Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 500 din 25 iunie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 500 din 25 iunie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 585 din 3 iulie 2020
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 809/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.“ la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A. (Runway End Safety Area - suprafaţă de siguranţă la capăt de pistă)“, potrivit planurilor de amplasament/hărţilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 144 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“,

    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Planurile topografice cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, aferente localităţii Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, se aduc la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 500.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional
    privind obiectivul de investiţii „Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.“,
    situate pe raza localităţii Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │parcelă │ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │despăgubirii│
│Nr. │pe │ │Unitatea │ │prenumele │Suprafaţa│Categoria│Nr. │Nr. │ │ │ │Poziţia │de │terenului, │
│crt.│planul │Judeţul │administrativ-teritorială│Localitatea│proprietarului/│totală │de │cadastral│carte │IE │Tarla│Parcelă│faţă de │expropriat│conform │
│ │de │ │ │ │deţinătorului │(mp) │folosinţă│ │funciară│ │ │ │localitate│(mp) │Legii nr. │
│ │situaţie│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Bocea Lucian, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │1 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Carmen │60.000 │Arabil │1009 │10233 │100302│148 │734/1 │extravilan│94 │249,69 │
│ │ │ │ │ │Atena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │2 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Traian │5.000 │Arabil │- │- │- │148 │734/2 │extravilan│55 │146,09 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │3 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Elena │90.000 │Arabil │- │- │- │148 │734/3 │extravilan│3.137 │8.332,58 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Mitrenică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mitrenică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │4 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Hristu, │22.500 │Arabil │- │- │- │148 │734/4 │extravilan│1.374 │3.649,65 │
│ │ │ │ │ │Forfolea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ileana, Cornea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Haida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │5 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Traian │30.000 │Arabil │10051 │10279 │100153│148 │734/5/1│extravilan│1.918 │5.094,64 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │6 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Piti Vasile │20.000 │Arabil │105094 │105094 │105094│148 │734/5/2│extravilan│1.505 │3.997,62 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │7 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Piti Nicolae │20.000 │Arabil │105052 │105052 │105052│148 │734/5/3│extravilan│1.909 │5.070,73 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │8 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Proprietar │568 │Arabil │- │- │- │148 │- │extravilan│566 │1.503,42 │
│ │ │ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │734/6/ │ │ │ │
│9 │9 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Traian, │45.000 │Arabil │86 │10221 │100297│148 │1, 734/│extravilan│5.182 │13.764,56 │
│ │ │ │ │ │Bocea Nicoleta │ │ │ │ │ │ │6/2, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │734/6/3│ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │10 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Traian, │15.000 │Arabil │87 │10185 │100276│148 │734/6/4│extravilan│1.835 │4.874,17 │
│ │ │ │ │ │Bocea Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Bocea Lucian, │ │ │ │ │ │ │734/6/5│ │ │ │
│11 │11 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Carmen │7.500 │Arabil │88 │- │- │148 │/1 │extravilan│949 │2.520,76 │
│ │ │ │ │ │Atena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │12 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Rădoi Maria │7.500 │Arabil │- │- │- │148 │734/6/5│extravilan│971 │2.579,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │13 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bocea Traian, │15.000 │Arabil │89 │10155 │100258│148 │734/6/6│extravilan│2.000 │5.312,45 │
│ │ │ │ │ │Bocea Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │14 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Doga Sotir │50.000 │Arabil │- │- │- │148 │734/7 │extravilan│7.287 │19.355,91 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │15 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │S.C. Caramurat │90.000 │Arabil │80 │80 │100522│148 │734/8 │extravilan│16.757 │44.510,36 │
│ │ │ │ │ │Agro - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│16 │16 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Proprietar │16.000 │Arabil │- │- │- │148 │734/9 │extravilan│2.850 │7.570,24 │
│ │ │ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│17 │1 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Tabac Frusina │10.000 │Arabil │103887 │- │- │135 │736/5 │extravilan│1.535 │4.077,31 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│18 │2 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bituleanu Mihai│16.167 │Arabil │- │- │- │135 │736/4/3│extravilan│3.971 │10.547,87 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│19 │3 │Constanţa│Mihail Kogălniceanu │- │Bituleanu Mihai│16.167 │Arabil │105892 │105892 │105892│135 │736/4/2│extravilan│435 │1.155,46 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL │54.330 │144.312,70 │
└────┴────────┴─────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016