Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE  nr. 39 din 28 octombrie 2019  privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 28 octombrie 2019 privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 871 din 29 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (7) lit. c) şi d) şi art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor,
    observând dispoziţiile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019,
    văzând prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont mutatis mutandis de prevederile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019*) privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a Referendumului naţional din 26 mai 2019,
    *) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 şi nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    constatând necesitatea clarificării urgente a unor prevederi cuprinse în hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente,
    întrucât este necesară introducerea în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă a unui cod QR diferit de cel înscris în procesele-verbale care consemnează rezultatele votării la secţie,
    văzând că alegătorii prin corespondenţă care au optat pentru transmiterea documentelor de vot prin corespondenţă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu pot fi arondaţi la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii specifice votului prin corespondenţă,
    luând în considerare faptul că birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii specifice votului prin corespondenţă nu vor gestiona liste electorale permanente proprii, cuprinzând alegători arondaţi acestora,
    observând prevederile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 9/D/2019*) privind termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019,
    *) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 şi nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    având în vedere dispoziţiile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 54/D/2019*) privind organizarea activităţii de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2019,
    *) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 şi nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    în temeiul art. 44 alin. (7) lit. c) şi d) şi al art. 65 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, în cazul în care Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, semnalează faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot, la o secţie de votare sau prin corespondenţă, după caz, alegătorului i se va permite să voteze după ce va completa şi semna declaraţia conform căreia nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Declaraţia prevăzută de alin. (1) este vizată de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul de calculator al acestuia.
    (3) În cazul secţiilor de votare din ţară, declaraţia prevăzută de alin. (1) va fi predată de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură paza secţiei de votare şi care va anunţa incidentul pe cale ierarhică.
    (4) Formularele declaraţiei prevăzute de alin. (1) vor fi puse la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare conform art. 7 alin. (1) lit. h) şi art. 8 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.

    ART. 2
    Se aprobă modelul procesului-verbal prevăzut de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    La rândul 1 al tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, cu modificările ulterioare, sintagma „localitate judeţ“ se elimină.

    ART. 4
    Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 30 august 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1D, codul QR va avea formatul „PC#numărulpaginii#numărpagini“.
    2. La anexa nr. 2C, litera a va avea următorul cuprins:

┌─┬─────────────────────────────────┬──┐
│ │Numărul total al alegătorilor │ │
│ │prevăzuţi în listele electorale │[]│
│a│permanente din străinătate**) şi │[]│
│ │pentru votul prin │[]│
│ │corespondenţă**) (pct. a >/= pct.│[]│
│ │b1) │ │
└─┴─────────────────────────────────┴──┘

    ART. 5
    Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 4 octombrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate transmite Autorităţii Electorale Permanente, în format tabelar electronic, la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro, lista preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, precum şi listele reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, pe secţii de votare, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale acestora, până cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2019."

    2. La articolul 7 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) broşuri conţinând legislaţia aplicabilă, precum şi, dacă este cazul, adrese şi decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare;"

    3. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) tipizatele proceselor-verbale prevăzute de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) formularele listei electorale suplimentare; în cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuţii privind votul prin corespondenţă se predau listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum şi formulare tipizate ale acestora, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României, cu modificările ulterioare;"

    5. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cel mult 48 de ore de la data stabilirii prin decizie a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care vor îndeplini atribuţii privind votul prin corespondenţă, Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente întocmeşte şi transmite, în format electronic, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă, pe state, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare. În acelaşi termen, Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente întocmeşte şi pune la dispoziţia birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, pe suport hârtie, listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă cuprinzând alegătorii arondaţi, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare."

    6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii pentru votul prin corespondenţă vor întocmi procesul-verbal al cărui model este prevăzut de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare.
    (2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii pentru votul prin corespondenţă vor bara rubrica de la pct. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, fără a înscrie nicio cifră în căsuţele aferente acesteia.
    (3) La rubrica de la lit. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 2C la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale permanente din străinătate şi pentru votul prin corespondenţă va fi încărcat în Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale în mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019."    ART. 6
    Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice şi centre de intervenţie tehnică asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezintă un centru de comunicaţii dedicat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează asistenţă tehnică, birourile electorale ierarhic superioare şi personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistenţă de specialitate privind operaţiunile electorale, iar statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistenţă de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării."

    2. La articolul 5, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) Toate convorbirile telefonice prevăzute de prezentele norme metodologice se efectuează prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.
(10) Operaţiunile de semnare prevăzute de alin. (6) lit. e) şi f), precum şi de art. 33 alin. (2) se realizează prin semnarea olografă pe terminalul informatic."

    3. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru a preveni eventualele erori de introducere a codurilor numerice personale în SIMPV, acelaşi cod numeric personal va putea fi validat la aceeaşi secţie de votare doar după trecerea a 30 de minute de la momentul primei validări, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice."

    4. La articolul 32 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi «Codul de bare a fost deja scanat»"    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 8
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Zsombor Vajda

    Bucureşti, 28 octombrie 2019.
    Nr. 39.
    ANEXA 1

    Modelul declaraţiei alegătorului care nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin
    DECLARAŢIE
    Localitatea: ............................
    Judeţul/Statul: .......................*)
    Secţia de votare nr. ...............
    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în ......................................., cu CNP ..............................., declar că mi s-a adus la cunoştinţă faptul că Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal a semnalat împrejurarea că am mai fost înscris ca alegător care şi-a exercitat dreptul de vot la secţia de votare/prin corespondenţă**) la alegerile pentru Preşedintele României din ........................***)
    Prin prezenta, am luat la cunoştinţă că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracţiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal), şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, că nu am mai votat la alegerile pentru Preşedintele României din ..................................***)
    Data
    .......................................
    Semnătura alegătorului
    ........................................
    VĂZUT
    Rubrică pentru preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
    În urma convorbirii cu preşedintele biroului electoral al secţiei de votare nr. ................ din judeţul/statul ........................................... s-a constatat/nu s-a constatat existenţa unei semnături în dreptul datelor prezentului alegător din listele electorale****).
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila de control)
    Operatorul de calculator al secţiei de votare,
    .................................................................
    ..................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    *) Se va completa în cazul secţiilor de votare din străinătate.
    **) Opţiunea care nu a fost adusă la cunoştinţa alegătorului se radiază cu o linie.
    ***) Se va înscrie data votării.
    ****) În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează că a votat nu poate fi contactat deoarece, din cauza diferenţei de fus orar, acesta nu se află în timpul programului de lucru, se va înscrie menţiunea „Nu este cazul“.

    ANEXA 2

    Localitatea: ............................
    Statul: ...................................
    Secţia de votare nr. ...............
    PROCES-VERBAL
    privind alegătorii prezenţi la vot întocmit la încheierea votării în data de .......................*)

┌──┬──────────────────────────────┬────┐
│ │Numărul alegătorilor prezenţi │[] │
│1.│la vot înscrişi în listele │[] │
│ │electorale suplimentare │[] │
│ │ │[] │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │ │[] │
│2.│Numărul buletinelor de vot │[] │
│ │nefolosite │[] │
│ │ │[] │
└──┴──────────────────────────────┴────┘┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Numele şi prenumele │Semnătura│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare │ │
│......................................... │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Locţiitor │ │
│.................................................... │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Membru │ │
│.....................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    *) Se înscrie, după caz, data de 8 noiembrie 2019, 9 noiembrie 2019, 22 noiembrie 2019 sau 23 noiembrie 2019.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016