Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 331 din 23 aprilie 2020  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 331 din 23 aprilie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 420 din 20 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103588, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 1137, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti.
    (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se utilizează în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes public local „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu etapa II - km 2 + 400 - intersecţie Calea Vitan Bârzeşti“ şi a altor obiective de interes public local, respectiv o amenajare urbană de tip peisagistic, spaţii verzi, trotuare, alei pentru circulaţie pietonală, locuri de parcare şi o clădire-depozit de arhivă a Primăriei Municipiului Bucureşti, într-un termen de 5 ani de la preluarea părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 547/2019.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Bucureşti, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 23 aprilie 2020.
    Nr. 331.
    ANEXA

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 1137, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se actualizează valoarea de inventar,
    conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea
    şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │ │imobil │ │ │
│ │ │Denumirea│ │Elementele-cadru│înscrisă în│Valoarea de │ │
│ │ │bunului │Adresa │de descriere │inventarul │inventar │Administratorul│
│Nr. │Codul de │din │poştală a │tehnică/ Carte │centralizat│actualizată a│bunului │
│M.F.P.│clasificare│domeniul │bunului │funciară/ Nr. │al │bunului │CUI │
│ │ │public al│imobil │cadastrale │bunurilor │imobil │ │
│ │ │statului │ │ │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │ │
│ │ │ │ │teren* C.F. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │232623 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │Municipiul│232623 C.F. nr. │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti,│232624 │ │ │Ministerul │
│103588│8.19.01 │Imobil │sector 4 │Nr. cadastral │28.795.304 │29.300.992,80│Apărării │
│ │ │1137 │şos. Vitan│232624 C.F. nr. │ │ │Naţionale │
│ │ │ │Bârzeşti │232625 │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │nr. 2-4 │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │232625 C.F. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │232626 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │232626 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┘


    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţii din imobilul 1137 care se transmite din domeniul public al statului
    şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

┌───────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică/valorile│Valoarea │ │Persoana │
│ │ │ │ │contabile │părţii de │Persoana │juridică │
│ │Codul de │Denumirea│ │aferente │imobil │juridică de │la care se│
│Nr. MFP│clasificare│bunului │Adresa │activelor fixe │care se │la care se │transmite │
│ │ │ │ │corporale ce │transmite │transmite │imobilul/ │
│ │ │ │ │compun partea de│(lei) │imobilul/CUI │CUI │
│ │ │ │ │imobil/carte │ │ │ │
│ │ │ │ │funciară/nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastrale │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G12 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 41 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - 41│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.139,10 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.139,10 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Drum betonat -│ │ │ │
│ │ │ │ │300 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.914,60 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │aeriană - 60 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │34,95 lei │ │ │ │
│ │ │ │Municipiul│- Împrejmuire │ │Statul român,│ │
│ │ │ │Bucureşti,│beton │ │din │Municipiul│
│103588 │ │Imobil │sectorul │prefabricat - 30│ │administrarea│Bucureşti,│
│- │8.19.01 │1137 - │4, şos. │ml │537.900,35│Ministerului │CUI - │
│parţial│ │parţial │Vitan │Valoare │ │Apărării │4267117 │
│ │ │ │Bârzeşti │contabilă - │ │Naţionale CUI│ │
│ │ │ │nr. 2-4 │565,61 lei │ │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │- Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │metalică - 220 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.691,88 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări │ │ │ │
│ │ │ │ │5.207,04 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Lot 2 - 15.957│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Lot 3 - 698 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │- Lot 4 - 1.820 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă teren │ │ │ │
│ │ │ │ │- 530.554,21 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 232625 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │232625 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 232623 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │232623 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 232624 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │232624 │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016