Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA nr. 22 din 25 septembrie 2019  privind contestarea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA nr. 22 din 25 septembrie 2019 privind contestarea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 784 din 26 septembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea contestaţiei formulate de domnul Bogdan Scurtu împotriva înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    2. Contestaţia a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 24 septembrie 2019 şi formează obiectul Dosarului nr. 2.477F/2019, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Mircea Diaconu, împreună cu Decizia nr. 14/D din 22 septembrie 2019 privind înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa nr. 133/C/BEC/P/2019 din 22 septembrie 2019, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 7.217 din 22 septembrie 2019.
    3. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
    4. Domnul Bogdan Scurtu contestă înregistrarea candidaturii domnului Mircea Diaconu, întrucât există suspiciunea colectării nelegale a datelor cu caracter confidenţial ale susţinătorilor în baza cărora s-a înregistrat candidatura. Astfel, în temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, candidatul propus de partide politice sau alianţe politice ori persoanele desemnate de acesta trebuie să aibă calitatea de operator de date cu caracter personal. În dosarul de candidatură nu există niciun înscris care să certifice dreptul de a colecta date cu caracter personal de către candidat, membrii grupurilor de iniţiativă ori de către persoanele împuternicite de aceştia.
    5. Se mai susţine că legislaţia este lacunară, întrucât nu precizează cine are dreptul de desemnare a candidatului pentru alegeri, cine are dreptul de a colecta semnăturile şi nici care este scopul colectării, creându-se astfel suspiciunea colectării nelegale a semnăturilor. La aceeaşi concluzie se ajunge având în vedere şi existenţa la dosar a unor file fotocopiate conţinând date şi semnături ale susţinătorilor.
    6. Pentru aceste motive se solicită Curţii Constituţionale să verifice dreptul de a colecta semnături de către candidat, de către membrii grupurilor de iniţiativă, precum şi de către persoanele împuternicite, în conformitate cu Legea nr. 677/2001. De asemenea, Curtea este chemată să verifice calitatea candidatului de operator înregistrat în registrul electronic de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi calitatea de împuternicit a persoanei desemnate pentru efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal, în baza Legii nr. 677/2001.
    7. În subsidiar, solicită să se menţioneze care au fost criteriile de alegere a celor 68 de bibliorafturi cu listele de susţinători supuse verificării, respectiv dacă alegerea acestora s-a făcut în ordine crescătoare, descrescătoare sau în mod aleatoriu.
    8. Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită respingerea contestaţiei.
    CURTEA,
    examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
    9. Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    10. Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    11. Potrivit art. 37 din Constituţie, coroborat cu art. 16 alin. (3), art. 36 şi art. 40 alin. (3) din Constituţie, au dreptul de a fi aleşi pentru funcţia de Preşedinte al României cetăţenii cu drept de vot care, până în ziua alegerilor inclusiv, au împlinit 35 de ani, au domiciliul în ţară şi cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice. Totodată, conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    "(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
    a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;
    b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;
    c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători."

    12. Contestatorul critică faptul că din dosarul de candidatură nu rezultă că persoana desemnată candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi persoanele care au desfăşurat activitatea de strângere a semnăturilor necesare susţinerii candidaturilor erau autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
    13. Curtea reţine, în primul rând, că Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată la data de 25 mai 2018, prin art. V alin. (1) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018. Aşadar, reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal se regăsea în Legea nr. 677/2001, act normativ abrogat prin Legea nr. 129/2018, care, potrivit art. VIII, creează cadrul instituţional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 şi ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    14. În continuare, Curtea reţine că în faza contestării înregistrării sau neînregistrării candidaturilor, după caz, competenţa sa vizează îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de fond şi formă pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. Or, regulamentul antereferit nu vizează condiţiile de fond şi formă ale înregistrării, astfel încât, sub acest aspect, contestaţia formulată este neîntemeiată [a se vedea în acest sens Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 6 din 22 septembrie 2019, paragraful 11, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 septembrie 2019].
    15. Cu privire la reglementarea dreptului de desemnare a candidatului pentru alegeri, a dreptului de a colecta semnăturile şi a scopului acestei activităţi, Curtea constată că, în cauză, contestatoarea nu indică legea criticată sub aspectul preciziei.
    16. Curtea observă că, potrivit art. 4 alin. (2) teza întâi şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaturile pot fi independente sau pot fi propuse de partide, alianţe politice sau alianţe electorale, iar potrivit art. 27 alin. (3) din acelaşi act normativ, în finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. O eventuală verificare a acestor texte legale poate fi făcută de Curte în exercitarea atribuţiei sale prevăzute de art. 146 lit. d) din Constituţie, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, şi nu în cadrul atribuţiei reglementate de dispoziţiile art. 146 lit. f) din Constituţie, potrivit cărora Curtea Constituţională „veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului“.
    17. În ceea ce priveşte critica modului de verificare a bibliorafturilor cu listele de susţinători, Curtea reţine că contestatorul nu prezintă dovezi care să ateste lipsa autenticităţii semnăturilor, ci critică organizarea modului de lucru al Biroului Electoral Central. Or, ţine de competenţa Biroului Electoral Central să îşi stabilească modul concret în care îşi desfăşoară activitatea de verificare a semnăturilor, aspect ce nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.
    18. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    HOTĂRĂŞTE:
    Respinge contestaţia formulată de domnul Bogdan Scurtu privind înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din 25 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016