Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 ianuarie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 34 din 20 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, şi al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat: proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Sediul principal al Ministerului Educaţiei şi Cercetării este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, iar sediul secundar în str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Bucureşti.

    CAP. II
    Misiune şi funcţii
    ART. 3
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează şi conduce sistemul naţional al educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării şi exercită atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.
    (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al politicii în domeniul resurselor umane din sfera educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

    ART. 4
    (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
    b) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;
    c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
    d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar prin care se realizează politicile din domeniile sale de activitate.

    (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
    a) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
    b) de reprezentare, prin care asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    c) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;
    d) de cooperare internaţională, prin care asigură: aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri, iniţierea şi implementarea de oferte unilaterale în domeniul educaţiei, participarea în proiecte şi programe bilaterale, regionale şi internaţionale; încheierea tratatelor internaţionale la nivel departamental sau iniţierea demersurilor necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele; încheierea documentelor de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    e) de implementare de proiecte din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în domeniul său de competenţă.


    CAP. III
    Atribuţiile principale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării
    ART. 5
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii principale:
    A. Domeniul educaţie:
    a) elaborează strategia de punere în aplicare a programului de guvernare în domeniul său de competenţă;
    b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;
    c) coordonează şi controlează sistemul naţional de educaţie, de formare profesională şi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;
    d) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri, iniţierea şi implementarea de oferte unilaterale în domeniul educaţiei, cercetării şi inovării, participarea în proiecte şi programe bilaterale, regionale şi internaţionale;
    e) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;
    f) poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială;
    g) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;
    h) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare/extracurriculare ale elevilor şi studenţilor;
    i) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării;
    j) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;
    k) participă la programele, proiectele şi reuniunile internaţionale ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu;
    l) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;
    m) coordonează, controlează şi dezvoltă funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare;
    n) iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ superior;
    o) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;
    p) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;
    q) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;
    r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;
    s) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    ş) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;
    t) aprobă repartizarea pe judeţe/municipiul Bucureşti a numărului maxim de posturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
    ţ) efectuează acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;
    u) coordonează şi finanţează organisme şi acţiuni de sprijin pe lângă Uniunea Europeană sau în ţări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;
    v) alte atribuţii din domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

    B. Domeniul cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare:
    a) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;
    b) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naţionale, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;
    c) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora;
    d) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate;
    f) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora;
    g) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;
    h) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;
    i) defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
    j) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;
    k) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
    l) asigură alocarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei, fonduri pe care le gestionează;
    m) aprobă şi finanţează programele-nucleu, conform legii, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;
    n) finanţează acţiuni proprii, inclusiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, conferinţe naţionale şi altele asemenea, inclusiv cu participare internaţională, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării;
    o) finanţează proiecte de iniţiere de tip „de sus în jos“ (top down) şi de parcurs de tip „de jos în sus“ (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât şi stabilizarea cercetătorilor angajaţi.

    C. Domeniul formare profesională:
    a) asigură promovarea conceptului de formare profesională iniţială în sistem dual prin Şcoala Profesională în Sistem Dual;
    b) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
    c) reglementează cadrul legal şi propune proiecte de acte normative pentru asigurarea calităţii formării profesionale iniţiale în sistem dual a elevilor, precum şi a personalului din cadrul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual;
    d) elaborează sistemul de acreditare a furnizorilor publici/privaţi de formare profesională iniţială în sistem dual;
    e) creează şi gestionează baza de date privind competenţele necesare pe piaţa forţei de muncă şi publică periodic studii şi analize privind orientarea elevilor spre ocupaţii cerute de piaţa forţei de muncă.


    (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură îndeplinirea, în domeniul său de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare direct a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.

    ART. 6
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este autorizat:
    a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
    b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;
    c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, instituţii private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;
    d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;
    e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
    f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;
    g) să exercite responsabilităţi pentru asigurarea respectării cadrului legal în domeniile sale de competenţă prevăzute de legislaţia în vigoare şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    ART. 7
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:
    a) impulsionarea participării studenţilor, sub diverse forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;
    b) stimularea creativităţii studenţilor;
    c) promovarea mobilităţii internaţionale a studenţilor;
    d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.


    ART. 8
    (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
    (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pot fi organizate servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate constitui şi alte structuri necesare în vederea realizării reformei în domeniul său de activitate, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.

    ART. 9
    (1) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:
    a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

    (2) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 10
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează, la nivel de direcţie, Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional „Capital uman“, denumit în continuare OI POCU.
    (2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, până la închiderea Programului operaţional „Dezvoltarea resurselor umane“ sectorial 2007-2013.
    (3) Posturile ocupate cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar OI POCU, din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene Alba, Brăila, Timiş, Călăraşi, Cluj, Dolj, Neamţ, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, se transferă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în structura Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (4) Predarea-preluarea posturilor prevăzute la alin. (3), cu personal aferent, se va realiza cu păstrarea fişei de post şi a locului de muncă în baza ordinului ministrului educaţiei şi cercetării.
    (5) OI POCU poate utiliza alocări financiare aferentei axei prioritare 7 - Asistenţă tehnică a POCU pentru suplimentarea structurii de personal, în afara numărului maxim de posturi.
    (6) OI POCU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Capital uman“ din cadrul Ministerul Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel naţional.

    ART. 11
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit în continuare OIC.
    (2) OIC îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice“ şi pentru Programul operaţional „Competitivitate“ prin acordul părţilor implicate.
    (3) OIC va derula activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional „Creşterea competitivităţii economice“, care a funcţionat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013.
    (4) Numărul de posturi care funcţionează în cadrul OIC este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 12
    (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

    ART. 13
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este sprijinit de organismele consultative la nivel naţional în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, denumite în continuare organisme consultative, prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru realizarea atribuţiilor sale privind elaborarea politicilor educaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este sprijinit de instituţiile din subordine înfiinţate cu acest scop.
    (3) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (4) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat tehnic, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.
    (5) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei şi cercetării, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor şi Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de prim-ministru.
    (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educaţiei şi Cercetării pot fi remuneraţi şi le pot fi decontate cheltuielile de deplasare, cu respectarea legislaţiei în domeniul muncii, fiscal şi achiziţiilor publice.
    (7) Prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.

    ART. 14
    (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 15
    (1) Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se exercită de către ministrul educaţiei şi cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.
    (2) Ministrul educaţiei şi cercetării reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei şi cercetării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
    (4) Ministrul educaţiei şi cercetării poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.
    (5) Ministrul educaţiei şi cercetării poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.
    (6) Ministrul educaţiei şi cercetării îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

    ART. 16
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării îşi desfăşoară activitatea cinci secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 17
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general şi cei doi secretari generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare.
    (3) Secretarul general şi cei doi secretari generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 18
    Se constituie, pe lângă ministrul educaţiei şi cercetării, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 19
    (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 720, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
    (2) Structura organizatorică, precum şi funcţiile şi atribuţiile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru funcţii publice şi personal contractual.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (4) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă/ rambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat.
    (5) În vederea realizării unor activităţi necesare implementării Proiectului privind învăţământul secundar, finanţat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, pentru Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, personalul necesar, conform procedurilor Băncii Mondiale.
    (6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază şi unităţile de învăţământ liceal, respectiv instituţiile de învăţământ superior, beneficiare de granturi, pentru implementarea activităţilor prevăzute în acordul de grant.
    (7) Finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) şi (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învăţământul secundar.
    (8) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (9) Ministrul educaţiei şi cercetării numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.

    ART. 20
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.
    (2) Organigrama, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (3) Ministrul educaţiei şi cercetării numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.

    ART. 21
    Personalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 22
    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    (2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 8, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 6. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 23
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 9.

    ART. 24
    (1) Patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Inovării şi Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019, cu modificările ulterioare.
    (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării şi Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România au fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării în care s-au folosit denumirile „Ministerul Educaţiei Naţionale“ , „Ministerul Cercetării şi Inovării“ şi „Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România“ se va citi „Ministerul Educaţiei şi Cercetării“.

    ART. 26
    (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din bugetul de stat.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, disponibilităţile existente în cont se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 27
    Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 28
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 901/2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 16 noiembrie 2018.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 24.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2a

    Consilii şi colegii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea consiliului/ │Sursa de │
│crt.│colegiului consultativ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│1. │Statistică şi Prognoză │Buget de │
│ │a Învăţământului │stat │
│ │Superior (C.N.S.P.I.S.)│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│ │Atestare a Titlurilor, │ │
│2. │Diplomelor şi │Buget de │
│ │Certificatelor │stat │
│ │Universitare │ │
│ │(C.N.A.T.D.C.U.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │ │
│3. │pentru Finanţarea │Buget de │
│ │Învăţământului Superior│stat │
│ │(C.N.F.I.S.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional al │Buget de │
│4. │Bibliotecilor │stat │
│ │Universitare (C.N.B.U.)│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul de Etică şi │Buget de │
│5. │Management Universitar │stat │
│ │(C.E.M.U.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Comisia specializată de│ │
│ │acreditare a │Buget de │
│6. │programelor de formare │stat/ │
│ │continuă din │Venituri │
│ │învăţământul │proprii │
│ │preuniversitar │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Colegiul Consultativ │ │
│7. │pentru │Buget de │
│ │Cercetare-Dezvoltare şi│stat │
│ │Inovare (C.C.C.D.I.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│ │Etică a Cercetării │ │
│8. │Ştiinţifice, │Buget de │
│ │Dezvoltării Tehnologice│stat │
│ │şi Inovării │ │
│ │(C.N.E.C.S.D.T.I.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │Buget de │
│9. │pentru Transfer │stat │
│ │Tehnologic (C.N.T.T.I.)│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional al │Buget de │
│10. │Cercetării Ştiinţifice │stat │
│ │(C.N.C.S.) │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 2b

    Consilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea consiliului │Sursa de │
│crt.│consultativ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │Consiliul Naţional al │Venituri │
│ │Rectorilor (C.N.R.) │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │ │
│ │pentru Finanţarea │Bugetul │
│2. │Învăţământului │de stat │
│ │Preuniversitar │ │
│ │(C.N.F.I.P.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│3. │Consiliul Minorităţilor│Bugetul │
│ │Naţionale (C.M.N.) │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│4. │Consiliul Naţional al │Bugetul │
│ │Elevilor (C.N.E.) │de stat │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
    care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt. │ │finanţare │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│1. │Agenţia Spaţială │Venituri │
│ │Română │proprii │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│2. │Institutul de │Venituri │
│ │Fizică Atomică │proprii │
└─────┴───────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002 │
│ │ │privind │
│ │ │cercetarea │
│ │ │ştiinţifică │
│ │Institutul Naţional │şi │
│ │de │dezvoltarea │
│ │Cercetare-Dezvoltare│tehnologică,│
│1. │pentru │aprobată cu │
│ │Optoelectronică - │modificări │
│ │INOE 2000 Bucureşti │şi │
│ │ │completări │
│ │ │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│2. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Turbomotoare - │prin Legea │
│ │COMOTI Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Domeniul │şi │
│3. │Geologiei, │completări │
│ │Geofizicii, │prin Legea │
│ │Geochimiei şi │nr. 324/ │
│ │Teledetecţiei - IGR │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│4. │pentru Textile şi │completări │
│ │Pielărie - INCDTP │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │Institutul Naţional │Guvernului │
│ │de │nr. 57/2002,│
│ │Cercetare-Dezvoltare│aprobată cu │
│ │pentru Maşini │modificări │
│ │Agricole şi │şi │
│5. │Instalaţii Destinate│completări │
│ │Agriculturii şi │prin Legea │
│ │Industriei │nr. 324/ │
│ │Alimentare - INMA │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de Cercetare pentru │modificări │
│ │Fizică şi Inginerie │şi │
│6. │Nucleară „Horia │completări │
│ │Hulubei“ - IFIN HH │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│7. │pentru Fizica │completări │
│ │Laserilor, Plasmei │prin Legea │
│ │şi Radiaţiei - │nr. 324/ │
│ │INFLPR Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│8. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Fizică │prin Legea │
│ │Tehnică - IFT Iaşi │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│9. │pentru Fizica │completări │
│ │Materialelor - │prin Legea │
│ │INCDFM Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│10. │pentru Fizica │completări │
│ │Pământului - INCDFP │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│11. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Chimico-Farmaceutică│prin Legea │
│ │- ICCF Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│12. │pentru Electrochimie│completări │
│ │şi Materie │prin Legea │
│ │Condensată - INCEMC │nr. 324/ │
│ │Timişoara │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│13. │pentru Geologie şi │completări │
│ │Geoecologie Marină -│prin Legea │
│ │GEOECOMAR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│14. │pentru Ştiinţe │completări │
│ │Biologice - INCDSB │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│15. │pentru │completări │
│ │Microtehnologie - │prin Legea │
│ │IMT Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│16. │pentru Tehnologii │completări │
│ │Criogenice şi │prin Legea │
│ │Izotopice - ICSI │nr. 324/ │
│ │Râmnicu Vâlcea │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│17. │pentru Tehnologii │completări │
│ │Izotopice şi │prin Legea │
│ │Moleculare - INCDTIM│nr. 324/ │
│ │Cluj-Napoca │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│18. │pentru Inginerie │completări │
│ │Electrică - │prin Legea │
│ │Cercetări Avansate -│nr. 324/ │
│ │ICPE - CA Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│19. │Aerospaţială „Elie │completări │
│ │Carafoli“ - │prin Legea │
│ │I.N.C.A.S. Bucureşti│nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│20. │pentru Mecatronică │completări │
│ │şi Tehnica Măsurării│prin Legea │
│ │- INCDMTM Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│21. │şi Încercări pentru │completări │
│ │Electrotehnică - │prin Legea │
│ │ICMET Craiova │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│22. │pentru Ecologie │completări │
│ │Industrială - ECOIND│prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│23. │pentru Utilaj │completări │
│ │Petrolier - IPCUP │prin Legea │
│ │Ploieşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│24. │în Sudură şi │completări │
│ │Încercări de │prin Legea │
│ │Materiale - ISIM │nr. 324/ │
│ │Timişoara │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│25. │pentru Metale şi │completări │
│ │Resurse Radioactive │prin Legea │
│ │- ICPMRR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│26. │pentru Chimie şi │completări │
│ │Petrochimie - │prin Legea │
│ │ICECHIM Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│27. │pentru Metale │completări │
│ │Neferoase şi Rare - │prin Legea │
│ │IMNR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │pentru Securitate │şi │
│28. │Minieră şi Protecţie│completări │
│ │Antiexplozivă - │prin Legea │
│ │INSEMEX - S.A. │nr. 324/ │
│ │Petroşani │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│29. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Energie - │prin Legea │
│ │ICEMENERG Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Construcţii şi │şi │
│30. │Urbanism şi │completări │
│ │Dezvoltare │prin Legea │
│ │Teritorială Durabilă│nr. 324/ │
│ │- URBAN - INCERC │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│31. │pentru Comunicaţii -│completări │
│ │Bucureşti - INSCC │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│32. │pentru Protecţia │completări │
│ │Muncii „Alexandru │prin Legea │
│ │Darabont“ - INCDPM │nr. 324/ │
│ │Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│33. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Protecţia │prin Legea │
│ │Mediului - Bucureşti│nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Domeniul │şi │
│34. │Patologiei şi │completări │
│ │Ştiinţelor │prin Legea │
│ │Biomedicale „Victor │nr. 324/ │
│ │Babeş“ Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│35. │pentru Bioresurse │completări │
│ │Alimentare - IBA │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│36. │pentru Pedologie, │completări │
│ │Agrochimie şi │prin Legea │
│ │Protecţia Mediului -│nr. 324/ │
│ │ICPA Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│37. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Agricolă - Fundulea │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│38. │pentru Biologie şi │completări │
│ │Nutriţie Animală - │prin Legea │
│ │IBNA Baloteşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│39. │pentru Cartof şi │completări │
│ │Sfeclă de Zahăr │prin Legea │
│ │Braşov │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│40. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │în Turism - INCDT │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│41. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │„Delta Dunării“ - │prin Legea │
│ │INCDDD Tulcea │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│42. │pentru Cercetări │completări │
│ │Marine „Grigore │prin Legea │
│ │Antipa“ - INCDM │nr. 324/ │
│ │Constanţa │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│43. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │în Silvicultură │prin Legea │
│ │„Marin Drăcea“ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
└────┴────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 5

    Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
    care funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Societatea Comercială │ │
│ │„Institutul de │Venituri │
│1. │Cercetări în │proprii │
│ │Transporturi INCETRANS │ │
│ │- S.A. │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Institutul de │ │
│ │cercetare-Proiectare │Venituri │
│2. │Rulmenţi şi Organe de │proprii │
│ │Asamblare - ICPROA - │ │
│ │S.A. Braşov │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 6

    Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│1. │Politehnica din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Tehnică │Venituri │
│2. │de Construcţii │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│3. │Arhitectură şi Urbanism│Venituri │
│ │„Ion Mincu“ din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│4. │Ştiinţe Agronomice şi │Venituri │
│ │Medicină Veterinară din│proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│5. │Universitatea din │Venituri │
│ │Bucureşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│6. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Carol Davila“ din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│7. │Academia de Studii │Venituri │
│ │Economice din Bucureşti│proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Universitatea Naţională│Venituri │
│ │de Muzică din Bucureşti│proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│9. │Universitatea Naţională│Venituri │
│ │de Arte din Bucureşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│ │
│ │de Artă Teatrală şi │Venituri │
│10. │Cinematografică „Ion │proprii │
│ │Luca Caragiale“ din │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│Venituri │
│11. │de Educaţie Fizică şi │proprii │
│ │Sport din Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Şcoala Naţională de │ │
│12. │Studii Politice şi │Venituri │
│ │Administrative din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea „1 │Venituri │
│13. │Decembrie 1918“ din │proprii │
│ │Alba Iulia │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│14. │Universitatea „Aurel │Venituri │
│ │Vlaicu“ din Arad │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│15. │Universitatea „Vasile │Venituri │
│ │Alecsandri“ din Bacău │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│16. │„Transilvania“ din │proprii │
│ │Braşov │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│17. │Universitatea Tehnică │Venituri │
│ │din Cluj-Napoca │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│18. │Ştiinţe Agricole şi │Venituri │
│ │Medicină Veterinară din│proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│19. │„Babeş-Bolyai“ din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│20. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Iuliu Haţieganu“ din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Academia Naţională de │Venituri │
│21. │Muzică „Gheorghe Dima“ │proprii │
│ │din Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de Artă │Venituri │
│22. │şi Design din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│23. │Universitatea „Ovidius“│Venituri │
│ │din Constanţa │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│24. │Universitatea Maritimă │Venituri │
│ │din Constanţa │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│25. │Universitatea din │Venituri │
│ │Craiova │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │Venituri │
│26. │Medicină şi Farmacie │proprii │
│ │din Craiova │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│27. │Universitatea „Dunărea │Venituri │
│ │de Jos“ din Galaţi │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Tehnică │Venituri │
│28. │„Gheorghe Asachi“ din │proprii │
│ │Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Ştiinţe Agricole şi │Venituri │
│29. │Medicină Veterinară │proprii │
│ │„Ion Ionescu de la │ │
│ │Brad“ din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│30. │„Alexandru Ioan Cuza“ │proprii │
│ │din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│31. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Grigore T. Popa“ din │proprii │
│ │Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│Venituri │
│32. │de Arte „George Enescu“│proprii │
│ │din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│33. │Universitatea din │Venituri │
│ │Oradea │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│34. │Universitatea din │Venituri │
│ │Petroşani │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│35. │Universitatea din │Venituri │
│ │Piteşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│36. │Petrol-Gaze din │proprii │
│ │Ploieşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│37. │Universitatea „Eftimie │Venituri │
│ │Murgu“ din Reşiţa │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│38. │Universitatea „Lucian │Venituri │
│ │Blaga“ din Sibiu │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│39. │Universitatea „Ştefan │Venituri │
│ │cel Mare“ din Suceava │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│40. │Universitatea „Valahia“│Venituri │
│ │din Târgovişte │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│41. │„Constantin Brâncuşi“ │proprii │
│ │din Târgu Jiu │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Medicină, Farmacie, │Venituri │
│42. │Ştiinţe şi Tehnologie │proprii │
│ │„George Emil Palade“ │ │
│ │din Târgu Mureş │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│43. │Universitatea de Arte │Venituri │
│ │din Târgu Mureş │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│44. │Politehnica din │proprii │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Ştiinţe Agricole şi │ │
│45. │Medicină Veterinară a │Venituri │
│ │Banatului „Regele Mihai│proprii │
│ │I al României“ din │ │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│46. │Universitatea de Vest │Venituri │
│ │din Timişoara │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│47. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Victor Babeş“ din │proprii │
│ │Timişoara │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 7

    Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
    A. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea instituţiei/ │Sursa de │
│crt.│unităţii │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Inspectorate şcolare │ │
│ │judeţene şi │ │
│ │Inspectoratul Şcolar al│ │
│ │Municipiului Bucureşti │ │
│ │- servicii publice │ │
│ │deconcentrate ale │ │
│1. │Ministerului Educaţiei │Bugetul │
│ │şi Cercetării în a │de stat │
│ │căror subordine │ │
│ │funcţionează unităţi │ │
│ │conexe, unităţi pentru │ │
│ │activitatea │ │
│ │extraşcolară şi cluburi│ │
│ │sportive şcolare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Comisia Naţională a │Bugetul │
│ │României pentru UNESCO │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Unitatea Executivă │proprii │
│ │pentru Finanţarea │şi │
│3. │Învăţământului Superior│subvenţii│
│ │şi a Cercetării, │acordate │
│ │Dezvoltării şi Inovării│de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul Naţional de │şi │
│4. │Politici şi Evaluare în│subvenţii│
│ │Educaţie │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Agenţia Naţională │proprii │
│ │pentru Programe │şi │
│5. │Comunitare în Domeniul │subvenţii│
│ │Educaţiei şi Formării │acordate │
│ │Profesionale │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│6. │Agenţia de Credite şi │subvenţii│
│ │Burse de Studii │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul Naţional de │şi │
│7. │Dezvoltare a │subvenţii│
│ │Învăţământului │acordate │
│ │Profesional şi Tehnic │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Federaţia Sportului │Bugetul │
│ │Şcolar şi Universitar │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul pentru Formarea│şi │
│9. │Continuă în Limba │subvenţii│
│ │Germană │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Secretariatul Naţional │şi │
│10. │Român al Reţelei │subvenţii│
│ │Universităţilor de la │acordate │
│ │Marea Neagră │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│11. │Palatul Naţional al │subvenţii│
│ │Copiilor din Bucureşti │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│12. │Universitară din │de stat │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│13. │Universitară „Mihai │de stat │
│ │Eminescu“ din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│14. │Universitară „Lucian │de stat │
│ │Blaga“ din Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│15. │Universitară „Eugen │de stat │
│ │Todoran“ din Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Casa de Cultură a │şi │
│16. │Studenţilor din │subvenţii│
│ │Municipiul Suceava │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Unitatea pentru │ │
│17. │Finanţarea │Bugetul │
│ │Învăţământului │de stat │
│ │Preuniversitar │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul pentru Formarea│şi │
│18. │Continuă în Limba │subvenţii│
│ │Maghiară │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│19. │Institutul Limbii │subvenţii│
│ │Române │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Societatea Editura │Venituri │
│20. │Didactică şi Pedagogică│proprii │
│ │- S.A. │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│21. │Centrul de Cercetări │subvenţii│
│ │Biologice din Jibou │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
└────┴───────────────────────┴─────────┘

    NOTE:
    a) Inspectoratele şcolare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    b) Inspectoratele şcolare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor/instituţiilor din subordine, unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanţarea de bază din sume defalcate din TVA.


    B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Autoritatea │proprii şi │
│1. │Naţională pentru │subvenţii │
│ │Calificări │acordate de │
│ │ │la bugetul de│
│ │ │stat │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia de │Venituri │
│ │Administrare a │proprii şi │
│2. │Reţelei Naţionale │subvenţii │
│ │de Informatică │acordate de │
│ │pentru Educaţie şi │la bugetul de│
│ │Cercetare │stat │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia Română de │ │
│ │Asigurare a │Venituri │
│3. │Calităţii în │proprii │
│ │Învăţământul │ │
│ │Preuniversitar │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘    ANEXA 8

    Cluburi sportive studenţeşti

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sursa de │
│crt.│clubului sportiv│finanţare │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│1. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Cluj-Napoca │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│2. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Craiova │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│3. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Galaţi │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│4. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Braşov │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│5. │„Politehnica“ │şi subvenţii │
│ │din Iaşi │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│6. │„Ştiinţa“ din │şi subvenţii │
│ │Bacău │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│7. │„Ştiinţa“ din │şi subvenţii │
│ │Baia Mare │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│8. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Sibiu │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│9. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Ploieşti │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│10. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Oradea │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│11. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Piteşti │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│12. │Studenţesc │şi subvenţii │
│ │„Medicina“ din │acordate de la │
│ │Timişoara │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│13. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Reşiţa │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│14. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Târgovişte │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│15. │Politehnica │şi subvenţii │
│ │Cluj-Napoca │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│16. │Universitar │şi subvenţii │
│ │„Neptun“ din │acordate de la │
│ │Constanţa │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│ │Universitar │şi subvenţii │
│17. │„Constantin │acordate de la │
│ │Brâncuşi“ din │bugetul de stat │
│ │Târgu Jiu │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘

    NOTE:
    a) Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.377.
    b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.235.
    c) Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională este de 285.460 posturi.


    ANEXA 9

    Parcul auto al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru activităţi specifice

┌────┬───────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Tipul │Numărul│
│Nr. │Activitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de │de │
│ │ │transport │bucăţi │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │Proiectul │pentru │3 │
│ │privind │unitatea │ │
│1. │învăţământul │centrală │ │
│ │rural/ROSE ├───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │3 │
│ │ │de teren │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │2 │
│ │Proiectul │unitatea │ │
│ │privind │centrală │ │
│2. │reabilitarea ├───────────┼───────┤
│ │infrastructurii│Autoturism │ │
│ │şcolare │pentru │7 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │teritorială│ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │Monitorizare şi│Autoturism │15 │
│3. │inspecţie ├───────────┼───────┤
│ │ │Microbuz │6 │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │3 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │centrală │ │
│4. │OI POCU ├───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │8 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │teritorială│ │
└────┴───────────────┴───────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016