Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 octombrie 2019  privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 octombrie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019,
    în temeiul art. 23 alin. (6) lit. d) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 24 alin. (1) lit. h), precum şi al art. 65 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 se aplică, în mod corespunzător, prevederile următoarelor acte normative:
    a) Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora;
    b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 17/2016;
    c) Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.


    ART. 2
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, la stabilirea numărului total al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ pentru secţiile de votare din ţară se va lua în calcul un număr de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT“ pentru fiecare secţie de votare.
    (2) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, fiecare secţie de votare din ţară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum şi a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

    ART. 3
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 9 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe stabileşte şi comunică Autorităţii Electorale Permanente numărul total al timbrelor autocolante, al buletinelor de vot şi al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“, defalcat pentru fiecare secţie de votare din străinătate.
    (2) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ repartizat unei secţii de votare din străinătate va fi cel puţin egal cu numărul cabinelor de vot.
    (3) Ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ primite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate, care nu sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un plic sigilat de către preşedintele acestuia.

    ART. 4
    (1) Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare transmit Autorităţii Electorale Permanente lista persoanelor care au solicitat, conform alin. (1), îndeplinirea atribuţiilor de operator de calculator, cuprinzând numele, prenumele, codurile numerice personale, numerele de telefon şi e-mailurile acestora.
    (3) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Autorităţii Electorale Permanente, organizează, la cerere, conform modelului prevăzut de anexa nr. 2, sesiuni de instruire-examinare pentru persoanele care doresc să îndeplinească atribuţiile ce revin operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (4) Cererile prevăzute de alin. (3) pot fi transmise Autorităţii Electorale Permanente prin orice mijloc de comunicare, în mod individual sau în mod centralizat de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi formaţiunile politice care participă la alegeri.
    (5) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate transmite Autorităţii Electorale Permanente, în format electronic, listele reprezentanţilor formaţiunilor politice în secţiile de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale acestora, în cel mult 48 de ore de la data desemnării.

    ART. 5
    Se aprobă modelul notei logistice prevăzute de art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ce va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 6
    (1) Prin secţii de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă se înţelege secţiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale:
    a) imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală;
    b) imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;
    c) localul de vot este situat la parterul clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan rulant;
    d) accesul în localul de vot se realizează uşor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces;
    e) uşile au o deschidere de minimum 90 de cm;
    f) localul de vot este iluminat adecvat.

    (2) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se limita la acestea, persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a vârstei, a greutăţii sau a stării de graviditate.

    ART. 7
    (1) În data de 9 noiembrie 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară împreună cu locţiitorii acestora primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:
    a) un exemplar al listei electorale permanente;
    b) buletinele de vot;
    c) ştampila de control;
    d) ştampilele cu menţiunea „VOTAT“;
    e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
    f) formularele listei electorale suplimentare;
    g) formularele extrasului din listele electorale;
    h) formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal;
    i) broşuri conţinând legislaţia aplicabilă;
    j) timbre autocolante;
    k) tuş şi tuşiere, de culoare albastră;
    l) pixuri şi coli albe de hârtie A4;
    m) ecusoanele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, ale căror rubrici vor fi completate de către aceştia;
    n) un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare.

    (2) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc terminalele informatice de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe bază de proces-verbal.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. a)-h) şi j)-n) se aplică în mod corespunzător în cazul celui de-al doilea tur de scrutin.

    ART. 8
    (1) Cel mai târziu în data de 7 noiembrie 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sau locţiitorii acestora, după caz, primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:
    a) buletinele de vot;
    b) o ştampilă de control;
    c) ştampilele cu menţiunea „VOTAT“;
    d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; în cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuţii privind votul prin corespondenţă se predau şi formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă;
    e) formularele listei electorale suplimentare şi formularele listelor electorale permanente pentru votul prin corespondenţă; în cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuţii privind votul prin corespondenţă se predau şi listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă;
    f) formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal;
    g) timbre autocolante;
    h) tuş şi tuşiere, de culoare albastră;
    i) pixuri şi coli albe de hârtie A4;
    j) ecusoanele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, ale căror rubrici vor fi completate de către aceştia;
    k) un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare.

    (2) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc şi atribuţii ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator primesc terminalele informatice de la reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare pe bază de proces-verbal.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul celui de-al doilea tur de scrutin.

    ART. 9
    Pentru generarea codului QR care va fi înscris în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 trebuie respectate următoarele reguli:
    a) nivelul de corecţie va fi H;
    b) tipul de codificare va fi UTF-8.


    ART. 10
    (1) Procedurile utilizate de Compania Naţională „Poşta Română“- S.A. pentru transportul, primirea şi înregistrarea documentelor de vot prin corespondenţă de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă cu sediul în ţară sunt transmise spre avizare Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Documentele de vot prin corespondenţă transmise sau depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt predate de către acestea, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii privind votul prin corespondenţă în baza deciziei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
    (3) Alegătorii ale căror documente de vot prin corespondenţă nu au fost primite de birourile electorale competente până la data de 7 noiembrie 2019, ora 24,00, vor primi notificări pe e-mail în acest sens în data de 8 noiembrie 2019.
    (4) În cel mult 48 de ore de la data stabilirii prin decizie a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care vor îndeplini atribuţii privind votul prin corespondenţă, Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente întocmeşte şi transmite, pe suport hârtie, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă care vor fi utilizate de către acestea.

    ART. 11
    Litera a din anexa nr. 1D la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 30 august 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─┬────────────────────────────────┬───┐
│ │Numărul total al alegătorilor │[] │
│a│înscrişi în lista electorală │[] │
│ │permanentă pentru votul prin │[] │
│ │corespondenţă │[] │
└─┴────────────────────────────────┴───┘

"


    ART. 12
    Din anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, sintagmele „Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă nr. ........“ şi „Denumirea statului şi a localităţii unde acesta îşi are sediul .......“ se elimină.

    ART. 13
    În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, sintagma „ziua de referinţă“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „prima zi a votării“.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 15
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 3 octombrie 2019.
    Nr. 33.
    ANEXA 1

    Modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate
    la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    CERERE
    pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate
    la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    Către:
    Misiunea diplomatică/Oficiul consular ....................................
    Subsemnatul, ........................................., CNP ......................, domiciliat în ..................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ............................, telefon ......................., e-mail ................, având ocupaţia de ..................., de profesie ...................................,
    solicit să fiu desemnat ca:
    [] preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia
    [] membru al biroului electoral al secţiei de votare
    în localitatea ................................... din statul ....................................

    În cazul în care voi fi desemnat în biroul electoral al unei secţii de votare din străinătate
    [] voi îndeplini
    [] nu voi îndeplini
    atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

    Pentru exercitarea funcţiei de membru al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sunt dispus să mă deplasez la o distanţă de maximum ................... km de localitatea mai sus menţionată.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de (se bifează o singură opţiune):
    [] studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    [] studii universitare de licenţă în alte domenii;
    [] învăţământ general obligatoriu.


    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile şi obligaţiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator ai acestora.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi cu prelucrarea datelor înscrise în aceasta de către Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi birourile electorale.
    Anexez o copie a actului de identitate.
    Data ........................
    Semnătura ............................

    ANEXA 2

    Modelul cererii pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare
    a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate
    constituite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    CERERE
    pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare a operatorilor de calculator
    ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate
    constituite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    Către:
    Autoritatea Electorală Permanentă,
    str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
    e-mail: operator@roaep.ro
    Subsemnatul ..........(nume, iniţiala prenumelui tatălui, prenume)....
    CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    telefon:
    e-mail:
    doresc să particip la sesiunea de instruire-examinare pentru operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate constituite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, organizată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Autorităţii Electorale Permanente.
    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi cu prelucrarea datelor înscrise în aceasta de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi birourile electorale.
    Anexez o copie a actului de identitate.
    Data ........................
    Semnătura ............................

    ANEXA 3

    Modelul notei logistice privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea secţiilor de votare din străinătate
    NOTĂ LOGISTICĂ
    privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea secţiilor de votare din străinătate
    Imobilul este situat în .............(adresa imobilului, localitatea, regiunea/zona şi ţara)..........

┌───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┐
│ │Condiţii │DA│NU│Observaţii│
│ │logistice │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Suprafaţa utilă a│ │ │ │
│ │localului de vot │ │ │ │
│ │este de ........ │ │ │ │
│ │mp (L = ........ │ │ │ │
│ │mp x l = ........│ │ │ │
│ │mp) şi asigură: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă de │ │ │ │
│ │staţionare pentru│ │ │ │
│ │persoanele │ │ │ │
│ │autorizate în │ │ │ │
│ │condiţiile legii │ │ │ │
│ │să participe ori │ │ │ │
│ │să asiste la │ │ │ │
│ │operaţiunile │ │ │ │
│ │electorale │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │
│ │secţia de votare,│ │ │ │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │acestea să nu │ │ │ │
│ │îngreuneze sau să│ │ │ │
│ │împiedice │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │normală a │ │ │ │
│ │operaţiunilor │ │ │ │
│ │electorale; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă de lucru │ │ │ │
│ │pentru membrii │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral al │ │ │ │
│ │secţiei de │ │ │ │
│ │votare, cu │ │ │ │
│ │mobilierul │ │ │ │
│ │aferent [având în│ │ │ │
│ │vedere numărul │ │ │ │
│ │prevăzut de art. │ │ │ │
│ │23 alin. (1) şi │ │ │ │
│ │alin (6) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 370/ │ │ │ │
│ │2004 pentru │ │ │ │
│ │alegerea │ │ │ │
│ │Preşedintelui │ │ │ │
│ │României, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│1. │ulterioare]; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă pentru │ │ │ │
│ │amplasarea │ │ │ │
│ │cabinelor de vot;│ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă pentru │ │ │ │
│ │amplasarea │ │ │ │
│ │urnelor de vot; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă pentru │ │ │ │
│ │amplasarea │ │ │ │
│ │urnelor de vot │ │ │ │
│ │pentru votul prin│ │ │ │
│ │corespondenţă (în│ │ │ │
│ │cazul secţiilor │ │ │ │
│ │de votare │ │ │ │
│ │organizate în │ │ │ │
│ │ambasade, │ │ │ │
│ │consulate); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă pentru │ │ │ │
│ │depozitarea │ │ │ │
│ │buletinelor de │ │ │ │
│ │vot pentru votul │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │
│ │corespondenţă (în│ │ │ │
│ │cazul secţiilor │ │ │ │
│ │de votare │ │ │ │
│ │organizate în │ │ │ │
│ │ambasade, │ │ │ │
│ │consulate); │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- zonă pentru │ │ │ │
│ │depozitarea în │ │ │ │
│ │condiţii de │ │ │ │
│ │siguranţă a │ │ │ │
│ │buletinelor de │ │ │ │
│ │vot, a │ │ │ │
│ │tipizatelor şi │ │ │ │
│ │formularisticii │ │ │ │
│ │electorale, │ │ │ │
│ │precum şi a │ │ │ │
│ │celorlalte │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │procesului │ │ │ │
│ │electoral; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Imobilul este │ │ │ │
│2. │amplasat într-o │ │ │ │
│ │zonă publică │ │ │ │
│ │accesibilă. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Camera/Sala │ │ │ │
│3. │propusă ca local │ │ │ │
│ │de vot se află la│ │ │ │
│ │etaj. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există mobilier │ │ │ │
│ │disponibil pentru│ │ │ │
│ │numărul de membri│ │ │ │
│4. │ai biroului │ │ │ │
│ │electoral al │ │ │ │
│ │secţiei de votare│ │ │ │
│ │(scaune, │ │ │ │
│ │birouri). │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Căile de acces │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │deplasarea │ │ │ │
│ │normală, │ │ │ │
│5. │neobstrucţionată,│ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │
│ │afluirii şi │ │ │ │
│ │defluirii │ │ │ │
│ │corespunzătoare a│ │ │ │
│ │alegătorilor. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se poate asigura │ │ │ │
│6. │paza secţiei de │ │ │ │
│ │votare. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dispune de dotări│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prevenirea şi │ │ │ │
│7. │stingerea │ │ │ │
│ │incendiilor, │ │ │ │
│ │precum şi de plan│ │ │ │
│ │de evacuare în │ │ │ │
│ │caz de urgenţă. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există mijloace │ │ │ │
│ │de comunicaţii │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│8. ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- date; │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │- voce. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există │ │ │ │
│ │conectivitate la │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │internet în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │asigurării │ │ │ │
│9. │funcţionării │ │ │ │
│ │Sistemului │ │ │ │
│ │informatic de │ │ │ │
│ │monitorizare a │ │ │ │
│ │prezenţei la vot │ │ │ │
│ │şi de prevenire a│ │ │ │
│ │votului ilegal. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se asigură │ │ │ │
│10.│accesul la grup │ │ │ │
│ │sanitar. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se asigură │ │ │ │
│ │accesul │ │ │ │
│ │persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap │ │ │ │
│ │locomotor care │ │ │ │
│ │intenţionează să │ │ │ │
│ │îşi exercite │ │ │ │
│ │dreptul de vot │ │ │ │
│ │(asigură │ │ │ │
│ │accesibilitatea │ │ │ │
│ │în conformitate │ │ │ │
│11.│cu prevederile │ │ │ │
│ │Legii nr. 448/ │ │ │ │
│ │2006 privind │ │ │ │
│ │protecţia şi │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │
│ │persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare). │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Resurse umane │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │
│ │(preşedinte, │ │ │ │
│12.│locţiitor, membri│ │ │ │
│ │ai biroului │ │ │ │
│ │electoral al │ │ │ │
│ │secţiei de │ │ │ │
│ │votare) │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┘┌──┬──────────────────────────────────┬┐
│1.│Numărul de cabine de vot care pot ││
│ │fi dispuse ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│2.│Numărul de urne de vot care pot fi││
│ │dispuse ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│3.│Numărul căilor de acces în localul││
│ │de vot ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Numărul localurilor de vot care ││
│4.│urmează a fi organizate în acelaşi││
│ │imobil ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│5.│Costul estimat al închirierii ││
│ │imobilului (unde este cazul) ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Resurse umane disponibile: ││
│6.│preşedinte, locţiitor, membri ai ││
│ │biroului electoral al secţiei de ││
│ │votare) ││
└──┴──────────────────────────────────┴┘


    Documente anexate: fotografii, schiţe, planuri etc.
    ................................................................................................................................................................................................
    Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe/misiunii diplomatice/oficiului consular
    ...........................................................................................................
    (numele, prenumele, semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016