Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 429 din 27 mai 2020  privind transmiterea unei părţi din imobilul 1252 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 429 din 27 mai 2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 1252 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 490 din 10 iunie 2020
    În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 1252, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş.
    (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se utilizează în vederea realizării de locuinţe prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, într-un termen de 5 ani de la preluarea părţii de imobil, conform legislaţiei în vigoare, cu asigurarea fondurilor prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pentru realizarea locuinţelor şi de la bugetul local pentru realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 169/2019.

    ART. 2
    Consiliul Local al Municipiului Lugoj va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, un număr de 30 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, din numărul total de locuinţe realizate pe partea de imobil prevăzută la art. 1 alin. (1), potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etapizat, pe măsura finalizării acestora, într-un termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 169/2019.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, obligaţia şi termenele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2, aceasta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi municipiul Lugoj, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 mai 2020.
    Nr. 429.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţii din imobilul 1252 care se transmite din domeniul public al statului
    şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş

┌───────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică/valorile│Valoarea │ │Persoana │
│ │ │ │ │contabile │părţii │Persoana │juridică │
│Nr. │Codul de │Denumirea │ │aferente │imobilului │juridică de │la care │
│MFP │clasificare│imobilului│Adresa │activelor fixe │care │la care se │se │
│ │ │ │ │corporale ce │se transmite│transmite │transmite │
│ │ │ │ │compun partea de│(lei) │imobilul/CUI │imobilul/ │
│ │ │ │ │imobil/carte │ │ │CUI │
│ │ │ │ │funciară/ nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastrale │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 162│ │ │ │
│ │ │ │ │mp - Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │162 mp - Valoare│ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │70.658 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 126│ │ │ │
│ │ │ │ │mp - Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │126 mp - Valoare│ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │10,70 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A2 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 313│ │ │ │
│ │ │ │ │mp - Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │313 mp - Valoare│ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │14,60 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A4 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.147 mp - │ │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.588 mp - │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │3.322.810,13 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.748 mp Total │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │5.189 mp Total │ │ │ │
│ │ │ │ │valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii - │ │ │ │
│ │ │ │ │3.393.493,43 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Drumuri şi │ │Statul român,│Municipiul│
│ │ │ │Municipiul│alei interioare │ │din │Lugoj, │
│103522 │ │Imobilul │Lugoj, │asfaltate - │ │administrarea│judeţul │
│- │8.19.01 │1252 - │judeţul │1.320 mp │4.171.035,90│Ministerului │Timiş CUI │
│parţial│ │parţial │Timiş │- Valoare │ │Apărării │- │
│ │ │ │ │contabilă - │ │Naţionale CUI│4527381 │
│ │ │ │ │107.804,40 lei -│ │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │Reţea alimentare│ │ │ │
│ │ │ │ │cu apă - 320 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 3,70│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │canalizare - 240│ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 3,45│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │subterană - 310 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml - Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 2,92│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │aeriană - 100 ml│ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 0,86│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │termoficare - 90│ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │58.224,87 lei - │ │ │ │
│ │ │ │ │Reţea gaze │ │ │ │
│ │ │ │ │naturale - 90 ml│ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │59,71 lei Total │ │ │ │
│ │ │ │ │valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări - │ │ │ │
│ │ │ │ │166.099,91 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │8.250 mp - │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │611.442,56 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 405978 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 405978 │ │ │ │
└───────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016