Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 503 din 25 iunie 2020  privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 503 din 25 iunie 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 589 din 6 iulie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288, 293 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Municipal Codlea nr. 57 din 26.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de interes public naţional, fiind un teren cu destinaţie specială pentru nevoile de apărare.

    ART. 2
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reorganizării Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în Direcţia asigurare logistică integrată şi a reevaluării imobilului înregistrat la poziţia MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la nr. MFP 60388, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 503.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
    public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Direcţia asigurare logistică integrată

┌───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │Persoana │ │Valoarea │ │
│Adresa │Codul │ │juridică ce │Caracteristicile│de │ │
│imobilului │de │Baza legală│administrează│tehnice ale │inventar │Nr. MFP │
│ │clasificaţie│ │imobilul │imobilului │(lei) │ │
│ │ │ │(CUI) │ │ │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Hotărârea │Afacerilor │ │3.810.240│ │
│Localitatea│ │Consiliului│Interne - │Teren în │Raport │ │
│Codlea, │8.19.01 │Municipal │Direcţia │suprafaţă de │EVP nr. │Se va │
│judeţul │ │Codlea │asigurare │462.649,50 mp CF│201963/ │atribui.│
│Braşov │ │nr. 57/ │logistică │nr. 107503 │2019 │ │
│ │ │26.04.2018 │integrată │ │ │ │
│ │ │ │(CUI) 4267060│ │ │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se actualizează
    titularul dreptului de administrare, ca urmare a reorganizării
    Bazei de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic în
    Direcţia asigurare logistică integrată, şi a cărui valoare de inventar
    se actualizează, ca urmare a reevaluării

┌───────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│ │ │ │Persoana │ │ │
│ │ │ │juridică │Valoarea de │ │
│Adresa │Codul de │Denumirea │ce │inventar │Nr. │
│imobilului │clasificaţie│imobilului│administrează│actualizată │MFP │
│ │ │ │imobilul │(lei) │ │
│ │ │ │CUI │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │ │Afacerilor │ │ │
│Localitatea│ │ │Interne - │ │ │
│Codlea, │8.19.01 │47-143 │Direcţia │15.688.371,27│60388│
│judeţul │ │ │asigurare │ │ │
│Braşov │ │ │logistică │ │ │
│ │ │ │integrată │ │ │
│ │ │ │(CUI) 4267060│ │ │
└───────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată,
    rezultat în urma comasării

┌───────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │Valorile │Caracteristicile│Valoarea de │ │
│ │ │ │Persoana │Imobilele│de inventar │tehnice ale │inventar │ │
│Adresa │Codul de │Denumirea │juridică ce │supuse │actualizate │imobilului │rezultată în │Nr. │
│imobilului │clasificaţie│imobilului│administrează│comasării│ale │rezultat în urma│urma │MFP │
│ │ │ │imobilul CUI │ │imobilelor │comasării │comasării │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │462.649,50 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF nr. 107503 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Amenajări la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │teren │ │ │
│ │ │ │ │Imobilul │ │C1 - Sc = 307 mp│ │ │
│ │ │ │ │înscris │ │Sd = 614 mp │ │ │
│ │ │ │ │în CF nr.│ │C2 - Sc = 267 mp│ │ │
│ │ │ │ │107503 │ │Sd = 267 mp │ │ │
│ │ │ │ │căruia i │3.810.240 │C3 - Sc = 91 mp │ │ │
│ │ │ │ │se │ │Sd = 91 mp │ │ │
│ │ │ │ │atribuie │ │C4 - Sc = 552 mp│ │ │
│ │ │ │ │nr. MFP │ │Sd = 552 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C5 - Sc = 144 mp│ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │Sd = 144 mp │ │ │
│ │ │ │Afacerilor │ │ │C6 - Sc = 58 mp │ │ │
│Localitatea│ │ │Interne - │ │ │Sd = 58 mp │ │ │
│Codlea, │ │ │Direcţia │ │ │C7 - Sc = 51 mp │ │ │
│judeţul │8.19.01 │47-143 │asigurare │ │ │Sd = 51 mp │19.498.611,27│60388│
│Braşov │ │ │logistică │ │ │C8 - Sc = 246 mp│ │ │
│ │ │ │integrată ├─────────┼─────────────┤Sd = 246 mp │ │ │
│ │ │ │(CUI) 4267060│ │ │C9 - Sc = 413 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 413 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C10 - Sc = 193 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 193 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C11 - Sc = 73 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 73 mp │ │ │
│ │ │ │ │Imobilul │ │C12 - Sc = 619 │ │ │
│ │ │ │ │înscris │ │mp Sd = 619 mp │ │ │
│ │ │ │ │la nr. │15.688.371,27│C13 - Sc = 84 mp│ │ │
│ │ │ │ │MFP 60388│ │Sd = 84 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C14 - Sc = 299 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 299 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C15 - Sc = 17 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 17 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C16 - Sc = 46 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 46 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │C17 - Sc = 243 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 243 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C18 - Sc = 68 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 68 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C19 - Sc = 59 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 59 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C20 - Sc = 100 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 100 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C21 - Sc = 293 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 293 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C22 - Sc = 137 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 137 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C23 - Sc = 584 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 584 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C24 - Sc = 481 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 481 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C25 - Sc = 87 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 87 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C26 - Sc = 363 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 363 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C27 - Sc = 363 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 363 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C28 - Sc = 361 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 361 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C29 - Sc = 359 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 359 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C30 - Sc = 361 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 361 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C31 - Sc = 135 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 270 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C32 - Sc = 39 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 39 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C33 - Sc = 141 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 141 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C34 - Sc = 360 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 360 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C35 - Sc = 360 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 360 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C36 - Sc = 360 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 360 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C37 - Sc = 361 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 361 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C38 - Sc = 361 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 361 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C39 - Sc = 302 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 302 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C40 - Sc = 305 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 305 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C41 - Sc = 304 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 304 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C42 - Sc = 302 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 302 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C43 - Sc = 28 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 28 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C44 - Sc = 126 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp Sd = 126 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C45 - Sc = 8 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 8 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C46 - Sc = 8 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 8 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C47 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C48 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C49 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │C50 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C51 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C52 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C53 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C54 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C55 - Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C56 - Sc = 10 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Sd = 10 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │10.910 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │11.352 mp │ │ │
└───────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016