Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 65 din 11 februarie 2009 (*actualizata*)  privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (actualizata pana la data de 10 august 2011*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 65 din 11 februarie 2009 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (actualizata pana la data de 10 august 2011*)


    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 13 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1

    (1) Se înfiinţeazã Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, prin reorganizarea activitãţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumitã în continuare Agenţia, instituţie publicã având personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care realizeazã politica Guvernului în domeniul implementãrii proiectelor şi programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii acestora.    (1) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumitã în continuare Agenţie, se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care realizeazã politica Guvernului în domeniul dezvoltãrii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist şi al mediului de afaceri.

--------
    Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4.

    (3) Agenţia are ca scop implementarea tehnicã şi financiarã a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţãrii de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii şi în Programul de guvernare.    (3) Agenţia are ca scop implementarea tehnicã şi financiarã a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţãrii de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, a mediului de afaceri şi a cooperaţiei, la nivel naţional şi local.

--------
    Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    ART. 2
    (1) Finanţarea activitãţii Agenţiei se asigurã din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
    (2) Veniturile proprii ale Agenţiei şi ale unitãţilor din subordine se constituie din:
    a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri;
    b) asistenţã tehnico-financiarã din partea organismelor internaţionale;
    c) sponsorizãri şi donaţii;
    d) alte venituri.
    ART. 3
    Agenţia îndeplineşte urmãtoarele funcţii:

    a) de implementare - prin care se asigurã programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor finanţate de la bugetul de stat;    a) de implementare - prin care se asigurã programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii finanţate de la bugetul de stat, precum şi implementarea strategiilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniile: întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie;

--------
    Lit. a) a art. 3 a fost modificatã de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    b) de administrare - prin care se asigurã administrarea programelor de dezvoltare şi a proiectelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local;

    c) de reprezentare - prin care se asigurã reprezentarea intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit legii;    c) de reprezentare - prin care se asigurã reprezentarea statului în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. IFN şi al Fondului Român de Contragarantare, precum şi în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;

--------
    Lit. c) a art. 3 a fost modificatã de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.


    d) de autoritate - prin care se asigurã controlul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii.    d) de autoritate - prin care exercitã funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi asupra Fundaţiei Post-Privatizare în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigurã reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autoritãţi.

--------
    Lit. d) a art. 3 a fost modificatã de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.


    e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 5 «Îmbunãtãţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor» şi Ariei de concentrare 7 «Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor» din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparitãţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de delegare de atribuţii semnat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de unitate naţionalã de coordonare, şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în calitate de organism intermediar.

--------
    Lit. e) a art. 3 a fost introdusã de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    ART. 4
    (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevãzute la art. 3, Agenţia are urmãtoarele atribuţii:

    A. În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat:
    1. pe baza strategiei Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, implementeazã şi monitorizeazã programele de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivitãţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţã;
    2. administreazã, gestioneazã şi deruleazã direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional, regional şi local şi asigurã managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    3. sprijinã, împreunã cu alte organe ale administraţiei publice, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
    4. aplicã strategia şi politicile specifice în domeniul programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Strategia guvernamentalã pentru susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii;

    5. implementeazã schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientã a posibilitãţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;    5. aprobã procedurile de implementare a programelor de încurajare şi stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate anual de Guvern, şi implementeazã schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientã a posibilitãţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;

--------
    Pct. 5 de la lit. A a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct.4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    6. asigurã, prin intermediul centrelor de informare, asistenţã şi instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistenţã, consiliere primarã şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
    7. instituie şi gestioneazã, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, baza de date privind întreprinderile mici şi mijlocii la nivel naţional, precum şi din regiunea în care îşi desfãşoarã activitatea oficiile teritoriale respective şi se constituie ca baze de date cuprinzând întreprinderile mici şi mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    8. colaboreazã cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi cu alte asemenea organisme, în scopul îmbunãtãţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;
    9. exercitã calitatea de Agenţie naţionalã de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);
    10. faciliteazã accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome, societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legii;
    11. constatã, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, contravenţiile şi aplicã sancţiunile prevãzute de Legea nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    12. asigurã implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la nivel local;
    13. primeşte şi rezolvã sau, dupã caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizãrile persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã;
    14. administreazã bunurile proprietate publicã a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercitã dreptul de proprietate privatã asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.

    B. În domeniul gestionãrii programelor europene:
    1. participã la activitãţi de informare şi promovare a fondurilor europene, precum şi la cele de consiliere a potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive şi a absorbţiei rapide a fondurilor comunitare;
    2. participã la implementarea programelor şi a proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã în domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
    3. deruleazã şi alte programe şi proiecte cu finanţare externã destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unitãţi de implemetare a programelor în condiţiile legale în vigoare.

    4. asigurã, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea atribuţiilor specifice implementãrii Ariei de concentrare 5 «Îmbunãtãţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor» şi Ariei de concentrare 7 «Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor» din cadrul Programului de cooperare elveţianoromân pentru reducerea disparitãţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

--------
    Pct. 4 de la lit. B a alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.


    C. În domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale:
    1. elaboreazã, actualizeazã, implementeazã şi monitorizeazã Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
    2. propune şi deruleazã acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi mãsurare a costurilor administrative, impuse de reglementãrile mediului de afaceri, în concordanţã cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, mãsurare şi reducere a barierelor administrative;
    3. organizeazã şi participã la derularea sondajelor periodice în vederea evaluãrii impactului reglementãrilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetãrilor de piaţã;
    4. iniţiazã, propune, implementeazã, coordoneazã şi monitorizeazã acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;
    5. colaboreazã direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondialã, Comisia Europeanã, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionalã, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã, asigurând coordonarea programelor şi activitãţilor desfãşurate împreunã cu acestea în legãturã cu mediul de afaceri;
    6. identificã şi testeazã metode de îmbunãtãţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborãrii şi implementãrii unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;
    7. implementeazã politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectãrii recomandãrilor şi angajamentelor cu privire la «reforma reglementãrilor» formulate de Comisia Europeanã şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã - O.E.C.D. - Investment Compact;
    8. asigurã îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeanã prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeanã;
    9. asigurã identificarea, mãsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementãrile cu impact asupra derulãrii afacerilor şi acţioneazã direct sau în cooperare cu celelalte autoritãţi interesate pentru reducerea acestora;
    10. colaboreazã cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale;
    11. sprijinã activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigurã dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilã, în scopul informãrii reciproce şi al perfecţionãrii cadrului legislativ existent.

--------
    Lit. C de la alin. (1) al art. 4 a fost introdusã de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.


    D. În domeniul cooperatist:
1. reprezintã autoritatea competentã care asigurã respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 , cu modificãrile ulterioare;
2. acordã avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 , cu modificãrile ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
3. participã la lucrãrile Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005 , cu modificãrile ulterioare.

--------
    Lit. D de la alin. (1) al art. 4 a fost introdusã de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaboreazã cu ministerele şi autoritãţile administraţiei publice centrale, autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu persoane juridice sau fizice.
    (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are dreptul sã solicite informaţii, în condiţiile legii, de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autoritãţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autoritãţi publice, precum şi de la societãţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.
    (4) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sãu de activitate, prin ordinele ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.
    ART. 5
    (1) Agenţia este condusã de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri.
    (2) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintã în raporturile cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau strãine.

    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. Deciziile cu caracter normativ se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.

--------
    Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite.
    (5) Preşedintele Agenţiei este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.
    (6) Vicepreşedintele este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri.
    (7) Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri.
    (8) Agenţia are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în conformitate cu prevederile legale, care asigurã stabilitatea funcţionãrii Agenţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legãturilor funcţionale dintre structurile acesteia.
    (9) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilitãţile prevãzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (10) Secretarul general poate îndeplini şi alte însãrcinãri prevãzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.

     ART. 6

    (1) Structura organizatoricã a Agenţiei este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui.

    (2) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobã prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.    ART. 6
    (1) Structura organizatoricã a Agenţiei este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii.
    (2) Organizarea, coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobã prin decizie a preşedintelui.

--------
   Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    ART. 7
    (1) În subordinea Agenţiei funcţioneazã oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, organizate ca unitãţi cu personalitate juridicã, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se constituie din:
    a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri;
    b) asistenţã tehnico-financiarã din partea organismelor internaţionale;
    c) sponsorizãri şi donaţii;
    d) alte venituri.
    (3) Conducerea fiecãrui oficiu teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se asigurã de cãtre un şef oficiu.
    (4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, ca unitãţi cu personalitate juridicã, se poate desfãşura şi în spaţii închiriate în condiţiile legii.

    (5) Oficiile teritoriale prevãzute la alin. (1) au numãr total de 195 de posturi. Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.    (5) Oficiile teritoriale prevãzute la alin. (1) au un numãr total de 130 de posturi.

--------------

Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 18 noiembrie 2009 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009.    (5) Oficiile teritoriale prevãzute la alin. (1) au un numãr total de 89 de posturi.

--------------
    Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.


    (5^1) Agenţia are în subordine 8 oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie - OTIMMC, cu sediul în municipiile: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara şi Târgu-Mureş.
    Urmãtoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile în municipiile Bacãu, Bucureşti, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte se vor desfiinţa prin comasarea prin absorbţie, astfel:
    a) OTIMMC Bucureşti va fuziona prin absorbţie cu Agenţia. Numãrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 33;
    b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Cluj-Napoca. Numãrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13;
    c) OTIMMC Târgovişte va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Ploieşti. Numãrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 10;
    d) OTIMMC Bacãu va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Iaşi. Numãrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 12;
    e) OTIMMC Galaţi va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Constanţa. Numãrul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13.
    Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, cu persoanele juridice absorbante.

--------------
    Alin. (5^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.


    (5^2) În cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizeazã centre de informare, asistenţã şi instruire, fãrã personalitate juridicã, cu sediul în Bacãu, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte, funcţionând cu un numãr maxim de douã posturi.

--------------
    Alin. (5^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.


    (5^3) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi preluat de cãtre instituţiile absorbante în condiţiile legii.
    Persoanele juridice absorbante se substituie în toate drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii şi din orice acte care produc efecte juridice.

--------------
    Alin. (5^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.

    (6) Înfiinţarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al ministrului întreprinderilor mci şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea preşedintelui Agenţiei, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu aceastã destinaţie prin bugetul anual.

    (7) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, se aprobã, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei.


--------
    Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    ART. 8
    (1) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, dupã caz, a raporturilor de muncã se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii.

    (2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 31, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.    (2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 21, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie. Mãsura de disponibilizare a personalului se va face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

--------------

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 18 noiembrie 2009 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009.    (2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 31, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

--------------

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.    (2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 70, exclusiv demnitarii şi personalul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

--------
    Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.

    (3) Atribuţiile, sarcinile şi rãspunderile personalului încadrat în Agenţie se stabilesc prin fişa postului.
    (4) Salarizarea personalului Agenţiei se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 9
    Agenţia va prelua în subordinea sa, de la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, unitãţi cu personalitate juridicã, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legii.
    ART. 10
    (1) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, aflat în patrimoniul public al statului şi în administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se transmite Agenţiei, pe bazã de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are în dotare un numãr de 3 autoturisme şi un consum de combustibil stabilit potrivit reglementãrilor în vigoare. Pentru activitãţile specifice desfãşurate, fiecare oficiu teritorial are în dotare un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 150 litri/autoturism.
    ART. 11
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu modificãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                  Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                                Constantin Niţã

              p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Mariana Nedelcu,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                                 Gheorghe Pogea

    Bucureşti, 11 februarie 2009.
    Nr. 65.


    ANEXĂ

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                 a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi

               Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    Numãrul maxim de posturi = 31,

    exclusiv demnitarii şi personalul oficiilor teritoriale      ┌────────────────────┐ ┌──────────────┐

      │ Cabinet preşedinte ├──────────────────────┤ Preşedinte ├────────────────┬───────────────────────────┐

      └────────────────────┘ └───────┬──────┘ │ Compartiment audit intern │

                                                          │ └───────────────────────────┘

                                                  ┌───────┴────────┐

                                                  │ Vicepreşedinte │

                                                  └───────┬────────┘

                                                          │

                                                 ┌────────┴─────────┐

                                                 │ Secretar general │

                                                 └────────┬─────────┘

                                                          │

    ┌─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──┴────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

    │ │

  ┌─┴──┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌─ ┴ ─┐ ┌ ─ ┴ ─┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌──┴─┐

  │Com-│ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- │ Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- │ │Di- │

  │par-│ │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │rec-│

  │ti- │ te- te- │ te- te- │ te- │ te- │ te- te- │ te- te- │ te- te- │ te- │ │ţia │

  │ment│ │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │pro-│

  │eco-│ to- to- │ to- to- │ to- │ to- │ to- to- │ to- to- │ to- to- │ to- │ │gra │

  │no- │ │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │rial │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │me │

  │mic,│ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- │ pen- │ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- │ │şi │

  │ju- │ │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │tru │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │pro-│

  │ri- │ În- În- │ În- În- │ În- │ În- │ În- În- │ În- În- │ În- În- │ În- │ │iec-│

  │dic,│ │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │tre- │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │te │

  │re- │ prin- prin-│ prin- prin- │ prin-│ prin-│ prin- prin-│ prin- prin-│ prin- prin-│ prin-│ │ │

  │sur-│ │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │deri │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │ │

  │se │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici │ Mici │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici │ │ │

  │uma-│ │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │şi │şi │şi │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │ │

  │ne │ Mij- Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- │ │ │

  │şi │ │lo- │ │lo- │lo- │ │lo- │lo- │lo- │lo- │lo- │lo- │ │lo- │lo- │ │lo- │lo- │ │

  │ad- │ cii cii │ cii cii │ cii │ cii │ cii │ cii │ cii cii │ cii cii │ cii │ │ │

  │mi- │ │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │şi │şi │şi │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │ │

  │nis-│ Coo- Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- │ │ │

  │tra-│ │pe- │ │pe- │pe- │ │pe- │pe- │pe- │pe- │pe- │pe- │ │pe- │pe- │ │pe- │pe- │ │

  │tiv │ raţie raţie│ raţie raţie │ raţie│ raţie│ raţie│ raţie│ raţie raţie│ raţie raţie│ raţie│ │ │

  │ │ │Bacãu│ │Bra- │Bucu-│ │Cluj │Cons- │Cra- │Ga- │Iaşi │Plo- │ │Satu │Târ- │ │Târgu │Timi- │ │

  │ │ şov │ reşti Napoca│ tanţa│ iova │ laţi │ │ ieşti Mare │ go- Mureş│ şoara│ │ │

  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vişte │ │ │ │

  └────┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └────┘
    ANEXĂ


                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

      a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor

                  pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    Numãrul maxim de posturi = 21,

    exclusiv demnitarii şi personalul oficiilor teritoriale  ┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐

  │ Cabinet ├────────────┤ Preşedinte ├──────────┤ Compartiment │

  │ preşedinte │ └───────┬──────┘ │ audit intern │

  └────────────┘ │ └──────────────┘

                            ┌───────┴────────┐

                            │ Vicepreşedinte │

                            └───────┬────────┘

                                    │

                           ┌────────┴─────────┐

                           │ Secretar general │

                           └────────┬─────────┘

                                    │

                                    └─────────────────┐

                                                      │

  ┌──────────────────────────────────────────┐ │

  │ Compartiment economic, juridic, ├───┐ │

  │ resurse umane şi administrativ │ │ │

  └──────────────────────────────────────────┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Bacãu | │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Braşov | │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Bucureşti | │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca| │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa | │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤ │

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova | │ │

  └------------------------------------------┘ │ │

  ┌------------------------------------------┐ │ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┼────┘

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Galaţi | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Satu Mare | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Târgovişte | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Târgu Mureş| │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌------------------------------------------┐ │

  | Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi ├---┤

  |Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara | │

  └------------------------------------------┘ │

  ┌──────────────────────────────────────────┐ │

  │ Serviciul programe şi proiecte ├───┘

  └──────────────────────────────────────────┘


--------------

Anexa a fost înlocuitã cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 18 noiembrie 2009 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.    ANEXĂ                       STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

           a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor

                   pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii


    Numãrul maxim de posturi = 120, exclusiv demnitarii

    (31 posturi aparat propriu, exclusiv demnitarii, şi

    89 de posturi în cadrul OTIMMC-urilor)     ┌──────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐

     │ Cabinet preşedinte │ │ Preşedinte │ │ Audit intern │

     └──────────────────────┴───┴──────┬───────┴─────┴────────────────┘

                                       │

                              ┌────────┴────────┐

                              │ Vicepreşedinte ├───────────────────────────┐

                              └────────┬────────┘ │

                                       │ │

                              ┌────────┴────────┐ │

                              │ Secretar general│ │

                              └────────┬────────┘ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Direcţia buget, finanţe, contabilitate, juridic resurse │ │

         │ umane, achiziţii şi administrativ │ │

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │

                 │Compartiment buget, finanţe, contabilitate│ │

                 └─────────────────────┬────────────────────┘ │

                                       │ │

                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │

                 │ Compartiment juridic │ │

                 └─────────────────────┬────────────────────┘ │

                                       │ │

                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │

                 │ Compartiment achiziţii publice │ │

                 └─────────────────────┬────────────────────┘ │

                                       │ │

                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │

                 │ Compartiment resurse umane │ │

                 └─────────────────────┬────────────────────┘ │

                                       │ │

                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │

                 │ Compartiment administrativ │ │

                 └─────────────────────┬────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Braşov ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Constanţa ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Craiova ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Cluj ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Iaşi ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Ploieşti ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Timişoara ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │

         │ şi Cooperaţie Târgu-Mureş ├────────┤

         └─────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │

                                       │ │

         ┌─────────────────────────────┴───────────────────────────┐ │

         │ Serviciul implementare proiecte şi programe pentru │ │

         │ întreprinderi mici şi mujlocii ├────────┘

         └─────────────────────────────────────────────────────────┘--------------

Anexa a fost înlocuitã cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 854 din 11 august 2010 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.    ANEXĂ

                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
        a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru
                      Întreprinderi Mici şi Mijlocii


    Numãrul maxim de posturi = 159, exclusiv demnitarii
    (70 de posturi aparatul propriu, exclusiv demnitarii,
    şi 89 de posturi în cadrul oficiilor teritoriale pentru
    întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie)*Font9*
                                                                        ┌─────────────────┐
   ...................................... ┌─┤ Control Intern │
   | |.. │ │ │
   |Comitetul consultativ pentru | | ┌──────────────────┐ │ └─────────────────┘
   | dezvoltarea IMM | | │ Preşedinte │ │ ┌─────────────────┐
   ...................................... |....┼──────────────────┼──┼─┤ │
   ...................................... | │Cabinet Preşedinte│ │ │ Audit Intern │
   |Grupul pentru evaluarea impactului | | └────────┬─────────┘ │ │ │
   | economic al actelor normative | | │ │ └─────────────────┘
   | asupra IMM |..| ┌────────┴─────────┐ │
   ...................................... | │ │ │ ┌──────────────────┐
                                           | │ Vicepreşedinte │ │ │Purtãtor de cuvânt│
   ...................................... | │ │ │ │relaţii cu mass- │
   | | | └────────┬─────────┘ └─┤media şi relaţii │
   |Consiliul consultativ al cooperaţiei|... │ │ publice │
   ...................................... │ └──────────────────┘
                   ┌──────────────┬──────────────────────┴.....
                   │ ┌──────┴─────────┐ |
                   ├.......┤Secretar General├.................| ............................
                   │ │ │ | |Oficiul Teritorial pentru |
                   │ └──────┬─────────┘ |.|Intreprinderi Mici şi |
                   │ │ | |Mijlocii şi Cooperaţie |
┌──────────────────┴───────┐ │ ┌───────────────────┐ | | BRAŞOV |
│ │ │ │Direcţia Economicã │ | ............................
│Direcţia Generalã pentru │ └──┤şi Servicii Suport │ |
│ Intreprinderi Mici şi │ │ │ | ............................
│ Mijlocii │ └───────────────────┘ | |Oficiul Teritorial pentru |
└───┬──────────────────────┘ |.|Intreprinderi Mici şi |
    │ | |Mijlocii şi Cooperaţie |
    │ ┌─────────────────────┐ | | CLUJ |
    │ │Direcţia Politici şi │ | ............................
    │ │programe pentru │ | ............................
    │ │Intreprinderi Mici şi│ | |Oficiul Teritorial pentru |
    ├───┤Mijlocii, Mediu de │ |.|Intreprinderi Mici şi |
    │ │Afaceri şi Cooperaţie│ | |Mijlocii şi Cooperaţie |
    │ └─────────────────────┘ | | CONSTANŢA |
    │ | ............................
    │ ┌─────────────────────┐ | ............................
    │ │Direcţia Implementare│ | |Oficiul Teritorial pentru |
    └───┤Programe pentru │ |.|Intreprinderi Mici şi |
        │Intreprinderi Mici şi│ | |Mijlocii şi Cooperaţie |
        │ Mijlocii │ | | CRAIOVA |
        └─────────────────────┘ | ............................
                                                              | ............................
                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |
                                                              |.|Intreprinderi Mici şi |
                                                              | |Mijlocii şi Cooperaţie |
                                                              | | IAŞI |
                                                              | ............................
                                                              | ............................
                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |
                                                              |.|Intreprinderi Mici şi |
                                                              | |Mijlocii şi Cooperaţie |
                                                              | | PLOIEŞTI |
                                                              | ............................
                                                              |
                                                              | ............................
                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |
                                                              |.|Intreprinderi Mici şi |
                                                              | |Mijlocii şi Cooperaţie |
                                                              | | TÂRGU MUREŞ |
                                                              | ............................
                                                              | ............................
                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |
                                                              ..|Intreprinderi Mici şi |
                                                                |Mijlocii şi Cooperaţie |
                                                                | TIMIŞOARA |
                                                                ............................--------------
    Anexa a fost înlocuitã cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011, conform pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.
    *) Art. II din HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011 prevede:
    "Art. II
    (1) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va prelua de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi de la instituţiile aflate în coordonarea/subordinea acestuia un numãr de 39 de posturi şi bugetul aferent acestora, dupã cum urmeazã:
    a) de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - aparat propriu - 18 posturi;
    b) de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 5 posturi;
    c) de la Agenţia Românã pentru Dezvoltarea Durabilã a Zonelor Industriale - douã posturi;
    d) de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie - 5 posturi;
    e) de la Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnicã Specialã - 4 posturi;
    f) de la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor - 5 posturi.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, hotãrârile de organizare şi funcţionare a instituţiilor aflate în coordonarea/subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevãzute la alin. (1) lit. b)-f), se vor modifica în mod corespunzãtor.
    (3) Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va modifica în mod corespunzãtor.
    (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2011, precum şi în anexele la acesta, fãrã afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului."
                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016