Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 iulie 2020  privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 633 din 17 iulie 2020
    Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 37 din Constituţia României, republicată,
    observând dispoziţiile art. 46, 47, 49, art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1) şi (5), art. 52 alin. (6), art. 53 şi art. 56 alin. (1)-(4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) şi (5), precum şi ale anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 3 lit. g) şi art. 5 alin. (1) şi (3), precum şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare,
    constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 privind documentele pe care trebuie să le conţină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripţie la alegerile locale din anul 2016^1,
    ^1 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    având în vedere prevederile art. 4-6 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
    întrucât modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020, care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului,
    văzând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de circumscripţie la sediul acestuia, la loc vizibil,
    date fiind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul 2020, necesitatea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi resursele tehnice şi financiare aflate la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente,
    observând că la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedinte al consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători,
    având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, referitoare la includerea în formularul listei susţinătorilor a numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de primar, respectiv a numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020,
    luând în considerare prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice,
    observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare,
    constatând că din economia prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Legea nr. 84/2020 rezultă că pentru susţinerea valabilă a unui candidat este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmeşte lista susţinătorilor,
    luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, potrivit cărora, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prevederile art. 1-3, art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie,
    având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe,
    observând că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020, înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată,
    dată fiind calitatea de operatori de date cu caracter personal a formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi, precum şi incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în special a prevederilor art. 5, 13, 24 şi 25,
    văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor electronice avansate care nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020, pentru semnarea listelor de susţinători în format electronic, trebuie să fie însoţită de măsuri de verificare suplimentară a identităţii susţinătorului de către operatorii de date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactităţii datelor prelucrate să fie asigurată,
    întrucât reglementarea întocmirii şi depunerii electronice a documentelor de candidatură şi a listelor de susţinători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii şi depunerii acestora pe suport hârtie,
    constatând că responsabilitatea colectării datelor şi semnăturilor susţinătorilor aparţine în exclusivitate competitorilor electorali,
    luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de punctul de vedere al Autorităţii pentru Digitalizarea României, exprimat prin Adresa nr. 558 din 15.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.191 din 16.07.2020,
    observând punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 0014131 din 8.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.193 din 10.07.2020,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 din Legea nr. 84/2020,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică

    Bucureşti, 17 iulie 2020.
    Nr. 2.
    ANEXA 1

    METODOLOGIA

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016