Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 340 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea titlului VII Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 316 alin. (9) şi alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 86 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) pietrele preţioase, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau şlefuite, însă nu montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice şi fantezie, obiecte de aurărie şi argintărie şi similare;
    ......................................................
h) obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase, cum ar fi bijuteriile (clasice şi fantezie), obiectele de aurărie şi argintărie şi toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parţial formate din aur, argint, platină, pietre preţioase, indiferent de gradul de puritate a metalelor şi pietrelor preţioase, dacă aceste obiecte nu mai sunt apte să îndeplinească funcţionalitatea lor iniţială şi nu au păstrat decât funcţionalităţile inerente acestor metale şi pietre."

    2. La punctul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. h), pentru a determina dacă un obiect care conţine metale preţioase sau pietre preţioase a avut o altă funcţionalitate decât cea inerentă materialelor din care este compus, dacă a păstrat această funcţionalitate şi dacă poate fi reutilizat, în aceeaşi stare sau după reparaţii, trebuie avute în vedere toate circumstanţele obiective în care a avut loc revânzarea. În acest sens, pot fi luate în considerare elemente precum: prezentarea obiectelor, metoda de evaluare a valorii respectivelor obiecte şi metoda de facturare, respectiv în vrac (brut/greutate) sau per unitate."

    3. La punctul 88, după alineatul (19) se introduc două noi alineate, alineatele (20) şi (21), cu următorul cuprins:
    "(20) În aplicarea art. 316 alin. (9) şi (12) din Codul fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, precum şi al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(21) În aplicarea art. 316 alin. (11) lit. h) şi alin. (12) din Codul fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, precum şi pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, sunt prevăzute în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    4. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se soluţionează conform legislaţiei în vigoare la data depunerii acestora.



                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 340.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
    CRITERII
    pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile
    care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal,
    precum şi în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal
    şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal
     în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA

┌────┬─────────────────────────────────┐
│1. │SEDIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul profesional al│
│1.1 │avocatului şi este utilizat în │
│ │cadrul unui contract de asistenţă│
│ │juridică, iar persoana impozabilă│
│ │analizată nu deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale (exclusiv avocat), unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │unei întreprinderi individuale │
│ │(ÎI), unei întreprinderi │
│1.2 │familiale (ÎF), unei persoane │
│ │juridice, precum şi la │
│ │proprietatea unei persoane fizice│
│ │şi este utilizat în cadrul unui │
│ │contract de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mică sau egală cu 1 an şi │
│ │persoana impozabilă analizată nu │
│ │deţine sediu/sedii secundar/ │
│ │secundare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale, unei persoane fizice │
│ │autorizate (PFA), unei │
│ │întreprinderi individuale (ÎI), │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF), unei persoane juridice, │
│1.3 │precum şi la proprietatea unei │
│ │persoane fizice şi este utilizat │
│ │în cadrul unui contract de │
│ │comodat/închiriere/subînchiriere │
│ │pe o perioadă mai mică sau egală │
│ │cu 1 an şi persoana impozabilă │
│ │analizată deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare în cadrul unor│
│ │contracte de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mică sau egală cu 1 an. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│ │stabilit la sediul unei persoane │
│ │fizice care desfăşoară profesii │
│ │liberale, unei persoane fizice │
│ │autorizate (PFA), unei │
│ │întreprinderi individuale (ÎI), │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF), unei persoane juridice, │
│1.4 │precum şi la proprietatea unei │
│ │persoane fizice şi este utilizat │
│ │în cadrul unui contract de │
│ │comodat/închiriere/subînchiriere │
│ │pe o perioadă mai mică sau egală │
│ │cu 1 an şi persoana impozabilă │
│ │analizată deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare în cadrul unor│
│ │contracte de comodat/închiriere/ │
│ │subînchiriere pe o perioadă mai │
│ │mare de 1 an. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │INSOLVENŢĂ/FALIMENT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2)/titular^3)/ │
│2.1 │membru^4) la cel puţin o persoană│
│ │impozabilă^5) la care a fost │
│ │declanşată procedura insolvenţei/│
│ │falimentului în ultimii 5 ani │
│ │fiscali încheiaţi şi persoana │
│ │impozabilă înregistrează │
│ │obligaţii fiscale principale │
│ │restante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost declanşată procedura │
│ │insolvenţei/falimentului, conform│
│ │Legii nr. 85/2014 privind │
│ │procedurile de prevenire a │
│ │insolvenţei şi de insolvenţă, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv membri la data la care │
│ │a fost declanşată procedura │
│ │insolvenţei/falimentului, conform│
│ │Legii nr. 85/2014 privind │
│ │procedurile de prevenire a │
│ │insolvenţei şi de insolvenţă, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Legea nr. 227/2015 privind│
│ │Codul fiscal, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │INACTIVATE FISCALĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine calitatea de acţionar^1)/ │
│3.1 │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │o persoană impozabilă^5) │
│ │declarată inactivă fiscal în │
│ │ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, │
│ │fără a fi reactivată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate a │
│ │deţinut calitatea de acţionar^1)/│
│3.2 │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │3 persoane impozabile^5) │
│ │declarate inactive fiscal în │
│ │ultimii 5 ani fiscali încheiaţi. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost declarată inactivitatea │
│ │fiscală; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv de membri la data la │
│ │care a fost declarată │
│ │inactivitatea fiscală. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │INACTIVITATE TEMPORARĂ LA │
│ │REGISTRUL COMERŢULUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine calitatea de acţionar^1)/ │
│ │asociat^1)/administrator^2)/ │
│4.1 │titular^3)/membru^4) la cel puţin│
│ │2 persoane impozabile^5) la care │
│ │a expirat termenul legal de │
│ │inactivitate temporară înscrisă │
│ │la registrul comerţului fără ca │
│ │acestea să fie reactivate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin calitatea de asociat/ │
│ │acţionar (cota de participare la │
│ │capitalul social este ≥ 25%), │
│ │respectiv de administrator la │
│ │data la care inactivitatea │
│ │temporară a fost înscrisă la │
│ │registrul comerţului; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri la data la care │
│ │inactivitatea temporară a fost │
│ │înscrisă la registrul comerţului.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE │
│ │ÎN SCOPURI DE TVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2)/titular^3)/ │
│ │membru^4) la cel puţin o persoană│
│5.1 │impozabilă^5) la care a fost │
│ │anulată înregistrarea în scopuri │
│ │de TVA conform art. 316 alin. │
│ │(11) lit. c)-e) din Legea nr. 227│
│ │/2015 privind Codul fiscal, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, în ultimii 5 ani │
│ │fiscali încheiaţi. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost anulată înregistrarea în │
│ │scopuri de TVA; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de titulari, │
│ │respectiv de membri la data la │
│ │care a fost anulată înregistrarea│
│ │în scopuri de TVA. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţine sau a deţinut calitatea de│
│ │acţionar^1)/asociat^1)/ │
│ │administrator^2) la cel puţin o │
│ │persoană impozabilă^3) pentru │
│ │care, începând cu 1.02.2015, a │
│ │fost respinsă solicitarea de │
│5.2 │înregistrare în scopuri de TVA │
│ │sau a fost anulată înregistrarea │
│ │în scopuri de TVA conform art. │
│ │316 alin. (11) lit. h) din Legea │
│ │nr. 227/2015 privind Codul │
│ │fiscal, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, în urma │
│ │aplicării procedurii de evaluare,│
│ │situaţie care se menţine în │
│ │prezent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator la data la care a │
│ │fost respinsă solicitarea de │
│ │înregistrare în scopuri de TVA │
│ │sau a fost anulată înregistrarea │
│ │în scopuri de TVA. Din categoria │
│ │persoanelor impozabile este │
│ │exclusă persoana impozabilă │
│ │analizată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │OBLIGAŢII FISCALE RESTANTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma totală a obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante^6) │
│ │înregistrate de persoanele │
│ │impozabile^5) la care asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│6.1 │deţin calitatea de acţionar^1)/ │
│ │asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) şi de │
│ │asociaţii^1) (persoane juridice) │
│ │şi/sau administratorii^2) │
│ │(persoane juridice) persoanei │
│ │impozabile analizate este mai │
│ │mare sau egală cu 50.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma totală a obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante^7) │
│ │înregistrate de persoanele │
│ │impozabile^5) la care asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│6.2 │persoanei impozabile analizate au│
│ │deţinut, în ultimii 5 ani fiscali│
│ │încheiaţi, calitatea de acţionar^│
│ │1)/asociat^1)/administrator^2)/ │
│ │titular^3)/membru^4) este mai │
│ │mare sau egală cu 50.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin calitatea de asociat/ │
│ │acţionar (cota de participare la │
│ │capitalul social este ≥ 25%), │
│ │respectiv de administrator; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Legea nr. 227/2015 privind│
│ │Codul fiscal, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, pentru │
│ │situaţia prevăzută la pct. 6.1. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^6) În categoria obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante sunt │
│ │incluse obligaţiile fiscale │
│ │principale, cu termen scadent, │
│ │care sunt definite în cadrul art.│
│ │157 din Legea nr. 207/2015 │
│ │privind Codul de procedură │
│ │fiscală, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, şi care │
│ │nu au fost achitate până la data │
│ │depunerii solicitării de │
│ │înregistrare în scopuri de TVA. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^7) În categoria obligaţiilor │
│ │fiscale principale restante sunt │
│ │incluse obligaţiile fiscale │
│ │principale, cu termen scadent, │
│ │care sunt definite în cadrul art.│
│ │157 din Legea nr. 207/2015 │
│ │privind Codul de procedură │
│ │fiscală, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, şi care │
│ │nu au fost achitate până la │
│ │sfârşitul perioadei în care │
│ │asociaţii^1) şi/sau │
│ │administratorii^2) persoanei │
│ │impozabile analizate au deţinut │
│ │calitatea de acţionar^1)/asociat^│
│ │1)/administrator^2)/titular^3)/ │
│ │membru^4) în cadrul persoanelor │
│ │impozabile^5) respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7. │CONTRAVENŢII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) şi/sau administratorii^2) │
│ │persoanei impozabile analizate şi│
│ │/sau cel puţin una dintre │
│ │persoanele impozabile^5) la care │
│7.1 │aceştia deţin sau au deţinut │
│ │calitatea de acţionar^1)/asociat^│
│ │1)/administrator^2)/titular^3)/ │
│ │membru^4) au înscrise în prezent │
│ │în cazierul fiscal fapte de │
│ │natura contravenţiilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile este ≥ │
│ │25%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin persoană impozabilă se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (cota de │
│ │participare la capitalul social │
│ │este ≥ 25%), respectiv de │
│ │administrator; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri; │
│ │- persoana impozabilă analizată, │
│ │în cazul în care aceasta solicită│
│ │înregistrarea în scopuri de TVA │
│ │potrivit art. 316 alin. (1) lit. │
│ │c) din Legea nr. 227/2015 privind│
│ │Codul fiscal, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Faptele de natură │
│ │contravenţională înscrise în │
│ │cazierul fiscal sunt cele │
│ │constatate şi sancţionate înainte│
│ │de data retragerii asociaţilor/ │
│ │administratorilor din cadrul │
│ │persoanei impozabile respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │INFRACŢIUNI ŞI ALTE FAPTE │
│ │ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre asociaţii^ │
│ │1) persoanei impozabile analizate│
│ │şi/sau cel puţin una dintre │
│ │persoanele impozabile^6) la care │
│ │asociaţii^2) şi/sau │
│ │administratorii^3)persoanei │
│ │impozabile analizate deţin sau au│
│ │deţinut calitatea de acţionar^2)/│
│ │asociat^2)/administrator^3)/ │
│8.1 │titular^4)/membru^5) au înscrise │
│ │în prezent în cazierul fiscal │
│ │infracţiuni şi/sau fapte │
│ │prevăzute la art. 4 alin. (4) │
│ │lit. a) din Ordonanţa Guvernului │
│ │nr. 39/2015 privind cazierul │
│ │fiscal, aprobată cu modificări │
│ │prin Legea nr. 327/2015, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin asociat se înţelege │
│ │persoana fizică şi persoana │
│ │juridică înfiinţată în baza Legii│
│ │societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, a căror cotă de │
│ │participare la capitalul social │
│ │al persoanei impozabile analizate│
│ │este < 50%. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^2) Prin asociat/acţionar se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │societăţilor la care statul sau │
│ │unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, indiferent de cota │
│ │de participare la capitalul │
│ │social al persoanei impozabile şi│
│ │indiferent de forma de organizare│
│ │a asociaţilor/acţionarilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^3) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică şi │
│ │persoana juridică înfiinţată în │
│ │baza Legii societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, cu excepţia │
│ │administratorilor societăţilor la│
│ │care statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, precum şi a │
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor juridice. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^4) Prin titular se înţelege │
│ │persoana fizică titulară a unei │
│ │persoane fizice autorizate (PFA),│
│ │respectiv a unei întreprinderi │
│ │individuale (ÎI). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^5) Prin membru se înţelege │
│ │persoana fizică membră în cadrul │
│ │unei întreprinderi familiale │
│ │(ÎF). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^6) Prin persoane impozabile se │
│ │înţelege: │
│ │- societăţile înfiinţate în baza │
│ │Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, cu │
│ │excepţia societăţilor la care │
│ │statul sau unităţile │
│ │administrativ-teritoriale deţin │
│ │participaţii, în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice sau juridice) │
│ │persoanei impozabile analizate │
│ │deţin sau au deţinut calitatea de│
│ │asociat/acţionar (indiferent de │
│ │cota de participare la capitalul │
│ │social), respectiv de │
│ │administrator; │
│ │- PFA, ÎI, ÎF în cadrul cărora │
│ │asociaţii/administratorii │
│ │(persoane fizice) persoanei │
│ │impozabile analizate deţin │
│ │calitatea de titulari, respectiv │
│ │de membri. Infracţiunile şi/sau │
│ │faptele prevăzute la art. 4 alin.│
│ │(4) lit. a) din Ordonanţa │
│ │Guvernului nr. 39/2015 privind │
│ │cazierul fiscal, aprobată cu │
│ │modificări prin Legea nr. 327/ │
│ │2015, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, sunt │
│ │cele constatate şi sancţionate │
│ │înainte de data retragerii │
│ │asociaţilor/administratorilor din│
│ │cadrul persoanei impozabile │
│ │respective. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │VENITURI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate nu au │
│ │obţinut venituri în ultimele 12 │
│9.1 │luni anterioare celei în care se │
│ │depune cererea de înregistrare în│
│ │scopuri de TVA, respectiv în anul│
│ │fiscal precedent, după caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate au obţinut, │
│ │în ultimele 12 luni anterioare │
│ │solicitării de înregistrare în │
│9.2 │scopuri de TVA, venituri exclusiv│
│ │salariale preponderent ca │
│ │valoare, din ocupaţii │
│ │corespunzătoare grupei majore 9 │
│ │(conform COR ISCO08). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică │
│ │rezidentă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10. │REZIDENŢĂ FISCALĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre │
│ │administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate este │
│10.1│cetăţean străin care nu deţine │
│ │rezidenţă fiscală în România şi │
│ │capitalul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este sub │
│ │45.000 lei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin administrator se │
│ │înţelege persoana fizică. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │CONT BANCAR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │deţine cont bancar sau cel puţin │
│ │una dintre persoanele │
│ │împuternicite^1) de persoana │
│11.1│impozabilă analizată pentru a │
│ │desfăşura operaţiuni pe conturile│
│ │bancare ale acesteia nu are │
│ │calitatea de administrator/ │
│ │asociat/salariat. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin împuternicit se înţelege│
│ │persoana fizică care are dreptul │
│ │de a desfăşura operaţiuni pe │
│ │conturile bancare ale persoanei │
│ │impozabile analizate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │desfăşoară activităţi economice │
│12.1│în spaţiul destinat sediului │
│ │social şi/sau sediilor secundare │
│ │şi nici în afara acestora. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │TERŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată │
│ │desfăşoară exclusiv activităţi │
│13.1│economice în afara sediului │
│ │social/profesional şi a sediilor │
│ │secundare (punctelor de lucru) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │SERVICII CONTABILE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │are desemnată o persoană care să │
│ │conducă compartimentul de │
│ │contabilitate sau are desemnată o│
│ │persoană care nu îndeplineşte │
│ │prevederile art. 10 alin. (2) din│
│ │Legea contabilităţii nr. 82/1991,│
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, în cazul│
│ │în care contabilitatea este │
│14.1│organizată şi condusă în │
│ │compartimente distincte, inclusiv│
│ │situaţia în care persoana │
│ │impozabilă analizată nu are │
│ │încheiate contracte de prestări │
│ │servicii cu persoane fizice/ │
│ │juridice membre active CECCAR, în│
│ │cazul în care contabilitatea este│
│ │organizată şi condusă pe bază de │
│ │contracte de prestări de servicii│
│ │în domeniul contabilităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │SALARIAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│15.1│are încheiate contracte │
│ │individuale de muncă^1) la data │
│ │efectuării analizei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │^1) Din cadrul contractelor de │
│ │muncă sunt excluse contractele │
│ │încheiate cu persoanele angajate │
│ │în funcţia de director economic, │
│ │contabil-şef. │
└────┴─────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere asociaţii şi/sau administratorii care deţineau această calitate la data declanşării procedurii insolvenţei.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
    CRITERII
    pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal,
    precum şi pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile
    care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal
    care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal
    în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal

┌───┬──────────────────────────────────┐
│1. │SEDIU │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile analizate este stabilit│
│ │la sediul profesional al │
│ │avocatului şi este utilizat în │
│1.1│cadrul unui contract de asistenţă │
│ │juridică, iar persoana impozabilă │
│ │analizată nu deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare (puncte de │
│ │lucru). │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Sediul social al persoanei │
│ │impozabile este utilizat în cadrul│
│ │unui contract de comodat pe o │
│1.2│perioadă mai mică sau egală cu 1 │
│ │an şi persoana impozabilă │
│ │analizată nu deţine sediu/sedii │
│ │secundar/secundare (puncte de │
│ │lucru). │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │SALARIAŢI │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2.1│Media numărului de salariaţi este │
│ │mai mică de 1 salariat^1). │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin salariat se înţelege │
│ │persoana pentru care au fost │
│ │declarate cel puţin 20 de ore │
│ │efectiv lucrate în lună, │
│ │indiferent de tipul de asigurat │
│ │din punctul de vedere al │
│ │contractului de muncă. Din cadrul │
│ │contractelor de muncă sunt excluse│
│ │contractele încheiate cu │
│ │persoanele angajate în funcţia de │
│ │director economic, contabil-şef. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│3. │SERVICII CONTABILE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată nu │
│ │are desemnată o persoană care să │
│ │conducă compartimentul de │
│ │contabilitate, inclusiv situaţia │
│ │în care persoana impozabilă │
│ │analizată nu are încheiate │
│3.1│contracte de prestări servicii cu │
│ │persoane fizice/juridice membre │
│ │active CECCAR, în cazul în care │
│ │contabilitatea este organizată şi │
│ │condusă pe bază de contracte de │
│ │prestări de servicii în domeniul │
│ │contabilităţii. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │NECONCORDANŢE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Persoana impozabilă analizată │
│ │înregistrează neconcordanţe │
│ │semnificative între informaţiile │
│ │înscrise în declaraţiile fiscale/ │
│ │informative/recapitulative │
│ │proprii, respectiv între │
│ │informaţiile înregistrate în │
│4.1│declaraţiile fiscale/informative/ │
│ │recapitulative proprii în relaţia │
│ │cu partenerii săi (furnizori/ │
│ │clienţi), inclusiv neconcordanţe │
│ │semnificative constatate în urma │
│ │analizării informaţiilor furnizate│
│ │de terţi, altele decât cele care │
│ │privesc declaraţiile fiscale/ │
│ │informative/recapitulative. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │REZIDENŢĂ FISCALĂ │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Cel puţin unul dintre │
│ │administratorii^1) persoanei │
│ │impozabile analizate este cetăţean│
│5.1│străin care nu deţine rezidenţă │
│ │fiscală în România şi capitalul │
│ │social al persoanei impozabile │
│ │analizate este sub 45.000 lei. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │^1) Prin administrator se înţelege│
│ │persoana fizică. │
└───┴──────────────────────────────────┘


    NOTE:
    Perioada ce face obiectul analizei pct. 2.1, 3.1, 4.1 şi 5.1, precum şi parametrii utilizaţi pentru determinarea neconcordanţelor şi pragurile de semnificaţie în cazul pct. 4.1 se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, analiza pct. 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 şi 5.1 se face la data solicitării înregistrării.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016