Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 212 din 18 martie 2020  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 18 martie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 228 din 20 martie 2020
    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 18 martie 2020.
    Nr. 212.
    ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
    Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A.
    Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    CIF: RO11054537
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2020

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬────────────────────────────┬─────┬────────────┤
│ │ │Nr. │Propuneri an│
│ │INDICATORI │rd. │curent │
│ │ │ │(2020) │
├────┬─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 +│1 │1.094.790,00│
│ │ │ │Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │439.329,00 │
│ │ │ │exploatare,din care │ │ │
│ ├──┼──┼──┬─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │a)│subventii,cf.prevederilor│3 │9.561,00 │
│ │ │ │ │legale in vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri,cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale in │4 │357.219,00 │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │340.990,00 │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7│6 │315.917,00 │
│ │ │ │+ Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare, │ │ │
│ │1 │ │(Rd. 7= Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 │7 │25.073,00 │
│ │ │ │+ Rd.18) din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │0,00 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe│9 │0,00 │
│ │ │ │si varsaminte asimilate │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul, │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10=Rd.11 + Rd.14 + Rd.16│10 │559,00 │
│ │ │ │+ Rd.17) din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11=Rd.12 + │11 │15.670,00 │
│ │ │ │ │Rd.13) │ │ │
│ │ ├──┼──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │288.681,00 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │1.005,00 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │0,00 │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │ │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de mandat si│ │ │
│ │ │ │C4│a altor organe de │16 │ │
│ │ │ │ │conducere si │ │ │
│ │ │ │ │control,comisii,comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contributiile datorate de│17 │ │
│ │ │ │ │angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │ │
│ │ │ │exploatare │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │ │
│ │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT │22 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │ │
│ │ │ │PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE │25 │ │
│ │ │ │LA ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. │ │ │
│V │ │ │26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + │26 │ │
│ │ │ │Rd.23- Rd.24-Rd.25), din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute│28 │ │
│ │ │ │de lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare pentru │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, precum │ │ │
│ │ │ │ui pentru constituirea │ │ │
│ │4 │ │surselor necesare │30 │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de │ │ │
│ │ │ │capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor ui altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute │31 │ │
│ │ │ │de lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după│ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. │32 │ │
│ │ │ │27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32=│ │ │
│ │ │ │Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)│ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la│ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai │ │ │
│ │7 │ │mult de nivelul unui salariu│33 │ │
│ │ │ │de bază mediu lunar realizat│ │ │
│ │ │ │la nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în│ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori│ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │ │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale ui societăţilor cu│ │ │
│ │ │ │capital integral sau │ │ │
│ │ │ │majoritar de stat, din care:│ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │ │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │ │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │ │
│ │ │ │actionari │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la │ │ │
│ │9 │ │Rd.33 - Rd.34 se │38 │ │
│ │ │ │repartizează la alte rezerve│ │ │
│ │ │ │ui constituie sursă proprie │ │ │
│ │ │ │de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │ │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │231.113,00 │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │81.000,00 │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │ │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │5.522,58 │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │5.522,58 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │5.095,04 │
├────┼──┼──┼──┬─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │alocatii bugetare │ │ │
│ │ │ │ │aferente platii │48 │4.659,98 │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii │ │ │
│ │ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼──┴─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII│49 │197,47 │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │197,47 │
├────┼──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la│50 │ │
│ │ │ │finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total│51 │1.000 │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Câutigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │493.973,00 │
│ │ │ │cheltuielilor de natura │ │ │
│ │ │ │salariala *) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat(lei/persoana) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natura │53 │261.870,00 │
│ │ │ │salariala,recalculat │ │ │
│ │ │ │cf.Legii anuale a bugetului │ │ │
│ │ │ │de stat **) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │300.767,60 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculata │55 │ │
│ │ │ │cf.Legii anuale a bugetului │ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 │ │ │
│ │8 │ │lei venituri totale (Rd.6/ │57 │ │
│ │ │ │Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │ │
│ ├──┼──┼──┬─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │din care, principal │58bis│ │
│ ├──┼──┼──┴─────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │ │
└────┴──┴──┴────────────────────────────┴─────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016