.000,00 │- │5.750,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│162 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │3.003,00 │- │3.453,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│163 │ARGEŞ│TIGVENI │FILIP GAVRILA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2500 │1.470,00 │- │1.690,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│164 │ARGEŞ│TIGVENI │PREDESCU MARIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2500 │1.404,00 │- │1.614,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│165 │ARGEŞ│TIGVENI │VASILE NICOLAE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4884 │2.625,00 │- │3.018,75 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│166 │ARGEŞ│TIGVENI │FLOAREA MARIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │2.542,00 │- │2.923,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│167 │ARGEŞ│TIGVENI │ISPAS GHEORGHE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2485 │2.298,00 │- │2.642,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│168 │ARGEŞ│TIGVENI │ISPAS NICOLAE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1242 │125,00 │- │143,75 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │OLTEANU FILOFTEIA, LITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, OLTEANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│169 │ARGEŞ│TIGVENI │OLTEANU CONSTANTIN │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4952 │2.381,00 │- │2.738,15 │
│ │ │ │CRISTIAN, OLTEANU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, OLTEANU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│170 │ARGEŞ│TIGVENI │MINCIUNĂ MARIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4936 │2.274,00 │- │2.615,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│171 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4900 │2.244,00 │- │2.580,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│172 │ARGEŞ│TIGVENI │GOLEA MARIN, GOLEA MARIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5793 │2.526,00 │- │2.904,90 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│173 │ARGEŞ│TIGVENI │GOLEA MARIN, GOLEA MARIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│9910 │4.267,00 │- │4.907,05 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│174 │ARGEŞ│TIGVENI │DRAGNEA VERGINIA, DRAGNEA│3 │- │- │80319 │Fâneaţă │Extravilan│12500 │1.589,00 │- │1.827,35 │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PUIU DANIELA, PUIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│175 │ARGEŞ│TIGVENI │STELIAN, PUIU MARIAN │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5929 │376,00 │- │432,40 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│176 │ARGEŞ│TIGVENI │VELICU NICOLETA GABRIELA,│3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│6000 │3.169,00 │- │3.644,35 │
│ │ │ │SAVU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│177 │ARGEŞ│TIGVENI │SORESCU ELENA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2200 │221,00 │- │254,15 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│178 │ARGEŞ│TIGVENI │SORESCU ELENA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│600 │409,00 │- │470,35 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│179 │ARGEŞ│TIGVENI │TURCU SORIN LUCIAN, TURCU│3 │- │- │80715 │Fâneaţă │Extravilan│2600 │2.519,00 │- │2.896,85 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│180 │ARGEŞ│TIGVENI │FLORESCU LIZICA DOINA │3 │- │- │80719 │Fâneaţă │Extravilan│2600 │2.600,00 │- │2.990,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│181 │ARGEŞ│TIGVENI │MOŞTEANU NICOLAE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │3.470,00 │- │3.990,50 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│182 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│10020 │7.298,00 │- │8.392,70 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PROTEŞANU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│183 │ARGEŞ│TIGVENI │PROTEŞANU DUMITRU, │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│10000 │175,00 │- │201,25 │
│ │ │ │PROTEŞANU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROTEŞANU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│184 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5000 │714,00 │- │821,10 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │FILIP TOMA, FILIPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │ARGEŞ│TIGVENI │GHEORGHE, FILIPESCU │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│3500 │3.218,00 │- │3.700,70 │
│ │ │ │AURELIAN, FILIPESCU ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │FILIP TOMA, FILIPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │ARGEŞ│TIGVENI │GHEORGHE, FILIPESCU │3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│1500 │527,00 │- │303,03 │
│ │ │ │AURELIAN, FILIPESCU ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│187 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│5000 │2.931,00 │- │1.685,33 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│188 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│10602 │3,00 │- │3,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CINCĂ MARIA, CINCĂ ION, │ │ │ │ │Păşune │Extravilan│60000 │1.084,00 │- │1.246,60 │
│189 │ARGEŞ│TIGVENI │CINCĂ MIHAI, CINCĂ │3 │- │- │- ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │Pădure │Extravilan│35000 │14.616,00 │- │42.021,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│190 │ARGEŞ│TIGVENI │BUZOIANU IULIANA ELENA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│26180 │239,00 │- │274,85 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│191 │ARGEŞ│TIGVENI │IANA MIHAELA │3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│1500 │217,00 │- │124,78 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│192 │ARGEŞ│TIGVENI │VACAREL FLORENTINA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│13800 │1.876,00 │- │2.157,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│193 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│1700 │520,00 │- │598,00 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│194 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2000 │682,00 │- │784,30 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│195 │ARGEŞ│TIGVENI │IORDANA PETRE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│3000 │264,00 │- │303,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│196 │ARGEŞ│TIGVENI │STANCIU PETRIA │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│15400 │8.181,00 │- │9.408,15 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│197 │ARGEŞ│TIGVENI │STANCIU ION │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│2247 │965,00 │- │1.109,75 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │240,00 │ │276,00 │
│198 │ARGEŞ│TIGVENI │IANA MIHAELA │3 │- │- │- ├─────────────────┼──────────┤9380 ├──────────┤- ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv │Extravilan│ │103,00 │ │59,23 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│199 │ARGEŞ│TIGVENI │GAVRILESCU NICOLAE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│8333 │2.629,00 │- │3.023,35 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│200 │ARGEŞ│TIGVENI │GAVRILESCU GHEORGHE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│8333 │8.333,00 │- │9.582,95 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│201 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│958 │958,00 │ │550,85 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│202 │ARGEŞ│TIGVENI │GAVRILESCU VASILE │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│8333 │6.516,00 │- │7.493,40 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│203 │ARGEŞ│TIGVENI │MOLDOVEANU VIOREL │3 │- │- │80881 │Fâneaţă │Extravilan│5700 │1.839,00 │- │2.114,85 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│204 │ARGEŞ│TIGVENI │MOLDOVEANU VIOREL │3 │- │- │80876 │Fâneaţă │Extravilan│9200 │4,00 │- │4,60 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.177,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│205 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│27732 │8.850,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 67,18 │5.802,31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│206 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│15492 │5.232,00 │- │6.016,80 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│207 │ARGEŞ│TIGVENI │DONESCU EMIL, DONESCU │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│5025 │253,00 │ │290,95 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 58,27 │5.032,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│208 │ARGEŞ│TIGVENI │CIUBLEA ELENA CARMEN, │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4998 │4.487,00 │- │5.160,05 │
│ │ │ │CIUBLEA PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│209 │ARGEŞ│TIGVENI │DONESCU ION, DONESCU │3 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│4900 │1.943,00 │- │2.234,45 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7.828,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│210 │ARGEŞ│TIGVENI │DONESCU ION │29 │- │- │- │Arabil │Intravilan│11100 │1.945,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 37,07 │3.201,73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.726,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│211 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│4265 │1.501,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 86,80 │7.496,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │724,50 │
│ │ │ │CIUBLEA ELENA CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│212 │ARGEŞ│TIGVENI │CIUBLEA PETRE │13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│2502 │630,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 42.58 │3.677,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.869,25 │
│ │ │ │DEACONU GHEORGHE, DEACONU│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│213 │ARGEŞ│TIGVENI │FLORENTINA │13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│2500 │2.495,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 214,79 │18.551,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.286,70 │
│ │ │ │DEACONU MARIA, DEACONU │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│214 │ARGEŞ│TIGVENI │ION │13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│5000 │2.858,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 216,33 │18.684,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│215 │ARGEŞ│TIGVENI │BUNESCU GHEORGHE, BUNESCU│13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│5000 │3.831,00 │- │4.405,65 │
│ │ │ │IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.180,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8,62 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│216 │ARGEŞ│TIGVENI │NEAGOE ION, NEAGOE ELENA │13 │- │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 523,04 │21.238,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│5000 │3.899,00 │ │4.483,85 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│217 │ARGEŞ│TIGVENI │DATES GENOVEVA │13 │- │- │80261 │Livadă │Extravilan│2500 │1.923,00 │- │2.211,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│218 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │13 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2500 │1.983,00 │- │2.280,45 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PETRESCU TEODOR, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │ARGEŞ│TIGVENI │CORINA, PETRESCU ERZIL, │13 │- │- │- │Livadă │Extravilan│10000 │7.542,00 │- │8.673,30 │
│ │ │ │HORNOIU MIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │12.295,00 │ │14.139,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│220 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │13 │- │- │- │ │ │38000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 108,44 │4.403,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │107,00 │ │430,68 │
│ │ │ │STANCIU MARIAN, STANCIU │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│221 │ARGEŞ│TIGVENI │ANA │13 │- │- │80210 │ │ │10000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 24,30 │986,71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │3.044,00 │ │3.500,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│222 │ARGEŞ│TIGVENI │DINESCU IOANA │12 │- │- │- │ │ │5000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 183,45 │7.010,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│223 │ARGEŞ│TIGVENI │ROŞU CONSTANTIN, ROŞU │26 │- │- │- │Livadă │Extravilan│19940 │7.177,00 │- │8.253,55 │
│ │ │ │EMIL, CERŞEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DEACONU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │ARGEŞ│TIGVENI │DEACONU PETRE, DEACONU │12 │- │- │- │Livadă │Extravilan│5000 │1.980,00 │- │2.277,00 │
│ │ │ │ŞTEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│225 │ARGEŞ│TIGVENI │ROLEA ADRIANA │12 │- │- │- │Livadă │Extravilan│9996 │4.498,00 │- │5.172,70 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │14.300,00 │ │16.445,00 │
│ │ │ │ │ │377, │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│226 │ARGEŞ│TIGVENI │DIAMANT JEAN EDUARD │12 │378 │- │80232 │ │ │62090 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 55,81 │2.132,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │1.018,00 │ │1.170,70 │
│ │ │ │ │ │377, │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│227 │ARGEŞ│TIGVENI │MARCIUC ELENA CRIMIDA │12 │378 │- │80231 │ │ │10000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 33,96 │1.460,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │1.117,00 │ │1.284,55 │
│ │ │ │STANCIU MARIAN, STANCIU │ │377, │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│228 │ARGEŞ│TIGVENI │ANA │12 │378 │- │80230 │ │ │10000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 35,10 │1.425,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │1.861,00 │ │2.140,15 │
│ │ │ │ │ │377, │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│229 │ARGEŞ│TIGVENI │IACOB GHEORGHE │12 │379 │- │80062 │ │ │10000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 93,10 │4.447,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ILINA VERGINICA, ILINA │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │11.048,00 │ │12.705,20 │
│ │ │ │DUMITRU, SAVULESCU DELIA,│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│230 │ARGEŞ│TIGVENI │SAVULESCU CONSTANTIN, │12 │- │51 │81019 │ │ │48146 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │LANGER NICOLAE, LANGER │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 303,90 │10.162,32 │
│ │ │ │EMILIA, VELEA MARCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │4.163,00 │ │16.756,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│231 │ARGEŞ│TIGVENI │NACA FILOFTIA │26 │- │- │- │ │ │75898 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 36,26 │1.472,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │228,00 │ │917,70 │
│ │ │ │IACOB GHEORGHE, BONCAN │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│232 │ARGEŞ│TIGVENI │MARIAN, BONCAN VALENTINA │26 │- │- │80825 │ │ │19254 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 51,26 │2.081,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │1.718,00 │ │6.914,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│233 │ARGEŞ│TIGVENI │IACOB GHEORGHE │26 │- │- │80155 │ │ │10000 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 25,33 │1.028,54 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │969,00 │ │3.900,23 │
│ │ │ │STAMA BOGDAN ION, STAMA │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│234 │ARGEŞ│TIGVENI │MARIA │26 │- │- │80582 │ │ │10031 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 25,89 │6.273,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.755,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│235 │ARGEŞ│TIGVENI │LĂZĂRESCU MARIA │26 │- │- │80581 │Livadă │Intravilan│10032 │933,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 29,06 │2.509,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │917,00 │ │3.690,93 │
│ │ │ │ARGHIROPOL RADU MARIAN, │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│236 │ARGEŞ│TIGVENI │ARGHIROPOL MARIA │26 │- │221 │81007 │ │ │10003 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │MAGDALENA ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 73,33 │6.333,49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │APOSTOL CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│237 │ARGEŞ│TIGVENI │MAŞALĂ FLOAREA, TELEABĂ │26 │- │- │- │Livadă │Intravilan│17090 │1.464,00 │- │5.892,60 │
│ │ │ │VICTORIA, APOSTU DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GAVRILA ION, GAVRILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│238 │ARGEŞ│TIGVENI │VIRGINICA, GEORGESCU │26 │- │- │- │Livadă │Intravilan│11892 │986,00 │- │3.968,65 │
│ │ │ │SORIN, GEORGESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│239 │ARGEŞ│TIGVENI │GEORGESCU SORIN, │26 │- │- │- │Livadă │Intravilan│5008 │420,00 │- │1.690,50 │
│ │ │ │GEORGESCU ELENA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│240 │ARGEŞ│TIGVENI │GEORGESCU SORIN, │26 │- │- │- │Livadă │Intravilan│16995 │1.473,00 │- │5.928,83 │
│ │ │ │GEORGESCU ELENA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│241 │ARGEŞ│TIGVENI │GAVRILA ION, GAVRILA │26 │- │- │- │Livadă │Intravilan│16996 │1.507,00 │- │6.065,68 │
│ │ │ │VIRGINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│242 │ARGEŞ│TIGVENI │STROESCU DAN GEORGE │26 │- │- │80478 │Livadă │Intravilan│15005 │3.686,00 │- │14.836,15 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │9.192,00 │ │36.997,80 │
│ │ │ │BLÎNDĂ ILEANA ELISABETA │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│243 │ARGEŞ│TIGVENI │CONSTANŢA │26 │- │- │80477 │ │ │15006 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 26,68 │1.019,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ILINA VERGINICA, ILINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13.206,60 │
│ │ │ │DUMITRU, SAVULESCU DELIA,│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│244 │ARGEŞ│TIGVENI │SAVULESCU CONSTANTIN, │26 │- │52 │80880 │Livadă │Extravilan│51718 │11.484,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │LANGER NICOLAE, LANGER │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 185,41 │7.085,78 │
│ │ │ │EMILIA, VELEA MARCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│ │284,00 │ │326,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│245 │ARGEŞ│TIGVENI │NACA FILOFTIA │26 │- │- │80484 │ │ │27926 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 45,95 │1.756,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│ │60,00 │ │241,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│246 │ARGEŞ│TIGVENI │NACA FILOFTIA │26 │- │- │80483 │ │ │8828 │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 31,30 │1.196,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│247 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│26 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│6771 │1.864,00 │- │1.071,80 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│248 │ARGEŞ│TIGVENI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│26 │- │- │- │Neproductiv │Extravilan│1427 │393,00 │- │225,98 │
│ │ │ │COMUNA TIGVENI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BARZOTESCU IRMA │ │ │ │ │Livadă │Extravilan│65422 │8.755,00 │ │10.068,25 │
│ │ │ │BARZOTESCU SORIN │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BARZOTESCU ELENA │ │ │ │ │Păşune │Extravilan│1861 │1.501,00 │- │1.726,15 │
│249 │ARGEŞ│TIGVENI │GABRIELA, SANDULESCU │26 │- │- │- ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ANETA MARIA ION ILIE NACA│ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 68,09 │2.276,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│250 │ARGEŞ│TIGVENI │PAROHIA BARSESTI-VLADESTI│26 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1800 │785,00 │- │902,75 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│251 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │26 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2925 │759,00 │- │872,85 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│252 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │26 │- │- │- │Arabil │Extravilan│9959 │411,00 │- │472,65 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.051,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│253 │ARGEŞ│TIGVENI │RADULESCU ELENA │26 │- │- │- │Arabil │Extravilan│6910 │914,00 │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 118,36 │4.523,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│254 │ARGEŞ│TIGVENI │PAUNA TOMA │26 │- │- │- │Fâneaţă │Extravilan│6257 │289,00 │- │332,35 │
├────┼─────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│255 │ARGEŞ│TIGVENI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │26 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3283 │113,00 │- │129,95 │
├────┴─────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │886,62 (ml)│ │
│TOTAL │657.629,00│5.470,33 │1.938.084,54│
│ │ │(mp) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘

    NOTĂ:
    Pentru toate poziţiile în care la coloana „Nume şi prenume proprietar/deţinător“ se regăseşte menţiunea „PROPRIETAR NEIDENTIFICAT“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016