Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 469 din 11 iunie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 11 iunie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 529 din 19 iunie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, aflat pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, sunt în cuantum total de 5.171 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 469.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere
    situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4,
    aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────────────┬────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │Suprafaţa │Valoarea │
│ │ │Unitatea │prenumele │ │ │Categoria │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│Suprafaţa de│de │despăgubirii│
│Nr. │Judeţul│administrativ-│proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │de │/ │/ nr. │Nr. │totală │expropriat -│expropriat│conform │
│crt.│ │teritorială │deţinătorului │ │ │folosinţă │Intravilan│topo/nr. │CF │(mp) │construcţii │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │(mp/ml) │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILIE VALENTIN; │2 │31 │Arabil │Extravilan│12286 │12286│24900 │- │5.986 │15.563,60 │
│ │ │ │ILIE DIANA MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIROIU GHERGHINA│4 │64 │Arabil │Extravilan│12451 │12451│3750 │- │1.533 │3.985,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│3 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SOARE FLOAREA │4 │64 │Arabil │Extravilan│12450 │12450│3750 │- │831 │2.160,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PETRE IOANA │4 │64 │Arabil │Extravilan│12452 │12452│2500 │- │804 │2.090,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│5 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONESCU DUMITRU │4 │64 │Arabil │Extravilan│12453 │12453│2500 │- │809 │2.103,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│6 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│JANŢĂ IOAN │4 │64 │Arabil │Extravilan│12454 │12454│3312 │- │1.092 │2.839,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│7 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU BEBE │4 │64 │Arabil │Extravilan│12455 │12455│10000 │- │3.591 │9.336,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│8 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUMITRU GHEORGHE│4 │64 │Arabil │Extravilan│12456 │12456│13451 │- │5.494 │14.284,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU │4 │64 │Arabil │Extravilan│12457 │12457│7800 │- │2.000 │5.200,00 │
│9 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTINA; ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MARIN LINA │4 │62; 63; │Păşune │Extravilan│12457 │12457│7800 │- │113 │220,35 │
│ │ │ │ │ │68 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │4 │64 │Arabil │Extravilan│12458 │12458│15900 │- │1.788 │4.648,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GROZEA A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │4 │62; 63 │Păşune │Extravilan│12458 │12458│15900 │- │1.640 │3.198,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │4 │63; 64 │Arabil │Extravilan│12459 │12459│22000 │- │55 │143,00 │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │4 │62; 63 │Păşune │Extravilan│12459 │12459│22000 │- │821 │1.600,95 │
│ │ │ │MIRA CONSTANTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │4 │55; 56 │Arabil │Extravilan│12474 │12474│19500 │- │508 │1.320,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROZEA A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MARIN LINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU │4 │55; 56 │Arabil │Extravilan│12475 │12475│10000 │- │701 │1.822,60 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SANDU IOANA; │ │55; 56; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ONICĂ MARIN; │4 │57; 62 │Arabil │Extravilan│12476 │12476│7316 │- │775 │2.015,00 │
│ │ │ │ROŞU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│15 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STĂNESCU FILIP │4 │55; 56; │Arabil │Extravilan│12477 │12477│2500 │- │241 │626,60 │
│ │ │ │ │ │57; 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│16 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STĂNESCU │4 │55; 56; │Arabil │Extravilan│12478 │12478│1500 │- │155 │403,00 │
│ │ │ │MĂRGĂRIT │ │57; 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│17 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU BEBE │4 │55; 56; │Arabil │Extravilan│12479 │12479│27600 │- │1.485 │3.861,00 │
│ │ │ │ │ │57; 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │73; 74; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │4 │77; 88; │Pădure │Extravilan│12521 │12521│76724 │- │1.303 │2.540,85 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │91; 94; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │98; 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12480 │12480│20000 │- │947 │2.462,20 │
│19 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTIN ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │75 │Păşune │Extravilan│12480 │12480│20000 │- │2.205 │4.299,75 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│20 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SĂMĂREANU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12481 │12481│5204 │- │383 │995,80 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│21 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIRIŢĂ FLOAREA-│4 │147 │Arabil │Extravilan│12482 │12482│4500 │- │329 │855,40 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│22 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SĂMĂREANU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12483 │12483│9155 │- │664 │1.726,40 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│23 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂTRU ECATERINA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12484 │12484│10000 │- │714 │1.856,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│24 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MUŞAT VASILE │4 │147 │Arabil │Extravilan│12485 │12485│8653 │- │610 │1.586,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│25 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│UŢĂ ALEXANDRU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12486 │12486│3565 │- │249 │647,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GRIGORE TUDORITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARIA GRIGORE │4 │147 │Arabil │Extravilan│12487 │12487│17197 │- │1.177 │3.060,20 │
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│27 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞTEFĂNESCU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12488 │12488│26892 │- │1.748 │4.544,80 │
│ │ │ │DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│28 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU LUCIAN │4 │147 │Arabil │Extravilan│12489 │12489│5150 │- │315 │819,00 │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│29 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂTRU CONSTANTIN│4 │147 │Arabil │Extravilan│12490 │12490│16750 │- │990 │2.574,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│30 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU DUMITRU-│4 │147 │Arabil │Extravilan│12491 │12491│8000 │- │463 │1.203,80 │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│31 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILINCA DUMITRU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12492 │12492│20093 │- │1.252 │3.255,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│32 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUMITRU CATALIN │4 │147 │Arabil │Extravilan│12493 │12493│11600 │- │694 │1.804,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│33 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OANĂ ANGHEL; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12494 │12494│11600 │- │677 │1.760,20 │
│ │ │ │OANĂ MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PÎRVU LUCICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PÎRVU LEONTIN; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12495 │12495│9800 │- │555 │1.443,00 │
│ │ │ │ŞTEFAN IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PÎRVU MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│35 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OLTEANU ERIMIA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12496 │12496│14790 │- │861 │2.238,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│36 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂUN MARIA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12497 │12497│6240 │- │357 │928,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│37 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SĂMĂREANU MARIA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12498 │12498│7500 │- │425 │1.105,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ROŞU MIHAI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CRISTIAN; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12499 │12499│24500 │- │1.496 │3.889,60 │
│ │ │ │COLEAŞĂ DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│39 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ROŞU NICOLAE │4 │147 │Arabil │Extravilan│12500 │12500│28406 │- │1.903 │4.947,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│40 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STĂNESCU FLOAREA│4 │147 │Arabil │Extravilan│12501 │12501│15412 │- │1.070 │2.782,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│41 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │147 │Arabil │Extravilan│12502 │12502│22905 │- │1.595 │4.147,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU ION- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; CAZACU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12503 │12503│4500 │- │318 │826,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION-DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU ION- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; CAZACU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12504 │12504│18600 │- │1.348 │3.504,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION-DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU ION- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; CAZACU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12505 │12505│9674 │- │743 │1.931,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZACU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION-DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │147 │Arabil │Extravilan│12506 │12506│16381 │- │1.168 │3.036,80 │
│45 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TREAPĂT TEODORA ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │91 │Păşune │Extravilan│12506 │12506│16381 │- │356 │694,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │147 │Arabil │Extravilan│12507 │12507│20000 │- │1.746 │4.539,60 │
│46 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIRA ION ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │91; 93; │Păşune │Extravilan│12507 │12507│20000 │- │421 │820,95 │
│ │ │ │ │ │94 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 │147 │Arabil │Extravilan│12508 │12508│20000 │- │1.775 │4.615,00 │
│47 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.R.L. │4 │91; 93; │Păşune │Extravilan│12508 │12508│20000 │- │28 │54,60 │
│ │ │ │ │ │94 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│48 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ZAMFIR EANA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12509 │12509│20000 │- │1.439 │3.741,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IONESCU ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONESCU MARIA; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12510 │12510│23342 │- │1.338 │3.478,80 │
│ │ │ │IONESCU FLORIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA LELCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILINCA NICOLAE; │4 │147 │Arabil │Extravilan│82128 │82128│2841 │- │154 │400,40 │
│ │ │ │ILINCA MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILINCA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│51 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILINCA NICOLAE │4 │147 │Arabil │Extravilan│82129 │82129│16000 │- │855 │2.223,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│52 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BARBU FILOFTEIA │4 │147 │Arabil │Extravilan│82130 │82130│16000 │- │832 │2.163,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CASPROVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ELISABETA; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12512 │12512│18736 │- │953 │2.477,80 │
│ │ │ │ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU; NIŢU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TURCEA IONEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TURCEA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12513 │12513│23000 │- │1.147 │2.982,20 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHEORGHE; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12514 │12514│18515 │- │912 │2.371,20 │
│ │ │ │POPESCU PĂUN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU MARIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│56 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ROŞU FLOREA; │4 │147 │Arabil │Extravilan│12515 │12515│32500 │- │1.616 │4.201,60 │
│ │ │ │ROŞU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│57 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU ILIE │4 │147 │Arabil │Extravilan│12516 │12516│4096 │- │212 │551,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│58 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DAVID ION │4 │147 │Arabil │Extravilan│12517 │12517│14554 │- │754 │1.960,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│59 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BLOJU │4 │147 │Arabil │Extravilan│12518 │12518│20319 │- │1.044 │2.714,40 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│60 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU MARIA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12519 │12519│32000 │- │1.624 │4.222,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│61 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CIOLPAN FLOAREA │4 │147 │Arabil │Extravilan│12520 │12520│50000 │- │2.496 │6.489,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANDURU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CĂLUGĂRESCU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12613 │12613│13500 │- │641 │1.666,60 │
│ │ │ │NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLUGĂRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SĂMĂREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CRISTINA; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12614 │12614│24500 │- │1.144 │2.974,40 │
│ │ │ │STĂNESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE- DORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│64 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU NICULINA│4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12615 │12615│13500 │- │622 │1.617,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│65 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEGOESCU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12616 │12616│4048 │- │185 │481,00 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│66 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONITA IOANA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12671 │12671│4048 │- │185 │481,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│67 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANA SIMINA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12617 │12617│14300 │- │650 │1.690,00 │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│68 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNGU MARIN │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12618 │12618│20000 │- │898 │2.334,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU MARIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VOICU ALINA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12619 │12619│10099 │- │449 │1.167,40 │
│ │ │ │ŞTEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│70 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU IOANA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12620 │12620│10100 │- │446 │1.159,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│71 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DRAGOMIRESCU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12621 │12621│10100 │- │445 │1.157,00 │
│ │ │ │PAULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│72 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12622 │12622│10692 │- │468 │1.216,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│73 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOERU ILIE │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12623 │12623│26515 │- │1.149 │2.987,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│74 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12624 │12624│7500 │- │321 │834,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│75 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12625 │12625│12329 │- │518 │1.346,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│76 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ DUMITRU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12626 │12626│10233 │- │425 │1.105,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│77 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OANĂ ANGHEL; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12627 │12627│8300 │- │343 │891,80 │
│ │ │ │OANĂ MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│78 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OANĂ ANGHEL; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12628 │12628│8000 │- │329 │855,40 │
│ │ │ │OANĂ MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│79 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ZAMFIRA IOANA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12629 │12629│15834 │- │645 │1.677,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│80 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TĂNASE MARIA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12630 │12630│2480 │- │99 │257,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│81 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TĂNASE ION; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12631 │12631│6645 │- │263 │683,80 │
│ │ │ │TĂNASE RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│82 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA ION │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12632 │12632│7633 │- │298 │774,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│83 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TORNEA MARIA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12633 │12633│7881 │- │307 │798,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│84 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SĂMĂREANU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12634 │12634│23750 │- │934 │2.428,40 │
│ │ │ │STELIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│85 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GIRON IOANA; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12635 │12635│6118 │- │245 │637,00 │
│ │ │ │BUZICĂ ALEXANDRA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│86 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MÎRŢOIU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12636 │12636│12500 │- │519 │1.349,40 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MIRA STELIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TUDORA; DINICĂ │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12637 │12637│13164 │- │708 │1.840,80 │
│ │ │ │EMANUEL; DINICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│88 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEACŞU GHERGHINA│4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12638 │12638│9588 │- │647 │1.682,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│89 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OPREA DUMITRA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12674 │12674│9588 │- │760 │1.976,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│90 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIRIŢĂ ION │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12639 │12639│11711 │- │1.081 │2.810,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│91 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIRITA STAN │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12672 │12672│11711 │- │1.249 │3.247,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│92 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIRIŢĂ MARIA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12673 │12673│11713 │- │1.348 │3.504,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12640 │12640│20000 │- │2.316 │6.021,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROZEA A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│94 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GRIGORE ION │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12641 │12641│24420 │- │2.806 │7.295,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│95 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIRA DUMITRU │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12642 │12642│29500 │- │3.357 │8.728,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│96 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIRA FLOREA; │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12643 │12643│17098 │- │1.930 │5.018,00 │
│ │ │ │MIRA VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│97 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOERU ION; BOERU│4 │149;150 │Arabil │Extravilan│12644 │12644│56194 │- │4.748 │12.344,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│98 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SABIE MIHAELA │4 │149; 150 │Arabil │Extravilan│12645 │12645│29403 │- │1.493 │3.881,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│99 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RĂDULESCU │4 │149 │Arabil │Extravilan│12646 │12646│4168 │- │198 │514,80 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│100 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CREŢU MARGARETA │4 │149 │Arabil │Extravilan│12647 │12647│15822 │- │737 │1.916,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│101 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149 │Arabil │Extravilan│12648 │12648│19005 │- │858 │2.230,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│102 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DAMACHE ELENA │4 │149 │Arabil │Extravilan│12677 │12677│20000 │- │863 │2.243,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│103 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU ION │4 │149; 153 │Arabil │Extravilan│12649 │12649│29700 │- │1.259 │3.273,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│104 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RĂDULESCU ILIE │4 │149; 153 │Arabil │Extravilan│12650 │12650│11687 │- │491 │1.276,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│105 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU FLOREA; │4 │149; 153 │Arabil │Extravilan│12651 │12651│25035 │- │1.040 │2.704,00 │
│ │ │ │BOŢÂRCĂ NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│106 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEDELEA GHEORGHE│4 │149; 153 │Arabil │Extravilan│12652 │12652│28784 │- │1.178 │3.062,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU MARIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VOICU ALINA │4 │149;153 │Arabil │Extravilan│12653 │12653│18507 │- │743 │1.931,80 │
│ │ │ │ŞTEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│108 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU MARIA; MANU│4 │149; 153 │Arabil │Extravilan│12654 │12654│10000 │- │397 │1.032,20 │
│ │ │ │FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│109 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; │4 │149 │Arabil │Extravilan│12655 │12655│33731 │- │1.329 │3.455,40 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│110 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149; 166 │Arabil │Extravilan│81984 │81984│15445 │- │605 │1.573,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│111 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CĂLIN AURELIA │4 │149; 166 │Arabil │Extravilan│81985 │81985│18921 │- │739 │1.921,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│112 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TORNEA ELENA │4 │149; 166 │Arabil │Extravilan│12657 │12657│20000 │- │778 │2.022,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU MARIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│113 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VOICU ALINA │4 │149; 166 │Arabil │Extravilan│12658 │12658│24984 │- │960 │2.496,00 │
│ │ │ │ŞTEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHEORGHE- │4 │149 │Arabil │Extravilan│12659 │12659│5883 │- │223 │579,80 │
│ │ │ │CHIRIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│115 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GRIGORE MARIA │4 │149 │Arabil │Extravilan│12675 │12675│5882 │- │222 │577,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│116 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU GHEORGHE; │4 │149 │Arabil │Extravilan│12660 │12660│22204 │- │832 │2.163,20 │
│ │ │ │IONIŢĂ GHERGHINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│117 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONIŢĂ IOANA │4 │149; 165 │Arabil │Extravilan│12661 │12661│20000 │- │739 │1.921,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│118 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149 │Arabil │Extravilan│12662 │12662│12828 │- │469 │1.219,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│119 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VELEA ILEANA; │4 │149; 165 │Arabil │Extravilan│12663 │12663│28391 │- │1.023 │2.659,80 │
│ │ │ │VELEA CONSTANTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│120 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VOICU ION │4 │149 │Arabil │Extravilan│12664 │12664│29217 │- │1.037 │2.696,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│121 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TORNEA │4 │149 │Arabil │Extravilan│12665 │12665│14056 │- │494 │1.284,40 │
│ │ │ │GHEORGHIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│122 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLESCU ILIE │4 │149 │Arabil │Extravilan│12666 │12666│20000 │- │699 │1.817,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│123 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLESCU ILIE │4 │149; 164 │Arabil │Extravilan│12667 │12667│26205 │- │988 │2.568,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CÎU MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│124 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIHUŢESCU │4 │149; 164 │Arabil │Extravilan│12668 │12668│32552 │- │3.683 │9.575,80 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│125 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │4 │149 │Arabil │Extravilan│12669 │12669│32042 │- │9.552 │24.835,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SGÎNDĂR FLOAREA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│126 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ROŞU CONSTANTIN;│4 │249 │Arabil │Extravilan│13465 │13465│18600 │- │1.491 │3.876,60 │
│ │ │ │ROŞU PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│127 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONESCU DUMITRA │8 │249 │Arabil │Extravilan│13466 │13466│44487 │- │24 │62,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│128 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VĂTĂŞELU LILIANA│7 │243 │Arabil │Extravilan│12711 │12711│4688 │- │2.827 │7.350,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│129 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GĂNESCU │7 │243 │Arabil │Extravilan│12710 │12710│5152 │- │1.485 │3.861,00 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│130 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ILIE │7 │243 │Arabil │Extravilan│12712 │12712│2630 │- │175 │455,00 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│131 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ION │7 │243 │Arabil │Extravilan│12713 │12713│2630 │- │177 │460,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│132 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN DUMITRU │7 │243 │Arabil │Extravilan│12714 │12714│2630 │- │176 │457,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│133 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ELENA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12715 │12715│2630 │- │175 │455,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│134 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ILIE │7 │243 │Arabil │Extravilan│82144 │82144│7125 │- │466 │1.211,60 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│135 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SERBAN ION │7 │243 │Arabil │Extravilan│82145 │82145│7125 │- │455 │1.183,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│136 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN DUMITRU │7 │243 │Arabil │Extravilan│82146 │82146│7125 │- │456 │1.185,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│137 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ELENA │7 │243 │Arabil │Extravilan│82147 │82147│7125 │- │457 │1.188,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│138 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TORNEA ELENA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12716 │12716│4520 │- │290 │754,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│139 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TORNEA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12717 │12717│5000 │- │321 │834,60 │
│ │ │ │GHEORGHIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│140 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIRA FLOREA; │7 │243 │Arabil │Extravilan│12718 │12718│8330 │- │535 │1.391,00 │
│ │ │ │MIRA VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │7 │243 │Arabil │Extravilan│12719 │12719│9488 │- │610 │1.586,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRIŢĂ F. ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│142 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GRIGORE ION │7 │243 │Arabil │Extravilan│12720 │12720│21167 │- │1.369 │3.559,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│143 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA FLORICA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12722 │12722│5290 │- │606 │1.575,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│144 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SĂNDIŢĂ ILEANA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12723 │12723│9360 │- │606 │1.575,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│145 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STOICA ION │7 │243 │Arabil │Extravilan│12724 │12724│8300 │- │538 │1.398,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│146 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STOICA PÂRVU │7 │243 │Arabil │Extravilan│12725 │12725│1938 │- │125 │325,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│147 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTEA FLOREA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12726 │12726│9702 │- │626 │1.627,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│148 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OLTEANU STELA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12727 │12727│9488 │- │605 │1.573,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│149 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GROZEA CLAUDIU- │7 │243 │Arabil │Extravilan│12728 │12728│7176 │- │453 │1.177,80 │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│150 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OPREA DUMITRA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12729 │12729│4824 │- │302 │785,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│151 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTEA MARIA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12730 │12730│13180 │- │814 │2.116,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│152 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GROZEA FLOREA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12731 │12731│17500 │- │1.055 │2.743,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│153 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTEA FLORIAN │7 │243 │Arabil │Extravilan│12732 │12732│6740 │- │399 │1.037,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│154 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTEA FLORIAN │7 │243 │Arabil │Extravilan│12733 │12733│3260 │- │192 │499,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│155 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CATANĂ FLOREA; │7 │243 │Arabil │Extravilan│12734 │12734│10000 │- │580 │1.508,00 │
│ │ │ │ŞERBAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│156 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VLAD RODICA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12735 │12735│10528 │- │599 │1.557,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│157 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIRA VIORICA; │7 │243 │Arabil │Extravilan│12736 │12736│10800 │- │604 │1.570,40 │
│ │ │ │MIRA FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│158 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VOICU MARIN │7 │243 │Arabil │Extravilan│12737 │12737│10350 │- │575 │1.495,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│159 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MAZILU GHIORGHE │7 │243 │Arabil │Extravilan│12738 │12738│10700 │- │594 │1.544,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ŞERBAN ANUŢA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SASU LUISA- │7 │243 │Arabil │Extravilan│12739 │12739│11052 │- │613 │1.593,80 │
│ │ │ │FLORENTINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞERBAN VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│161 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │7 │243 │Arabil │Extravilan│12740 │12740│9230 │- │513 │1.333,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│162 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OLTEANU PETRE; │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12741 │12741│12960 │- │725 │1.885,00 │
│ │ │ │ROŞOAGĂ DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│163 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MAZILU ANA │7 │243 │Arabil │Extravilan│12742 │12742│6205 │- │349 │907,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│164 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RADULESCU ELENA │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12761 │12761│7144 │- │641 │1.666,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│165 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LANGĂ STANA │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12744 │12744│5166 │- │291 │756,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│166 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GĂNESCU │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12745 │12745│10773 │- │602 │1.565,20 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│167 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU ION │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12746 │12746│11643 │- │646 │1.679,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│168 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURCIU ILIE; │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12747 │12747│15750 │- │870 │2.262,00 │
│ │ │ │TOMA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│169 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOERU ILIE │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12748 │12748│5250 │- │292 │759,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│170 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CATARGIU STELIAN│7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12749 │12749│7600 │- │424 │1.102,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│171 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VELEA MARIN; │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12750 │12750│3561 │- │200 │520,00 │
│ │ │ │VELEA CONSTANTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│172 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU ION │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12751 │12751│9594 │- │540 │1.404,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│173 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RĂDULESCU │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│81993 │81993│5000 │- │283 │735,80 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│174 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STANESCU MARIN │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│81994 │81994│22006 │- │1.253 │3.257,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│175 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOŢÂRCĂ NICOLAE │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12753 │12753│5720 │- │330 │858,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│176 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE DUMITRU │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12754 │12754│12178 │- │710 │1.846,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LANGĂ ILIE-TOMA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LANGĂ GHEORGHE; │7 │243 │Arabil │Extravilan│12756 │12756│2500 │- │357 │928,20 │
│ │ │ │TOMARU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │RĂDULESCU- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│178 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂDUROIU │7 │243/1 │Arabil │Extravilan│12758 │12758│5040 │- │331 │860,60 │
│ │ │ │MARIA-LUMINIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│179 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANDREESCU STAN │6 │241 │Arabil │Extravilan│13445 │13445│20000 │- │3.307 │8.598,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│180 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA │6 │241 │Arabil │Extravilan│13444 │13444│15212 │- │1.556 │4.045,60 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│181 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEACŞU NICOLAE │6 │241 │Arabil │Extravilan│13443 │13443│10937 │- │1.082 │2.813,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│182 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │6 │241 │Arabil │Extravilan│13442 │13442│10000 │- │964 │2.506,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAROHIA LĂNGEŞTI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│183 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │6 │241 │Arabil │Extravilan│13441 │13441│21000 │- │1.963 │5.103,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLUGĂRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│184 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CĂLUGĂRESCU │6 │241 │Arabil │Extravilan│13440 │13440│14500 │- │1.303 │3.387,80 │
│ │ │ │AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│185 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PARASCHIV AGAFIA│6 │241 │Arabil │Extravilan│13439 │13439│9689 │- │848 │2.204,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│186 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU │6 │241 │Arabil │Extravilan│13438 │13438│26849 │- │2.279 │5.925,40 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│187 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TEODORA; │6 │241 │Arabil │Extravilan│13437 │13437│14000 │- │1.146 │2.979,60 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│188 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TEODORA; │6 │241 │Arabil │Extravilan│13436 │13436│10000 │- │803 │2.087,80 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA DIDINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│189 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU MARIUS- │6 │241 │Arabil │Extravilan│13435 │13435│17500 │- │1.379 │3.585,40 │
│ │ │ │OVIDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│190 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA DIDINA │6 │241 │Arabil │Extravilan│13434 │13434│19600 │- │1.499 │3.897,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│191 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │6 │241 │Arabil │Extravilan│13433 │13433│38450 │- │2.790 │7.254,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│192 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STANCA IOANA │6 │241 │Arabil │Extravilan│13432 │13432│12600 │- │880 │2.288,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│193 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE │6 │241 │Arabil │Extravilan│13431 │13431│10000 │- │686 │1.783,60 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│194 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │6 │241 │Arabil │Extravilan│13430 │13430│10000 │- │677 │1.760,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MATEESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│195 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHEORGHE; │6 │241 │Arabil │Extravilan│13429 │13429│40522 │- │2.672 │6.947,20 │
│ │ │ │MATEESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│196 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEACŞU ION │6 │241 │Arabil │Extravilan│13428 │13428│12500 │- │808 │2.100,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│197 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ACHIM IOANA │6 │241 │Arabil │Extravilan│13422 │13422│9564 │- │1.280 │3.328,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│198 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂDUROIU ILIE │6 │241 │Arabil │Extravilan│13421 │13421│6532 │- │411 │1.068,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TEODORA; │6 │241 │Arabil │Extravilan│13420 │13420│4525 │- │284 │738,40 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CORBU LUCA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORBU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│200 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BECĂ FLOAREA; │6 │241 │Arabil │Extravilan│13419 │13419│38940 │- │2.431 │6.320,60 │
│ │ │ │IŞFĂNESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│201 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂRBULESCU ION │6 │241 │Arabil │Extravilan│13418 │13418│12193 │- │757 │1.968,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│202 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU LIVIU │6 │241 │Arabil │Extravilan│13417 │13417│3364 │- │208 │540,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│203 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RADU ION │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13416 │13416│27826 │- │1.445 │3.757,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TEODORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│204 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORNELIA; │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13415 │13415│5390 │- │253 │657,80 │
│ │ │ │TEODORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TEODORA; │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13414 │13414│20000 │- │933 │2.425,80 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│206 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RADU GHERGHINA │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13413 │13413│23000 │- │1.065 │2.769,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│207 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CIOCAN MARIA │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13412 │13412│5299 │- │243 │631,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDEANU IULIAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13411 │13411│7500 │- │343 │891,80 │
│ │ │ │CRISTINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│209 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTIN; │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13410 │13410│8000 │- │365 │949,00 │
│ │ │ │TUDORA ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDORA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│210 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUMITRICĂ MIHAI-│6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13409 │13409│9133 │- │798 │2.074,80 │
│ │ │ │DORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│211 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUMITRICĂ FLORIN│6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13408 │13408│4567 │- │625 │1.625,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│212 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PANĂ VASILE │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13407 │13407│15029 │- │2.828 │7.352,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│213 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VELEA MARIN │6 │241; 240 │Arabil │Extravilan│13406 │13406│25874 │- │4.407 │11.458,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│214 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GLIGĂNEANU MARIA│6 │349 │Arabil │Extravilan│13369 │13369│15000 │- │3.010 │7.826,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│215 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTAŞ ELISABETA │9 │349 │Arabil │Extravilan│13370 │13370│13721 │- │424 │1.102,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│216 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA TUDOR │9 │352 │Arabil │Extravilan│13285 │13285│2372 │- │527 │1.370,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│217 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTAŞ ELISABETA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13286 │13286│3920 │- │859 │2.233,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CATARGIU IULIAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│218 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN IOANA; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13287 │13287│8720 │- │694 │1.804,40 │
│ │ │ │CATARGIU FLOAREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│219 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUMITRU MARIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13288 │13288│6600 │- │597 │1.552,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│220 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GLIGĂNEANU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13289 │13289│4676 │- │321 │834,60 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GLIGĂNEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│FLOREA; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13290 │13290│7500 │- │524 │1.362,40 │
│ │ │ │GLIGĂNEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NATALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│222 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PANĂ VASILE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13291 │13291│8024 │- │537 │1.396,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│223 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PANĂ ŞTEFAN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13292 │13292│7507 │- │498 │1.294,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│224 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CIOLPAN FLOAREA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13293 │13293│5378 │- │355 │923,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│225 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │10 │352 │Arabil │Extravilan│13294 │13294│5377 │- │353 │917,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│226 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BOTAŞ ELISABETA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13295 │13295│5865 │- │384 │998,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│227 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TUDOR MARCEL │10 │352 │Arabil │Extravilan│13296 │13296│14595 │- │950 │2.470,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│228 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13297 │13297│4928 │- │320 │832,00 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│229 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU CONSTANTIN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13298 │13298│8448 │- │547 │1.422,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│230 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GLIGĂNEANU MARIA│10 │352 │Arabil │Extravilan│13299 │13299│2800 │- │181 │470,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│231 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GLIGANEANU RADU-│10 │352 │Arabil │Extravilan│13300 │13300│5003 │- │323 │839,80 │
│ │ │ │ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│232 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU PETRE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13301 │13301│6783 │- │437 │1.136,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│233 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ION; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13302 │13302│5820 │- │375 │975,00 │
│ │ │ │ŞERBAN DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│234 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │10 │352 │Arabil │Extravilan│13303 │13303│6480 │- │416 │1.081,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│235 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORINA; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13304 │13304│21790 │- │1.391 │3.616,60 │
│ │ │ │RĂDULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│236 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHICA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13305 │13305│4398 │- │280 │728,00 │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│237 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU ION │10 │352 │Arabil │Extravilan│13306 │13306│14001 │- │893 │2.321,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│238 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OPREA NICULINA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13307 │13307│5300 │- │337 │876,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│239 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTIN ILIE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13308 │13308│5300 │- │337 │876,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STANCA ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│240 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STANCA GHEORGHE;│10 │352 │Arabil │Extravilan│13309 │13309│8940 │- │568 │1.476,80 │
│ │ │ │PRISECARU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│241 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13310 │13310│9750 │- │620 │1.612,00 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│242 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VELEA MARIN; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13311 │13311│9815 │- │624 │1.622,40 │
│ │ │ │VELEA CONSTANTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│243 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CÎRSTEA MARIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13312 │13312│6840 │- │436 │1.133,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│244 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂDEŢ IOANA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13313 │13313│5341 │- │341 │886,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│245 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN MARIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13314 │13314│5355 │- │341 │886,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│246 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂLAN ION; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13315 │13315│4608 │- │293 │761,80 │
│ │ │ │MAFTEI STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│247 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞTEFAN ELEONORA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13316 │13316│4620 │- │294 │764,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│248 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIHAI ION; MIHAI│10 │352 │Arabil │Extravilan│13317 │13317│4638 │- │295 │767,00 │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│249 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ PETRE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13318 │13318│5037 │- │319 │829,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NIŢĂ FLORINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│250 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ZENOVIA; CORBU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13319 │13319│16230 │- │1.013 │2.633,80 │
│ │ │ │IULIA-LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NIŢĂ FLORINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│251 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ZENOVIA; CORBU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13320 │13320│17712 │- │1.089 │2.831,40 │
│ │ │ │IULIA-LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDEANU IULIAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│252 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13321 │13321│4800 │- │293 │761,80 │
│ │ │ │CRISTINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│253 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU GHEORGHE; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13322 │13322│4800 │- │293 │761,80 │
│ │ │ │IONIŢĂ GHERGHINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│254 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICULAE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13323 │13323│2058 │- │125 │325,00 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│255 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU VASILE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13324 │13324│1607 │- │97 │252,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MARTIN GHEORGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│256 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICULAE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13325 │13325│5200 │- │314 │816,40 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│257 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU FLOAREA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13326 │13326│4830 │- │290 │754,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│258 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU VASILE │10 │352 │Arabil │Extravilan│13327 │13327│1370 │- │82 │213,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│259 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ FLORINA; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13328 │13328│3520 │- │210 │546,00 │
│ │ │ │NIŢĂ IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│260 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │10 │352 │Arabil │Extravilan│13329 │13329│4860 │- │288 │748,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │10 │352 │Arabil │Extravilan│13366 │13366│4366 │- │335 │871,00 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│262 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILIE CONSTANTIN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13331 │13331│5726 │- │334 │868,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│263 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU FLOAREA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13332 │13332│9858 │- │570 │1.482,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│264 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU VASILICA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13333 │13333│4950 │- │283 │735,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│265 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU CONSTANTIN│10 │352 │Arabil │Extravilan│13334 │13334│13830 │- │781 │2.030,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│266 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STAN ION; STAN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13335 │13335│10056 │- │560 │1.456,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CORBU FLORIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│267 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU NICOLAE; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13336 │13336│5915 │- │326 │847,60 │
│ │ │ │CORBU PETRE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORBU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│268 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CÎU MARIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13337 │13337│5100 │- │279 │725,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│269 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OPRAN LUCICA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13338 │13338│7695 │- │418 │1.086,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│270 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞERBAN ION │10 │352 │Arabil │Extravilan│13339 │13339│5148 │- │278 │722,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│271 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│APOSTOL SILVIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13340 │13340│4962 │- │266 │691,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│272 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TRACHE MARIA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13341 │13341│4963 │- │264 │686,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│273 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │10 │352 │Arabil │Extravilan│13342 │13342│6066 │- │502 │1.305,20 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MĂRGULEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │RĂDULESCU- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│274 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂDUROIU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13343 │13343│7000 │- │361 │938,60 │
│ │ │ │MARIA-LUMINIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│275 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU CONSTANTIN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13344 │13344│7040 │- │357 │928,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│276 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU ELENA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13345 │13345│5310 │- │265 │689,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│277 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │10 │352 │Arabil │Extravilan│13346 │13346│5310 │- │262 │681,20 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢU D. RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PĂDUROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│278 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂDUROIU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13347 │13347│8900 │- │437 │1.136,20 │
│ │ │ │GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂDUROIU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│279 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENE ION │10 │352 │Arabil │Extravilan│13348 │13348│6713 │- │332 │863,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│280 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │10 │352 │Arabil │Extravilan│13349 │13349│22000 │- │1.133 │2.945,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVAN ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│281 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STOICA DUMITRA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13350 │13350│9180 │- │487 │1.266,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│282 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STĂNESCU PAULINA│10 │352 │Arabil │Extravilan│13351 │13351│6815 │- │364 │946,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│283 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13368 │13368│8185 │- │440 │1.144,00 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│284 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │10 │352 │Arabil │Extravilan│13352 │13352│3500 │- │188 │488,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│285 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU ANETA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13353 │13353│2855 │- │154 │400,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│286 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IONESCU VICTORIA│10 │352 │Arabil │Extravilan│13354 │13354│14150 │- │763 │1.983,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│287 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BICĂ MARIN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13355 │13355│14150 │- │760 │1.976,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│288 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ION IOANA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13356 │13356│9325 │- │496 │1.289,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PETRE ORLANDO; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│289 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PETRE PĂUNEL; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13357 │13357│9324 │- │491 │1.276,60 │
│ │ │ │PETRE MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│290 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DONCU STANCEA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13358 │13358│20516 │- │1.042 │2.709,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STĂNESCU MARIAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STĂNESCU ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│291 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PAULINA; OLARU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13359 │13359│24372 │- │1.218 │3.166,80 │
│ │ │ │MARIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STĂNESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│292 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VLAD PĂUNA │10 │352 │Arabil │Extravilan│13360 │13360│6872 │- │349 │907,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NIŢĂ FLORINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│293 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ZENOVIA; CORBU │10 │352 │Arabil │Extravilan│13361 │13361│10000 │- │528 │1.372,80 │
│ │ │ │IULIA-LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│294 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │10 │352 │Arabil │Extravilan│13362 │13362│20200 │- │1.479 │3.845,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│295 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MANU MARIN │10 │352 │Arabil │Extravilan│13363 │13363│12069 │- │1.018 │2.646,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│296 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂLAN ION; │10 │352 │Arabil │Extravilan│13364 │13364│4052 │- │373 │969,80 │
│ │ │ │MAFTEI STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│297 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │10 │352 │Arabil │Extravilan│13365 │13365│5434 │- │524 │1.362,40 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│298 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU GHEORGHE; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14121 │14121│5496 │- │1.050 │2.730,00 │
│ │ │ │IONIŢĂ GHERGHINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│299 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENACHE BOGDAN- │12 │385 │Arabil │Extravilan│14122 │14122│2928 │- │504 │1.310,40 │
│ │ │ │FLORINEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│300 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STEFAN ELEONORA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14123 │14123│3675 │- │632 │1.643,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│301 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU PETRE │12 │385 │Arabil │Extravilan│14124 │14124│3698 │- │634 │1.648,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│302 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │12 │385 │Arabil │Extravilan│14125 │14125│3713 │- │634 │1.648,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢU D. RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│303 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŞTEFAN ILINCA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14126 │14126│3500 │- │595 │1.547,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│304 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NEACŞU ILEANA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14127 │14127│4040 │- │685 │1.781,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDEANU IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU │12 │385 │Arabil │Extravilan│14128 │14128│2286 │- │387 │1.006,20 │
│ │ │ │CRISTINA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│306 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14129 │14129│9234 │- │1.548 │4.024,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│307 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │12 │385 │Arabil │Extravilan│14130 │14130│3213 │- │533 │1.385,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA TEOFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│308 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHICA PAULINA; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14131 │14131│4184 │- │693 │1.801,80 │
│ │ │ │ŞTEFAN AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CORBU ANISOARA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│309 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CORBU MARIAN; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14132 │14132│1400 │- │232 │603,20 │
│ │ │ │CORBU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│310 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│COROBEA MARIANA;│12 │385 │Arabil │Extravilan│14133 │14133│1400 │- │232 │603,20 │
│ │ │ │CORBU ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│311 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14134 │14134│1400 │- │232 │603,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IVAN NIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│312 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VENERA; NIŢU │12 │385 │Arabil │Extravilan│14135 │14135│3960 │- │658 │1.710,80 │
│ │ │ │NICOLAE GHERGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢĂ CONSTANTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│313 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14136 │14136│3975 │- │664 │1.726,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│314 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CÎU MARIA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14137 │14137│2000 │- │335 │871,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│315 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│OPRAN LUCICA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14138 │14138│2000 │- │335 │871,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│316 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU ION │12 │385 │Arabil │Extravilan│14139 │14139│5918 │- │991 │2.576,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│317 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CÎU GRIGORE; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14140 │14140│10860 │- │1.811 │4.708,60 │
│ │ │ │POPESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│318 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │12 │385 │Arabil │Extravilan│14141 │14141│6083 │- │1.011 │2.628,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢU D. RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│319 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14142 │14142│4163 │- │688 │1.788,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│320 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ STELIAN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14143 │14143│4193 │- │683 │1.775,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│321 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ GEORGE │12 │385 │Arabil │Extravilan│14144 │14144│4200 │- │673 │1.749,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│322 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│COMUNA LUNCA │12 │385 │Arabil │Extravilan│82078 │82078│2009 │- │318 │826,80 │
│ │ │ │CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│323 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MÎRŢOIU MARIN │12 │385 │Arabil │Extravilan│82079 │82079│6391 │- │995 │2.587,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│324 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU ION │12 │385 │Arabil │Extravilan│14146 │14146│4575 │- │697 │1.812,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│325 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TEODORA; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14147 │14147│4305 │- │649 │1.687,40 │
│ │ │ │COSTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│326 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU ION │12 │385 │Arabil │Extravilan│14148 │14148│4513 │- │673 │1.749,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│327 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14149 │14149│5000 │- │738 │1.918,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DRĂCEA DUMITRA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE PETRE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│328 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DRĂCEA DUMITRA; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14150 │14150│7592 │- │1.106 │2.875,60 │
│ │ │ │ILIE MARIA; BICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELEONORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PREDA ELIDIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│329 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARCU ALINA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14151 │14151│4410 │- │636 │1.653,60 │
│ │ │ │ELENA; PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA CRISTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│330 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIU ILEANA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14152 │14152│4425 │- │634 │1.648,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│331 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SANDU MARIANA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14153 │14153│4455 │- │634 │1.648,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│332 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RĂDULESCU │12 │385 │Arabil │Extravilan│14154 │14154│4463 │- │630 │1.638,00 │
│ │ │ │AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│333 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANTOFI ION; │12 │385 │Arabil │Extravilan│14155 │14155│4792 │- │671 │1.744,60 │
│ │ │ │TRANDAFIR ILEANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│334 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GUŢĂ ION │12 │385 │Arabil │Extravilan│14156 │14156│6000 │- │833 │2.165,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│335 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │12 │385 │Arabil │Extravilan│14157 │14157│4500 │- │620 │1.612,00 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│336 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│EREMIA ELENA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14158 │14158│5782 │- │1.174 │3.052,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│337 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPESCU IOANA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14159 │14159│10830 │- │1.845 │4.797,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│338 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂLAN TRAIAN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14160 │14160│4250 │- │805 │2.093,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│339 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂLAN ION │12 │385 │Arabil │Extravilan│14161 │14161│4300 │- │821 │2.134,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│340 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DRĂCEA MARIA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14162 │14162│4350 │- │840 │2.184,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│341 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PREDA ELENA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14163 │14163│4400 │- │864 │2.246,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│342 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILIE CONSTANTIN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14164 │14164│4450 │- │888 │2.308,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│343 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU LUCIAN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14165 │14165│6300 │- │1.280 │3.328,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│344 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│S.C. VICOST - │12 │385 │Arabil │Extravilan│14166 │14166│4983 │- │962 │2.501,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│345 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SUSMAN DIDINA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14167 │14167│5118 │- │956 │2.485,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│346 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │12 │385 │Arabil │Extravilan│14175 │14175│4158 │- │13 │33,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢU D. NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│347 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILIE MARIN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14174 │14174│3485 │- │136 │353,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│348 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │12 │385 │Arabil │Extravilan│14168 │14168│9345 │- │1.505 │3.913,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢU D. NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│349 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU PENA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14169 │14169│9240 │- │995 │2.587,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│350 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢU ION II │12 │385 │Arabil │Extravilan│14170 │14170│4390 │- │251 │652,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│351 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ILIE MARIN │12 │385 │Arabil │Extravilan│14171 │14171│2610 │- │31 │80,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│352 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TUDOR FLOREA │12 │385 │Arabil │Extravilan│14172 │14172│29200 │- │9 │23,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ROŞU GEORGETA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GEORGESCU │12 │381 │Arabil │Extravilan│14267 │14267│8924 │- │199 │517,40 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GEORGESCU SORIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│354 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GEORGESCU │12 │381 │Arabil │Extravilan│14269 │14269│5508 │- │288 │748,80 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│355 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GEORGESCU MARIA │12 │381 │Livadă │Extravilan│14271 │14271│7371 │- │580 │1.508,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│356 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │12 │381 │Livadă │Extravilan│14275 │14275│20023 │- │3.944 │10.254,40 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│357 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │12 │381 │Livadă │Extravilan│14274 │14274│57047 │- │4.058 │10.550,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│358 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHICAN IOANA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14501 │14501│4400 │- │540 │1.404,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│359 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14500 │14500│5630 │- │715 │1.859,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHICAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│360 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14502 │14502│4991 │- │1.420 │3.692,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│361 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ CONSTANTIN │16 │443 │Arabil │Extravilan│14503 │14503│1650 │- │503 │1.307,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│362 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14504 │14504│2270 │- │694 │1.804,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOLAN MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│363 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BODEA MARIN; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14505 │14505│4000 │- │1.307 │3.398,20 │
│ │ │ │STANCEA FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│364 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA IONEL │16 │443 │Arabil │Extravilan│14506 │14506│2957 │- │997 │2.592,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│365 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU │16 │443 │Arabil │Extravilan│14507 │14507│4275 │- │1.221 │3.174,60 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│366 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14495 │14495│5175 │- │134 │348,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│367 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU MARIN │16 │443 │Arabil │Extravilan│14494 │14494│4611 │- │384 │998,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│368 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA IONEL │16 │443 │Arabil │Extravilan│14508 │14508│2090 │- │516 │1.341,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│369 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA GHEORGHE │16 │443 │Arabil │Extravilan│14509 │14509│3753 │- │785 │2.041,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│370 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA ION │16 │443 │Arabil │Extravilan│14493 │14493│2200 │- │305 │793,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│371 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14492 │14492│2260 │- │416 │1.081,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOMA FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NEACŞU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│372 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTIN; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14510 │14510│2265 │- │410 │1.066,00 │
│ │ │ │PĂDUROIU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINCĂ IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│373 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14511 │14511│5200 │- │746 │1.939,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA A. AURICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│374 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14491 │14491│2240 │- │467 │1.214,20 │
│ │ │ │ŞTEFĂNESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAULINA; PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA; MANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│375 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANTON ILEANA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14490 │14490│3800 │- │1.081 │2.810,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│376 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MERCESCU ELENA; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14512 │14512│3408 │- │347 │902,20 │
│ │ │ │MERCESU EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDEANU ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORBU ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│377 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA IOANA; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14489 │14489│3800 │- │1.393 │3.621,80 │
│ │ │ │DINCĂ FLOAREA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢĂ RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│378 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14513 │14513│5000 │- │430 │1.118,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA R. ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│379 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14514 │14514│5000 │- │328 │852,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PENESCU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│380 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIŢAN GHEORGHE;│16 │443 │Arabil │Extravilan│14488 │14488│886 │- │374 │972,40 │
│ │ │ │CHIŢAN FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│381 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│U.A.T. LUNCA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14487 │14487│2120 │- │978 │2.542,80 │
│ │ │ │CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│382 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │16 │443 │Arabil │Extravilan│14486 │14486│2588 │- │1.348 │3.504,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CÎU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│383 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PENESCU IOANA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14515 │14515│4129 │- │204 │530,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│384 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU MARIN │16 │443 │Arabil │Extravilan│14516 │14516│5610 │- │249 │647,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│385 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ ILEANA; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14517 │14517│5800 │- │249 │647,40 │
│ │ │ │COSTACHE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│386 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │16 │443 │Arabil │Extravilan│14518 │14518│3430 │- │80 │208,00 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│387 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ FLOREA │16 │444 │Arabil │Extravilan│14519 │14519│5200 │- │19 │49,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│388 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │16 │443 │Arabil │Extravilan│14485 │14485│5200 │- │3.568 │9.276,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│389 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14524 │14524│11912 │- │7 │18,20 │
│ │ │ │SILVEANU GOGU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVEANU I. ION;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDEANU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│390 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │16 │443 │Arabil │Extravilan│14525 │14525│4884 │- │130 │338,00 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│391 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ FLOREA; │16 │443 │Arabil │Extravilan│14526 │14526│5527 │- │251 │652,60 │
│ │ │ │TUDOR DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│392 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │16 │443 │Arabil │Extravilan│14527 │14527│5371 │- │378 │982,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│393 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BAICEA FLOREA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14528 │14528│5119 │- │161 │418,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│394 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BAICEA GHEORGHE │16 │443 │Arabil │Extravilan│14529 │14529│5119 │- │33 │85,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│395 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │16 │443 │Arabil │Extravilan│14484 │14484│10000 │- │4.727 │12.290,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│396 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TRACHE IONELA │16 │443 │Arabil │Extravilan│14482 │14482│2500 │- │648 │1.684,80 │
│ │ │ │RALUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│397 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │458 │Arabil │Extravilan│8714 │8714 │2000 │- │82 │213,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│398 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │458 │Arabil │Extravilan│8715 │8715 │2980 │- │593 │1.541,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDEANU ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢĂ RADA; CORBU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│399 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ELENA; POPA │18 │458 │Arabil │Extravilan│8716 │8716 │2700 │- │474 │1.232,40 │
│ │ │ │IOANA; DINCĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│400 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │458 │Arabil │Extravilan│8717 │8717 │7500 │- │1.347 │3.502,20 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINCĂ M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│401 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CHIŢAN GHEORGHE;│18 │458 │Arabil │Extravilan│8718 │8718 │2432 │- │414 │1.076,40 │
│ │ │ │CHIŢAN FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│402 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA MARIN; POPA│18 │458 │Arabil │Extravilan│8719 │8719 │2900 │- │541 │1.406,60 │
│ │ │ │AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│403 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │458 │Arabil │Extravilan│8720 │8720 │5056 │- │1.268 │3.296,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CÎU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│404 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MÎRŢOIU IOANA │18 │458 │Arabil │Extravilan│8534 │8534 │10000 │- │3.399 │8.837,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│405 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TĂNASE ELENA │18 │458 │Arabil │Extravilan│8535 │8535 │1000 │- │252 │655,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│406 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CINCĂ MARIN │18 │458 │Arabil │Extravilan│8536 │8536 │2100 │- │507 │1.318,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│407 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RIZEA NICOLAE │18 │458 │Arabil │Extravilan│8537 │8537 │2816 │- │680 │1.768,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│408 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │458 │Arabil │Extravilan│8538 │8538 │1270 │- │307 │798,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│409 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STANCU ION │18 │458 │Arabil │Extravilan│8539 │8539 │1799 │- │437 │1.136,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│410 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CINCĂ MARIN │18 │458 │Arabil │Extravilan│8540 │8540 │4000 │- │978 │2.542,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│411 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │458 │Arabil │Extravilan│8541 │8541 │7329 │- │1.977 │5.140,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│412 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │460 │Arabil │Extravilan│8542 │8542 │4256 │- │1.136 │2.953,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│413 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CAPATINA │18 │458 │Arabil │Extravilan│8543 │8543 │4960 │- │1.960 │5.096,00 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│414 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │461 │Păşune │Extravilan│8547 │8547 │1748 │- │118 │230,10 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDEANU AURICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│415 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CĂLIN ION │18 │458 │Arabil │Extravilan│8613 │8613 │2100 │- │806 │2.095,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│416 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARIA; CĂPRARU │18 │458 │Fâneaţă │Extravilan│8544 │8544 │1900 │- │596 │1.162,20 │
│ │ │ │DOINA; COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│417 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │458 │Fâneaţă │Extravilan│8545 │8545 │6090 │- │2.328 │4.539,60 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│418 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │460 │Păşune │Extravilan│8546 │8546 │7358 │- │354 │690,30 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │18 │458 │Arabil │Extravilan│8558 │8558 │4325 │- │2.069 │5.379,40 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│419 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ENE C. RADA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR D. ILEANA;│18 │458 │Păşune │Extravilan│8558 │8558 │4325 │- │528 │1.029,60 │
│ │ │ │CÎRSTEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │18 │458 │Arabil │Extravilan│8560 │8560 │3000 │- │935 │2.431,00 │
│420 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU ION ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │18 │458; 461 │Păşune │Extravilan│8560 │8560 │3000 │- │157 │306,15 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│421 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │458 │Arabil │Extravilan│8562 │8562 │3081 │- │652 │1.695,20 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BĂLAN FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│422 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │18 │458 │Arabil │Extravilan│8564 │8564 │3468 │- │68 │176,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢĂ ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│423 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │18 │462 │Păşune │Extravilan│8604 │8604 │9131 │- │2.571 │5.013,45 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │884; 887;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│424 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │40 │890; 891;│Arabil │Extravilan│5403 │5403 │9200 │- │7 │18,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │897 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│425 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │40 │897 │Arabil │Extravilan│5402 │5402 │7220 │- │268 │696,80 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SILVEANU ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│426 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SILVEANU PĂUNEL-│40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5431 │5431 │7500 │- │144 │374,40 │
│ │ │ │ROMICĂ; SILVEANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│427 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOARÂ IOANA │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5432 │5432 │10472 │- │218 │566,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│428 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BĂDESCU │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5433 │5433 │6453 │- │136 │353,60 │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PĂDUROIU MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│429 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ IOANA; │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5434 │5434 │6000 │- │125 │325,00 │
│ │ │ │NEACŞU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│430 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5435 │5435 │8348 │- │184 │478,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDEANU ST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│431 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5436 │5436 │5282 │- │115 │299,00 │
│ │ │ │COSTACHE ILINCA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIŢĂ MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│432 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5437 │5437 │4400 │- │100 │260,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA M. AURICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│433 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CONSTANTINESCU │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5438 │5438 │4600 │- │104 │270,40 │
│ │ │ │GHIORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│434 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BODEA MARIN; │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5439 │5439 │2500 │- │57 │148,20 │
│ │ │ │STANCEA FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│435 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GUŢĂ IOANA │40 │880; 884 │Arabil │Extravilan│5440 │5440 │9500 │- │219 │569,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│436 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CINCĂ MARIN │40 │880 │Arabil │Extravilan│5441 │5441 │10000 │- │242 │629,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│437 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA ION │40 │880 │Arabil │Extravilan│5442 │5442 │10000 │- │197 │512,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│438 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ CONSTANTIN │40 │880 │Arabil │Extravilan│5443 │5443 │2147 │- │24 │62,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│439 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5444 │5444 │2500 │- │18 │46,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOLAN MARIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│440 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │40 │880 │Arabil │Extravilan│5445 │5445 │2604 │- │6 │15,60 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│441 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│RIZEA NICOLAE │40 │880 │Arabil │Extravilan│5449 │5449 │5000 │- │9 │23,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│442 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5450 │5450 │4874 │- │28 │72,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│443 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│VASILICA; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5451 │5451 │4993 │- │11 │28,60 │
│ │ │ │APOSTOLU MARCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │879, 881,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│444 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │40 │882, 883,│Păşune │Extravilan│5457 │5457 │10006 │- │3.671 │7.158,45 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │885 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│445 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5454 │5454 │8450 │- │110 │286,00 │
│ │ │ │STEFANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAULINA; PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA; MANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│446 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PREDA ILIE │40 │880 │Arabil │Extravilan│5455 │5455 │2500 │- │124 │322,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│447 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA MARIA; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5456 │5456 │9498 │- │1.143 │2.971,80 │
│ │ │ │NICOLESCU ILEANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA FLOAREA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│448 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLESCU RADU; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5473 │5473 │4250 │- │866 │2.251,60 │
│ │ │ │NICOLESCU ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│449 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5474 │5474 │4250 │- │825 │2.145,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│450 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA FLOAREA; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5475 │5475 │2125 │- │398 │1.034,80 │
│ │ │ │NICOLESCU RADU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│451 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STAN FLOREA; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5458 │5458 │10500 │- │1.941 │5.046,60 │
│ │ │ │JIANU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│452 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANTON IONEL │40 │880 │Arabil │Extravilan│5459 │5459 │9800 │- │1.738 │4.518,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│453 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│POPA MIHAI │40 │880 │Arabil │Extravilan│5460 │5460 │7438 │- │1.282 │3.333,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│454 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5461 │5461 │2530 │- │436 │1.133,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA R. ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│455 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BICA ILIE │40 │880 │Arabil │Extravilan│5462 │5462 │10000 │- │1.697 │4.412,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TUDOR ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂPĂŢÎNĂ MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│456 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ION VASILICA; │40 │880 │Arabil │Extravilan│5463 │5463 │2500 │- │416 │1.081,60 │
│ │ │ │OARNĂ ILIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOLAN RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│457 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5464 │5464 │2500 │- │383 │995,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│458 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5465 │5465 │2500 │- │387 │1.006,20 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂPĂŢÎNĂ MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│459 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU MARIN │40 │880 │Arabil │Extravilan│5466 │5466 │2500 │- │389 │1.011,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│460 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5467 │5467 │2500 │- │385 │1.001,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDEANU A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│461 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │40 │880 │Arabil │Extravilan│5468 │5468 │2850 │- │439 │1.141,40 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│462 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARIA; CĂPRARU │40 │880 │Arabil │Extravilan│5469 │5469 │4400 │- │678 │1.762,80 │
│ │ │ │DOINA; COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│463 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5470 │5470 │4400 │- │663 │1.723,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHICA C. ION I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│464 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │40 │880 │Arabil │Extravilan│5471 │5471 │4800 │- │760 │1.976,00 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA PÎRVU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│465 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│COSTACHE ILIE; │40 │880 │Arabil │Extravilan│82006 │82006│3500 │- │505 │1.313,00 │
│ │ │ │COSTACHE MARIETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│466 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DUŢĂ ILINCA │40 │876 │Arabil │Extravilan│6542 │6542 │3950 │- │1.666 │4.331,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│467 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU │40 │876 │Arabil │Extravilan│6543 │6543 │3870 │- │1.752 │4.555,20 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│468 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SILVEANU IOANA │40 │876 │Arabil │Extravilan│6544 │6544 │3870 │- │1.765 │4.589,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│469 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARIN ANGHEL │40 │876 │Arabil │Extravilan│6545 │6545 │7500 │- │1.986 │5.163,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│470 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CARAPANCEA │40 │876 │Arabil │Extravilan│6554 │6554 │6224 │- │52 │135,20 │
│ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│471 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MIU ION │41 │905 │Arabil │Extravilan│5527 │5527 │4800 │- │2 │5,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│472 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TRANDAFIR │41 │905 │Arabil │Extravilan│5528 │5528 │2452 │- │62 │161,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│473 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA IOANA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5529 │5529 │2600 │- │156 │405,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│474 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │41 │905 │Arabil │Extravilan│5530 │5530 │5000 │- │557 │1.448,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ENACHE ADRIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│475 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENACHE CECILIA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5531 │5531 │4996 │- │881 │2.290,60 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│476 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│STÎRCEANU ION │41 │905 │Arabil │Extravilan│5532 │5532 │5000 │- │979 │2.545,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│477 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │41 │905 │Arabil │Extravilan│5533 │5533 │5000 │- │1.011 │2.628,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂDUROIU D. STAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│478 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ IOANA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5534 │5534 │4600 │- │963 │2.503,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ENACHE ADRIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│479 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENACHE CECILIA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5535 │5535 │8280 │- │1.807 │4.698,20 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│480 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PREDA ION; PREDA│41 │905 │Arabil │Extravilan│5536 │5536 │6762 │- │1.544 │4.014,40 │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│481 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CICU ELENA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5537 │5537 │3878 │- │917 │2.384,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│482 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ŢĂNDĂRICĂ │41 │905 │Arabil │Extravilan│5538 │5538 │3500 │- │886 │2.303,60 │
│ │ │ │NECULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│483 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BAICEA GEORGICĂ │41 │905 │Arabil │Extravilan│5539 │5539 │7500 │- │2.041 │5.306,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│484 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BICA ILIE │41 │905 │Arabil │Extravilan│5540 │5540 │5000 │- │1.426 │3.707,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│485 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CAPATINA ION │41 │905 │Arabil │Extravilan│5541 │5541 │2500 │- │729 │1.895,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│486 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CĂPĂŢÂNĂ ILIE │41 │905 │Arabil │Extravilan│5580 │5580 │2500 │- │728 │1.892,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│487 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CAPATINA │41 │905 │Arabil │Extravilan│5542 │5542 │3900 │- │960 │2.496,00 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│488 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │41 │905 │Arabil │Extravilan│5543 │5543 │7600 │- │1.050 │2.730,00 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│489 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCA FLOREA; │41 │905 │Arabil │Extravilan│5544 │5544 │7893 │- │203 │527,80 │
│ │ │ │TUDOR DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│490 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│U.A.T. LUNCA │41 │906; 909 │Pădure │Extravilan│5575 │5575 │11111 │- │4.153 │8.098,35 │
│ │ │ │CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│491 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GEORGESCU MARIA │41 │912 │Arabil │Extravilan│5595 │5595 │13279 │- │99 │257,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│492 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│IVAN MARIN │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6480 │6480 │16200 │- │1.845 │4.797,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│493 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PENESCU IOANA │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6481 │6481 │15000 │- │2.104 │5.470,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│494 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARIUS; │39 │861 │Arabil │Extravilan│6482 │6482 │7500 │- │1.031 │2.680,60 │
│ │ │ │DUMITRACHE ANA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│495 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SILVEANU IONEL │39 │861 │Arabil │Extravilan│6483 │6483 │3750 │- │507 │1.318,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│496 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│SILVEANU IONEL- │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6484 │6484 │3750 │- │500 │1.300,00 │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│497 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BÎCĂ MARIN │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6485 │6485 │9400 │- │1.024 │2.662,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│498 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PIŢIGOI MIHAI │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6486 │6486 │15000 │- │1.617 │4.204,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│499 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENE DUMITRU; │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6487 │6487 │6886 │- │703 │1.827,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│500 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TĂNASE ILINCA │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6488 │6488 │4800 │- │481 │1.250,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│501 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TUDOR FLOREA; │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6489 │6489 │17204 │- │1.679 │4.365,40 │
│ │ │ │TUDOR GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│502 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENE DUMITRU │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6490 │6490 │10581 │- │1.013 │2.633,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│503 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DINCĂ VIOLETA │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6491 │6491 │29000 │- │2.658 │6.910,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│504 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENE ILIE │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6492 │6492 │4713 │- │409 │1.063,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│505 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANCA MARIAN │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6493 │6493 │41448 │- │3.481 │9.050,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREI ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│506 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│CIOBANU IOANA; │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6494 │6494 │10000 │- │836 │2.173,60 │
│ │ │ │ION STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│507 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ION FLOREA │39 │861; 862 │Arabil │Extravilan│6495 │6495 │6200 │- │519 │1.349,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│508 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BADEA GHEORGHE │39 │861 │Arabil │Extravilan│6496 │6496 │11300 │- │934 │2.428,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│509 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BURDEANU ION │39 │861 │Arabil │Extravilan│6497 │6497 │10077 │- │834 │2.168,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│510 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NIŢĂ IOANA │39 │861 │Arabil │Extravilan│6498 │6498 │5930 │- │493 │1.281,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│511 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ONCESCU GHEORGHE│39 │861; 862/│Arabil │Extravilan│6499 │6499 │18500 │- │1.538 │3.998,80 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│512 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANDREI GHEORGHE │39 │861; 862/│Arabil │Extravilan│6500 │6500 │19877 │- │1.675 │4.355,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ENACHE ADRIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│513 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENACHE CECILIA │39 │861 │Arabil │Extravilan│6501 │6501 │25925 │- │2.298 │5.974,80 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│514 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │39 │861; 863 │Arabil │Extravilan│6502 │6502 │9000 │- │819 │2.129,40 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JIANU ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DAVID MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│515 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│DAVID MAGDALENA;│39 │861; 863 │Arabil │Extravilan│6503 │6503 │34117 │- │3.972 │10.327,20 │
│ │ │ │DAVID SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│516 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ADMINISTRATIV- │39 │861 │Arabil │Extravilan│6540 │6540 │2904 │- │1.252 │3.255,20 │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│517 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │39 │843 │Arabil │Extravilan│6449 │6449 │1500 │- │6 │15,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂUN ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│518 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│PĂUN GHERGHINA │39 │843 │Arabil │Extravilan│6450 │6450 │2069 │- │302 │785,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│519 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│NICOLAE MAXIM │39 │843 │Arabil │Extravilan│6451 │6451 │3700 │- │537 │1.396,20 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│520 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BUCEA GHEORGHIŢA│39 │843 │Arabil │Extravilan│6452 │6452 │9567 │- │1.429 │3.715,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│521 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ANDREI GHEORGHE │39 │843 │Arabil │Extravilan│6453 │6453 │6193 │- │864 │2.246,40 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│522 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │39 │843 │Arabil │Extravilan│6454 │6454 │13230 │- │1.971 │5.124,60 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENE GR. MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│523 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TULEAN ION │39 │843 │Arabil │Extravilan│6455 │6455 │5605 │- │795 │2.067,00 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TERITORIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│524 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│LUNCA CORBULUI; │39 │843 │Arabil │Extravilan│6456 │6456 │10034 │- │1.453 │3.777,80 │
│ │ │ │ION A. GHEORGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION ILIE; MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADA; PĂDUROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│525 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│GHICAN ILIE │39 │843 │Arabil │Extravilan│6457 │6457 │7790 │- │1.381 │3.590,60 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│526 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TULEAN ION │39 │843 │Arabil │Extravilan│6458 │6458 │13110 │- │363 │943,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│527 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│TERITORIALĂ │39 │843 │Arabil │Extravilan│6459 │6459 │6500 │- │938 │2.438,80 │
│ │ │ │LUNCA CORBULUI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHICAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│528 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│BICA PÎRVA │39 │843 │Arabil │Extravilan│6460 │6460 │2500 │- │353 │917,80 │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│529 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│MARILENA; │39 │843 │Arabil │Extravilan│6461 │6461 │2803 │- │392 │1.019,20 │
│ │ │ │DUMITRU GEORGETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ENACHE ADRIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│530 │ARGEŞ │LUNCA CORBULUI│ENACHE CECILIA │39 │843 │Arabil │Extravilan│6462 │6462 │2803 │- │389 │1.011,40 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──&#