Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 489 din 25 iunie 2020  pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 489 din 25 iunie 2020 pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 573 din 1 iulie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 - 173+300“, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti“, cu completările ulterioare, cu suma totală de 487 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri Interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 14 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    2. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


    ART. III
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti“, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006, cu completările ulterioare, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Gruiu, Moara Vlăsiei şi Snagov din judeţul Ilfov şi a localităţilor Balta Doamnei, Bărcăneşti, Berceni, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa şi Râfov din judeţul Prahova, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. IV
    (1) Sumele suplimentate potrivit art. I sunt aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată expropriate conform art. III.
    (2) Sumele individuale prevăzute la art. III alin. (2) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 489.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti“,
    situate pe raza teritorială a localităţilor Gruiu, Moara Vlăsiei şi Snagov din judeţul Ilfov
    şi pe raza teritorială a localităţilor Balta Doamnei, Bărcăneşti, Berceni, Drăgăneşti, Dumbrava,
    Gherghiţa şi Râfov din judeţul Prahova, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele
    individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa│ │Valoarea │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Categoria│ │totală │Suprafaţa │despăgubirii│Construcţii│despăgubirii │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │Numele şi prenumele │ │ │Numărul │Numărul │de │Poziţia │din acte │terenului │terenului, │de │construcţiei,│totale │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │Tarla│Parcelă│cadastral│de carte│folosinţă│faţă de │a │expropriat│conform │expropriat │conform Legii│conform │
│ │ │ │deţinătorului imobilului │ │ │ │funciară│a │localitate│terenului│(mp) │Legii nr. │(lungime/ │nr. 255/2010 │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │terenului│ │(mp) │ │255/2010 │mp) │(lei) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │ILFOV │GRUIU │DUMITRU IOANA │84 │383/1/ │1620/4 │- │A │EXTRAVILAN│177 │177 │1.528,77 │- │- │1.528,77 │
│ │ │ │ │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │ILFOV │GRUIU │S.C. EXHAUST PETRAKI │46 │254/1 │1086/2 │53933 │A │EXTRAVILAN│347 │11 │95,01 │- │- │95,01 │
│ │ │ │SYSTEMS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│3 │ILFOV │GRUIU │SANDU FLOAREA, DOROBANŢU │46 │254/1 │- │- │A │EXTRAVILAN│5000 │164 │1.416,48 │- │- │1.416,48 │
│ │ │ │CRISTINA, SANDU TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│4 │ILFOV │GRUIU │FRICHIAŞ IOANA, GAVRILĂ │66 │315/14 │1229/2 │- │A │EXTRAVILAN│924 │16 │138,19 │- │- │138,19 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│5 │ILFOV │GRUIU │STANCU FLOAREA │66 │315/13 │1271/2 │- │A │EXTRAVILAN│515 │10 │86,37 │- │- │86,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│6 │ILFOV │GRUIU │COMAN NICOLAE │83 │308/2 │- │- │A │EXTRAVILAN│2100 │258 │2.228,37 │- │- │2.228,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│7 │ILFOV │GRUIU │CUCU R. ILIE │73 │256 │- │- │A │EXTRAVILAN│600 │42 │362,76 │- │- │362,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│8 │ILFOV │GRUIU │GATEJ AURELIA │84 │386/2 │- │- │A │EXTRAVILAN│1600 │5 │43,19 │- │- │43,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│9 │ILFOV │GRUIU │S.C. GYRO PROJECT INVEST │64 │308/2 │578/14 │53779 │A │INTRAVILAN│400 │45 │2.543,13 │- │- │2.543,13 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │ILFOV │GRUIU │ŞERBAN ALEXANDRU │48 │254 │- │- │A │EXTRAVILAN│3400 │18 │222,58 │- │- │222,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │199/3/6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ILFOV │GRUIU │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│37 │/1 │- │- │A │EXTRAVILAN│400 │9 │77,73 │- │- │77,73 │
│ │ │ │GRUIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ILFOV │GRUIU │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│64 │308/1 │- │- │A │EXTRAVILAN│3932 │113 │975,99 │- │- │975,99 │
│ │ │ │GRUIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │SIMION ANTONICA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │ILFOV │GRUIU │FLORIAN CONSTANTIN, │46 │254/1/ │1203/1 │- │A │EXTRAVILAN│447 │447 │3.860,78 │- │- │3.860,78 │
│ │ │ │SIMION GEORGIANA, SIMION │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF ION, SIMION MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│14 │ILFOV │GRUIU │MIHĂILĂ PETRE │8/II │87/1 │- │- │A │EXTRAVILAN│8100 │521 │4.499,93 │- │- │4.499,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │ILFOV │GRUIU │NIŢU ANICA │84 │386/2/ │1554 │53849 │A │EXTRAVILAN│2100 │11 │95,01 │- │- │95,01 │
│ │ │ │ │ │50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│16 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │DOBRE ŞERBAN │13 │42/27 │846/3 │- │A │EXTRAVILAN│1833 │6 │32,81 │- │- │32,81 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│17 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │BOGDAN ION, BOGDAN MARIA │114 │445 │663/4 │- │A │EXTRAVILAN│748 │8 │62,14 │- │- │62,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │STOICA VASILE, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │TUDOR, LUPU ELENA, TUDOR │114 │445 │2765/4 │54796 │A │INTRAVILAN│15 │15 │396,13 │- │- │396,13 │
│ │ │ │ZOICA DOINA, LUPU ADRIAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VULPAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHINEA EUGEN, GHINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │ECATERINA, STANCU │116 │465 │180/1 │- │A │EXTRAVILAN│2495 │1.182 │9.180,80 │- │- │9.180,80 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│20 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │PARASCHIV ION │116 │465 │2968/3 │- │A │EXTRAVILAN│18 │9 │49,21 │- │- │49,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│21 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │GAE CATRINA │116 │465 │1966/1/1 │53400 │A │EXTRAVILAN│7912 │379 │2.072,41 │- │- │2.072,41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │CIOC ANICA, SANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │GHEORGHIŢA, STROE C. │121 │484 │2975/3 │- │A │EXTRAVILAN│59 │17 │92,96 │- │- │92,96 │
│ │ │ │DUMITRU, STROE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│23 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │ILIE D. VOICU │121 │484 │2972/3 │- │A │EXTRAVILAN│49 │14 │76,55 │- │- │76,55 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│24 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │STAN ANICA, CATANĂ │136 │555 │- │56555 │A │EXTRAVILAN│848 │4 │21,87 │- │- │21,87 │
│ │ │ │DAYANA, PINTILIE CORNELIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│25 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │ENACHE V. GHEORGHE │136 │555 │3100/5 │- │A │EXTRAVILAN│108 │9 │49,21 │- │- │49,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│26 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │GRIGORE MIRCEA │131 │533 │1732/3 │- │A │EXTRAVILAN│819 │5 │27,34 │- │- │27,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│27 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │S.C. AGROGENERAL VLĂSIA -│131 │533 │179/4/2 │- │A │EXTRAVILAN│144 │14 │76,55 │- │- │76,55 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│28 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │TĂNASE I. GHEORGHE │34 │140 │- │- │A │EXTRAVILAN│6000 │994 │5.435,28 │- │- │5.435,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│29 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │DRAGOMIR GHEORGHE, │13 │42 │- │- │A │EXTRAVILAN│5500 │28 │153,11 │- │- │153,11 │
│ │ │ │DRAGOMIR ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│30 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │NICOLAE R. GHEORGHE │136 │555 │- │- │A │EXTRAVILAN│42 │42 │229,66 │- │- │229,66 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│31 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │COMUNA MOARA VLĂSIEI │138 │564 │- │57514 │A │EXTRAVILAN│2200 │22 │120,30 │- │- │120,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│32 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │MARIN MARIA │121 │484 │- │- │A │EXTRAVILAN│4605 │1.595 │8.721,61 │- │- │8.721,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│33 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │ALBU NICOLAE │116 │465 │- │- │A │EXTRAVILAN│3400 │547 │2.991,05 │- │- │2.991,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│34 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │DOBRE VASILE │12 │38 │- │- │A │EXTRAVILAN│2000 │740 │4.046,39 │- │- │4.046,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│35 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │ŞTEFAN MIHAI │12 │38 │- │- │A │EXTRAVILAN│1000 │357 │1.952,11 │- │- │1.952,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│36 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│116 │465 │- │- │A │EXTRAVILAN│397 │67 │520,40 │- │- │520,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│37 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │NITU NICOLAE │136 │555 │- │- │A │EXTRAVILAN│1434 │146 │798,34 │- │- │798,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│38 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│134 │546 │- │- │A │EXTRAVILAN│110 │110 │601,49 │- │- │601,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│39 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│116 │465 │- │- │N │EXTRAVILAN│610 │610 │2.368,99 │- │- │2.368,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│40 │ILFOV │MOARA VLĂSIEI │RADU ION │131 │533 │2077/3/2 │- │A │EXTRAVILAN│8449 │4 │21,87 │- │- │21,87 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│41 │ILFOV │SNAGOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│161 │544 │- │- │A │EXTRAVILAN│132 │132 │2.419,63 │- │- │2.419,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│42 │ILFOV │SNAGOV │SOACHETE VALENTIN │133 │464/2/ │- │101465 │A │EXTRAVILAN│3401 │13 │238,30 │- │- │238,30 │
│ │ │ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│43 │ILFOV │SNAGOV │CONSTANTIN GHERGHINA, │133 │467/3/4│- │109305 │A │EXTRAVILAN│2300 │48 │879,87 │- │- │879,87 │
│ │ │ │GHEORGHE CLAUDIU FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│44 │ILFOV │SNAGOV │RUFA ION, MANOLE GEORGIAN│133 │467/3/1│7002 │108187 │A │EXTRAVILAN│967 │16 │419,55 │- │- │419,55 │
│ │ │ │ROMEO │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│45 │ILFOV │SNAGOV │ENE SIMION │133 │467/2/ │6947 │107808 │A │EXTRAVILAN│3698 │21 │550,66 │- │- │550,66 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│46 │ILFOV │SNAGOV │S.C. SNAGOV VALLEY │133 │467/1 │- │100229 │A │INTRAVILAN│2800 │77 │4.595,59 │- │- │4.595,59 │
│ │ │ │ESTATES - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│47 │ILFOV │SNAGOV │STĂNESCU RAREŞ │-/- │-/- │- │107557 │A │INTRAVILAN│33761 │23 │1.372,71 │- │- │1.372,71 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │460/40,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │460/41,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │ILFOV │SNAGOV │LECA GEORGE, LECA CORINA │133 │460/42,│- │100542 │A │INTRAVILAN│14600 │6 │358,10 │- │- │358,10 │
│ │ │ │ │ │460/43,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │460/44,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │460/45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │EPURE IACOB, EPURE MONICA│ │437/2/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │ILFOV │SNAGOV │ELENA │131 │79, 437│- │109519 │A │EXTRAVILAN│4125 │182 │3.336,16 │- │- │3.336,16 │
│ │ │ │ │ │/2/80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│50 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │6970 │107870 │A │EXTRAVILAN│3100 │5 │131,11 │- │- │131,11 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│51 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7129 │107159 │A │EXTRAVILAN│5600 │8 │209,78 │- │- │209,78 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│52 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7330 │107700 │A │EXTRAVILAN│2500 │12 │314,66 │- │- │314,66 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│53 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7348 │102661 │A │EXTRAVILAN│1900 │10 │262,22 │- │- │262,22 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│54 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7176 │102654 │A │EXTRAVILAN│5300 │25 │655,55 │- │- │655,55 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│55 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7334 │107697 │A │EXTRAVILAN│3600 │15 │393,33 │- │- │393,33 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│56 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7175 │107084 │A │EXTRAVILAN│1800 │7 │183,55 │- │- │183,55 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│57 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7161 │107085 │A │EXTRAVILAN│1800 │6 │157,33 │- │- │157,33 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│58 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7173 │102649 │A │EXTRAVILAN│1400 │4 │104,89 │- │- │104,89 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│59 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7166 │107080 │A │EXTRAVILAN│1700 │5 │131,11 │- │- │131,11 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│60 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7347 │107702 │A │EXTRAVILAN│2000 │6 │157,33 │- │- │157,33 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│61 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7140 │107069 │A │EXTRAVILAN│3000 │8 │209,78 │- │- │209,78 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│62 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │- │107086 │A │EXTRAVILAN│2600 │6 │157,33 │- │- │157,33 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│63 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7157 │108717 │A │EXTRAVILAN│1900 │4 │104,89 │- │- │104,89 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│64 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │131 │437/2/ │7337 │102641 │A │EXTRAVILAN│1900 │4 │104,89 │- │- │104,89 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│65 │ILFOV │SNAGOV │ANGHEL SORIN DUMITRU, │-/- │-/- │7172 │102648 │A │EXTRAVILAN│2700 │5 │131,11 │- │- │131,11 │
│ │ │ │ANGHEL VENERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │GPP CONSULTANŢĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │ILFOV │SNAGOV │PROIECTARE BUSINESS - │93 │350 │433/1 │111705 │A │INTRAVILAN│12201 │638 │43.789,40 │- │- │43.789,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │RADU SAFTA, NICHITA ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │ILFOV │SNAGOV │BARBUR ION, BARBUR │107 │388/38 │- │- │A │EXTRAVILAN│10890 │18 │329,95 │- │- │329,95 │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│68 │ILFOV │SNAGOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│131 │437 │- │- │A │EXTRAVILAN│15575 │15.575 │285.498,05 │- │- │285.498,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│69 │ILFOV │SNAGOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│131 │437 │- │- │A │EXTRAVILAN│21 │21 │550,66 │- │- │550,66 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│70 │ILFOV │SNAGOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│133 │467 │- │- │A │EXTRAVILAN│273 │273 │7.158,60 │- │- │7.158,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│71 │ILFOV │SNAGOV │ALEXE GHEORGHE │133 │467/3/1│- │- │A │EXTRAVILAN│313 │6 │157,33 │- │- │157,33 │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│72 │ILFOV │SNAGOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│133 │467 │- │- │A │EXTRAVILAN│180 │23 │603,11 │- │- │603,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE CONSTANŢA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │ILFOV │SNAGOV │GHEORGHE DAN-MARIAN, │133 │467/3/5│- │- │A │EXTRAVILAN│2300 │44 │806,54 │- │- │806,54 │
│ │ │ │CIOBANU LIZIA, MANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│74 │ILFOV │SNAGOV │DOBRE CONSTANTIN, PASIUC │133 │467/3/6│- │- │A │EXTRAVILAN│2100 │9 │164,97 │- │- │164,97 │
│ │ │ │GEORGETA, DOBRE IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│75 │ILFOV │SNAGOV │TUDOR GRIGORE │133 │467/3/1│- │- │A │EXTRAVILAN│1600 │34 │891,55 │- │- │891,55 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│76 │ILFOV │SNAGOV │TUDUSCIUC GABRIELA │133 │467/3/2│- │- │A │EXTRAVILAN│4022 │77 │2.019,09 │- │- │2.019,09 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│77 │ILFOV │SNAGOV │ANDREI O. DUMITRA │133 │467/3/3│- │- │A │EXTRAVILAN│2200 │47 │861,54 │- │- │861,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│78 │PRAHOVA│BALTA DOAMNEI │DUMITRU ST. ALEXANDRU │65 │624/189│753 │- │A │EXTRAVILAN│116 │116 │158,34 │- │- │158,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│79 │PRAHOVA│BALTA DOAMNEI │NEDELCU ION │65 │624/185│830 │- │A │EXTRAVILAN│345 │345 │897,00 │- │- │897,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│80 │PRAHOVA│BALTA DOAMNEI │NEDELCU ION │65 │624/185│832 │- │A │EXTRAVILAN│60 │60 │156,00 │- │- │156,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│81 │PRAHOVA│BALTA DOAMNEI │IOSIF GHEORGHE-ION │66 │627/155│- │- │A │EXTRAVILAN│136 │136 │353,60 │- │- │353,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│82 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │S.C. ROVIT - S.A. │33 │587 │- │- │A │EXTRAVILAN│499 │499 │778,44 │- │- │778,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │DUDU V. GHEORGHE I, DUDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │V. GHEROGHE II, MIZILEANU│16 │151/83 │11348 │- │A │EXTRAVILAN│1275 │137 │1.246,70 │- │- │1.246,70 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│84 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │DUDU VASILE GHEORGHE │16 │151/70 │11319 │22070 │A │EXTRAVILAN│206 │99 │154,44 │- │- │154,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│85 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PĂTRAŞCU MARIA │35 │596/66 │4676 │- │A │EXTRAVILAN│2785 │2.785 │25.343,50 │- │- │25.343,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│86 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │CAROL ŞERBAN GHEORGHE │35 │596/73 │2600 │- │A │EXTRAVILAN│987 │217 │338,52 │- │- │338,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│87 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │MARIN PETRICĂ ION │35 │596/89 │- │- │A │EXTRAVILAN│18500 │1.268 │1.978,08 │- │- │1.978,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│88 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │VOICU ANA GHERGHINA │35 │596/85 │3152 │- │A │EXTRAVILAN│3927 │348 │542,88 │- │- │542,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│89 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PETRE VASILICA │35 │596/83 │4566 │- │A │EXTRAVILAN│3737 │400 │624,00 │- │- │624,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│90 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │LĂUTARU VASILE; SANDU │35 │596/81 │3178 │- │A │EXTRAVILAN│1111 │123 │191,88 │- │- │191,88 │
│ │ │ │SMARANDA; SANDU PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │MIU I. NICOLAE; MIU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│91 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │VAASILE; MIU S. GHEORGHE;│35 │596/79/│- │- │A │EXTRAVILAN│957 │108 │168,48 │- │- │168,48 │
│ │ │ │MANEA N. VASILE; PETRE I.│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│92 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │DAM ADVERTISING - S.R.L. │27 │1704 │25544 │25544 │A │INTRAVILAN│716 │25 │568,75 │- │- │568,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│93 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│27 │-/- │- │- │A │INTRAVILAN│115 │115 │2.616,25 │- │- │2.616,25 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│94 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │CAROL ŞERBAN GHEORGHE │35 │596/73 │2603 │- │A │EXTRAVILAN│4900 │18 │163,80 │- │- │163,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│95 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PETRE VASILICA │35 │596/83 │4569 │- │A │EXTRAVILAN│651 │117 │1.064,70 │- │- │1.064,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│96 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│34 │595 │- │- │A │EXTRAVILAN│231 │231 │360,36 │- │- │360,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│97 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │LITA MARIN │33 │567/2 │- │- │A │EXTRAVILAN│38000 │113 │176,28 │- │- │176,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│98 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│33 │587 │- │- │A │EXTRAVILAN│231 │231 │3.153,15 │- │- │3.153,15 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│99 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │VASILESCU MIHAIL │62 │246/23 │4269 │- │A │EXTRAVILAN│15 │11 │100,10 │- │- │100,10 │
│ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│100 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │MARCU GHE. ELENA │18/1 │273/200│4348 │- │A │EXTRAVILAN│29 │29 │45,24 │- │- │45,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│101 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │DAVID MARIN │18/1 │273/204│1320 │- │A │EXTRAVILAN│26 │26 │40,56 │- │- │40,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│102 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │LĂUTARU VASILE; SANDU │18/1 │273/234│2242 │- │A │EXTRAVILAN│40 │40 │62,40 │- │- │62,40 │
│ │ │ │SMARANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│103 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │LĂUTARU VASILE; SANDU │18/1 │273/234│2241 │- │A │EXTRAVILAN│43 │43 │67,08 │- │- │67,08 │
│ │ │ │SMARANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│104 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│-/- │153 │- │- │N │EXTRAVILAN│584 │584 │759,20 │- │- │759,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│105 │PRAHOVA│BĂRCĂNEŞTI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│-/- │153 │- │- │N │EXTRAVILAN│244 │244 │317,20 │- │- │317,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│106 │PRAHOVA│BERCENI │SAVU FLORINEL, SAVU LIDIA│27 │265/5 │- │- │A │EXTRAVILAN│33879 │60 │93,60 │- │- │93,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│107 │PRAHOVA│BERCENI │FILIPESCU NICOLAE │5 │9 │- │- │A │EXTRAVILAN│5000 │135 │1.474,20 │- │- │1.474,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│108 │PRAHOVA│DRĂGĂNEŞTI │MUSCALU GRIGORE │92 │702/4/2│638 │- │A │EXTRAVILAN│30 │30 │70,20 │- │- │70,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│109 │PRAHOVA│DRĂGĂNEŞTI │MUSCALU GRIGORE │92 │702/4/2│639 │- │A │EXTRAVILAN│27 │27 │35,10 │- │- │35,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│110 │PRAHOVA│DUMBRAVA │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │79 │553/88 │1927 │- │A │EXTRAVILAN│31 │30 │39,00 │- │- │39,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │DECIU SIMONA, ION ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │PRAHOVA│DUMBRAVA │NIŢĂ DUMITRU, STAN │80/2 │561/20 │891/3 │- │A │EXTRAVILAN│315 │314 │734,76 │- │- │734,76 │
│ │ │ │CONSTANTIN, DITARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, VOICA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│112 │PRAHOVA│DUMBRAVA │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │80/1 │561/50 │- │- │A │EXTRAVILAN│209 │209 │489,06 │- │- │489,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │NINCA SALOMIA, ION MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│113 │PRAHOVA│DUMBRAVA │MARIN SUSANA, GRIGORE │85/6 │593/264│1985 │- │A │EXTRAVILAN│30 │30 │39,00 │- │- │39,00 │
│ │ │ │COCUŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │NINCA SALOMIA, ION MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114 │PRAHOVA│DUMBRAVA │MARIN SUSANA, GRIGORE │85/6 │593/264│1986 │- │A │EXTRAVILAN│17 │17 │22,10 │- │- │22,10 │
│ │ │ │COCUŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │NINCA SALOMIA, ION MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│115 │PRAHOVA│DUMBRAVA │MARIN SUSANA, GRIGORE │85/6 │593/263│1968 │- │A │EXTRAVILAN│672 │669 │869,70 │- │- │869,70 │
│ │ │ │COCUŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│116 │PRAHOVA│DUMBRAVA │NISTOR A. ION │85/3 │593/147│- │- │A │EXTRAVILAN│1968 │13 │16,90 │- │- │16,90 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │APIAN ELENA, TĂNASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│117 │PRAHOVA│DUMBRAVA │ALEXANDRU, TĂNASE │80/2 │561/74 │- │- │A │EXTRAVILAN│6694 │22 │28,60 │- │- │28,60 │
│ │ │ │GHEORGHE, RADU TĂNASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│118 │PRAHOVA│DUMBRAVA │AUTOR GAVRILĂ MARIA │64 │432/21 │- │- │A │EXTRAVILAN│1349 │21 │27,30 │- │- │27,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│119 │PRAHOVA│DUMBRAVA │AUTOR GAVRILĂ MARIA │64 │432/21 │- │- │A │EXTRAVILAN│730 │19 │44,46 │- │- │44,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│120 │PRAHOVA│GHERGHIŢA │PANĂ N. ANGHEL │10 │115/25 │562 │- │A │EXTRAVILAN│18670 │3.515 │4.797,98 │- │- │4.797,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │GICĂ I. ŞTEFAN, GICĂ I. │ │115/25/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │PRAHOVA│GHERGHIŢA │VASILE, PANĂ ŞTEFANA, │10 │1 │561 │- │A │EXTRAVILAN│1730 │164 │223,86 │- │- │223,86 │
│ │ │ │GICĂ GH. NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │LEPĂDATU T. FRUSINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│122 │PRAHOVA│GHERGHIŢA │IAMANDACHE T. ALEXANDRA, │7 │96/21 │- │- │A │EXTRAVILAN│1984 │1.984 │2.708,16 │- │- │2.708,16 │
│ │ │ │SINU T. STELIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│123 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│11 │30 │- │- │P │EXTRAVILAN│2128 │2.128 │5.809,44 │- │- │5.809,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│124 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│11 │30 │- │- │P │EXTRAVILAN│432 │432 │1.179,36 │- │- │1.179,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│125 │PRAHOVA│RÂFOV │LINCA ŞTEFAN, LINCA │-/- │-/- │10907 │- │A │EXTRAVILAN│13 │13 │16,90 │- │- │16,90 │
│ │ │ │CARMEN DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│126 │PRAHOVA│RÂFOV │NICOLAE M. GHEORGHE │21 │92/31 │1589 │- │A │EXTRAVILAN│151 │12 │15,60 │- │- │15,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│127 │PRAHOVA│RÂFOV │ION N. GEORGE │21 │92/32 │1726 │- │A │EXTRAVILAN│250 │16 │20,80 │- │- │20,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│128 │PRAHOVA│RÂFOV │BALDOVIN SPIREA, DRAGOMIR│21 │92/33 │- │- │A │EXTRAVILAN│1143 │19 │44,46 │- │- │44,46 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│129 │PRAHOVA│RÂFOV │BALDOVIN SPIREA, DRAGOMIR│21 │92/34 │- │- │A │EXTRAVILAN│1796 │16 │37,44 │- │- │37,44 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│130 │PRAHOVA│RÂFOV │FILIPESCU CONSTANTIN, │21 │92 │- │- │A │EXTRAVILAN│10000 │23 │29,90 │- │- │29,90 │
│ │ │ │FILIPESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│131 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│21 │92 │- │- │A │EXTRAVILAN│566 │566 │1.324,44 │- │- │1.324,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│132 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│11 │30 │- │- │P │EXTRAVILAN│58 │58 │158,34 │- │- │158,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│133 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│11 │30 │- │- │P │EXTRAVILAN│1681 │1.681 │4.589,13 │- │- │4.589,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│134 │PRAHOVA│RÂFOV │IONIŢĂ C. LIŢĂ │21 │92/8 │1574 │21652 │A │EXTRAVILAN│38 │38 │88,92 │- │- │88,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│135 │PRAHOVA│RÂFOV │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│11 │30 │- │- │P │EXTRAVILAN│83 │83 │226,59 │- │- │226,59 │
├────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │46.996 │486.365,29 │0,00 │0,00 │486.365,29 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘

    LEGENDĂ TARLA/PARCELA:
    -/- Nu sunt informaţii referitoare la tarla/parcelă din evidentele unităţilor administrativ-teritoriale şi O.C.P.I.
    Legendă categorii de folosinţă terenuri:
    A - arabil;
    CC - curţi şi construcţii;
    N - neproductiv;
    P - păşuni

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Nume/prenume proprietar/deţinător“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
    **) Pentru poziţiile nr. crt. 11 şi 12 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016