Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2020  privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2020 privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 36 din 20 ianuarie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Administraţia Prezidenţială împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 31.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor,
    drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii“ şi „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale“,
    aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale ale căror valori de inventar se actualizează prin majorare

┌─────────────────────┬───────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de credite │ │ │
│(ministere sau │4283732│Administraţia│
│autorităţi ale │ │Prezidenţială│
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────────┤
│2. Ordonator secundar│ │ │
│de credite │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────────┤
│3. Ordonator terţiar │ │ │
│de credite │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────────┤
│4. Regii autonome şi │ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub │ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, institute │ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare,│ │ │
│care funcţionează în │ │ │
│baza Ordonanţei │ │ │
│Guvernului nr. 25/ │ │ │
│1995, aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin Legea│ │ │
│nr. 51/1996, cu │ │ │
│modificările │ │ │
│ulterioare, şi, după │ │ │
│caz, societăţi │ │ │
│comerciale cu capital│ │ │
│majoritar de stat │ │ │
│care au în │ │ │
│administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul │ │ │
│public de stat │ │ │
└─────────────────────┴───────┴─────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │Anul │ │ │actuală │ │
│ │Codul │ ├────────────┬──────────┬──────────┤dobândirii│Valoarea ├──────────┬────────────┼──────────┤ │
│Nr. │de │Denumirea │ │ │ │/ │de inventar│ │ │concesiune│Tipul │
│M.F. │clasificare│ │Descrierea │Vecinătăţi│ │dării în │(lei) │ │în │/ │bunului│
│ │ │ │tehnică │(după caz,│Adresa │folosinţă │ │Baza │administrare│închiriat/│ │
│ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │ │ │legală │/ │dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │concesiune │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parţial, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parter, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P + 1E, P + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2E sau P + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3E, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │armat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │monolit, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zidărie din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Complex Palat │BCA şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cotroceni: │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobil - │parţiale din│ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corpuri clădiri│lemn; │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrative │Sc = 11.053 │ │judeţul: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi anexe, │mp, Sd = │ │Municipiul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │împrejmuiri, │32.026 mp; │ │Bucureşti;│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│159301│8.29.02 │instalaţii │corpuri de │ │sectorul │2001 │405.892.431│Guvernului│în │ │imobil │
│ │ │aferente │clădiri C4, │ │5; │ │ │nr. 1.279/│administrare│ │ │
│ │ │construcţiilor,│C5, C6, C7, │ │bd. Prof. │ │ │2001 │ │ │ │
│ │ │drumuri, alei, │C8, C9, C11,│ │Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reţele, terase,│C12, C13, │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gradene şi alte│C14, C15, │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │elemente de │C16, C17, │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │C18, C19, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C20, C21, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C22, C23 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C24 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 58949│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Încheiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 440753/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │7.12.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la OCPI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Conversie în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │217584/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │7.05.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │Include: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │A. Monument │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arhitectură,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ansamblu şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sit istoric │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │arheologic, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │muzeu de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Construcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parţial, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parter, P + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1E, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P + 2E sau P│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 3E, datată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1679-1925 şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restaurată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în 1986. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Structura de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din zidărie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │portantă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadre de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton armat,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu şarpantă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din lemn. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Corpuri de │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │clădiri │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C1 (Sc = 674│ │judeţul: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Complex Palat │mp, Sd = │ │Municipiul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cotroceni: │2.781 mp) │ │Bucureşti;│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│35891 │8.24.01 │imobil –- │C2 (Sc = 982│ │sectorul │2001 │161.205.980│Guvernului│în │ │imobil │
│ │ │corpuri clădiri│mp, Sd = │ │5; │ │ │nr. 1.279/│administrare│ │ │
│ │ │muzeale │3.583 mp) │ │bd. Prof. │ │ │2001 │ │ │ │
│ │ │ │C3 (Sc = 925│ │Dr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, Sd = │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2.775 mp) │ │Marinescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │B. Clădire │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pavilion │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vizitatori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │muzeu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │realizată în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anul 1999, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu parter, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu structură│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din zidărie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │portantă din│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cărămidă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sâmburi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de beton şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │învelitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în terasă; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Corp clădire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C10 (Sc = Sd│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │= 123 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. 58949│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Încheiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 440753/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │7.12.2010 la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCPI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Conversie în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │217584/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │7.05.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │567.098.411│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016