Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 444 din 4 iunie 2020  privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 444 din 4 iunie 2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 488 din 10 iunie 2020
    În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi în vederea asigurării accesului la baza de date prevăzută la art. 35 din respectivul regulament,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Prezenta hotărâre desemnează biroul unic de legătură şi autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, responsabile cu accesarea directă a bazei de date prevăzute la art. 35 din Regulament.

    ART. 3
    (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor drept birou unic de legătură, astfel cum este definit la art. 3 pct. (7) din Regulament.
    (2) Autorităţile competente, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. (6) din Regulament, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 4
    (1) Autorităţile competente notifică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale punctelor de contact din structurile proprii care accesează baza de date prevăzută în art. 35 din Regulament fără întârziere, dar nu mai mult de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Autorităţile competente notifică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor orice modificări ale datelor de identificare ale punctelor de contact, fără întârziere, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Valentina Veronica Mitran Piticu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Tudor Polak,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 iunie 2020.
    Nr. 444.
    ANEXA 1

    AUTORITĂŢILE NAŢIONALE COMPETENTE,
    desemnate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

┌────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Directiva │Legislaţia │Autorităţi │
│crt.│transpusă │naţională │competente │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2005/29/│ │ │
│ │CE a Parlamentului│ │ │
│ │European şi a │ │ │
│ │Consiliului din 11│ │ │
│ │mai 2005 privind │ │ │
│ │practicile │ │ │
│ │comerciale │Legea nr. 363/ │ │
│ │neloiale ale │2007 privind │ │
│ │întreprinderilor │combaterea │ │
│ │de pe piaţa │practicilor │ │
│ │internă faţă de │incorecte ale │ │
│ │consumatori şi de │comercianţilor │ │
│ │modificare a │în relaţia cu │ │
│ │Directivei 84/450/│consumatorii şi │ │
│ │CEE a Consiliului,│armonizarea │ │
│ │a Directivelor 97/│reglementărilor │ │
│ │7/CE, 98/27/CE şi │cu legislaţia │Autoritatea │
│ │2002/65/CE ale │europeană │Naţională pentru│
│1. │Parlamentului │privind │Protecţia │
│ │European şi ale │protecţia │Consumatorilor │
│ │Consiliului şi a │consumatorilor, │ │
│ │Regulamentului │publicată în │ │
│ │(CE) nr. 2.006/ │Monitorul │ │
│ │2004 al │Oficial al │ │
│ │Parlamentului │României, Partea│ │
│ │European şi al │I, nr. 899 din │ │
│ │Consiliului │28 decembrie │ │
│ │(„Directiva │2007, cu │ │
│ │privind practicile│modificările şi │ │
│ │comerciale │completările │ │
│ │neloiale“), │ulterioare │ │
│ │publicată în │ │ │
│ │Jurnalul Oficial │ │ │
│ │al Uniunii │ │ │
│ │Europene (JOUE), │ │ │
│ │seria L, nr. 149 │ │ │
│ │din 11 iunie 2005 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │Directiva 2008/48/│urgenţă a │ │
│ │CE a Parlamentului│Guvernului nr. │ │
│ │European şi a │50/2010 privind │ │
│ │Consiliului din 23│contractele de │ │
│ │aprilie 2008 │credit pentru │ │
│ │privind │consumatori, │ │
│ │contractele de │publicată în │ │
│ │credit pentru │Monitorul │Autoritatea │
│ │consumatori şi de │Oficial al │Naţională pentru│
│2. │abrogare a │României, Partea│Protecţia │
│ │Directivei 87/102/│I, nr. 389 din │Consumatorilor │
│ │CEE a Consiliului,│11 iunie 2010, │ │
│ │publicată în │aprobată cu │ │
│ │Jurnalul Oficial │modificări şi │ │
│ │al Uniunii │completări prin │ │
│ │Europene (JOUE), │Legea nr. 288/ │ │
│ │seria L, nr. 133 │2010, cu │ │
│ │din 22 mai 2008 │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Legea │ │
│ │ │audiovizualului │ │
│ │ │nr. 504/2002, │ │
│ │ │publicată în │ │
│ │ │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 534 din │ │
│ │Directiva 2010/13/│22 iulie 2002, │ │
│ │UE a Parlamentului│cu modificările │ │
│ │European şi a │şi completările │ │
│ │Consiliului din 10│ulterioare │ │
│ │martie 2010 │Decizia │ │
│ │privind │Consiliului │ │
│ │coordonarea │Naţional al │ │
│ │anumitor │Audiovizualului │ │
│ │dispoziţii │nr. 220/2011 │ │
│ │stabilite prin │privind Codul de│ │
│ │acte cu putere de │reglementare a │ │
│ │lege sau acte │conţinutului │ │
│ │administrative în │audiovizual, │ │
│ │cadrul statelor │publicată în │ │
│ │membre cu privire │Monitorul │Consiliul │
│3. │la furnizarea de │Oficial al │Naţional al │
│ │servicii │României, Partea│Audiovizualului │
│ │mass-media │I, nr. 174 din │ │
│ │audiovizuale │11 martie 2011, │ │
│ │(Directiva │cu modificările │ │
│ │serviciilor │şi completările │ │
│ │mass-media │ulterioare │ │
│ │audiovizuale), │Decizia │ │
│ │publicată în │Consiliului │ │
│ │Jurnalul Oficial │Naţional al │ │
│ │al Uniunii │Audiovizualului │ │
│ │Europene (JOUE), │nr. 320/2012 │ │
│ │seria L, nr. 95 │privind │ │
│ │din 15 aprilie │furnizarea │ │
│ │2010, art. 9, 10, │serviciilor │ │
│ │11, 19-26. │media │ │
│ │ │audiovizuale la │ │
│ │ │cerere, │ │
│ │ │publicată în │ │
│ │ │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 434 din │ │
│ │ │30 iunie 2012. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva (UE) │ │ │
│ │2015/2.302 a │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │
│ │European şi a │ │ │
│ │Consiliului din 25│ │ │
│ │noiembrie 2015 │ │Autoritatea │
│ │privind pachetele │Ordonanţa │Naţională pentru│
│ │de servicii de │Guvernului nr. 2│Protecţia │
│ │călătorie şi │/2018 privind │Consumatorilor │
│ │serviciile de │pachetele de │Ministrul │
│ │călătorie │servicii de │Economiei, │
│ │asociate, de │călătorie şi │Energiei şi │
│ │modificare a │serviciile de │Mediului de │
│ │Regulamentului │călătorie │Afaceri │
│4. │(CE) nr. 2.006/ │asociate, precum│Autoritatea │
│ │2004 şi a │şi pentru │Naţională pentru│
│ │Directivei 2011/83│modificarea unor│Drepturile │
│ │/UE ale │acte normative, │Persoanelor cu │
│ │Parlamentului │publicată în │Dizabilităţi, │
│ │European şi ale │Monitorul │Copii şi Adopţii│
│ │Consiliului şi de │Oficial al │Agenţia │
│ │abrogare a │României, Partea│Naţională pentru│
│ │Directivei 90/314/│I, nr. 728 din │Plăţi şi │
│ │CEE a Consiliului,│23 august 2018 │Inspecţie │
│ │publicată în │ │Socială │
│ │Jurnalul Oficial │ │ │
│ │al Uniunii │ │ │
│ │Europene, seria L,│ │ │
│ │nr. 326 din 11 │ │ │
│ │decembrie 2015 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 93/13/ │Legea nr. 193/ │ │
│ │CEE a Consiliului │2000 privind │ │
│ │din 5 aprilie 1993│clauzele abuzive│ │
│ │privind clauzele │din contractele │ │
│ │în contractele │încheiate între │ │
│ │încheiate cu │profesionişti şi│Autoritatea │
│ │consumatorii, │consumatori, │Naţională pentru│
│5. │publicată în │republicată în │Protecţia │
│ │Jurnalul Oficial │Monitorul │Consumatorilor │
│ │al Comunităţilor │Oficial al │ │
│ │Europene (JOCE), │României, Partea│ │
│ │seria L, nr. 95 │I, nr. 543 din 3│ │
│ │din 21 aprilie │august 2012, cu │ │
│ │1993 │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │14/2011 pentru │ │
│ │Directiva 2008/122│protecţia │ │
│ │/CE a │consumatorilor │ │
│ │Parlamentului │la încheierea şi│ │
│ │European şi a │executarea │ │
│ │Consiliului din 14│contractelor │ │
│ │ianuarie 2009 │privind │ │
│ │privind protecţia │dobândirea │ │
│ │consumatorilor în │dreptului de │ │
│ │ceea ce priveşte │folosinţă pe o │ │
│ │anumite aspecte │perioadă │ │
│ │referitoare la │determinată a │ │
│ │contractele │unuia sau a mai │ │
│ │privind dreptul de│multor spaţii de│ │
│ │folosinţă a │cazare, a │ │
│ │bunurilor pe │contractelor pe │Autoritatea │
│6. │durată limitată, │termen lung │Naţională pentru│
│ │la contractele │privind │Protecţia │
│ │privind produsele │dobândirea unor │Consumatorilor │
│ │de vacanţă cu │beneficii pentru│ │
│ │drept de folosinţă│produsele de │ │
│ │pe termen lung, │vacanţă, a │ │
│ │precum şi la │contractelor de │ │
│ │contractele de │revânzare, │ │
│ │revânzare şi de │precum şi a │ │
│ │schimb, publicată │contractelor de │ │
│ │în Jurnalul │schimb, │ │
│ │Oficial al Uniunii│publicată în │ │
│ │Europene (JOUE), │Monitorul │ │
│ │seria L, nr. 33 │Oficial al │ │
│ │din 3 februarie │României, Partea│ │
│ │2009 │I, nr. 134 din │ │
│ │ │22 februarie │ │
│ │ │2011, aprobată │ │
│ │ │cu modificări │ │
│ │ │prin Legea nr. │ │
│ │ │25/2015 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 98/6/CE │Hotărârea │ │
│ │a Parlamentului │Guvernului nr. │ │
│ │European şi a │947/2000 privind│ │
│ │Consiliului din 16│modalitatea de │ │
│ │februarie 1988 │indicare a │ │
│ │privind protecţia │preţurilor │ │
│ │consumatorului │produselor │ │
│ │prin indicarea │oferite │Autoritatea │
│7. │preţurilor │consumatorilor │Naţională pentru│
│ │produselor oferite│spre vânzare, │Protecţia │
│ │consumatorilor, │republicată în │Consumatorilor │
│ │publicată în │Monitorul │ │
│ │Jurnalul Oficial │Oficial al │ │
│ │al Comunităţilor │României, Partea│ │
│ │Europene (JOCE), │I, nr. 643 din 9│ │
│ │seria L, nr. 80 │septembrie 2008,│ │
│ │din 18 martie 1998│cu modificările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 1999/44/│Legea nr. 449/ │ │
│ │CE a Parlamentului│2003 privind │ │
│ │European şi a │vânzarea │ │
│ │Consiliului din 25│produselor şi │ │
│ │mai 1999 privind │garanţiile │ │
│ │anumite aspecte │asociate │ │
│ │ale vânzării de │acestora, │Autoritatea │
│8. │bunuri de consum │republicată în │Naţională pentru│
│ │şi garanţiile │Monitorul │Protecţia │
│ │conexe, publicată │Oficial al │Consumatorilor │
│ │în Jurnalul │României, Partea│ │
│ │Oficial al │I, nr. 347 din 6│ │
│ │Comunităţilor │mai 2008, cu │ │
│ │Europene (JOCE), │modificările şi │ │
│ │seria L, nr. 171 │completările │ │
│ │din 7 iulie 1999 │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2000/31/│ │ │
│ │CE a Parlamentului│ │ │
│ │European şi a │ │ │
│ │Consiliului din 8 │ │ │
│ │iunie 2000 privind│ │ │
│ │anumite aspecte │Legea nr. 365/ │ │
│ │juridice ale │2002 privind │Autoritatea │
│ │serviciilor │comerţul │pentru │
│ │societăţii │electronic, │Digitalizarea │
│ │informaţionale, în│republicată în │României │
│ │special ale │Monitorul │Ministerul │
│9. │comerţului │Oficial al │Afacerilor │
│ │electronic, pe │României, Partea│Interne │
│ │piaţa internă │I, nr. 959 din │Autoritatea │
│ │(„Directiva │29 noiembrie │Naţională pentru│
│ │privind comerţul │2006, cu │Protecţia │
│ │electronic“), │modificările │Consumatorilor │
│ │publicată în │ulterioare │ │
│ │Jurnalul Oficial │ │ │
│ │al Comunităţilor │ │ │
│ │Europene (JOCE), │ │ │
│ │seria L, nr. 178 │ │ │
│ │din 17 iulie 2000 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2001/83/│ │ │
│ │CE a Parlamentului│ │ │
│ │European şi a │ │ │
│ │Consiliului din 6 │ │ │
│ │noiembrie 2001 de │ │ │
│ │instituire a unui │ │ │
│ │cod comunitar cu │ │ │
│ │privire la │Legea nr. 95/ │ │
│ │medicamentele de │2006 privind │ │
│ │uz uman, publicată│reforma în │ │
│ │în Jurnalul │domeniul │Agenţia │
│ │Oficial al │sănătăţii, │Naţională a │
│ │Comunităţilor │republicată în │Medicamentului │
│10. │Europene (JOCE), │Monitorul │şi a │
│ │seria L, nr. 311 │Oficial al │Dispozitivelor │
│ │din 28 noiembrie │României, Partea│Medicale din │
│ │2001; de la art. │I, nr. 652 din │România │
│ │86 la 100, │28 august 2015, │ │
│ │directivă │cu modificările │ │
│ │consolidată prin │şi completările │ │
│ │Directiva 2004/27/│ulterioare │ │
│ │CE, publicată în │ │ │
│ │Jurnalul Oficial │ │ │
│ │al Uniunii │ │ │
│ │Europene (JOUE) │ │ │
│ │seria L, nr. 136 │ │ │
│ │din 30 aprilie │ │ │
│ │2004 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2002/65/│ │ │
│ │CE a Parlamentului│ │ │
│ │European şi a │Ordonanţa │ │
│ │Consiliului din 23│Guvernului nr. │ │
│ │septembrie 2002 │85/2004 privind │ │
│ │privind │protecţia │ │
│ │comercializarea la│consumatorilor │ │
│ │distanţă a │la încheierea şi│ │
│ │serviciilor │executarea │ │
│ │financiare de │contractelor la │ │
│ │consum şi de │distanţă privind│Autoritatea │
│11. │modificare a │serviciile │Naţională pentru│
│ │Directivei │financiare, │Protecţia │
│ │Consiliului 90/619│republicată în │Consumatorilor │
│ │/CEE şi a │Monitorul │ │
│ │directivelor 97/7/│Oficial al │ │
│ │CE şi 98/27/CE, │României, Partea│ │
│ │publicată în │I, nr. 365 din │ │
│ │Jurnalul Oficial │13 mai 2008, cu │ │
│ │al Comunităţilor │modificările şi │ │
│ │Europene (JOCE), │completările │ │
│ │seria L, nr. 271 │ulterioare │ │
│ │din 9 octombrie │ │ │
│ │2002 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │1.912/2006 │ │
│ │ │privind │ │
│ │Regulamentul (CE) │stabilirea unor │ │
│ │nr. 261/2004 al │măsuri pentru │ │
│ │Parlamentului │asigurarea │ │
│ │European şi al │aplicării │ │
│ │Consiliului din 11│Regulamentului │ │
│ │februarie 2004 de │(CE) nr. 261/ │ │
│ │stabilire a unor │2004 al │ │
│ │norme comune în │Parlamentului │ │
│ │materie de │European şi al │ │
│ │compensare şi de │Consiliului din │ │
│ │asistenţă a │11 februarie │Autoritatea │
│ │pasagerilor în │2004, care │Naţională pentru│
│ │eventualitatea │stabileşte │Protecţia │
│ │refuzului la │reguli comune │Consumatorilor │
│12. │îmbarcare şi │privind │Ministerul │
│ │anulării sau │compensarea şi │Transporturilor,│
│ │întârzierii │asistenţa │Infrastructurii │
│ │prelungite a │acordate │şi │
│ │zborurilor şi de │pasagerilor în │Comunicaţiilor │
│ │abrogare a │cazul refuzului │ │
│ │Regulamentului │la îmbarcare şi │ │
│ │(CEE) nr. 295/91, │al anulării sau │ │
│ │publicat în │întârzierii │ │
│ │Jurnalul Oficial │zborurilor şi │ │
│ │al Uniunii │care abrogă │ │
│ │Europene (JOUE), │Regulamentul │ │
│ │seria L, nr. 46 │(CEE) nr. 295/ │ │
│ │din 17 februarie │91, publicată în│ │
│ │2004 │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 1.050 din│ │
│ │ │29 decembrie │ │
│ │ │2006 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2006/114│ │ │
│ │/CE a │Legea nr. 158/ │ │
│ │Parlamentului │2008 privind │ │
│ │European şi a │publicitatea │ │
│ │Consiliului din 12│înşelătoare şi │ │
│ │decembrie 2006 │publicitatea │ │
│ │privind │comparativă, │ │
│ │publicitatea │republicată în │Autoritatea │
│ │înşelătoare şi │Monitorul │Naţională pentru│
│13. │comparativă, │Oficial al │Protecţia │
│ │publicată în │României, Partea│Consumatorilor │
│ │Jurnalul Oficial │I, nr. 454 din │ │
│ │al Uniunii │24 iulie 2013, │ │
│ │Europene (JOUE), │art. 1, art. 3 │ │
│ │seria L, nr. 376 │lit. c), art. │ │
│ │din 27 decembrie │6-14 alin. (1), │ │
│ │2006, art. 1, art.│art. 15-22 │ │
│ │2 lit. (c), art. │ │ │
│ │4, 5, 6, 7, 8 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2002/58/│Legea nr. 506/ │ │
│ │CE a Parlamentului│2004 privind │ │
│ │European şi a │prelucrarea │ │
│ │Consiliului din 12│datelor cu │ │
│ │iulie 2002 privind│caracter │ │
│ │prelucrarea │personal şi │ │
│ │datelor personale │protecţia vieţii│ │
│ │şi protejarea │private în │ │
│ │confidenţialităţii│sectorul │Autoritatea │
│ │în sectorul │comunicaţiilor │Naţională de │
│ │comunicaţiilor │electronice, │Supraveghere a │
│14. │publice (Directiva│publicată în │Prelucrării │
│ │asupra │Monitorul │Datelor cu │
│ │confidenţialităţii│Oficial al │Caracter │
│ │şi comunicaţiilor │României, Partea│Personal │
│ │electronice), │I, nr. 1.101 din│ │
│ │publicată în │25 noiembrie │ │
│ │Jurnalul Oficial │2004, cu │ │
│ │al Comunităţilor │modificările şi │ │
│ │Europene (JOCE), │completările │ │
│ │seria L, nr. 201 │ulterioare, art.│ │
│ │din 31 iulie 2002,│12 │ │
│ │articolul 13 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │425/2013 privind│ │
│ │ │stabilirea unor │ │
│ │Regulamentul (UE) │măsuri pentru │ │
│ │nr. 181/2011 al │asigurarea │ │
│ │Parlamentului │aplicării │ │
│ │European şi al │Regulamentului │ │
│ │Consiliului din 16│(UE) nr. 181/ │ │
│ │februarie 2011 │2011 al │Inspectoratul de│
│ │privind drepturile│Parlamentului │Stat pentru │
│ │pasagerilor care │European şi al │Controlul în │
│ │călătoresc cu │Consiliului din │Transportul │
│ │autobuzul şi │16 februarie │Rutier │
│15. │autocarul şi de │2011 privind │Ministerul │
│ │modificare a │drepturile │Economiei, │
│ │Regulamentului │pasagerilor care│Energiei şi │
│ │(CE) nr. 2.006/ │călătoresc cu │Mediului de │
│ │2004, publicat în │autobuzul şi │Afaceri │
│ │Jurnalul Oficial │autocarul şi de │ │
│ │al Uniunii │modificare a │ │
│ │Europene (JOUE), │Regulamentului │ │
│ │seria L, nr. 55 │(CE) nr. 2.006/ │ │
│ │din 28 februarie │2004, publicată │ │
│ │2011 │în Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 401 din 3│ │
│ │ │iulie 2013 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2011/83/│ │ │
│ │UE a Parlamentului│Ordonanţa de │ │
│ │European şi a │urgenţă a │ │
│ │Consiliului din 25│Guvernului nr. │ │
│ │octombrie 2011 │34/2014 privind │ │
│ │privind drepturile│drepturile │ │
│ │consumatorilor, de│consumatorilor │ │
│ │modificare a │în cadrul │ │
│ │Directivei 93/13/ │contractelor │ │
│ │CEE a Consiliului │încheiate cu │ │
│ │şi a Directivei │profesioniştii, │Autoritatea │
│ │1999/44/CE a │precum şi pentru│Naţională pentru│
│ │Parlamentului │modificarea şi │Protecţia │
│ │European şi a │completarea unor│Consumatorilor │
│16. │Consiliului şi de │acte normative, │Autoritatea │
│ │abrogare a │publicată în │Naţională pentru│
│ │Directivei 85/577/│Monitorul │Administrare şi │
│ │CEE a Consiliului │Oficial al │Reglementare în │
│ │şi a Directivei 97│României, Partea│Comunicaţii │
│ │/7/CE a │I, nr. 427 din │ │
│ │Parlamentului │11 iunie 2014, │ │
│ │European şi a │aprobată cu │ │
│ │Consiliului, │modificări prin │ │
│ │publicată în │Legea nr. 157/ │ │
│ │Jurnalul Oficial │2015, cu │ │
│ │al Uniunii │modificările şi │ │
│ │Europene (JOUE), │completările │ │
│ │seria L, nr. 304 │ulterioare │ │
│ │din 22 noiembrie │ │ │
│ │2011 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │1.061/2013 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │stabilirea unor │ │
│ │Regulamentul (UE) │măsuri pentru │ │
│ │nr. 1.177/2010 al │asigurarea │ │
│ │Parlamentului │aplicării │ │
│ │European şi al │Regulamentului │ │
│ │Consiliului din 24│(UE) nr. 1.177/ │ │
│ │noiembrie 2010 │2010 al │ │
│ │privind drepturile│Parlamentului │Autoritatea │
│ │pasagerilor care │European şi al │Naţională pentru│
│ │călătoresc pe mare│Consiliului din │Protecţia │
│ │şi pe căi │24 noiembrie │Consumatorilor │
│17. │navigabile │2010 privind │Agenţia │
│ │interioare şi de │drepturile │Naţională pentru│
│ │modificare a │pasagerilor care│Plăţi şi │
│ │Regulamentului │călătoresc pe │Inspecţie │
│ │(CE) nr. 2.006/ │mare şi pe căi │Socială │
│ │2004, publicat în │navigabile │ │
│ │Jurnalul Oficial │interioare şi de│ │
│ │al Uniunii │modificare a │ │
│ │Europene (JOUE), │Regulamentului │ │
│ │seria L, nr. 334 │(CE) nr. 2.006/ │ │
│ │din 17 decembrie │2004, publicată │ │
│ │2010 │în Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 825 din │ │
│ │ │23 decembrie │ │
│ │ │2013 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2013/11/│ │ │
│ │UE a Parlamentului│ │ │
│ │European şi a │ │ │
│ │Consiliului din 21│Ordonanţa │ │
│ │mai 2013 privind │Guvernului nr. │ │
│ │soluţionarea │38/2015 privind │ │
│ │alternativă a │soluţionarea │ │
│ │litigiilor în │alternativă a │ │
│ │materie de consum │litigiilor │ │
│ │şi de modificare a│dintre │ │
│ │Regulamentului │consumatori şi │Autoritatea │
│18. │(CE) nr. 2.006/ │comercianţi, │Naţională pentru│
│ │2004 şi a │publicată în │Protecţia │
│ │Directivei 2009/22│Monitorul │Consumatorilor │
│ │/CE (Directiva │Oficial al │ │
│ │privind SAL în │României, Partea│ │
│ │materie de │I, nr. 654 din │ │
│ │consum), publicată│28 august 2015, │ │
│ │în Jurnalul │cu modificările │ │
│ │Oficial al Uniunii│ulterioare, art.│ │
│ │Europene (JOUE), │25 │ │
│ │seria L, nr. 165 │ │ │
│ │din 18 iunie 2013,│ │ │
│ │art. 13 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) │ │ │
│ │nr. 524/2013 al │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │
│ │European şi al │ │ │
│ │Consiliului din 21│ │ │
│ │mai 2013 privind │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │
│ │online a │ │ │
│ │litigiilor în │ │ │
│ │materie de consum │Ordonanţa │ │
│ │şi de modificare a│Guvernului nr. │Autoritatea │
│ │Regulamentului │38/2015, cu │Naţională pentru│
│19. │(CE) nr. 2.006/ │modificările │Protecţia │
│ │2004 şi a │ulterioare, art.│Consumatorilor │
│ │Directivei 2009/22│33 │ │
│ │/CE (Regulamentul │ │ │
│ │privind SOL în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │consum), publicat │ │ │
│ │în Jurnalul │ │ │
│ │Oficial al Uniunii│ │ │
│ │Europene (JOUE), │ │ │
│ │seria L, nr. 165 │ │ │
│ │din 18 iunie 2013,│ │ │
│ │art. 14 │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │787/2007 privind│ │
│ │ │stabilirea unor │ │
│ │ │măsuri pentru │ │
│ │ │asigurarea │ │
│ │Regulamentul (CE) │aplicării │ │
│ │nr. 1.107/2006 al │Regulamentului │ │
│ │Parlamentului │(CE) nr. 1.107/ │ │
│ │European şi al │2006 al │ │
│ │Consiliului din 5 │Parlamentului │ │
│ │iulie 2006 privind│European şi al │Autoritatea │
│ │drepturile │Consiliului din │Naţională pentru│
│ │persoanelor cu │5 iulie 2006 │Drepturile │
│20. │handicap şi ale │privind │Persoanelor cu │
│ │persoanelor cu │drepturile │Dizabilităţi, │
│ │mobilitate redusă │persoanelor cu │Copii şi Adopţii│
│ │pe durata │handicap şi ale │ │
│ │călătoriei pe │persoanelor cu │ │
│ │calea aerului │mobilitate │ │
│ │(Jurnalul Oficial,│redusă care │ │
│ │seria L, nr. 204, │călătoresc pe │ │
│ │26.7.2006, p. 1). │calea aerului, │ │
│ │ │publicată în │ │
│ │ │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 528 din 3│ │
│ │ │august 2007 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │49/2009 privind │ │
│ │ │libertatea de │ │
│ │ │stabilire a │ │
│ │Directiva 2006/123│prestatorilor de│ │
│ │/CE a │servicii şi │ │
│ │Parlamentului │libertatea de a │ │
│ │European şi a │furniza servicii│ │
│ │Consiliului din 12│în România, │Autoritatea │
│ │decembrie 2006 │publicată în │Naţională pentru│
│21. │privind serviciile│Monitorul │Protecţia │
│ │în cadrul pieţei │Oficial al │Consumatorilor │
│ │interne (Jurnalul │României, Partea│ │
│ │Oficial), seria L,│I, nr. 366 din 1│ │
│ │nr. 376, │iunie 2009, │ │
│ │27.12.2006, p. │aprobată cu │ │
│ │36), art. 20 │modificări şi │ │
│ │ │completări prin │ │
│ │ │Legea nr. 68/ │ │
│ │ │2010, cu │ │
│ │ │modificările │ │
│ │ │ulterioare, art.│ │
│ │ │20 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │1.476/2009 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │stabilirea unor │ │
│ │ │măsuri pentru │ │
│ │ │asigurarea │ │
│ │ │aplicării │ │
│ │Regulamentul (CE) │Regulamentului │ │
│ │nr. 1.371/2007 al │(CE) nr. 1.371/ │ │
│ │Parlamentului │2007 al │ │
│ │European şi al │Parlamentului │ │
│ │Consiliului din 23│European şi al │ │
│ │octombrie 2007 │Consiliului din │ │
│22. │privind drepturile│23 octombrie │Autoritatea │
│ │şi obligaţiile │2007 privind │Feroviară Română│
│ │călătorilor din │drepturile şi │ │
│ │transportul │obligaţiile │ │
│ │feroviar (Jurnalul│călătorilor din │ │
│ │Oficial, seria L, │transportul │ │
│ │nr. 315, │feroviar, │ │
│ │3.12.2007, p. 14) │publicată în │ │
│ │ │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 833 din 3│ │
│ │ │decembrie 2009, │ │
│ │ │cu modificările │ │
│ │ │şi completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │560/2009 privind│ │
│ │ │stabilirea unor │ │
│ │ │măsuri pentru │ │
│ │Regulamentul (CE) │asigurarea │ │
│ │nr. 1.008/2008 al │aplicării │ │
│ │Parlamentului │Regulamentului │ │
│ │European şi al │(CE) nr. 1.008/ │ │
│ │Consiliului din 24│2008 al │ │
│ │septembrie 2008 │Parlamentului │ │
│ │privind normele │European şi al │Autoritatea │
│23. │comune pentru │Consiliului din │Naţională pentru│
│ │operarea │24 septembrie │Protecţia │
│ │serviciilor │2008 privind │Consumatorilor │
│ │aeriene în │normele comune │ │
│ │Comunitate │pentru operarea │ │
│ │(Jurnalul Oficial,│serviciilor │ │
│ │seria L, nr. 293, │aeriene în │ │
│ │31.10.2008, p. 3),│Comunitate, │ │
│ │art. 22, 23 şi 24 │publicată în │ │
│ │ │Monitorul │ │
│ │ │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 340 din │ │
│ │ │21 mai 2009 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2014/92/│Legea nr. 258/ │ │
│ │UE a Parlamentului│2017 privind │ │
│ │European şi a │comparabilitatea│ │
│ │Consiliului din 23│comisioanelor │ │
│ │iulie 2014 privind│aferente │ │
│ │comparabilitatea │conturilor de │ │
│ │comisioanelor │plăţi, │ │
│ │aferente │schimbarea │ │
│ │conturilor de │conturilor de │Autoritatea │
│24. │plăţi, schimbarea │plăţi şi accesul│Naţională pentru│
│ │conturilor de │la conturile de │Protecţia │
│ │plăţi şi accesul │plăţi cu │Consumatorilor │
│ │la conturile de │servicii de │ │
│ │plăţi cu servicii │bază, publicată │ │
│ │de bază (Jurnalul │în Monitorul │ │
│ │Oficial, seria L, │Oficial al │ │
│ │nr. 257, │României, Partea│ │
│ │28.8.2014, p. │I, nr. 1.032 din│ │
│ │214), art. 3-18 şi│28 decembrie │ │
│ │art. 20 alin. (2) │2017 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Directiva 2014/17/│Ordonanţa de │ │
│ │UE a Parlamentului│urgenţă a │ │
│ │European şi a │Guvernului nr. │ │
│ │Consiliului din 4 │52/2016 privind │ │
│ │februarie 2014 │contractele de │ │
│ │privind │credit oferite │ │
│ │contractele de │consumatorilor │ │
│ │credit oferite │pentru bunuri │ │
│ │consumatorilor │imobile, precum │ │
│ │pentru bunuri │şi pentru │ │
│ │imobile │modificarea şi │ │
│ │rezidenţiale şi de│completarea │ │
│ │modificare a │Ordonanţei de │Autoritatea │
│25. │Directivelor 2008/│urgenţă a │Naţională pentru│
│ │48/CE şi 2013/36/ │Guvernului nr. │Protecţia │
│ │UE şi a │50/2010 privind │Consumatorilor │
│ │Regulamentului │contractele de │ │
│ │(UE) nr. 1.093/ │credit pentru │ │
│ │2010 (Jurnalul │consumatori, │ │
│ │Oficial, seria L, │publicată în │ │
│ │nr. 60, 28.2.2014,│Monitorul │ │
│ │p. 34), art. 10, │Oficial al │ │
│ │11, 13, 14, 15, │României, Partea│ │
│ │16, 17, 18, 21, │I, nr. 727 din │ │
│ │22, 23, capitolul │20 septembrie │ │
│ │10 şi anexele I şi│2016, cu │ │
│ │II │modificările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │914/2019 privind│ │
│ │Regulamentul (UE) │stabilirea │ │
│ │2018/302 al │cadrului │ │
│ │Parlamentului │instituţional şi│ │
│ │European şi al │a unor măsuri │ │
│ │Consiliului din 28│pentru punerea │ │
│ │februarie 2018 │în aplicare a │ │
│ │privind prevenirea│Regulamentului │ │
│ │geoblocării │(UE) 2018/302 al│ │
│ │nejustificate şi a│Parlamentului │ │
│ │altor forme de │European şi al │ │
│ │discriminare │Consiliului din │ │
│ │bazate pe │28 februarie │ │
│ │cetăţenia sau │2018 privind │ │
│ │naţionalitatea, │prevenirea │ │
│ │domiciliul sau │geoblocării │ │
│ │sediul clienţilor │nejustificate şi│ │
│ │pe piaţa internă │a altor forme de│Autoritatea │
│26. │şi de modificare a│discriminare │Naţională pentru│
│ │Regulamentelor │bazate pe │Protecţia │
│ │(CE) nr. 2.006/ │cetăţenia sau │Consumatorilor │
│ │2004 şi (UE) 2017/│naţionalitatea, │ │
│ │2.394, precum şi a│domiciliul sau │ │
│ │Directivei 2009/22│sediul │ │
│ │/CE (Jurnalul │clienţilor pe │ │
│ │Oficial, seria L, │piaţa internă şi│ │
│ │nr. 60 I, │de modificare a │ │
│ │2.3.2018, p. 1), │Regulamentelor │ │
│ │numai în cazul în │(CE) nr. 2.006/ │ │
│ │care clientul este│2004 şi (UE) │ │
│ │un consumator, │2017/2.394, │ │
│ │astfel cum este │precum şi a │ │
│ │definit la art. 2 │Directivei 2009/│ │
│ │pct. 12 din │22/CE, publicată│ │
│ │regulamentul │în Monitorul │ │
│ │respectiv │Oficial al │ │
│ │ │României, Partea│ │
│ │ │I, nr. 1009 din │ │
│ │ │16 decembrie │ │
│ │ │2019 │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) │Hotărârea │ │
│ │2017/1.128 al │Guvernului nr. │ │
│ │Parlamentului │89/2020 privind │ │
│ │European şi al │organizarea şi │ │
│ │Consiliului din 14│funcţionarea │ │
│ │iunie 2017 privind│Autorităţii │ │
│ │portabilitatea │pentru │ │
│ │transfrontalieră a│Digitalizarea │Autoritatea │
│27. │serviciilor de │României, │pentru │
│ │conţinut online în│publicată în │Digitalizarea │
│ │cadrul pieţei │Monitorul │României │
│ │interne, publicat │Oficial al │ │
│ │în Jurnalul │României, Partea│ │
│ │Oficial al Uniunii│I, nr. 113 din │ │
│ │Europene (JOUE), │13 februarie │ │
│ │seria L, nr. 168 │2020, cu │ │
│ │din 30 iunie 2017 │modificările │ │
│ │ │ulterioare │ │
└────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016