Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 32 din 30 septembrie 2019  pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare  şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Preşedintele României  din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 30 septembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 793 din 30 septembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 19 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 89 alin. (10) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 2
    (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, instituţia mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică.
    (2) Asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii şi reprezentanţii lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.
    (3) Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi/sau ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă numai pe baza ecusonului prevăzut la alin. (2), însoţit de actul de identitate.

    ART. 4
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanţii instituţiilor mass-media străine.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de instituţii mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.
    (4) Reprezentanţii instituţiilor mass-media străine care deţin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorităţii Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

    ART. 5
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaţionali.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de organizaţii străine sau internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.

    ART. 6
    Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.

    ART. 7
    Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi/sau ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

    ART. 8
    Documentele de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la ambele tururi de scrutin pentru Preşedintele României din anul 2019.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 10
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Zsombor Vajda

    Bucureşti, 30 septembrie 2019.
    Nr. 32.
    ANEXA 1

    Modelul cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    Către:
    Autoritatea Electorală Permanentă
    Subsemnatul, ...................................^1), .............................^2) în cadrul ....................................................^3), solicit, în baza art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    .................................^4)
    Data ..........
    Date de contact: ..........^5)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea.
    ^2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în asociaţie sau fundaţie.
    ^3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei.
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila asociaţiei sau fundaţiei.
    ^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociaţiei sau fundaţiei care formulează cererea, după caz.

    ANEXA 2

    Modelul documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    ACREDITARE
    Nr. .............
    Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ................../............... formulată de ...............................^1),
    în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ....................................................^1) la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    Preşedinte,
    ......................................^2)
    ^1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei care a formulat cererea.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTE:
    - Pe baza documentului de acreditare, asociaţia/fundaţia poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenenţă politică.
    – Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, precum şi la operaţiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, numai pe baza ecusonului emis de către asociaţia sau fundaţia acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.
    – Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    – La biroul electoral al secţiei de votare şi la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral respectiv.


    ANEXA 3

    Modelul cererii de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    Către:
    Autoritatea Electorală Permanentă
    Subsemnatul ................................^1),.................................^2) în cadrul ............................................................^3), solicit, în baza art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării reprezentanţilor mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    ..........................^4)
    Data
    .......................
    Date de contact: ...............^5)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea.
    ^2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.
    ^3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.
    ^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul instituţiei mass-media care formulează cererea, după caz.

    ANEXA 4

    Modelul documentului de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    ACREDITARE
    Nr. .............
    Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. .............../........... formulată de ...................................^1),
    în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează .............................................................^1) la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    Preşedinte,
    ....................... ^2)
    ^1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTE:
    - Pe baza documentului de acreditare, instituţia mass-media poate desemna reprezentanţi numai persoane care nu au apartenenţă politică.
    – Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, precum şi la operaţiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, numai pe baza ecusonului emis de către instituţia mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.
    – Reprezentanţii mass-mediei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    – La biroul electoral al secţiei de votare şi la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


    ANEXA 5

    Modelul ecusonului*) care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    *) Modelul ecusonului este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al asociaţiei sau fundaţiei, precum şi semnătura olografă a acestuia.
    ^2) Se poate aplica ştampila asociaţiei sau fundaţiei acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    NOTE:
    - Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociaţia sau fundaţia acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.
    – Observatorul intern poate asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă numai pe baza ecusonului emis de către asociaţia sau fundaţia românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.


    ANEXA 6

    Modelul ecusonului*) care va fi utilizat de reprezentanţii mass-mediei române la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    *) Modelul ecusonului este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al instituţiei mass-media, precum şi semnătura olografă a acestuia.
    ^2) Se poate aplica ştampila instituţiei mass-media acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    NOTE:
    - Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituţia mass-media acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.
    – Reprezentantul instituţiei mass-media româneşti poate asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă numai pe baza ecusonului emis de către instituţia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.


    ANEXA 7

    Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
    ACREDITARE
    Nr. .............
    Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ....................................../...................................,
    în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează pe doamna/ domnul ........................................^1) în vederea observării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.
    Preşedinte,
    .....................................^2)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele observatorului internaţional sau ale reprezentantului instituţiei mass-media străine, după caz.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTE:
    - Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, precum şi la operaţiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
    – Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    – La biroul electoral al secţiei de votare sau la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral respectiv.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016