Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 481 din 21 aprilie 2021  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 481 din 21 aprilie 2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103842, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului 3256, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se utilizează ca sediu pentru desfăşurarea activităţilor structurilor din cadrul Primăriei Municipiului Calafat, ale instituţiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Calafat şi Consiliului Local al Municipiului Calafat, iar o parte din spaţii vor fi date în folosinţă, în condiţiile legii, instituţiilor de utilitate publică, pentru realizarea unor proiecte în beneficiul comunităţii locale, într-un termen de 5 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Calafat nr. 46/2020.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Calafat, judeţul Dolj, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 21 aprilie 2021.
    Nr. 481.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 3256, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar,
    conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
    privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
    aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │ │imobil │ │ │
│ │ │Denumirea│ │Elementele-cadru│înscrisă în│Valoarea de│ │
│ │ │bunului │Adresa │de descriere │inventarul │inventar │Administratorul│
│Nr. │Codul de │din │poştală a │tehnică/ │centralizat│actualizată│bunului │
│MFP │clasificare│domeniul │bunului │Carte funciară/ │al │a bunului │CUI │
│ │ │public al│imobil │Nr. cadastrale │bunurilor │imobil │ │
│ │ │statului │ │ │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Dolj, │Construcţii şi │ │ │Ministerul │
│ │ │Imobil │municipiul │teren*) │ │ │Apărării │
│103842│8.19.01 │3256 │Calafat, │C.F. 30051 │157.559 │163.141,02 │Naţionale │
│ │ │ │str. Tudor │Nr. cad. 30051 │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │Vladimirescu│ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 3256 care se transmite din domeniul public al statului
    şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj

┌──────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică/ │Valoarea │ │Persoana │
│ │ │ │ │Valorile │de │Persoana │juridică │
│Nr. │Codul de │Denumirea│ │contabile │inventar a│juridică de │la care se│
│MFP │clasificaţie│bunului │Adresa │aferente │bunului │la care se │transmite │
│ │ │imobil │ │activelor fixe │imobil │transmite │imobilul/ │
│ │ │ │ │corporale ce │(în lei) │imobilul/CUI │CUI │
│ │ │ │ │compun bunul/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Carte funciară/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 247│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │338 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │62.037,76 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │subterană - 40 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │2.053,2 lei │ │Statul român,│Municipiul│
│ │ │ │Dolj, │- Împrejmuire │ │din │Calafat, │
│ │ │Imobil │municipiul │plăci beton - 85│ │administrarea│judeţul │
│103842│8.19.01 │3256 │Calafat, │ml │163.141,02│Ministerului │Dolj │
│ │ │ │str. Tudor │- Valoarea │ │Apărării │CUI - │
│ │ │ │Vladimirescu│contabilă - │ │Naţionale │4554424 │
│ │ │ │nr. 1 │1.688,18 lei │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │alimentare cu │ │ │ │
│ │ │ │ │apă - 30 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │564,48 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.305,86 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.264 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │96.797,40 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. CF - 30051 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral - │ │ │ │
│ │ │ │ │30051 │ │ │ │
└──────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016