Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 471 din 11 iunie 2020  privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 şi 1269 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestora în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 471 din 11 iunie 2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 şi 1269 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestora în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 522 din 18 iunie 2020
    În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 şi 1269 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţiile cu nr. MFP 103533 şi MFP 103507, ca urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilelor 2547 şi 1269, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad.
    (2) După preluare, imobilele transmise potrivit alin. (1) se utilizează în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes public local, astfel: realizarea unei zone de agrement şi parc de joacă pentru copii, într-un termen de 20 de ani de la preluarea imobilelor, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ineu nr. 159/2019.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Oraşul Ineu, judeţul Arad, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 471.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor 2547 şi 1269, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, conform prevederilor
    art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
    activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │ │imobil │ │ │
│ │ │Denumirea│Adresa │Elementele-cadru│înscrisă în│Valoarea de │ │
│ │ │bunului │poştală│de descriere │inventarul │inventar │ │
│Nr. │Codul de │din │a │tehnică/ Carte │centralizat│actualizată │Administratorul│
│M.F.P.│clasificare│domeniul │bunului│funciară/ Nr. │al │a bunului │bunului CUI │
│ │ │public al│imobil │cadastrale │bunurilor │imobil │ │
│ │ │statului │ │ │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Judeţul│Construcţii şi │ │ │Ministerul │
│103533│8.19.01 │Imobil │Arad, │teren* C.F. │2.925.564 │3.060.725,53│Apărării │
│ │ │2547 │oraşul │301607 │ │ │Naţionale │
│ │ │ │Ineu │Nr. cad. 301607 │ │ │CUI - 4183229 │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Judeţul│Construcţii şi │ │ │Ministerul │
│103507│8.19.01 │Imobil │Arad, │teren* C.F. │3.953.722 │4.836.801,80│Apărării │
│ │ │1269 │oraşul │301606 │ │ │Naţionale │
│ │ │ │Ineu │Nr. cad. 301606 │ │ │CUI - 4183229 │
└──────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor 2547 şi 1269 care se transmit din domeniul public al statului şi
    din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad

┌──────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Denumirea│ │ │Valoarea de │ │Persoana │
│ │ │bunului │ │Elementele-cadru│inventar a │Persoana │juridică │
│Nr. │Codul de │din │ │de descriere │bunului │juridică de │la care │
│MFP │clasificare│domeniul │Adresa │tehnică/Carte │imobil care │la care se │se │
│ │ │public al│ │funciară/Nr. │se transmite│transmite │transmite│
│ │ │statului │ │cadastrale │(lei) │imobilul/CUI │imobilul/│
│ │ │ │ │ │ │ │CUI │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │23,62 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │23,62 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 2,30│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │17,64 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │Statul român,│Oraşul │
│ │ │ │Judeţul│17,64 mp │ │din │Ineu, │
│ │ │Imobil │Arad, │- Valoare │ │administrarea│judeţul │
│103533│8.19.01 │2547 │oraşul │contabilă - 2,36│3.060.725,53│Ministerului │Arad │
│ │ │ │Ineu │lei │ │Apărării │CUI - │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │Naţionale │3519020 │
│ │ │ │ │construită - │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │41,26 mp Total │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │41,26 mp Total │ │ │ │
│ │ │ │ │valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii - │ │ │ │
│ │ │ │ │4,66 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │10,0000 ha │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │3.060.720,87 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. 301607 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │301607 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │89,32 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │89,32 mp │ │Statul român,│Oraşul │
│ │ │ │Judeţul│- Valoare │ │din │Ineu, │
│ │ │Imobil │Arad, │contabilă - │ │administrarea│judeţul │
│103507│8.19.01 │1269 │oraşul │90,50 lei │4.836.801,80│Ministerului │Arad │
│ │ │ │Ineu │Pavilionul B │ │Apărării │CUI - │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │Naţionale │3519020 │
│ │ │ │ │construită - │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │241,78 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │241,78 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │17.590,37 lei │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Pavilionul B1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B2 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B3 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B4 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B6 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B7 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │127,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 7,33│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul C1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │55,00 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │55,00 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 3,20│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul C2 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │55,00 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │55,00 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 3,20│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul D │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │237,50 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │237,50 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │5.861,61 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul E │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │16,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │16,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 0,97│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul F │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │25,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │25,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 1,09│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 6,30│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G2 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │229,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │229,40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │12,20 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G3 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 6,30│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G4 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │12,20 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul H │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │116,90 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 6,30│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul I │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │466,10 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │466,10 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │32.727,34 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 1 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1,21 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │386,85 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Bazin apă 24 mc │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │16,60 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │16,60 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.835,58 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.677,60 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.677,60 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii - │ │ │ │
│ │ │ │ │65.069,66 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Drumuri şi │ │ │ │
│ │ │ │ │alei interioare │ │ │ │
│ │ │ │ │cu macadam - │ │ │ │
│ │ │ │ │13.500 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 135 │ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea energie │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │aeriană - 1.650 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 165 │ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │sârmă ghimpată │ │ │ │
│ │ │ │ │pe două rânduri │ │ │ │
│ │ │ │ │- 2.344 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │23,44 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Platforme │ │ │ │
│ │ │ │ │pavate sau cu │ │ │ │
│ │ │ │ │macadam - 50 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 0,50│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări - │ │ │ │
│ │ │ │ │323,94 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │9,9846 ha │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.771.408,20 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. 301606 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │301606 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016