Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020  privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta hotărâre reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin:
    a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
    b) serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat;
    c) transportul rutier interjudeţean;
    d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.


    CAP. I
    Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier şi naval
    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.
    (2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învăţământ o situaţie care va cuprinde numărul de documente de transport emise şi lista cu beneficiarii acestora.
    (3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
    (4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ.

    ART. 3
    Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

    ART. 4
    (1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISMB, solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ ISMB vor lua în considerare şi sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă.
    (2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.

    CAP. II
    Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
    ART. 5
    Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolară.

    ART. 6
    Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.

    ART. 7
    (1) În baza adeverinţei prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.
    (2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ.

    ART. 8
    (1) Fiecare unitate de învăţământ transmite consiliului judeţean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situaţie cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel judeţean, însoţită de prezenţa la cursuri şi numele operatorului de transport.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul consiliului judeţean, pe fiecare unitate de învăţământ.

    ART. 9
    Consiliul judeţean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie situaţia centralizată cu numărul de elevi şi zilele în care aceştia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învăţământ.

    ART. 10
    (1) Operatorul de transport, în urma centralizării situaţiilor primite de la consiliul judeţean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru consiliul judeţean, pe care le transmite spre decontare.
    (2) Operatorul de transport public rutier/naval la nivel judeţean are obligaţia de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
    (3) Consiliul judeţean efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situaţiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit art. 8, şi a facturii primite de la operator.
    (4) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

    ART. 11
    (1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene/ISMB solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judeţean, pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ISMB vor lua în considerare şi sumele neutilizate/ restante, după caz, din perioada precedentă.
    (2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere/navale, la nivel judeţean.

    CAP. III
    Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudeţean
    ART. 12
    Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudeţean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învăţământ.

    ART. 13
    Unitatea de învăţământ eliberează elevului care solicită asigurarea gratuităţii transportului interjudeţean o adeverinţă care atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.

    ART. 14
    (1) Legitimaţia de transport gratuit se eliberează de operatorul care asigură transportul, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.
    (2) O copie a legitimaţiei de transport cu numele operatorului şi traseul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ.

    ART. 15
    (1) Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învăţământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcţie de prezenţa la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudeţean, conform situaţiei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la unitatea de învăţământ, un exemplar la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    ART. 16
    (1) Operatorul de transport, pe baza situaţiilor certificate de unitatea de învăţământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.
    (2) Decontul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la operatorul de transport şi un exemplar se transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor însoţit de adresa de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 17
    Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

    ART. 18
    Operatorul de transport are obligaţia de a menţine pe durata anului şcolar un tarif ferm şi care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

    ART. 19
    Autorităţile implicate îşi vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontării.

    CAP. IV

    ART. 20
    Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
    (2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de călătorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic.
    ..................................................................................................
    (6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren şi on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
    (7) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi legislaţiei de punere în aplicare a acestuia, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (3), în carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază."

    2. La articolul 4, alineatele (1), (5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului şcolar.
    ..................................................................................................
    (5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (2), în carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.
    ..................................................................................................
    (9) Elevii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit."

    3. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Studenţii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz."

    4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoţite de actele de identificare care dovedesc calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs."

    5. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Decontarea facilităţilor la transportul pe calea ferată şi cu metroul al elevilor şi studenţilor prevăzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în condiţiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurări şi asistenţă socială», către operatorii de transport feroviar şi cu metroul, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 şi 7."

    6. Anexele nr. 3, 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4- la prezenta hotărâre.


    ART. 21
    Plăţile/Decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data la care au fost începute.

    ART. 22
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.


    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 mai 2020.
    Nr. 435.
    ANEXA 1

    Operator de transport .............................
                                                 (denumirea acestuia)
    Nr. …./data ….

┌┬──────────────────────────────────────┐
││Avizat │
├┼──────────────────────────────────────┤
││Unitatea de învăţământ │
├┼──────────────────────────────────────┤
││......................................│
├┼──────────────────────────────────────┤
││(semnătura şi ştampila) │
└┴──────────────────────────────────────┘


    SITUAŢIA
    elevilor pe luna …/anul …. şcolarizaţi la unitatea de învăţământ ….. în baza căreia se decontează contravaloarea transportului,
    conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Nr. │ │Nr. zile/│ │
│ │ │legitimaţiei│ │nr. │Valoare │
│Nr. │Numele şi│(emisă de │Nr. km │deplasări│(lei) │
│crt.│prenumele│operatorul │(traseu)│(drumuri/│reducere│
│ │ │de │ │zi) │100% │
│ │ │transport) │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┘    ANEXA 2

    Operator de transport ............................
                                                  (denumirea acestuia)
    Nr. …./data ….
    DECONT
    privind transportul interjudeţean de elevi aferent lunii …/anul …,
    conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬───────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Unitatea de│Nr. elevi │Valoarea│
│crt.│învăţământ │transportaţi│(lei) │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────┘


    Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
    Data …..

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Administrator/Director general/ │
││Director, │
├┼─────────────────────────────────────┤
││……………………………………………. │
├┼─────────────────────────────────────┤
││(numele, prenumele, semnătura, │
││ştampila) │
├┴─────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


    Director economic/Contabil-şef/Contabil,
    ..............................................
               (numele, prenumele, semnătura)

    ANEXA 3

    Operator de transport ...........................
                                                 (denumirea acestuia)
    Contul de trezorerie .............
    Nr. tel. .............
    Adresa de e-mail .................
    Nr. şi data decontului
    Către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
    Alăturat vă transmitem documentaţia privind decontarea călătoriilor efectuate cu mijloace proprii de transport, de către elevi, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    S.C. ......................., în baza legitimaţiilor, pentru călătoriile efectuate cu mijloace de transport proprii, de către elevi,
                  (numele societăţii)
    cu reducere de 100%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare, în luna..../anul....., vă rugăm a ne vira în contul ...... suma de ................... .
    Administrator/Director general/Director,
    ..........................................
        (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Data ….....

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Director economic/Contabil-şef/ │
││Contabil, │
├┼─────────────────────────────────────┤
││……………………………………………… │
├┼─────────────────────────────────────┤
││(numele, prenumele, semnătura) │
└┴─────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3 la norme)
    Operator de transport feroviar de călători
    Nr. ..........
    DECONTUL
    biletelor de călătorie gratuită, respectiv al abonamentelor lunare pentru transportul elevilor pe calea ferată
    luna .............. anul ...................

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │
│ │unităţii │Călători │Călători│Valoarea │
│ │prestatoare│expediaţi │km │prestaţiei │
│Nr. │(sucursalei│ │ │ │
│crt.│regionale ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │de │ │ │ │
│ │transport │Nr. │Valoare │Total valoare│
│ │feroviar de│abonamente│imprimat│confecţionare│
│ │călători*) │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │TOTAL ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────────┘


    *) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 6 la norme)
    CENTRALIZATOR
    al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi

┌────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Total │
│ │ │ │valoare │
│Luna .... │Staţii case speciale gratuitate │Total │cu │
│ │ │bucăţi│reducere│
│ │ │ │100% │
│ │ │ │(lei) │
├────────────────────┼──────┬──────┬──────┬────┬──────┼──────┼────────┤
│Anul ..... │Staţia│Staţia│Staţia│....│Staţia│ │ │
│ │..... │..... │.... │ │.... │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┤
│Ziua ..... │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┤
│....................│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┤
│Ziua .... │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┤
│Total bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┤
│Total valoare (lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────┘    ANEXA 6

    (Anexa nr. 7 la norme)
    FORMULAR
    centralizator de decont

┌────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Valoarea │ │Valoarea│
│ │Număr │unitară a │ │totală │
│Nr. │abonamente│titlurilor│Valoarea│cu │
│crt.│eliberate │de │totală │reducere│
│ │(buc.) │transport │(lei) │100% │
│ │ │cu metroul│ │(lei) │
│ │ │(lei) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│ │ │ │ │3*50% │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016