Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 283 din 6 aprilie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 6 aprilie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 10 aprilie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400“, judeţul Giurgiu,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400“, care cuprinde coridorul de expropriere potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*^).
    *^) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400“ situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Frăteşti şi a municipiului Giurgiu din judeţul Giurgiu, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Frăteşti şi a municipiului Giurgiu din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400“, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Frăteşti şi a municipiului Giurgiu din judeţul Giurgiu, sunt în cuantum total de 9.305 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 6 aprilie 2020.
    Nr. 283.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400“,
    pe raza localităţilor Frăteşti şi municipiul Giurgiu din judeţul Giurgiu,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │prenumele/ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │totală │
│Nr. │ │ │denumirea │Adresa/ │Categoria│Destinaţia│Numărul │Numărul │totală a │terenului │a │
│crt.│Judeţul│U.A.T. │deţinătorului│Tarlaua/│de │imobilului│cadastral/ │cărţii │imobilului│expropriat│despăgubirii,│
│ │ │ │de teren/ │Parcela │folosinţă│ │Numărul topo │funciare│(mp) │(mp) │conform Legii│
│ │ │ │investiţie │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │Giurgiu│Frăteşti│Mihai Florea │T46, P34│A │Extravilan│Nr. cad. 33171│33171 │5.008 │5 │127 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pana Ion; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Giurgiu│Frăteşti│Pana Maria │T46, P35│A │Extravilan│Nr. cad. 33172│33172 │10.008 │106 │2.700 │
│ │ │ │(soţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│3 │Giurgiu│Frăteşti│Iuga │T46 │A │Extravilan│ │ │4.200 │48 │1.223 │
│ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│4 │Giurgiu│Frăteşti│Visana Petre │T46 │A │Extravilan│ │ │15.301 │188 │4.788 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│5 │Giurgiu│Frăteşti│Hristache Ion│T46 │A │Extravilan│ │ │4.885 │77 │1.961 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│6 │Giurgiu│Frăteşti│Albu Ilie │T46 │A │Extravilan│ │ │2.486 │46 │1.172 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ostroveanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Adrian │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 31263│31263 │992 │19 │484 │
│ │ │ │Ostroveanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│8 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica │T46 │A │Extravilan│ │ │2.457 │53 │1.350 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│9 │Giurgiu│Frăteşti│Dima Elena │T46 │A │Extravilan│ │ │3.854 │99 │2.522 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│10 │Giurgiu│Frăteşti│Popa Petrus │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 33050│33050 │4.476 │137 │3.489 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│11 │Giurgiu│Frăteşti│Mihale Petre │T46 │A │Extravilan│ │ │4.769 │209 │5.323 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Losan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Giurgiu│Frăteşti│România - │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 31765│31765 │15.167 │1.225 │31.201 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Losan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Giurgiu│Frăteşti│România - │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 32042│32042 │9.000 │51 │1.299 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Losan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Giurgiu│Frăteşti│România - │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 1227 │519N │5.359 │27 │688 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Losan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Giurgiu│Frăteşti│România - │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 31771│31771 │10.824 │30 │764 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Losan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Giurgiu│Frăteşti│România - │T46 │A │Extravilan│Nr. cad. 31676│31676 │14.131 │43 │1.095 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│17 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 33096│33096 │17.000 │2.749 │70.018 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Bitiq Ilieana│ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Giurgiu│Frăteşti│Roxana │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31406│31406 │1.008 │226 │5.756 │
│ │ │ │căsătorită cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bitiq Imer │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Niculescu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Giurgiu│Frăteşti│Niculescu │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31407│31407 │1.500 │84 │2.140 │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lavinia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│20 │Giurgiu│Frăteşti│Linca Florin │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 31000│31000 │1.500 │11 │280 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│21 │Giurgiu│Frăteşti│Dima Ştefan │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 32110│32110 │24.408 │330 │8.405 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Nitu │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 30179│ │3.573 │1.616 │41.160 │
│ │ │ │Dobre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 30180│ │8.471 │4.612 │117.470 │
│ │ │ │Ionita │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│24 │Giurgiu│Frăteşti│Lambrin Ioana│T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 31839│31839 │7.424 │4.676 │119.100 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Bobirica M. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Giurgiu│Frăteşti│Stela; │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 31835│31835 │6.404 │2.001 │50.967 │
│ │ │ │Bobirica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stana; Deliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│26 │Giurgiu│Frăteşti│Matache N. │T84, P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 31852│31852 │8.953 │1.575 │40.116 │
│ │ │ │Constanta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│27 │Giurgiu│Frăteşti│Bonteanu │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31837│31837 │13.955 │2.048 │52.164 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│28 │Giurgiu│Frăteşti│Ghita D. │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31834│31834 │6.777 │832 │21.191 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│29 │Giurgiu│Frăteşti│Balanica Ion │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31854│31854 │12.989 │1.442 │36.728 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│30 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31833│31833 │5.159 │532 │13.550 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Dragomir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudora; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31668│31668 │4.895 │483 │12.302 │
│ │ │ │Milica Gigel;│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dragomir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristinel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│32 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31838│31838 │3.231 │313 │7.972 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Olea │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30181│ │11.310 │1.042 │26.540 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Olea │T84 │A │Extravilan│ │ │5.005 │438 │11.156 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│35 │Giurgiu│Frăteşti│Soare Grigore│T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30182│ │1.200 │102 │2.598 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│36 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu I. P. │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 31836│31836 │9.940 │818 │20.835 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Tufa │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30183│ │9.736 │785 │19.994 │
│ │ │ │Florea, Tufa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cornal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│38 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30184│ │9.403 │726 │18.492 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│39 │Giurgiu│Frăteşti│Nedelcu Maria│T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30185│ │2.275 │171 │4.355 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Tufa │T84 │A │Extravilan│Nr. cad. 30186│ │9.039 │680 │17.320 │
│ │ │ │Florea, Tufa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cornal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│41 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăteşti│DR │Extravilan│ │ │297 │265 │4.725 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│42 │Giurgiu│Frăteşti│Mitran Vasile│T51/2, │A │Extravilan│ │ │1.972 │106 │2.700 │
│ │ │ │ │P4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│43 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica Ion │T51/2, │A │Extravilan│ │ │1.973 │329 │8.380 │
│ │ │ │ │P3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│44 │Giurgiu│Frăteşti│Cristache │T51/2, │A │Extravilan│ │ │1.974 │598 │15.231 │
│ │ │ │Ghita │P2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│45 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru │T52/2, │A │Extravilan│ │ │1.975 │919 │23.407 │
│ │ │ │Cleopa │P1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│46 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăteşti│DR │Extravilan│ │ │1.232 │674 │4.623 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│47 │Giurgiu│Frăteşti│Nitu Anghel │T51(84),│A │Extravilan│ │ │10.000 │56 │549 │
│ │ │ │ │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│48 │Giurgiu│Frăteşti│Olea Dumitra │T51(84),│A │Extravilan│ │ │6.500 │97 │950 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│49 │Giurgiu│Frăteşti│Radu Dumitra │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.000 │104 │1.019 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│50 │Giurgiu│Frăteşti│Alexandrescu │T51(84),│A │Extravilan│ │ │26.200 │898 │8.799 │
│ │ │ │Lina │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│51 │Giurgiu│Frăteşti│Chiopreaca │T51(84),│A │Extravilan│ │ │13.200 │660 │6.467 │
│ │ │ │Marin │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│52 │Giurgiu│Frăteşti│Jipa Nicolae │T51(84),│A │Extravilan│ │ │1.500 │84 │823 │
│ │ │ │ │P29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│53 │Giurgiu│Frăteşti│Jipa Ion │T51(84),│A │Extravilan│ │ │3.500 │202 │1.979 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│54 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica Stan │T51(84),│A │Extravilan│ │ │10.000 │612 │5.996 │
│ │ │ │ │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│55 │Giurgiu│Frăteşti│Ciobanu │T51(84),│A │Extravilan│ │ │11.300 │693 │6.790 │
│ │ │ │Ovidiu │P32 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│56 │Giurgiu│Frăteşti│Stirbu │T51(84),│A │Extravilan│ │ │11.300 │688 │6.741 │
│ │ │ │Nicusor │P33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│57 │Giurgiu│Frăteşti│Mihale Petre │T51(84),│A │Extravilan│ │ │10.000 │606 │5.938 │
│ │ │ │ │P34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│58 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru Petra│T51(84),│A │Extravilan│ │ │13.400 │807 │7.907 │
│ │ │ │ │P35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│59 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T51(84),│A │Extravilan│ │ │18.602 │1.112 │10.896 │
│ │ │ │Frăteşti │P58 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│60 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Ghetu│P57 │A │Extravilan│ │ │4.300 │256 │2.508 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.000 │298 │2.920 │
│ │ │ │Dumitru │P56 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│62 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T51(84),│A │Extravilan│ │ │20.000 │1.202 │11.777 │
│ │ │ │Frăteşti │P55 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Neagu│P54 │A │Extravilan│ │ │2.500 │151 │1.480 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│64 │Giurgiu│Frăteşti│Oprea Paula │T51(84),│A │Extravilan│ │ │2.800 │170 │1.666 │
│ │ │ │ │P53 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│65 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P52 │A │Extravilan│ │ │8.000 │487 │4.772 │
│ │ │ │Picotici Ilie│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│66 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Ghetu│P51 │A │Extravilan│ │ │2.500 │153 │1.499 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│67 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Ghetu│P50 │A │Extravilan│ │ │2.500 │153 │1.499 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│68 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Defta│P49 │A │Extravilan│ │ │2.500 │153 │1.499 │
│ │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│69 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P48 │A │Extravilan│ │ │7.200 │442 │4.331 │
│ │ │ │Pencea Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │15.000 │930 │9.112 │
│ │ │ │Nastea │P47 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elefterie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │13.500 │848 │8.309 │
│ │ │ │Tufeanu │P46 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Panait │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│72 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P45 │A │Extravilan│ │ │2.800 │177 │1.734 │
│ │ │ │Secere Mihail│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│73 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P44 │A │Extravilan│ │ │15.900 │1.009 │9.886 │
│ │ │ │Secere Mihail│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │3.700 │236 │2.312 │
│ │ │ │Tichineata │P43 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gavrila │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│75 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T51(84),│A │Extravilan│ │ │4.400 │282 │2.763 │
│ │ │ │Frăteşti │P42 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │2.900 │186 │1.822 │
│ │ │ │Secere │P41 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│77 │Giurgiu│Frăteşti│Toma Petra │T51(84),│A │Extravilan│ │ │7.000 │452 │4.429 │
│ │ │ │ │P40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│78 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Ion │P39 │A │Extravilan│ │ │7.600 │495 │4.850 │
│ │ │ │Spirea Stancu│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│79 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Preda│P38 │A │Extravilan│ │ │5.000 │330 │3.233 │
│ │ │ │Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Preda│P37 │A │Extravilan│ │ │5.000 │333 │3.263 │
│ │ │ │Alina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.600 │377 │3.694 │
│ │ │ │Secere │P36 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.900 │403 │3.949 │
│ │ │ │Badalau │P35 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │3.800 │263 │2.577 │
│ │ │ │Apostol │P34 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│84 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P33 │A │Extravilan│ │ │2.800 │196 │1.920 │
│ │ │ │Batranetu Ion│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│85 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Preda│P32 │A │Extravilan│ │ │7.300 │519 │5.085 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │900 │65 │637 │
│ │ │ │Joacalesne │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│87 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Iuga │P30 │A │Extravilan│ │ │4.800 │346 │3.390 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│88 │Giurgiu│Frăteşti│Dinu Pavel │T51(84),│A │Extravilan│ │ │2.500 │181 │1.773 │
│ │ │ │ │P29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│89 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Pana │P28 │A │Extravilan│ │ │5.000 │362 │3.547 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│90 │Giurgiu│Frăteşti│Oprea Marin │T51(84),│A │Extravilan│ │ │10.000 │729 │7.143 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│91 │Giurgiu│Frăteşti│Dima Elena │T51(84),│A │Extravilan│ │ │3.000 │221 │2.165 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│92 │Giurgiu│Frăteşti│Badea Stelica│T51(84),│A │Extravilan│ │ │1.700 │126 │1.235 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.000 │372 │3.645 │
│ │ │ │Dragomir St. │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│94 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Dima │P23 │A │Extravilan│ │ │5.000 │376 │3.684 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33730│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│95 │Giurgiu│Frăteşti│Pana Danut │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │4.900 │371 │3.635 │
│ │ │ │Catalin │P22 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│96 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P21 │A │Extravilan│ │ │15.000 │1.138 │11.150 │
│ │ │ │Gheorghe Ilie│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│97 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Spinu│P20 │A │Extravilan│ │ │8.300 │638 │6.251 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│98 │Giurgiu│Frăteşti│defunct │P19 │A │Extravilan│ │ │3.900 │302 │2.959 │
│ │ │ │Malaeru Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│99 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Matei│P18 │A │Extravilan│ │ │3.000 │234 │2.293 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│100 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Matei│P17 │A │Extravilan│ │ │600 │47 │461 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│101 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Defta│P16 │A │Extravilan│ │ │10.000 │785 │7.692 │
│ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│102 │Giurgiu│Frăteşti│Mitram Petra │T51(84),│A │Extravilan│ │ │8.000 │638 │6.251 │
│ │ │ │ │P15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│103 │Giurgiu│Frăteşti│Mitram Petra │T51(84),│A │Extravilan│ │ │1.300 │105 │1.029 │
│ │ │ │ │P14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│104 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Raboj│P13 │A │Extravilan│ │ │7.150 │584 │5.722 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│105 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Raboj│P12 │A │Extravilan│ │ │1.200 │99 │970 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│106 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Alexa│P11 │A │Extravilan│ │ │5.600 │466 │4.566 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│107 │Giurgiu│Frăteşti│defunct Soare│P10 │A │Extravilan│ │ │4.400 │369 │3.616 │
│ │ │ │Mihalache │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 32061│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│108 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │2.500 │211 │2.067 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P9 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│109 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T51(84),│A │Extravilan│ │ │4.400 │372 │3.645 │
│ │ │ │Frăteşti │P8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 31600│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Aurel │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│110 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │6.400 │545 │5.340 │
│ │ │ │Mihale Irina │P7 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 31594│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│111 │Giurgiu│Frăteşti│Mihale Aurel │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │6.400 │549 │5.379 │
│ │ │ │ │P6 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33300│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│112 │Giurgiu│Frăteşti│Pencea │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │9.400 │814 │7.976 │
│ │ │ │Floarea │P5 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│113 │Giurgiu│Frăteşti│Moşt. def. │T51(84),│A │Extravilan│ │ │5.100 │445 │4.360 │
│ │ │ │Pencea Stan │P4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moşt. def. │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│114 │Giurgiu│Frăteşti│Bobirica │P3 │A │Extravilan│ │ │5.000 │438 │4.292 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 32996│ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. def. │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│115 │Giurgiu│Frăteşti│Stefan │T51(84),│A │Extravilan│repoziţionează│ │700 │62 │607 │
│ │ │ │Nicolae │P2 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Moşt. def. │T51(84),│ │ │ │ │ │ │ │
│116 │Giurgiu│Frăteşti│Cristea │P2 │A │Extravilan│ │ │16.100 │1.431 │14.021 │
│ │ │ │Elefterie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│117 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T51(84),│DR │Extravilan│ │ │1.116 │339 │2.325 │
│ │ │ │Frăteşti │P2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Botgros │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Floarea; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cleopatra; │T85/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│118 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru Stan;│P4 │A │Extravilan│Nr. cad. 30837│ │12.100 │48 │470 │
│ │ │ │Trica Elena; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Paun │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Lazar Ioana; │T85/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│119 │Giurgiu│Frăteşti│Radu Dumitra;│P2 │A │Extravilan│Nr. cad. 30838│ │4.800 │3.626 │35.528 │
│ │ │ │Mihale Ilinca│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│120 │Giurgiu│Frăteşti│Dop Marioara │T85/1, │A │Extravilan│Nr. cad. 30839│ │3.800 │3.800 │37.233 │
│ │ │ │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│121 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăţeşti│DR │Extravilan│ │ │189 │100 │686 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│122 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile │T85/2 │A │Extravilan│ │ │2.771 │73 │715 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│123 │Giurgiu│Frăteşti│Bolintis │T85/2 │A │Extravilan│ │ │3.300 │1.700 │16.657 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│124 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica Marin│T85/2 │A │Extravilan│ │ │2.500 │2.500 │24.495 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│125 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir Zizi│T85/2 │A │Extravilan│ │ │2.000 │2.000 │19.596 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│126 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru Stan;│T85/2 │A │Extravilan│ │ │2.000 │2.000 │19.596 │
│ │ │ │Coscai Traian│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│127 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăţeşti│DR │Extravilan│ │ │3.352 │3.352 │22.990 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│128 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T85 │A │Extravilan│ │ │2.173 │2.173 │21.291 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│129 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu M │T85, │A │Extravilan│ │ │2.000 │377 │3.694 │
│ │ │ │Tudora │P102 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33230│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│130 │Giurgiu│Frăteşti│Mihaela Gigi │T85, │A │Extravilan│repoziţionează│33230 │2.000 │311 │3.047 │
│ │ │ │ │P101 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│131 │Giurgiu│Frăteşti│Simion │T85, │A │Extravilan│ │ │2.000 │300 │2.939 │
│ │ │ │Gheorghe │P100 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│132 │Giurgiu│Frăteşti│Pana Petre │T85, P99│A │Extravilan│ │ │2.000 │288 │2.822 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│133 │Giurgiu│Frăteşti│Marin Victor │T85, P98│A │Extravilan│ │ │2.000 │276 │2.704 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│134 │Giurgiu│Frăteşti│Defta Ilie │T85, P97│A │Extravilan│ │ │2.000 │263 │2.577 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│135 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru I. │T85, P96│A │Extravilan│ │ │2.000 │251 │2.459 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Gogoneata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lina; Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariea; │ │ │ │Nr. cad. 32997│ │ │ │ │
│ │ │ │Gogoneata │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│136 │Giurgiu│Frăteşti│Teodora; │T85, P95│A │Extravilan│repoziţionează│32997 │2.000 │241 │2.361 │
│ │ │ │Vlaicu │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │George; │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionescu │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
│ │ │ │Petra; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gogoneata Ion│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│137 │Giurgiu│Frăteşti│Marin C. │T85, P94│A │Extravilan│ │ │2.000 │232 │2.273 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│138 │Giurgiu│Frăteşti│Marin Anghel │T85, P93│A │Extravilan│ │ │2.000 │225 │2.205 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│139 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica Gh. │T85, P92│A │Extravilan│ │ │2.000 │217 │2.126 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│140 │Giurgiu│Frăteşti│Olea Dumitru │T85, P91│A │Extravilan│ │ │2.000 │209 │2.048 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 32930│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│141 │Giurgiu│Frăteşti│Batrinetu │T85, P90│A │Extravilan│repoziţionează│32930 │1.500 │152 │1.489 │
│ │ │ │Iulia │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│142 │Giurgiu│Frăteşti│Defta Anghel │T85, P89│A │Extravilan│ │ │1.500 │150 │1.470 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│143 │Giurgiu│Frăteşti│Mirica P. │T85, P88│A │Extravilan│ │ │1.500 │151 │1.480 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│144 │Giurgiu│Frăteşti│Nasta │T85, P87│A │Extravilan│ │ │3.000 │308 │3.018 │
│ │ │ │Elefterie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│145 │Giurgiu│Frăteşti│Ruse Petre │T85, P86│A │Extravilan│ │ │2.000 │212 │2.077 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│146 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile │T85, P85│A │Extravilan│ │ │2.000 │217 │2.126 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│147 │Giurgiu│Frăteşti│Bonteanu │T85, P84│A │Extravilan│ │ │2.000 │223 │2.185 │
│ │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│148 │Giurgiu│Frăteşti│Buduru Ana │T85, P83│A │Extravilan│ │ │2.000 │229 │2.244 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│149 │Giurgiu│Frăteşti│Dragan Maria │T85, P82│A │Extravilan│ │ │2.000 │234 │2.293 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│150 │Giurgiu│Frăteşti│Badea Petra │T85, P81│A │Extravilan│ │ │2.000 │240 │2.352 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│151 │Giurgiu│Frăteşti│Bobirica L. │T85, P80│A │Extravilan│ │ │2.000 │246 │2.410 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│152 │Giurgiu│Frăteşti│Craiciu Stela│T85, P79│A │Extravilan│ │ │2.000 │246 │2.410 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│153 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru Petra│T85, P78│A │Extravilan│ │ │2.000 │242 │2.371 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│154 │Giurgiu│Frăteşti│Batranetu │T85, P77│A │Extravilan│ │ │2.000 │238 │2.332 │
│ │ │ │Iulia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│155 │Giurgiu│Frăteşti│Marin C. Stan│T85, P76│A │Extravilan│ │ │2.000 │234 │2.293 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│156 │Giurgiu│Frăteşti│Radan │T85, P75│A │Extravilan│ │ │2.000 │230 │2.254 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│157 │Giurgiu│Frăteşti│Copoiu Anghel│T85, P74│A │Extravilan│ │ │800 │91 │892 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│158 │Giurgiu│Frăteşti│Copoiu │T85, P73│A │Extravilan│ │ │800 │90 │882 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│159 │Giurgiu│Frăteşti│Copoiu Marin │T85, P72│A │Extravilan│ │ │3.400 │378 │3.704 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│160 │Giurgiu│Frăteşti│Copoiu St. │T85, P71│A │Extravilan│ │ │1.000 │109 │1.068 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│161 │Giurgiu│Frăteşti│Bernhardt │T85, P69│A │Extravilan│ │ │2.000 │215 │2.107 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 32635│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│162 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, P65│A │Extravilan│repoziţionează│32635 │2.000 │212 │2.077 │
│ │ │ │Mihale Ioana │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│163 │Giurgiu│Frăteşti│Pletea │T85, P68│A │Extravilan│ │ │2.000 │207 │2.028 │
│ │ │ │Valeriu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│164 │Giurgiu│Frăteşti│Zidaru T. Ion│T85, P67│A │Extravilan│ │ │2.000 │203 │1.989 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33217│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│165 │Giurgiu│Frăteşti│Batrinetu Ion│T85, P66│A │Extravilan│repoziţionează│33127 │2.300 │229 │2.244 │
│ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│166 │Giurgiu│Frăteşti│Batranetu F │T85, P65│A │Extravilan│ │ │2.000 │196 │1.920 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│167 │Giurgiu│Frăteşti│Soare D. │T85, P64│A │Extravilan│ │ │2.000 │193 │1.891 │
│ │ │ │Stelica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│168 │Giurgiu│Frăteşti│Boboc Maria │T85, P63│A │Extravilan│ │ │2.000 │192 │1.881 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│169 │Giurgiu│Frăteşti│Boboc │T85, P62│A │Extravilan│ │ │2.000 │196 │1.920 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│170 │Giurgiu│Frăteşti│Tone Dumitru │T85, P61│A │Extravilan│ │ │2.000 │202 │1.979 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│171 │Giurgiu│Frăteşti│Tone Gheorghe│T85, P60│A │Extravilan│ │ │2.000 │208 │2.038 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│172 │Giurgiu│Frăteşti│Guta Badea │T85, P59│A │Extravilan│ │ │2.000 │214 │2.097 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│173 │Giurgiu│Frăteşti│Nicolae │T85, P58│A │Extravilan│ │ │1.000 │109 │1.068 │
│ │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│174 │Giurgiu│Frăteşti│Coman │T85, P57│A │Extravilan│ │ │1.000 │111 │1.088 │
│ │ │ │Niculina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33558│ │ │ │ │
│ │ │ │Cristea │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│175 │Giurgiu│Frăteşti│Petrica │T85, P56│A │Extravilan│repoziţionează│33558 │2.000 │223 │2.185 │
│ │ │ │Bogdan │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│176 │Giurgiu│Frăteşti│Badalau I. │T85, P55│A │Extravilan│ │ │2.000 │221 │2.165 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│177 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile Calin │T85, P54│A │Extravilan│ │ │1.000 │110 │1.078 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│178 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile Marin │T85, P53│A │Extravilan│ │ │2.000 │219 │2.146 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 30654│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│179 │Giurgiu│Frăteşti│Voicu Daniel │T85, P51│A │Extravilan│repoziţionează│30654 │2.000 │216 │2.116 │
│ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│180 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile Marin │T85, P52│A │Extravilan│ │ │1.500 │160 │1.568 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 31188│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│181 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, │A │Extravilan│repoziţionează│31188 │4.000 │420 │4.115 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P49-50 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│182 │Giurgiu│Frăteşti│Preda D. │T85, P49│A │Extravilan│ │ │2.000 │206 │2.018 │
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│183 │Giurgiu│Frăteşti│Soare C. │T85, P47│A │Extravilan│ │ │2.000 │205 │2.009 │
│ │ │ │Grigore │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│184 │Giurgiu│Frăteşti│Grosu Marin │T85, P46│A │Extravilan│ │ │2.000 │203 │1.989 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│185 │Giurgiu│Frăteşti│Iordache │T85, P45│A │Extravilan│ │ │3.000 │302 │2.959 │
│ │ │ │Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│186 │Giurgiu│Frăteşti│Bolintis │T85, P44│A │Extravilan│ │ │2.000 │200 │1.960 │
│ │ │ │Stana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│187 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T85, P44│A │Extravilan│Nr. cad. 993 │ │1.450 │146 │1.431 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│188 │Giurgiu│Frăteşti│Inchici Ioana│T85, P43│A │Extravilan│ │ │2.000 │201 │1.969 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Predica T.; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│189 │Giurgiu│Frăteşti│Predica │T85, P42│A │Extravilan│ │ │1.000 │101 │990 │
│ │ │ │Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│190 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăţeşti│DR │Extravilan│ │ │874 │147 │1.008 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│191 │Giurgiu│Frăteşti│Lazar Ioana │T85, P41│A │Extravilan│ │ │1.000 │149 │1.460 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│192 │Giurgiu│Frăteşti│Calinescu │T85, P40│A │Extravilan│ │ │2.000 │217 │2.126 │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│193 │Giurgiu│Frăteşti│Gheorghe │T85, P39│A │Extravilan│ │ │1.000 │116 │1.137 │
│ │ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│194 │Giurgiu│Frăteşti│Gheorghe │T85, P38│A │Extravilan│ │ │2.000 │338 │3.312 │
│ │ │ │Velicu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33606│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│195 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, P37│A │Extravilan│repoziţionează│33606 │2.000 │484 │4.742 │
│ │ │ │Mihale Ioana │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│196 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu D. Ion │T85, P36│A │Extravilan│ │ │1.000 │296 │2.900 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│197 │Giurgiu│Frăteşti│Tone A. Petre│T85, P35│A │Extravilan│ │ │1.000 │332 │3.253 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│198 │Giurgiu│Frăteşti│Neagu │T85, P34│A │Extravilan│ │ │2.000 │772 │7.564 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│199 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru Rada;│T85, │A │Extravilan│ │ │2.000 │913 │8.946 │
│ │ │ │Dumitru Ion │P32-33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│200 │Giurgiu│Frăteşti│Bobirca I. │T85, P31│A │Extravilan│ │ │1.000 │509 │4.987 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│201 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru I. │T85, P30│A │Extravilan│ │ │1.000 │538 │5.271 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│202 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitru I. │T85, P29│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.079 │10.572 │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│203 │Giurgiu│Frăteşti│Soare I. Ilie│T85, P28│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.076 │10.543 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│204 │Giurgiu│Frăteşti│Ciobanu I. │T85, P27│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.072 │10.504 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│205 │Giurgiu│Frăteşti│Burcea Marian│T85, P26│A │Extravilan│ │ │1.000 │534 │5.232 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 32060│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│206 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, │A │Extravilan│repoziţionează│32060 │1.400 │745 │7.300 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P25.25/1│ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│207 │Giurgiu│Frăteşti│Coscai Tanta │T85, P24│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.059 │10.376 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│208 │Giurgiu│Frăteşti│Cristea Elena│T85, P23│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.055 │10.337 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│209 │Giurgiu│Frăteşti│Chivu Tudor │T85, P22│A │Extravilan│ │ │1.000 │526 │5.154 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│210 │Giurgiu│Frăteşti│Gheorghe Ion │T85, │A │Extravilan│ │ │2.000 │1.049 │10.278 │
│ │ │ │ │P20-21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│211 │Giurgiu│Frăteşti│Coscai Gh. │T85, P19│A │Extravilan│ │ │1.000 │523 │5.124 │
│ │ │ │Mitica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│212 │Giurgiu│Frăteşti│Mihai Floarea│T85, │A │Extravilan│ │ │2.000 │1.043 │10.220 │
│ │ │ │ │P17-18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│213 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu IP │T85, P16│A │Extravilan│ │ │1.000 │520 │5.095 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│214 │Giurgiu│Frăteşti│Toma D. Ion │T85, P15│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.037 │10.161 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│215 │Giurgiu│Frăteşti│Moise Nicolae│T85, P14│A │Extravilan│ │ │2.000 │1.033 │10.122 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33559│ │ │ │ │
│ │ │ │Cristea │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│216 │Giurgiu│Frăteşti│Petrica │T85, P13│A │Extravilan│repoziţionează│33559 │2.000 │1.029 │10.082 │
│ │ │ │Bogdan │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│217 │Giurgiu│Frăteşti│Radan │T85, P12│A │Extravilan│ │ │1.000 │513 │5.026 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│218 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu Stan │T85, P11│A │Extravilan│ │ │2.000 │963 │9.436 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│219 │Giurgiu│Frăteşti│Ivan D. Petre│T85, P10│A │Extravilan│ │ │2.000 │800 │7.839 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33207│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│220 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, P9 │A │Extravilan│repoziţionează│33207 │2.000 │636 │6.232 │
│ │ │ │Mihale Ioana │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 33222│ │ │ │ │
│ │ │ │Mihale Petre │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│221 │Giurgiu│Frăteşti│căsătorit cu │T85, P8 │A │Extravilan│repoziţionează│33222 │2.000 │474 │4.644 │
│ │ │ │Mihale Ioana │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│222 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir T. │T85, P7 │A │Extravilan│ │ │1.000 │177 │1.734 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│223 │Giurgiu│Frăteşti│Dragomir Rada│T85, P6 │A │Extravilan│ │ │2.000 │254 │2.489 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│224 │Giurgiu│Frăteşti│Tanase M. │T85, P5 │A │Extravilan│ │ │1.000 │96 │941 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│225 │Giurgiu│Frăteşti│Gheorghe I. │T85, P4 │A │Extravilan│ │ │2.000 │186 │1.822 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│226 │Giurgiu│Frăteşti│Asociaţia │T85, P3 │A │Extravilan│ │ │2.000 │186 │1.822 │
│ │ │ │Remus │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│227 │Giurgiu│Frăteşti│Mitran Marin │T85, P2 │A │Extravilan│ │ │2.000 │186 │1.822 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│228 │Giurgiu│Frăteşti│Mitran Stancu│T85, P1 │A │Extravilan│ │ │2.000 │186 │1.822 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│229 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăţeşti│DR │Extravilan│ │ │1.284 │1.284 │8.807 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│230 │Giurgiu│Frăteşti│Sofan Ilie │T85/3 │A │Extravilan│ │ │1.800 │1.800 │17.637 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│231 │Giurgiu│Frăteşti│Badalau │T85/3 │A │Extravilan│ │ │4.500 │4.500 │44.092 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│232 │Giurgiu│Frăteşti│Pencea Ion │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │2.200 │21.556 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│233 │Giurgiu│Frăteşti│Ruse Gheorghe│T85/3 │A │Extravilan│ │ │4.500 │3.775 │36.988 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│234 │Giurgiu│Frăteşti│Tane Dumitru │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.613 │15.804 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│235 │Giurgiu│Frăteşti│Copoiu Florea│T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.300 │1.615 │15.824 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│236 │Giurgiu│Frăteşti│Iordache │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.477 │14.472 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│237 │Giurgiu│Frăteşti│Pitulice Ion │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.411 │13.825 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│238 │Giurgiu│Frăteşti│Bilan Ion │T85/3 │A │Extravilan│ │ │3.600 │2.167 │21.233 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│239 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica Ilie │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.237 │12.120 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│240 │Giurgiu│Frăteşti│Militaru │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.171 │11.474 │
│ │ │ │Voicu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│241 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.200 │1.105 │10.827 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│242 │Giurgiu│Frăteşti│Vasile │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.400 │1.131 │11.082 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│243 │Giurgiu│Frăteşti│Stanica │T85/3 │A │Extravilan│ │ │2.000 │805 │7.888 │
│ │ │ │Anişoara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│244 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T85/3 │A │Extravilan│ │ │675 │148 │1.450 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│245 │Giurgiu│Frăteşti│Defta Anghel │T90 │A │Extravilan│ │ │4.000 │1.457 │14.276 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│246 │Giurgiu│Frăteşti│Spanu │T90 │A │Extravilan│ │ │1.000 │1.000 │9.798 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│247 │Giurgiu│Frăteşti│Caciulan │T90 │A │Extravilan│ │ │1.000 │1.000 │9.798 │
│ │ │ │Stelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│248 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăteşti│DR │Extravilan│ │ │1.101 │1.101 │7.551 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│249 │Giurgiu│Frăteşti│Calinescu │T96 │A │Extravilan│ │ │3.800 │3.800 │37.233 │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│250 │Giurgiu│Frăteşti│Nitu Nicolae │T96 │A │Extravilan│ │ │2.500 │2.500 │24.495 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│251 │Giurgiu│Frăteşti│Nitu Nicolae │T96 │A │Extravilan│ │ │3.200 │3.200 │31.354 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│252 │Giurgiu│Frăteşti│Ilie Ileana │T96 │A │Extravilan│ │ │1.000 │24 │235 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│253 │Giurgiu│Frăteşti│Dumitrache │T90/1 │A │Extravilan│ │ │2.000 │2.000 │19.596 │
│ │ │ │Petra │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│254 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │T96 │A │Extravilan│ │ │7.258 │2.397 │23.486 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│255 │Giurgiu│Frăteşti│U.A.T. │Frăteşti│DR │Extravilan│ │ │613 │200 │1.372 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│256 │Giurgiu│Frăteşti│Nitu Anghel │T109 │A │Extravilan│ │ │2.500 │294 │2.881 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│257 │Giurgiu│Frăteşti│Buzica │T109 │A │Extravilan│ │ │2.000 │885 │8.671 │
│ │ │ │Caciulan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│258 │Giurgiu│Frăteşti│Ghetu Mihail │T109 │A │Extravilan│ │ │2.000 │1.085 │10.631 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Vascon │ │ │ │ │ │ │ │ │
│259 │Giurgiu│Frăteşti│Impex - │T109 │A │Extravilan│Nr. cad. 32190│32190 │7.999 │5.827 │57.094 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│260 │Giurgiu│Frăteşti│Ilie Maria │T109 │A │Extravilan│Nr. cad. 32492│32492 │10.032 │9.338 │91.495 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Frujina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │Giurgiu│Frăteşti│Valerica; │T100 │DR │Extravilan│ │ │1.974 │1.349 │9.252 │
│ │ │ │Moise Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Frujina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│262 │Giurgiu│Frăteşti│Valerica; │T100 │DR │Extravilan│Nr. cad. 33776│33776 │519 │320 │2.195 │
│ │ │ │Moise Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│263 │Giurgiu│Frăteşti│Defta Ilie │T109 │A │Extravilan│ │ │2.000 │1.078 │10.562 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│264 │Giurgiu│Frăteşti│Soare Grigore│T109 │A │Extravilan│ │ │3.000 │1.306 │12.796 │
│ │ │ │(Olea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│265 │Giurgiu│Frăteşti│Miale Petre │T109 │A │Extravilan│ │ │2.500 │820 │8.035 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│266 │Giurgiu│Frăteşti│Boboc │T109 │A │Extravilan│ │ │4.000 │884 │8.662 │
│ │ │ │Pompiliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│267 │Giurgiu│Frăteşti│Badalau │T109 │A │Extravilan│ │ │3.500 │399 │3.909 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│268 │Giurgiu│Frăteşti│Iordache │T109 │A │Extravilan│ │ │5.000 │312 │3.057 │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│269 │Giurgiu│Frăteşti│Iordache │T109 │A │Extravilan│ │ │2.500 │151 │1.480 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│270 │Giurgiu│Frăteşti│Marciu Elvira│T109 │A │Extravilan│ │ │10.000 │67 │656 │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│271 │Giurgiu│Giurgiu │Radulescu │T22/2 │A │Intravilan│ │ │2.495 │1.555 │310.640 │
│ │ │ │Viorel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Def. Ralita │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│272 │Giurgiu│Giurgiu │moşt. │P4 │A │Intravilan│ │ │3.417 │250 │49.942 │
│ │ │ │Caraiman │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│273 │Giurgiu│Giurgiu │Caraiman │T21/2, │A │Intravilan│ │ │1.539 │120 │23.972 │
│ │ │ │Dumitru │P5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│274 │Giurgiu│Giurgiu │Brătan │T21/2, │A │Intravilan│ │ │4.483 │421 │84.103 │
│ │ │ │Dumitru │P6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Def. Găman │ │ │ │ │ │ │ │ │
│275 │Giurgiu│Giurgiu │Mariana, │T21/2, │A │Intravilan│ │ │2.528 │267 │53.338 │
│ │ │ │moşt. Lazăr │P7 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silviu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Def. Tâncabă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │Giurgiu│Giurgiu │Stratica, │T21/2, │A │Intravilan│ │ │1.566 │178 │35.559 │
│ │ │ │moşt. Popa │P8 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciprian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│277 │Giurgiu│Giurgiu │Alexandru Ion│T21/2, │A │Intravilan│ │ │1.409 │169 │33.761 │
│ │ │ │ │P9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Iosif Viorica│ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│ │ │ │(def. Iosif │T21/2, │ │ │repoziţionează│ │ │ │ │
│278 │Giurgiu│Giurgiu │Ion, moşt. │P10 │A │Intravilan│conform │ │5.001 │638 │127.452 │
│ │ │ │Iosif Iulian │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │Marius) │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Gheorghiceanu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anghilina │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│279 │Giurgiu│Giurgiu │(cumpărat de │P11 │A │Intravilan│ │ │2.499 │369 │73.715 │
│ │ │ │la Dermegiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Victoria) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Marciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mircea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│280 │Giurgiu│Giurgiu │Marciu │T21/2, │A │Intravilan│ │ │4.500 │708 │141.436 │
│ │ │ │Severus, │P12 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Badea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│281 │Giurgiu│Giurgiu │Urdă Ioana │T21/2, │A │Intravilan│ │ │5.109 │896 │178.993 │
│ │ │ │ │P13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│282 │Giurgiu│Giurgiu │Urdă Ioana │T21/2, │A │Intravilan│ │ │4.945 │830 │165.808 │
│ │ │ │ │P14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│283 │Giurgiu│Giurgiu │Velcea Anghel│T21/2, │A │Intravilan│ │ │2.429 │433 │86.500 │
│ │ │ │ │P15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 37244│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│284 │Giurgiu│Giurgiu │Lobda │T21/2 │A │Intravilan│repoziţionează│37244 │1.500 │252 │50.342 │
│ │ │ │Alin-Ovidiu │ │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cad. 30495│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│285 │Giurgiu│Giurgiu │Opriţescu │T21/2, │A │Intravilan│repoziţionează│30495 │1.500 │250 │49.942 │
│ │ │ │Gheorghe │P16 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│286 │Giurgiu│Giurgiu │Vasiliu │T21/2, │A │Intravilan│ │ │2.477 │424 │84.702 │
│ │ │ │Georgeta │P18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Def. Tonca │ │ │ │ │ │ │ │ │
│287 │Giurgiu│Giurgiu │Cristache, │T21/2, │A │Intravilan│ │ │4.928 │965 │192.777 │
│ │ │ │moşt. Tiron │P19 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Def. Tonca │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristache, │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│288 │Giurgiu│Giurgiu │moşt. │P19A │A │Intravilan│ │ │4.952 │962 │192.178 │
│ │ │ │Păunescu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mirela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│289 │Giurgiu│Giurgiu │Chican Ion │T21/2, │A │Intravilan│ │ │2.615 │413 │82.505 │
│ │ │ │ │P20 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Danilov │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Victor │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│290 │Giurgiu│Giurgiu │(cumpărat de │P21 │A │Intravilan│ │ │1.960 │342 │68.321 │
│ │ │ │la Bici │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│291 │Giurgiu│Giurgiu │Drăghia │T21/2, │A │Intravilan│ │ │1.490 │242 │48.344 │
│ │ │ │Rădiţa │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│292 │Giurgiu│Giurgiu │Rusovici │T21/2, │A │Intravilan│ │ │2.536 │411 │82.105 │
│ │ │ │Ştefan │P23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │T21/2, │ │ │repoziţionează│ │ │ │ │
│293 │Giurgiu│Giurgiu │Mitica │P24 │A │Intravilan│conform │ │1.345 │253 │50.542 │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│ │ │ │ │T21/2, │ │ │repoziţionează│ │ │ │ │
│294 │Giurgiu│Giurgiu │Mehmet Iuseim│P26 │A │Intravilan│conform │ │2.606 │416 │83.104 │
│ │ │ │ │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ionescu │ │ │ │Nr. cad. 5912 │ │ │ │ │
│ │ │ │Marian │ │ │ │(Se │ │ │ │ │
│295 │Giurgiu│Giurgiu │(cumpărat de │T21/2, │A │Intravilan│repoziţionează│ │2.464 │238 │47.545 │
│ │ │ │la Hassan │P28 │ │ │conform │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica) │ │ │ │planului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parcelar.) │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │David │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicuşor, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│296 │Giurgiu│Giurgiu │Prodan Marian│T21/2, │A │Intravilan│Nr. cad. 6370 │ │10.000 │473 │94.491 │
│ │ │ │(cumpărat de │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Daniel) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│297 │Giurgiu│Giurgiu │Giurgiu - │T21/2, │A │Intravilan│Nr. cad. 35317│35317 │3.637 │3.190 │637.262 │
│ │ │ │domeniul │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ceramica│T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│298 │Giurgiu│Giurgiu │Impex - │P28 │A │Intravilan│Nr. cad. 33094│33094 │9.662 │287 │57.334 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Bio Fuel│ │ │ │ │ │ │ │ │
│299 │Giurgiu│Giurgiu │Energy - │T21, P4 │A │Intravilan│Nr. cad. 33093│33093 │10.338 │1.556 │310.840 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Chiriceanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilie, │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│300 │Giurgiu│Giurgiu │căsătorit cu │P28 │A │Intravilan│Nr. cad. 30871│30871 │3.052 │94 │18.778 │
│ │ │ │Chiriceanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Carolina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│301 │Giurgiu│Giurgiu │Pieleanu │T21/2, │A │Intravilan│Nr. cad. 36743│36743 │5.088 │590 │117.864 │
│ │ │ │Valeriu │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│302 │Giurgiu│Giurgiu │S.C. Sunny - │T21/2, │A │Intravilan│Nr. cad. 30063│30063 │1.622 │144 │28.767 │
│ │ │ │S.R.L. │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. OMV │ │ │ │ │ │ │ │ │
│303 │Giurgiu│Giurgiu │Petrom │T21/2, │A │Intravilan│Nr. cad. 30061│30061 │4.121 │97 │19.378 │
│ │ │ │Marketing - │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│304 │Giurgiu│Giurgiu │Metropolis - │P28 │A │Intravilan│Nr. cad. 4749 │38352 │117.537 │7.080 │1.414.363 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│305 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul │ │A │Intravilan│ │ │3.549 │3.549 │708.979 │
│ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│306 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul │ │DR │Intravilan│ │ │1.363 │1.363 │190.599 │
│ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│307 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul │ │A │Intravilan│ │ │4.123 │4.123 │823.647 │
│ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│308 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul │ │DR │Intravilan│ │ │566 │566 │79.148 │
│ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│309 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul │ │DR │Intravilan│ │ │256 │256 │35.799 │
│ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴────────┴──────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL │227.479 │9.304.276 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016