Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 30 decembrie 2019  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor  cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 30 decembrie 2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin preluarea activităţilor, atribuţiilor şi structurilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care se desfiinţează.
    (2) Autoritatea îşi desfăşoară activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Magheru nr. 7.

    ART. 2
    Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 3
    (1) Autoritatea îndeplineşte în domeniile proprii de competenţă următoarele funcţii:
    a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea modului în care sunt respectate şi promovate, de către persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi drepturile copilului, precum şi respectării legislaţiei în domeniul adopţiei;
    b) de reprezentare - prin care asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al protecţiei drepturilor copilului şi în domeniul adopţiei;
    c) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei din domeniile proprii de competenţă cu prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;
    d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum şi aplicarea strategiilor şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al drepturilor copilului şi al adopţiei, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte;
    e) de monitorizare şi control - prin care asigură controlul respectării legalităţii în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi asigură îndrumarea metodologică a activităţii din domeniile sale de activitate;
    f) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare.

    (2) Autoritatea este mecanismul de coordonare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
    (3) Autoritatea este organismul responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, cu excepţia prevederilor art. 8.
    (4) Autoritatea monitorizează respectarea principiilor şi drepturilor stabilite de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, semnată de România la 26 ianuarie 1990 şi ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia cu privire la drepturile copilului.
    (5) Autoritatea este entitatea centrală română care trebuie să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată prin Legea nr. 361/2007.
    (6) Autoritatea este entitatea centrală română care trebuie să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare.

    ART. 4
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, strategiile naţionale în domeniile de competenţă;
    b) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de competenţă;
    c) elaborează şi asigură reprezentare la susţinerea rapoartelor prevăzute de Convenţia cu privire la drepturile copilului şi de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor;
    d) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiilor naţionale din domeniu;
    e) monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale în domeniile de competenţă;
    f) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;
    g) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniile de competenţă;
    h) elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi, al protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei;
    i) propune Guvernului, în condiţiile legii, recunoaşterea utilităţii publice pentru asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile cu activitate în domeniul de competenţă;
    j) încheie, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, tratate internaţionale, la nivel departamental, sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
    k) încheie, cu aprobarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale în domeniile de responsabilitate.

    (2) În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi asigură urmărirea aplicării unitare a reglementărilor din acest domeniu;
    b) elaborează standarde, metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru, precum şi alte instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    c) coordonează transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor;
    d) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi avizează strategiile judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti privind dezvoltarea de servicii sociale, precum şi planurile de acţiune ale acestora din domeniul dizabilităţii;
    e) acordă aviz de înfiinţare pentru centrele de zi şi rezidenţiale publice şi private pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
    f) avizează şi monitorizează implementarea planurilor de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
    g) acţionează pentru dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv pentru diversificarea serviciilor în comunitate;
    h) licenţiază serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilităţii, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private acreditate, şi asigură, la nivel naţional, evidenţa acestora;
    i) avizează, după caz, standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    j) autorizează interpreţii în limbajul mimico-gestual al persoanelor cu deficienţă de auz sau în limbajul specific al persoanelor cu surdo-cecitate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Autorităţii, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale din domeniul surdocecităţii, şi ţine evidenţa interpreţilor autorizaţi într-un registru specific;
    k) autorizează unităţile protejate, monitorizează activitatea acestora şi asigură evidenţa la nivel naţional a acestora;
    l) identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează tematici de instruire şi organizează programe de formare profesională continuă a acestuia conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare complexă şi pe cea de încadrare în grad şi tip de handicap;
    n) avizează componenţa nominală a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    o) gestionează Registrul electronic naţional al persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    p) finanţează proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii;
    q) asigură sume de la bugetul de stat organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii;
    r) asigură, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele direcţiilor generale judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului, sumele aferente plăţii dobânzii la creditele acordate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi asigurării gratuităţii la transportul interurban al persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) asigură secretariatul Consiliului de analiză şi Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

    (3) În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului şi constituie baze de date relevante;
    b) asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie specială a copilului separat, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului;
    c) elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru, precum şi alte instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi protecţiei speciale a copilului separat;
    d) licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului separat, organizate, în condiţiile legii, de furnizorii de servicii sociale, şi asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii;
    e) monitorizează respectarea drepturilor copilului şi asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, de celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) sesizează instituţiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, în cazul în care, în exercitarea atribuţiilor, Autoritatea ia cunoştinţă despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;
    g) propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;
    h) asigură coordonarea şi realizarea activităţilor privind repatrierea minorilor români identificaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile legale naţionale şi internaţionale în domeniu;
    i) asigură coordonarea activităţilor privind susţinerea adecvată a interesului superior al copiilor străini solicitanţi de azil sau neînsoţiţi de către părinţi sau un alt reprezentant legal, identificaţi pe teritoriul României, şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, de la nivel central sau local;
    j) identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi elaborează şi organizează programe de formare profesională continuă a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) În domeniul adopţiei, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi sesizează instituţiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, în cazul în care, în exercitarea atribuţiilor, Autoritatea ia cunoştinţă despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;
    b) duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de art. 15 din Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;
    c) constituie evidenţa centralizată a copiilor pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie şi a familiilor sau persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte să adopte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei;
    e) efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul procedurii adopţiei internaţionale;
    f) eliberează certificate care atestă că adopţia internaţională a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate a fost încuviinţată conform normelor impuse de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale;
    g) urmăreşte în condiţiile stabilite de lege evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare, în cazul adopţiei internaţionale a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate;
    h) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private.

    (5) În domeniul economico-financiar, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare;
    b) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniile sale de activitate;
    c) finanţează programe de interes naţional în domeniile sale de activitate;
    d) propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, a celor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.

    (6) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniile sale de activitate.

    ART. 5
    (1) Autoritatea facilitează dialogul cu cetăţenii pe domeniile sale de competenţă şi promovează şi implementează mecanisme de consultare a acestora.
    (2) Autoritatea preia şi soluţionează, potrivit reglementărilor în vigoare, cererile, reclamaţiile, sesizările sau propunerile formulate în scris sau prin poştă electronică.

    ART. 6
    (1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, Autoritatea identifică surse de cofinanţare din fonduri europene nerambursabile pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi prin acordarea de subvenţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Procedura de acordare a subvenţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.

    ART. 7
    (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii şi protecţiei sociale.
    (2) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.
    (3) Preşedintele este ordonator secundar de credite, în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
    (5) Preşedintele răspunde în faţa ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru întreaga activitate a Autorităţii.
    (6) Preşedintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorităţii de un vicepreşedinte şi de un secretar general.

    ART. 8
    Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii ori încredinţate de preşedinte, în condiţiile legii.

    ART. 9
    (1) Pe lângă preşedinte, funcţionează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al drepturilor copiilor şi al adopţiei, denumit în continuare Consiliul.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
    (3) Consiliul are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizează implementarea politicilor publice naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al drepturilor copiilor şi al adopţiei prin cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun;
    b) monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al drepturilor copiilor şi al adopţiei;
    c) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al drepturilor copiilor şi al adopţiei;
    d) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, al protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi al adopţiei;
    e) monitorizează programele pentru prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului.


    ART. 10
    (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcţie de conducere al următoarelor instituţii şi organisme:
    a) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, prin preşedinte;
    b) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    c) Ministerul Afacerilor Interne;
    d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    e) Ministerul Sănătăţii;
    f) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin vicepreşedinte;
    g) Ministerul Finanţelor Publice;
    h) Ministerul Fondurilor Europene;
    i) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    j) Ministerul Justiţiei;
    k) Ministerul Afacerilor Externe;
    l) Avocatul Poporului;
    m) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
    n) Asociaţia directorilor de servicii publice specializate în asistenţă socială şi protecţia copilului;
    o) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil;
    p) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale;
    q) Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România;
    r) Centrul de Resurse Juridice;
    s) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
    ş) Colegiul Psihologilor din România;
    t) Colegiul Medicilor din România.

    (2) Reprezentanţii ministerelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) şi g)-k) sunt funcţionari publici desemnaţi prin ordin de ministru.

    ART. 11
    (1) Consiliul se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Autorităţii, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor.
    (2) Lucrările Consiliului sunt conduse de preşedintele Autorităţii.
    (3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia preşedintelui Autorităţii, reprezentanţi ai copiilor, asociaţii, organizaţii şi federaţii ale persoanelor cu dizabilităţi, precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1), specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.
    (4) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorităţii membrilor, hotărâri cu caracter de recomandare.
    (5) Serviciile administrative, precum şi activitatea de secretariat a Consiliului sunt asigurate de către Autoritate.

    ART. 12
    (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.
    (2) Pe lângă Autoritate funcţionează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.
    (3) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prevăzută la alin. (1) şi Consiliul de analiză prevăzut la alin. (2) funcţionează în forma, componenţa şi cu atribuţiile prevăzute la art. 90^1, 90^2, respectiv la art. 92 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.
    (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este 131, exclusiv demnitarii.

    ART. 14
    (1) Organigrama Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) În cadrul organigramei, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 15
    (1) Autoritatea preia activităţile, atribuţiile, structurile şi personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.
    (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua organigramă a Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii se face cu respectarea termenelor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.
    (4) Bunurile şi alte active aferente activităţii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se transferă prin protocol din gestiunea celor două instituţii desfiinţate în gestiunea Autorităţii.

    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 30 decembrie 2019.
    Nr. 1.002.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Numărul maxim de posturi este 131, exclusiv demnitarii.)
    ORGANIGRAMA
    Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016