Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 martie 2020  pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 martie 2020 pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 582 din 2 iulie 2020
    În temeiul art. 16 alin. (3) şi (4), art. 40 alin. (1) lit. l), art. 42 şi ale art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
    Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în şedinţa din data de 11 martie 2020, emite următoarea hotărâre:
    ART. 1
    (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
    (2) Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, denumit în continuare Registrul naţional unic, este un sistem informatic integrat care cuprinde evidenţa tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, surorilor medicale şi oficianţilor medicali care deţin sau au deţinut calitatea de membru, respectiv membru asociat al OAMGMAMR şi care se va actualiza permanent.
    (3) În cuprinsul prezentei hotărâri expresia membru OAMGMAMR desemnează atât asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cât şi membrii asociaţi, respectiv surorile medicale şi oficianţii medicali.

    ART. 2
    (1) Registrul naţional unic va fi structurat pe module, respectiv:
    a) modulul Date personale;
    b) modulul Status şi formare profesională;
    c) modulul Educaţie profesională continuă;
    d) modulul Exercitare temporară;
    e) modulul Acces parţial exercitare profesie;
    f) modulul Membri asociaţi;
    g) modulul Adeverinţe, certificate de membru, formulare-tip;
    h) modulul Transfer membri;
    i) modulul Cotizaţii membri.

    (2) Lista datelor cu caracter personal ale membrilor OAMGMAMR care sunt prelucrate pentru înregistrarea membrilor în Registrul naţional unic este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Pentru înscrierea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, persoanele menţionate la art. 1 vor prezenta următoarele documente, în copie:
    a) actul de identitate sau documente de identitate emise de ţara de origine pentru cetăţenii altor state;
    b) documentele care atestă formarea profesională;
    c) adeverinţa de la locul de muncă care să ateste funcţia ocupată şi salariul de bază;
    d) cazierul judiciar;
    e) dovada achitării taxei de înscriere.

    (2) Înscrierea în Registrul naţional unic se realizează la nivelul filialelor judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, de către persoanele desemnate în acest sens prin decizie a preşedintelui filialei.
    (3) La înscrierea în Registrul naţional unic, fiecare membru primeşte un cod de identificare profesională, unic, format din 6 cifre care se păstrează pe parcursul întregii sale cariere profesionale, indiferent de modificările care intervin.
    (4) Responsabilitatea cu privire la corectitudinea informaţiilor înregistrate aparţine filialei OAMGMAMR care a introdus datele în aplicaţia informatică.
    (5) Informaţiile privind membrii OAMGMAMR care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, şi-au suspendat această calitate sau nu mai deţin calitatea de membru se vor păstra în baza de date a aplicaţiei informatice, vor constitui istoric şi vor putea fi folosite în scopuri statistice.
    (6) Datele membrilor OAMGMAMR din aplicaţia informatică în vigoare la data prezentei se vor prelua în noul Registru naţional unic, se vor completa şi actualiza ori de câte ori intervin modificări ale acestora. În acest sens, membrii OAMGMAMR au obligaţia de a comunica filialei ai căror membri sunt informaţiile privind modificarea oricăror date din cele menţionate în anexă.

    ART. 4
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România publică pe pagina de internet proprie următoarele informaţii cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, surorile medicale şi oficianţii medicali care deţin sau au deţinut calitatea de membru al OAMGMAMR:
    a) codul unic de înregistrare al membrului OAMGMAMR;
    b) numele şi prenumele;
    c) filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti al cărui membru este în prezent sau ultima filială OAMGMAMR în care a fost înscris;
    d) data expirării avizului anual de exercitare a profesiei;
    e) statusul membrului;
    f) specialitatea/specialităţile deţinută(e), cu menţionarea dreptului de practică pentru fiecare dintre ele, conform avizului anual;
    g) programul de specializare absolvit (reconversie profesională, dezvoltare de abilităţi), dacă este cazul.


    ART. 5
    Statusul menţionat la art. 4 lit. e) poate fi:
    a) activ - status acordat membrului OAMGMAMR care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;
    b) inactiv - status acordat membrului OAMGMAMR care nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;
    c) fost membru - asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, soră medicală sau oficiant medical care a deţinut în trecut calitatea de membru/membru asociat al OAMGMAMR.


    ART. 6
    Structura centrală a OAMGMAMR, prin persoanele desemnate prin decizie de către preşedintele OAMGMAMR, are drept de acces la datele din Registrul naţional unic pe care le consultă în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege.

    ART. 7
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.

    ART. 8
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
                    Mircea Timofte

    Bucureşti, 11 martie 2020.
    Nr. 4.
    ANEXA 1

    DATE CU CARACTER PERSONAL
    prelucrate prin Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti,
    moaşelor şi asistenţilor medicali din România
    1.1. Informaţii de identificare şi de contact:
    [ ] Numele complet: numele, prenumele, iniţiala tatălui
    [ ] Numele anterior căsătoriei
    [ ] CNP
    [ ] Codul de identificare profesională
    [ ] Dovada identităţii (BI, CI/paşaport - serie, număr, data eliberării, eliberat de....)
    [ ] Naţionalitatea
    [ ] Cetăţenia
    [ ] Datele din certificatul de naştere
    [ ] Adresa de domiciliu
    [ ] Semnătura
    [ ] Sexul
    [ ] Date privind starea civilă: căsătorit/necăsătorit/divorţat/ văduv
    [ ] E-mail
    [ ] Telefon
    [ ] Rezidenţa în alt stat: date de contact personale, telefon, e-mail

    1.2. Informaţii profesionale şi de serviciu:
    1.2.1. Date privind locul de muncă actual (adresă, telefon, funcţie, secţie, data angajării, tipul angajării, modalitatea de prestare a activităţii)
    - Angajat în regim salarial: spital (privat-public, rural-urban, spital-secţie, funcţie, data angajării), adresă, telefon
    – Angajat în regim salarial: CMI (privat, rural-urban, funcţie, data angajării), adresă, telefon
    – Angajat în regim independent: spital (privat-public, rural-urban, spital-secţie, funcţie, data angajării), adresă, telefon
    – Angajat în regim independent: CMI (privat, rural-urban, funcţie, data angajării), adresă, telefon
    – Angajat în regim independent: CPI (denumire cabinet, specialitatea cabinetului, număr registru judeţean CPI, număr aviz OAMGMAMR, adresă, telefon)
    – Prestare temporară/ocazională pe teritoriul României: data primei prestări, frecvenţa, durata prestării, perioada, continuitate (unitatea sanitară, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie, tip contract/convenţie/ colaborare)
    – Voluntariat: număr de contract de voluntariat, număr de certificate de voluntariat eliberate de angajator, perioada de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa, normă întreagă/cu timp parţial, număr de ore pe zi/săptămână, număr ALP, unitatea sanitară - CMI, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie
    [ ] Acces parţial: - stabilire în România: (unitatea sanitară, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie, tip contract/convenţie/colaborare)

    1.2.2. Date privind formarea profesională (studii de bază, specializări, calificări, atestate, competenţe, grad profesional, program revalorizare, reatestare profesională, educaţie medicală continuă)
    [ ] Studii medii:
    - diplomă bacalaureat, instituţie: liceu sanitar/liceu teoretic, numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei);
    – date atestat/echivalare.

    [ ] Studii postliceale: (adeverinţă absolvire, diplomă absolvire şcoală postliceală, certificat de absolvire şcoală postliceală, certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare nivel V, certificat de calificare profesională nivel V):
    - numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România) sau (UE, SEE, CE, state terţe – se va trece şi titlul oficial de calificare obţinut în statele respective, documentele de recunoaştere a calificării respective: ordin ministrul sănătăţii, decizie OAMGMAMR, atestat Ministerul Educaţiei - număr document şi data emiterii), specialitatea;
    – atestat de echivalare: serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România, UE, SEE, CE, state terţe), specialitatea, emitentul.

    [ ] Studii superioare de scurtă durată (SSD):
    - diplomă de absolvire: numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, specialitatea.

    [ ] Programe de studii universitare:
    • studii superioare (SS)/licenţă:
    - adeverinţă absolvire;
    – diplomă de licenţă: 180 ECTS durata 3 ani, 240 ECTS durata 4 ani: numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România) sau (UE, SEE, CE, state terţe - se va trece şi titlul oficial de calificare obţinut în statele respective, documentele de recunoaştere a calificării respective: ordin ministrul sănătăţii, decizie OAMGMAMR, atestat Ministerul Educaţiei - număr document şi data emiterii), specialitatea;

    • masterat, doctorat, studii postuniversitare:
    - tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei.


    [ ] Specializări:
    - reconversie profesională: (radiologie şi imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dietetică, BFT, igienă şi sănătate publică) - tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei;
    – dezvoltare abilităţi profesionale (pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, asistenţă medicală comunitară, anestezie şi terapie intensivă, pneumoftiziologie, anatomie patologică, bloc operator, geriatrie şi gerontologie, diabet, oncologie, neflogie/hemodializă şi dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie, asistenţă comunitară, radioterapie, operator Ct/RM, laborator farmaceutic etc.) - tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei.

    [ ] Grad profesional – principal: adeverinţă/certificat, specialitatea, anul obţinerii, serie şi număr, emitent
    [ ] Program special de revalorizare: unitatea de învăţământ (denumirea si localitatea), tipul: adeverinţă/certificate, serie, număr, data eliberării
    [ ] Reatestare profesională: unitatea sanitară unde se face reatestarea, perioada reatestării, certificat de reatestare: data eliberării, seria, numărul
    [ ] Educaţie medicală continuă
    - Acreditare/Reacreditare furnizori formare
    • Persoane fizice: nume şi prenume, CNP, CI/BI + serie şi număr, adresa completă, profesia, angajator, telefon, e-mail, certificat formator, certificat membru OAMGMAMR, aviz liberă practică, adeverinţă vechime, CV, documente studii
    • Persoane juridice: denumirea persoanei juridice, sediul, nr. Registrul Comerţului sau Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, CUI/CIF, reprezentant legal, funcţia, CNP, BI/CI + serie şi număr, adresa completă, telefon, e-mail, nume complet formatori, profesie formatori, relaţia contractuală cu formatorii, date contact formatori.
    Se vor încărca în sistem următoarele documente: documentele firmei/instituţiei/organizaţiei (copii certificate pentru conformitate după: act constitutiv/statut, certificat înmatriculare/ sentinţă judecătorească de înfiinţare, certificat constatator, CIF, certificat de atestare fiscală, dosar acreditare persoană fizică, adeverinţe, contracte de muncă, împuternicire reprezentant legal, dovada achitării taxei de acreditare persoane juridice, programa cursurilor propuse, bibliografie).

    – Creditare cursuri EMC (obligatorii, în specialitate, suplimentare)
    Datele colectate vor fi următoarele: - coordonator desemnat de conducerea filialei (nume, prenume, titlul profesional/ştiinţific, telefon, e-mail), furnizorul de formare (se va selecta din lista furnizorilor deja acreditaţi în acel moment), coorganizatori sau parteneri, titlul cursului (se va selecta din lista cursurilor deja acreditate pentru furnizorul de formare de mai sus), specialitatea cursului (se va insera automat în momentul selectării cursului acreditat anterior), grup-ţintă, loc desfăşurare, perioadă, număr de participanţi (limitat conform normelor 50 de locuri pentru teorie şi 20 de locuri pentru practică), programa de pregătire, număr ore teorie, număr ore practică, număr total ore, bibliografie.

    – Creditare: ateliere de lucru/practică, stagii practice, şcoli de iarnă/vară, cursuri online, manifestări, congrese, conferinţe, simpozion, masă rotundă
    – datele colectate vor fi următoarele: tema/titlul, locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, organizatorul, numărul de credite


    1.2.3. Informaţii referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională
    1.2.4. Informaţii financiare
    [ ] Salariu/remuneraţie, alte drepturi salariale


    1.3. Categorii speciale de date
    [ ] Informaţii privind starea de sănătate fizică şi psihică
    [ ] Date privind abaterile disciplinare
    [ ] Condamnări penale şi infracţiuni, inclusiv cazier judiciar

    1.4. Date de autentificare:
    [ ] Username
    [ ] Parolă


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016