Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 192 din 10 martie 2020  privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 10 martie 2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 517/2014.
    (2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

    ART. 2
    Se desemnează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014, având următoarele responsabilităţi:
    a) participă, prin Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Domeniul Protecţiei Mediului, la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, denumite în continuare SO, specifice ocupaţiilor ce corespund desfăşurării activităţilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    b) coordonează elaborarea de programe-cadru de formare profesională pentru ocupaţiile ce corespund desfăşurării activităţilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014.


    ART. 3
    Se desemnează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin structurile vamale şi Garda Naţională de Mediu ca autorităţi de control şi inspecţie privind introducerea în România din ţări terţe, respectiv introducerea pe piaţă a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, precum şi a produselor şi echipamentelor care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

    ART. 4
    Pentru introducerea pe piaţă în România a tipurilor de produse şi echipamente prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, în vederea respectării formatului etichetelor pentru produse şi echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, se aplică prevederile conţinute în:
    a) Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008; şi
    b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formatului etichetelor pentru produse şi echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015.


    ART. 5
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, săvârşirea următoarelor fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră;
    b) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 3 alin. (3) şi art. (4) alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră de a asigura verificarea acestor aplicaţii, în vederea detectării scurgerilor de gaze fluorurate cu efect de seră şi a frecvenţei acestor verificări;
    c) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră în cantităţi de 5 tone de echivalent CO_2 sau mai mult şi a celei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră care conţin cel puţin 500 de tone echivalent CO_2 de a instala sisteme de detectare a scurgerilor şi frecvenţa de verificare a acestor sisteme;
    d) nerespectarea cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură care conţin 3 sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră de către personalul certificat, prevăzute de art. 3-6, art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 20 decembrie 2007;
    e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 8 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de către operatorii echipamentelor staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură care conţin 3 sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră de reparare a scurgerii şi verificare a echipamentelor noi instalate;
    f) nerespectarea cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele de protecţie împotriva incendiilor de către personalul certificat, prevăzute de art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor, care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 333 din 19 decembrie 2007;
    g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 5 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de către operatorii sistemelor de protecţie împotriva incendiilor de reparare a scurgerii şi verificare a echipamentelor noi instalate;
    h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007, respectiv sistemele de protecţie împotriva incendiilor şi art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007, respectiv echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pentru pompele de căldură de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră de a deţine registre complete şi de a le pune la dispoziţia autorităţii competente şi a Comisiei;
    i) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii echipamentelor staţionare de a aplica măsuri corespunzătoare de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră;
    j) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către întreprinderea care utilizează containerul în scopul transportului sau depozitării de a recupera gazele reziduale din containerele reîncărcabile ori de unică folosinţă cu gaze fluorurate cu efect de seră;
    k) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii echipamentelor care nu sunt enumerate la art. 8 alin. (1), inclusiv echipamente mobile care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, de a recupera gazele fluorurate cu efect de seră;
    l) efectuarea de operaţiuni de instalare şi/sau întreţinere şi service al aplicaţiilor staţionare de către personal şi operatori economici care nu sunt certificaţi;
    m) efectuarea operaţiunilor de detectare a scurgerilor şi de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.067/2015 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură, precum şi unităţile de refrigerare ale camioanelor şi remorcilor frigorifice care conţin gaze fluorurate cu efect de seră şi în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015, şi art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă pentru certificarea societăţilor şi a personalului în ceea ce priveşte sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor şi extinctoarele care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92 din 3 aprilie 2008, de către personal care nu este certificat;
    n) efectuarea operaţiunilor de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.066/2015 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaştere reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice care efectuează instalarea, asigurarea service-ului, întreţinerea, repararea sau scoaterea din funcţiune a întrerupătoarelor electrice care conţin gaze fluorurate cu efect de seră sau recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră din întrerupătoare electrice fixe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015, şi art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92 din 3 aprilie 2008, de către personal care nu este certificat;
    o) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii economici implicaţi în izolarea şi recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră de a deţine personal certificat conform prevederilor art. 10 alin. (2), (6) şi (10) primul şi al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 pentru preluarea livrărilor de gaze fluorurate cu efect de seră;
    p) introducerea pe piaţă a produselor şi echipamentelor care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa III din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    q) nerespectarea cerinţelor de etichetare, precum şi de includere a informaţiilor referitoare la gazele fluorurate cu efect de seră, inclusiv a potenţialului de încălzire globală a acestora, în manualul de instrucţiuni aferent produselor şi echipamentelor care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, la introducerea pe piaţă a acestora, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 12 alin. (1)-(4) şi (13) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 şi art. 2 alin. (1)-(5), (8) şi (9) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015;
    r) nerespectarea cerinţelor privind utilizarea hexafluorurii de sulf sau a preparatelor care conţin această substanţă, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute de art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    s) nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind introducerea pe piaţă a echipamentelor de refrigerare, de climatizare şi pompe de căldură, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;
    ş) nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind verificările documentaţiei şi declaraţiei de conformitate de către auditori, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;
    t) nerespectarea prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind cantităţile de gaze fluorurate cu efect de seră pe care producătorii şi importatorii au dreptul să le introducă pe piaţă în Uniunea Europeană, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;
    ţ) nerespectarea prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind transferul cotelor şi autorizarea utilizării cotelor pentru introducerea pe piaţă a gazelor fluorurate cu efect de seră în echipamente importate, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;
    u) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 19 alin. (1), art. 20 şi art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, de raportare anuală, în formatul prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1.191/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a formatului şi mijloacelor de prezentare a raportului menţionat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 318 din 5 noiembrie 2014.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), în timpul controalelor efectuate la persoane fizice şi persoane juridice pe teritoriul României, se fac de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.
    (3) Interzicerea accesului prin punctele vamale al produselor şi echipamentelor care nu respectă cerinţele menţionate la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (2), art. 15 şi art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 se face de către operatorii vamali ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin structurile vamale.

    ART. 6
    Contravenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Modalităţile de colaborare între autorităţile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 8
    Desemnarea fiecărui organism de evaluare şi certificare a personalului şi de certificare a operatorilor economici prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 517/2014 şi de regulamentele subsidiare acestuia se face prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a)-g) şi i)-o) referitoare la sancţiunile aplicabile personalului certificat şi operatorilor economici se aplică în termen de 10 zile de la eliberarea certificatelor de către organismele de certificare.

    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 23 septembrie 2010.

    ART. 11
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 192.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016