Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 364 din 7 mai 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 7 mai 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 mai 2020
    Având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.900/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Boiţa şi Tălmaciu din judeţul Sibiu, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Boiţa şi Tălmaciu din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Boiţa şi Tălmaciu din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 240,05 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 7 mai 2020.
    Nr. 364.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“,
    situate pe raza localităţilor Boiţa şi Tălmaciu din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Valoarea │
│Nr. │ │ │prenumele │ │ │Categoria de │cad./ │ │Suprafaţa│necesar a │despăgubirii,│
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/│Tarlaua│Parcela│folosinţă │Nr. │Nr. CF│totală │fi │conform Legii│
│ │ │ │deţinătorului │ │ │ │topo │ │(mp) │expropriată│nr. 255/2010 │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │(mp) │(lei) │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │SIBIU │BOIŢA │Curtean Toma │97 │2714 │Extravilan/Arabil│ │ │900 │104 │468 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│2 │SIBIU │BOIŢA │Bajenaru Maria │97 │2713 │Extravilan/Arabil│ │ │500 │60 │270 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│3 │SIBIU │BOIŢA │Bajenaru Maria │97 │2712 │Extravilan/Arabil│ │ │500 │56 │252 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│4 │SIBIU │BOIŢA │Campean Ion │97 │2711 │Extravilan/Arabil│ │ │1.200 │181 │814,5 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│5 │SIBIU │BOIŢA │Alboi Maria │97 │2710 │Extravilan/Arabil│ │ │700 │184 │828 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│6 │SIBIU │BOIŢA │Halmagiu Ioan │97 │2698 │Extravilan/Arabil│ │ │1.000 │226 │1.017,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│7 │SIBIU │BOIŢA │Voicu Elena │97 │2696 │Extravilan/ │ │ │1.300 │788 │2.364,00 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│8 │SIBIU │BOIŢA │Voicu Elena │97 │2697 │Extravilan/ │ │ │1.600 │485 │1.455,00 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│9 │SIBIU │BOIŢA │Luca Ioan │97 │2694 │Extravilan/ │ │ │500 │101 │303 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│10 │SIBIU │BOIŢA │Dragos Ilie │97 │2694 │Extravilan/ │ │ │500 │80 │240 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│11 │SIBIU │BOIŢA │Dragomir Adrian│97 │2691 │Extravilan/ │ │ │1.300 │250 │750 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│12 │SIBIU │BOIŢA │Cibanu Ana │97 │2690 │Extravilan/ │ │ │600 │105 │315 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│13 │SIBIU │BOIŢA │Coca Nicolae │96 │2682 │Extravilan/ │ │ │700 │226 │678 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│14 │SIBIU │BOIŢA │Sandu │96 │2682 │Extravilan/ │ │ │700 │106 │318 │
│ │ │ │Constantin │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │2475, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2480, │ │ │ │ │ │ │
│15 │SIBIU │BOIŢA │Costea Tiberiu │92 │2481, │Extravilan/Arabil│ │ │4.000 │1.819 │8.185,50 │
│ │ │ │ │ │2482, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2483 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│16 │SIBIU │BOIŢA │Albescu Ana │92 │2477 │Extravilan/Arabil│ │ │1.100 │783 │3.523,50 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│17 │SIBIU │BOIŢA │Albescu Ana │92 │2478 │Extravilan/Arabil│ │ │700 │256 │1.152,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│18 │SIBIU │BOIŢA │Caramidar Ana │92 │2474, │Extravilan/Arabil│ │ │610 │610 │2.745,00 │
│ │ │ │ │ │2479 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │2469, │ │ │ │ │ │ │
│19 │SIBIU │BOIŢA │Berbecar Elena │92 │2470, │Extravilan/Arabil│ │ │1.966 │1.966 │8.847,00 │
│ │ │ │ │ │2471, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2473 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│20 │SIBIU │BOIŢA │Bobeica Nicolae│92 │2471, │Extravilan/Arabil│ │ │1.100 │531 │2.389,50 │
│ │ │ │ │ │2469 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│21 │SIBIU │BOIŢA │Dragos Toma │92 │2468, │Extravilan/Arabil│ │ │600 │289 │1.300,50 │
│ │ │ │ │ │2466 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │2466, │ │ │ │ │ │ │
│22 │SIBIU │BOIŢA │Zbera Andrei │92 │2468, │Extravilan/Arabil│ │ │1.100 │696 │3.132,00 │
│ │ │ │ │ │2465 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│23 │SIBIU │BOIŢA │Zbera Andrei │92 │2451 │Extravilan/Arabil│ │ │600 │12 │54 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │2450, │ │ │ │ │ │ │
│24 │SIBIU │BOIŢA │Dragos Toma │92 │2448, │Extravilan/Arabil│ │ │1.400 │1.049 │4.720,50 │
│ │ │ │ │ │2451 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│25 │SIBIU │BOIŢA │Zbera Andrei │92 │2451 │Extravilan/Arabil│ │ │600 │68 │306 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│26 │SIBIU │BOIŢA │Alboiu Ioan │91 │2445 │Extravilan/ │ │ │1.800 │31 │93 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│27 │SIBIU │BOIŢA │Proprietar │91 │2440 │Extravilan/Arabil│ │ │1.400 │726 │3.267,00 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│28 │SIBIU │BOIŢA │Dragomir Dorin │91 │2447 │Extravilan/Arabil│ │ │900 │746 │3.357,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│29 │SIBIU │BOIŢA │Alboiu Ioan │91 │2445 │Extravilan/ │ │ │1.800 │325 │975 │
│ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│30 │SIBIU │BOIŢA │Stoica │91 │2428 │Extravilan/Arabil│ │ │800 │719 │3.235,50 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│31 │SIBIU │BOIŢA │Proprietar │91 │2427, │Extravilan/Arabil│ │ │800 │650 │2.925,00 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │2429 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│32 │SIBIU │BOIŢA │Bobeica Maria │91 │2426 │Extravilan/Arabil│ │ │1.200 │627 │2.821,50 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│33 │SIBIU │BOIŢA │Olaru Gabriela │91 │2420 │Extravilan/Arabil│ │ │2.100 │992 │4.464,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│34 │SIBIU │BOIŢA │Stoica Nicolae │91 │2419 │Extravilan/Arabil│ │ │1.400 │754 │3.393,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │2416/ │ │ │ │ │ │ │
│35 │SIBIU │BOIŢA │Rotaru Ilie │91 │17, │Extravilan/Arabil│ │ │3.400 │1.587 │7.141,50 │
│ │ │ │ │ │2418 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│36 │SIBIU │BOIŢA │Ciurogar Nelu │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │2.300 │286 │1.287,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│37 │SIBIU │BOIŢA │Prodistean │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │2.800 │751 │3.379,50 │
│ │ │ │Iulian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│38 │SIBIU │BOIŢA │Dragomir Vasile│164 │ │Extravilan/Arabil│ │ │ │76 │342 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│39 │SIBIU │BOIŢA │Bota Ioan │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │1.500 │72 │324 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│40 │SIBIU │BOIŢA │Campean │164 │ │Extravilan/Arabil│ │ │ │67 │301,5 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│41 │SIBIU │BOIŢA │Bota Ioan │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │1.200 │130 │585 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│42 │SIBIU │BOIŢA │Oancea Cornel │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │1.800 │161 │724,5 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│43 │SIBIU │BOIŢA │Ranjeu Dana │164 │5935 │Extravilan/Arabil│ │ │1.200 │254 │1.143,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│44 │SIBIU │BOIŢA │Ranjeu Dana │164 │5935 │Extravilan/Arabil│10725 │10725 │675 │76 │342 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│45 │SIBIU │BOIŢA │Vacarus Ovidiu │ │ │Extravilan/Arabil│10726 │102726│484 │71 │319,5 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│46 │SIBIU │TĂLMACIU│Vacarus Ovidiu │ │ │Extravilan/Arabil│ │102709│1.500 │103 │865,2 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Campean Maria, │ │ │ │1278/ │ │ │ │ │
│47 │SIBIU │TĂLMACIU│Campeanu Anna, │ │ │Extravilan/Arabil│1; │352; │2.218 │43 │361,2 │
│ │ │ │Campeanu Voicu,│ │ │ │1278/2│353 │ │ │ │
│ │ │ │Campeanu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Campean Maria, │ │ │ │1278/ │ │ │ │ │
│48 │SIBIU │TĂLMACIU│Campeanu Anna, │ │ │Extravilan/Arabil│1; │352; │2.218 │56 │470,4 │
│ │ │ │Campeanu Voicu,│ │ │ │1278/2│353 │ │ │ │
│ │ │ │Campeanu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│49 │SIBIU │TĂLMACIU│Lupescu Filipu,│ │ │Extravilan/Arabil│1285; │329 │2.675 │11 │92,4 │
│ │ │ │Lupescu Maria │ │ │ │1286 │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│50 │SIBIU │TĂLMACIU│Lupescu Nicolae│ │ │Extravilan/Arabil│1288 │ │ │109 │915,6 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│51 │SIBIU │TĂLMACIU│Bratilescu Ion │ │ │Extravilan/Arabil│1289 │ │ │54 │453,6 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│52 │SIBIU │TĂLMACIU│Ramon Simion │ │ │Extravilan/Arabil│1289 │ │ │72 │604,8 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│53 │SIBIU │TĂLMACIU│Marghitan │ │ │Extravilan/Arabil│1293 │49 │1.087 │44 │369,6 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│54 │SIBIU │TĂLMACIU│Barbosa Nicolae│ │ │Extravilan/Arabil│1294; │876 │1.635 │63 │529,2 │
│ │ │ │ │ │ │ │1295 │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│55 │SIBIU │TĂLMACIU│Popa Constantin│ │ │Extravilan/Arabil│1296 │1936 │2.538 │150 │1.260,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1297/ │ │ │ │ │
│56 │SIBIU │TĂLMACIU│Barza Maria │ │ │Extravilan/Arabil│1; │1896; │1.029 │121 │1.016,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │1228/1│875 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│57 │SIBIU │TĂLMACIU│Stroila Maria │ │ │Extravilan/Arabil│1298/2│1152 │1.145 │149 │1.251,60 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│58 │SIBIU │TĂLMACIU│Calarasiu │ │ │Extravilan/Arabil│1299 │875 │1.209 │177 │1.486,80 │
│ │ │ │Demeter │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│59 │SIBIU │TĂLMACIU│Zbera Andrei │ │ │Extravilan/Arabil│1300 │695 │ │188 │1.579,20 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│60 │SIBIU │TĂLMACIU│Barza Simion │ │ │Extravilan/Arabil│1300 │695 │ │321 │2.696,40 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Barza Tamasne, │ │ │ │1301/ │139; │ │ │ │
│61 │SIBIU │TĂLMACIU│Tirsia Ioana │ │ │Extravilan/Arabil│1; │1162 │1.497 │207 │1.738,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │1301/2│ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│62 │SIBIU │TĂLMACIU│Ranjeu Maria, │ │ │Extravilan/Arabil│1302/1│1619 │1.209 │221 │1.856,40 │
│ │ │ │Ranjeu Gyorgy │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│63 │SIBIU │TĂLMACIU│Barbu Maria, │ │ │Extravilan/Arabil│1303; │55; │1.868 │291 │2.444,40 │
│ │ │ │Chirila Dumitru│ │ │ │1304 │1843 │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1305/ │ │ │ │ │
│64 │SIBIU │TĂLMACIU│Barbu George │ │ │Extravilan/Arabil│1; │720 │670 │243 │2.041,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │1305/2│ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│65 │SIBIU │TĂLMACIU│Rotariu Nicolae│ │ │Extravilan/Arabil│1305/3│801 │673 │129 │1.083,60 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│66 │SIBIU │TĂLMACIU│Rotariu Nicolae│ │ │Extravilan/Arabil│1305/3│801 │673 │91 │764,4 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Opincaru Mireca│ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │SIBIU │TĂLMACIU│Radu, Opincaru │ │ │Extravilan/Arabil│1313 │1004 │1.471 │378 │3.175,20 │
│ │ │ │Camelia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Opincaru Mireca│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Radu, Opincaru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Camelia Adina │ │ │ │1314; │221; │ │ │ │
│68 │SIBIU │TĂLMACIU│Raducan Susana,│ │ │Extravilan/Arabil│1315/1│1848 │3.022 │260 │2.184,00 │
│ │ │ │Mitrea Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Barza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│69 │SIBIU │TĂLMACIU│Luca Constantin│ │ │Extravilan/Arabil│1317 │1751 │1.216 │202 │1.696,80 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Draghici │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │SIBIU │TĂLMACIU│Nicolae, │ │ │Extravilan/Arabil│1318 │495 │1.375 │232 │1.948,80 │
│ │ │ │Draghici Susana│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│71 │SIBIU │TĂLMACIU│Tocanel Irimie │ │ │Extravilan/Arabil│1319 │136 │1.526 │128 │1.075,20 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│72 │SIBIU │TĂLMACIU│Boita Ana │ │ │Extravilan/Arabil│1320 │895 │2.214 │83 │697,2 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│73 │SIBIU │TĂLMACIU│Oancea Maria │ │ │Extravilan/Arabil│1322 │24 │871 │53 │445,2 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. │ │ │Intravilan/ │5321/3│ │ │ │ │
│74 │SIBIU │TĂLMACIU│Transfăgărăşan │ │ │Curţi-construcţii│/8/1/2│4455 │ │1.090 │49.050,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Barza Anca │ │ │Intravilan/ │ │ │ │ │ │
│75 │SIBIU │TĂLMACIU│Simona, Barza │ │ │Curţi-construcţii│100798│ │ │464 │20.880,00 │
│ │ │ │Ghe. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│76 │SIBIU │TĂLMACIU│Barbosa Lucia, │ │ │Intravilan/ │100797│5436 │ │262 │11.790,00 │
│ │ │ │Barbosa Ghe. │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│77 │SIBIU │TĂLMACIU│Mandea │ │ │Intravilan/ │100796│5435 │ │466 │20.970,00 │
│ │ │ │Constantin │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│78 │SIBIU │TĂLMACIU│Nasture │ │ │Intravilan/ │101241│ │ │116 │5.220,00 │
│ │ │ │Nicoleta │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│79 │SIBIU │TĂLMACIU│Cretu Gheorghe │ │CC 1151│Intravilan/Păşune│ │ │ │250 │6.525,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│80 │SIBIU │TĂLMACIU│Cretu Gheorghe │ │CC 1151│Intravilan/Păşune│ │ │ │140 │3.654,00 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │27.099,00 │240.041,10 │
└────┴───────┴────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016