Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 232 din 16 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 232 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1052 din 30 decembrie 2019
    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi completurile de 5 judecători."

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Compartimentul de audit public intern;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera e^1) se abrogă.
    4. La articolul 2 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) Compartimentul arhivă generală;"

    5. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi al continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective."

    7. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectuează prin programul ECRIS, atât la nivelul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi la nivelul completurilor de 5 judecători, cu excepţia cauzelor care se soluţionează de judecătorii din planificarea de permanenţă.
    (2) La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se generează, prin programul ECRIS, numărul unic de dosar la nivel naţional, format din numărul din registrul general electronic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, numărul identificator al instanţei - (1) - şi anul înregistrării dosarului.
    (3) Dovezile de repartizare aleatorie a cauzei se ataşează la dosar şi constau în:
    a) rezoluţia tipizată prin care se dispune repartizarea, semnată de preşedintele secţiei ori de judecătorul desemnat (se vor menţiona în întregime numele şi prenumele), iar pentru dosarele înregistrate la completurile de 5 judecători, de vicepreşedintele cu atribuţii în materie civilă sau penală, după caz.
    b) rezoluţia prin care se atestă repartizarea aleatorie, semnată de persoana desemnată în acest scop (se vor menţiona în întregime numele şi prenumele);
    c) lista cauzelor repartizate în ziua respectivă, generată de programul ECRIS.
    (4) Toate modificările aduse repartizării dosarelor vor fi evidenţiate în sistemul informatic şi vor fi consemnate în procese-verbale care se păstrează în mape separate."

    8. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se încadrează cu personal auxiliar de specialitate, personal conex, funcţionari publici şi personal contractual."

    9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, doi vicepreşedinţi şi Colegiul de conducere."

    10. La articolul 7, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) convoacă Colegiul de conducere trimestrial sau ori de câte ori este necesar;
    ........................................
e) supune Colegiului de conducere, spre dezbatere şi aprobare sau avizare, măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi poate consulta adunarea generală a judecătorilor în privinţa acestora."

    11. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Preşedintele exercită următoarele atribuţii privind activitatea Secţiilor Unite, a Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii, a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a completurilor de 5 judecători, a secţiilor şi a compartimentelor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:"

    12. La articolul 8 alineatul (1), literele a^1), b), c) şi c^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a^1) prezidează Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi completul de 5 judecători, în cazul în care a fost desemnat să facă parte din complet prin tragere la sorţi, iar în cadrul secţiilor, orice complet, când participă la judecată, potrivit legii;
b) ia măsurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorţi a judecătorilor care fac parte din Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, din Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, precum şi din completurile de 5 judecători;
c) programează şedinţele Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi ale completurilor de 5 judecători;
c^1) asigură conducerea generală a Cancelariei, a Direcţiei legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică şi a Departamentului economico-financiar şi administrativ;"

    13. La articolul 8 alineatul (1), litera c^2) se abrogă.
    14. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) controlează şi îndrumă activitatea secţiilor şi a celorlalte compartimente din structura Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    15. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate delega magistraţii-asistenţi, în interesul serviciului, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-şef, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în aceleaşi condiţii. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi.
    (2) Delegarea şi prelungirea delegării, prevăzute la alin. (1), se dispun prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    16. Articolul 9^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aprobă, prin ordin, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii."

    17. La articolul 9^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După efectuarea fiecărei verificări, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau judecătorul anume desemnat care a efectuat verificarea întocmeşte un raport în care sunt prevăzute constatările, măsurile şi autorităţile sau instituţiile sesizate. Raportul se publică pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    18. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Preşedintele propune, împreună cu ministrul justiţiei, cu avizul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, numărul maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Preşedintele analizează anual, împreună cu preşedinţii curţilor de apel şi ministrul justiţiei, volumul de activitate al instanţelor şi, în funcţie de rezultatele analizei, ia măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii."

    19. La articolul 10 alineatul (3), literele d), h), i), j), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea judecătorilor, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, până la ocuparea acestora în condiţiile legii;
    ……........................................
h) sesizează comisia medicală de specialitate în cazul prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) acordă grade, trepte, gradaţii, indemnizaţii de conducere, premii şi alte drepturi ale personalului şi rezolvă contestaţiile referitoare la stabilirea acestora, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
j) stabileşte locurile de muncă şi categoriile de personal care lucrează în condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi personalul care prestează activităţi peste programul normal de lucru şi aprobă sporurile de care beneficiază aceştia, potrivit legii;
k) aprobă delegările de atribuţii;
l) aprobă efectuarea concediilor de către judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    20. La articolul 10 alineatul (3), literele m) şi n) se abrogă.
    21. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    Preşedintele exercită următoarele atribuţii privind paza sediului şi protecţia personalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:
    a) propune numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru paza sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a bunurilor şi valorilor aparţinând acesteia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, şi coordonează activitatea acestuia;
    b) încheie cu Ministerul Afacerilor Interne protocolul privind modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a bunurilor şi valorilor aparţinând acesteia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare."

    22. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Vicepreşedinţii prezidează, în lipsa preşedintelui, Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi Secţiile Unite."

    23. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) coordonează activitatea Cancelariei, a Direcţiei legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică şi a Departamentului economico-financiar şi administrativ;"

    24. La articolul 15 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) coordonează activitatea completurilor de 5 judecători în materie civilă sau penală, după caz, iar în această calitate dispun măsurile administrative necesare pentru buna funcţionare a acestor completuri, în condiţiile legii;
a^2) dispun înlocuirea, din completul de 5 judecători învestit cu soluţionarea unei cauze a judecătorilor care se află în situaţiile prevăzute în art. 64 alin. (2)-(6) din Codul de procedură penală;"

    25. La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) asigură conducerea generală a Biroului de informare şi relaţii publice;
    ……….......................................
g) controlează activitatea arhivistică specifică instanţelor judecătoreşti, potrivit legii;"

    26. La articolul 15 alineatul (1), litera j) se abrogă.
    27. La articolul 16, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) aprobă efectuarea concediilor de către personalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia judecătorilor;"

    28. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi câte 2 judecători din cadrul fiecărei secţii, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    29. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În adunarea generală a judecătorilor sunt aleşi, ca membri ai Colegiului de conducere, câte 2 judecători propuşi din cadrul fiecărei secţii.
    (2) Pentru desemnarea judecătorilor propuşi de fiecare secţie pentru a fi aleşi în Colegiul de conducere se întocmesc liste cu judecătorii care vor să facă parte din Colegiul de conducere, incluzând preşedinţii de secţie, cu excepţia celor faţă de care s-a dispus revocarea din funcţiile de conducere pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale, precum şi a celor care în ultimii 3 ani au fost sancţionaţi disciplinar sau care au încălcat codul deontologic, situaţii stabilite prin hotărâri definitive.
    (3) Judecătorii propuşi de secţii se aleg prin vot secret în cadrul unei şedinţe organizate în condiţiile art. 33 din prezentul regulament.
    (4) Rezultatul votului va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de toţi judecătorii care au participat la şedinţă. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea convocării adunării generale a judecătorilor.
    (5) Calitatea de membru al Colegiului de conducere încetează în următoarele cazuri:
    a) eliberarea din funcţia de judecător;
    b) suspendarea din funcţia de judecător;
    c) detaşarea judecătorului la o altă instituţie;
    d) demisie.
    (6) În cazul în care judecătorul ales în Colegiul de conducere îşi încetează activitatea, locul acestuia va fi ocupat în vederea continuării mandatului de un judecător ales în condiţiile alin. (2)-(5), de la secţia pe care acesta o reprezenta.

    (7) În cazul în care Colegiul de conducere nu se poate constitui cu numărul legal de membri din cauza lipsei acordului judecătorilor din cadrul unei secţii de a face parte din Colegiul de conducere sau din alte cauze obiective, până la constituirea Colegiului de conducere prin procedura prevăzută la alin. (1), activitatea acestuia se va desfăşura prin participarea la şedinţele colegiului, cu drept de vot, prin rotaţie, la intervale de 3 luni, a judecătorilor în activitate din cadrul secţiei respective, în ordinea descrescătoare a vechimii în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În cazul judecătorilor cu aceeaşi vechime se va recurge la criteriul ordinii alfabetice."

    30. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:
    1. atribuţii referitoare la organizarea generală a instanţei:
    a) aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    b) aprobă statele de funcţii şi de personal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    c) organizează şi supraveghează rezolvarea petiţiilor, în condiţiile legii;
    d) propune proiectul de buget al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    e) stabileşte numărul autoturismelor din parcul auto al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi regimul folosirii acestora;
    f) dezbate şi aprobă măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    g) avizează lucrările de selecţionare a arhivelor tehnice şi de înregistrare;
    2. atribuţii referitoare la organizarea activităţii de judecată:
    a) la începutul fiecărui an, poate aproba înfiinţarea şi desfiinţarea completurilor specializate, pe baza propunerii formulate de preşedinte sau de vicepreşedinte, după consultarea preşedinţilor de secţii;
    b) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea completurilor de judecată, altele decât cele prevăzute la lit. a);
    c) aprobă numărul şi compunerea completurilor de 5 judecători pentru fiecare an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor, şi compunerea completurilor din cadrul secţiilor, la propunerea preşedinţilor de secţii;
    d) la începutul fiecărui an, la propunerea preşedinţilor de secţie, în cazul secţiilor, şi a vicepreşedinţilor, în cazul completurilor de 5 judecători, aprobă parametrii de configurare a completurilor de judecată în aplicaţia ECRIS;
    e) sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu cereri de recurs în interesul legii;
    3. atribuţii referitoare la personalul instanţei:
    a) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea în funcţie a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    b) desemnează judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care compun comisiile de evaluare a judecătorilor, în cazurile prevăzute de lege, şi adoptă hotărârile de constituire a comisiilor de evaluare a judecătorilor, în cazurile prevăzute de lege;
    c) avizează cererile personalului pentru menţinerea în funcţie după vârsta de 65 de ani;
    d) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi; propunerea se va transmite Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în formă motivată. Colegiul de conducere poate solicita, în acest sens, Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii informaţii privind cariera profesională şi buna reputaţie a persoanelor vizate;
    e) primeşte candidaturile judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege de către judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care şi-au depus candidaturile pentru funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;
    g) soluţionează contestaţiile privind modul de stabilire a drepturilor salariale, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
    4. atribuţii referitoare la activitatea sa:
    a) poate stabili, prin hotărâre, reguli de desfăşurare a şedinţelor sale ordinare şi extraordinare, precum şi reguli de adoptare a hotărârilor;
    b) soluţionează plângerile prealabile formulate împotriva actelor administrative emise în exercitarea atribuţiilor ce îi revin."

    31. Articolul 19^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 19 pct. 1 lit. f), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor preşedintelui, ale vicepreşedinţilor şi ale preşedinţilor de secţii, hotărâri privind:
    a) circuitul documentelor şi al dosarelor la nivelul secţiilor şi al completurilor de 5 judecători, în funcţie de specificul activităţii;
    b) reguli comune şi reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, în aplicarea dispoziţiilor din acest domeniu prevăzute în lege, în prezentul regulament şi în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
    c) reguli comune şi reguli specifice privind organizarea registraturii generale, a registraturilor şi arhivelor secţiilor, a completurilor de 5 judecători, a Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii şi a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
    d) reguli privind organizarea activităţii judecătorilor şi a completurilor de permanenţă."

    32. Articolele 19^2-19^4 se abrogă.
    33. La articolul 20, alineatele (2)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se poate face de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către unul dintre vicepreşedinţi sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi. Convocatorul va fi transmis membrilor Colegiului de conducere numai însoţit de ordinea de zi.
(3) Şedinţele Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 dintre membrii săi. Hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
(4) Secretariatul Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este asigurat de prim-magistratul-asistent. În exercitarea acestei atribuţii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat să desfăşoare activităţi legate de activitatea de secretariat al şedinţelor.
(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocatorul, însoţit de ordinea de zi şi de înscrisurile care compun mapa şedinţei (cereri, proiecte de hotărâri, propuneri motivate), se comunică membrilor Colegiului de conducere cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei şedinţei, cu excepţia situaţiilor urgente.
(6) Pentru personalul instanţei, publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a extraselor hotărârilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora în reţeaua intranet a instanţei."

    34. La articolul 20, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Hotărârile adoptate de Colegiul de conducere în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 19 pct. 1 şi 2 se supun aprobării şi se definitivează pe baza proiectelor întocmite de compartimentele din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care le iniţiază, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Colegiului de conducere.
(8) Hotărârile adoptate de Colegiul de conducere se redactează de către secretariatul Colegiului de conducere."

    35. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) Extrase din hotărârile adoptate de Colegiul de conducere privind componenţa secţiilor, numărul şi compunerea completurilor, modificarea compunerii completurilor, planificările de permanenţă şi modificările acestora, precum şi înfiinţarea/desfiinţarea completurilor se publică pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Colegiul de conducere poate aproba publicarea pe pagina de internet a instanţei şi a altor hotărâri care vizează informaţii de interes public.
    (3) Convocatorul, materialele care au stat la baza adoptării hotărârilor, precum şi hotărârile Colegiului de conducere se păstrează într-o mapă specială de către secretariatul colegiului."

    36. La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prezenţa la adunarea generală a judecătorilor este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care judecătorii nu pot participa din motive obiective."

    37. La articolul 22, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) consultarea judecătorilor cu privire la măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    38. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se convoacă de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul judecătorilor în funcţie, cu minimum 24 de ore înaintea şedinţei.
    (2) Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este legal constituită în prezenţa majorităţii judecătorilor în funcţie, cu excepţia cazului revocării membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, în care adunarea generală este legal constituită în condiţiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor cazuri prevăzute de lege.
    (3) Adunarea generală a judecătorilor este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
    (4) Hotărârile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, cu excepţia revocării membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se adoptă cu majoritatea prevăzută în Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor hotărâri pentru care legea prevede altfel."

    39. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au următoarele atribuţii:
    a) soluţionează sesizările privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    b) sesizează Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare;
    c) stabilesc, la sfârşitul fiecărui an, cazurile în care este necesară îmbunătăţirea legislaţiei şi le comunică ministrului justiţiei."

    40. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prezenţa la şedinţele Secţiilor Unite este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care judecătorii nu pot participa din motive obiective."

    41. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul prevăzut de art. 25 lit. b) şi art. 26 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţele Secţiilor Unite se convoacă de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la sesizarea uneia dintre secţii.
(1^2) În situaţia în care problema de drept apare în faţa unui complet de 5 judecători, acesta va suspenda judecata şi va sesiza secţia/secţiile corespunzătoare, după caz, pentru a hotărî asupra necesităţii învestirii Secţiilor Unite."

    42. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Convocarea se face cu anunţarea ordinii de zi, cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei.
(3) La şedinţele Secţiilor Unite participă fie prim-magistratul-asistent, fie un magistrat-asistent-şef sau un magistrat-asistent desemnat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    43. Titlul capitolului III^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii
"

    44. La articolul 27^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia şi un număr de 20 de judecători."

    45. La articolul 27^2, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27^2
    (1) După sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ia măsurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorţi, a judecătorilor care vor face parte din complet. În cazul în care în cadrul secţiilor în a căror competenţă intră problema de drept au fost înfiinţate completuri specializate, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnarea, prin tragere la sorţi, se realizează cu prioritate dintre judecătorii care formează completurile de judecată specializate în domeniul căruia i se circumscrie problema de drept.
    (2) În cazul în care problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti intră în competenţa unei singure secţii sau prezintă interes pentru o singură secţie, completul se compune din 14 judecători din secţia respectivă şi câte 2 judecători din cadrul celorlalte secţii.
    (3) În cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabileşte secţiile interesate şi numărul judecătorilor din cadrul acestora care intră în compunerea completului, după cum urmează:
    a) dacă problema de drept prezintă interes pentru două secţii, completul se compune din câte 8 judecători din cadrul secţiilor interesate şi câte 2 judecători din cadrul celorlalte secţii;
    b) dacă problema de drept prezintă interes pentru 3 secţii, completul se compune din câte 6 judecători din cadrul secţiilor interesate şi 2 judecători din cadrul celeilalte secţii;
    c) dacă problema de drept prezintă interes pentru toate secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul se compune din câte 5 judecători din cadrul fiecărei secţii.
    (4) În cazul în care problema de drept nu intră în competenţa şi nu prezintă interes pentru niciuna dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează, prin tragere la sorţi, câte 5 judecători din cadrul fiecărei secţii.
    (5) În aplicarea dispoziţiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedură civilă, în cazul în care problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti intră în competenţa unei singure secţii sau prezintă interes pentru o singură secţie, preşedintele completului desemnează 3 judecători-raportori din cadrul secţiei respective."

    46. Articolul 27^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^3
    La şedinţele de judecată ale Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii participă prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-şef sau un magistrat-asistent desemnat de preşedintele ori, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintre magistraţii-asistenţi repartizaţi la Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurile de 5 judecători, în funcţie de problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti şi de specializarea magistratului-asistent."

    47. Titlul capitolului III^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III^2
    Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
"

    48. La articolul 27^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^4
    (1) În materie penală, în cazul în care chestiunea de drept priveşte activitatea unei singure secţii, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau un judecător desemnat de acesta şi 8 judecători din cadrul secţiei respective, conform art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală."

    49. La articolul 27^4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cauzele supuse prevederilor Codului de procedură civilă, în cazul în care chestiunea de drept priveşte activitatea unei singure secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sesizarea se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau un judecător desemnat de acesta şi:
    a) 8 judecători din cadrul secţiei respective, conform art. XIX din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, pentru sesizările formulate în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a acestei legi şi până la data de 31 decembrie 2018;
    b) 12 judecători din cadrul secţiei respective, conform art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă, pentru sesizările formulate în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2019."

    50. Articolul 27^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^6
    La şedinţele de judecată ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept participă un magistrat-asistent-şef sau un magistrat-asistent, desemnat de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintre magistraţii-asistenţi repartizaţi la Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurile de 5 judecători, în funcţie de chestiunea de drept care constituie obiectul sesizării şi de specializarea magistratului-asistent."

    51. După capitolul III^2 se introduce un nou capitol, capitolul III^3, cu următorul titlu:
    "    CAP. III^3
    Dispoziţii comune Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii şi Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
"

    52. După articolul 27^6 se introduc trei noi articole, articolele 27^7-27^9, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^7
    După înregistrarea recursului în interesul legii sau a sesizării prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept, acestea se publică pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pot fi transmise preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a-şi exprima opinia cu privire la competenţa ori interesul secţiilor în soluţionarea chestiunii de drept, în vederea stabilirii componenţei completului.
    ART. 27^8
    (1) Deciziile pronunţate în recurs în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se adoptă cu majoritatea calificată de două treimi din numărul membrilor completului.
    (2) În procesul-verbal al şedinţei de judecată se va menţiona rezultatul votului, fără nominalizarea celor care au votat.
    (3) Hotărârea se semnează de către toţi membrii completului de judecată, chiar dacă au votat împotriva soluţiei adoptate cu majoritate.
    (4) Punctele de vedere cu privire la problema de drept supusă interpretării, exprimate diferit faţă de opinia raportorului, se vor ataşa la mapa dosarului.
    (5) Punctele de vedere cu privire la problema de drept supusă interpretării, exprimate diferit faţă de opinia majoritară, vor fi evidenţiate în procesele-verbale ale şedinţelor de judecată respective.
    (6) În cazul deciziilor prevăzute la alin. (1), în partea introductivă, la compunerea completului de judecată se vor menţiona numele şi prenumele judecătorilor, funcţia şi secţia de unde provine judecătorul, fără a fi indicată calitatea de judecător-raportor.
    (7) În cazul deciziilor prevăzute la alin. (1), în partea introductivă, la compunerea completului de judecată nu se vor menţiona numele şi prenumele magistratului-asistent care a participat la şedinţa de judecată, acestea urmând a fi indicate în cuprinsul practicalei, odată cu menţionarea desemnării magistratului-asistent în condiţiile art. 27^3 şi 27^6.
    (8) În situaţia în care, după desemnarea unui judecător-raportor, intervine transferul acestuia la o altă secţie din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătorul respectiv îşi păstrează calitatea de membru al completului din partea secţiei în care activa la data desemnării.
    ART. 27^9
    Cauzele ce au ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept sau recurs în interesul legii nu sunt cauze urgente în sensul dispoziţiilor art. 113 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti."

    53. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Completurile de 5 judecători ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
"

    54. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează completuri de 5 judecători, cu competenţa de judecată prevăzută de lege.
    (2) La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere aprobă numărul şi compunerea completurilor de 5 judecători.
    (3) Completurile de 5 judecători sunt prezidate de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de unul dintre vicepreşedinţi sau de preşedinţii de secţie, atunci când aceştia au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, să facă parte din complet.
    (4) În cazul în care dintr-un complet de 5 judecători fac parte doi sau trei preşedinţi de secţie, aceştia vor conduce completul prin rotaţie, în ordine alfabetică.
    (5) În cazul în care niciunul dintre cei menţionaţi la alin. (4) nu a fost desemnat să facă parte din complet, acesta va fi prezidat, prin rotaţie, de fiecare judecător, în ordinea vechimii în magistratură.
    (6) În cazul în care unii membri ai completului au vechime egală în magistratură, aceştia vor conduce completul în ordine alfabetică.
    (7) În aplicarea art. 32 alin. (6) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin «vechime în magistratură» se înţelege vechimea în funcţia de judecător şi/sau procuror."

    55. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Completurilor de 5 judecători le vor fi repartizate toate cauzele înregistrate la aceste formaţiuni de judecată în anul calendaristic pentru care au fost desemnate."

    56. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Judecătorii care fac parte din completurile de 5 judecători sunt desemnaţi anual, prin tragere la sorţi, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Pentru completurile de 5 judecători în alte materii decât cea penală, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabileşte anual reprezentativitatea secţiilor în compunerea completurilor.
    (3) Pentru fiecare dintre completurile de 5 judecători se stabileşte câte o listă de permanenţă.
    (4) Numărul judecătorilor care compun listele de permanenţă se aprobă de Colegiul de conducere, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu numărul judecătorilor în funcţie în cadrul fiecărei secţii şi cu numărul de judecători necesar stabilirii membrilor titulari ai completurilor.
    (5) Ordinea înscrierii judecătorilor în lista de permanenţă se stabileşte prin tragere la sorţi.
    (6) Colegiul de conducere aprobă anual compunerea completurilor de 5 judecători şi listele de permanenţă corespunzătoare fiecărui complet, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe baza rezultatelor tragerii la sorţi."

    57. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) Data, ora şi locul tragerii la sorţi se stabilesc de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instanţei şi prin publicare pe pagina de internet.
    (2) Tragerea la sorţi se realizează după convocarea tuturor judecătorilor în activitate din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în scopul desfăşurării acestei proceduri; lipsa unuia sau mai multor judecători convocaţi nu împiedică desfăşurarea procedurii; la şedinţa publică în care are loc tragerea la sorţi poate participa orice persoană interesată.
    (3) Decanul de vârstă al judecătorilor instanţei supreme participă în mod obligatoriu la efectuarea tragerii la sorţi; în cazul în care acesta se află în imposibilitate obiectivă de participare este înlocuit de următorul judecător, în ordinea descrescătoare a vârstei.
    (4) Tragerea la sorţi se înregistrează audiovideo.
    (5) Tragerea la sorţi se va realiza dintre toţi judecătorii în funcţie ai secţiei/secţiilor respective.
    (6) Decanul de vârstă al judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va verifica prin citire, în prezenţa celorlalţi judecători, numele judecătorilor înscrişi pe bilete în vederea tragerii la sorţi şi va proceda la introducerea acestora în dispozitive (bile) identice, care să asigure secretul numelui.
    (7) Dispozitivele menţionate la alin. (6) vor fi introduse în urne separate corespunzătoare completurilor în materie penală, respectiv în alte materii decât cea penală; bilele cu numele preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie vor fi introduse în urna corespunzătoare secţiei din care provin.
    (8) Preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va extrage numărul de judecători necesar în vederea compunerii tuturor completurilor de 5 judecători.
    (9) După tragerea la sorţi a titularilor completurilor de 5 judecători, se va proceda la întocmirea listelor de permanenţă pentru materia penală şi pentru alte materii decât cea penală, ordinea permanenţei fiind stabilită prin tragere la sorţi.
    (10) Rezultatele tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi de judecătorul care a participat la procedură."

    58. Articolul 29^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29^2
    (1) Schimbarea membrilor completurilor de 5 judecători se face în mod excepţional, în cazurile de incompatibilitate sau de absenţă a judecătorului.
    (2) În aceste cazuri, la şedinţa de judecată participă unul dintre judecătorii din lista de permanenţă a completului de judecată din care face parte judecătorul aflat în una dintre aceste situaţii. Desemnarea judecătorilor din lista de permanenţă se face prin rotaţie, în ordinea ivirii situaţiilor de înlocuire, conform registrului special ţinut în acest scop.
    (3) În cazul eliberării din funcţie a unui judecător care face parte din completul de 5 judecători, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, un judecător dintre cei aflaţi pe listele de permanenţă, care va deveni membru titular al completului. Tragerea la sorţi se efectuează după publicarea decretului de eliberare din funcţie a judecătorului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Desemnarea unui alt judecător titular intervine şi în cazurile de imposibilitate de exercitare a funcţiei de judecător pentru o perioadă mai mare de 3 luni.
    (5) Când completul de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, din complet nu poate face parte judecătorul sancţionat disciplinar."

    59. După articolul 29^2 se introduc trei noi articole, articolele 29^3-29^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^3
    Înlocuirea membrilor titulari cu judecătorii din lista de permanenţă se face potrivit următoarelor reguli:
    A. Pentru completurile de 5 judecători în materie penală
    1. În caz de absenţă a membrilor titulari ai completului, înlocuirea acestora se va realiza, în ordinea intervenirii situaţiilor de înlocuire, prin participarea judecătorilor din lista de permanenţă, prin rotaţie, în ordinea tragerii la sorţi, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare.
    2. În situaţia în care incidentele procedurale vizează toţi membrii completului, se aplică dispoziţiile art. 110 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată vor fi soluţionate de completul imediat următor, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare.
    b) Dacă, în urma soluţionării incidentului procedural, se constată că, din motive prevăzute de lege, completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza nu este în măsură să judece, dosarul se repartizează aleatoriu unuia dintre celelalte completuri de 5 judecători care judecă în aceeaşi materie, desemnate pentru acelaşi an, în condiţiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare. Dacă mai există un singur complet de 5 judecători care judecă în acea materie, cauza se repartizează acestuia.
    c) Dacă, în aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecători în materie penală nu este în măsură să soluţioneze incidentele procedurale, întrucât toţi membrii titulari sunt incompatibili, se respectă principiul specializării, prevăzut de art. 32 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar situaţiile de înlocuire sunt asigurate cu judecătorii din lista de permanenţă, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta.
    3. În situaţia în care incidentele procedurale vizează o parte dintre membrii completului, înlocuirile membrilor titulari se efectuează cu judecătorii din lista de permanenţă, astfel cum au fost stabiliţi prin tragerea la sorţi, în ordinea ivirii situaţiilor de înlocuire.
    Dacă situaţiile de înlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva în ordinea numerotării completurilor şi a vechimii dosarelor (data şi ora înregistrării la completul de 5 judecători).
    Dacă situaţiile de înlocuire nu pot fi asigurate cu judecătorii din lista de permanenţă corespunzătoare completului, înlocuirile se vor efectua cu judecătorii din listele de permanenţă ale completurilor următoare, în ordinea desemnării acestora prin tragere la sorţi.
    Dacă nici în acest mod nu se poate constitui completul, înlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai completurilor următoare, în ordinea desemnării acestora prin tragere la sorţi.
    4. Dacă situaţiile de înlocuire nu se pot asigura cu judecătorii titulari sau de permanenţă din cadrul Secţiei penale, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a unor judecători din cadrul celorlalte secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, corespunzător numărului de înlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    B. Pentru completurile de 5 judecători în materie civilă
    1. În caz de absenţă (imposibilitate de prezentare - concediu de odihnă, concediu medical etc.) a membrilor titulari ai completului, înlocuirea acestora se va realiza, în ordinea intervenirii situaţiilor de înlocuire, prin participarea judecătorilor din lista de permanenţă corespunzătoare secţiei din cadrul căreia provine judecătorul înlocuit, prin rotaţie, în ordinea tragerii la sorţi, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare.
    2. În situaţia în care incidentele procedurale vizează toţi membrii completului se aplică dispoziţiile art. 110 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată vor fi soluţionate de completul imediat următor, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare.
    b) Dacă, în urma soluţionării incidentului procedural, se constată că, din motive prevăzute de lege, completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza nu este în măsură să judece, dosarul se repartizează aleatoriu unuia dintre celelalte completuri care judecă în aceeaşi materie, în condiţiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare. Dacă mai există un singur complet care judecă în acea materie, cauza se repartizează acestuia.
    c) Dacă, în aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecători în alte materii decât cea penală nu este în măsură să soluţioneze incidentele procedurale, întrucât toţi membrii titulari sunt incompatibili, situaţiile de înlocuire sunt asigurate cu judecătorii din lista de permanenţă corespunzătoare secţiei din cadrul căreia provine fiecare judecător înlocuit, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta, cu respectarea reprezentativităţii secţiilor în structura completului.
    3. În situaţia în care incidentele procedurale vizează o parte dintre membrii completului, înlocuirea membrilor titulari se efectuează cu judecătorii din lista de permanenţă corespunzătoare secţiei din cadrul căreia provine fiecare judecător înlocuit, astfel cum au fost stabiliţi prin tragere la sorţi, în ordinea ivirii situaţiilor de înlocuire, cu respectarea reprezentativităţii secţiilor în structura completului.
    Dacă situaţiile de înlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva în ordinea numerotării completurilor şi a vechimii dosarelor (data şi ora înregistrării la completul de 5 judecători).
    Dacă situaţiile de înlocuire nu pot fi asigurate cu judecătorii din lista de permanenţă a completului corespunzătoare secţiei din care provine fiecare judecător înlocuit, înlocuirile se vor efectua cu judecătorii din listele de permanenţă ale completurilor următoare, corespunzătoare secţiei din cadrul căreia provine fiecare judecător înlocuit, în ordinea desemnării acestora prin tragere la sorţi, cu respectarea reprezentativităţii secţiilor în structura completului.
    Dacă nici în acest mod nu se poate constitui completul, înlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai celorlalte completuri, în ordinea desemnării acestora prin tragere la sorţi, cu respectarea reprezentativităţii secţiilor în structura completului.
    4. Dacă situaţiile de înlocuire nu se pot asigura cu judecătorii titulari sau din lista de permanenţă corespunzătoare secţiei din care provin judecătorii care trebuie înlocuiţi, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a unor judecători din cadrul celorlalte secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, corespunzător numărului de înlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    C. În cazul în care situaţia care atrage înlocuirea îl vizează pe preşedintele completului de judecată, conducerea completului va fi asigurată de următorul judecător, membru al completului de judecată, în ordinea vechimii în magistratură, iar completul urmează a fi întregit cu un judecător de pe lista de permanenţă, care va intra pe ultima poziţie a formaţiunii de judecată.
    ART. 29^4
    (1) Pentru dosarele nou-înregistrate şi pentru cauzele aflate pe rol (între termenele de judecată), măsurile necesare pregătirii judecăţii se dispun, prin rezoluţie, de către judecătorul (membru titular al completului) care va conduce următoarea şedinţă de judecată a completului.
    (2) În ipoteza în care judecătorul care va conduce următoarea şedinţă a completului este incompatibil sau este în imposibilitate obiectivă de a lua măsurile necesare pregătirii judecăţii, acestea vor fi dispuse de unul dintre ceilalţi judecători din complet (membru titular), în ordinea vechimii în magistratură.
    (3) În situaţia în care membrii completului se află în imposibilitate să ia măsurile necesare pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de vicepreşedintele cu atribuţii în materie penală sau civilă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare.
    ART. 29^5
    (1) La şedinţele de judecată ale completurilor de 5 judecători participă prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-şef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de preşedintele ori, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintre magistraţii-asistenţi repartizaţi la completurile pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurile de 5 judecători, în funcţie de specializarea magistratului-asistent.
    (2) Când completul de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, la şedinţele de judecată ale respectivului complet de 5 judecători nu poate participa magistratul-asistent sancţionat disciplinar.
    (3) Înlocuirea magistratului-asistent se face cu un magistrat-asistent din lista de permanenţă, conform planificării şedinţelor de judecată."

    60. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt încadrate cu judecători, magistraţi-asistenţi, personal auxiliar de specialitate şi personal conex, repartizaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    61. La articolul 31 alineatul (2), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea secţiei, în limitele prevăzute de lege şi de prezentul regulament, ţinând seama de dispoziţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi de hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, urmărind stabilirea unor proceduri unitare de lucru;
    ……………………………………………………………………
c) organizează şi coordonează activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată în cadrul secţiei şi stabilesc regulile aplicabile în situaţiile urgente, neprevăzute de lege sau de regulament;
    .............................…
e) aprobă planificarea magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor de şedinţă la şedinţele de judecată, la propunerea magistratului-asistent-şef."

    62. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedinţii de secţii pot propune Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptarea hotărârilor prevăzute la art. 19^1, după consultarea judecătorilor."

    63. La articolul 31 alineatul (5), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) dispune, prin rezoluţie, măsuri pentru repartizarea aleatorie a cauzelor."

    64. La articolul 31 alineatul (6), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) dispune excluderea de la repartizarea cauzelor în procedura de cameră preliminară a completurilor compuse din judecători de drepturi şi libertăţi, care au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale, precum şi înlocuirea judecătorilor, membri în completurile de judecată învestite, care se află în situaţiile prevăzute în art. 64 alin. (2)-(6) din Codul de procedură penală, cu judecătorul/judecătorii din planificarea de permanenţă;"

    65. La articolul 31 alineatul (6), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) dispune, prin rezoluţie, măsuri pentru repartizarea aleatorie a cauzelor."

    66. La articolul 31, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În lipsa preşedintelui de secţie, atribuţiile acestuia sunt exercitate de înlocuitorul stabilit prin hotărârea Colegiului de conducere ori de judecătorul desemnat prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    67. La articolul 31^1 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din 2 judecători de drepturi şi libertăţi;
    ..............................
d) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din 2 judecători de cameră preliminară;"

    68. La articolul 31^1 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) pentru contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, pentru contestaţiile prevăzute în art. 250^1 alin. (1) din Codul de procedură penală împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în apel de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel şi pentru recursurile împotriva încheierilor prin care curţile de apel şi Curtea Militară de Apel resping cererile de sesizare a Curţii Constituţionale, completul de judecată este format din 3 judecători."

    69. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Preşedinţii de secţii propun judecătorii care compun completurile de judecată din cadrul secţiilor, transmit spre aprobare Colegiului de conducere compunerea completurilor de judecată din cadrul secţiilor şi programează şedinţele acestora."

    70. Articolul 32^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    Dacă toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să judece o cauză:
    a) cauza va fi repartizată aleatoriu unuia dintre completurile secţiei care judecă în aceeaşi materie;
    b) în lipsa secţiei prevăzute la lit. a), cauza va fi repartizată aleatoriu unuia dintre completurile secţiei care judecă în cea mai apropiată materie;
    c) în lipsa secţiilor prevăzute la lit. a) şi b), cauza va fi repartizată aleatoriu completurilor uneia dintre celelalte secţii ale instanţei, stabilite prin tragere la sorţi de către Colegiul de conducere."

    71. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prezenţa judecătorilor la şedinţele secţiei din care fac parte, convocate potrivit alin. (1), este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care judecătorii nu pot participa din motive obiective.
(3) Măsurile se adoptă în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor în funcţie, cu votul majorităţii judecătorilor prezenţi, inclusiv al preşedintelui."

    72. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În încheierea de sesizare trebuie indicate hotărârile judecătoreşti prin care se evidenţiază jurisprudenţa constantă a secţiei cu privire la respectiva problemă de drept şi motivele pentru care se impune schimbarea jurisprudenţei în sensul propus."

    73. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La dezbateri pot participa, cu vot consultativ, magistraţii-asistenţi din cadrul secţiilor sau al compartimentelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    74. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Participarea judecătorilor la activitatea de judecată are loc conform planificării şedinţelor de judecată."

    75. La articolul 45 alineatul (1) punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cauzele supuse prevederilor art. 493 din Codul de procedură civilă, întocmeşte raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului sau desemnează un alt membru al completului ori magistratul-asistent în acest scop;"

    76. La articolul 45 alineatul (1) punctul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) repartizează judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi spre redactare hotărârile pronunţate, urmărind asigurarea unui echilibru al activităţii acestora;"

    77. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Evaluarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face la fiecare 5 ani de către o comisie constituită prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, conform Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor."

    78. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi-şefi şi magistraţii-asistenţi repartizaţi la Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurile de 5 judecători constituie un compartiment de specialitate, prevăzut în statele de funcţii şi de personal, care funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură participarea la şedinţele de judecată ale Secţiilor Unite, Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurilor de 5 judecători, potrivit legii."

    79. La articolul 49 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) asigură şi coordonează activitatea de secretariat pentru Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;"

    80. La articolul 49 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    81. La articolul 49 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) coordonează centralizarea datelor statistice şi a oricăror altor date la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi elaborarea lucrărilor de sinteză referitoare la activitatea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dispuse de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;"

    82. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Magistraţii-asistenţi-şefi şi magistraţii-asistenţi repartizaţi la Secţiile Unite participă, conform desemnării, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată ale Secţiilor Unite, ale Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale completurilor de 5 judecători."

    83. La articolul 51 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în cauzele supuse prevederilor art. 493 din Codul de procedură civilă, întocmesc raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului, conform desemnării făcute de preşedintele completului de judecată;"

    84. La articolul 51 alineatul (3), literele d), d^1) şi k) se abrogă.
    85. La articolul 52, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru şedinţa de judecată la care sunt programaţi să participe, magistraţii-asistenţi verifică lista dosarelor aflate pe rol.
    (2) Listele sunt întocmite de grefier, cu respectarea dispoziţiilor art. 215 din Codul de procedură civilă sau, după caz, ale art. 361 din Codul de procedură penală."

    86. Articolul 55^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55^1
    În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează un corp de grefieri, format din prim-grefieri, grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari şi grefieri registratori, cu studii superioare sau cu studii medii."

    87. Articolul 55^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55^2
    Repartizarea grefierilor în secţii, la Secţiile Unite, Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completurile de 5 judecători, precum şi în alte compartimente se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    88. Articolul 55^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55^3
    Grefierii exercită atribuţiile stabilite prin fişele posturilor, conform legii şi prezentului regulament."

    89. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 1, literele c), d), h), j) şi j^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) efectuează comunicările privind pregătirea dosarului, din dispoziţia completului, sub îndrumarea magistratului-asistent;
d) întocmesc citaţii, adrese şi alte acte de procedură, potrivit legii;
    .................................
h) asigură afişarea listei dosarelor la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei de judecată, în cauzele supuse Codului de procedură civilă, şi cu 24 de ore înaintea termenului de judecată, în cauzele supuse Codului de procedură penală;
    .......................................
j) în cauzele supuse prevederilor art. 493^ din Codul de procedură civilă comunică raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului;
j^1) în cazul recursului în casaţie, efectuează comunicările dispuse de magistratul-asistent, conform art. 439 alin. (5) din Codul de procedură penală;"

    90. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 3, partea introductivă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cel mai târziu în ziua următoare şedinţei de judecată:"

    91. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 3, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) întocmesc încheierile de şedinţă şi pot redacta proiecte de hotărâri, sub îndrumarea magistratului-asistent;
c) efectuează comunicarea hotărârilor judecătoreşti şi a celorlalte acte de procedură, conform legii;"

    92. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 3, litera d) se abrogă.
    93. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cadrul Serviciului legislaţie, studii şi documentare funcţionează Compartimentul pentru studiul şi unificarea jurisprudenţei."

    94. La articolul 59, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) asigură selectarea şi rezumarea deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea publicării lor pe pagina de internet a acesteia şi în culegeri de jurisprudenţă sau alte publicaţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
d) prin Compartimentul pentru studiul şi unificarea jurisprudenţei, efectuează studiul deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea identificării jurisprudenţei neunitare şi înştiinţează preşedintele şi vicepreşedinţii instanţei în legătură cu aceasta;
e) asigură publicarea deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe pagina de internet a acesteia, în format integral, anonimizat;"

    95. La articolul 60, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    Serviciul informatică juridică este încadrat cu un informatician-şef şi specialişti IT şi are următoarele atribuţii:"

    96. La articolul 60, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie suport de specialitate în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea infrastructurilor tehnologice şi de comunicaţii;
    ....................................
e) coordonează procesul specific instanţelor judecătoreşti privitor la crearea şi exploatarea sistemului de evidenţă, gestionare, arhivare şi circulaţie a documentelor şi dosarelor;"

    97. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este condusă de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) În cadrul Cancelariei funcţionează cabinetele preşedintelui, vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi prim-magistratului-asistent, Compartimentul de statistică, Secretariatul Colegiului de conducere, Compartimentul juridic, Compartimentul de relaţii internaţionale."

    98. La articolul 64, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se compune din magistraţi-asistenţi, personal auxiliar de specialitate, personal conex, funcţionari publici, personal contractual, stabiliţi prin statul de funcţii.
    (2) Personalul din Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este subordonat preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi vicepreşedinţilor şi este coordonat de prim-magistratul-asistent."

    99. La articolul 64, alineatul (3) se abrogă.
    100. La capitolul VIII, după articolul 64 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 2^1, cu următorul titlu:
    " SECŢIUNEA 2^1
    Registraturile şi arhivele
"

    101. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Personalul repartizat la Registratura generală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, înregistrează şi transmite cabinetelor preşedintelui, vicepreşedinţilor, preşedinţilor de secţie şi celorlalte compartimente ale instanţei, altele decât secţiile, corespondenţa administrativă;
    b) triază corespondenţa secţiilor, primită pe adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi o predă destinatarilor, pe bază de borderou şi sub semnătură;
    c) expediază, prin poştă sau, în cazuri urgente, prin agent procedural, corespondenţa administrativă, pe bază de evidenţă;
    d) întocmeşte lunar situaţia centralizatoare a sumelor cheltuite pentru expedierea corespondenţei;
    e) triază dovezile de citare primite şi le direcţionează către secţii, pe bază de evidenţă şi sub semnătură.
    (2) În cadrul activităţii prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se păstrează:
    a) registrul pentru înregistrarea corespondenţei;
    b) borderouri pentru expedieri prin poştă şi condici de predare prin agent procedural sau prin poşta specială a corespondenţei;
    c) borderouri pentru dovezile de citare primite prin poştă şi condici de predare a dovezilor către compartimente."

    102. La articolul 66 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Personalul repartizat la registraturile şi arhivele secţiilor (inclusiv a Secţiilor Unite) are următoarele atribuţii:"

    103. La articolul 66, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrările în registrele şi condicile existente la nivelul fiecărei secţii şi al completurilor de 5 judecători se ţin, de regulă, în sistem informatizat. La sfârşitul fiecărei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport extern, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.
(3) Evidenţele în sistem informatizat se păstrează şi pe suport de hârtie, prin listarea înregistrărilor din 3 în 3 luni şi legarea lor în mape distincte."

    104. La articolul 66^1, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 27 şi 28, cu următorul cuprins:
    "27. Registrul de evidenţă a mijloacelor de probă excluse în procedura de cameră preliminară;
28. Registrul privind evidenţa situaţiei de înlocuire a titularilor completurilor de 5 judecători."

    105. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    (1) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţie în fiecare registru ţinut pe suport hârtie se va întocmi un proces-verbal de închidere, care se semnează de preşedintele secţiei sau de către unul dintre vicepreşedinţi, după caz, şi de prim-grefier, aplicându-se ştampila instanţei.
    (2) În vederea predării la Compartimentul arhiva generală, toate documentele, registrele şi condicile se prelucrează în conformitate cu normele privind activitatea arhivistică.
    (3) În funcţie de necesităţi, la propunerea prim-magistratului-asistent, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate aproba înfiinţarea şi păstrarea altor evidenţe decât cele prevăzute în prezenta secţiune."

    106. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) Personalul registraturilor şi cel al arhivelor înregistrează dosarele şi cererile în ziua depunerii lor şi ataşează la cereri plicurile în care au fost primite."

    107. Articolul 69 se abrogă.
    108. La articolul 71, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Cererile, cu datele de identificare a solicitantului, se aprobă de persoana care coordonează arhiva, iar cererile formulate de ziarişti şi reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare, se aprobă de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul purtătorului de cuvânt, în cazul dosarelor aflate în curs de judecată, cu consultarea preşedintelui completului de judecată, a preşedinţilor de secţie sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după caz."

    109. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Dosarelor soluţionate definitiv, predate Compartimentului arhiva generală, le sunt aplicabile dispoziţiile normelor privind activitatea arhivistică, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale."

    110. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 75^1
    Documentele prevăzute la art. 75 se grupează în mape, potrivit nomenclatorului, şi se predau la Compartimentul arhiva generală în al doilea an de la constituire, respectiv de la închiderea mapei."

    111. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Departamentul economico-financiar şi administrativ este încadrat cu funcţionari publici, personal contractual şi personal conex, stabiliţi prin statul de funcţii."

    112. La articolul 79 alineatul (2), literele b), e), f), g), h), i), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune potrivit dispoziţiilor legale;
    ......................................
e) urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit legii;
f) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv;
g) asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial;
h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii, urmăreşte şi răspunde de realizarea acestora;
i) organizează ţinerea evidenţei imobilelor din proprietatea sau administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
    ....................................................
k) coordonează activitatea de administrare a sediilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, stabilind măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acesteia;
l) coordonează şi avizează lucrările de personal şi salarizare."

    113. La articolul 79 alineatul (2), după litera l) se introduc trei noi litere, literele m), n) şi o), cu următorul cuprins:
    "m) asigură pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ, luând măsurile care se impun;
n) evaluează anual, potrivit legii, performanţele profesionale individuale ale personalului din subordine;
o) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul său de activitate, dispuse de preşedintele sau vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    114. La articolul 80 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    (1) În structura Departamentului economico-financiar şi administrativ funcţionează:"

    115. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cadrul Serviciului financiar-contabil funcţionează compartimentele financiar-contabil şi salarizare."

    116. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    Departamentul economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte lucrările privind elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului anual al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    b) urmăreşte execuţia bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    c) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
    d) efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea activelor fixe şi a celorlalte bunuri;
    e) întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale şi le transmite Ministerului Finanţelor Publice la termenele stabilite, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    f) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale; efectuează toate plăţile în numerar privind operaţiunile curente;
    g) asigură calculul şi efectuează plata cheltuielilor de delegare, detaşare, a avansurilor spre decontare, a garanţiilor gestionare şi altele, urmărind justificarea şi decontarea lor la termen;
    h) întocmeşte planul anual de achiziţii şi documentele prevăzute de lege în vederea derulării procedurilor de achiziţii;
    i) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrări;
    j) elaborează proiectele statelor de funcţii şi de personal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    k) gestionează dosarele profesionale ale personalului şi întocmeşte dosarele de pensionare;
    l) efectuează demersurile necesare declanşării şi organizării examenelor sau concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, transformării posturilor, încetării activităţii personalului;
    m) stabileşte drepturile de personal, întocmeşte şi transmite declaraţiile privind obligaţiile fiscale aferente drepturilor salariale;
    n) realizează activitatea de aprovizionare şi transport, precum şi alte prestaţii administrative necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cum sunt reparaţiile curente, curăţenia şi paza;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele sau vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii."

    117. Articolul 82 se abrogă.
    118. La capitolul VIII, titlul secţiunii 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 5
    Compartimentul relaţii internaţionale
"

    119. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    Compartimentul relaţii internaţionale funcţionează în cadrul Cancelariei."

    120. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    (1) Compartimentul relaţii internaţionale se încadrează cu personalul prevăzut prin statul de funcţii.
    (2) Atribuţiile personalului Compartimentului relaţii internaţionale se stabilesc prin fişa fiecărui post."

    121. Articolul 88^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88^1
    Compartimentul juridic funcţionează în cadrul Cancelariei."

    122. La capitolul VIII, titlul secţiunii 5^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 5^2
    Compartimentul arhivă generală
"

    123. Articolul 88^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88^5
    Compartimentul arhivă generală funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    124. Articolul 88^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88^6
    Compartimentul arhivă generală este încadrat cu funcţionari publici numiţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe bază de concurs, în condiţiile legii."

    125. Articolul 88^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88^7
    (1) Atribuţiile Compartimentului arhivă generală sunt stabilite în acord cu normele privind activitatea arhivistică, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale.
    (2) Atribuţiile personalului Compartimentului arhivă generală se stabilesc prin fişa fiecărui post."

    126. După articolul 88^7 se introduce un nou articol, articolul 88^8, cu următorul cuprins:
    "ART. 88^8
    (1) La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se constituie Comisia de selecţionare a documentelor, compusă din preşedinte, secretar şi un număr impar de membri, reprezentând principalele compartimente creatoare de arhivă.
    (2) Atribuţiile principale ale Comisiei de selecţionare a documentelor sunt stabilite prin normele privind activitatea arhivistică, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale."

    127. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile specifice Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    128. La articolul 90, literele b), d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, pe care le supune aprobării preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    ...............................................
d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările formulate în rapoartele de audit, neînsuşite de către conducătorul instituţiei, precum şi despre consecinţele neînsuşirii acestora;
e) transmite, la solicitarea Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern;
f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, în conformitate cu structura minimală stabilită de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, le aduce la cunoştinţa preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare;"

    129. La articolul 90, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:
    "h) efectuează misiuni de consiliere, potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
i) desfăşoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern, în baza ordinului de serviciu emis de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
j) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

    130. La articolul 91 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;"

    131. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) În perioada vacanţei judecătoreşti se judecă, în toate materiile, numai cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin hotărâre a Colegiului de conducere, adoptată pe baza propunerilor preşedintelui, ale vicepreşedinţilor sau ale preşedinţilor de secţii. Extrasele hotărârilor Colegiului de conducere se publică pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Colegiul de conducere, la propunerea preşedinţilor de secţii, stabileşte tipurile de obiecte care se vor soluţiona în timpul vacanţei judecătoreşti, precum şi modalitatea de repartizare a cauzelor înregistrate în timpul vacanţei judecătoreşti, rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia, de regulă, prin metoda repartizării ciclice."

    132. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Compunerea completurilor speciale care îşi desfăşoară activitatea în timpul vacanţei judecătoreşti se aprobă prin hotărâre a Colegiului de conducere, pe baza propunerilor preşedinţilor de secţii sau ale vicepreşedinţilor, după caz."

    133. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    Concediile personalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei judecătoreşti."

    134. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    La programarea concediilor de odihnă, în perioada vacanţei judecătoreşti, se urmăreşte asigurarea personalului necesar pentru soluţionarea cauzelor considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art. 93."

    135. Articolul 109^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 109^1
    Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte regulamente adoptate în aplicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispoziţiilor legale privind Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulament."

    136. La articolul 109^2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, după cum urmează:
    a) pentru dosarele care au termen de judecată, înlocuirea judecătorului se face cu judecătorii din planificarea de permanenţă de la termenul de judecată acordat în cauză;
    b) pentru dosarele care nu au termen de judecată, înlocuirea judecătorului se face cu judecătorii din planificarea de permanenţă de la şedinţa de judecată următoare actului de procedură ce trebuie îndeplinit în dosar;
    c) pentru toate situaţiile de înlocuire se va întocmi proces-verbal."

    137. La articolul 109^2, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    "(11) Cererile de reexaminare care fac obiectul unor dosare asociate, conform art. 97 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificările ulterioare, altele decât cele avute în vedere de alin. (5) al aceluiaşi articol, se trimit completului imediat următor celui care a pronunţat hotărârea atacată.
(12) Pentru cererile de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate, formulate în dosarele aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se creează dosar asociat, de la momentul înregistrării lor. Cererile vor fi soluţionate prin încheiere, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
                    Corina-Alina Corbu

    Bucureşti, 16 decembrie 2019.
    Nr. 232.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016