Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 25 din 18 mai 2020  privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 18 mai 2020
        Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 14.05.2020, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei,
        luând în considerare peristenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care menţin o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar,
        în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio-economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
        în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să dispună orice măsuri necesare pentru situaţiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică, precum şi ale prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
        în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 8^1 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
        în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) şi (3), art. 45 alin. (1) şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
        Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
                                       HOTĂRÂRE:
    ART. 1
     Se aprobă măsurile de prevenire şi control a infecţiilor propuse a fi adoptate pe durata stării de alertă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
        Pentru punerea în aplicarea a măsurilor prevăzute la art. 1, miniştrii şi conducătorii instituţiilor publice centrale emit ordine şi instrucţiuni, potrivit domeniului de competenţă şi prevederilor legilor speciale.

    ART. 3
        Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                              PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                                                     PRIM-MINISTRU
                                                     LUDOVIC ORBAN

    ANEXA 1

    MĂSURI DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR
               APLICABILE, PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ
    1. Se continuă coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de către inspectoratele judeţene/Bucureşti-Ilfov pentru situaţii de urgenţă, precum şi a poliţiei locale de către Direcţia generală de poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratele judeţene de poliţie.
    2. Se propune asigurarea continuităţii activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi stabilirea şi organizarea programului de lucru al angajaţilor, în funcţie de contextul epidemiologie existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii.
    3. Se dispune desfăşurarea în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitatea temporară, precum şi a Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
    4. Se consideră necesară instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.
    5. Se dispune organizarea activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi operatorilor economici publici şi privaţi şi profesioniştilor, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să se ia măsuri pentru:
    a) asigurarea triajului epidemiologie constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
    b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
    c) respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier;
    d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minim 20% din personal.

    6. Se dispune instituţiilor publice şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, să ia măsuri pentru organizarea activităţii, după cum urmează:
    a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
    b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3° C;
    c) să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

    7. Se menţine posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului energetic naţional, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază.
    8. În contextul situaţiei epidemiologice de la nivel naţional se propune menţinerea măsurii carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, cu excepţia persoanelor care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru carantina/izolarea la locuinţă/altă locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia şi care pot opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.
    9. Se propune introducerea în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligarea de a suporta contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate, a persoanelor care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuinţă/altă locaţie.
    10. Se propune ca persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data intrării în vigoare a prezentei anexe, să rămână în carantină în spaţiile respective, până la încheierea perioadei de 14 zile.
    11. Se propune să fie exceptate de la prevederile pct. 8, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
    a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
    b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant;
    f) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
    g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
    h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.
    i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
    j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
    k) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
    l) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
    m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională precum şi inspectorii organismelor internaţionale şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;
    n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice sau de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
    o) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării, precum şi membrii familiilor acestora;
    p) elevii/studenţii, cetăţeni români, sau cetăţeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reşedinţa în afara României şi înmatriculaţi în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării noastre, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial, liceal sau universitar.

    12. Se propune ca pe perioada executării măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituţionalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, să poată participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soţului/soţiei, unei rude/afin de gradul 1-3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, cu acordul Direcţiei de Sănătate Publică şi avizul Centrelor Judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
    13. a) Se propune menţinerea măsurii suspendării temporare a cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii.
    b) Considerăm necesar ca activităţile de pregătire pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12-a şi a 13-a) să se poată organiza după data de 02.06.2020, pe o perioadă de 2 săptămâni, iar organizarea examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior, să se realizeze în condiţiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii.

    14. Consideră necesară menţinerea interdicţiilor privind organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.
    15. Hotărăşte exceptarea de la prevederile pct. 14 astfel:
    a) activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii;
    b) activităţile instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţiei de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private se desfăşoară numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii.

    16. a) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, să se poată desfăşura cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, avizate de secretarul de stat pentru culte şi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.
    b) Propune ca activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, să se desfăşoare doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, iar la practicile şi ritualurile cu caracter privat din interiorul lăcaşurilor de cult, să participe maxim 16 persoane şi să se realizeze cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice.

    17. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz.
    18. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 8 persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.
    19. Consideră necesară interzicerea circulaţiei în interiorul localităţilor a persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
    20. Se propune interzicerea deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    c) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
    e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
    g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    h) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    i) deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz;
    j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;
    k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
    l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, care nu se pot achiziţiona din localitatea de domiciliu/reşedinţă.

    21. Se propune ca la solicitarea personalului instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicţiei prevăzute la pct. 20, pentru justificarea deplasării în afara localităţii, persoanele să prezinte legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.
    22. Se propune interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:
    a) membri de familie ai cetăţenilor români;
    b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
    c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E.;
    d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
    e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
    f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
    g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
    h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

    23. a) Consideră necesară menţinerea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului acţiunii şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei anexe.
    b) Se propune ca instituirea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice să se stabilească prin ordin al comandantului acţiunii, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

    24. Se propune ca transportul aerian să se desfăşoare cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    25. Se propune ca transportul feroviar să se desfăşoare cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar.
    26. Se propune ca transportul rutier să se desfăşoare cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    27. Se propune ca transportul naval să se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    28. Propune suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, cu excepţia următoarelor categorii de zboruri:
    a) efectuate cu aeronave de stat;
    b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;
    c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
    d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;
    e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România;
    f) aterizări tehnice necomerciale;
    g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
    h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
    i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
    j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;
    k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

    29. Se propune suspendarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România.
    30. Propune exceptarea de la prevederile pct. 29 a transportului rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinaţie, au drept de şedere valabil în statul de destinaţie sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
    b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate şi a statului de destinaţie privind desfăşurarea cursei;
    c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum şi toate celelalte date şi informaţii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate, precum şi a statului de destinaţie pentru derularea transportului respectiv;
    d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul (împreună cu agenţia de recrutare, la plecarea din România) şi persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor şi recomandărilor autorităţilor responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerilor şi conducătorilor auto.

    31. Consideră necesară menţinerea închiderii temporare, totale sau parţiale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
    31.1. la frontiera româno-ungară:
    a) Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
    b) Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
    c) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
    d) Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);
    e) Cărei, judeţul Satu Mare.

    31.2. la frontiera româno-bulgară:
    a) Negru Vodă, judeţul Constanţa;
    b) Lipniţa, judeţul Constanţa;
    c) Dobromir, judeţul Constanţa;
    d) Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;
    e) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă).

    31.3. La frontiera româno-ucraineană:
    a) Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;
    b) Isaccea, judeţul Tulcea.

    31.4. la frontiera României cu Republica Moldova:
    a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
    b) Oancea, judeţul Galaţi.

    31.5. la frontiera româno-sârbă:
    a) Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi;
    b) Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă);
    c) Orşova, judeţul Mehedinţi;
    d) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
    e) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
    f) Vălcani, judeţul Timiş;
    g) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
    h) Lunga, judeţul Timiş;
    i) Foeni, judeţul Timiş;
    j) Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă).


    32. a) Se propune suspendarea consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele din exteriorul acestora.
    b) În spaţiile menţionate la lit. a) se consideră necesar să fie permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă în spaţiile respective destinate acestui scop.

    33. Se consideră necesar ca activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici să fie suspendate, cu excepţia următoarele categorii:
    a) activitatea desfăşurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
    b) activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
    c) activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
    d) activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.
    34.1. Propune suspendarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri, cu excepţia activităţilor de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi care respectă condiţiile de siguranţă sanitară.
    34.2. Propune suspendarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare.

    35. Se propune instituirea obligaţiei pentru instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici şi profesionişti de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.
    36. Consideră necesară instituirea obligativităţii desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.
    37. Propune instituirea obligaţiei operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi ministrului sănătăţii.

                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016