Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020  privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 465 din 2 iunie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 80 alin. (3) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă standardele de cost pentru finanţarea serviciilor sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale.

    ART. 2
    (1) Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege, şi este utilizat pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale.
    (2) Standardul de cost reprezintă costul normativ utilizat de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi.
    (3) În cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi prevăzut la alin. (2), standardul de cost prevăzut la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 va fi diminuat cu valoarea anuală a alocaţiei lunare de plasament acordată în baza prevederilor art. 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează:
    a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
    b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;
    d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;
    e) anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie.


    ART. 5
    Ordonatorii secundari şi terţiari de credite răspund de utilizarea fondurilor publice repartizate de către ordonatorul principal de credite pentru servicii sociale, în condiţii de regularitate, economicitate, eficienţă, eficacitate şi pentru protecţia mediului, cu încadrarea în standardele de cost aprobate pentru serviciile sociale prestate.

    ART. 6
    În funcţie de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi de particularităţile în evoluţie ale serviciilor sociale şi de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică şi se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Tudor Polak,
                    secretar de stat
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 mai 2020.
    Nr. 426.
    ANEXA 1

    STANDARDELE DE COST/AN
    pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului
    1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*) │
│ │- lei - │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Copii la asistenţi │ │
│maternali cu un copil │38.511 │
│în plasament │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Copii la asistenţi │ │
│maternali cu doi copii │21.720 │
│în plasament │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Copii la asistenţi │ │
│maternali cu trei copii│14.561 │
│în plasament │ │
└───────────────────────┴──────────────┘    2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali**)

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii la asistenţi │ │
│maternali cu un copil în │46.321 │
│plasament │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii la asistenţi │ │
│maternali cu doi sau mai │29.530 │
│mulţi copii în plasament │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    3. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Standard de cost/│
│Categorie copii │an/beneficiar*) │
│ │- lei - │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │53.199 │
│centre de plasament │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │42.410 │
│case de tip familial│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │63.710 │
│apartamente │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Standard de cost/│
│Categorie copii │an/beneficiar*) │
│ │- lei - │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │68.213 │
│centre de plasament │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │65.119 │
│case de tip familial│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Copii plasaţi în │66.910 │
│apartamente │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    5. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii plasaţi în centre │ │
│de primire în regim de │ │
│urgenţă, adăpost de │ │
│noapte pentru copiii │57.811 │
│străzii, copilul care │ │
│săvârşeşte fapte penale │ │
│şi nu răspunde penal │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    6. Standard de cost pentru centrele maternale

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Categorie │Standard de cost/an/ │
│beneficiar │beneficiar*) │
│ │- lei - │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Mamă cu un │54.376 │
│copil │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Mamă cu doi │48.891 │
│copii │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Mamă cu trei │47.061 │
│copii │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


     *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
    **) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali.

    7. Standard de cost pentru centrele de zi

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii beneficiari ai │ │
│serviciilor centrelor de │23.184 │
│zi cu echipă mobilă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii beneficiari ai │ │
│serviciilor centrelor de │16.631 │
│zi fără echipă mobilă │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    8. Standard de cost pentru centrele de recuperare

┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*) │
│ │- lei - │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Copii beneficiari ai │ │
│serviciilor centrelor de│22.642 │
│recuperare │ │
└────────────────────────┴─────────────┘    9. Standard de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard de │
│Categorie copii │cost/an/ │
│ │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Copii beneficiari ai │ │
│serviciilor centrelor de │ │
│consiliere şi altor │5.210 │
│servicii de îngrijire de │ │
│zi, altele decât cele │ │
│prevăzute la pct. 7 şi 8 │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.


    ANEXA 2

    STANDARDE DE COST
    pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard │
│Tip standard minim de │minim de │
│cost pentru persoane │cost/an/ │
│adulte cu handicap │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Centrul de îngrijire │ │
│şi asistenţă persoane │66.853 │
│adulte cu handicap - CIA^│ │
│1 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Centrul de abilitare/ │ │
│reabilitare persoane │67.920 │
│adulte cu handicap - CabR│ │
│^2 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Centrul pentru viaţă │ │
│independentă pentru │64.700 │
│persoane adulte cu │ │
│handicap - CPVI^3 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4.1. Locuinţa protejată -│ │
│LP Maxim protejată - LMP^│60.932 │
│4 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4.2. Locuinţa protejată -│ │
│LP Minim protejată - LmP^│33.282 │
│5 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5.1. Centrul de zi - CZ^6│25.439 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5.2. Centrul de zi - CZ^ │29.851 │
│6, 7 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5.3. Centrul de │ │
│recuperare neuromotorie │16.284 │
│de tip ambulatoriu CSRNTA│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Centrul „Respiro“/ │52.000 │
│„Criză“ - CRSP/CCZ^8 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7 „Echipa mobilă“ - EM │36.669 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. „Servicii de îngrijire│14.728 │
│la domiciliu“ SID │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
    ^1 1/1,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CIA.
    ^2 1/1,23 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CAbR.
    ^3 1/1,33 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CPVI.
    ^4 1/1,26 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LMP.
    ^5 1/3,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LmP.
    ^6 1/1,59 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CRSP/CCZ.
    ^7 Centre de zi în care se asigură minimum două activităţi de tip „abilitare şi reabilitare“ şi „dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă“.
    ^8 Centrele de zi - cu asigurarea hranei.

    ANEXA 3

    STANDARDELE DE COST/AN
    pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Standard de │
│Tipul serviciului │cost/an/ │
│ │beneficiar*)│
│ │- lei - │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Cămin pentru persoane │ │
│vârstnice - servicii │ │
│destinate persoanelor │ │
│vârstnice dependente, │ │
│încadrate în gradele de │ │
│dependenţă IA, IB şi IC, │ │
│potrivit Grilei naţionale│ │
│de evaluare a nevoilor │ │
│persoanelor vârstnice │50.554 │
│aprobată prin Hotărârea │ │
│Guvernului nr. 886/2000 │ │
│pentru aprobarea Grilei │ │
│naţionale de evaluare a │ │
│nevoilor persoanelor │ │
│vârstnice; pentru o │ │
│persoană beneficiară, un │ │
│număr de 0,56 angajaţi │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Cămin pentru persoane │ │
│vârstnice - servicii │ │
│destinate persoanelor │ │
│vârstnice semidependente,│ │
│încadrate în gradele de │ │
│dependenţă IIA, IIB şi │ │
│IIC, potrivit Grilei │34.155 │
│naţionale de evaluare a │ │
│nevoilor persoanelor │ │
│vârstnice aprobată prin │ │
│Hotărârea Guvernului nr. │ │
│886/2000; pentru o │ │
│persoană beneficiară, un │ │
│număr de 0,33 angajaţi │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Cămin pentru persoane │ │
│vârstnice - servicii │ │
│destinate persoanelor │ │
│vârstnice care nu sunt │ │
│dependente, încadrate în │ │
│gradele de dependenţă │ │
│IIIA şi IIIB, potrivit │ │
│Grilei naţionale de │25.738 │
│evaluare a nevoilor │ │
│persoanelor vârstnice │ │
│aprobată prin Hotărârea │ │
│Guvernului nr. 886/2000; │ │
│pentru o persoană │ │
│beneficiară, un număr de │ │
│0,2 angajaţi │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

    ANEXA 4

    STANDARDELE DE COST/AN
    pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice
    1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

┌────────────────┬────────────┬────────┐
│ │Numărul de │ │
│ │ore de │Standard│
│Tipul │îngrijire │de cost │
│activităţilor │profesională│pe an*) │
│ │primită la │- lei - │
│ │domiciliu │ │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│A) Sprijin │ │ │
│pentru │ │ │
│realizarea │ │ │
│activităţilor de│ │ │
│bază ale vieţii │ │ │
│zilnice, în │ │ │
│principal, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Legii asistenţei│ │ │
│sociale nr. 292/│ │ │
│2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare: │ │ │
│a) asigurarea │ │ │
│igienei │ │ │
│corporale; │ │ │
│b) îmbrăcare şi │ │ │
│dezbrăcare; │ │ │
│c) hrănire şi │ │ │
│hidratare; │ │ │
│d) asigurarea │ │ │
│igienei │ │ │
│eliminărilor; │ │ │
│e) transfer şi │ │ │
│mobilizare; │ │ │
│f) deplasare în │ │ │
│interior; │cel puţin 20│ │
│g) comunicare. │de ore pe │ │
├────────────────┤săptămână, │31.200 │
│B) Sprijin │cu un cost │ │
│pentru │de 30 lei │ │
│realizarea │oră │ │
│activităţilor │ │ │
│instrumentale │ │ │
│ale vieţii │ │ │
│zilnice, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Legii nr. 292/ │ │ │
│2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare: │ │ │
│a) prepararea │ │ │
│hranei; │ │ │
│b) efectuarea de│ │ │
│cumpărături; │ │ │
│c) activităţi de│ │ │
│menaj şi │ │ │
│spălătorie; │ │ │
│d) facilitarea │ │ │
│deplasării în │ │ │
│exterior şi │ │ │
│însoţire; │ │ │
│e) activităţi de│ │ │
│administrare şi │ │ │
│gestionare a │ │ │
│bunurilor; │ │ │
│f) acompaniere │ │ │
│şi socializare. │ │ │
└────────────────┴────────────┴────────┘


    *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

    2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

┌────────────────┬────────────┬────────┐
│ │Numărul de │ │
│ │ore de │Standard│
│Tipul │îngrijire │de cost │
│activităţilor │profesională│pe an*) │
│ │primită la │- lei - │
│ │domiciliu │ │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│A) Sprijin │ │ │
│pentru │ │ │
│realizarea │ │ │
│activităţilor de│ │ │
│bază ale vieţii │ │ │
│zilnice, în │ │ │
│principal, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Legii nr. 292/ │ │ │
│2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare: │ │ │
│a) asigurarea │ │ │
│igienei │ │ │
│corporale; │ │ │
│b) îmbrăcare şi │ │ │
│dezbrăcare; │ │ │
│c) hrănire şi │ │ │
│hidratare; │ │ │
│d) asigurarea │ │ │
│igienei │ │ │
│eliminărilor; │ │ │
│e) transfer şi │ │ │
│mobilizare; │ │ │
│f) deplasare în │cel puţin 10│ │
│interior; │ore pe │ │
│g) comunicare. │săptămână, │ │
├────────────────┤însă mai │ │
│B) Sprijin │puţin de 20 │23.400 │
│pentru │de ore, cu │ │
│realizarea │un cost de │ │
│activităţilor │30 lei oră │ │
│instrumentale │ │ │
│ale vieţii │ │ │
│zilnice, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Legii nr. 292/ │ │ │
│2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare: │ │ │
│a) prepararea │ │ │
│hranei; │ │ │
│b) efectuarea de│ │ │
│cumpărături; │ │ │
│c) activităţi de│ │ │
│menaj şi │ │ │
│spălătorie; │ │ │
│d) facilitarea │ │ │
│deplasării în │ │ │
│exterior şi │ │ │
│însoţire; │ │ │
│e) activităţi de│ │ │
│administrare şi │ │ │
│gestionare a │ │ │
│bunurilor; │ │ │
│f) acompaniere │ │ │
│şi socializare. │ │ │
└────────────────┴────────────┴────────┘    3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

┌────────────────┬────────────┬────────┐
│ │Numărul de │ │
│ │ore de │Standard│
│Tipul │îngrijire │de cost │
│activităţilor │profesională│pe an*) │
│ │primită la │- lei - │
│ │domiciliu │ │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│Sprijin pentru │ │ │
│realizarea │ │ │
│activităţilor │ │ │
│instrumentale │ │ │
│ale vieţii │ │ │
│zilnice, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
│Legii nr. 292/ │ │ │
│2011, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare: │mai puţin de│ │
│a) prepararea │10 ore pe │ │
│hranei; │săptămână, │15.600 │
│b) efectuarea de│cu un cost │ │
│cumpărături; │de 30 lei │ │
│c) activităţi de│oră │ │
│menaj şi │ │ │
│spălătorie; │ │ │
│d) facilitarea │ │ │
│deplasării în │ │ │
│exterior şi │ │ │
│însoţire; │ │ │
│e) activităţi de│ │ │
│administrare şi │ │ │
│gestionare a │ │ │
│bunurilor; │ │ │
│f) acompaniere │ │ │
│şi socializare. │ │ │
└────────────────┴────────────┴────────┘


    *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.


    ANEXA 5

    STANDARDELE DE COST
    pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie
    A. Standard de cost pentru centrele rezidenţiale
    1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă (adăposturi)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │Cost standard/│
│Tipul serviciului │an/beneficiar │
│ │- lei - │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Centre de primire în │10 beneficiari│
│regim de urgenţă (CPRU)│/salariat │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cheltuielile cu │18.690 │
│salariile brute │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cheltuielile cu hrana │6.059 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Alte cheltuieli │2.026 │
│materiale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Total cost standard │26.775 │
└───────────────────────┴──────────────┘    2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Cost │
│Tipul serviciului │standard/an│
│ │/beneficiar│
│ │- lei - │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Centrele de recuperare │10 │
│pentru victimele violenţei│beneficiari│
│în familie │/salariat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu salariile │26.559 │
│brute │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu hrana │6.059 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli materiale │1.549 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Total cost standard │34.167 │
└──────────────────────────┴───────────┘    3. Standard de cost pentru locuinţele protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Cost │
│Tipul serviciului │standard/an│
│ │/beneficiar│
│ │- lei - │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Locuinţe protejate pentru │10 │
│persoanele victime ale │beneficiari│
│violenţei domestice │/salariat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu salariile │26.559 │
│brute │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu hrana │6.059 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli materiale │1.549 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Total cost standard │34.167 │
└──────────────────────────┴───────────┘
    B. Standard de cost pentru centrele de zi
    4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Cost │
│Tipul serviciului │standard/an│
│ │/beneficiar│
│ │- lei - │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Centrele pentru prevenirea│10 │
│şi combaterea violenţei în│beneficiari│
│familie │/salariat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu salariile │29.156 │
│brute │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu hrana │0 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli materiale │4.215 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Total cost standard │33.371 │
└──────────────────────────┴───────────┘    5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Cost │
│Tipul serviciului │standard/an│
│ │/beneficiar│
│ │- lei - │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Centrele pentru servicii │10 │
│de informare şi │beneficiari│
│sensibilizare a populaţiei│/salariat │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu salariile │29.156 │
│brute │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cheltuielile cu hrana │0 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli materiale │4.215 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Total cost standard │33.371 │
└──────────────────────────┴───────────┘    6. Standard de cost pentru centrele de asistenţă destinate agresorilor

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │Cost standard/│
│Tipul serviciului │an/beneficiar │
│ │- lei - │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Centrele de asistenţă │10 beneficiari│
│destinate agresorilor │/salariat │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cheltuielile cu │29.156 │
│salariile brute │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cheltuielile cu hrana │0 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Alte cheltuieli │4.215 │
│materiale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Total cost standard │33.371 │
└───────────────────────┴──────────────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016