Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 181 din 10 martie 2020  pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor  de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 181 din 10 martie 2020 pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 216 din 17 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se alocă din Fondul pentru mediu, în limita bugetului aprobat, suma de 57.846 mii lei, pentru continuarea finanţării lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare aferente obiectivelor din sectorul minier prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Lucrările care fac obiectul acestei finanţări sunt demarate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, cu modificările ulterioare, şi sunt rămase de executat.

    ART. 2
    (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este responsabil pentru contractarea proiectării, execuţiei, asistenţei şi consultanţei de specialitate pentru lucrările prevăzute la art. 1.
    (3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri urmăreşte şi controlează realizarea lucrărilor şi efectuează recepţia acestora.
    (4) Autoritatea publică centrală de protecţie a mediului are drept de control asupra realizării lucrărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri beneficiază de continuarea finanţării din Fondul pentru mediu în baza contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu în temeiul prezentei hotărâri.

    ART. 4
    (1) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează în baza cererilor de tragere, însoţite de documentele justificative numai pentru cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Din Fondul pentru mediu se alocă suma prevăzută la art. 1 alin. (1), în condiţiile legii, pe măsura executării lucrărilor, ulterior validării şi asumării acesteia de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (3) Tranşa finală în cadrul fiecărui obiectiv se alocă din Fondul pentru mediu în condiţiile alin. (2) numai dacă lucrările sunt finalizate şi recepţionate la terminarea acestora.

    ART. 5
    Diferenţa dintre valoarea lucrărilor şi suma finanţată din Fondul pentru mediu se asigură în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 181.
    ANEXA 1

    LISTA
    obiectivelor şi a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri
    de decantare din sectorul minier, finanţate din Fondul pentru mediu

┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │Cheltuieli │Din care │Perioada de derulare a │
│ │ │Hotărârea │ │totale conform │ │lucrărilor │
│Nr. │ │Guvernului│Data │documentaţiilor├──────────┬──────────┼──────────┬────────────────┤
│crt.│Obiectivul │de │încetării │tehnice │Buget │Fondul │Demararea │Termen de │
│ │ │aprobare │activităţii│(decembrie │de stat │de mediu │lucrărilor│finalizare │
│ │ │ │ │2009) │- lei - │- lei - ├────┬─────┼────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │- lei - │ │ │2012│2018 │2020│2021 │2022 │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │Mina Baia │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprie - iaz │Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Tăuţii de │nr. 644/ │2006 │44.572.665 │5.372.665 │21.892.000│oct.│ │aug.│ │ │
│ │Sus, │2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Maramureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │Mina Certej -│Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iaz V. │Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Mireşului şi │nr. 644/ │2006 │24.463.967 │4.463.967 │17.832.000│oct.│ │ │oct. │ │
│ │iaz V. Mealu,│2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │Iazul │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Tăuşani, │Guvernului│2006 │9.550.638 │1.890.638 │7.618.000 │ │dec. │ │iunie│ │
│ │Caraş-Severin│nr. 644/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mina Teliuc -│Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │iazurile │nr. 644/ │2005 │18.211.064 │4.461.064 │10.504.000│oct.│ │ │ │iunie│
│ │nr. 1, 2 şi │2007 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3, Hunedoara │anexa nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│Total general pentru închidere iazuri de │96.798.334 │16.188.334│57.846.000│ │ │ │ │ │
│decantare din sectorul minier (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘


    ANEXA 2

    LISTA
    cheltuielilor finanţate din Fondul pentru mediu

┌──────────────────────────────────────┐
│Mina Baia Sprie, Maramureş - iazul │
│Tăuţii de Sus │
├──────────────────────────────────────┤
│Amenajare drum industrial de acces la │
│depozit │
├──────────────────────────────────────┤
│Refacerea liniilor de evacuare (sonde │
│inverse) │
├──────────────────────────────────────┤
│Realizare de canale de gardă │
├──────────────────────────────────────┤
│Ecologizare platformă │
├──────────────────────────────────────┤
│Ecologizare taluz │
├──────────────────────────────────────┤
│Ecologizare perimetru iaz de avarii │
├──────────────────────────────────────┤
│Contingente │
├──────────────────────────────────────┤
│Mina Certej, Hunedoara - iazul Valea │
│Mireşului şi iazul Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────┤
│Sistem de tratare pasivă a apelor - │
│iazul Valea Mireşului │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări pentru asigurarea stabilităţii│
│în timp a iazului Valea Mireşului │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de deviere a apelor - iazul │
│Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de reprofilare a paramentului │
│aval - iazul Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de ecologizare a iazului de │
│avarii - iazul Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────┤
│Drum de acces │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de impermeabilizare şi │
│ecologizare a iazului Valea Mealu │
├──────────────────────────────────────┤
│Contingente │
├──────────────────────────────────────┤
│Iazul Tăuşani, Caraş-Severin │
├──────────────────────────────────────┤
│Drum de acces şi podeţe tubulare │
├──────────────────────────────────────┤
│Canal pereat pe taluzul iazului │
├──────────────────────────────────────┤
│Canal rapid pe taluzul iazului │
├──────────────────────────────────────┤
│Stabilizare taluz iaz │
├──────────────────────────────────────┤
│Ecologizare taluz iaz │
├──────────────────────────────────────┤
│Drum de acces pe plaja iazului │
├──────────────────────────────────────┤
│Canal pereat pe plaja iazului │
├──────────────────────────────────────┤
│Modelarea şi nivelarea plajei iazului │
├──────────────────────────────────────┤
│Ecologizare iaz │
├──────────────────────────────────────┤
│Impermeabilizare iaz şi sol vegetal │
├──────────────────────────────────────┤
│Contingente │
├──────────────────────────────────────┤
│Mina Teliuc, Hunedoara - iazurile nr. │
│1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de demolare, punere în │
│siguranţă, reprofilare, modelare a │
│iazurilor nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de amenajare, │
│impermeabilizare, aşternere sol │
│vegetal pe suprafaţa iazurilor nr. 1, │
│2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de ecologizare prin revegetare│
│şi împădurire a iazurilor nr. 1, 2 şi │
│3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Realizare canale de gardă mal la │
│iazurile nr. 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Lucrări de împrejmuire a perimetrului │
│iazurilor nr. 1, 2 şi 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Contingente │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016