Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 137 din 13 februarie 2020  privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri  din cadrul aparatului de lucru al Guvernului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 13 februarie 2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 din 17 februarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (4) şi art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (1) şi (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
    ART. 1
    (1) Secretariatul General al Guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, ale prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.
    (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării.
    (3) Secretariatul General al Guvernului asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament.
    (4) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.

    ART. 2
    Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de autoritate, care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, şi în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum şi în domeniul asigurării participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, prin elaborarea şi fundamentarea poziţiilor naţionale în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de responsabilitate, în conformitate cu cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;
    b) de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, planificării strategice şi la stabilirea direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental, precum şi prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului;
    c) de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale în domeniul elaborării, implementării şi monitorizării strategiilor, politicilor publice şi actelor normative;
    d) de control al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
    e) de reglementare, prin care se asigură, conform strategiei Guvernului, participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare, precum şi realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
    f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern a statului sau a Guvernului, în condiţiile legii, în domeniul său de activitate, respectiv asigură reprezentarea Guvernului, inclusiv şi a prim-ministrului, în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;
    g) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.


    ART. 3
    (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    1. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. În acest scop:
    a) analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;
    b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor, ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
    c) supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;
    d) organizează şedinţele Guvernului;
    e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului;
    f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;
    g) prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;
    h) transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a acestora spre adoptare, semnate de prim-ministru;
    i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern secretarului general al Camerei Deputaţilor, precum şi deciziile prim-ministrului, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    j) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate, pe pagina de internet a Guvernului;
    k) asigură activitatea de registratură generală unică ce deserveşte Secretariatul General al Guvernului şi prim-ministrul;

    2. asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, întâlniri şi conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;
    3. redactează stenogramele şedinţelor Guvernului - documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;
    4. contribuie la dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici şi acte normative fundamentate, care să reflecte o consultare interinstituţională şi a factorilor interesaţi, de la momentul iniţierii până la implementare; pune în practică funcţia de coordonare interinstituţională şi, totodată, are în vedere dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative, cu accent pe Programul de guvernare. În acest scop:
    a) evaluează corelarea strategiilor şi politicilor publice existente sau în elaborare cu Programul de guvernare, priorităţile guvernamentale şi cu documentele strategice asumate de România - Planul naţional de reforme şi alte astfel de documente strategice;
    b) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative;
    c) coordonează sistemul de planificare strategică şi aprobă metodologia de elaborare a documentelor de planificare strategică;
    d) asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor instituţii publice în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice din ministere;
    e) coordonează procesul de elaborare şi monitorizare a implementării Planului anual de lucru al Guvernului;
    f) asigură un management eficient în gestiunea riscului şi a obstacolelor care pot interveni în implementarea priorităţilor de guvernare;
    g) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea, coordonarea, gestionarea, implementarea şi raportarea asistenţei financiare comunitare, acordată României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
    h) cooperează, în domeniul său de activitate, cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;
    i) contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a administraţiei publice, asigurând secretariatul tehnic al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidare a Administraţiei Publice 2014-2020 - CNCISCAP;
    j) coordonează implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună 2014-2020 şi reprezintă Guvernul României, la nivel tehnic, în Grupul de lucru pentru o reglementare mai bună din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
    k) este punct naţional de contact pentru Serviciul de sprijin pentru reforme structurale de la nivelul Comisiei Europene, implementează în România Programul de sprijin pentru reforme structurale şi coordonează procesul de accesare a fondurilor în cadrul Programului, de către autorităţile naţionale;
    l) asigură participarea la reuniunile periodice ale comitetului privind guvernanţa publică din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    m) coordonează analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală;

    5. elaborează şi implementează politica în domeniile guvernării deschise, transparenţei şi accesului la informaţii de interes public, consultării publice şi creşterii capacităţii operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale. În acest scop:
    a) identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale;
    b) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dialogului social, dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale din alte state;
    c) contribuie la creşterea capacităţii Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv privitor la relaţia cu organizaţiile neguvernamentale legal constituite, cu cetăţenii şi cu partenerii sociali;
    d) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la liberul acces la informaţiile de interes public;
    e) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public în administraţia publică;
    f) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia publică centrală a legislaţiei privind liberul acces la informaţii de interes public, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;
    g) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la transparenţa decizională;
    h) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională;
    i) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia centrală a legislaţiei privind transparenţa decizională, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;
    j) realizează cadrul de dialog între Guvern şi organizaţiile neguvernamentale, pe tema priorităţilor de politică publică asumate de Guvern;
    k) coordonează strategiile guvernamentale cu privire la organizaţiile neguvernamentale, creşterea capacităţii acesteia de a contribui cu idei şi expertiză la procesul politicilor publice şi contribuie la comunicarea continuă cu cetăţenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor şi strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată şi cu cetăţenii;
    l) acordă suport şi colaborează cu ministerele de resort, în condiţiile legii, în ceea ce priveşte activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atribuţii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv pe cele cu atribuţii privind relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii;
    m) elaborează şi avizează, după caz, procedurile de propunere a reprezentanţilor societăţii civile în structuri publice naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii;
    n) elaborează strategii privind finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice;
    o) sprijină, în condiţiile legii, realizarea unor programe sau activităţi iniţiate de organizaţiile neguvernamentale legal constituite;
    p) sprijină, în condiţiile legii, creşterea capacităţii operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale legal constituite;
    q) asigură secretariatul Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.);
    r) coordonează şi monitorizează implementarea Planului naţional de acţiune în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, asigurând secretariatul Comitetului naţional de coordonare împreună cu persoana desemnată punct naţional de contact;
    s) asigură secretariatul organelor consultative înfiinţate la nivelul Guvernului şi Secretariatului General al Guvernului, putând aloca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fonduri aferente cheltuielilor curente pentru desfăşurarea şedinţelor organelor consultative şi cheltuielile necesare plăţii transportului şi cazării pentru membrii organelor consultative care nu au domiciliul în Bucureşti;
    ş) coordonează activitatea de publicare şi actualizare a informaţiilor pe portalul privind transparenţa decizională www.e-consultare.gov.ro, pe portalul privind Registrul unic al transparenţei intereselor, www.ruti.gov.ro, precum şi pe portalul privind încurajarea dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă CONECT www.conect.gov.ro;
    t) cooperează cu organizaţiile şi entităţile guvernamentale din ţară şi străinătate cu rol sau atribuţii similare în domeniile guvernării deschise, transparenţei, consultărilor publice şi relaţiei cu societatea civilă, asigurând participarea la evenimentele şi grupurile de lucru în aceste domenii;

    6. realizează politica Guvernului în domeniul securităţii cibernetice şi stabileşte la nivel naţional strategiile şi politicile publice în domeniul securităţii cibernetice;
    7. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., respectiv la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş;
    8. contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental şi sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către publicul intern şi extern a strategiilor şi proiectelor guvernamentale din ţară şi din străinătate, sens în care:
    a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni în domenii de interes general, în baza Programului de guvernare;
    b) colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental;
    c) colaborează cu institute de cercetare în domeniu, în vederea fundamentării corespunzătoare a strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental;
    d) utilizează şi gestionează, în condiţiile legii, baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice;
    e) cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, evenimente, conferinţe şi alte tipuri de acţiuni şi proiecte de comunicare şi informare publică, inclusiv activităţi de realizare şi difuzare de materiale de informare şi promovare, având ca scop promovarea imaginii României şi a intereselor şi valorilor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi susţinerea valorilor şi angajamentelor europene şi euroatlantice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    g) organizează, susţine şi finanţează, în condiţiile legii, evenimente, proiecte, acţiuni şi programe de informare publică desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel naţional şi extern, precum şi participarea la activităţile mecanismelor interguvernamentale de cooperare şi parteneriat la nivel european, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    h) organizează Programul oficial de internship al Guvernului României, în calitate de instituţie organizatoare pentru ministerele şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, care au calitatea de organizaţie-gazdă;
    i) are calitatea de organizaţie-gazdă pentru internii care prestează activitatea în cadrul structurilor aparatului de lucru al Guvernului;

    9. iniţiază proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale şi ale autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului;
    10. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;
    11. eliberează acordul privind înscrierea unei firme care conţine cuvintele: „naţional“, „român“, „institut“ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzut la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv acordul privind înscrierea unei asociaţii sau fundaţii care utilizează în denumirea sa cuvintele „naţional“ sau „român“ ori derivatele acestora, prevăzut la art. 7 alin. (3^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;
    13. asigură reprezentarea Guvernului, inclusiv a prim-ministrului, în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/succesoare în urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;
    14. asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    15. asigură relaţionarea aparatului de lucru al Guvernului cu instituţiile ce au atribuţii în domeniul securităţii naţionale şi gestionează/ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării trimise prim-ministrului şi a sarcinilor rezultate din acestea şi care revin instituţiilor din structura/subordinea Guvernului;
    16. asigură evidenţa, inventarierea, păstrarea, folosirea şi selecţionarea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor legale şi reglementărilor privind gestionarea informaţiilor clasificate;
    17. asigură organizarea activităţii de protecţie a datelor cu caracter personal în domeniile sale de competenţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    18. administrează şi dezvoltă sistemul informatic şi de comunicaţii, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, prin:
    a) aplicarea politicilor şi strategiei naţionale privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare TIC, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
    b) asigurarea/participarea la analiza, proiectarea, implementarea, integrarea, testarea sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;
    c) asigurarea, exploatarea, întreţinerea şi asistenţa tehnică de specialitate în domeniul TIC pentru entităţile din sediul Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul aparatului de lucru;
    d) dezvoltarea şi stabilirea normelor interne de utilizare a sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;
    e) avizarea fiecărui sistem informatic şi de comunicaţii care se instalează în sediul Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru entităţile din cadrul aparatului de lucru;
    f) elaborarea şi implementarea politicilor şi normelor de acces la nivelul platformelor şi sistemului informatic şi de comunicaţii, din punctul de vedere al securităţii;
    g) asigurarea suportului tehnic şi multimedia pentru activităţile curente, şedinţe, întâlniri, conferinţe, proiecte în derulare, publicarea în intranet a documentelor şi datelor de interes intern;
    h) conceperea şi realizarea designului grafic şi a materialelor care implică folosirea siglelor Guvernului României şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru departamentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
    i) asigurarea suportului tehnic pentru terminalele cu regim special care prelucrează informaţii clasificate în conformitate cu normele INFOSEC;
    j) corelarea şi analizarea necesităţilor privind echipamentele şi produsele software în conformitate cu normele de utilizare şi dezvoltare a sistemului informatic al Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;
    k) definirea caracteristicilor tehnice, întocmirea proiectelor, caietelor de sarcini şi a altor documente pentru achiziţiile în domeniul TIC şi participarea la evaluarea tehnică;
    l) fundamentarea propunerilor bugetare anuale pentru domeniul tehnologiei informaţiei - hardware, software şi de telecomunicaţii - pentru Secretariatul General al Guvernului şi a entităţilor din cadrul aparatului de lucru;
    m) participarea la grupurile de lucru create la nivelul administraţiei sau societăţii civile în domeniul de competenţă;

    19. punerea la dispoziţie a platformelor-suport necesare luării deciziilor la nivelul Guvernului, sens în care:
    a) asigură schimbul de informaţii în format electronic cu instituţii europene similare;
    b) asigură administrarea şi întreţinerea sistemelor informatice existente cu rol în eficientizarea şi îmbunătăţirea fluxurilor de lucru aferente şedinţelor de Guvern, planificarea legislativă, colectarea/prelucrarea datelor necesare fundamentării deciziilor;

    20. asigurarea prezenţei în mediul online, sens în care:
    a) întreţine, dezvoltă şi administrează paginile de internet oficiale ale Secretariatului General al Guvernului şi ale entităţilor din cadrul aparatului de lucru, a domeniului de internet.gov.ro la nivelul administraţiei publice centrale;
    b) administrează şi întreţine serviciile de e-mail aferente domeniului gov.ro pentru Secretariatul General al Guvernului şi al entităţilor din cadrul aparatului de lucru;
    c) realizează ghidul de identitate vizuală şi avizează utilizarea acestuia la nivelul administraţiei publice centrale;
    d) asigură prezenţa online a Guvernului şi a altor structuri din cadrul aparatului de lucru şi asigură suport tehnic pentru conturile sale de pe reţelele de socializare;
    e) administrează şi întreţine portalul naţional de date deschise www.data.gov.ro şi contribuie la publicarea şi reutilizarea datelor deschise. În acest sens:
    - asigură coordonarea publicării datelor deschise la nivelul instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică centrală;
    – implementează măsuri ce vizează creşterea numărului şi a calităţii seturilor de date publicate pe portal;
    – elaborează proceduri de publicare şi actualizare a seturilor de date deschise pe portalul naţional;
    – defineşte şi utilizează standarde şi formate relevante care să fie folosite în gestionarea, publicarea şi schimbul de date;
    – facilitează şi promovează reutilizarea datelor deschise, inclusiv prin menţinerea dialogului cu instituţiile şi autorităţile din administraţia publică şi reutilizatori;
    – elaborează standardele de formare în domeniu pentru funcţionarii publici;
    – facilitează procesul de identificare şi publicare a seturilor de date cu valoare ridicată;
    – extinde funcţionalităţile portalului naţional, în vederea automatizării şi schimbului trans-european, prin facilitarea interoperabilităţii şi accesibilităţii seturilor de date publicate în portal;
    – asigură punctul de contact în relaţia cu Comisia Europeană şi reprezentarea, la nivel tehnic, în sub-grupul de lucru privind portalurile naţionale de date deschise organizat la nivelul Uniunii Europene;

    f) administrează şi întreţine portalul privind posturile vacante din sectorul bugetar plătite din fonduri publice, www.posturi.gov.ro;

    21. solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, sens în care:
    a) fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului;
    b) elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    c) elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii în domeniul său de activitate;
    d) execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de entităţile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;

    23. soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Guvernului, Secretariatului General al Guvernului şi prim-ministrului de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    24. asigură activitatea de primire în audienţe în relaţia cu cetăţenii;
    25. elaborează şi implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern managerial;
    26. asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului;
    27. asigură îndeplinirea dispoziţiilor prim-ministrului privitoare la coordonarea activităţii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, în condiţiile legii;
    28. asigură, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, informarea permanentă a prim-ministrului, viceprim-ministrului, şefului Cancelariei Prim-ministrului şi a altor demnitari din aparatul de lucru al Guvernului cu atribuţii în domeniu, privind eventuala manifestare a tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, despre managementul situaţiilor de urgenţă produse şi despre alte evenimente deosebite, necesar a fi cunoscute la nivel guvernamental;
    29. coordonează Grupul de lucru aferent cerinţei de rezilienţă „asigurarea continuităţii guvernării şi a serviciilor guvernamentale critice“ şi asigură elaborarea/actualizarea Planului pentru asigurarea continuităţii guvernării şi a serviciilor guvernamentale critice.

    (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.

    ART. 4
    (1) Secretariatul General al Guvernului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice centrale. În acest sens, secretarul de stat desemnat are următoarele atribuţii:
    a) asigurarea coordonării interinstituţionale în procesul de implementare şi operaţionalizare a strategiilor naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei, elaborate de Autoritatea pentru Digitalizarea României;
    b) coordonarea la nivel interinstituţional a politicilor publice, a investiţiilor şi resurselor de tehnologie a informaţiei, în vederea alinierii acestora cu obiectivele strategice din domeniul tehnologiei informaţiei şi cu cadrul naţional de interoperabilitate;
    c) definirea arhitecturii de sistem în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul administraţiei publice centrale şi implementarea cadrului naţional de interoperabilitate;
    d) asigurarea gestiunii Registrului unic naţional al sistemelor informatice utilizate la nivelul administraţiei publice centrale;
    e) exercitarea controlului asupra implementării proiectelor de tehnologia informaţiei în ceea ce priveşte respectarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020;
    f) colaborarea cu Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică şi alte organisme specializate ale statului în domeniul securităţii cibernetice;
    g) asigurarea suportului pentru activităţile Comitetului director pentru e-guvernare.

    (2) Secretariatul General al Guvernului coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă - Open Government Partnership, fiind punct naţional de contact pentru acesta. În acest sens, are următoarele atribuţii:
    a) coordonarea adoptării, implementării şi evaluării Planului Naţional de Acţiune din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă;
    b) coordonarea şi monitorizarea implementării angajamentelor specifice asumate prin Planul Naţional de Acţiune, de către ministerele şi agenţiile responsabile;
    c) asigurarea coordonării forumului multipartit „Comitetul Naţional de Coordonare“, conform standardelor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă;
    d) reprezentarea României în cadrul iniţiativei internaţionale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.


    ART. 5
    (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului funcţionează Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, structură fără personalitate juridică coordonată de prim-ministru, condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, utilizează, conform legii, spaţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii sale specifice de asigurare a reprezentării Guvernului la lucrările parlamentare, atât în sediul Senatului, cât şi în cel al Camerei Deputaţilor, cu acordul conducerii celor două Camere ale Parlamentului.
    (2) Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament, Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează, pe baza propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, şi asigură, în funcţie de priorităţi, actualizarea acestui program; asigură publicarea Programului legislativ pe pagina web a Secretariatului General al Guvernului şi transmiterea acestuia către Camera Deputaţilor şi Senat; urmăreşte realizarea de către ministere a proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ şi informează Guvernul, periodic sau ori de câte ori este cazul, cu privire la stadiul realizării acestuia;
    b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităţi legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de către Parlament;
    c) urmăreşte transmiterea proiectelor de legi iniţiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, urmează să fie sesizată ca primă Cameră, şi trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    d) susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a programului de activitate în şedinţele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
    e) susţine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgenţă de către Parlament;
    f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de ministere sau alte instituţii publice şi aprobate de Guvern; asigură, dacă este cazul, consultarea interministerială corespunzătoare cu privire la amendamentele formulate de ministere sau alte instituţii publice, în vederea prezentării acestora spre aprobare Guvernului;
    g) realizează coordonarea interministerială în vederea susţinerii guvernamentale corespunzătoare a proiectelor de legi şi a punctelor de vedere ale Guvernului asupra iniţiativelor legislative parlamentare în comisiile permanente şi în cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului de către ministerele de resort sau alte instituţii publice guvernamentale;
    h) asigură participarea corespunzătoare a reprezentanţilor Guvernului la şedinţele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum şi la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului de fiecare dată când prezenţa membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;
    i) transmite către ministerele de resort proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte, întocmite de comisiile permanente, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;
    j) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor interesate, proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
    k) avizează, din punctul de vedere al oportunităţii emiterii în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, proiectele de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului;
    l) avizează proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe;
    m) primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor formulate de ministere şi instituţii publice guvernamentale şi prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    n) ia măsurile necesare pentru pregătirea şi susţinerea poziţiei Guvernului în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;
    o) asigură informarea membrilor Guvernului cu privire la declaraţiile politice ale senatorilor şi deputaţilor care vizează activitatea Guvernului;
    p) elaborează, pe baza propunerilor şi a observaţiilor formulate de ministerele şi/sau instituţiile de resort consultate, proiectul punctului de vedere al Guvernului în cazul iniţiativelor legislative parlamentare, solicitat de Parlament potrivit art. 111 din Constituţia României, republicată, pe care îl supune spre aprobare Guvernului şi asigură, dacă este cazul, revizuirea acestuia în urma reconsultării ministerelor şi instituţiilor de resort; transmite punctele de vedere adoptate de Guvern şi semnate de prim-ministru la Senat şi Camera Deputaţilor;
    q) transmite către ministerele de resort punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de comisiile permanente asupra iniţiativelor legislative parlamentare, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;
    r) prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaţilor, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora;
    s) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor şi declaraţiilor prim-ministrului cu privire la politica Guvernului;
    ş) prezintă Guvernului informări, la sfârşitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului sau ori de câte ori este cazul, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar, precum şi la alte activităţi din cadrul relaţiilor dintre Guvern şi Parlament.

    (3) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, realizează coordonarea interinstituţională a activităţilor din domeniu şi are dreptul să solicite informaţii de la ministere, alte autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei centrale. Ministerele, celelalte autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a răspunde solicitărilor Secretariatului General al Guvernului în termenele stabilite de acesta, în vederea încadrării în termenele legale.
    (4) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), dacă este cazul, în vederea armonizării poziţiilor ministerelor şi instituţiilor consultate, Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, poate solicita constituirea de grupuri de lucru interinstituţionale.

    ART. 6
    În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează, în condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.

    ART. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de trei secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi secretari de stat, în condiţiile art. 11, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (3) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
    (4) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului.
    (5) Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator pentru personalul propriu, precum şi pentru personalul structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, sens în care secretarul general al Guvernului emite acte administrative cu caracter individual pentru naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă.
    (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni.
    (7) Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi sau secretarilor de stat o parte dintre atribuţiile sale şi, după caz, altor persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
    (8) În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către un secretar general adjunct sau un secretar de stat, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    (9) Secretarii generali adjuncţi şi secretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.

    ART. 8
    (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalul Secretariatului General al Guvernului este compus din demnitari, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.

    ART. 9
    (1) Atribuţiile structurilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi circuitul documentelor se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    (2) Atribuţiile şi sarcinile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 10
    În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul inspectorilor guvernamentali, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    În cadrul structurilor din aparatul de lucru al Guvernului îşi desfăşoară activitatea un număr maxim de 20 de secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, inclusiv conducătorii structurilor cu şi fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a căror organizare şi funcţionare este reglementată prin acte normative.

    ART. 12
    (1) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate total sau parţial structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice coordonate de secretarul general al Guvernului/Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (4) Unităţile care funcţionează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (5) Unităţile pentru care Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova
    ART. 13
    (1) Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, denumit în continuare D.R.R.M., se organizează şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Prin Secretariatul General al Guvernului, D.R.R.M. contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate şi istorie care stă la baza relaţiei României cu Republica Moldova.

    ART. 14
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate D.R.R.M. are următoarele atribuţii:
    a) propune Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, strategii şi politici pentru promovarea şi consolidarea comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate şi istorie care stă la baza relaţiei cu Republica Moldova;
    b) propune Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, proiecte de acte normative din domeniul său de activitate;
    c) avizează proiecte de acte normative care au incidenţă asupra domeniului său de activitate;
    d) asigură aplicarea actelor normative din domeniul său de activitate;
    e) contribuie, prin proiecte de cooperare bilaterală, la promovarea identităţii şi valorilor româneşti în Republica Moldova, inclusiv prin păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor;
    f) realizează activităţi pentru promovarea spaţiului comunicaţional comun şi a comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate şi istorie;
    g) participă, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, la negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra domeniului său de activitate;
    h) prin Secretariatul General al Guvernului, încheie protocoale sau documente de colaborare, altele decât cele prevăzute la lit. g) în scopul atingerii obiectivelor din domeniul său de activitate;
    i) dezvoltă parteneriate cu asociaţii, unităţi de cult şi organizaţii din Republica Moldova;
    j) acordă finanţări nerambursabile, prin Secretariatul General al Guvernului, către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României în scopul realizării de proiecte, programe şi acţiuni în domeniul său de activitate şi derulează proiecte, programe şi acţiuni proprii în acest domeniu, în condiţiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) împreună cu Secretariatul General al Guvernului, iniţiază şi dezvoltă raporturi de parteneriat şi cooperare cu autorităţile centrale şi locale din Republica Moldova, cu cultele recunoscute legal şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile internaţionale, pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor din domeniul său de activitate;
    l) prin Secretariatul General al Guvernului, elaborează şi actualizează studii de specialitate, cercetări, monografii şi sinteze în domeniul său de activitate;
    m) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român pentru înfiinţarea, organizarea şi susţinerea activităţii centrelor de informare ale României pe teritoriul Republicii Moldova, a instituţiilor mass-media de limbă română din Republica Moldova, a caselor limbii şi culturii române, a centrelor culturale din Republica Moldova, a bibliotecilor de limba română din Republica Moldova;
    n) sprijină acţiunile de cercetare, recuperare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc de pe teritoriul Republicii Moldova, de construire şi/sau restaurare, împreună cu autorităţile competente, a monumentelor şi a locaşurilor de cult reprezentative pentru istoria şi spiritualitatea comune, cu respectarea legislaţiei Republicii Moldova;
    o) acţionează pentru protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale româneşti de pe teritoriul Republicii Moldova;
    p) prin Secretariatul General al Guvernului, editează sau sprijină editarea unor publicaţii în limba română în Republica Moldova;
    q) prin Secretariatul General al Guvernului şi în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, acordă burse de studiu în România cetăţenilor din Republica Moldova;
    r) prin Secretariatul General al Guvernului, contractează servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă, şi bunuri pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
    s) participă, prin experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru ale comitetelor interministeriale sau ale organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale sau religioase din ţară şi din străinătate, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniul său de activitate;
    ş) iniţiază, organizează şi participă la congrese, conferinţe, forumuri sau festivităţi relevante pentru consolidarea comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate şi istorie;
    t) organizează şi administrează activităţi de voluntariat;
    ţ) îndeplineşte atribuţii privind gestionarea documentelor clasificate, în condiţiile reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
    u) prin Secretariatul General al Guvernului, iniţiază, organizează sau sprijină orice alte proiecte, programe sau acţiuni considerate necesare şi oportune în domeniul de activitate;
    v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competenţă.


    ART. 15
    D.R.R.M. cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, cu ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

    ART. 16
    (1) D.R.R.M. este condus de un secretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Secretarul de stat reprezintă D.R.R.M. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române şi străine.
    (3) Secretarul de stat iniţiază şi avizează proiecte de acte normative, respectiv contrasemnează, împreună cu secretarul general al Guvernului, actele normative adoptate potrivit legii în domeniul de activitate al D.R.R.M.
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniul de activitate al D.R.R.M.
    (5) Secretarul de stat participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor şi grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveşte aria de competenţă a D.R.R.M.
    (6) Secretarul de stat îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.

    ART. 17
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului general al Guvernului, se aprobă structura organizatorică a D.R.R.M.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.R.R.M.
    (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului D.R.R.M. se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (4) Numărul maxim de posturi al D.R.R.M. este de 31, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.
    (5) Personalul D.R.R.M. este alcătuit din funcţionari publici, care sunt numiţi potrivit legii şi personal contractual angajat cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

    ART. 18
    (1) În scopul colaborării interdepartamentale eficiente şi al corelării programelor şi acţiunilor privind consolidarea comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate şi istorie care stă la baza relaţiei dintre România şi Republica Moldova, se constituie Comitetul interministerial pentru Republica Moldova, denumit în continuare Comitetul interministerial.
    (2) Secretarul de stat al D.R.R.M. convoacă, prezidează şi asigură coordonarea Comitetului interministerial.
    (3) Din Comitetul interministerial fac parte reprezentanţi la nivel de secretar de stat ai ministerelor a căror activitate are incidenţă asupra domeniului de activitate al D.R.R.M.
    (4) La reuniunile Comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Senatului, ai Camerei Deputaţilor, ai Preşedinţiei, ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ai altor instituţii publice.
    (5) Comitetul interministerial se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar.
    (6) Comitetul interministerial prezintă Guvernului, periodic, dar cel puţin o dată pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizării programelor de acţiuni specifice.
    (7) Secretariatul Comitetului interministerial este asigurat de D.R.R.M.

    ART. 19
    Pentru exercitarea atribuţiilor sale, D.R.R.M. este abilitat să solicite, să primească, să transmită informaţii şi date de la/către autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă şi, respectiv, să acorde sprijin autorităţilor administraţiei publice.

    ART. 20
    Pentru realizarea atribuţiilor sale generale şi specifice, D.R.R.M. poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate.

    ART. 21
    Urmărirea implementării proiectelor, programelor, acţiunilor şi a activităţilor desfăşurate de D.R.R.M. în Republica Moldova, în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri, se realizează împreună cu misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale României în Republica Moldova.

    ART. 22
    Încadrarea personalului preluat în numărul de posturi şi structură organizatorică se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    CAP. III
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
    ART. 23
    (1) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare D.R.P., se organizează şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea primministrului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Prin Secretariatul General al Guvernului, D.R.P. elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, al căror regim juridic este reglementat potrivit Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, precum şi în conformitate cu normele internaţionale relevante.
    (3) În sfera de activitate a D.R.P. nu sunt incluse: elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor publice, proiectele, programele şi acţiunile realizate pe relaţia cu Republica Moldova.
    (4) Prin Secretariatul General al Guvernului, D.R.P. elaborează, în consultare cu ministere şi autorităţi publice, strategia multianuală privind relaţia cu românii de pretutindeni, metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile, precum şi alte documente de politici publice necesare desfăşurării activităţii sale, aprofundării cooperării interinstituţionale şi aplicării unei abordări unitare la nivelul Guvernului României în ceea ce priveşte relaţiile cu românii de pretutindeni.

    ART. 24
    D.R.P. are următoarele atribuţii principale:
    a) contribuie la promovarea drepturilor şi a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, în mod deosebit a principiului suveranităţii, principiului integrităţii teritoriale, principiului neamestecului în afacerile interne şi a principiului pacta sunt servanda şi cu respectarea atribuţiilor în domeniu ale Ministerului Afacerilor Externe;
    b) acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susţine şi promovează identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul persoanelor aparţinând minorităţii române;
    c) elaborează şi aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni;
    d) prin Secretariatul General al Guvernului, elaborează, propune, avizează, supune aprobării şi pune în aplicare strategii naţionale şi programele guvernamentale şi sectoriale, precum şi proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;
    e) participă, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, la negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra situaţiei românilor de pretutindeni;
    f) prin Secretariatul General al Guvernului, încheie protocoale sau documente de colaborare, altele decât cele menţionate la lit. e), cu instituţii omoloage din alte state;
    g) participă la lucrările comisiilor mixte în domeniul minorităţilor naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte;
    h) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile, unităţile de cult şi organizaţiile românilor de pretutindeni;
    i) acordă finanţări nerambursabile, prin Secretariatul General al Guvernului, către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în scopul realizării de proiecte vizând românii de pretutindeni;
    j) iniţiază şi dezvoltă raporturi de parteneriat şi cooperare cu autorităţile centrale şi locale relevante din statele de cetăţenie şi/sau reşedinţă, cu cultele recunoscute legal şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile internaţionale relevante, pentru implementarea programelor destinate asigurării şi promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române;
    k) urmăreşte, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, modul în care autorităţile statelor de cetăţenie şi/sau reşedinţă îşi respectă obligaţiile asumate în conformitate cu convenţiile internaţionale la care sunt parte şi cu tratatele bilaterale, după caz, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române;
    l) prin Secretariatul General al Guvernului, elaborează, actualizează sau finanţează studii de specialitate, cercetări, monografii şi sinteze privind problematica românilor de pretutindeni, ghiduri de reîntoarcere, analize sectoriale, studii de piaţă şi îndrumare de afaceri, materiale de informare şi documentare în domeniul reinserţiei socio-profesionale şi atragerii de investiţii din partea cetăţenilor români emigranţi, pe care le pune la dispoziţia cetăţenilor români din străinătate interesaţi de consolidarea legăturilor cu România, realizează şi actualizează harta românilor de pretutindeni;
    m) prin Secretariatul General al Guvernului, sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media ale românilor de pretutindeni, a caselor limbii şi culturii române, a centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, a catedrelor, a lectoratelor şi bibliotecilor de limba română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de romanistică, cu respectarea legislaţiei statului de cetăţenie/rezidenţă;
    n) prin Secretariatul General al Guvernului, sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României, de construire şi/sau restaurare, împreună cu autorităţile relevante, a unor monumente, precum şi a unor locaşuri de cult aparţinând românilor de pretutindeni, cu respectarea dreptului internaţional şi a legii statului de cetăţenie/rezidenţă;
    o) acţionează pentru protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state, în conformitate cu dreptul internaţional;
    p) prin proiecte şi acţiuni finanţate şi organizate, prin Secretariatul General al Guvernului, contribuie la promovarea imaginii României în rândul românilor de pretutindeni;
    q) prin Secretariatul General al Guvernului, achiziţionează servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă, şi bunuri pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
    r) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, pentru înfiinţarea, organizarea şi susţinerea activităţii centrelor de informare ale României în străinătate, precum şi a centrelor comunitare româneşti în străinătate;
    s) facilitează inserţia şi reinserţia socială, precum şi pe piaţa muncii a cetăţenilor români cu reşedinţa sau domiciliul în străinătate, restabilirea acestora pe teritoriul României, în cooperare cu ministerele şi autorităţi publice centrale sau locale cu atribuţii în domeniu;
    ş) prin Secretariatul General al Guvernului, iniţiază, organizează sau sprijină orice alte proiecte sau acţiuni considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor sale, angajând în acest sens finanţări din fonduri proprii sau provenite din accesarea fondurilor europene;
    t) colaborează cu ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu alte persoane juridice, după caz, pentru promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate, asigurând o abordare unitară, integrată, în plan naţional a problematicii românilor de pretutindeni;
    ţ) participă, prin experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru, ale comitetelor interministeriale sau ale organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale ori religioase din ţară şi din străinătate, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniul său de activitate;
    u) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniul său de activitate;
    v) prin Secretariatul General al Guvernului, acordă burse de studiu în România şi în străinătate;
    w) organizează şi administrează activităţi de voluntariat;
    x) prin Secretariatul General al Guvernului, elaborează documente de politici publice prin care sunt stabilite priorităţi tematice anuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă şi externă ale României;
    y) îndeplineşte atribuţii privind gestionarea documentelor clasificate, în condiţiile reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
    z) îndeplineşte celelalte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competenţă.


    ART. 25
    (1) D.R.P. cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, cu ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
    (2) D.R.P. asigură coordonarea interministerială în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, sens în care convoacă şi prezidează Comitetul interministerial pentru românii de pretutindeni, asigurând secretariatul acestuia, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerului Fondurilor Europene, Academiei Române, Secretariatului de Stat pentru Culte, Bisericii Ortodoxe Române, ai altor culte şi asociaţii religioase recunoscute în România, ai altor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul cercetării lingvistice şi educaţionale, al reinserţiei socioprofesionale şi al atragerii de investiţii, precum şi, dacă este cazul, ai altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în calitate de invitaţi, la iniţiativa D.R.P.
    (3) În situaţia în care problematica relaţiilor cu românii de pretutindeni este abordată în contextul afacerilor europene, sunt aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.

    ART. 26
    (1) D.R.P. este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Secretarul de stat reprezintă departamentul în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române şi străine.
    (3) Secretarul de stat iniţiază şi avizează proiecte de acte normative, respectiv contrasemnează, împreună cu secretarul general al Guvernului, actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul de activitate al D.R.P.
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniul de activitate al D.R.P.
    (5) Secretarul de stat participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor şi grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveşte aria de competenţă a D.R.P.
    (6) Secretarul de stat îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.

    ART. 27
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului general al Guvernului, se aprobă structura organizatorică a D.R.P.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.R.P.
    (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului D.R.P. se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (4) Numărul maxim de posturi al D.R.P. este de 56, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.
    (5) Personalul D.R.P. este alcătuit din funcţionari publici, care sunt numiţi potrivit legii, şi personal contractual angajat cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

    ART. 28
    Pentru exercitarea atribuţiilor sale, D.R.P. este abilitat să solicite, să primească, să transmită informaţii şi date de la/către autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă şi să acorde sprijin autorităţilor administraţiei publice.

    ART. 29
    Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, D.R.P. poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate.

    ART. 30
    Încadrarea personalului preluat în numărul de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului se subrogă în toate drepturile, obligaţiile, contractele, deciziile de finanţare, ordinele de finanţare, acordurile şi litigiile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, respectiv Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni.
    (2) Preluarea de către Secretariatul General al Guvernului a bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, respectiv Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, se face pe bază de protocol încheiat potrivit normelor legale în vigoare.
    (3) Patrimoniul Secretariatului General al Guvernului se completează cu patrimoniul preluat pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi pentru Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
    (4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 33
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 13 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova,
                    Ana Guţu,
                    secretar de stat
                    Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,
                    Ovidiu Burduşa,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul apărării naţionale
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 13 februarie 2020.
    Nr. 137.
    ANEXA 1

    Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale
    şi instituţiile publice finanţate total sau parţial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
    1. Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
    2. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
    3. Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
    4. Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
    5. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
    6. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
    7. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
    8. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului
    9. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
    10. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    11. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    12. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice
    13. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
    14. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    15. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    16. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
    17. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
    18. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    19. Centrul Naţional de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
    20. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    21. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
    22. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    23. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    24. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului

    ANEXA 2

    Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale
    şi instituţiile publice coordonate de secretarul general
    al Guvernului/Secretariatului General al Guvernului
    1. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
    2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, persoană juridică română de drept public

    ANEXA 3

    Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale
    şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului
    1. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
    2. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului

    ANEXA 4

    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
    1. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Translectrica“ - S.A.
    2. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş

    ANEXA 5

    Unităţi pentru care Secretariatul General al Guvernului
    îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort
    Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016