Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 ianuarie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 ianuarie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 39 din 21 ianuarie 2020
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 63 alin. (9) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, care cuprinde coridorul de expropriere potrivit planurilor de amplasament/hărţilor topografice, prevăzute în anexa nr. 1, avizate şi recepţionate, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza comunelor Mihail Kogălniceanu şi Lumina, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“ sunt în cuantum de 110.019.998,41 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la capitolul 60.01 „Apărare“, subcapitolul 60.01.02 „Apărare naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Apărării Naţionale într-un termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cu imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a imobilelor proprietate privată, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul consiliilor locale ale comunelor Mihail Kogălniceanu şi Lumina, judeţul Constanţa, şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Ministerul Apărării Naţionale, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţilor/topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 23.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
    care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“,
    pe raza administrativă a comunei Mihail Kogălniceanu şi comunei Lumina, judeţul Constanţa,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - unitatea administrativ-teritorială;
    b - nr. tarla/parcela;
    c - număr cadastral (nr. topo);
    d - numărul cărţii funciare/titlu de proprietate;
    e - categoria de folosinţă;
    f - intravilan/extravilan;
    g - suprafaţa de expropriat - teren (mp);
    h - suprafaţa de expropriat - construcţii (mp, ml)

    Judeţul (coloana 1): Constanţa

┌────┬────────────┬──────────────────┬───┬──────┬───────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobilelor │
│ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii │
│Nr. │ │prenumele │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010, │
│crt.│a │proprietarului/ │b │c │d │e │f │g │h │cu │
│ │ │deţinătorului │ │ │ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Kogălniceanu│Gulea Arhile │/1/│100314│100314 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│2 │Mihail │Gross Luminita │703│ │26046/1146 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│ │/1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│3 │Mihail │Munteanu Liliana │703│104013│104013 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│4 │Mihail │Coman Constantin │703│1626 │100208 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bunda Elena │/4/│ │ │ │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │ │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bratu Stan │/4/│ │T.P. nr. │ │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │Mihail │ │2 │ │26045/1015 │ │ │ │ │ │
│5 │Kogălniceanu├──────────────────┼───┤ │din │A ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ │703│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicolae Anica │/4/│ │ │ │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │ │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Coman Constantina │/4/│ │ │ │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│6 │Mihail │Rucareanu V. │703│ │52170/778 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Gheorge │/5 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gheorghe Ana │703│ │ │ │Intravilan│540 │ │10.234,73 │
│ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │ │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │Fendrich Matei │703│ │ │ │Intravilan│540 │ │10.234,73 │
│ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │T.P. nr. │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│7 │Mihail │Lupu Aurora │703│ │27508/1618 │A │Intravilan│540 │ │10.234,73 │
│ │Kogălniceanu│ │/6 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │8.09.1995 │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │Mardare Terezia │703│ │ │ │Intravilan│540 │ │10.234,73 │
│ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┤ │ │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │Minoiu Eva │703│ │ │ │Intravilan│540 │ │10.234,73 │
│ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│8 │Mihail │Dica Verginia │703│264 │104730 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Petculescu Anca │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Florica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bacanu Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Kogălniceanu│Penciu Livia-Lili │/8 │101579│101579 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bacanu Irina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Andreea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bacanu Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Rosioru Paraschiva│ │ │ │ │ │ │ │7.107,45 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Buzatu Anica │ │ │ │ │ │ │ │3.553,73 │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│10 │Kogălniceanu│Serafim Aurela │/9 │101698│101698 │A │Intravilan│1.500 │ │3.553,73 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Pavel Elena │ │ │ │ │ │ │ │7.107,45 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Marcus Valentina │ │ │ │ │ │ │ │7.107,45 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│11 │Mihail │Caratana Vasile │703│ │52196/630 │A │Intravilan│1.400 │ │26.534,48 │
│ │Kogălniceanu│ │/10│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│12 │Mihail │Bella Licca │703│ │52170/750 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│International │/11│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│13 │Mihail │Berinteanu Vasile │703│ │52170/779 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │/12│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Zarzale Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Berbec Cati │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Zarzale Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dicu Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mirea Florica │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26047/1261 │ │ │ │ │ │
│14 │Kogălniceanu│Smochina Aniva │/14│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Glodeanu Alexandru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Glodeanu Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rusu Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Zarzale Vanghelita│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Glodeanu Irina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│15 │Mihail │Seitan Dumitrel │703│ │26047/1223 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │Kogălniceanu│Andrei │/15│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│16 │Mihail │Seitan Dumitrel │703│102598│102598 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │Kogălniceanu│Andrei │/15│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│17 │Mihail │Seitan Constantin │703│102602│102602 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │Kogălniceanu│Mihai │/15│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│18 │Mihail │Seitan Constantin │703│ │26047/1223 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │Kogălniceanu│Mihai │/15│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Balaban Elena │ │ │T.P. nr. │ │Intravilan│466 │ │8.832,19 │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26046/1163 │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│19 │Kogălniceanu│Vladuc Ana │/16│ │din │A │Intravilan│467 │ │8.851,14 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ ├──────────┼──────────┤ ├──────────────┤
│ │ │Vladuc Elena │ │ │ │ │Intravilan│467 │ │8.851,14 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│20 │Mihail │Mocanu Lucretia │703│ │27508/1578 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/17│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│21 │Kogălniceanu│International - │/18│100271│100271 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ilie Nicolae │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26047/1249 │ │ │ │ │ │
│22 │Kogălniceanu│Ilie Ion │/19│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Marian Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│23 │Mihail │Rosioru Paraschiva│703│103513│103513 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │Kogălniceanu│ │/20│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│24 │Mihail │Munteanu Liliana │703│103514│103514 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │Kogălniceanu│ │/20│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Kogălniceanu│Munteanu Liliana │/21│102738│102738 │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Kogălniceanu│Criciu Dumitru │/21│102739│102739 │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Dordescu Oana │703│ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Kogălniceanu│Corina │/21│102740│102740 │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Milos Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Milos Dumitru │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26046/1136 │ │ │ │ │ │
│28 │Kogălniceanu│Butnaru Iulian │/22│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Nenciu Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ichim Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│29 │Mihail │Airinei Daniela │703│ │26047/1235 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │Kogălniceanu│ │/23│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Spiroiu Paula │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Milos Rada │703│ │26045/1000 │ │ │ │ │ │
│30 │Kogălniceanu├──────────────────┤/25│ │din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ │Mihai Virginia │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Spiroiu Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Filoti Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ghita Liliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mihaela-Marcela │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunaru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gabriela-Angelica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunaru Florina │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26046/1156 │ │ │ │ │ │
│31 │Kogălniceanu│Carbunaru Iulian │/26│ │1159 din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Giscan Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Buica Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Giscan Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunaru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Tudor-Lucian │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bora Liliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bora Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Petculescu Dumitru│ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26047/1241 │ │ │ │ │ │
│32 │Kogălniceanu│Petculescu Achim │/27│ │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Hagighiol Florea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Nastu Teodor Spiru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │22.743,84 │
│ │ │Nastu Haida Carmen│ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Mihail ├──────────────────┤703│101229│101229 │A │Intravilan│2.400 │ ├──────────────┤
│ │Kogălniceanu│Bratu Stan │/28│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │22.743,84 │
│ │ │Bratu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Magdalena-Carmen │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│34 │Mihail │Anghel Marius │703│ │52170/761 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Iulian │/29│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Seitan Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Kogălniceanu│Seitan Gheorghe │/30│100470│100470 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ ├──────────────────┤/1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Seitan Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Seitan Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Kogălniceanu│Seitan Gheorghe │/30│100471│100471 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ ├──────────────────┤/2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Seitan Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Seitan Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│37 │Kogălniceanu│Seitan Gheorghe │/30│100472│100472 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ ├──────────────────┤/3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Seitan Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Zlotea Nichi │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │26046/1161 │ │ │ │ │ │
│38 │Kogălniceanu├──────────────────┤/31│ │din │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │ │Zlotea Marian │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Piti Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │ │
│39 │Kogălniceanu├──────────────────┤/32│104964│104964 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Piti Zaharia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│40 │Mihail │Butu Teodor │703│58 │T.P. nr. │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/33│ │27510/1788 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│41 │Kogălniceanu│Musi Dumitru │/36│1666/1│102117 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│42 │Kogălniceanu│Guliu Ioana │/36│1666/2│102118 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│43 │Mihail │Scupra Mihaela │703│1669 │100377 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Elena │/37│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│44 │Mihail │Gaci D. Vasile │703│ │52169/633 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/38│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gace Costica │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │26046/1160 │ │ │ │ │ │
│45 │Kogălniceanu├──────────────────┤/39│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Gace Nicoale │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│46 │Mihail │Bagis Benis │703│ │52170/792 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │Kogălniceanu│ │/40│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│47 │Mihail │Gheorghe V. │703│ │51423/864 │A │Intravilan│2.250 │ │42.644,70 │
│ │Kogălniceanu│Nicolae │/41│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│48 │Mihail │Gherghina Olimpia │703│101703│101703 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │Kogălniceanu│ │/41│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T. P. nr. │ │ │ │ │ │
│49 │Mihail │Borcea Balasa │703│ │52170/747 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │/42│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│50 │Mihail │Borcea Balasa │703│ │52170/748 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│ │/43│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Coman Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Coman Gheorghe │703│ │52170/781 │ │ │ │ │ │
│51 │Kogălniceanu├──────────────────┤/44│133 │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Coman Maria │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Coman Gavrila │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Petre Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Petre M. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Constantin │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│52 │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/788 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Bobe Elena │/45│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Petre Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Butu Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│53 │Mihail │Teseleanu I. Ana │703│ │26046/1157 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │Kogălniceanu│ │/47│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│54 │Mihail │Rusu Gheorghe │703│ │26046/1158 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │Kogălniceanu│ │/48│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│55 │Mihail │Deusteanu T. Ion │703│ │52170/734 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │/49│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│56 │Kogălniceanu│Bituleanu Mihai │/ │103687│103687 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │50A│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Rusu Marian Florin│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Rusu Dumitru │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│57 │Kogălniceanu│Gabriel │/ │ │52170/740 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤50A│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rusu Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mircea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│58 │Mihail │Jeoje Dumitru │/ │ │27510/1789 │A │Intravilan│7.200 │ │136.463,04 │
│ │Kogălniceanu│ │50B│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │16.05.1996 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Plaiesu Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │ │
│59 │Kogălniceanu├──────────────────┤/51│100875│100875 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Plaiesu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Aldescu Vasile │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/786 │ │ │ │ │ │
│60 │Kogălniceanu│Epuran Gherghina │/52│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Tanase Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│61 │Mihail │Tudoran Maria │703│ │52169/650 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/53│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Velicu Emanoil │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170 /774 │ │ │ │ │ │
│62 │Kogălniceanu├──────────────────┤/54│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Velicu Mariana │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Sapte Costel │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│63 │Kogălniceanu│Ciprian │/54│ │2645 din │A │Intravilan│3.300 │ │62.545,56 │
│ │ │ │/1 │ │26.05.2005 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│64 │Mihail │Enache Toma │703│ │52196/651 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │/55│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│65 │Mihail │Belu Ioana │703│ │52170/780 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/56│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Piti Nicolae │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170/785 │ │ │ │ │ │
│66 │Kogălniceanu├──────────────────┤/57│1249/1│din │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │ │Piti Zaharia │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Piti Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │ │
│67 │Kogălniceanu├──────────────────┤/57│1249/2│103060 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │ │Piti Zaharia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Piti Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │ │
│68 │Kogălniceanu├──────────────────┤/57│1249/3│103061 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │ │Piti Zaharia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│69 │Mihail │Blebea Gheorghe │703│ │52169/646 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/58│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Mamut Sadan │ │ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│70 │Kogălniceanu│Gheorghe Gabriel │/59│100189│100189 │A │Intravilan│1.500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
│ │ │Gheorghe Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Rucareanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│71 │Mihail │Rucareanu Vasile │703│ │52170/789 │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │Kogălniceanu├──────────────────┤/60│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicolau Eugenia │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rucareanu V. Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│72 │Mihail │Gheorghe S. Ion │703│ │52170/783 │A │Intravilan│525 │ │9.950,43 │
│ │Kogălniceanu│ │/62│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.2004 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│73 │Mihail │Gheorghe Stan │703│ │52170/783 │A │Intravilan│525 │ │9.950,43 │
│ │Kogălniceanu│ │/62│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.2004 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│74 │Mihail │Steriu Valeria │703│ │52170/783 │A │Intravilan│525 │ │9.950,43 │
│ │Kogălniceanu│ │/62│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.2004 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│75 │Mihail │Lazar Maria │703│101885│101885 │A │Intravilan│525 │ │9.950,43 │
│ │Kogălniceanu│ │/62│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Scupra Daniela │703│ │ │ │ │ │ │ │
│76 │Kogălniceanu├──────────────────┤/63│100122│100122 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Scupra Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│77 │Kogălniceanu│Gheorghe Elena │/64│100571│100571 │A │Intravilan│581 │ │11.011,81 │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│78 │Mihail │Vines Anica │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│259 │ │4.908,88 │
│ │Kogălniceanu│ │/2 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Gheorghe Gabriel │703│ │ │ │ │ │ │ │
│79 │Kogălniceanu├──────────────────┤/64│103606│103606 │A │Intravilan│580 │ │10.992,86 │
│ │ │Gheorghe Elena │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│80 │Mihail │Gainariu Doina │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│258 │ │4.889,93 │
│ │Kogălniceanu│ │/4 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│81 │Mihail │Vines Stelian │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│258 │ │4.889,93 │
│ │Kogălniceanu│ │/5 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Kogălniceanu│Vines Ionut │/64│100562│100562 │A │Intravilan│290 │ │5.496,43 │
│ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│83 │Mihail │Ilie Corina │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│258 │ │4.889,93 │
│ │Kogălniceanu│ │/7 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│84 │Mihail │Vines Maria │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│258 │ │4.889,93 │
│ │Kogălniceanu│ │/8 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│85 │Mihail │Ionescu Georgeta │/64│ │52170/745 │A │Intravilan│258 │ │4.889,93 │
│ │Kogălniceanu│ │/9 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│86 │Mihail │Chiriac Stana │703│ │52170/742 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/65│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│87 │Mihail │Baciu Viorica │703│100563│100563 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │/66│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│88 │Mihail │Munteanu A. │/ │ │52169/659 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Alexandru │67A│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Stoica Vasile │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170/741 │ │ │ │ │ │
│89 │Kogălniceanu├──────────────────┤/68│ │din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ │Stoica Dumitru │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Nipa Imob - │703│ │100311 (CVC│ │ │ │ │ │
│90 │Kogălniceanu│S.R.L. │/69│100311│nr. 2140/ │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │ │ │ │22.10.2007)│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│91 │Mihail │Aldescu Adela │703│ │T.P. nr. │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/70│ │52170/746 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┤din ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│92 │Mihail │Paun Iuliana │703│ │9.09.1994 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Veronica │/70│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│93 │Mihail │Turenici Virginia │703│ │52170/743 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │/71│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Sterea Georgica │703│25 │ │ │ │ │ │ │
│94 │Kogălniceanu├──────────────────┤/72│cod. 1│104720 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │ │Sterea Florentina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gheorghe Traian │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe I. Ion │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26046/1143 │ │ │ │ │ │
│95 │Kogălniceanu│Gheoghe Virgil │/73│ │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe Valeriu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Popa Victorita │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│96 │Mihail │Cretu M. Nicolae │703│ │52169/647 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │/74│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│97 │Mihail │Marin Ana │/75│ │27508/1590 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│ │/1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│98 │Mihail │Asanageanu │/75│ │27508/1590 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│Constantin │/2 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Plaiesu Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │ │
│99 │Kogălniceanu├──────────────────┤/76│100885│100885 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Plaiesu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Spanu Dumitru │703│ │ │ │ │ │ │13.267,24 │
│100 │Kogălniceanu├──────────────────┤/77│106298│106298 │A │Intravilan│2.100 │ ├──────────────┤
│ │ │Spanu Mariana │ │ │ │ │ │ │ │26.534,48 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Ivan Mariana │703│ │ │ │ │ │ │ │
│101 │Kogălniceanu├──────────────────┤/78│106495│106495 │A │Intravilan│1.050 │ │19.900,86 │
│ │ │Ivan Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Seresoan Ilie │703│ │ │ │ │ │ │ │
│102 │Kogălniceanu├──────────────────┤/78│106496│106496 │A │Intravilan│1.050 │ │19.900,86 │
│ │ │Seresoan Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ivan Mariana │703│ │ │A │Intravilan│825 │ │15.636,39 │
│ │ │ │/79│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┼──────┤ ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Soian Emil │703│ │T.P. nr. │A │Intravilan│825 │ │15.636,39 │
│ │Mihail │ │/79│ │26049/1428 │ │ │ │ │ │
│103 │Kogălniceanu├──────────────────┼───┼──────┤din ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ivan Mariana │703│ │1.09.1995 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │ │ │/79│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┼──────┤ ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Soian Emil │703│ │ │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │/79│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│104 │Kogălniceanu│Bituleanu Mihai │/80│106370│106370 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│105 │Kogălniceanu│Bituleanu Mihai │/80│106347│106347 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│106 │Mihail │Moise Viorica │/80│10394 │52169/489 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│107 │Mihail │Tocaru Ana │703│ │52170/771 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │/81│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│108 │Mihail │Vecu Mera │703│ │26047/1251 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│ │/82│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│109 │Mihail │Jiga Valentin │703│ │52169/648 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/84│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│110 │Kogălniceanu│Lenu Mihai │/85│104161│104161 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │ │ │/A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│111 │Mihail │Terziu Victor │/85│ │52170/776 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│ │/B │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Grigore Alexandru │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │27509/1712 │ │ │ │ │ │
│112 │Kogălniceanu├──────────────────┤/86│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Grigore Marin │ │ │27.05.1996 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Popa Radu │ │ │ │ │ │ │ │17.057,88 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │Mihail │Savu Elena │703│ │ │ │ │ │ │8.528,94 │
│113 │Kogălniceanu├──────────────────┤/87│1638 │100430 │A │Intravilan│2.700 │ ├──────────────┤
│ │ │Popa Elena │ │ │ │ │ │ │ │8.528,94 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Zgardan Viorica │ │ │ │ │ │ │ │17.057,88 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│114 │Mihail │Mitrofan Elena │703│ │26045/1013 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/88│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│115 │Mihail │Radu I. Ion │703│ │52169/641 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/89│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│116 │Mihail │Nasta Gheorghe │703│ │52169/653 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │/90│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│117 │Mihail │Giumba Niculae │703│ │52169/639 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/91│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│118 │Mihail │Scupra Tanase │703│103190│103190 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │/92│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr │ │ │ │ │ │
│119 │Mihail │Scupra Cristian │703│ │52167/488 │A │Intravilan│1.600 │ │30.325,12 │
│ │Kogălniceanu│Doru │/93│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gulea Ahile │703│ │T.P. nr. │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │Mihail │ │/94│ │52170/769 │ │ │ │ │ │
│120 │Kogălniceanu├──────────────────┼───┼──────┤din ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gachi Puiu │703│ │9.09.1994 │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │ │ │/94│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gheorghe Adrian │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/784 │ │ │ │ │ │
│121 │Kogălniceanu│Jiga Nicolae │/95│ │din │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Jiga Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Palade Nicolae │703│ │ │ │ │ │ │25.586,82 │
│ │Mihail │ │/96│ │ │ │ │ │ │ │
│122 │Kogălniceanu├──────────────────┼───┤1644 │100744 │A │Intravilan│2.700 │ ├──────────────┤
│ │ │Hanghicel Eugenia │703│ │ │ │ │ │ │25.586,82 │
│ │ │ │/96│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Teseleanu Emilia │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170/727 │ │ │ │ │ │
│123 │Kogălniceanu├──────────────────┤/97│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Lenu Hristu │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Lenu Hristu │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52167/494 │ │ │ │ │ │
│124 │Kogălniceanu│Andone Hristu │/98│ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Costica Constantin│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Pariza Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│125 │Mihail │Pariza Dumitru │703│ │52168/565 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu├──────────────────┤/99│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │Wisosenschi │ │ │31.03.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Wililald │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Ivan Adriana │703│ │ │ │ │ │ │ │
│126 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │104986│104986 │A │Intravilan│900 │ │17.057,88 │
│ │ │Ivan Calin │102│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gartu Gheorghe │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/767 │ │ │ │ │ │
│127 │Kogălniceanu│Gartu Nicolae │/ │ │din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ ├──────────────────┤102│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Gartu Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│128 │Mihail │Docu Ion │/ │ │52169/640 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │103│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│129 │Kogălniceanu│International - │/ │100462│100462 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │S.R.L. │104│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Dimaca Nicolae │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170/738 │ │ │ │ │ │
│130 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ │Dimaca Gheorghe │105│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Nastu Teodor Spiru│703│ │ │ │ │ │ │ │
│131 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │100400│100400 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Nastu Haida Carmen│107│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│132 │Kogălniceanu│Fotu Dumitrel │/ │104248│104248 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │108│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Enache Mariea │703│ │ │ │ │ │ │ │
│133 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │101031│101031 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Enache Gheorghe │109│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│134 │Kogălniceanu│International - │/ │100293│100293 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │S.R.L. │110│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Anghel Marius │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│135 │Mihail │Iulian │/ │ │52170/764 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu├──────────────────┤111│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │Predescu Ioana │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Mihaica Felix │703│34 │ │ │ │ │ │ │
│136 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │cod. 1│100897 │A │Intravilan│2.000 │ │37.906,40 │
│ │ │Mihaica Mariana │112│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Mihaica Felix │703│37 │ │ │ │ │ │ │
│137 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │cod. 1│100884 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Mihaica Mariana │113│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│138 │Kogălniceanu│Mihaica Felix │/ │10594 │11557 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │114│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│139 │Mihail │Baia Dumitru │/ │ │52170/766 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│ │115│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│140 │Mihail │S.C. Nipa Imob - │/ │100443│100443 │A │Intravilan│1.350 │ │25.586,82 │
│ │Kogălniceanu│S.R.L. │115│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│141 │Mihail │Murat Peuat │/ │ │52169/663 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │116│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│142 │Mihail │Anghel Marin │/ │ │52169/637 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │117│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gace Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gace Gheorghe │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │27510/1784 │ │ │ │ │ │
│143 │Kogălniceanu│Gace Costache │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤118│ │16.05.1996 │ │ │ │ │ │
│ │ │Gace Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Oravetz Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│144 │Mihail │Piti Nicolae │/ │ │52170/768 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │120│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Vecu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gache Verginia │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│145 │Mihail ├──────────────────┤/ │ │52170/770 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Chervasitu │121│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │Elisabeta │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pocea Florica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Rosu Ecaterina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rosu Hrista │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rosu Victor │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/737 │ │ │ │ │ │
│146 │Kogălniceanu│Rosu Valentin │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤122│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Rosu Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ceara Chirata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dula Nasta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│147 │Mihail │Nasta Fotu │/ │ │52170/736 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │123│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│148 │Mihail │Dula Hristu │/ │ │52167/480 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │124│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│149 │Mihail │Dula Nasta │/ │ │52167/480 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │125│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Cocsura Vaspie │703│ │ │ │ │ │ │ │
│150 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │1551 │100322 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Cadir Zemibele │127│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Rasid Enver │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rasid Omer │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Rasid Talhat │703│ │52170/791 │ │ │ │ │ │
│151 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Cocoi Urie │128│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Denislam Emin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dinca Hairie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Mamut Sucuran │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ali Facredin │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/793 │ │ │ │ │ │
│152 │Kogălniceanu│Ramet Rachip │/ │ │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤129│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Cadar Facrie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ianculovici Adalet│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Mambedie Usnie │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │27508/1603 │ │ │ │ │ │
│153 │Kogălniceanu│Melivuap Aside │/ │ │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤130│ │8.09.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Tainarac Nurhan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│154 │Mihail │Jiga Gh. Ion │/ │29 │52196/652 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│ │131│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Nipa Imob - │703│ │ │ │ │ │ │ │
│155 │Kogălniceanu│S.R.L. │/ │100556│100556 │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │ │ │132│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│156 │Mihail │Abdula O. Musuret │/ │ │26045/1045 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │140│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│157 │Mihail │Azis N. Bahatin │/ │ │26045/1072 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │141│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│158 │Mihail │Ramazan Ghiulgihan│/ │ │26049/1414 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │142│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Caiali Demiren │703│ │ │ │ │ │ │ │
│159 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │1209 │104642 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Caiali Carmencita │143│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│160 │Mihail │Bunda Elena │/ │104536│104536 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │Kogălniceanu│ │144│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│161 │Mihail │Bunda Dumitru │/ │104820│104820 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │Kogălniceanu│ │144│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│162 │Mihail │Bunda Irina │/ │103605│103605 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │Kogălniceanu│ │144│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│163 │Kogălniceanu│Pivnicov Maria │/ │100846│100846 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │ │ │145│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│164 │Mihail │Botea Gh. Gheorghe│/ │ │26045/1057 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │146│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Bunda Ion │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │52170/721 │ │ │ │ │ │
│165 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │1209 │din │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │ │Leescu Maria │147│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Bunda Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Bunda Nicolae │703│ │52170/722 │ │ │ │ │ │
│166 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Bunda Maria │148│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bunda Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Botea Gheorghe │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │52170/725 │ │ │ │ │ │
│167 │Kogălniceanu│Baraboi Victoria │/ │ │din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ ├──────────────────┤149│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ │Lazar Eugenia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│168 │Mihail │Bubolea N. │/ │ │26045/1023 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Gheorghe │150│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│169 │Kogălniceanu│Irimia Constantin │/ │29 │104578 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │151│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Jurca Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bobolea Constantin│ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26049/1413 │ │ │ │ │ │
│170 │Kogălniceanu│Stere Nastasia │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤152│ │1.09.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bobolea Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bobolea Rada │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│171 │Mihail │Jarnea I. Gheorghe│/ │ │52169/671 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │153│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│172 │Mihail │Stere Nastasia │/ │ │52170/719 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │154│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│173 │Kogălniceanu│Caiali Amide │/ │101624│101624 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │155│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Cabul Azize │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│174 │Kogălniceanu│Zecheria Alie │/ │101256│101256 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ ├──────────────────┤156│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Chiru Aida │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│175 │Mihail │Costica Atanase │/ │ │26045/1058 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │157│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│176 │Mihail │Caratana Gicu │/ │ │26045/1046 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │158│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│177 │Mihail │Caratana C. Hristu│/ │ │52169/677 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │159│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│178 │Kogălniceanu│Casapu Marin │/ │163 │104539 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │160│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Carbunarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Badescu Eugenia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunarea Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│179 │Kogălniceanu│Tatu Caterina │/ │100729│100729 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ ├──────────────────┤161│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vlad Olimpia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunarea Lucica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carbunarea Gabriel│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Remus │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Capusan George │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Capusan Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Capusan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Capusan Teofil │703│ │52170/723 │ │ │ │ │ │
│180 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ │Tomsa Letitia │162│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Lapusoiu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Secui Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cartoafa Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Capusan George │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Capusan Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Capusan Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Capusan Teofil │703│ │52170/723 │ │ │ │ │ │
│181 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│1.700 │ │32.220,44 │
│ │ │Tomsa Letitia │163│ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Lapusoiu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Secui Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Catoafa Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Dordescu Gh. │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Dumitru │703│ │26045/1039 │ │ │ │ │ │
│182 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Dordescu Gh. │164│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│183 │Mihail │Gache Virginia │/ │ │26045/1043 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │165│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│184 │Mihail │Moldoveanu │/ │ │26049/1423 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Paraschiva │166│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│185 │Kogălniceanu│Frangu Stere │/ │104469│104469 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │167│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│186 │Kogălniceanu│Tarara Neculae │/ │104764│104764 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │168│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│187 │Mihail │Fotu Victoria │/ │ │26045/1040 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │169│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Filiu Caterina │703│ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
│188 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │105685│105685 │A │Intravilan│1.500 │ ├──────────────┤
│ │ │Gutu Vasile │170│ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│189 │Kogălniceanu│Bituleanu Mihai │171│103170│103170 │A │Intravilan│1.013 │ │19.199,59 │
│ │ │ │/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Ionescu │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│190 │Kogălniceanu│Cristin-Radu │171│103171│103171 │A │Intravilan│1.012 │ │19.180,64 │
│ │ │ │/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│191 │Mihail │Fasie Ion │/ │101977│101977 │A │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │Kogălniceanu│ │171│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│192 │Mihail │Fotu D Enache │/ │ │26045/1025 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │172│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Fotu Enache │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26045/1037 │ │ │ │ │ │
│193 │Kogălniceanu│Fotu Leana │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤173│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Cusa Olimpia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│194 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/ │100567│100567 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │174│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baia Vasile │703│ │ │ │ │ │ │25.586,82 │
│195 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │100436│100436 │A │Intravilan│2.700 │ ├──────────────┤
│ │ │Baia Daniela │175│ │ │ │ │ │ │25.586,82 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│196 │Mihail │Gache V. Spiru │/ │ │26045/1024 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │176│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.09.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gache Ion │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26045/1044 │ │ │ │ │ │
│197 │Kogălniceanu│Gache Gheorghe │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤177│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Balamaci Alexandra│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│198 │Mihail │Gheorghe Gh. Ana │/ │ │26045/1027 │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │Kogălniceanu│ │178│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│199 │Kogălniceanu│Nastu Teodor Spiru│/ │106374│106374 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │179│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│200 │Mihail │Anghel Ion │/ │ │26045/1088 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │180│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Meliu E. Nicolae │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26049/1416 │ │ │ │ │ │
│201 │Kogălniceanu│Meliu Constantin │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤181│ │1.09.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Meliu Hrisula │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Enache Elisabeta │/ │736/1 │ │A │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │182│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┼──────┤T. P. nr. ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │26045/1084 │ │ │ │ │ │
│ │ │Popa Eugen │/ │736/2 │din │A │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │Mihail │ │182│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│202 │Kogălniceanu├──────────────────┼───┼──────┤ ├──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Popa Nicolae │/ │736/3 │ │A │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │182│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Baia Gheorghe │/ │736/4 │105116 │A │Intravilan│675 │ │12.793,41 │
│ │ │ │182│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T. P. nr. │ │ │ │ │ │
│203 │Mihail │Munteanu A. │/ │ │52169/674 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Constantin │183│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. Nr. │ │ │ │ │ │
│204 │Mihail │Marian Filon │/ │ │52169/675 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │184│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│205 │Mihail │Cojocaru Lenuta │/ │ │26046/1166 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │185│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Baia Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │Mihail │Frangu Mitcu │703│ │ │ │ │ │ │ │
│206 │Kogălniceanu│Marius │/ │103028│103028 │A │Intravilan│1.500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤186│ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
│ │ │Frangu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cristina-Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│207 │Kogălniceanu│International - │/ │100211│100211 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │ │S.R.L. │187│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│208 │Kogălniceanu│International - │/ │100165│100165 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │ │S.R.L. │187│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│209 │Kogălniceanu│International - │/ │100174│100174 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │ │S.R.L. │187│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│210 │Kogălniceanu│International - │/ │100166│100166 │A │Intravilan│550 │ │10.424,26 │
│ │ │S.R.L. │187│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│211 │Kogălniceanu│International - │/ │100148│100148 │A │Intravilan│200 │ │3.790,64 │
│ │ │S.R.L. │188│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│212 │Kogălniceanu│International - │/ │100168│100168 │A │Intravilan│200 │ │3.790,64 │
│ │ │S.R.L. │188│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│213 │Kogălniceanu│International - │/ │100239│100239 │A │Intravilan│200 │ │3.790,64 │
│ │ │S.R.L. │188│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│214 │Kogălniceanu│International - │/ │100147│100147 │A │Intravilan│200 │ │3.790,64 │
│ │ │S.R.L. │188│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │703│ │26045/1087 │ │ │ │ │ │
│215 │Mihail │Benedict Lidia │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │189│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Nasui │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ioana) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│216 │Kogălniceanu│International - │/ │100172│100172 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │ │S.R.L. │190│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│217 │Kogălniceanu│International - │/ │100212│100212 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │ │S.R.L. │190│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│218 │Kogălniceanu│International - │/ │100150│100150 │A │Intravilan│750 │ │14.214,90 │
│ │ │S.R.L. │190│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │703│ │ │ │ │ │ │ │
│219 │Kogălniceanu│International - │/ │100185│100185 │A │Intravilan│751 │ │14.233,85 │
│ │ │S.R.L. │190│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│220 │Mihail │Musat Emilia │/ │ │52169/672 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │192│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Puscasu Zsuzsanna │ │ │ │ │ │ │ │28.429,80 │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│221 │Kogălniceanu│Teodoru Traian │/ │101701│101701 │A │Intravilan│3.000 │ │14.214,90 │
│ │ ├──────────────────┤193│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Teodoru Horia │ │ │ │ │ │ │ │14.214,90 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Deusteanu Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gabriela │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26045/1079 │ │ │ │ │ │
│222 │Kogălniceanu│Puscasu Gh. Ion │/ │ │din │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ ├──────────────────┤194│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Puscasu Gh. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│223 │Kogălniceanu│Butcaru Bogdan │/ │104503│104503 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │195│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│224 │Kogălniceanu│Butcaru Sorin │/ │104938│104938 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ │ │196│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│225 │Kogălniceanu│Butcaru Bogdan │/ │105040│105040 │A │Intravilan│1.700 │ │32.220,44 │
│ │ │ │197│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│226 │Kogălniceanu│Ion Marioara │/ │104794│104794 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │198│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Tasenca Ion │703│ │ │ │ │ │ │ │
│227 │Mihail ├──────────────────┤/ │703 │104707 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Tasenca Catalina │199│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│228 │Mihail │Rucareanu Ion │/ │ │26045/1076 │A │Intravilan│2.400 │ │45.487,68 │
│ │Kogălniceanu│ │200│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│229 │Kogălniceanu│Gita Maria │/ │101697│101697 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │ │203│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│230 │Mihail │Rosu C. Gheorghe │/ │ │51425/2016 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │204│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │23.05.2002 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│231 │Mihail │Siclitaru │/ │ │52169/670 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│Constantin │205│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Siclitaru │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│232 │Kogălniceanu│Constantin │/ │ │26045/1078 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │206│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Smadu Nicolae │703│ │101699 (CVC│ │ │ │ │ │
│233 │Mihail ├──────────────────┤/ │101699│nr. 392/ │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Smadu │207│ │21.07.2010)│ │ │ │ │ │
│ │ │Mariana-Alina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│234 │Kogălniceanu│Toader N Dumitru │/ │ │2636 din │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ │ │208│ │24.03.2005 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│235 │Mihail │Tase Constantin │/ │ │52169/678 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │209│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│236 │Mihail │Tase Steliana │/ │ │27509/1706 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │210│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │27.05.1996 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│237 │Mihail │Rucareanu Ion │/ │ │26045/1076 │A │Intravilan│600 │ │11.371,92 │
│ │Kogălniceanu│ │211│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Gheorghe Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │19.900,86 │
│238 │Kogălniceanu│Gheorghe Elena │/ │104802│104802 │A │Intravilan│2.100 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤212│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Mamut Sadan │ │ │ │ │ │ │ │19.900,86 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│239 │Mihail │Dumitrescu Dorina │/ │ │27561/1879 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │Kogălniceanu│ │214│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6.11.1996 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│240 │Mihail │Pirvu Luiza │/ │ │27561/1879 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │Kogălniceanu│ │214│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6.11.1996 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Oatu Adriana │703│ │ │ │ │ │ │9.476,60 │
│241 │Mihail │Mioara │/ │104342│104342 │A │Intravilan│1.000 │ │ │
│ │Kogălniceanu├──────────────────┤214│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Oatu Virgil │/4 │ │ │ │ │ │ │9.476,60 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Vase P. Elena │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │45.487,68 │
│ │Mihail │ │703│ │27561/1882 │ │ │ │ │ │
│242 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│2.400 │ ├──────────────┤
│ │ │Vase Marian │215│ │6.11.1996 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│243 │Mihail │Pop Floarea │/ │ │26045/1028 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │Kogălniceanu│ │216│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Bocea Cristian │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Caracostea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Panaiula │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│244 │Mihail │Dica Elena │/ │ │27561/1876 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu├──────────────────┤217│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │Zaruha Victoria │ │ │6.11.1996 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Popescu Olimpia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Andrei Atena │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│245 │Mihail │Baranga Camelia │/ │ │52167/416 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │218│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│246 │Mihail │Greigoras Maria │/ │ │52166/396 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │220│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Ismail Nejla │703│ │ │ │ │ │ │ │
│247 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │101106│101106 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Ismail Genan │300│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │Jarnea Carmen │703│ │52169/668 │ │ │ │ │ │
│248 │Mihail │ │/ │ │din │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │Kogălniceanu│ │301│ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ ├───────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │Jarnea Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│249 │Mihail │Petrea Gh. │/ │ │52170/728 │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │Kogălniceanu│Gheorghe │302│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│250 │Kogălniceanu│Puscasu Denisa │/ │874 │101837 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │303│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│251 │Kogălniceanu│Prodan Victoria │/ │104181│104181 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ │ │304│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│252 │Mihail │Dumitrescu Dorina │/ │ │52170/730 │A │Intravilan│2.000 │ │37.906,40 │
│ │Kogălniceanu│ │305│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│253 │Mihail │Soare Maria │/ │ │27561/1877 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │307│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6.11.1996 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│254 │Mihail │Irimia Vasile │/ │1442 │51423/875 │A │Intravilan│5.000 │ │94.766,00 │
│ │Kogălniceanu│ │401│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│255 │Mihail │Irimia C. Rodica │/ │ │51423/876 │A │Intravilan│5.000 │ │94.766,00 │
│ │Kogălniceanu│ │402│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │26.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Enache Dumitru │703│ │ │ │ │ │ │ │
│256 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │101793│101793 │A │Intravilan│30.000 │ │568.596,00 │
│ │ │Enache Ileana │406│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│257 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/ │1226 │100491 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │407│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│258 │Mihail │Farcas Antonia │/ │ │26046/1119 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │Kogălniceanu│ │408│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│259 │Mihail │Muresan Valer │/ │ │26046/1133 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│Iosif │409│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│260 │Mihail │Potolea │/ │ │26046/1134 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│Mirela-Iuliana │410│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│261 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/ │100474│100474 │A │Intravilan│1.200 │ │22.743,84 │
│ │ │ │411│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│262 │Kogălniceanu│Tega Maria │/ │101905│101905 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │413│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Baia Vasile │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│263 │Kogălniceanu├──────────────────┤414│103215│103215 │A │Intravilan│2.000 │ │37.906,40 │
│ │ │Baia Daniela │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Micnea Ginel │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │Kogălniceanu├──────────────────┤414│103216│103216 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │ │Micnea Florentina │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│265 │Mihail │Sandu Matei │/ │ │26047/1246 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │415│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│266 │Mihail │Ionescu Cristin │/ │101950│101950 │A │Intravilan│700 │ │13.267,24 │
│ │Kogălniceanu│Radu │416│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Nastu Teodor Spiru│703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│267 │Kogălniceanu├──────────────────┤416│102025│102025 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ │Nastu Haida Carmen│/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ciochindel Alina │703│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│268 │Kogălniceanu├──────────────────┤416│102026│102026 │A │Intravilan│1.000 │ │18.953,20 │
│ │ │Ciochindel Aurel │/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Gache Paul │703│ │ │ │ │ │ │ │
│269 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │100946│100946 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Gache Laura │417│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│270 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/ │100566│100566 │A │Intravilan│2.100 │ │39.801,72 │
│ │ │ │418│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Ianula Aurel │703│ │ │ │ │ │ │ │
│271 │Kogălniceanu│Tanase │/ │85 │102000 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │419│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│272 │Mihail │Costica M. │/ │ │26046/1135 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Gheorghe │420│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│273 │Mihail │Balamace Valeriu │/ │ │26046/1132 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│ │421│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│274 │Kogălniceanu│Stefu Mitica │/ │105594│105594 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │422│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Mihaica Felix │703│ │ │ │ │ │ │ │
│275 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │100907│100907 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │ │Mihaica Mariana │423│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│276 │Mihail │Gulea Ahile │/ │ │26046/1129 │A │Intravilan│2.300 │ │43.592,36 │
│ │Kogălniceanu│ │424│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│277 │Kogălniceanu│Baia Vasile │/ │101455│101455 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │426│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baia Vasile │703│ │ │ │ │ │ │ │
│278 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │101457│101457 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │Baia Daniela │427│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│279 │Kogălniceanu│Balamace Gheorghe │/ │102748│102748 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │428│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Pariza Mioara │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤703│ │ │ │ │ │ │ │
│280 │Mihail │Pariza Elena │/ │71 │106539 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │Kogălniceanu│Larisa │429│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pariza Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│281 │Kogălniceanu│Giogi Lidia │/ │104465│104465 │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │ │430│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│282 │Mihail │Popa Ioana │/ │ │26046/1121 │A │Intravilan│1.800 │ │34.115,76 │
│ │Kogălniceanu│ │431│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Piriu Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Piriu Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Piriu Toader │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26046/1117 │ │ │ │ │ │
│283 │Kogălniceanu│Piriu Elena │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤432│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Piriu Zamfira │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Piriu Emilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Piriu Paraschiva │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│284 │Kogălniceanu│Giogi Lidia │/ │947 │104452 │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ │ │433│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Baia Neculai │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤703│ │26049/1426 │ │ │ │ │ │
│285 │Kogălniceanu│Costica Dan │/ │ │din │A │Intravilan│2.700 │ │51.173,64 │
│ │ ├──────────────────┤434│ │1.09.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Vlad Victoria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Mitrus Eleonora │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │ │703│ │26046/1126 │ │ │ │ │ │
│286 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │ │din │A │Intravilan│1.500 │ │28.429,80 │
│ │ │Mitrus Mitica │437│ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│287 │Mihail │Micu Elena │/ │ │52170/708 │A │Intravilan│3.300 │ │62.545,56 │
│ │Kogălniceanu│ │502│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │703│ │ │ │ │ │ │ │
│288 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/ │100557│100557 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │ │503│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│289 │Mihail │Urucu Gabriela │/ │ │52167/421 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │504│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│290 │Mihail │Zainea │/ │ │52167/420 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│Victor-Romica │505│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│291 │Mihail │Urucu Gabriela │/ │ │52167/417 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │506│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│292 │Mihail │Cernatescu Marin │/ │ │52167/428 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │507│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Gita Adriana │703│ │ │ │ │ │ │ │
│293 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │1253 │104633 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Greco Luigi │508│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baia Vasile │703│ │ │ │ │ │ │ │
│294 │Kogălniceanu├──────────────────┤/ │101089│101089 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │ │Baia Daniela │509│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │703│ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│295 │Mihail │Ivan Mariana │/ │826 │52167/425 │A │Intravilan│3.000 │ │56.859,60 │
│ │Kogălniceanu│ │510│ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │24.01.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baia Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│296 │Kogălniceanu├──────────────────┤703│102797│102797 │A │Intravilan│10.657 │ │201.984,25 │
│ │ │Baia Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ali Aidin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │295.669,92 │
│ │ │Ali Ferniz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │Mihail │Palas Stere │705│ │ │ │ │ │ │ │
│297 │Kogălniceanu├──────────────────┤/1 │101679│101679 │A │Intravilan│20.000 │ │41.697,04 │
│ │ │Palas Ionica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Paris Costel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │41.697,04 │
│ │ │Paris Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ali Aidin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │887.009,76 │
│ │ │Ali Ferniz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │Mihail │Palas Stere │705│ │ │ │ │ │ │ │
│298 │Kogălniceanu├──────────────────┤/1 │101743│101743 │A │Intravilan│60.000 │ │125.091,12 │
│ │ │Palas Ionica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Paris Costel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │125.091,12 │
│ │ │Paris Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Ali Aidin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │144.044,32 │
│ │ │Ali Ferniz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │Mihail │Palas Stere │705│ │ │ │ │ │ │ │
│299 │Kogălniceanu├──────────────────┤/1 │101744│101744 │A │Intravilan│10.000 │ │22.743,84 │
│ │ │Palas Ionica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Paris Costel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │22.743,84 │
│ │ │Paris Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Naum Nicolae │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤705│ │26047/1251 │ │ │ │ │ │
│300 │Kogălniceanu│Vecu Meria │/2 │ │din │A │Intravilan│20.000 │ │379.064,00 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │15.03.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bardu Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Holbura Valentin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │T. P. nr. │ │ │ │ │ │
│ │Mihail │Lapusean Ilisca │705│ │26047/1216 │ │ │ │ │ │
│301 │Kogălniceanu├──────────────────┤/3 │ │din │A │Intravilan│20.000 │ │379.064,00 │
│ │ │Tomoioaga Marcela │ │ │15.13.1995 │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Fendrich Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr │ │ │ │ │ │
│302 │Mihail │Nasta A Vasile │709│ │52169/653 │A │Intravilan│38.800 │ │735.384,16 │
│ │Kogălniceanu│ │/1 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19.07.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│303 │Mihail │Gunea Petrana │709│ │52168/571 │A │Intravilan│5.000 │ │94.766,00 │
│ │Kogălniceanu│ │/2 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │31.03.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │T.P. nr. │ │ │ │ │ │
│304 │Mihail │Posea Elena │709│ │52170/774 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.09.1994 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│305 │Mihail │Gunea Ion │709│105025│105025 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│306 │Mihail │Cristofor Antonia │709│104582│104582 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│307 │Mihail │Gunea Mihail │709│105089│105089 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│Valentin │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│308 │Mihail │Dragut Gunea Oana │709│105153│105153 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│Monica │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│309 │Mihail │Gunea Dumitru │709│104489│104489 │A │Intravilan│12.860 │ │243.738,15 │
│ │Kogălniceanu│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Velicu Emanoil │709│ │ │ │ │ │ │ │
│310 │Kogălniceanu├──────────────────┤/3 │104441│104441 │A │Intravilan│10.140 │ │192.185,45 │
│ │ │Velicu Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│311 │Kogălniceanu│International - │/4/│100515│100515 │A │Intravilan│29.100 │ │551.538,12 │
│ │ │S.R.L. │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│312 │Kogălniceanu│International - │/4/│1637/2│1637/2 │A │Intravilan│29.100 │ │551.538,12 │
│ │ │S.R.L. │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│313 │Kogălniceanu│Baciu Viorica │/4/│100517│100517 │A │Intravilan│29.100 │ │551.538,12 │
│ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│314 │Kogălniceanu│International - │/5 │100090│100090 │A │Intravilan│20.000 │ │379.064,00 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│315 │Kogălniceanu│International - │/5 │100091│100091 │A │Intravilan│28.500 │ │540.166,20 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│316 │Kogălniceanu│International - │/6 │103455│103455 │A │Intravilan│10.000 │ │189.532,00 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │S.C. Bella Licca │709│ │ │ │ │ │ │ │
│317 │Kogălniceanu│International - │/7 │103457│103457 │A │Intravilan│5.000 │ │94.766,00 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Distribuţie │709│ │ │ │ │ │ │ │
│318 │Kogălniceanu│Dobrogea Carn - │/8 │103206│103206 │A │Intravilan│34.920 │ │661.845,74 │
│ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Sali Genghiz-Timur│709│ │ │ │ │ │ │ │
│319 │Kogălniceanu├──────────────────┤/8 │103207│103207 │A │Intravilan│17.460 │ │330.922,87 │
│ │ │Sali Turkian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Paris Costel │709│ │ │ │ │ │ │ │
│320 │Kogălniceanu├──────────────────┤/8 │103208│103208 │A │Intravilan│34.920 │ │661.845,74 │
│ │ │Paris Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Chirila Laurentiu │709│ │ │ │ │ │ │ │
│321 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101364│101364 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Chirila Mioara │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Chirila Laurentiu │709│ │ │ │ │ │ │ │
│322 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101365│101365 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Chirila Mioara │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Marin Viorel │709│ │ │ │ │ │ │ │
│323 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101366│101366 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Marin Daniela │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Dochia │709│ │ │ │ │ │ │ │
│324 │Kogălniceanu│Iuliana-Marinela │/9/│101367│101367 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Marin Teodor │709│ │ │ │ │ │ │ │
│325 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101368│101368 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Marin Anamaria │5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Mihai Dragos │709│ │ │ │ │ │ │ │
│326 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101369│101369 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Mihai Diana Maria │6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Badulescu Ionel │709│ │ │ │ │ │ │ │
│327 │Mihail ├──────────────────┤/9/│101370│101370 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │Kogălniceanu│Badulescu │7 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cristina-Ramona │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│328 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101371│101371 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤8 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│329 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101372│101372 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤9 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│330 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101373│101373 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤10 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│331 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101374│101374 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤11 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│332 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101375│101375 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤12 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│333 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101376│101376 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤13 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│334 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101377│101377 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤14 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│335 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101378│101378 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤15 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│336 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101379│101379 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤16 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│337 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101380│101380 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤17 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│338 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101381│101381 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤18 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│339 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101382│101382 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤19 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│340 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101383│101383 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤20 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│341 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101384│101384 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤21 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│342 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101385│101385 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤22 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│343 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101386│101386 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤23 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│344 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101387│101387 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤24 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│345 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101388│101388 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤25 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│346 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101389│101389 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤26 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│347 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101390│101390 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤27 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│348 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101391│101391 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤28 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│349 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101392│101392 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤29 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│350 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101393│101393 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤30 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│351 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101394│101394 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤31 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│352 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101395│101395 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤32 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│353 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101396│101396 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤33 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│354 │Kogălniceanu│Voicu Cristina │/9/│101397│101397 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│355 │Kogălniceanu│Voicu Cristina │/9/│101398│101398 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│356 │Kogălniceanu│Voicu Cristina │/9/│101399│101399 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │36 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│357 │Kogălniceanu│Voicu Cristina │/9/│101400│101400 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │37 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Hariuc Petre │709│ │ │ │ │ │ │ │
│358 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101401│101401 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Hariuc Elena-Laura│38 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Axinte Viorel │709│ │ │ │ │ │ │ │
│359 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101402│101402 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Axinte Zenovica │39 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Dobrin │709│ │ │ │ │ │ │ │
│360 │Kogălniceanu│Ramona-Alina │/9/│101403│101403 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baldea Gheorghita │709│ │ │ │ │ │ │ │
│361 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101404│101404 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Baldea Gheorghe │41 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Baldea Gheorghita │709│ │ │ │ │ │ │ │
│362 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101405│101405 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Baldea Gheorghe │42 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Petrescu │709│ │ │ │ │ │ │ │
│363 │Kogălniceanu│Alexandru-Valentin│/9/│101406│101406 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │43 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Vranceanu Daniel │709│ │ │ │ │ │ │ │
│364 │Mihail ├──────────────────┤/9/│101407│101407 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │Kogălniceanu│Vranceanu Nicoleta│44 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Alina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Comandar Amfilofi │709│ │ │ │ │ │ │ │
│365 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101408│101408 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Comandar Mirela │45 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│366 │Kogălniceanu│Voicu Cristina │/9/│101409│101409 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │46 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Istrate Catalin │709│ │ │ │ │ │ │4.738,30 │
│367 │Mihail ├──────────────────┤/9/│101410│101410 │A │Intravilan│500 │ ├──────────────┤
│ │Kogălniceanu│Poenaru │47 │ │ │ │ │ │ │4.738,30 │
│ │ │Alina-Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│368 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101411│101411 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤48 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│369 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101412│101412 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤49 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│370 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101413│101413 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤50 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│371 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101414│101414 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤51 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│372 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101415│101415 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤52 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│373 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101416│101416 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤53 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│374 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101417│101417 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤54 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│375 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101418│101418 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤55 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│376 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101419│101419 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤56 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│377 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101420│101420 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤57 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Vrincianu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Petrica-Puiu │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vrincianu Gina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│378 │Kogălniceanu│Alecu Albert │/9/│101421│101421 │A │Intravilan│500 │ │3.158,87 │
│ │ │Constantin │58 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Soldatu Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│379 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101422│101422 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤59 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│380 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101423│101423 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤60 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│381 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101424│101424 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤61 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│382 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101425│101425 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤62 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│383 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101426│101426 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤63 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Munteanu Violeta │709│ │ │ │ │ │ │ │
│384 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101427│101427 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Munteanu Vasile │64 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │Popa Marius-Calin │709│ │ │ │ │ │ │ │
│385 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101428│101428 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Popa Elena │65 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │David Ion │709│ │ │ │ │ │ │ │
│386 │Kogălniceanu├──────────────────┤/9/│101429│101429 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │David Daniela │66 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│387 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101430│101430 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤67 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│388 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101431│101431 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤68 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│389 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101432│101432 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤69 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│390 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101433│101433 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤70 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│391 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101434│101434 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤71 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│392 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101435│101435 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤72 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│393 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101436│101436 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤73 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│394 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101437│101437 │A │Intravilan│500 │ │ │
│ │ ├──────────────────┤74 │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Memet Atilla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Memet │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela-Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│395 │Kogălniceanu│Soldatu Dumitru │/9/│101438│101438 │A │Intravilan│500 │ │3.158,87 │
│ │ ├──────────────────┤75 │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Soldatu Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Alecu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │3.158,87 │
│ │ │Reveica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Nastase Maria │709│ │ │ │ │ │ │ │
│396 │Mihail ├──────────────────┤/9/│101439│101439 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │Kogălniceanu│Nastase │76 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ioan-Virgiliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Mihail │ │709│ │ │ │ │ │ │ │
│397 │Kogălniceanu│Iacob Costica │/9/│101440│101440 │A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │77 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Bavaleta Maria │ │ │ │ │ │ │ │5.922,88 │
│ │Mihail ├──────────────────┤709│ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│398 │Kogălniceanu│Incarbone Alina │/9/│101441│101441 │A │Intravilan│500 │ │1.776,86 │
│ │ ├──────────────────┤78 │ │ │ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │Bavaleta Iancu │ │ │ │ │ │ │ │1.776,86 │
├────┼────────────┼──────────────────┼───┼──^