Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 354 din 30 aprilie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 30 aprilie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 12 mai 2020
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centură Nord km 0 + 000 - km 52 + 770 şi ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centură Sud km 52 + 770 - km 100 + 900,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud km 52 + 770 - km 100 + 900“, pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1^1).
    ^1) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud km 52 + 770 - km 100 + 900“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe teritoriul localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov sunt în cuantum total de 27.157 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 354.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900",
    pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov,
     proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌─────┬─────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoare de │
│ │ │ │prenumele │ │ │Număr │Număr titlu│Număr │ │Extravilan│Suprafaţa │Suprafaţa │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţ│Unitatea │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │cadastral│de │carte │Categoria de │/ │totală │expropriată│expropriat │teren conform│
│crt. │ │administrativ-teritorială│deţinătorului │ │ │/ Nr. │proprietate│funciară│folosinţă │Intravilan│teren (mp) │(mp) │construcţii│Legii nr. 255│
│ │ │ │imobilului │ │ │topo │ │ │ │ │ │ │(mp, ml, │/2010 (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mc) │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │Ilfov│Glina │CONSTANTINESCU │1/1 │133 │471/3 │- │- │A │Intravilan│- │41 │- │1.937,87 │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│2 │Ilfov│Glina │MORARU CONSTANTIN,│1/1 │132 │480/2 │3025 │- │A │Intravilan│5000 │114 │- │5.388,21 │
│ │ │ │OPREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│3 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │188 │- │8.885,82 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│4 │Ilfov│Glina │HYUNDAI AUTO │1/1 │131 │543/3 │- │- │CC │Intravilan│496 │496 │- │28.103,61 │
│ │ │ │ROMÂNIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│5 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │107 │- │5.057,36 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CAPATINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ilfov│Glina │CONSTANTIN, │1/1 │130 │563/2 │3069 │- │A │Intravilan│4400 │155 │- │7.326,08 │
│ │ │ │GRIGORE LENUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│7 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│5000 │576 │- │27.224,64 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│8 │Ilfov│Glina │ZAMFIR CONSTANTIN │1/1 │128 │483/3 │3083 │- │A │Intravilan│5000 │524 │- │24.766,86 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NICOLAE BALASA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE NICULINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Ilfov│Glina │PETRE ION, PETRE │1/1 │127 │2609/2 │1418 │- │A │Intravilan│10000 │1.397 │- │66.029,21 │
│ │ │ │MISU, ALECU ANICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE VIRGIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NICOLAE BALASA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE NICULINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Ilfov│Glina │PETRE ION, PETRE │1/1 │127 │2609/1 │- │- │A │Intravilan│- │17 │- │803,51 │
│ │ │ │MISU, ALECU ANICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE VIRGIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ZAMFIR CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE BALASA, │ │ │483/3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Ilfov│Glina │GHEORGHE NICULINA,│1/1 │127, 128│2609/1, │3083, 1418 │- │A │Intravilan│15000 │88 │- │4.159,32 │
│ │ │ │PETRE ION, PETRE │ │ │2609/2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MISU, ALECU ANICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE VIRGIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│12 │Ilfov│Glina │IORDACHE ION │- │126 │576/2 │1396 │- │A │Extravilan│10000 │1.671 │- │16.891,30 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│13 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │20 │- │945,30 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│14 │Ilfov│Glina │CARMEN ILEANA │1/1 │125 │544/5 │5827 │- │A │Intravilan│10000 │898 │- │42.443,97 │
│ │ │ │JIPA, COSTEA ADINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│15 │Ilfov│Glina │JIPA ILEANA CARMEN│1/1 │- │544/1/2 │- │- │A │Intravilan│- │8 │- │378,12 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│16 │Ilfov│Glina │COSTEA ADRIANA │1/1 │- │544/1/1 │- │50572 │A │Intravilan│604 │9 │- │425,39 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLEA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, MOLEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │Ilfov│Glina │MIHAELA │1/1 │- │544/3 │- │- │A │Intravilan│- │937 │- │44.287,31 │
│ │ │ │FLORENTINA, MOLEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEL MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLEA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│18 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │224 │- │10.587,36 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│19 │Ilfov│Glina │MIHALACHE ANICA │1/1 │124 │548/3 │3016 │- │A │Intravilan│5000 │742 │- │35.070,63 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│20 │Ilfov│Glina │MIHALACHE ANICA │1/1 │24 │548/1 │- │- │A │Intravilan│- │2 │- │94,53 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│21 │Ilfov│Glina │MIHALACHE ANICA │1/1 │124, 24 │548/3, │3016 │- │A │Intravilan│5000 │6 │- │283,59 │
│ │ │ │ │ │ │548/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│22 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │11 │- │519,92 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│23 │Ilfov│Glina │NEDELCU PETRE │1/1 │123 │459/1 │33777 │- │A │Intravilan│2100 │1.356 │- │64.091,34 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│24 │Ilfov│Glina │NEDELCU PETRE, │1/1 │123, 124│459/1, │33777, 3016│- │A │Intravilan│7100 │138 │- │6.522,57 │
│ │ │ │MIHALACHE ANICA │ │ │548/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│25 │Ilfov│Glina │MUNTEANU IOANA, │- │121 │53494 │3039 │53494 │A │Extravilan│7500 │1.689 │- │17.073,26 │
│ │ │ │DINCA VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│26 │Ilfov│Glina │MUNTEANU IOANA, │1/1 │121 │726/1 │- │55901 │A │Intravilan│880 │3 │- │141,80 │
│ │ │ │MUNTEANU VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│27 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │723 │- │34.172,60 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│28 │Ilfov│Glina │ZAMFIR CONSTANTIN │- │- │490/3 │- │55896 │A │Extravilan│630 │1.153 │- │11.655,10 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│29 │Ilfov│Glina │SUTEANU ILINCA │- │117 │546/2 │1415 │- │A │Extravilan│1900 │1.003 │- │10.138,83 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│30 │Ilfov│Glina │MORARU CONSTANTIN,│- │116 │561/2 │3025 │- │A │Extravilan│3700 │964 │- │9.744,59 │
│ │ │ │OPREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│31 │Ilfov│Glina │MIHALACHE GRIGORE │- │115 │1061/2 │33781 │- │A │Extravilan│3600 │923 │- │9.330,15 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GUTUNOI AURELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU ION, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │Ilfov│Glina │VASILE, GHITA │1/1 │114 │2157/3 │3017 │- │A │Intravilan│2700 │1.425 │- │67.352,63 │
│ │ │ │LUCRETIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GUTUNOI AURELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU ION, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Ilfov│Glina │VASILE, GHITA │1/1 │114 │2157/2 │- │- │A │Intravilan│- │7 │- │330,86 │
│ │ │ │LUCRETIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│34 │Ilfov│Glina │TRANDAFIR ZAMFIRA │1/1 │- │2624 │- │- │A │Intravilan│- │1.504 │- │71.086,56 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│35 │Ilfov│Glina │MISU PETRE │- │111 │582 │1417 │- │A │Extravilan│2500 │1.753 │- │17.720,20 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│36 │Ilfov│Glina │GHEORGHE │- │110 │573/2 │3029 │- │A │Extravilan│3600 │190 │- │1.920,62 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│37 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │12 │- │567,18 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│38 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │11 │- │519,92 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ZAMFIR CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSEFINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │Ilfov│Glina │FILIPESCU STEFANA,│- │107 │671/2 │3099 │- │A │Extravilan│1100 │275 │- │2.779,84 │
│ │ │ │POPESCU TINCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│40 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│41 │Ilfov│Glina │PASCU VASILICA, │- │- │489/1 │- │- │A │Extravilan│- │1 │- │10,11 │
│ │ │ │VOICU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│42 │Ilfov│Glina │VOICU ECATERINA │- │105 │584/3 │13911 │- │A │Extravilan│5000 │1.919 │- │19.398,21 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│43 │Ilfov│Glina │PASCU VASILICA, │- │104 │489/2 │3014 │- │A │Extravilan│5100 │1.969 │- │19.903,64 │
│ │ │ │VOICU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│44 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │1.699 │- │80.303,24 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│45 │Ilfov│Glina │DUTA ADRIAN │1/1 │102/1 │839/2 │1396 │- │A │Intravilan│3700 │1.321 │- │62.437,07 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│46 │Ilfov│Glina │PETCU ALEXANDRINA │1/1 │101 │551/2 │3026 │- │A │Intravilan│2600 │980 │- │46.319,70 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│47 │Ilfov│Glina │CONSTANTINESCU │1/1 │100 │670/2 │1439 │- │A │Intravilan│10000 │5.800 │- │274.137,00 │
│ │ │ │AUREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│48 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │263 │- │12.430,70 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│49 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │35 │- │1.654,28 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│50 │Ilfov│Glina │PEDONU ION, │- │95/2, │54735 │- │54735 │A │Extravilan│7044 │4.213 │- │42.587,11 │
│ │ │ │PREDONU DANIELA │ │96, 97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│51 │Ilfov│Glina │PREDONU ION, │- │- │54732 │- │54732 │A │Extravilan│4412 │3.446 │- │34.833,89 │
│ │ │ │PREDONU DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│52 │Ilfov│Glina │PREDONU MARIA │1/1 │- │54261 │- │54261 │A │Intravilan│1792 │590 │- │27.886,35 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│53 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │893 │- │42.207,65 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│54 │Ilfov│Glina │MIHALACHE RADA │1/1 │- │1168 │- │- │A │Intravilan│- │742 │- │35.070,63 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│55 │Ilfov│Glina │DINU VELICU │1/1 │- │538 │- │- │A │Intravilan│- │706 │- │33.369,09 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHITA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │Ilfov│Glina │ZAMBILA STEFANA, │- │85 │1082 │4578 │- │A │Extravilan│2000 │632 │- │6.388,57 │
│ │ │ │GUDUROI AURELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA LUCRETIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NEDELCU CONSTANTA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │Ilfov│Glina │GHEROGHE LOREDANA,│1/1 │- │462 │- │- │A │Intravilan│- │528 │- │24.955,92 │
│ │ │ │ANGHELACE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│58 │Ilfov│Glina │COSTEA DUMITRA │1/1 │81/1 │540 │- │- │A │Intravilan│- │225 │- │10.634,63 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│59 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │38 │- │1.796,07 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VASILE VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAMFIR CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │Ilfov│Glina │MOLDOVEANU │1/1 │79 │767/2 │3099 │- │A │Intravilan│5400 │205 │- │9.689,33 │
│ │ │ │IOSEFINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILIPESCU STEFANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU TINCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│61 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │770/2 │- │- │A │Intravilan│- │332 │- │15.691,98 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COSTEA DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAMFIR CONSTANTIN,│ │ │540, 767/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │Ilfov│Glina │MOLDOVEANU │1/1 │81/1, 79│2 │3099 │- │A │Intravilan│5400 │140 │- │6.617,10 │
│ │ │ │IOSEFINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILIPESCU STEFANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU TINCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NEDELCU CONSTANTA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Ilfov│Glina │GHEROGHE LOREDANA,│1/1 │81/1 │462, 540 │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │ANGHELACE FLORICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│64 │Ilfov│Glina │COSTEA DUMITRA, │1/1 │81/1 │540,770/2│- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │TUDOR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │JIPA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │Ilfov│Glina │CARMEN, CAPATINA │1/1 │78 │545/3 │5827 │- │A │Intravilan│10900 │659 │- │31.147,64 │
│ │ │ │CONSTANTA, COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│66 │Ilfov│Glina │JIPA ILEANA CARMEN│1/1 │- │545 │- │53838 │A │Intravilan│5441 │1.179 │- │55.725,44 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│67 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │122 │- │5.766,33 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│68 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │379 │- │17.913,44 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│69 │Ilfov│Glina │VOICU CONSTANTIN, │1/1 │76 │479/3 │3014 │- │A │Intravilan│10100 │853 │- │40.317,05 │
│ │ │ │PASCU VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│70 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │76 │479/1 │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│71 │Ilfov│Glina │VOICU CONSTANTIN, │1/1 │76 │479/3 │3014 │- │A │Intravilan│10100 │7 │- │330,86 │
│ │ │ │PASCU VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│72 │Ilfov│Glina │MIHAESCU ROBERT │1/1 │74 │553/1 │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│73 │Ilfov│Glina │MEDESAN CRISTINA │1/1 │73-74 │55355 │- │55355 │A │Intravilan│2561 │1.096 │- │51.802,44 │
│ │ │ │ANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│74 │Ilfov│Glina │Proprietar │23 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │243 │- │2.456,37 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHITA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │Ilfov│Glina │VOINEA ILINCA, │1/1 │70 │55617 │- │55617 │A │Intravilan│1521 │254 │- │12.005,31 │
│ │ │ │PETRE GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│76 │Ilfov│Glina │CONSTANTIN GIGI │1/1 │70 │55652 │- │55652 │A │Intravilan│1521 │242 │- │11.438,13 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│77 │Ilfov│Glina │GHEORGHE PROFIRA, │1/1 │70 │55619 │- │55619 │A │Intravilan│1522 │227 │- │10.729,16 │
│ │ │ │GHEORGHE GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│78 │Ilfov│Glina │MARINESCU ZAMFIRA │1/1 │70 │55618 │- │55618 │A │Intravilan│1522 │209 │- │9.878,39 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│79 │Ilfov│Glina │GOLOMOZ AURICA │1/1 │70 │55593 │- │55593 │A │Intravilan│1521 │196 │- │9.263,94 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│80 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │206 │- │9.736,59 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│81 │Ilfov│Glina │STOICIU CORNEL │- │67 │2697 │11859 │- │A │Extravilan│2500 │120 │- │1.213,02 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DUTA ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Ilfov│Glina │VALEANU STELUTA │- │66 │51074 │- │51074 │A │Extravilan│2099 │197 │- │1.991,37 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NEDELCU CONSTANTA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │Ilfov│Glina │GHEROGHE LOREDANA,│1/1 │- │460/1 │- │- │A │Intravilan│- │239 │- │11.296,34 │
│ │ │ │ANGHELACE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NEDELCU CONSTANTA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │Ilfov│Glina │GHEROGHE LOREDANA,│1/1 │- │460/1 │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │ANGHELACE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│85 │Ilfov│Glina │DOBRE ANICA │1/1 │63/3 │834/1 │63682 │- │A │Intravilan│2300 │3 │- │141,80 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│86 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │1 │- │47,27 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│87 │Ilfov│Glina │MIHALACHE RADA │1/1 │- │1062/1 │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│88 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │10 │- │472,65 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│89 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │2 │- │94,53 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│90 │Ilfov│Glina │NITA NICULAE │- │61 │569/1 │5825 │- │A │Extravilan│4300 │6 │- │60,65 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│91 │Ilfov│Glina │MARIN ION │- │61 │572/1 │- │- │A │Extravilan│- │4 │- │40,43 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│92 │Ilfov│Glina │COMAN ELENA │1/1 │60 │464/1 │- │- │A │Intravilan│- │5 │- │236,33 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│93 │Ilfov│Glina │DUCU CONSTANTA, │1/1 │59 │464/2 │- │- │A │Intravilan│- │101 │- │4.773,77 │
│ │ │ │MITOI VICTORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│94 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │122 │- │5.766,33 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│95 │Ilfov│Glina │Proprietar │- │57/1/2 │- │- │- │A │Extravilan│7246 │52 │- │525,64 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│96 │Ilfov│Glina │SERBAN ION, BOTEZ │- │56 │55837 │11837 │55837 │A │Extravilan│179 │66 │- │667,16 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│97 │Ilfov│Glina │PETRE MARIA │1/1 │58 │468/1 │- │- │A │Intravilan│- │54 │- │2.552,31 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│98 │Ilfov│Glina │COMAN ELENA │- │55 │55795 │3079 │55795 │A │Extravilan│5582 │53 │- │535,75 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│99 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │44 │- │2.079,66 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│100 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │1.341 │- │13.555,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│101 │Ilfov│Glina │PETCU ALEXANDRINA │3 │1 │1455/1 │- │52661 │A │Extravilan│1000 │685 │- │6.924,32 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│102 │Ilfov│Glina │COMAN CONSTANTIN │3 │4 │1561 │3079 │- │A │Extravilan│5000 │1.529 │- │15.455,90 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│103 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │352 │- │3.558,19 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│104 │Ilfov│Glina │MARIN ION │3 │5 │- │5825 │- │A │Extravilan│5010 │1.483 │- │14.990,91 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│105 │Ilfov│Glina │NITA NICOLAE │3 │5 │2966 │- │- │A │Extravilan│5000 │1.758 │- │17.770,74 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│106 │Ilfov│Glina │MARIN ION, NITA │3 │5, 6 │2966 │5825 │- │A │Extravilan│5010 │382 │- │3.861,45 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOVĂIALĂ FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAPATINA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAPATINA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107 │Ilfov│Glina │ION MARIA, │3 │7 │2830 │11834 │53964 │A │Extravilan│5000 │2.490 │- │25.170,17 │
│ │ │ │MIHALACHE AURICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA STELIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDONU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDONU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MARIN MARIA, MARIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │Ilfov│Glina │PETRA, MARIN │3 │8 │2961 │30031 │50180 │A │Extravilan│10100 │6.139 │- │62.056,08 │
│ │ │ │AURICA, ROUA DENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│109 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │5.974 │- │60.388,18 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│110 │Ilfov│Glina │STIMET - S.A. │3 │11 │2460 │- │52314 │A │Extravilan│5000 │4.330 │- │43.769,81 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│111 │Ilfov│Glina │STIMET - S.A. │3 │12 │- │5825 │53149 │A │Extravilan│2500 │2.321 │- │23.461,83 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│112 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │2.417 │- │24.432,24 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│113 │Ilfov│Glina │STIMET - S.A. │3 │13 │2554 │3080 │53826 │A │Extravilan│6100 │6.207 │- │62.743,46 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANDE MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, MANOLE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114 │Ilfov│Glina │TITI, VASILIU, │3 │14 │1862 │23134 │51292 │A │Extravilan│7700 │7.700 │- │77.835,45 │
│ │ │ │MIRCEA VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│115 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │2.073 │- │20.954,92 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│116 │Ilfov│Glina │CAPATINĂ │3 │15 │2772 │3069 │53805 │A │Extravilan│2550 │2.374 │- │23.997,58 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│117 │Ilfov│Glina │Proprietar │3 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │5.333 │- │53.908,63 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│118 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3 │18 │1682 │23130 │- │A │Extravilan│5000 │91 │- │919,87 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│119 │Ilfov│Glina │MARIN ION │3/1 │1 │- │5825 │- │A │Extravilan│2500 │493 │- │4.983,49 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│120 │Ilfov│Glina │VOICU MARIA │3/1 │2 │- │11859 │- │A │Extravilan│2500 │477 │- │4.821,75 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ANDREI VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CRISTACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │Ilfov│Glina │IFRIM FLORICA, │3/1 │3 │- │27923 │- │A │Extravilan│2500 │464 │- │4.690,34 │
│ │ │ │ANDREI IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│122 │Ilfov│Glina │ANDREI MARIN │3/1 │4 │- │21666 │- │A │Extravilan│2500 │452 │- │4.569,04 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUREL, TUDORACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELVIRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123 │Ilfov│Glina │CONSTANTINESCU │3/1 │5 │- │1448 │- │A │Extravilan│5000 │876 │- │8.855,05 │
│ │ │ │DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│124 │Ilfov│Glina │IORDACHE GEORGETA │3/1 │6 │54556 │1395 │54556 │A │Extravilan│5000 │847 │- │8.561,90 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│125 │Ilfov│Glina │ROSU CONSTANTIN │3/1 │7 │- │5827 │- │A │Extravilan│2500 │806 │- │8.147,45 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │JIPA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│126 │Ilfov│Glina │CARMEN, CAPATINA │1/1 │78 │545/3, │5827 │53838 │A │Intravilan│10900 │17 │- │803,51 │
│ │ │ │CONSTANTA, COSTEA │ │ │545 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE SERBAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│127 │Ilfov│Glina │SERBAN DUMITRU, │3/1 │8 │- │3142 │- │A │Extravilan│5000 │707 │- │7.146,71 │
│ │ │ │SERBAN ILIE, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANDA, BOTEI ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│128 │Ilfov│Glina │NEGOITA EMILIAN │3/1 │9 │1664 │3057 │51857 │A │Extravilan│5200 │632 │- │6.388,57 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IORDACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│129 │Ilfov│Glina │TRAIAN, MISU │3/1 │9/1 │- │30030 │- │A │Extravilan│2700 │288 │- │2.911,25 │
│ │ │ │ZAMFIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DOBRE MARCEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│130 │Ilfov│Glina │BADEA GHEORGHE, │3/1 │10 │3088 │23133 │53255 │A │Extravilan│2500 │263 │- │2.658,54 │
│ │ │ │CIMPEANU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE RADA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│131 │Ilfov│Glina │COSTACHE NICULINA,│3/1 │11 │- │1393 │- │A │Extravilan│5000 │530 │- │5.357,51 │
│ │ │ │COSTACHE VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLDOVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOZEFINA, TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│132 │Ilfov│Glina │MARIA, VASILE │3/1 │12 │- │3059 │- │A │Extravilan│5000 │441 │- │4.457,85 │
│ │ │ │VASILICA, ZAMFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │EFTIMIE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ZAMFIRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDELCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│133 │Ilfov│Glina │CONSTANTIN, │3/1 │13 │- │41896 │- │A │Extravilan│4100 │269 │- │2.719,19 │
│ │ │ │CAPATINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHALACHE TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FRANCISC ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│134 │Ilfov│Glina │ADRIANA, FRANCISC │3/1 │14 │2733/1 │3008 │53744 │A │Extravilan│2808 │151 │- │1.526,38 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FRANCISC ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│135 │Ilfov│Glina │ADRIANA, FRANCISC │3/1 │14 │2733/2 │3008 │- │A │Extravilan│4608 │177 │- │1.789,20 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│136 │Ilfov│Glina │CAPATINĂ │3/1 │15\1 │2691 │3069 │- │A │Extravilan│3750 │78 │- │788,46 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│137 │Ilfov│Glina │GRIGORE LENUTA │3/1 │15\2 │- │3069 │- │A │Extravilan│3750 │21 │- │212,28 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│138 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │10 │- │472,65 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│139 │Ilfov│Glina │LUPU IOANA │3/2 │5 │53729 │3017 │53729 │A │Extravilan│9300 │18 │- │181,95 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│140 │Ilfov│Glina │Proprietar │3/2 │5\1 │- │- │- │A │Extravilan│2664 │135 │- │1.364,65 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NEDELCU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │Ilfov│Glina │ION JAN, TUDORACHE│3/2 │6 │- │33777 │- │A │Extravilan│4400 │228 │- │2.304,74 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│142 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │501 │- │23.679,77 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│143 │Ilfov│Glina │DINCA ION │3/2 │7 │- │3039 │- │A │Extravilan│2500 │156 │- │1.576,93 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│144 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │8 │1192 │33778 │52051 │A │Extravilan│5400 │404 │- │4.083,83 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│145 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │9 │2880 │11857 │54151 │A │Extravilan│6000 │558 │- │5.640,54 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│146 │Ilfov│Glina │BALICI DUMITRU │3/2 │9/1 │- │3146 │- │A │Extravilan│2300 │246 │- │2.486,69 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│147 │Ilfov│Glina │MARIN ION │3/2 │10 │- │5825 │- │A │Extravilan│2450 │583 │- │5.893,26 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│148 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │159 │- │7.515,14 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│149 │Ilfov│Glina │CRAIA STEFANEL │- │- │55259 │- │55259 │A │Extravilan│529 │45 │- │454,88 │
│ │ │ │NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│150 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │11 │1194 │3015 │51262 │A │Extravilan│2500 │328 │- │3.315,59 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│151 │Ilfov│Glina │NEDELCU CONSTANTA,│3/2 │12 │- │5822 │- │A │Extravilan│4300 │611 │- │6.176,29 │
│ │ │ │ANGHELACHE FLORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│152 │Ilfov│Glina │DINU ELENA, DINU │3/2 │13 │- │3032 │- │A │Extravilan│5750 │1.920 │- │19.408,32 │
│ │ │ │EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│153 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │45 │- │2.126,93 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DINU MARIN, DINU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │Ilfov│Glina │ION, DINU │3/2 │14 │- │3031 │- │A │Extravilan│2800 │475 │- │4.801,54 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│155 │Ilfov│Glina │SPANU VELICU │3/2 │14 │2567 │3031 │53892 │A │Extravilan│5000 │891 │- │9.006,67 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MILITARU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE MANDA, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │Ilfov│Glina │FLOAREA, GHITA │3 │17 │- │3115 │- │A │Extravilan│- │143 │- │1.445,52 │
│ │ │ │TUDORA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JOITA, MILITARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│157 │Ilfov│Glina │PASCU VASILICA, │3/2 │15 │2930 │3014 │53496 │A │Extravilan│5000 │864 │- │8.733,74 │
│ │ │ │VOICU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│158 │Ilfov│Glina │OLTEANU ILIE │1 │- │543/1 │- │- │A │Intravilan│- │1 │- │47,27 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│159 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │16 │1665 │16760 │1141 │A │Extravilan│5000 │859 │- │8.683,20 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│160 │Ilfov│Glina │NITA IOANA, BADIU │3/2 │17 │1193 │3019 │52050 │A │Extravilan│5000 │856 │- │8.652,88 │
│ │ │ │KAPLAN MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│161 │Ilfov│Glina │MORARU CONSTANTIN,│1 │- │480/1 │- │- │A │Intravilan│- │8 │- │378,12 │
│ │ │ │OPREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│162 │Ilfov│Glina │DOBRITA CONSTANTIN│3/2 │18 │- │5847 │- │A │Extravilan│5000 │854 │- │8.632,66 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COSTEA MANDICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCULESCU LILICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STATE MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN VANIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITA DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│163 │Ilfov│Glina │ILIE MARIA, ILIE │3/2 │19 │54481 │3007 │54481 │A │Extravilan│7400 │1.262 │- │12.756,93 │
│ │ │ │VALENTIN NICU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GINA, ILIE PETRE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STIRBU LINA, PREDA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOLETA, CUCURIANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE, BIEDERER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALERIA, COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANDICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│164 │Ilfov│Glina │PREDONU GHEORGHE │3/2 │20 │2742 │3008 │53783 │A │Extravilan│8100 │1.383 │- │13.980,06 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MICU ELENA, MICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│165 │Ilfov│Glina │COSTEL, POPESCU │3/2 │21 │- │1387 │- │A │Extravilan│5000 │855 │- │8.642,77 │
│ │ │ │ANDREEA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU ALEX DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DOBRE MARCEL, RICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│166 │Ilfov│Glina │CONSTANTA, BADEA │3/2 │22 │3087 │1387 │53256 │A │Extravilan│5000 │857 │- │8.662,98 │
│ │ │ │GHEORGHE, CIMPEANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│167 │Ilfov│Glina │GEORGESCU ELENA │3/2 │23 │- │23121 │- │A │Extravilan│3700 │1.276 │- │12.898,45 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│168 │Ilfov│Glina │Proprietar │23 │24 │- │- │- │A │Extravilan│- │215 │- │2.173,33 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TUDORACHE MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│169 │Ilfov│Glina │TUDOR ELENA, │3/2 │24 │- │3036 │- │A │Extravilan│5000 │869 │- │8.784,29 │
│ │ │ │TUDORACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│170 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │25 │1191 │23136 │51259 │A │Extravilan│5000 │877 │- │8.865,15 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│171 │Ilfov│Glina │DINU MARIA, RIZEA │3/2 │26 │- │3136 │- │A │Extravilan│9900 │1.766 │- │17.851,61 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DINU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU NICULAE, DINU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│172 │Ilfov│Glina │ALEXANDRA, ROTARU │3/2 │27 │- │3137 │- │A │Extravilan│4800 │874 │- │8.834,83 │
│ │ │ │DUMITRA, RUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SMARANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRACHE TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│173 │Ilfov│Glina │VLAD GEORGETA │3/2 │28 │- │4623 │- │A │Extravilan│5000 │921 │- │9.309,93 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│174 │Ilfov│Glina │TRANDAFIR ZAMFIRA │3/2 │29 │- │3029 │- │A │Extravilan│8300 │1.555 │- │15.718,72 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│175 │Ilfov│Glina │IONIŢĂ IOANA │3/2 │30 │- │3132 │- │A │Extravilan│2500 │475 │- │4.801,54 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MITAN FILOFTEIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│176 │Ilfov│Glina │ENACHE ANE MARIE, │3/2 │31 │1115 │3057 │51516 │A │Extravilan│5000 │958 │- │9.683,94 │
│ │ │ │DOBRE CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│177 │Ilfov│Glina │IORDACHE GEORGETA │3/2 │32 │- │3028 │- │A │Extravilan│2500 │483 │- │4.882,41 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│178 │Ilfov│Glina │IORDACHE GEORGETA │3/2 │33 │54569 │1396 │54569 │A │Extravilan│11200 │2.198 │- │22.218,48 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│179 │Ilfov│Glina │IORDACHE ION │3/2 │33/1 │- │1395 │- │A │Extravilan│900 │179 │- │1.809,42 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IORDACHE ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│180 │Ilfov│Glina │TRAIAN CHISU │3/2 │33/2 │- │30030 │- │A │Extravilan│2600 │519 │- │5.246,31 │
│ │ │ │ZAMFIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│181 │Ilfov│Glina │IORDACHE ION │3/2 │34 │- │5812 │- │A │Extravilan│5000 │1.007 │- │10.179,26 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│182 │Ilfov│Glina │PETCU ION │3/2 │35 │- │3027 │- │A │Extravilan│2500 │507 │- │5.125,01 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│183 │Ilfov│Glina │GEORGESCU MARIA │3/2 │36 │- │4570 │- │A │Extravilan│2500 │1.021 │- │10.320,78 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MARIN FLORIN NICU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │Ilfov│Glina │MARIN NICOLETA │23 │- │1880 │- │51371 │A │Extravilan│7500 │1.756 │- │17.750,53 │
│ │ │ │VALENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│185 │Ilfov│Glina │DINU STEFANA │3/2 │37 │- │18055 │- │A │Extravilan│2500 │534 │- │5.397,94 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IORDACHE ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │Ilfov│Glina │TRAIAN CHIRU │3/2 │38 │- │30030 │- │A │Extravilan│5000 │1.053 │- │10.644,25 │
│ │ │ │ZAMFIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│187 │Ilfov│Glina │MORARU CONSTANTIN,│3/2 │39 │- │3025 │- │A │Extravilan│5000 │1.041 │- │10.522,95 │
│ │ │ │OPREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│188 │Ilfov│Glina │URSUL MARIN MARIA │3/2 │40 │40 │4631 │54793 │A │Extravilan│5000 │1.054 │- │10.654,36 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│189 │Ilfov│Glina │CHIRITA FLOAREA │3/2 │40 │- │4631 │- │A │Extravilan│2500 │528 │- │5.337,29 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│190 │Ilfov│Glina │BADIU KAPLAN │3/2 │40 │1252 │4631 │52049 │A │Extravilan│2500 │535 │- │5.408,05 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DINU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINU NICULAE, DINU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │Ilfov│Glina │ALEXANDRA, ROTARU │3/2 │41 │- │3137 │- │A │Extravilan│5000 │1.074 │- │10.856,53 │
│ │ │ │DUMITRA, RUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SMARANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRACHE TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│192 │Ilfov│Glina │FILIPESCU STEFANA │3/2 │42 │- │3100 │- │A │Extravilan│9100 │1.969 │- │19.903,64 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│193 │Ilfov│Glina │NICOLAE ELENA │3/2 │43 │3081 │8181 │53247 │A │Extravilan│9000 │1.938 │- │19.590,27 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│194 │Ilfov│Glina │Proprietar │3/2 │44 │- │- │- │A │Extravilan│5611 │1.066 │- │10.775,66 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│195 │Ilfov│Glina │PETRE FILOFTEIA │23 │12 │- │11860 │- │A │Extravilan│10000 │236 │- │2.385,61 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│196 │Ilfov│Glina │GHEORGHE PROFIRA │23 │13 │51048 │- │51048 │A │Extravilan│1250 │147 │- │1.485,95 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│197 │Ilfov│Glina │GHEORGHE PROFIRA │23 │13 │51047 │- │51047 │A │Extravilan│1250 │185 │- │1.870,07 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│198 │Ilfov│Glina │GHEORGHE PROFIRA │23 │13 │51046 │- │51046 │A │Extravilan│1250 │222 │- │2.244,09 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│199 │Ilfov│Glina │GHEORGHE PROFIRA │23 │13 │51045 │16759 │51045 │A │Extravilan│1250 │260 │- │2.628,21 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│200 │Ilfov│Glina │GHEORGHE NICULAE │23 │14 │- │5822 │- │A │Extravilan│5000 │1.413 │- │14.283,31 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│201 │Ilfov│Glina │NICULAE ELENA, │23 │15\2 │- │11849 │- │A │Extravilan│5000 │1.965 │- │19.863,20 │
│ │ │ │NAPOLEON ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│202 │Ilfov│Glina │NICOLAEV ELENA │23 │15\1 │2676 │11849 │51044 │A │Extravilan│5000 │2.188 │- │22.117,40 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│203 │Ilfov│Glina │ILIE NICOLETA, │23 │16 │51043 │1389 │51043 │A │Extravilan│5000 │2.189 │- │22.127,51 │
│ │ │ │ILIE GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│204 │Ilfov│Glina │DUMITRU, │23 │17 │2711 │1398 │51042 │A │Extravilan│5000 │2.189 │- │22.127,51 │
│ │ │ │CONSTANTIN ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│205 │Ilfov│Glina │ANGHEL STEFAN │23 │18 │- │32281 │- │A │Extravilan│4000 │1.719 │- │17.376,51 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│206 │Ilfov│Glina │DUMITRU DUMITRU │23 │19 │2030 │1440 │51041 │A │Extravilan│5000 │2.083 │- │21.056,01 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│207 │Ilfov│Glina │BALASA MIHAELA │23 │20 │2040 │1397 │51040 │A │Extravilan│5000 │1.970 │- │19.913,75 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BACRY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │Ilfov│Glina │UNIVERSALAGRO - │23 │21 │2141 │3045 │51050 │A │Extravilan│5000 │1.456 │- │14.717,98 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│209 │Ilfov│Glina │MARIN ION │23 │22 │- │3064 │- │A │Extravilan│7500 │1.117 │- │11.291,19 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│210 │Ilfov│Glina │ILINCA BUJOR │23 │25 │678 │26734 │- │A │Extravilan│2500 │41 │- │414,45 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│211 │Ilfov│Glina │ZAMFIR CONSTANTIN │- │- │2622 │- │- │A │Extravilan│- │1.415 │- │14.303,53 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│212 │Ilfov│Glina │ZAMFIRR CONSTANTIN│- │- │539/2 │- │- │A │Extravilan│- │356 │- │3.598,63 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│213 │Ilfov│Glina │Proprietar │- │- │539/2 │- │- │A │Extravilan│- │1.443 │- │14.586,57 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│214 │Ilfov│Glina │DUTA ADRIAN │1/1 │102/1 │839/2 │1396 │- │A │Intravilan│3700 │1.321 │- │62.437,07 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│215 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │21 │- │992,57 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VOICU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MILITARU NICOLAE, │ │ │556/1,554│ │ │ │ │ │ │ │ │
│216 │Ilfov│Glina │DUTA ADRIAN, │- │66 │/1, 51074│- │51074 │A │Extravilan│2099 │181 │- │1.829,64 │
│ │ │ │VALEANU STELUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│217 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │210 │- │9.925,65 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│218 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │284 │- │13.423,26 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│219 │Ilfov│Glina │STOICIU CORNEL, │- │67 │2697, 554│11859 │- │A │Extravilan│2500 │52 │- │525,64 │
│ │ │ │MILITARU NICOLAE │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│220 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │3 │- │141,80 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│221 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │38 │- │1.796,07 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│222 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │546 │- │25.806,69 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│223 │Ilfov│Glina │Proprietar │1/1 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │78 │- │3.686,67 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOTOS LAURIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │Ilfov│Glina │DRAGOS, BOTOS │51 │444/I/1 │1393 │- │52574 │A │Intravilan│9151 │184 │- │8.696,76 │
│ │ │ │CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOTOS LAURIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │Ilfov│Glina │DRAGOS, BOTOS │51 │444/I/1 │1393 │- │52574 │A │Intravilan│9151 │538 │- │25.428,57 │
│ │ │ │CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOTOS LAURIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│226 │Ilfov│Glina │DRAGOS, BOTOS │51 │444/I/1 │1393 │- │52574 │A │Intravilan│9151 │82 │- │3.875,73 │
│ │ │ │CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│227 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/1 │68326 │51744 │A │Intravilan│7500 │72 │- │3.403,08 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│228 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/1 │68326 │51744 │A │Intravilan│7500 │275 │- │12.997,88 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│229 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/1 │68326 │51744 │A │Intravilan│7500 │41 │- │1.937,87 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│230 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │80 │- │3.781,20 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│231 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │356 │- │16.826,34 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│232 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │- │- │- │A │Intravilan│- │57 │- │2.694,11 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│233 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/2 │- │- │A │Intravilan│7500 │159 │- │7.515,14 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│234 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/2 │- │- │A │Intravilan│7500 │631 │- │29.824,22 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│235 │Ilfov│Glina │PÎRVU VINTILĂ │51 │444/I/2 │1483/2 │- │- │A │Intravilan│7500 │99 │- │4.679,24 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│236 │Ilfov│Glina │LAZAR GHEORGHE │51 │444/I/3 │- │66343 │- │A │Intravilan│21892 │567 │- │26.799,26 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│237 │Ilfov│Glina │LAZAR GHEORGHE │51 │444/I/3 │- │66343 │- │A │Intravilan│21892 │1.877 │- │88.716,41 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│238 │Ilfov│Glina │LAZAR GHEORGHE │51 │444/I/3 │- │66343 │- │A │Intravilan│21892 │292 │- │13.801,38 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│239 │Ilfov│Glina │NICOLAE DUMITRU │51 │444/I/4 │1718 │67359 │- │A │Intravilan│55697 │8.199 │- │387.525,74 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│240 │Ilfov│Glina │NICOLAE DUMITRU │51 │444/I/4 │1718 │67359 │- │A │Intravilan│55697 │799 │- │37.764,74 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│241 │Ilfov│Glina │MIHALACHE VASILE │51 │444/I/5 │2745 │67357 │- │A │Intravilan│13751 │3.419 │- │161.599,04 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│242 │Ilfov│Glina │MIHALACHE VASILE │51 │444/I/5 │2745 │67357 │- │A │Intravilan│13751 │239 │- │11.296,34 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│243 │Ilfov│Glina │Proprietar │- │- │1986 │- │- │A │Extravilan│13750 │2.704 │- │27.333,38 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│244 │Ilfov│Glina │Proprietar │- │- │1986 │- │- │A │Extravilan│13750 │204 │- │2.062,13 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BICAN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│245 │Ilfov│Glina │VASILACHE MARIA, │51 │444/I/6 │55076 │66926 │55076 │A │Intravilan│39541 │3.591 │- │169.728,62 │
│ │ │ │VASILACHE LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BICAN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│246 │Ilfov│Glina │VASILACHE MARIA, │51 │444/I/6 │55076 │66926 │55076 │A │Intravilan│39541 │2.898 │- │136.973,97 │
│ │ │ │VASILACHE LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│247 │Ilfov│Glina │NEICU NICOLAE │51 │444/I/7 │- │65540 │- │A │Intravilan│28500 │1.002 │- │47.359,53 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│248 │Ilfov│Glina │NEICU NICOLAE │51 │444/I/7 │- │65540 │- │A │Intravilan│28500 │1.594 │- │75.340,41 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│249 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │1431/1 │- │- │A │Intravilan│10000 │5 │- │236,33 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│250 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │1431/1 │- │- │A │Intravilan│10000 │469 │- │22.167,29 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│251 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │- │1431/2 │- │- │A │Intravilan│17485 │770 │- │36.394,05 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│252 │Ilfov│Glina │MANOLACHE ION │51 │444/1/9 │- │65550 │- │A │Intravilan│22500 │963 │- │45.516,20 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│253 │Ilfov│Glina │DUTA MARIN │51 │444/1/10│1436 │66078 │- │A │Intravilan│11000 │456 │- │21.552,84 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│254 │Ilfov│Glina │VASILICA ION │51 │444/1/11│- │66109 │- │A │Intravilan│7807 │319 │- │15.077,54 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│255 │Ilfov│Glina │DINU TITI │51 │444/1/12│- │66334 │- │A │Intravilan│6926 │280 │- │13.234,20 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│256 │Ilfov│Glina │Proprietar │51 │444/1/13│1437 │- │- │A │Intravilan│14700 │573 │- │27.082,85 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│257 │Ilfov│Glina │STEFANOU NIKOLAOS │51 │444/1/14│1399 │66100 │52573 │A │Intravilan│22024 │453 │- │21.411,05 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│258 │Ilfov│Glina │MARIN ION │51 │444/1/15│- │66319 │- │A │Intravilan│32615 │206 │- │9.736,59 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│259 │Ilfov│Glina │BARBU VINTILA │51 │444/l/16│- │- │- │A │Intravilan│- │2 │- │94,53 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NASTASE DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│260 │Ilfov│Glina │MARIN GHEORGHE, │41 │59 │- │26735 │- │A │Extravilan│15000 │1.236 │- │12.494,11 │
│ │ │ │PUSCULITA PETRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIREA ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│261 │Ilfov│Glina │CRAP PAULINA │41 │58 │- │27911 │- │A │Extravilan│17500 │1.649 │- │16.668,92 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│262 │Ilfov│Glina │DOBRE GHEORGHE │41 │57 │- │30027 │- │A │Extravilan│8200 │8 │- │80,87 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│263 │Ilfov│Glina │BACRY UNIVERSAL │50 │60 │54306 │- │54306 │A │Extravilan│5000 │1.756 │- │17.750,53 │
│ │ │ │AGRO - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│264 │Ilfov│Glina │DASCALU IONEL │50 │59 │50993 │- │50993 │A │Extravilan│5000 │1.234 │- │12.473,89 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│265 │Ilfov│Glina │DASCALU MARIANA │50 │58 │50994 │- │50994 │A │Extravilan│5000 │1.004 │- │10.148,93 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│266 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │56 │50995 │- │50995 │A │Extravilan│8000 │1.379 │- │13.939,62 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│267 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │55 │50996 │- │50996 │A │Extravilan│4000 │613 │- │6.196,51 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PREDA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│268 │Ilfov│Glina │CRISTINA ŞI S.C. │50 │54 │50997 │- │50997 │A │Extravilan│5300 │745 │- │7.530,83 │
│ │ │ │MUNDITIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │RADULESCU MARITA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU LIXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│269 │Ilfov│Glina │STEFAN FLOAREA, │50 │53 │- │41245 │- │A │Extravilan│13700 │1.730 │- │17.487,71 │
│ │ │ │BRANZOI PASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, GAVRILA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, PASCU PASCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│270 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │52 │50998 │- │50998 │A │Extravilan│5000 │563 │- │5.691,09 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│271 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │52 │50999 │- │50999 │A │Extravilan│5000 │517 │- │5.226,09 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│272 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │51 │51000 │- │51000 │A │Extravilan│10300 │1.049 │- │10.603,82 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│273 │Ilfov│Glina │BALDESCU VICTOR │50 │50 │51001 │- │51001 │A │Extravilan│10000 │947 │- │9.572,75 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│274 │Ilfov│Glina │MINDRILA STELA │50 │49 LOT 3│51002 │- │51002 │A │Extravilan│8866 │810 │- │8.187,89 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│275 │Ilfov│Glina │SEBE TUDORA │50 │49 │51003 │- │51003 │A │Extravilan│1868 │158 │- │1.597,14 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SEBE TUDORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │Ilfov│Glina │CHERCIU VASILE, │50 │49 │- │18044 │- │A │Extravilan│13600 │241 │- │2.436,15 │
│ │ │ │ISPAS ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│277 │Ilfov│Glina │STEFAN FLOAREA │50 │48 │- │16755 │- │A │Extravilan│10000 │838 │- │8.470,92 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA BACRY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│278 │Ilfov│Glina │UNIVERSAL AGRO - │50 │47 │54595 │- │54595 │A │Extravilan│8900 │756 │- │7.642,03 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│279 │Ilfov│Glina │MUSAT GEORGETA │50 │46 │54925 │- │54925 │A │Extravilan│10000 │772 │- │7.803,76 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│280 │Ilfov│Glina │DRAGNEA CRISTEA │50 │45 │- │26733 │- │A │Extravilan│10000 │728 │- │7.358,99 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ANDREI VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CRISTACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│281 │Ilfov│Glina │IFRIM FLORICA, │50 │44 │- │27923 │- │A │Extravilan│20500 │1.464 │- │14.798,84 │
│ │ │ │ANDREI IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│282 │Ilfov│Glina │BADIU- KAPLAN │50 │43 │51004 │29495 │51004 │A │Extravilan│10900 │774 │- │7.823,98 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│283 │Ilfov│Glina │NITA AURICA, NITA │50 │42 │51005 │- │51005 │A │Extravilan│16000 │1.293 │- │13.070,29 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ION GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│284 │Ilfov│Glina │VASILE, ION │50 │41 │- │23125 │- │A │Extravilan│17500 │1.525 │- │15.415,46 │
│ │ │ │DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│285 │Ilfov│Glina │BACRY UNIVERSAL │50 │40 LOT 3│51006 │- │51006 │A │Extravilan│7500 │677 │- │6.843,45 │
│ │ │ │AGRO - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│286 │Ilfov│Glina │BACRY UNIVERSAL │50 │40 │55214 │- │55214 │A │Extravilan│3400 │312 │- │3.153,85 │
│ │ │ │AGRO - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│287 │Ilfov│Glina │MINDRILA STELA │50 │40 │51007 │- │51007 │A │Extravilan│2500 │231 │- │2.335,06 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│288 │Ilfov│Glina │MINDRILA STELA │50 │39 │51008 │- │51008 │A │Extravilan│10000 │938 │- │9.481,77 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│289 │Ilfov│Glina │TIRGOVETU MARINICĂ│50 │38 │- │16753 │- │A │Extravilan│13000 │1.243 │- │12.564,87 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│290 │Ilfov│Glina │ENACHE ION │50 │37 │- │29492 │- │A │Extravilan│10000 │964 │- │9.744,59 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MIHAILESCU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAILESCU OLGA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│291 │Ilfov│Glina │MIHAILESCU │50 │36 │- │32271 │- │A │Extravilan│10000 │976 │- │9.865,90 │
│ │ │ │CONSTANTIN, PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VELICA, RADU LEANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│292 │Ilfov│Glina │MIHAILESCU OLGA │50 │35 │- │27924 │- │A │Extravilan│5300 │509 │- │5.145,23 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│293 │Ilfov│Glina │MUJA NICOLAE, MUJA│50 │34 │2285 │- │52094 │A │Extravilan│8500 │841 │- │8.501,25 │
│ │ │ │MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│294 │Ilfov│Glina │MUJA NICOLAE │50 │34 │51010 │- │51010 │A │Extravilan│2500 │248 │- │2.506,91 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│295 │Ilfov│Glina │PETRE ELENA │50 │34 │51009 │- │51009 │A │Extravilan│1800 │179 │- │1.809,42 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GAVRILA NICULAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│296 │Ilfov│Glina │GAVRILA MIHAI, │50 │33 │- │11865 │- │A │Extravilan│8800 │881 │- │8.905,59 │
│ │ │ │NICOLAE RADU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRE ANETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│297 │Ilfov│Glina │MUNDITIA - S.R.L. │50 │32 │51011 │- │51011 │A │Extravilan│9300 │941 │- │9.512,10 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA BACRY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│298 │Ilfov│Glina │UNIVERSAL AGRO - │50 │31 │51053 │- │51053 │A │Extravilan│10000 │1.018 │- │10.290,45 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOLBOACA TUDORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRAN ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA PENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│299 │Ilfov│Glina │BUIAC NICULINA, │50 │30 │- │21687 │- │A │Extravilan│14200 │1.451 │- │14.667,43 │
│ │ │ │CHIRAN GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, CHIRAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│300 │Ilfov│Glina │STEFAN DUMITRU │50 │29 │- │11861 │- │A │Extravilan│5600 │574 │- │5.802,28 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│301 │Ilfov│Glina │PETRE FILOFTEIA │50 │28 │- │11860 │- │A │Extravilan│20000 │2.026 │- │20.479,82 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│302 │Ilfov│Glina │IVAN VASILICA, ION│50 │27 │1925/1 │11854 │51012 │A │Extravilan│9200 │919 │- │9.289,71 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│303 │Ilfov│Glina │Proprietar │- │- │1925/2 │- │- │A │Extravilan│9200 │910 │- │9.198,74 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│304 │Ilfov│Glina │STANCIU EUGENIA │50 │26 │55046 │- │55046 │A │Extravilan│7000 │689 │- │6.964,76 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│305 │Ilfov│Glina │NICOLAEV ELENA │50 │25 │51013 │- │51013 │A │Extravilan│4000 │390 │- │3.942,32 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│306 │Ilfov│Glina │NAPOLEON MARIAN, │50 │24 │51014 │- │51014 │A │Extravilan│18900 │1.817 │- │18.367,14 │
│ │ │ │DIMACHE DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VOICU NATALIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DESPA FRANCISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA, DUMITRESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│307 │Ilfov│Glina │ELENA, DUMITRESCU │50 │23 │51016 │- │51016 │A │Extravilan│20000 │1.743 │- │17.619,12 │
│ │ │ │MIHAI DRAGOS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISAC EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAPOI LUCICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VOICU NATALIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DESPA FRANCISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA, DUMITRESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│308 │Ilfov│Glina │ELENA, DUMITRESCU │50 │22 │51015 │- │51015 │A │Extravilan│20000 │1.717 │- │17.356,29 │
│ │ │ │MIHAI DRAGOS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISAC EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAPOI LUCICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│309 │Ilfov│Glina │Proprietar │50 │21 │- │- │- │A │Extravilan│- │133 │- │1.344,43 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│310 │Ilfov│Glina │GAVRILA MANDICA │50 │20 │- │6855 │- │A │Extravilan│ │1.852 │- │18.720,94 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CAPRARU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│311 │Ilfov│Glina │COSTEL, CAPRARU │50 │19 │51017 │- │51017 │A │Extravilan│10000 │905 │- │9.148,19 │
│ │ │ │ELENA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│312 │Ilfov│Glina │COCOS GRIGORE │50 │18/1 │51018 │- │51018 │A │Extravilan│7800 │649 │- │6.560,42 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│313 │Ilfov│Glina │COCOS PETRE │50 │18 │51019 │- │51019 │A │Extravilan│6250 │421 │- │4.255,68 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│314 │Ilfov│Glina │BARBU AURICA │50 │18/2 │51020 │- │51020 │A │Extravilan│10300 │497 │- │5.023,92 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│315 │Ilfov│Glina │RADU DUMITRA │50 │18/3 │51021 │- │51021 │A │Extravilan│10300 │246 │- │2.486,69 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│316 │Ilfov│Glina │ION FLOAREA │50 │18/5 │51023 │- │51023 │A │Extravilan│12450 │25 │- │252,71 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│317 │Ilfov│Glina │TERRA GLOBAL │46 │20 │51057 │15155 │51057 │A │Extravilan│33244 │8.233 │- │83.223,28 │
│ │ │ │INVEST - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│318 │Ilfov│Glina │TERRA GLOBAL │46 │19 │1793 │- │51058 │A │Extravilan│47900 │15.053 │- │152.163,25 │
│ │ │ │INVEST - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│319 │Ilfov│Glina │PASCU LIXANDRU │46 │18 │1808/10 │18060 │- │A │Extravilan│44500 │1.303 │- │13.171,38 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│320 │Ilfov│Glina │CIURLA DUMITRA │23 │25 │1229/1 │3123 │53996 │A │Extravilan│500 │33 │ │333,58 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│321 │Ilfov│Glina │Proprietar │23 │- │- │- │- │A │Extravilan│- │14 │ │141,52 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│322 │Ilfov│Cernica │VOICU CONSTANTA, │45 │384/1 │2 │30202 │2 │A │Extravilan│2500 │615 │- │6.897,88 │
│ │ │ │VOICU NECULAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TUDOR VALERIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│323 │Ilfov│Cernica │IONITA CONSTANTIN,│45 │384/2 │3 │72860 │3 │A │Extravilan│2500 │609 │- │6.831,38 │
│ │ │ │MANEA LINA, IONITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │Ilfov│Cernica │MINDRILA STELA │45 │384/3 │4 │67998 │4 │A │Extravilan│2500 │604 │- │6.773,04 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│325 │Ilfov│Cernica │MARGARIT ION │45 │384/4 │5 │67747 │5 │A │Extravilan│3500 │764 │- │8.569,09 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ZBURATURA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│326 │Ilfov│Cernica │ZBURATURA LIVIU │45 │384/5 │6 │67355 │6 │A │Extravilan│2409 │450 │- │5.046,09 │
│ │ │ │DUMITRU, ZBURATURA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│327 │Ilfov│Cernica │ION ION, ION │45 │384/6 │7 │67736 │7 │A │Extravilan│2500 │402 │- │4.506,19 │
│ │ │ │CARMEN-ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NICA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│328 │Ilfov│Cernica │NICA MARIAN, │45 │384/7 │8 │77964 │8 │A │Extravilan│12458 │901 │- │10.106,72 │
│ │ │ │AGRICOVER CREDIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFN - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│329 │Ilfov│Cernica │ILIE ELENA │45 │384/11 │9 │66306 │9 │A │Extravilan│2500 │94 │- │1.049,16 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│330 │Ilfov│Cernica │Proprietar │45 │384/12 │10 │- │10 │A │Extravilan│7718 │32 │- │360,39 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│331 │Ilfov│Cernica │DUMITRU ION │45 │384/III/│106 │66703 │106 │A │Extravilan│8281 │762 │- │8.538,74 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│332 │Ilfov│Cernica │FLOAREA NICOLAE │45 │384/III/│107 │67340 │107 │A │Extravilan│1451 │294 │- │3.293,08 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│333 │Ilfov│Cernica │BARBULESCU │45 │384/III/│108 │68950 │108 │A │Extravilan│3472 │908 │- │10.175,81 │
│ │ │ │NICULINA │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│334 │Ilfov│Cernica │BOSNAGIU MARIA │45 │384/III/│109 │66700 │109 │A │Extravilan│5263 │1.815 │- │20.352,84 │
│ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│335 │Ilfov│Cernica │MACHITA PROFIRA │45 │384/III/│110 │66701 │110 │A │Extravilan│2500 │894 │- │10.023,76 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│336 │Ilfov│Cernica │STOICA MARIN │45 │384/III/│111 │66702 │111 │A │Extravilan│2500 │902 │- │10.115,79 │
│ │ │ │ │ │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA MARIN, │ │384/III/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│337 │Ilfov│Cernica │MINDRILA STELA │45 │8 │112 │67313 │112 │A │Extravilan│2500 │910 │- │10.208,93 │
│ │ │ │AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│338 │Ilfov│Cernica │PREDA MARIA │45 │384/III/│113 │67357 │113 │A │Extravilan│2500 │921 │- │10.323,25 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│339 │Ilfov│Cernica │MIHALACHE NICULAE │45 │384/III/│123 │67357 │123 │A │Extravilan│2500 │933 │- │10.457,43 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│340 │Ilfov│Cernica │ENACHE ION │45 │384/III/│114 │67886 │114 │A │Extravilan│7734 │2.500 │- │28.036,77 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│341 │Ilfov│Cernica │ZAMFIR ELISABETA │45 │384/III/│115 │67752 │115 │A │Extravilan│2500 │771 │- │8.650,01 │
│ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PETRE PETRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITA MARIOARA, │ │384/III/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│342 │Ilfov│Cernica │CHIRITA ION, │45 │12 │116 │70232 │116 │A │Extravilan│3000 │673 │- │7.543,60 │
│ │ │ │CHIRITA TUDOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│343 │Ilfov│Cernica │IONEL IULIAN │45 │384/1/1 │23 │66719 │23 │A │Extravilan│5000 │276 │- │3.092,02 │
│ │ │ │GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│344 │Ilfov│Cernica │MIHALACHE GHEORGHE│45 │384/1/2 │24 │66980 │24 │A │Extravilan│5000 │228 │- │2.552,61 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│345 │Ilfov│Cernica │MARIN ILIE │45 │384/1/3 │25 │66980 │25 │A │Extravilan│5000 │177 │- │1.981,58 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│346 │Ilfov│Cernica │ENACHE MIHAIL │45 │384/1/4 │26 │67750 │26 │A │Extravilan│2500 │55 │- │615,86 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│347 │Ilfov│Cernica │CONSTANTIN DUMITRU│45 │384/1/5 │27 │69125 │27 │A │Extravilan│5000 │31 │- │345,15 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│348 │Ilfov│Cernica │BALASA TUDOR │46 │393/4 │56370 │66907 │56370 │A │Extravilan│7200 │2 │- │21,95 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│349 │Ilfov│Cernica │BALASA TUDOR │46 │393/4 │56370 │66907 │56370 │A │Extravilan│7200 │25 │- │283,69 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│350 │Ilfov│Cernica │ANTON EDUARD │46 │393/5, │56371 │67227, │56371 │A │Extravilan│9449 │488 │- │5.472,06 │
│ │ │ │ │ │393/6 │ │67319 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│351 │Ilfov│Cernica │ANTON EDUARD │46 │393/5, │56371 │67227, │56371 │A │Extravilan│9449 │37 │- │414,64 │
│ │ │ │ │ │393/6 │ │67319 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┬┴───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│352 │Ilfov│Cernica │MARIANA, MINDRILA │46 │393/7 │56372 │67742 │56372 │A │Extravilan│5000 │581 │- │6.513,50 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │Ilfov│Cernica │MARIANA, MINDRILA │46 │393/7 │56372 │67742 │56372 │A │Extravilan│5000 │22 │- │247,95 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│354 │Ilfov│Cernica │MARIANA, MINDRILA │46 │393/8 │56373 │66907 │56373 │A │Extravilan│5000 │790 │- │8.855,69 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MINDRILA STELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│355 │Ilfov│Cernica │MARIANA, MINDRILA │46 │393/8 │56373 │66907 │56373 │A │Extravilan│5000 │25 │- │281,28 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│356 │Ilfov│Cernica │MUNTEANU DANIELA │46 │393/9 │56374 │66081 │56374 │A │Extravilan│10000 │2.202 │- │24.692,82 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│357 │Ilfov│Cernica │MUNTEANU DANIELA │46 │393/9 │56374 │66081 │56374 │A │Extravilan│10000 │62 │- │698,94 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│358 │Ilfov│Cernica │HLIBOCIANU MARIA, │46 │393/10 │56375 │67248 │56375 │A │Extravilan│17002 │5.392 │- │60.461,53 │
│ │ │ │POPESCU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│359 │Ilfov│Cernica │HLIBOCIANU MARIA, │46 │393/10 │56375 │67248 │56375 │A │Extravilan│17002 │163 │- │1.826,27 │
│ │ │ │POPESCU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPESCU SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│360 │Ilfov│Cernica │FLAVIA, POPESCU │46 │393/10/1│56376 │47761 │56376 │A │Extravilan│7090 │2.395 │- │26.858,92 │
│ │ │ │MIHAITA ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPESCU SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│361 │Ilfov│Cernica │FLAVIA, POPESCU │46 │393/10/1│56376 │47761 │56376 │A │Extravilan│7090 │97 │- │1.085,84 │
│ │ │ │MIHAITA ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FLOREA DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU MANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│362 │Ilfov│Cernica │ANGHELIN ILONA, │46 │393/11 │56377 │69125 │56377 │A │Extravilan│2500 │849 │- │9.524,88 │
│ │ │ │COSTACHE CRISTINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FLOREA DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU MANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│363 │Ilfov│Cernica │ANGHELIN ILONA, │46 │393/11 │56377 │69125 │56377 │A │Extravilan│2500 │38 │- │430,11 │
│ │ │ │COSTACHE CRISTINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTACHE SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│364 │Ilfov│Cernica │NICOLAE NICULINA, │46 │393/12 │56378 │6550 │56378 │A │Extravilan│7500 │2.513 │- │28.172,87 │
│ │ │ │MANOLACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│365 │Ilfov│Cernica │NICOLAE NICULINA, │46 │393/12 │56378 │6550 │56378 │A │Extravilan│7500 │128 │- │1.430,05 │
│ │ │ │MANOLACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANOLACHE IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANOLACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORDACHE JANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│366 │Ilfov│Cernica │VOICU MARIA, │46 │393/13 │56379 │68673 │56379 │A │Extravilan│5000 │1.685 │- │18.892,12 │
│ │ │ │ANDREI ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TACHE ZOIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINZU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANOLACHE IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANOLACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORDACHE JANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│367 │Ilfov│Cernica │VOICU MARIA, │46 │393/13 │56379 │68673 │56379 │A │Extravilan│5000 │95 │- │1.061,83 │
│ │ │ │ANDREI ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TACHE ZOIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINZU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISTINOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │Ilfov│Cernica │GABRIEL, │46 │393/14 │56380 │67260 │56380 │A │Extravilan│5000 │1.669 │- │18.715,68 │
│ │ │ │CRISTINOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISTINOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│369 │Ilfov│Cernica │GABRIEL, │46 │393/14 │56380 │67260 │56380 │A │Extravilan│5000 │103 │- │1.155,52 │
│ │ │ │CRISTINOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DEDU ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA POPLINGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│370 │Ilfov│Cernica │SARAH ANDUCK, │46 │393/15 │56381 │66313 │56381 │A │Extravilan│4526 │1.492 │- │16.734,12 │
│ │ │ │SEREA POPLINGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAVID, SEREA LOUIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANCUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DEDU ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA POPLINGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│371 │Ilfov│Cernica │SARAH ANDUCK, │46 │393/15 │56381 │66313 │56381 │A │Extravilan│4526 │101 │- │1.134,76 │
│ │ │ │SEREA POPLINGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAVID, SEREA LOUIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANCUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│372 │Ilfov│Cernica │CALARASU │46 │393/16 │56382 │66318 │56382 │A │Extravilan│15000 │4.895 │- │54.883,55 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│373 │Ilfov│Cernica │CALARASU │46 │393/16 │56382 │66318 │56382 │A │Extravilan│15000 │368 │- │4.123,01 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│374 │Ilfov│Cernica │CALARASU ZOEA │46 │393/17 │56383 │66097 │56383 │A │Extravilan│7500 │2.594 │- │29.084,97 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MIHALACHE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│375 │Ilfov│Cernica │MIHALACHE FLORICA,│46 │393/18 │56384 │65546 │56384 │A │Extravilan│4800 │1.501 │- │16.834,88 │
│ │ │ │MIHALACHE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│376 │Ilfov│Cernica │VLAD DANIELA │46 │393/19 │56385 │66314 │56385 │A │Extravilan│5000 │1.258 │- │14.110,48 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│377 │Ilfov│Cernica │ALECU PETRUTA, │46 │393/20 │56386 │66101 │56386 │A │Extravilan│8366 │1.392 │- │15.603,55 │
│ │ │ │ALECU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│378 │Ilfov│Cernica │VOICU DUMITRA │46 │393/21 │56387 │66092 │56387 │A │Extravilan│7500 │443 │- │4.968,86 │
│ │ │ │MICSUNICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│379 │Ilfov│Cernica │GHEORGHE │46 │393/22 │56388 │67739 │56388 │A │Extravilan│7500 │191 │- │2.146,84 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│380 │Ilfov│Cernica │PETRACHE NICOLAE │46 │393/23 │56389 │66317 │56389 │A │Extravilan│2416 │60 │- │677,60 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PETRACHE TANASE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│381 │Ilfov│Cernica │STAN ANETA, │46 │393/24 │56390 │66919 │56390 │A │Extravilan│6500 │156 │- │1.752,99 │
│ │ │ │PETRACHE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│382 │Ilfov│Cernica │CALARASU ALEXANDRU│46 │393/25 │56391 │67735 │56391 │A │Extravilan│7500 │185 │- │2.068,86 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│383 │Ilfov│Cernica │ZUZA VICTORIA │46 │393/26 │56392 │67752 │56392 │A │Extravilan│5000 │138 │- │1.549,05 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│384 │Ilfov│Cernica │ALS BETON - S.R.L.│46 │393/27 │56393 │73329 │56393 │A │Extravilan│10000 │316 │- │3.537,78 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│385 │Ilfov│Cernica │ALS BETON - S.R.L.│46 │393/28 │56394 │- │56394 │A │Extravilan│20000 │531 │- │5.957,63 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PARTENERIAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│386 │Ilfov│Cernica │MOBILIER, CEC BANK│46 │393/29 │56395 │47753 │56395 │A │Extravilan│1157 │24 │- │270,71 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│387 │Ilfov│Cernica │APOSTOL GELU, │46 │393/30 │56396 │75294 │56396 │A │Extravilan│600 │12 │- │138,20 │
│ │ │ │APOSTOL GHEORGHITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│388 │Ilfov│Cernica │EREMIA IOANA, │46 │360/1 │56398 │74648 │56398 │A │Extravilan│5000 │157 │- │1.758,75 │
│ │ │ │EREMIA AURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│389 │Ilfov│Cernica │COMUNA CERNICA │- │- │56364 │- │56364 │A │Extravilan│4415 │14 │- │156,98 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│390 │Ilfov│Cernica │SERBAN TUDOR │- │- │56365 │- │56365 │A │Extravilan│5000 │20 │- │224,25 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DEDU ALEZANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA POPLIGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│391 │Ilfov│Cernica │SARAH ANOUK, SEREA│46 │393/2 │56366 │- │56366 │A │Extravilan│5000 │17 │- │190,61 │
│ │ │ │POPLINGHER DAVID, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA LOIUS ANCUTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DEDU ALEZANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA POPLIGHER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│392 │Ilfov│Cernica │SARAH ANOUK, SEREA│46 │393/3 │56367 │- │56367 │A │Extravilan│3467 │12 │- │134,55 │
│ │ │ │POPLINGHER DAVID, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEREA LOIUS ANCUTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL DISTRIBUTION│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│393 │Ilfov│Cernica │GROUP LOGISTIC - │46 │393/3 │56368 │- │56368 │A │Extravilan│3333 │11 │- │123,34 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL DISTRIBUTION│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│394 │Ilfov│Cernica │GROUP LOGISTIC - │46 │393/3 │56369 │- │56369 │A │Extravilan│3200 │11 │- │123,34 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│395 │Ilfov│Cernica │Proprietar │47 │395/1 │- │- │- │A │Intravilan│- │2 │- │120,91 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│396 │Ilfov│Cernica │DIMCIU PETRE │47 │395/1 │54719 │- │54719 │LV │Intravilan│2610 │153 │- │10.173,43 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│397 │Ilfov│Cernica │DIMCIU ROBERT │47 │395/1 │51032 │- │51032 │LV │Intravilan│2953 │145 │- │9.641,49 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│398 │Ilfov│Cernica │DIMCIU NICOLAE │47 │395/1 │54551 │- │54551 │LV │Intravilan│2226 │127 │- │8.444,61 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DOSEI RAZVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN, DOSEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTA, DIMCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│399 │Ilfov│Cernica │NICULAE, OANCEA │47 │395/1 │54566 │- │54566 │A │Extravilan│1392 │29 │- │327,42 │
│ │ │ │ANDREEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANCEA IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANCEA IOSEFINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │OANCEA ANDREEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│400 │Ilfov│Cernica │ELENA, OANCEA │47 │395/1 │54565 │- │54565 │CC │Intravilan│656 │116 │- │22.879,39 │
│ │ │ │IONEL, OANCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSEFINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ilfov│ │ │ │ │ │ │ │CC │Intravilan│360 │6 │ │1.166,76 │
│ ├─────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │
│401 │ │Cernica │DIMCIU GHEORGHE │47 │395/1 │51115 │- │51115 │gard de plăci │ │ │ │ │ │
│ │Ilfov│ │ROBERT │ │ │ │ │ │de beton cu │ │ │ │14 ml │3.670,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │stâlpi din │ │ │ │(h 2,00 m) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton (gard de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│402 │Ilfov│Cernica │DIMCIU GHEORGHE │47 │395/1 │91/4/2 │- │51116 │A │Extravilan│11985 │233 │- │2.607,57 │
│ │ │ │ROBERT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│403 │Ilfov│Cernica │SEBE VALERICA │47 │395/1 │91/5 │- │51157 │A │Extravilan│4881 │254 │- │2.853,50 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│404 │Ilfov│Cernica │DIMCIU PETRE │47 │395/2 │1031 │5072 │- │A │Extravilan│35000 │15.069 │- │168.961,16 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│405 │Ilfov│Cernica │TANASE DUMITRU │47 │395/I/2/│53452 │74211 │53452 │A │Extravilan│3370 │1.914 │- │21.460,18 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│406 │Ilfov│Cernica │TANASE DUMITRU │47 │395/I/2/│53452 │74211 │53452 │A │Extravilan│3370 │418 │- │4.689,41 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANOLE CORNELIU │ │395/I/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│407 │Ilfov│Cernica │GHEORGHE, MANOLE │47 │2 │3436 │- │50890 │A │Extravilan│8787 │3.786 │- │42.448,51 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANOLE CORNELIU │ │395/I/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│408 │Ilfov│Cernica │GHEORGHE, MANOLE │47 │2 │3436 │- │50890 │A │Extravilan│8787 │935 │- │10.487,74 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PARTENERIAT MOBIL │ │395/I/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│409 │Ilfov│Cernica │- S.R.L., CEC BANK│47 │3 │3426 │- │50891 │A │Extravilan│3843 │1.187 │- │13.312,73 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PARTENERIAT MOBIL │ │395/I/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│410 │Ilfov│Cernica │- S.R.L., CEC BANK│47 │3 │3426 │- │50891 │A │Extravilan│3843 │403 │- │4.516,00 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│411 │Ilfov│Cernica │DUMITRACHE PETRA │47 │395/I/3 │2449 │- │50892 │A │Extravilan│10000 │1.065 │- │11.941,31 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│412 │Ilfov│Cernica │DUMITRACHE PETRA │47 │395/I/3 │2449 │- │50892 │A │Extravilan│10000 │1.036 │- │11.616,15 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│413 │Ilfov│Cernica │DUMITRA ALEXANDRA │47 │395/I/3/│2656 │- │50893 │A │Extravilan│9986 │1.016 │- │11.389,81 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│414 │Ilfov│Cernica │ENACHE CONSTANTIN │47 │395/I/4 │2112 │- │50894 │A │Extravilan│14131 │397 │- │4.453,29 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│415 │Ilfov│Cernica │DUMITRACHE IOANA │47 │395/I/4 │2113 │- │50895 │A │Extravilan│5869 │105 │- │1.180,18 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│416 │Ilfov│Cernica │ELISABETA, STAN │47 │395/I/5 │1287 │65549 │- │A │Extravilan│12308 │58 │- │650,33 │
│ │ │ │ANETA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHELINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│417 │Ilfov│Cernica │POPESCU GHEORGHE │47 │395/II/8│2478 │- │50879 │A │Extravilan│10000 │815 │- │9.133,68 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│418 │Ilfov│Cernica │POPESCU GHEORGHE │47 │395/II/9│2480 │- │50880 │A │Extravilan│20000 │9.761 │- │109.443,51 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│419 │Ilfov│Cernica │NICA NICOLETA, │47 │395/II/ │3065 │- │50881 │A │Extravilan│4300 │4.279 │- │47.983,18 │
│ │ │ │NICA MARIAN │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ART LAND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│420 │Ilfov│Cernica │INVESTMENT AND │47 │395/II/1│1293 │- │50883 │A │Extravilan│5000 │5.000 │- │56.062,25 │
│ │ │ │PROIECT MANAGER - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│421 │Ilfov│Cernica │ZUZA TUDOR │47 │395/II/ │- │66112 │- │A │Extravilan│2307 │2.299 │- │25.783,02 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│422 │Ilfov│Cernica │CIUCA NICU, CIUCA │47 │395/II/ │1393 │- │50884 │A │Extravilan│7500 │2.920 │- │32.743,90 │
│ │ │ │MARIA │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│423 │Ilfov│Cernica │STOINEA PETRA │47 │395/III/│1439 │67741 │- │A │Extravilan│5426 │1.081 │- │12.117,03 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│424 │Ilfov│Cernica │VOICU SAVU, VOICU │47 │395/III/│- │67347 │- │A │Extravilan│2500 │692 │- │7.760,07 │
│ │ │ │DUMITRU │ │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│425 │Ilfov│Cernica │COMUNA CERNICA **)│47 │395/V │- │- │- │A │Extravilan│32628,7285│4.009 │- │44.955,12 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│426 │Ilfov│Cernica │BACRY UNIVERSAL │47 │395/IV/8│1430 │67259 │- │A │Extravilan│14767 │2.102 │- │23.568,68 │
│ │ │ │AGRO - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│427 │Ilfov│Cernica │BACRY UNIVERSAL │47 │395/IV//│1312/1 │- │50875 │A │Extravilan│10000 │9.380 │- │105.173,25 │
│ │ │ │AGRO - S.R.L. │ │7/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│428 │Ilfov│Cernica │DUMITRU STELIAN, │47 │395/IV/ │1312/2 │- │50876 │A │Extravilan│11437 │10.235 │- │114.759,94 │
│ │ │ │DUMITRU MIRELA │ │7/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│429 │Ilfov│Cernica │MINDRILA MARIN, │47 │395/IV/ │1378/2 │- │50878 │A │Extravilan│7750 │959 │- │10.752,79 │
│ │ │ │MINDRILA STELA │ │6/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SERBAN ANA MARIA │ │395/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│430 │Ilfov│Cernica │ALINA, UNGUREANU │47 │6/2 │1378/1 │- │50877 │A │Extravilan│12300 │22 │- │246,54 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│431 │Ilfov│Cernica │COMUNA CERNICA **)│47 │395 │- │- │- │A │Extravilan│117933 │8.504 │- │95.351,10 │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│432 │Ilfov│Cernica │Proprietar │49 │399/IV/ │- │- │- │A │Extravilan│5000 │471 │- │5.282,40 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CARSIUC RAZVAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│433 │Ilfov│Cernica │BRONI INVESTMENT -│49 │399/IV/ │1284 │- │50859 │A │Extravilan│11400 │1.052 │- │11.794,94 │
│ │ │ │S.R.L., KREFELSON │ │42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HOLDING LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│434 │Ilfov│Cernica │CONSTANTIN ION │49 │399/IV/ │- │67235 │- │A │Extravilan│5000 │456 │- │5.107,85 │
│ │ │ │ │ │41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│435 │Ilfov│Cernica │CINCIU GHERGHINA │49 │399/IV/ │- │67237 │- │A │Extravilan│1000 │91 │- │1.017,35 │
│ │ │ │ │ │40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│436 │Ilfov│Cernica │RIPEANU ADRIAN │49 │399/IV/ │1346 │- │51013 │A │Extravilan│27500 │2.482 │- │27.826,85 │
│ │ │ │ │ │39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│437 │Ilfov│Cernica │IONESCU SOFIA │49 │399/IV/ │- │67238 │- │A │Extravilan│30400 │2.671 │- │29.954,15 │
│ │ │ │ │ │38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│438 │Ilfov│Cernica │PAUL NICOLAE │49 │399/IV/ │- │67239 │- │A │Extravilan│10000 │870 │- │9.752,02 │
│ │ │ │ │ │37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│439 │Ilfov│Cernica │POPESCU IULIUS │49 │399/IV/ │2438 │- │50863 │A │Extravilan│5000 │435 │- │4.874,19 │
│ │ │ │RADUCU │ │36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│440 │Ilfov│Cernica │GHEORGHE VASILE │49 │399/IV/ │1929 │- │50861 │A │Extravilan│5000 │435 │- │4.874,19 │
│ │ │ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VARZARIU OCTAV │ │399/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│441 │Ilfov│Cernica │MUGUREL, VARZARIU │49 │34 │1930 │- │50862 │A │Extravilan│5000 │434 │- │4.864,42 │
│ │ │ │FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│442 │Ilfov│Cernica │CONSTANTIN │49 │399/IV/ │3099 │- │50871 │A │Extravilan│7700 │666 │- │7.468,04 │
│ │ │ │MAGDALENA │ │33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│443 │Ilfov│Cernica │Proprietar │49 │399/IV/ │- │- │- │A │Extravilan│4009 │346 │- │3.879,42 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MIHALACHE MARIA, │ │399/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│444 │Ilfov│Cernica │MIHALACHE FLORICA,│49 │31 │- │- │55880 │A │Extravilan│13733 │1.185 │- │13.289,41 │
│ │ │ │MIHALACHE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MIHALACHE MARIA, │ │399/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│445 │Ilfov│Cernica │MIHALACHE FLORICA,│49 │30 │- │- │55884 │A │Extravilan│11200 │969 │- │10.862,49 │
│ │ │ │MIHALACHE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│446 │Ilfov│Cernica │BOLBOACA IOANA, │49 │399/IV/ │- │- │50132 │A │Extravilan│10000 │865 │- │9.701,87 │
│ │ │ │MANOLACHE AURICA │ │29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│447 │Ilfov│Cernica │BALASA MIHAELA │49 │399/IV/ │1844 │- │50860 │A │Extravilan│7500 │648 │- │7.270,44 │
│ │ │ │ │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ILIE BUJOR, ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│448 │Ilfov│Cernica │MARIANA, NICA │49 │399/IV/ │3101 │- │50870 │A │Extravilan│12544 │963 │- │10.793,46 │
│ │ │ │NASTASE, NICA │ │27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│449 │Ilfov│Cernica │CIRSTINIU GABRIEL │49 │399/IV/ │1297 │- │51000 │A │Extravilan│11800 │852 │- │9.556,28 │
│ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│450 │Ilfov│Cernica │CIRSTINOIU GABRIEL│49 │399/IV/ │1327 │- │50982 │A │Extravilan│14455 │1.033 │- │11.585,91 │
│ │ │ │ │ │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISTINOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, │ │399/IV/ │ │ │50998, │ │ │ │ │ │ │
│451 │Ilfov│Cernica │CRISTINOIU │49 │24 │1265,3372│- │53921 │A │Extravilan│27970 │2.039 │- │22.863,78 │
│ │ │ │GEORGETA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│452 │Ilfov│Cernica │MANOLACHE DUMITRU,│49 │399/IV/ │- │66711 │- │A │Extravilan│1660 │123 │- │1.382,40 │
│ │ │ │BARBU MIHAELA │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│453 │Ilfov│Cernica │Proprietar │49 │399/IV/ │- │- │- │A │Extravilan│3340 │248 │- │2.775,33 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│454 │Ilfov│Cernica │MARGARIT RODICA │49 │399/IV/ │- │- │50231 │A │Extravilan│8779 │655 │- │7.343,42 │
│ │ │ │ │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│455 │Ilfov│Cernica │BADIU-KAPLAN │49 │399/IV/ │1221 │- │51002 │A │Extravilan│10000 │752 │- │8.434,10 │
│ │ │ │MIHAIELA │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│456 │Ilfov│Cernica │NICA IOANA │49 │399/IV/ │- │68325 │- │A │Extravilan│22000 │1.677 │- │18.800,88 │
│ │ │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANOLE CORNELIU │ │399/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│457 │Ilfov│Cernica │GHEORGHE, MANOLE │49 │19 │1277 │- │51001 │A │Extravilan│21578 │1.669 │- │18.710,27 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│458 │Ilfov│Cernica │CIOTORAN GHEORGHE │49 │399/IV/ │2570 │- │50867 │A │Extravilan│15500 │1.215 │- │13.618,62 │
│ │ │ │MIHAIL │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MANCIU ALEXANDRINA│ │399/IV/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│459 │Ilfov│Cernica │CORNELIA, MANCIU │49 │17 │1212 │- │51011 │A │Extravilan│6502 │515 │- │5.777,95 │