Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 127 din 13 februarie 2020  pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite  în activitatea privind Registrul naţional automatizat  cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 13 februarie 2020 pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (4) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se stabilesc modelele formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (Registrul), prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-8 se face pe hârtie ofset.
    (2) Formularul prevăzut în anexa nr. 1 se asigură, la solicitarea persoanei fizice, de către instituţia care eliberează documentul solicitat prin acesta.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 13 februarie 2020.
    Nr. 127.
    ANEXA 1

    CERERE
    pentru eliberarea certificatului de integritate comportamentală
    FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    (nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea)

┌──────────────────────────────────────┐
│Timp necesar pentru completarea │
│formularului: │
│Minim: 2ʼ00“ │
│Mediu: 3ʼ00“ │
│Maxim: 5ʼ00“ │
└──────────────────────────────────────┘


    S-a eliberat Certificatul de integritate comportamentală
    seria …………… numărul ……………………. data ………………………. .
    CERERE
    pentru eliberarea certificatului de integritate comportamentală
    Subsemnatul (numele de familie): ......................................................,
    prenumele ..............., numele anterior ..............,
    fiul/fiica lui .............. şi al/a ....................,
    născut(ă) în anul ...... luna ............ ziua ......... în ............
    judeţul (sectorul) ............., cu domiciliul în .............., judeţul (sectorul) .............,
    str. …………………….. nr. ……., bl. ……., ap. ……..
    Posed actul de identitate seria ..…. nr. ……...……, CNP

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│S │A │A │L │L │Z │Z │N │N │N │N │N │C │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    Solicit eliberarea unui certificat de integritate comportamentală, acesta fiindu-mi necesar pentru
    .......................................................................
    Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal^1.
    ^1 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de integritate comportamentală şi al întocmirii unor situaţii statistice anonimizate.

    Semnătura ………………………
    Data …………………..
    Rezultatul verificării

    ANEXA 2

    Specimen certificat de integritate comportamentală pentru situaţia
    în care persoana fizică nu este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele
    care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul General al Poliţiei Române
    Inspectoratul de Poliţie Judeţean ……………………..
    - Cazier judiciar -
    Seria …… nr. ………………
    CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
    Nr. ………………. din …………………..

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data naşterii │C.N.P. │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Locul naşterii │
├──────────────────────────────────────┤
│Ultimul domiciliu │
└──────────────────────────────────────┘


    Solicitantul nu este înscris în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ......................
    Şeful Cazierului judiciar,
    Gradul, numele şi prenumele

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    CONFIDENŢIAL!
    ATENŢIE! Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

    ANEXA 3

    Specimen certificat de integritate comportamentală pentru situaţia
    în care persoana fizică este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele
    care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul General al Poliţiei Române
    Inspectoratul de Poliţie Judeţean ………………….
    - Cazier judiciar -
    Seria …… nr. ……….
    CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
    Nr. ………………. din ……………………

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data naşterii │C.N.P. │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Locul naşterii │
├──────────────────────────────────────┤
│Ultimul domiciliu │
└──────────────────────────────────────┘


    Solicitantul este înscris în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor cu următoarele date:
    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: …………………..................................………………...
    Şeful Cazierului judiciar,
    Gradul, numele şi prenumele

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    CONFIDENŢIAL!
    ATENŢIE! Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

    ANEXA 4

    CERERE
    pentru eliberarea copiei de pe Registru
    Emitent .....................
    Nr. ..... din ...............
    CONFIDENŢIAL (după completare)
    Nr. înregistrare ............
    data înregistrării ..........
    CĂTRE*)
    Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean …………………. - Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative
    În conformitate cu art. 17 alin. (1)/art. 17 alin. (2) sau art. 18 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi
    funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi cu art. 20 alin. (1) şi (2)/art. 20 alin. (7) şi art. 22 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea copiei de pe Registru privind pe:
    Numele ..............................................................
    Prenumele: ........................................................
    Numele anterior: ............................
    Fiul/fiica lui: ....... şi al/a ..........
    Născut(ă): anul ........ luna ........ ziua .......
    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    în: localitatea .........., judeţul ..........., ţara .........
    Cetăţenie: ..........................................................
    Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............
    Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .
    Porecle şi nume false: ........................, de profesie .....................
    Motivul verificării ................................................................................................................................
    S-a obţinut consimţământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea |_|**)
    Funcţia, numele şi prenumele
    L.S.
    ...................
    *) Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea copiei de pe Registru. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    **) Necesar doar în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 18 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
    CONFIDENŢIAL!
    ATENŢIE! Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

    ANEXA 5

    Specimen copie de pe Registru pentru situaţia în care persoana fizică
    nu este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele
    care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul General al Poliţiei Române
    Inspectoratul de Poliţie Judeţean ………………….
    - Cazier judiciar -
    ...................
    Către
                …………………………………………
    Copie de pe Registru
    La adresa dumneavoastră nr. ..... din ..... privind pe:

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data naşterii │C.N.P. │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Locul naşterii │
├──────────────────────────────────────┤
│Ultimul domiciliu │
└──────────────────────────────────────┘


    Vă comunicăm faptul că sus-numitul(a) nu este înscris(ă) în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
    Şeful Cazierului judiciar,
    Gradul, numele şi prenumele

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    CONFIDENŢIAL!
    ATENŢIE! Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
    Datele furnizate în prezentul document pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate.

    ANEXA 6

    Specimen copie de pe Registru pentru situaţia în care persoana fizică
    este înscrisă în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele
    care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul General al Poliţiei Române
    Inspectoratul de Poliţie Judeţean ………………….
    - Cazier judiciar -
    ...................
    Către
                …………………………………………
    Copie de pe Registru
    La adresa dumneavoastră nr. ..... din ..... privind pe:

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Data naşterii │C.N.P. │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Locul naşterii │
├──────────────────────────────────────┤
│Ultimul domiciliu │
└──────────────────────────────────────┘


    Vă comunicăm faptul că sus-numitul(a) este înscris(ă) în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor cu următoarele date:
    Şeful Cazierului judiciar,
    Gradul, numele şi prenumele

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    CONFIDENŢIAL!
    ATENŢIE! Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
    Datele furnizate în prezentul document pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate.

    ANEXA 7

    CERERE
    de informaţii extrase din Registru

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│a) Informaţii despre statul solicitant: │
│Statul membru: │
│Autoritatea: │
│Persoana de contact: │
│Telefon (cu prefix): │
│Fax (cu prefix): │
│Adresa de e-mail: │
│Adresa de corespondenţă: │
│Numărul de referinţă al dosarului, dacă este cunoscut: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) Informaţii despre identitatea persoanei care face obiectul cererii: │
│Numele complet (prenumele şi toate numele): │
│Nume anterioare: │
│Pseudonimul şi/sau numele de împrumut, dacă există: │
│Sex: M [] F [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cetăţenia: │
│Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa): │
│Locul naşterii (oraşul şi ţara): │
│Numele tatălui: │
│Numele mamei: │
│Reşedinţa sau adresa cunoscută: │
│Numărul de identitate sau tipul şi numărul documentului de identitate al │
│persoanei: │
│Amprentele: │
│Alte date de identificare disponibile: │
│c) Scopul cererii: │
│Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare. │
│1. [] procesul penal (Vă rugăm să precizaţi autoritatea în faţa căreia se │
│desfăşoară procesul, precum şi numărul dosarului, dacă este disponibil.) │
│................................................................................. │
│................................................................................. │
│2. [] cerere în afara contextului procesului penal (Vă rugăm să precizaţi │
│autoritatea în cadrul căreia se desfăşoară procedurile, precum şi numărul de │
│dosar, dacă este disponibil, şi să bifaţi căsuţa corespunzătoare.): │
│(i) [] din partea unei autorităţi judiciare │
│..........................................................................................................│
│..........................................................................................................│
│(ii) [] din partea unei autorităţi administrative competente │
│................................................................................................... │
│................................................................................................... │
│................................................................................................... │
│(iii) [] din partea persoanei vizate de informaţiile privind Registrul │
│...................................................................................................... │
│...................................................................................................... │
│Autoritatea solicitantă: │
│[] persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru divulgarea acestor informaţii │
│(în cazul în care persoanei vizate i s-a cerut consimţământul în conformitate │
│cu legislaţia statului membru solicitant/solicitat). │
│[] persoana vizată nu şi-a dat consimţământul pentru divulgarea acestor │
│informaţii (în cazul în care persoanei vizate i s-a cerut consimţământul în │
│conformitate cu legislaţia statului membru solicitant/solicitat). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact pentru alte informaţii suplimentare necesare: │
│Nume: │
│Telefon: │
│Adresă de e-mail: │
│Alte informaţii (de exemplu, urgenţa cererii): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura şi ştampila │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 8

    EXTRAS
    din Registru

┌──────────────────────────────────────┐
│a) Informaţii despre statul │
│solicitant: │
│Statul membru: │
│Autoritatea: │
│Persoana de contact: │
│Telefon (cu prefix): │
│Fax (cu prefix): │
│Adresa de e-mail: │
│Adresa de corespondenţă: │
│Numărul de referinţă al dosarului, │
│dacă este cunoscut: │
├──────────────────────────────────────┤
│b) Informaţii despre identitatea │
│persoanei care face obiectul cererii │
│(*): │
│(*) Pentru a facilita identificarea │
│persoanei, ar trebui furnizate cât mai│
│multe informaţii. │
│Numele complet (prenume şi toate │
│numele): │
│Nume anterioare: │
│Pseudonimul şi/sau numele de împrumut,│
│dacă există: │
│Sex: M [] F [] │
│Cetăţenia: │
│Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa): │
│Locul naşterii (oraşul şi ţara): │
│Numele tatălui: │
│Numele mamei: │
│Reşedinţa sau adresa cunoscută: │
│Numărul de identitate sau tipul şi │
│numărul documentului de identitate al │
│persoanei: │
│Amprentele: │
│Alte date de identificare disponibile:│
├──────────────────────────────────────┤
│Informaţii legate de persoana în cauză│
│Vă rugăm să bifaţi căsuţa │
│corespunzătoare. │
│Autoritatea subsemnată confirmă că: │
│[] nu există nicio informaţie cu │
│privire la condamnări în Registru │
│(Registru); │
│[] există informaţii cu privire la │
│condamnări înscrise în Registru pentru│
│persoana în cauză; se anexează o listă│
│a respectivelor condamnări; │
│[] există alte informaţii înscrise în │
│Registru pentru persoana în cauză; se │
│anexează respectivele informaţii │
│(facultativ); │
│[] există informaţii cu privire la │
│condamnări înscrise în Registru pentru│
│persoana în cauză, dar statul membru │
│de condamnare a precizat că │
│informaţiile despre aceste condamnări │
│nu pot fi retransmise în alt scop │
│decât cel al procesului penal. Cererea│
│de informaţii suplimentare poate fi │
│trimisă direct către │
│.......................... │
│(vă rugăm să indicaţi statul membru de│
│condamnare); │
│[] în conformitate cu legislaţia │
│naţională a statului membru solicitat,│
│nu se poate da curs cererilor │
│formulate în alt scop decât cel al │
│procesului penal. │
├──────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact pentru alte │
│informaţii suplimentare necesare: │
│Nume: │
│Telefon: │
│Adresă de e-mail: │
│Alte informaţii (limitarea utilizării │
│datelor din cerere în afara procesului│
│penal): │
│Vă rugăm să precizaţi numărul de │
│pagini anexate la formularul de │
│răspuns: │
├──────────────────────────────────────┤
│Informaţiile transmise pot fi folosite│
│numai în scopul solicitat. │
├──────────────────────────────────────┤
│Întocmit la │
│Data: │
│Semnătura şi ştampila oficială (dacă │
│este cazul): │
│Numele şi funcţia/organizaţia: │
└──────────────────────────────────────┘


    Condamnări/alte menţiuni:

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016