Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 358 din 30 aprilie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 358 din 30 aprilie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 din 12 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este autoritatea pentru: lucrări publice, construcţii, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, reformă în administraţia publică, funcţie publică, fiscalitate locală, proceduri fiscale locale, finanţe publice locale, atestarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate, precum şi formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică.
    (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).

    ART. 2
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii din Bucureşti: Bulevardul Libertăţii nr. 16 (tronsoanele I, V şi VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14 (tronsoanele V şi VI) latura sud, sectorul 5, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, şi bulevardul Timişoara nr. 6, sectorul 6. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.

    ART. 3
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcţii:
    a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului în domeniile sale de activitate, precum şi a propriilor strategii şi politici, coordonate cu politica Guvernului;
    b) de reglementare şi de avizare, cu respectarea ierarhiei actelor normative;
    c) de control şi monitorizare;
    d) de reprezentare;
    e) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
    f) de administrare;
    g) de implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite;
    h) de coordonare;
    i) de certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.


    ART. 4
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programul operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri“, Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative“ 2007-2013 şi Programul operaţional „Capacitate administrativă“ 2014-2020.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei exercită funcţiile de autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact, sistem naţional de control de prim nivel pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC, astfel:
    a) autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;
    b) autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia;
    c) autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
    d) autoritatea comună de management şi secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“;
    e) autoritatea naţională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;
    f) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;
    g) autoritatea naţională şi punctul naţional de contact pentru Programul operaţional „Sud-Estul Europei“;
    h) autoritatea naţională şi punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C;
    i) autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II;
    j) autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale;
    k) autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT II 2007-2013;
    l) autoritatea naţională şi punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism;
    m) punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013;
    n) sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei“, Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, Programului operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei“ şi pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;
    o) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
    p) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria;
    q) autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;
    r) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;
    s) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;
    ş) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;
    t) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;
    ţ) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;
    u) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;
    v) autoritatea naţională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;
    w) autoritatea naţională pentru Programul transnaţional „Dunărea“ 2014-2020;
    x) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
    y) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare URBACT III;
    z) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;
    aa) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;
    bb) autoritate naţională pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;
    cc) punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional „Dunărea“ 2014-2020, punctul naţional URBACT aferent programului URBACT III, punctul naţional de contact aferent programului INTERREG EUROPE, persoana naţională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, punct de contact şi reprezentant al României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, punctul naţional de contact ESPON în România;
    dd) punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020 şi al Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;
    ee) sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional „Dunărea“ 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului de cooperare URBACT III şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi al Programului transnaţional „Dunărea“ 2014-2020;
    ff) unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

    (3) Pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îndeplineşte funcţiile de autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, autoritate de certificare, control de prim nivel, pentru programele de cooperare teritorială, precum si atribuţiile aferente Secretariatului pentru Strategia Dunării.
    (4) Pentru perioada de programare 2021-2027 procesul de desemnare al agenţiilor de dezvoltare regională (ADR), actuale organisme intermediare pentru Programul operaţional regional 2014-2020, să îndeplinească funcţia de autoritate de management pentru programele operaţionale regionale 2021-2027 se desfăşoară sub coordonarea operaţională a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Autorităţile de management pentru programele operaţionale regionale vor funcţiona sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    (5) În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră.
    (6) În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător“, din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
    (7) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei asigură coordonarea Ariei prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi asigură punctul de contact şi reprezentarea României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
    (8) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei asigură rolul de Secretariat al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării „Danube Strategy Point“.

    ART. 5
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are următoarele atribuţii:
    1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
    2. elaborează strategii, politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate;
    3. realizează promovarea unor programe naţionale care să finanţeze activităţi şi acţiuni necesare asigurării dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriului naţional, întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterea calităţii locuirii în cadrul aşezărilor umane;
    4. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală prin elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării teritoriului;
    5. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    6. elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;
    7. asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice europene şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;
    8. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative, norme, instrucţiuni şi metodologii specifice în domeniile sale de activitate;
    9. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;
    10. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    11. organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii;
    12. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    13. elaborează şi coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii şi politici în domeniul fiscal-bugetar local;
    14. elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă şi/sau externă;
    15. coordonează procesul de reformă a administraţiei publice locale, descentralizarea şi reorganizarea administrativ-teritorială a ţării;
    16. dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    17. coordonează procesul de elaborare de către ministerele de resort a standardelor de calitate şi a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;
    18. elaborează, coordonează şi implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale;
    19. sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului;
    20. promovează proiectele de acte normative înaintate de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 292 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. dezvoltă împreună cu Ministerul Finanţelor Publice sistemul de echilibrare financiară a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost pentru serviciile publice descentralizate, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice;
    22. reglementează şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice;
    23. implementează proiecte în parteneriat public-privat sau proiecte de regenerare urbană de utilitate publică, inclusiv împreună cu alte autorităţi publice de la nivel central şi local;
    24. reglementează, monitorizează şi implementează măsurile pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;
    25. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pentru programele pe care le gestionează, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;
    26. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale;
    27. gestionează domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, mobilitate urbană şi arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcţiilor, gestiunii şi dezvoltării imobiliar-edilitare;
    28. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina şi calitatea în construcţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al avizării documentaţiilor tehnico-economice, potrivit legii;
    29. gestionează domeniul locuirii, locuinţelor şi al clădirilor de locuit, al reabilitării termice şi al eficienţei energetice a clădirilor;
    30. îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    31. gestionează, potrivit competenţelor sale, instrumentul de preaderare PHARE;
    32. participă la dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, fondurilor europene post 2020 şi a instrumentelor de preaderare PHARE;
    33. contribuie la procesul de negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020, precum şi a Acordului de parteneriat 2021-2027 şi realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 aflate în coordonarea sa;
    34. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;
    35. îndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de reglementare ale ministerului şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;
    36. avizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări;
    37. asigură, prin structurile de specialitate proprii şi/sau din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi formarea profesională în administraţia publică şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici;
    38. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare şi de execuţie a bugetelor locale, în scopul creşterii capacităţii administrative şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;
    39. asigură în numele statului român şi al Guvernului României, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
    40. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate;
    41. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate;
    42. încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    43. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    44. reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în Guvern;
    45. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;
    46. emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;
    47. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, evaluează şi propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului;
    48. asigură reprezentarea cu specialişti în domeniul finanţelor publice locale în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;
    49. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului tehnic interministerial pentru descentralizare;
    50. colaborează cu ministerul de resort şi aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;
    51. asigură reprezentarea în Comitetul pentru finanţe publice locale şi asigură secretariatul împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice;
    52. implementează „Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor“;
    53. organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri;
    54. îndeplineşte rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii;
    55. asigură organizarea Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică şi funcţionarea acesteia prin intermediul secretariatului tehnic care se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    56. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;
    57. asigură organizarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii şi funcţionarea acestuia prin intermediul secretariatului tehnic care se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    58. îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii;
    59. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;
    60. asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare despre produse pentru construcţii;
    61. asigură Secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (CNAU-HABITAT);
    62. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de dezvoltare teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism;
    63. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim;
    64. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;
    65. îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    66. propune Guvernului nominalizarea reprezentanţilor acestuia şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în comitetele şi/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;
    67. închiriază sau concesionează bunurile imobile proprietate publică sau privată a statului pe care le are în administrare, în condiţiile legii;
    68. poate închiria, concesiona, primi în administrare sau utiliza, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată a statului, în condiţiile legii;
    69. iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile pentru care are competenţă, conform legii;
    70. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării, monitorizării şi controlului programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;
    71. emiterea de ordine şi instrucţiuni de către ministru, potrivit competenţelor sale, privind procesul de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4 alin. (1) şi (2);
    72. programează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile de competenţă ale ministerului, inclusiv pentru perioada post 2020;
    73. asigură îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare, potrivit art. 123 şi 126 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;
    74. contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră;
    75. avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;
    76. coordonează şi/sau realizează procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020;
    77. coordonează şi/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020;
    78. elaborează rapoartele anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, pentru programele europene pe care le gestionează;
    79. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;
    80. coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează;
    81. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;
    82. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistenţă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;
    83. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;
    84. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale;
    85. asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;
    86. aprobă şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;
    87. exercită activităţi de audit intern şi control la nivelul programelor pentru care îndeplineşte rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct naţional/persoană naţională de contact;
    88. cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;
    89. cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană 2007-2013;
    90. îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor de cooperare teritorială europeană şi al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    91. primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;
    92. colaborează/cooperează cu: structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea; instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în condiţiile prevăzute de lege; inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acestora, conform legii; instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene şi instituţii de învăţământ superior, în condiţiile legii, şi cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice, din ţară sau din străinătate, precum şi cu furnizori de formare şi asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă.
    93. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    94. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate;
    95. efectuează controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora;
    96. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile, reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii;
    97. asigură protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    98. finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor europene din domeniul construcţiilor, a specificaţiilor tehnice europene armonizate şi, după caz, a anexelor naţionale aferente pentru aplicarea Eurocodurilor din domeniul construcţiilor, precum şi a celor din domeniul dezvoltării urbane şi a Modelării informaţionale a construcţiilor - BIM;
    99. susţine şi mediază constituirea de parteneriate/platforme de colaborare la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;
    100. iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat în cadrul aparatului propriu, în domeniile sale de activitate;
    101. realizează cercetări sociologice, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    102. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
    103. editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    104. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    105. asigură organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;
    106. asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;
    107. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;
    108. îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul structurii proprii;
    109. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    110. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;
    111. asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte conform legii;
    112. asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;
    113. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competenţelor sale.
    114. stabileşte tematica specifică şi organizează programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, funcţionari publici, personal contractual, persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora, aleşi locali, manageri publici, destinate dezvoltării competenţelor necesare exercitării unei funcţii de conducere, precum şi pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;
    115. stabileşte tematica specifică şi organizează atât programe de perfecţionare profesională pentru grupurile-ţintă strategice, stabilite în condiţiile legii, cât şi alte programe de perfecţionare profesională pentru personalul din administraţia publică;
    116. realizează analize, rapoarte şi proiecte în domeniul administraţiei publice;
    117. organizează şi participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;
    118. stabileşte standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    119. elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice;
    120. întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de formare profesională pe care le organizează;
    121. sprijină autorităţile administraţiei publice locale, prin promovarea de măsuri privind integritatea şi prevenirea corupţiei, în acord cu documentele strategice în domeniu.


    ART. 6
    (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de formare profesională şi a programelor de perfecţionare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se face prin certificate semnate de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (2) Modelele certificatelor de absolvire, precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Certificatele de absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv privind competenţele dobândite, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.
    (4) Atestarea participării la seminare şi conferinţe se face prin certificate de participare.
    (5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

    ART. 7
    (1) Atribuţiile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi autorizate, în condiţiile legii.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi Cartea funciară.
    (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

    ART. 8
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi, în condiţiile legii, cu specialişti în diverse domenii de activitate şi cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice.

    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente şi încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este de 765, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
    (4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, se pot organiza, servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condiţiile legii.
    (6) Structura, numărul şi locaţia centrelor teritoriale se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în condiţiile legii.

    ART. 10
    (1) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei desemnează dintre specialiştii ministerului consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de şapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Personalului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

    ART. 11
    (1) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv.
    (2) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se pot organiza şi pot funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (4) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia.
    (5) Pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei poate înfiinţa unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal încadrat suplimentar peste numărul maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe durată determinată pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (5), precum şi încadrarea şi salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în condiţiile legii.
    (7) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii.

    ART. 12
    (1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se asigură de către ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (2) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (4) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei este preşedintele Consiliului naţional pentru dezvoltare regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi preşedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare conform art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite ordine şi instrucţiuni care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei alcătuit din funcţionari publici şi personal angajat cu contract individual de muncă.
    (8) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.
    (9) În cazul în care ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.

    ART. 13
    (1) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
    (3) Secretarul general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, precum şi cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.
    (5) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministru.
    (6) Pe lângă ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.
    (7) Atribuţiile categoriilor de personal, direcţiilor, serviciilor, birourilor, ale altor compartimente şi structurilor permanente de lucru din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

    ART. 14
    (1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi unităţile care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Conducătorii entităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 15
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, un număr de 59 de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei pentru fiecare autoturism.
    (2) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.
    (3) Persoanele care au atribuţii în domeniul de activitate al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

    ART. 16
    Patrimoniul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi patrimoniului Institutului Naţional de Administraţie pe baza protocoalelor de predare-primire prevăzute de art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

    ART. 17
    Personalul şi activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv ale Institutului Naţional de Administraţiei se preiau şi se reorganizează în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în limita numărului maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3).

    ART. 18
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei preia de la Institutul Naţional de Administraţie rezultatele aferente activităţii de formare obţinute din programele şi proiectele derulate.
    (2) Programele şi proiectele în domeniul formării profesionale încheiate, aflate în derulare sau în proces de evaluare în vederea finanţării, se preiau şi se gestionează în continuare de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în condiţiile aprobate şi în termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data semnării protocoalelor de predare-primire menţionate la art. 16.

    ART. 19
    În aplicarea prevederilor art. 408 şi 518 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile de reorganizare a structurii organizatorice a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea respectării drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, astfel:
    a) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate posturile vacante se desfiinţează;
    b) în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin acte administrative ale ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, emise în aplicarea prevederilor art. 528 alin. (1) şi ale art. 530 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, încetează toate detaşările, atât pentru personalul detaşat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cât şi pentru personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei detaşat în cadrul altor instituţii, cu excepţia înalţilor funcţionari publici, precum şi cu excepţia personalului detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană; încetează de asemenea şi mutările temporare. Măsurile sunt valabile şi în cazul Institutului Naţional de Administraţie;
    c) în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. b) se aplică prevederile art. 518 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) în cazul în care sunt incidente prevederile art. 518 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează examen în termen de 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la lit. b);
    e) în termen de 3 zile de la stabilirea afişarea rezultatelor examenului desfăşurat în condiţiile paragrafului anterior se efectuează procedurile prevăzute la art. 518 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 519 alin. (4)-(6) din acelaşi act normativ;
    f) în termen de două zile de la îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 519 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică procedura prevăzută la art. 519 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici se aplică corespunzător prevederile art. 518 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv se organizează un nou examen;
    g) termenul în care se desfăşoară această procedură este de 5 zile de la împlinirea termenului prevăzut la lit. f). Pentru persoanele declarate admise în urma acestui examen se aplică prevederile art. 518 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) procedura desfăşurării examenelor prevăzute la lit. d), comisiile, precum şi bibliografia de examen şi procedura examenelor prevăzute la lit. f), comisiile, precum şi bibliografia de examen se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, care se aduce la cunoştinţă până cel târziu la împlinirea termenului prevăzut la lit. c), respectiv până la împlinirea termenului prevăzut la lit. f).


    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 19 februarie 2018, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, şi Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 24 aprilie 2018, cu modificările ulterioare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 358.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    I. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
    1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    3. Inspectoratul de Stat în Construcţii

    II. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
    1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

    III. Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
    1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe
    2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016