Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 991 din 4 noiembrie 2014  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 991 din 4 noiembrie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 13 noiembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.142/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050- km 128+250", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*1).
──────────
    *1) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250", pe raza localităţilor Dârmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Dârmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Dârmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 2.762 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)".
    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
                 Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat
                          şi Promovarea Exporturilor,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 4 noiembrie 2014.
    Nr. 991.


    ANEXA 2


                                     LISTA
                 cuprinzând imobilele proprietate privată care
                constituie coridorul de expropriere al lucrării
                    de utilitate publică de interes naţional
                  "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov,
                  km 13+800-km 42+850; km 54+050- km 128+250",
               situate pe raza localităţilor Dârmăneşti, Mioveni,
                  Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti,
                    Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti,
                     Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din
               judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti,
               Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, proprietarii
                   sau deţinătorii acestora, precum şi sumele
                      individuale aferente despăgubirilor


┌────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Judeţul│ Unitatea │ Numele şi prenumele │Tarlaua/ │Cate-│ Numărul │ Număr │Suprafaţa │ Valoarea │
│crt.│ │administrativ-│ proprietarului/ │parcela │goria│cadastral│ carte │ de │ de │
│ │ │ teritorială │ deţinătorului terenului │ │ de │(număr │funciară │expropriat│despăgubire │
│ │ │ │ │ │folo-│topo) │ │ (mp) │a terenului │
│ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ │ conform │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Legii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 1│Argeş │Dârmăneşti │Societatea Comercială "Sealynx Automotive│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România" - S.R.L., cu sediul în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ştefăneşti │ │ Cc │ 820/1│579-80074│ 455│ 5.130│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 2│Argeş │Dârmăneşti │Ciolan Emilian │ │ P │ 820/2│ 581│ 354│ 2.395│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 3│Argeş │Dârmăneşti │Ciolan Emilian │ │ P │ 820/3│ 80192│ 347│ 2.348│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 4│Argeş │Dârmăneşti │Chiva Victor │ │ P │ 824│ │ 60│ 406│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 5│Argeş │Dârmăneşti │Postelnicu Constantin │ │ P │ 825│ │ 301│ 2.036│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 6│Argeş │Mioveni │Cârstea Vasile │ │ A │ 2376│ 6400│ 4│ 180│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 7│Argeş │Mioveni │Darmaz Adrian │ │ A │ 1637│ 4652│ 32│ 1.443│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 8│Argeş │Mioveni │Gheorghe I. │ │ F │ │ │ 715│ 32.247│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 9│Argeş │Mioveni │Floarea Ghe. şi Livia │ │ Cc │ 980│ │ 391│ 17.634│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 10│Argeş │Mioveni │Fraţila Nicolae şi Mărgărit │ │ Cc │ 1138│ │ 824│ 37.118│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 11│Argeş │Mioveni │Mărunţelu Remus │ │ Cc │ 1628│ │ 29│ 2.616│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 12│Argeş │Mioveni │Societatea Comercială TDP Automatic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grup - S.R.L. │ │ Cc │ 1580│ 80401│ 18│ 1.624│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 13│Argeş │Ţiţeşti │Fulga Alecsandra şi Fulga Radi Adina │ │ Cc │ 1035│ │ 19│ 129│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 14│Argeş │Ţiţeşti │Constantin Bârsan; Nadia-Elena Bârsan │ │ A │ 80078│ 80078│ 264│ 1.786│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 15│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T5/A195 │ A │ │ │ 4│ 27│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 16│Argeş │Ţiţeşti │Tita Maria │ │ A │ 871│ │ 5│ 34│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 17│Argeş │Ţiţeşti │Dicu Traian şi Geanina Clara │ │ A │ 1061│ 80274│ 4│ 27│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 18│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T13 │ A │ │ │ 129│ 873│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 19│Argeş │Ţiţeşti │Militaru Constantin │ │ Cc │ 563│ │ 12│ 81│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 20│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T13 │ Cc │ │ │ 262│ 2.954│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 21│Argeş │Ţiţeşti │Voican Emilia-Elena │ │ A │ 627│ 691│ 46│ 311│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 22│Argeş │Ţiţeşti │Voican Dumitru şi Sofia │ │ Cc │ 566│ 321│ 27│ 183│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 23│Argeş │Ţiţeşti │Voican Constantin Cristian │ │ Cc │ 588│ 269│ 65│ 440│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 24│Argeş │Ţiţeşti │Bicean Ion şi Georgeta │ │ Cc │ 592│ 295│ 12│ 81│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 25│Argeş │Ţiţeşti │Boteanu Eugen │ │ Cc │ 436│ │ 376│ 4.239│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 26│Argeş │Ţiţeşti │Ungureanu Gabriel │ │ A │ 371│ 192│ 252│ 1.705│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 27│Argeş │Ţiţeşti │Duţă Marian şi Alina Mihaela │ │ Cc │ 619│ 316│ 58│ 392│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 28│Argeş │Ţiţeşti │Sofronie Mihail şi Ionela │ │ Cc │ 375│ 80112│ 78│ 879│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 29│Argeş │Ţiţeşti │Dumitrescu Ioan şi Şoimaru Lucreţia │ │ A │ 1017│ 806│ 50│ 338│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 30│Argeş │Ţiţeşti │Ungureanu Eugen │ │ A │ 370│ 194│ 26│ 176│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 31│Argeş │Ţiţeşti │Neculae Constantin şi Maria │ │ A │ 1014/1│ 927│ 9│ 61│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 32│Argeş │Ţiţeşti │Ungureanu Paul şi Silvia │ │ A │ 341│ 208│ 428│ 2.895│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 33│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T6/A206 │ A │ │ │ 419│ 2.835│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 34│Argeş │Ţiţeşti │Petrache Viorel şi Elena │ │ A │ 734│ 412│ 28│ 189│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 35│Argeş │Ţiţeşti │Valeriu Bidilică │ │ Cc │ 80094│ 80094│ 12│ 135│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 36│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T7/A211 │ Cc │ │ │ 7│ 79│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 37│Argeş │Ţiţeşti │Bădoiu Ionel şi Cornelia │ │ A │ 1025│ 80461│ 31│ 210│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 38│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T7/A214 │ A │ │ │ 19│ 129│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 39│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T7/Ai214 │ A │ │ │ 20│ 135│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 40│Argeş │Ţiţeşti │proprietar necunoscut*) │T7/A214 │ A │ │ │ 21│ 142│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 41│Argeş │Ţiţeşti │S.B.R. Infomechanical - S.R.L. │ │ A │ 80071│ 80071│ 10│ 68│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 42│Argeş │Ţiţeşti │Societatea Comercială "S.B.R. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infomechanical" - S.R.L., cu sediul în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ţiţeşti │ │ A │ 80375│ 80375│ 17│ 115│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 43│Argeş │Stâlpeni │Năstase Mihai şi alţii │ │ Cc │ 737.738│ │ 68│ 767│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 44│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T30 │ Cc │ │ 594│ 4│ 45│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 45│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T30 │ Cc │ │ 708│ 37│ 417│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 46│Argeş │Stâlpeni │Gheorghe Bujor │ │ Cc │ 80368│ 80368│ 8│ 90│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 47│Argeş │Stâlpeni │Rizea Florian │ │ Cc │ 582│ │ 318│ 3.586│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 48│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T31 │ Cc │ │ │ 640│ 7.205│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 49│Argeş │Stâlpeni │Nicolescu Constantin │ │ Pd │ 815│ │ 2001│ 5.415│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 50│Argeş │Stâlpeni │Societatea Comercială Nick M. - S.R.L. │ │ Pd │ 631│ │ 677│ 1.829│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 51│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T6/HR194 │ A │ │ │ 205│ 1.387│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 52│Argeş │Stâlpeni │Avramescu Maria │ │ Cc │ 1065│ 830│ 143│ 1.612│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 53│Argeş │Stâlpeni │Societatea Comercială Unic - S.A. │ │ Cc │ 524│ │ 73│ 823│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 54│Argeş │Stâlpeni │Ratea şi Stăncilă │ │ A │ 550/2│ 374│ 6│ 41│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 55│Argeş │Stâlpeni │Ratea Ioana │ │ A │ 550│ 324│ 112│ 758│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 56│Argeş │Stâlpeni │Ana Gheorghe │ │ Cc │ 568│ │ 181│ 2.041│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 57│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T29 │ A │ │ │ 53│ 359│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 58│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T29 │ A │ │ │ 57│ 386│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 59│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T8/A198 │ A │ │ │ 84│ 568│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 60│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T32 │ A │ │ │ 82│ 555│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 61│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T8/A196 │ A │ │ │ 99│ 670│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 62│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T8/A196 │ A │ │ │ 96│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 63│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T32 │ A │ │ │ 67│ 453│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 64│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T32/PDt1 │ PDt │ │ │ 75│ 507│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 65│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T33 │ A │ │ │ 60│ 406│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 66│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T33 │ A │ │ │ 51│ 345│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 67│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T34/PDt13│ PDt │ │ │ 61│ 413│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 68│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T34 │ A │ │ │ 37│ 250│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 69│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T34 │ A │ │ │ 89│ 602│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 70│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T34 │ A │ │ │ 45│ 304│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 71│Argeş │Stâlpeni │proprietar necunoscut*) │T34/A3 │ A │ │ │ 55│ 372│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 72│Argeş │Mihăeşti │Popescu Maria şi Grigore Ion │ │ Cc │ 380│ │ 126│ 852│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 73│Argeş │Mihăeşti │Ioneci Rodica │ │ Cc │ 373│ 603│ 581│ 3.931│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 74│Argeş │Mihăeşti │Marian Ecaterina │ │ Pd │ 568│ 260│ 91│ 246│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 75│Argeş │Mihăeşti │Drăgoi Anca Violeta Mihaela │ │ Cc │ 466│ 272│ 96│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 76│Argeş │Mihăeşti │Burcea Sanda Mihaela │ │ Cc │ 456│ 468│ 205│ 1.387│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 77│Argeş │Mihăeşti │Sandu Ionel Romică şi Eremia Constantin │ │ Cc │ 316│ 198+231│ 164│ 1.849│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 78│Argeş │Mihăeşti │Bucura Ion │ │ Cc │ 532│ 467│ 190│ 1.285│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 79│Argeş │Mihăeşti │Banu Ion Doru │ │ Cc │ 583│ 399│ 25│ 282│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 80│Argeş │Mihăeşti │Hartic Dorin │ │ Cc │ 533│ 326│ 32│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 81│Argeş │Mihăeşti │Boghez Liliana şi Grigoriţă Maurel │ │ Cc │ 372│ 253│ 43│ 485│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 82│Argeş │Mihăeşti │Stoian Vasile şi Gheorghiţa │ │ Cc │ 414│ 221│ 75│ 846│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 83│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T20 │ A │ │ │ 129│ 873│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 84│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T20 │ A │ │ │ 69│ 467│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 85│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T58 │ A │ │ │ 67│ 453│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 86│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T58 │ A │ │ │ 76│ 514│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 87│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T58 │ A │ │ │ 43│ 291│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 88│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T58 │ A │ │ │ 55│ 372│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 89│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T37F592 │ A │ │ │ 78│ 528│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 90│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T37F592 │ A │ │ │ 78│ 528│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 91│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T37 │ A │ │ │ 84│ 568│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 92│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T51 │ A │ │ │ 61│ 413│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 93│Argeş │Mihăeşti │proprietar necunoscut*) │T51 │ A │ │ │ 52│ 352│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 94│Argeş │Schitu Goleşti│Tănase Viorica şi Mihai │ │ Cc │ 536│ 80320│ 323│ 3.642│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 95│Argeş │Schitu Goleşti│Iliescu Gheorghe │ │ Cc │ 448│ 497│ 148│ 1.669│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 96│Argeş │Schitu Goleşti│Dumitru Viorica │ │ Cc │ 506│ 80363│ 449│ 5.063│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 97│Argeş │Schitu Goleşti│Solomon Adrian Bogdan │ │ Cc │ 548│ 558│ 69│ 778│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 98│Argeş │Schitu Goleşti│Rădulescu Maria Venera │ │ Cc │ 746│ 80468│ 1│ 11│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 99│Argeş │Schitu Goleşti│Mosoiu Constantin │ │ A │ 399│ 242│ 70│ 474│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 100│Argeş │Schitu Goleşti│Mosoiu Constantin şi Luminiţa │ │ A │ 413│ 242│ 24│ 162│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 101│Argeş │Schitu Goleşti│Dragomirescu Mircea Ion │ │ A │ 414│ │ 92│ 622│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 102│Argeş │Schitu Goleşti│proprietar necunoscut*) │T17/A36 │ A │ 387│ │ 11│ 74│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 103│Argeş │Schitu Goleşti│Rădulescu Larisa Mihaela şi Mircea │ │ A │ 80322│ 80322│ 4│ 27│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 104│Argeş │Schitu Goleşti│Rădulescu Larisa Mihaela şi Mircea │ │ A │ 838│ 616│ 2│ 14│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 105│Argeş │Schitu Goleşti│Palaghiu Ion, Niculescu Ion │ │ A │ 435│ 257│ 160│ 1.082│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 106│Argeş │Schitu Goleşti│Tolbeş Cristina Elena │ │ A │ 559│ 339│ 328│ 2.219│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 107│Argeş │Schitu Goleşti│Robu Aurelia şi Sebastian │ │ A │ 410│ 235│ 35│ 237│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 108│Argeş │Schitu Goleşti│Asociaţia "Caritas" │ │ Cc │ 430│ 252│ 437│ 4.927│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 109│Argeş │Schitu Goleşti│Andreescu Adriana Florina │ │ Cc │ 408│ 492│ 40│ 451│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 110│Argeş │Schitu Goleşti│Tica Ion şi Ioana │ │ Cc │ 605│ │ 7│ 79│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 111│Argeş │Schitu Goleşti│Vlăducă Gheorghe şi Adriana │ │ Cc │ 530│ 328│ 20│ 226│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 112│Argeş │Schitu Goleşti│Stoica Dan │ │ Cc │ 471/1│ │ 18│ 203│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 113│Argeş │Schitu Goleşti│Oproiu Marcela │ │ Cc │ 564│ │ 2│ 23│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 114│Argeş │Schitu Goleşti│Societatea Comercială │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Irina Rebeca" - S.R.L. │ │ Cc │ 420│ │ 7│ 79│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 115│Argeş │Schitu Goleşti│Grecu Mugurel Mihail │ │ Cc │ 419│ 282│ 50│ 564│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 116│Argeş │Schitu Goleşti│proprietar necunoscut*) │T16 │ A │ │ │ 28│ 189│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 117│Argeş │Câmpulung │Vijan Ion şi Mgalena Elena │ │ Cc │ 1103│ │ 3│ 334│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 118│Argeş │Câmpulung │Bulugea Marinela │ │ A │ 1885│ │ 73│ 3.308│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 119│Argeş │Câmpulung │Societatea Comercială "Obştea agricolă" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Câmpulung │ │ Cc │ 903│ │ 5│ 551│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 120│Argeş │Câmpulung │Olteanu Vasile şi Elena Seni │ │ F │ 750│ │ 31│ 1.390│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 121│Argeş │Câmpulung │Olteanu Vasile şi Elena Seni │ │ F │ 3171/1│ │ 6│ 255│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 122│Argeş │Câmpulung │Olteanu Vasile şi Elena Seni │ │ F │ 3171/2│ │ 10│ 464│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 123│Argeş │Câmpulung │Bulac Daniela şi Nicolae │ │ F │ 902│ │ 16│ 702│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 124│Argeş │Câmpulung │Adam Elena, Adam Ion, Duţan Maria │ │ Cc │ 81275│ │ 182│ 20.480│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 125│Argeş │Câmpulung │Rocaru Maria, Rocaru Rozalia, │ │ F │3163+ │ │ │ │
│ │ │ │Dobre Ortansa │ │ │3164+3165│ │ 34│ 1.533│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 126│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Marin Gh. Ion │ │ F │ 882│ │ 49│ 330│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 127│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Milea Valeriu şi Maria │ │ Cc │ 80427│ │ 14│ 160│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 128│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Manole Ion │ │ F │ │ │ 9│ 58│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 129│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Rujan Maria │ │ Cc │ 462│ │ 34│ 379│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 130│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Rauta Elena │ │ Cc │ 630│ │ 61│ 690│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 131│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Enescu Gheorghe │ │ Cc │ 397│ │ 127│ 1.430│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 132│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Milea Gh. Valeriu şi Angela │ │ F │ 8947│ │ 24│ 163│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 133│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ 263/1,│ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Societatea Comercială "Holcim" - S.A. │ │ │ 263/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 263/3,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ P │ 263/4│ │ 61│ 412│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 134│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Primăria Valea Pravăţ │ │ P │ 111│ │ 226│ 1.526│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 135│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Societatea Comercială "Holcim" - S.A. │ │ P │ 80253│ │ 2166│ 14.655│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 136│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Popa Maria │ │ Cc │ 518│ │ 168│ 1.897│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 137│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Societatea Comercială "Holcim" - S.A. │ │ Cc │ 80207│ │ 476│ 5.372│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 138│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Minciunescu Victor │30 │ F │ │ │ 740│ 5.007│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 139│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Vladau Andrei │29 │ F │ │ │ 190│ 1.288│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 140│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Societatea Comercială "Holcim" - S.A. │26 │ F │1022+1023│ │ 57│ 385│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 141│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Bestea Maria şi Tutoiu Gabriel │25 │ F │ 926│ │ 45│ 305│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 142│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Molea Haralambie │24 │ F │ │ │ 6│ 43│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 143│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Consiliul Local Valea Mare-Pravăţ │ │ Cc │ 180/4│ │ 42│ 473│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 144│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Vlad Ana │ │ A │ 767│ │ 129│ 872│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 145│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Agache Ioan │ │ F │ 455│ │ 16│ 110│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 146│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Agache Ioan │ │ F │ 456│ │ 23│ 154│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 147│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Moştenitor Manole Nicolae │ │ F │ 4759│ │ 49│ 334│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 148│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Milea Valeriu │ │ L │ 839│ │ 266│ 1.802│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 149│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Năstasoiu Maria │ │ P │ │ │ 70│ 474│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 150│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Milea Valeriu │ │ P │ 841│ │ 7│ 47│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 151│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Mailat Sorin │ │ Pd │ 836│ │ 24│ 64│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 152│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Mailat Sorin │ │ Pd │ │ │ 9│ 25│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 153│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Rezerva Primărie Valea Mare-Pravăţ │ │ Pd │ │ │ 19│ 52│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 154│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │proprietar necunoscut*) │T13/Pd173│ Pd │ │ │ 53│ 143│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 155│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Duţescu George Mihail │ │ Pd │ 80282│ │ 177│ 479│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 156│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │Duţescu George Mihail │ │ Pd │ 80281│ │ 993│ 2.687│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 157│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │O.S. Rucăr │17F │ Pd │ │ │ 101│ 273│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 158│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │proprietar necunoscut*) │T14/F252 │ F │ │ │ 63│ 429│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 159│Argeş │Valea Mare- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pravăţ │proprietar necunoscut*) │T22/F361 │ F │ │ │ 56│ 378│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 160│Argeş │Stoeneşti │proprietar necunoscut*) │T17/Fn1 │ P │ │ │ 94│ 637│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 161│Argeş │Dragoslavele │O.S. Rucăr │17 │ Pd │ │ │ 1205│ 3.261│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 162│Argeş │Dragoslavele │Lutea Nicolae │ │ P │ 616│ │ 59│ 398│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 163│Argeş │Dragoslavele │O.S. Rucăr │18 │ Pd │ │ │ 813│ 2.200│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 164│Argeş │Dragoslavele │Dragan Marinela │ │ Pd │ 366│ │ 38│ 103│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 165│Argeş │Dragoslavele │Primăria Dragoslavele │ │ P │ │ │ 136│ 369│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 166│Argeş │Dragoslavele │O.S. Rucăr │18 │ Pd │ │ │ 457│ 1.236│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 167│Argeş │Dragoslavele │O.S. Rucăr │18 │ Pd │ │ │ 726│ 1.963│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 168│Argeş │Dragoslavele │Derioiu Aurelian │ │ Pd │ 80119│ │ 176│ 477│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 169│Argeş │Dragoslavele │Parnuta Iosif │ │ Cc │ 723│ │ 18│ 208│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 170│Argeş │Dragoslavele │Primăria Dragoslavele │ │ Cc │ 653│ │ 47│ 525│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 171│Argeş │Dragoslavele │Cotonelea Andreiu │ │ Cc │ 736│ │ 3│ 31│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 172│Argeş │Dragoslavele │Sorenghea Aurora │ │ Cc │ 80308│ │ 56│ 630│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 173│Argeş │Dragoslavele │Catrinescu Adriana Ramona │ │ Cc │ 558│ │ 11│ 121│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 174│Argeş │Dragoslavele │Zichil Ion │ │ Cc │ 80136│ │ 9│ 97│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 175│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 3│ 35│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 176│Argeş │Dragoslavele │Arsulescu Georgeta, Catrinu Valeria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bira Valerică │ │ Cc │ 262│ │ 30│ 335│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 177│Argeş │Dragoslavele │Acioiu Daniil şi Georgeta │ │ Cc │ 80300│ │ 12│ 140│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 178│Argeş │Dragoslavele │Catrinu Ileana │ │ Cc │ 216/1│ │ 58│ 652│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 179│Argeş │Dragoslavele │Fianu Elena şi Ioan, Manea Doina şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculin │ │ Cc │ 571/1│ │ 7│ 84│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 180│Argeş │Dragoslavele │Fianu Elena şi Ioan, Manea Doina şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculin │ │ Cc │ 571/2│ │ 3│ 30│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 181│Argeş │Dragoslavele │Cârstina Gheorghe şi Tatiana │ │ Cc │ 256│ │ 292│ 3.287│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 182│Argeş │Dragoslavele │C.L. Dragoslavele │ │ Cc │ 720│ │ 109│ 1.230│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 183│Argeş │Dragoslavele │Codîrlă Lidia şi Nicolae │ │ Cc │ 263│ │ 242│ 2.733│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 184│Argeş │Dragoslavele │Lupşa Lidia │ │ Cc │ 337│ │ 26│ 292│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 185│Argeş │Dragoslavele │Dumitra Ion, Biziniche Nicolae, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jipa Adriana Veronica, Ancu Elena Maria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Biziniche Catalin Gheorghe şi Ion Gabriel│ │ Cc │ 665/2│ │ 10│ 110│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 186│Argeş │Dragoslavele │Badic I. Gheorghe şi Ileana-copartajant 1│ │ Cc │ 429│ │ 6│ 70│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 187│Argeş │Dragoslavele │Ancu Maria │ │ Cc │ 507│ │ 26│ 291│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 188│Argeş │Dragoslavele │Vladau Nicolae şi Elena │ │ Cc │ 591│ │ 3│ 33│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 189│Argeş │Dragoslavele │Secareanu Gheorghe │ │ Cc │ 595│ │ 2│ 19│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 190│Argeş │Dragoslavele │Din Ovidiu Sorinel │ │ Cc │ 80352│ │ 4│ 47│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 191│Argeş │Dragoslavele │Tuluga Iosif │ │ Cc │ 80019│ │ 11│ 119│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 192│Argeş │Dragoslavele │Oncioiu Ion │ │ Cc │ 80283│ │ 83│ 935│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 193│Argeş │Dragoslavele │Toader Ion │ │ Cc │ 464│ │ 107│ 1.210│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 194│Argeş │Dragoslavele │Ozoiu Gheorghe şi Ana │ │ Cc │ 405│ │ 104│ 1.172│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 195│Argeş │Dragoslavele │Cumpărător │ │ Cc │ 351│ │ 72│ 809│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 196│Argeş │Dragoslavele │Frigura Gheorghe │ │ Cc │ 80000│ │ 12│ 137│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 197│Argeş │Dragoslavele │Parohia Valea Caselor │ │ Cc │ 80167│ │ 60│ 672│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 198│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T17/Fn77 │ Fn │ │ │ 88│ 594│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 199│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T17/Fn77 │ Fn │ │ │ 80│ 542│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 200│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T17/Pd18 │ Pd │ │ │ 77│ 520│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 201│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T17/Pd18 │ Pd │ │ │ 84│ 569│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 202│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T17/Fn54 │ Fn │ │ │ 86│ 582│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 203│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T16/Pd34 │ Pd │ │ │ 83│ 561│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 204│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T18/Pd10 │ Pd │ │ │ 82│ 553│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 205│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T18/Pd10 │ Pd │ │ │ 74│ 502│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 206│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T18/Fn14 │ Fn │ │ │ 80│ 544│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 207│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T16/Fn9 │ Fn │ │ │ 88│ 595│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 208│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T18/Fn14 │ Fn │ │ │ 84│ 567│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 209│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T8/Lv24 │ Lv │ │ │ 90│ 611│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 210│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T8/A13 │ A │ │ │ 98│ 660│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 211│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T8/NP10 │ NP │ │ │ 88│ 597│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 212│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T8/A8 │ A │ │ │ 91│ 613│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 213│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T7/Cc13 │ Cc │ │ │ 92│ 620│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 214│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T8/A3/2 │ A │ │ │ 93│ 627│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 215│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T7/Fn8 │ Fn │ │ │ 84│ 571│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 216│Argeş │Dragoslavele │proprietar necunoscut*) │T7/Pd7 │ Pd │ │ │ 30│ 202│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 217│Argeş │Rucăr │Moştenitor Sasu Gheorghe │ │ Cc │ 1352│ │ 61│ 687│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 218│Argeş │Rucăr │Nonosel Ion │ │ Cc │ 973│ │ 2│ 19│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 219│Argeş │Rucăr │Simene Danut │ │ Cc │ 1222│ │ 91│ 1.025│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 220│Argeş │Rucăr │Branescu Nicolae şi Filofteia │ │ Cc │ 978│ │ 104│ 1.169│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 221│Argeş │Rucăr │Simene Danut şi Violeta Iolanda │ │ Cc │ 80857│ │ 63│ 711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 222│Argeş │Rucăr │Aldulea Elena │ │ Cc │ 1081│ │ 236│ 2.665│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 223│Argeş │Rucăr │Benga Iocladia şi Dumitru │ │ Cc │ 1291│ │ 4│ 49│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 224│Argeş │Rucăr │Cozma Ion │ │ Cc │ 1491│ │ 4│ 47│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 225│Argeş │Rucăr │Cozma Ion │ │ Cc │ 1492│ │ 4│ 47│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 226│Argeş │Rucăr │Dulama Ionel şi Maria │ │ Cc │ 80426 şi│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 80427 │ │ 26│ 290│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 227│Argeş │Rucăr │Maracine Lucia, Smeureanu Avida, Profira │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihaela Geta, Smeureanu Miron Lorin şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hreamata Andreea │ │ Cc │ 170/1│ │ 1237│ 13.947│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 228│Argeş │Rucăr │Surdu Gheorghe şi Venera │ │ Cc │ 339/1│ │ 7│ 74│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 229│Argeş │Rucăr │Oancea Rodica │ │ Cc │ 80805│ │ 9│ 104│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 230│Argeş │Rucăr │Oancea Rodica │ │ Cc │ 80806│ │ 10│ 108│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 231│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │T8/Pd50 │ Cc │ │ │ 44│ 492│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 232│Argeş │Rucăr │Cojocaru Maria │ │ Cc │ 2171/1│ │ 3│ 37│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 233│Argeş │Rucăr │Mazare Ion │ │ Cc │ 15360│ │ 17│ 191│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 234│Argeş │Rucăr │Gherman Gheorghe │ │ Cc │ 1896│ │ 12│ 132│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 235│Argeş │Rucăr │Calin Paul │ │ Cc │ 2161│ │ 6│ 73│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 236│Argeş │Rucăr │Voinea Ion │ │ Cc │ 2216│ │ 13│ 150│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 237│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │T6 │ Cc │ │ │ 19│ 215│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 238│Argeş │Rucăr │Cozma Elena │ │ Cc │ 2310│ │ 7│ 78│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 239│Argeş │Rucăr │Casa de Economii şi Consemnaţiuni │ │ Cc │ 1338│ 109│ 18│ 201│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 240│Argeş │Rucăr │Sianu Nicolae şi Magdalena │ │ Cc │ 1493│ │ 30│ 343│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 241│Argeş │Rucăr │Popa Nicolae Iosif │ │ Cc │ 1838/3│ │ 6│ 64│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 242│Argeş │Rucăr │Dumitru Jinga │ │ Cc │ 81065│ │ 15│ 168│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 243│Argeş │Rucăr │Ancu Toma │ │ Fn │ 1980│ │ 16│ 111│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 244│Argeş │Rucăr │Bacarcel Maria │ │ A │ 1326│ │ 24│ 159│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 245│Argeş │Rucăr │Grozescu Paul │ │ L │ 1752│ │ 8│ 51│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 246│Argeş │Rucăr │Savulescu Ioan Sorin şi Corina, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Razvan Ungureanu │ │ L │ 81120│ │ 2│ 13│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 247│Argeş │Rucăr │Buta D. Dumitru │ │ Fn │ 898│ │ 21│ 144│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 248│Argeş │Rucăr │Bindea Tudor │ │ Cc │ 778/2│ │ 209│ 2.352│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 249│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │F125 │ Cc │ 778/1│ │ 5│ 55│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 250│Argeş │Rucăr │Petrescu Elena │ │ A │ 652/6│ │ 81│ 550│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 251│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │T6/P16 │ P │ │ │ 90│ 606│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 252│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │T6/F18 │ Fn │ │ │ 79│ 536│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 253│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │T8/Pd50 │ Pd │ │ │ 80│ 540│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 254│Argeş │Rucăr │proprietar necunoscut*) │F47 │ Fn │ │ │ 94│ 638│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 255│Argeş │Dâmbovicioara │Moştenitor Bajan Dumitru │ │ Fn │ 1323│ │ 382│ 2.585│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 256│Argeş │Dâmbovicioara │Vorovenci Maria │ │ F │ 429│ │ 358│ 2.420│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 257│Argeş │Dâmbovicioara │Socol George, Socol Vanda Irina şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dan Rodica şi Dan Alexandru │ │ F │ 577│ │ 88│ 596│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 258│Argeş │Dâmbovicioara │Arsu George şi Marinescu Tatiana │ │ L │ 671│ │ 156│ 1.055│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 259│Argeş │Dâmbovicioara │Ghita Ion Darius │ │ F │ 848│ │ 4│ 27│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 260│Argeş │Dâmbovicioara │Voicu Nicolae │ │ F │ 1402/1 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ + 1402/2│ │ 86│ 579│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 261│Argeş │Dâmbovicioara │Parghel Gheorghe │ │ A │ 519│ │ 155│ 1.048│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 262│Argeş │Dâmbovicioara │Nagaevschi Arsenie Emil │ │ F │ 520│ │ 245│ 1.657│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 263│Argeş │Dâmbovicioara │Tiuca Gr. Maria │ │ F │ 631│ │ 185│ 1.249│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 264│Argeş │Dâmbovicioara │Robu Sofia │ │ Cc │ 1322/1│ │ 3│ 32│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 265│Argeş │Dâmbovicioara │Robu Sofia │ │ Cc │ 1322/2│ │ 7│ 80│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 266│Argeş │Dâmbovicioara │Vorovenci Viorel │ │ Cc │ 609│ │ 852│ 9.605│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 267│Argeş │Dâmbovicioara │Societatea Comercială "Cherestea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dâmbovicioara" - S.R.L., cu sediul în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comuna Dâmbovicioara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │satul Podu Dâmboviţei │ │ Cc │ 80827│ │ 61│ 690│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 268│Argeş │Dâmbovicioara │Ochi Marinela, Nema Dorina │ │ Pd │ 895/1 +│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 895/2 +│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 895/3│ │ 160│ 432│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 269│Argeş │Dâmbovicioara │Birloiu Neculae │ │ Pd │ 1260│ │ 5│ 13│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 270│Argeş │Dâmbovicioara │Birloiu Mihai Viorel şi Barloiu Gabriel │ │ F │ 1110│ │ 23│ 153│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 271│Argeş │Dâmbovicioara │Birloiu Mihai Viorel şi Barloiu Gabriel │ │ F │ 1108│ │ 45│ 304│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 272│Argeş │Dâmbovicioara │Dulama Georgeta │ │ F │ 712│ │ 20│ 135│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 273│Argeş │Dâmbovicioara │Buzoi Rodica │ │ F │ 475│ │ 617│ 4.174│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 274│Argeş │Dâmbovicioara │Popescu Iulian şi Ligia Sanda │ │ F │ 575│ │ 510│ 3.449│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 275│Argeş │Dâmbovicioara │Smintinica Cornelia │ │ F │ 488│ │ 490│ 3.317│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 276│Argeş │Dâmbovicioara │Barloiu Polixenia │ │ A │ 404/5│ │ 3│ 19│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 277│Argeş │Dâmbovicioara │Societatea Comercială Syscom │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- 18 - S.R.L. │ │ A │ 988│ │ 3│ 17│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 278│Argeş │Dâmbovicioara │Parnuta Lucia │ │ Pd │ 1320│ │ 18│ 124│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 279│Argeş │Dâmbovicioara │Societatea Comercială "Aly Complet │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Turism" - S.R.L., cu sediul în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comuna Rucăr, judeţul Argeş │ │ Cc │ 80209│ │ 8│ 93│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 280│Argeş │Dâmbovicioara │Secreanu Dumitru │ │ Pd │ 677/1│ │ 29│ 195│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 281│Argeş │Dâmbovicioara │Moştenitor Pitea Ion, Lambescu Daniela │ │ Pd │ 80700│ │ 3│ 22│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 282│Argeş │Dâmbovicioara │Secareanu Gheorghe │ │ Pd │ 1022│ │ 123│ 333│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 283│Argeş │Dâmbovicioara │Nicolae Carmen Georgeta şi Nicolae │ │ Pd │ 855│ │ 71│ 192│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 284│Argeş │Dâmbovicioara │Secareanu Iosif │ │ Pd │ 801│ │ 37│ 99│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 285│Argeş │Dâmbovicioara │Boghez Filofteia │ │ Pd │ 923│ │ 8│ 23│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 286│Argeş │Dâmbovicioara │Falca Maria │ │ Pd │ 1067│ │ 210│ 569│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 287│Argeş │Dâmbovicioara │Balan Maria │ │ Pd │ 611│ │ 66│ 179│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 288│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P225 │ │ P │ 80587│ │ 141│ 955│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 289│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P212 │ │ P │ 80587│ │ 172│ 1.164│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 290│Argeş │Dâmbovicioara │Osiceanu Ileana, Iorga Sanda Sarmiza, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gorescu Voica │ │ P │ 1188│ │ 82│ 555│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 291│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P7 │ │ P │ 80586│ │ 230│ 1.559│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 292│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 6 │ │ P │ 80586│ │ 64│ 431│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 293│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 207 │ │ P │ 80587│ │ 748│ 5.059│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 294│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara PD 5 │ │ Pd │ 80586│ │ 610│ 1.650│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 295│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 4 │ │ P │ 80586│ │ 78│ 531│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 296│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 208 │ │ P │ 80587│ │ 10│ 65│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 297│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 207 │ │ P │ 80587│ │ 21│ 143│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 298│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 3 │ │ P │ 80586│ │ 331│ 2.241│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 299│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 209/2 │ │ P │ 80587│ │ 47│ 315│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 300│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 210 │ │ P │ 80587│ │ 726│ 4.910│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 301│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara PD 211 │ │ Pd│ 80587│ │ 802│ 2.170│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 302│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 28│ 186│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 303│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 152/3 │ │ P │ 80587│ │ 133│ 901│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 304│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 152/2 │ │ P │ 80587│ │ 134│ 909│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 305│Argeş │Dâmbovicioara │Societatea Comercială │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHERESTEA DÂMBOVICIOARA │ │ Cc │ 80806│ │ 34│ 384│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 306│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara P 152/1 │ │ P │ 80587│ │ 1260│ 8.527│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 307│Argeş │Dâmbovicioara │Comuna Dâmbovicioara PD 151 │ │ Pd │ 80587│ │ 206│ 557│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 308│Argeş │Dâmbovicioara │Sumedrea Dorel, Negreanu Sanda │ │ A │ 747+748│ │ 28│ 189│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 309│Argeş │Dâmbovicioara │Trifan Elena │ │ A │ 80620│ │ 80│ 544│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 310│Argeş │Dâmbovicioara │Dumitru Maria │T9/A44 │ Cc │ 1014│ │ 66│ 742│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 311│Argeş │Dâmbovicioara │Stoian Iosif şi Lucia │T13/F222 │ Cc │ 232/1│ │ 209│ 2.356│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 312│Argeş │Dâmbovicioara │Rambu Vasilica │T15/Pd36 │ A │ 768│ │ 15│ 105│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 313│Argeş │Dâmbovicioara │Rimbu Iosif, Cojocaru Georgeta, │ │ │ 849+850+│ │ │ │
│ │ │ │Moiceanu Cecilia, Cojocarescu Doina │T15/Pd36 │ A │ 851+852+│ │ 144│ 972│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 314│Argeş │Dâmbovicioara │Cumpărător de la Coles Radu Ştefan │T6/Pd6 │ F │ 972/1│ │ 33│ 222│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 315│Argeş │Dâmbovicioara │Coles Radu Ştefan │T5/Ps28 │ F │ 972/2│ │ 105│ 712│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 316│Argeş │Dâmbovicioara │Sandu Mariana Dorina, Oncioiu Ion │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristin, Onicioiu Traian Marius │ │ Cc │ 824/1│ │ 116│ 1.309│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 317│Argeş │Dâmbovicioara │Oncioiu I. Iosif │ │ F │ 1280│ │ 17│ 113│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 318│Argeş │Dâmbovicioara │Oncioiu I. Iosif │ │ F │ 1311│ │ 4│ 26│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 319│Argeş │Dâmbovicioara │Oncioiu Mariana Carmen │ │ F │ 1292│ │ 10│ 70│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 320│Argeş │Dâmbovicioara │Oncioiu I. Iosif │ │ F │ 1271│ │ 3│ 17│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 321│Argeş │Dâmbovicioara │Voicu Mihail │ │ F │ 1419│ │ 432│ 2.921│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 322│Argeş │Dâmbovicioara │Voicu Mihail │ │ F │ 1317│ │ 19│ 128│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 323│Argeş │Dâmbovicioara │Oncioiu Ion │ │ F │ 1371│ │ 9│ 63│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 324│Argeş │Dâmbovicioara │Osiceanu Ileana, Iorga Sanda Sarmiza │ │ Pd │ 1031│ │ 576│ 1.558│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 325│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T9/A44 │ A │ │ │ 95│ 640│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 326│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T13/F222 │ F │ │ │ 94│ 637│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 327│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T15/Pd36 │ Pd │ │ │ 88│ 592│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 328│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T15/Pd36 │ Pd │ │ │ 82│ 553│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 329│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T15/Pd36 │ Pd │ │ │ 87│ 588│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 330│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T6/Pd6 │ Pd │ │ │ 89│ 604│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 331│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T5/Ps28 │ Ps │ │ │ 87│ 590│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 332│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T5/Ps28 │ Ps │ │ │ 93│ 628│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 333│Argeş │Dâmbovicioara │proprietar necunoscut*) │T5/Pd24 │ Pd │ │ │ 94│ 634│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 334│Braşov │Fundata │Bacioiu Gheorghe │ │ Cc │ 825│ │ 13│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 335│Braşov │Fundata │Duicu Ioan │ │ Cc │ 749│ │ 37│ 2.669│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 336│Braşov │Fundata │Duicu Ioan, Veghes Lucian, Nicolai │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru Tudor, Isip Anamaria-Simona │ │ Cc │ 753│ │ 248│ 17.896│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 337│Braşov │Fundata │Stahei Anca │ │ Cc │ 100237│ │ 12│ 865│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 338│Braşov │Fundata │Secareanu Elena Dorica │ │ Cc │ 564│ │ 93│ 6.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 339│Braşov │Fundata │Bacioiu Gheorghe Adrian, Bacioiu Nicolae,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Basia Adina Lenuta, Bacioiu Ioan Ciprian │T1/P100/2│ F │ 100841│ │ 361│ 26.050│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 340│Braşov │Fundata │Bacioiu Ioan Ciprian, Uretu Mircea, │ │ │9052/3/1/│ │ │ │
│ │ │ │Uretu Margareta │T1/P100/2│ Cc │1/c, │ │ 236│ 17.030│
│ │ │ │ │ │ │9053/3/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1/c, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │9135/3/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1/c, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │9136/3/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1/1/c │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 341│Braşov │Fundata │Cojanu Eugenia │ │ Cc │ 562│ │ 310│ 22.370│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 342│Braşov │Fundata │Ernest Gheorghe Viorel, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ernest Gabriela Elena │ │ Cc │ 358│ │ 433│ 31.246│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 343│Braşov │Fundata │Fota Ioan, Fota Adela │ │ F │ 360│ │ 210│ 15.154│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 344│Braşov │Fundata │Darie Adriana Lenuta │ │ F │ 359│ │ 386│ 27.854│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 345│Braşov │Fundata │Mosoiu Maria │ │ Cc │ 542│ │ 722│ 52.029│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 346│Braşov │Fundata │Simion Marius Orlando, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simion Beatrice Simona │ │ F │ 541│ │ 312│ 22.370│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 347│Braşov │Fundata │Mosoiu Maria │ │ F │ 539│ │ 16│ 1.156│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 348│Braşov │Fundata │Mosoiu Maria │ │ Cc │ 540│ │ 142│ 10.247│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 349│Braşov │Fundata │Ungurianu Vasile │ │ F │ 122│ │ 305│ 22.009│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 350│Braşov │Fundata │Cientiu Ioan │ │ Cc │ 617│ │ 286│ 20.638│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 351│Braşov │Fundata │Stroie Maria │ │ Cc │ 100659│ │ 213│ 15.370│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 352│Braşov │Fundata │Stroie Maria │ │ Cc │ 100660│ │ 123│ 8.876│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 353│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ F │ 555│ │ 80│ 5.773│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 354│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 7277│ 525.120│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 355│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 78│ 5.629│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 356│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 49│ 3.536│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 357│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 94│ 6.783│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 358│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ F │ 9036/2│ │ 121│ 8.732│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 359│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 99│ 7.144│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 360│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 89│ 6.422│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 361│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ │nr. top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ P │908/6, │ │ 94│ 6.783│
│ │ │ │ │ │ │9082/4 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 362│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 107│ 7.721│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 363│Braşov │Fundata │proprietar necunoscut*) │ │ P │ │ │ 83│ 5.989│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 364│Braşov │Moieciu │Sarbu Ion, Sarbu Mariana │ │ Cc │ 100907│ │ 23│ 2.593│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 365│Braşov │Moieciu │Urse Rodica, Urse Gheorghe │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │7167/1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │4/2-7166/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 4/2 │ │ 38│ 4.285│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 366│Braşov │Moieciu │Mitrea Ecaterina, Mitrea Iosif, Bunghez │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucica │ │ Cc │ 100110│ │ 39│ 4.397│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 367│Braşov │Moieciu │Radulescu Gheorghe │ │ F │Cad. 1514│ │ 29│ 3.270│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 368│Braşov │Moieciu │Stanescu Maria Magda │ │ F │Cad. 1515│ │ 14│ 1.579│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 369│Braşov │Moieciu │Micuda Maria │ │ F │Cad. 1412│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1413 │ │ 42│ 4.736│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 370│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut* │ │ F │ 12110 │ │ 113│ 12.741│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 371│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut* │ │ F │ 101269 │ │ 8│ 902│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 372│Braşov │Moieciu │Zahar Ionut │ │ F │ 101431 │ │ 89│ 10.035│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 373│Braşov │Moieciu │Batusaru Ioan, Batusaru Catinca │ │ Cc │Top. 7302│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 7303 │ │ 32│ 3.608│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 374│Braşov │Moieciu │Mihai Lucian, Mihai Adriana Nicoleta │ │ A │Cad. 1128│ │ 4│ 451│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 375│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut* │ │ Cc │ │ │ 44│ 4.961│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 376│Braşov │Moieciu │Batusaru Neculae, Batusaru Aurelia │ │ Cc │ 100798 │ │ 23│ 2.593│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 377│Braşov │Moieciu │Popa Alexandru, Popa Alina Gabriela │ │ Cc │ 100799 │ │ 21│ 2.368│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 378│Braşov │Moieciu │Porancea Elena │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 7269/2, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 7273/2 │ │ 53│ 5.976│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 379│Braşov │Moieciu │Voinescu Gheorghe │ │ Pd │ 101705 │ │ 13│ 1.466│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 380│Braşov │Moieciu │Voinescu Nicolae │ │ Pd │ 101706 │ │ 155│ 17.477│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 381│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut* │ │ F │5839/2/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5840/2/3,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5841/2/5 │ │ 116│ 13.079│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 382│Braşov │Moieciu │Combiu Maria Ana │ │ F │5839/2/4,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5840/2/4,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5841/2/4 │ │ 6│ 677│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 383│Braşov │Moieciu │Croitoru Diana Mihaela, Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială Zodiac Tour - S.R.L. │ │ Cc │Cad. 571 │ │ 49│ 5.525│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 384│Braşov │Moieciu │Jinga Nicolae Cristi, Jinga Nicoleta │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela │F 131 │ F │Cad. 428 │ │ 15│ 1.691│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 385│Braşov │Moieciu │Arisanu Ioan │F15 │ F │ 102367 │ │ 12│ 1.353│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 386│Braşov │Moieciu │Manea Nicolae │ │ F │Cad. 1137│ │ 108│ 12.177│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 387│Braşov │Moieciu │Letca Bogdan │ │ F │ 101461│ │ 28│ 3.157│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 388│Braşov │Moieciu │Zichil Ileana │ │ F │ 101460│ │ 17│ 1.917│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 389│Braşov │Moieciu │Zichil Ileana │ │ Cc │ 101459│ │ 35│ 3.946│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 390│Braşov │Moieciu │Florescu Gheorghe, Florescu Diana │ │ Cc │ 102355│ │ 7│ 789│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 391│Braşov │Moieciu │Enescu Ovidiu George, Enescu Maria Dora │ │ Cc │ 102354│ │ 20│ 2.255│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 392│Braşov │Moieciu │Plotogea Sinziana Izabela │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 5962/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ a/2 │ │ 54│ 6.089│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 393│Braşov │Moieciu │Societatea Comercială SECTOR COM - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Societatea Comercială KATY TRADE - S.R.L.│ │ Cc │ 100389│ │ 75│ 8.456│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 394│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ 6024/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6025/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6028/2 │ │ 17│ 1.917│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 395│Braşov │Moieciu │Negrea Maria, Stoicheci Vioara, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Negrea Gheorghe │ │ C │ 6032, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6033, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6034, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6035/1,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6036/1,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 6037/1 │ │ 15│ 1.691│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 396│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ Pd │ │ │ 90│ 10.148│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 397│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ Pd │ │ │ 92│ 10.373│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 398│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 95│ 10.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 399│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 69│ 7.780│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 400│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 104│ 11.726│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 401│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ Pd │ │ │ 95│ 10.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 402│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 7│ 789│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 403│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 95│ 10.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 404│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 96│ 10.824│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 405│Braşov │Moieciu │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 76│ 8.569│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 406│Braşov │Bran │Nan Maria │ │ Cc │Cad. 1567│ │ 3│ 338│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 407│Braşov │Bran │Tanasoiu Ion, Tanasoiu Paraschiva, Petcu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru, Petcu Maria │ │ Cc │Cad. 1568│ │ 1│ 113│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 408│Braşov │Bran │Petrosan Cristian Ioan, Petrosan Ioana │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ Cc │ 100649│ │ 171│ 19.281│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 409│Braşov │Bran │Carp Neculai, Carp Romita │ │ Cc │ 102378│ │ 103│ 11.614│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 410│Braşov │Bran │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 3009/1/c│ │ 230│ 25.933│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 411│Braşov │Bran │Carp Neculai, Carp Romita │ │ Cc │3017/a/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1/b │ │ 44│ 4.961│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 412│Braşov │Bran │Societatea Comercială METALURGIE │ Nr. │ │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │NEFEROASĂ - S.R.L. │ poştal │ │ 12468/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 1A │ Cc │ 2870 │ │ 114│ 12.854│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 413│Braşov │Bran │Scafita Luciana, Negrea Scafita Sorina │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena │ │ Cc │ 102518│ │ 25│ 2.819│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 414│Braşov │Bran │Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului │ Nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ poştal │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 125 │ Cc │ 100061│ │ 42│ 4.736│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 415│Braşov │Bran │Societatea Comercială NECRI SAN - S.R.L. │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1685/1/b,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1687/1/b/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2/1/1/b │ │ 7│ 789│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 416│Braşov │Bran │Neagu Cristina Georgeta, Societatea │F 4624/67│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială "REGALINA NATURAL" - S.R.L. │F 4622/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F 4619/54│ Cc │ 102568│ │ 8│ 902│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 417│Braşov │Bran │Tatulea Nicolae, Tatulea Mihaela, │F 4622/7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Societatea Comercială FILATEX - S.R.L. │F 4619/49│ Cc │ 100183│ │ 61│ 6.878│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 418│Braşov │Bran │Aldea Nicolae, Aldea Floarea │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1644/9/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1644/10/2│ │ 7│ 789│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 419│Braşov │Bran │Paun Ioan Laurian, Paun Corina Elena │F 4621/4,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F 4619/45│ Cc │Cad. 1620│ │ 2│ 226│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 420│Braşov │Bran │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 18│ 2.030│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 421│Braşov │Bran │Tampa Mihai │F 4619/28│ Cc │Cad. 1444│ │ 32│ 3.608│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 422│Braşov │Bran │Toader Maria │ │ Cc │Cad. 1313│ │ 75│ 8.456│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 423│Braşov │Bran │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │Cad. 1318│ │ 8│ 902│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 424│Braşov │Bran │Georgescu Ioan, Georgescu Milica │A 4568/43│ Cc │Cad. 553 │ │ 79│ 8.907│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 425│Braşov │Bran │Tampa Felicia │F 4619/15│ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 12209/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1651/1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2/4 │ │ 5│ 564│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 426│Braşov │Bran │Pitoiu Nicolae Cristian │F 4619/14│ Cc │ 100487│ │ 3│ 338│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 427│Braşov │Bran │proprietar necunoscut*) │F 4619/13│ F │ │ │ 93│ 10.486│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 428│Braşov │Bran │Comuna Simon - concesiune Pescaru Ioan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriel │F 4619/12│ F │Cad. 1778│ │ 79│ 8.907│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 429│Braşov │Bran │proprietar necunoscut*) │F 4568/30│ F │ │ │ 98│ 11.050│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 430│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială R.H.I. GRUP │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INVEST - S.R.L. │F 4568/27│ Cc │ 100985│ │ 115│ 8.299│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 431│Braşov │Zărneşti │Petrisor Rodica │ │ F │Cad. 2644│ │ 15│ 1.082│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 432│Braşov │Zărneşti │Petrisor Rodica │ │ F │Cad. 2643│ │ 15│ 1.082│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 433│Braşov │Zărneşti │Blendea Tudor Cristian, Mango Simona │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina │ │ F │Cad. 2600│ │ 20│ 1.443│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 434│Braşov │Zărneşti │Zirnoveanu Traian │ │ F │Cad. 2627│ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 435│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ F │ 4621/4, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 4621/5, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │4621/6/1,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │4621/6/2 │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 436│Braşov │Zărneşti │Bran Aurelia, Bran Tiberiu, Buica Felicia│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cirstoiu Mariana, Bran Lidia │ │ F │ 101715│ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 437│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială TAVERNA LUPILOR-S.A│ │ Cc │Cad. 2397│ │ 126│ 9.092│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 438│Braşov │Zărneşti │Funaru Ioan │ │ Cc │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 759/2 │ │ 75│ 5.412│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 439│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 440│Braşov │Zărneşti │Bran Aurelia, Bran Tiberiu, Buica Felicia│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cirstoiu Mariana, Bran Lidia │ │ F │ 101811│ │ 11│ 794│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 441│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ F │ 101683│ │ 2│ 144│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 442│Braşov │Zărneşti │Carstoc Constantin Mircea │ │ F │ 101767│ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 443│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 444│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ F │Cad. 2779│ │ 15│ 1.082│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 445│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ F │Cad. 3084│ │ 18│ 1.299│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 446│Braşov │Zărneşti │Constantin Serban Gheorghe │A 2141/96│ Cc │ 103376│ │ 165│ 11.907│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 447│Braşov │Zărneşti │Pop Lucian, Bizdiga Alin Romica, Bizdiga │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alina Mirabela, Dragu Florin │A 2141/95│ Cc │ 2803│ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 448│Braşov │Zărneşti │Pop Lucian │ │ Cc │ 106890│ │ 190│ 13.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 449│Braşov │Zărneşti │Cicu Stefan George, Cicu Andrei Alberto │A 2141/88│ F │Cad. 1490│ │ 567│ 40.916│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 450│Braşov │Zărneşti │Cicu Stefan George, Cicu Andrei Alberto │A 2141/87│ F │ Cad. 422│ │ 516│ 37.235│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 451│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/86│ F │ nr. top:│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 710/b/3│ │ 29│ 2.093│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 452│Braşov │Zărneşti │Letca Radu Georgian, Letca Ana Maria │ │ F │ 2857│ │ 36│ 2.598│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 453│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială PIRAEUS LEASING │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA IFN - S.A. │ │ Cc │ 102718│ │ 103│ 7.433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 454│Braşov │Zărneşti │Chiriac Marin/Chiriac Maria/Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială DORIN CONSTRUCT - S.R.L. │ │ Cc │ 2775│ │ 24│ 1.732│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 455│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială MEDRU LAND INTL - │ │ │ Cad.│ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., Societatea Comercială TRUBANO │ │ Cc │ (387,│ │ 204│ 14.721│
│ │ │ │CONSTRUCTII - S.R.L. │ │ │ 1058)/1│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 456│Braşov │Zărneşti │Tomulescu Manuela Camelia, Tomulescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei Florin │ │ F │ 3392│ │ 69│ 4.979│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 457│Braşov │Zărneşti │Tomulescu Manuela Camelia, Tomulescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei Florin │ │ F │ 3393│ │ 49│ 3.536│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 458│Braşov │Zărneşti │Tomulescu Manuela Camelia, Tomulescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei Florin │A 2147/83│ F │ 3394│ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 459│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială LADY-GY - S.R.L. │ │ A │ 104637│ │ 47│ 3.392│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 460│Braşov │Zărneşti │Dumbrava Liviu Ioan, Dumbrava Daniela │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicoleta │ │ A │ 104638│ │ 2│ 144│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 461│Braşov │Zărneşti │Neculce E. Anca Paula, Scanteie I. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihaela-Eugenia (născută Ionica), Ionica │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena Maria, Ionica Adrian-Silviu │ │ A │ 105110│ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 462│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/57│ A │ │ │ 27│ 1.948│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 463│Braşov │Zărneşti │Dan Voina, Dan Monica, Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială BMR. Project - S.R.L. │A 2141/56│ Cc │ 2478│ │ 190│ 13.711│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 464│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/55│ A │ │ │ 28│ 2.021│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 465│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/54│ A │ │ │ 37│ 2.670│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 466│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/53│ A │ │ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 467│Braşov │Zărneşti │Ifrim Cristian Ioan, Ifrim Sanda │A 2141/52│ A │ 2610│ │ 37│ 2.670│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 468│Braşov │Zărneşti │Daradics Iosif, Daradics Zsuzsa Judit, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Kovacs Stefan, Kovacs Aurelia Adnana │A 2141/51│ A │ 2793│ │ 148│ 10.680│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 469│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/50│ A │ 2147/97,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/98 │ │ 11│ 794│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 470│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/49│ A │ 2147/88,│ │ 89│ 6.422│
│ │ │ │ │ │ │ 2147/89,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/90,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/91,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/92,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/93,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/94,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/95,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2147/96 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 471│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/48│ A │ 2147/87│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 472│Braşov │Zărneşti │Daradics Iosif, Daradics Zsuzsa Judit, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bologh Mariana, Bologh Vasile, Morariu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cosmin Mihai, Morariu Monica │A 2141/47│ A │ 2203│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 473│Braşov │Zărneşti │Daradics Iosif, Daradics Zsuzsa Judit, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bologh Mariana, Bologh Vasile │A 2141/46│ A │ 2743│ │ 18│ 1.299│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 474│Braşov │Zărneşti │Societatea Comercială TRANS PEC LEASING │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFN - S.A. │A 2141/45│ A │ 2117│ │ 62│ 4.474│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 475│Braşov │Zărneşti │Petric Tiberiu, Petric Marioara, │A 2141/44│ A │ 2116│ │ 26│ 1.876│
│ │ │ │Societatea Comercială TRANS PEC LEASING │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFN - S.A., Societatea Comercială │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORISANGI - S.R.L., Basch Stefan, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petric Stefan, Letca Ana Maria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Letca Radu Georgian, Stanciu Cornel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae, Stanciu Clara Andreea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 476│Braşov │Zărneşti │Petric Stefan │A 2141/43│ A │ 104786│ │ 89│ 6.422│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 477│Braşov │Zărneşti │Filip Ovidiu Emilian, Filip Florentina, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Muntean Viorel Alexandru │A 2141/42│ A │ 2434│ │ 27│ 1.948│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 478│Braşov │Zărneşti │Filip Ovidiu Emilian, Filip Florentina, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Muntean Viorel Alexandru │A 2141/41│ A │ 2329│ │ 22│ 1.588│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 479│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/40│ A │ │ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 480│Braşov │Zărneşti │Dragos Patriciu Claudiu, Dragos Rodica │A 2141/39│ A │ 2240│ │ 11│ 794│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 481│Braşov │Zărneşti │Alexe Gheorghita Maria, Anghel Elisabeta │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Voichita │A 2141/38│ A │ 2271│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 482│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/37│ A │ │ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 483│Braşov │Zărneşti │Babes Maria │A 2141/36│ A │ 105897│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 484│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/35│ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 485│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/34│ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 486│Braşov │Zărneşti │Serban Lucian, Anghel Luciana Ionela, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anghel Ciprian Florin │A 2141/33│ A │ 3283│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 487│Braşov │Zărneşti │Anghel Luciana Ionela, Anghel Lucian │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florin │A 2141/32│ A │ 3284│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 488│Braşov │Zărneşti │Briota Mircea │A 2141/31│ A │ 3024│ │ 17│ 1.227│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 489│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/28│ A │ │ │ 17│ 1.227│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 490│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/27│ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 491│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/26│ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 492│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/25│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 493│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/24│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 494│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2141/23│ A │ │ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 495│Braşov │Zărneşti │Balca Bucur │A 2147/46│ A │ 2081│ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 496│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/45│ A │ │ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 497│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/30│ A │ │ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 498│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/28│ A │ │ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 499│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/12│ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 500│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/11│ A │ │ │ 4│ 289│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 501│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2147/10│ A │ │ │ 4│ 289│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 502│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 11│ 794│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 503│Braşov │Zărneşti │Nedelcu Stefania Dorica, Olaru Eugenia │A 2122/48│ A │ 2062│ │ 4│ 289│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 504│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/47│ A │ │ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 505│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/46│ A │ │ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 506│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/45│ A │ │ │ 12│ 866│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 507│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/44│ A │ │ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 508│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/43│ A │ 2311│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 509│Braşov │Zărneşti │Muresan I. Ioan │A 2122/42│ A │ 2366│ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 510│Braşov │Zărneşti │Adams Arthur │A 2122/41│ A │ 2446│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 511│Braşov │Zărneşti │Cirstoc Lucia │A 2122/40│ A │ 2097│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 512│Braşov │Zărneşti │Petrisor Florin Nelu │A 2122/39│ A │ 2729│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 513│Braşov │Zărneşti │Zarnoveanu Gheorghe Vasile, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Busuioc Rodica Cornelia │A 2122/38│ A │ 2742│ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 514│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/37│ A │ │ │ 17│ 1.227│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 515│Braşov │Zărneşti │Pop Lucian │A 2122/36│ A │ 2695│ │ 27│ 1.948│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 516│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/35│ A │ │ │ 37│ 2.670│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 517│Braşov │Zărneşti │Preda Elena, Rusmanica Valer │A 2122/34│ Cc │ 107244│ │ 36│ 2.598│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 518│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/33│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 519│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/32│ A │ │ │ 12│ 866│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 520│Braşov │Zărneşti │Balca Bucur │A 2122/32│ A │ 2083│ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 521│Braşov │Zărneşti │Balca Bucur │A 2122/31│ A │ 2096│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 522│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/30│ A │ │ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 523│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2122/29│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 524│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/135│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 525│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/134│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 526│Braşov │Zărneşti │Grapa Virginia, Grapa Aurel Ioan │A2121/133│ A │ 100360│ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 527│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/132│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 528│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/131│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 529│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/129│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 530│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/118│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 531│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 532│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/110│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 533│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/109│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 534│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/108│ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 535│Braşov │Zărneşti │Manailoiu I. Victor │A2121/106│ A │ 106290│ │ 2│ 144│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 536│Braşov │Zărneşti │Manailoiu I. Victor │A2121/101│ A │ 106212│ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 537│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/96 │ A │ │ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 538│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/87 │ A │ │ │ 5│ 361│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 539│Braşov │Zărneşti │Dragoi Mircea Andrei, Dragoi Delia- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgiana │A 2121/86│ A │ 3347│ │ 13│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 540│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2121/85│ A │ │ │ 19│ 1.371│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 541│Braşov │ Zărneşti │Dragoi Mircea Andrei, Dragoi Delia- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgiana │A 2121/78│ A │ 3259│ │ 45│ 3.247│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 542│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A2121/76,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A2121/77 │ A │ │ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 543│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │A 2121/75│ A │ │ │ 23│ 1.660│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 544│Braşov │Zărneşti │Cristea Evelina │A 2121/74│ A │ 3023│ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 545│Braşov │Zărneşti │Tatulea Marian Lucian, Tatulea Adriana │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Luminita │ │ A │ 3382│ │ 13│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 546│Braşov │Zărneşti │Moloca Venera │A 2121/68│ A │ 3034│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 547│Braşov │Zărneşti │Petrisor Angela │A 2121/60│ A │ 3240│ │ 11│ 794│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 548│Braşov │Zărneşti │Dragoi Valeria │ │ A │ 101112│ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 549│Braşov │Zărneşti │Dragoi Gh. Valeria (născută Rambu) │ │ A │ 101137│ │ 4│ 289│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 550│Braşov │Zărneşti │Adams Arthur │ │ A │ 100148│ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 551│Braşov │Zărneşti │Secarea Ioan, Secarea Maria │ │ A │ 2985│ │ 12│ 866│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 552│Braşov │Zărneşti │Petrisor Livia │Ps4575/3 │ A │ 107037│ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 553│Braşov │Zărneşti │Petrisor Cornelia │CCN 4595 │ A │ 100271│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 554│Braşov │Zărneşti │Mosoiu Marcel Alin │F1329/2/8│ A │ 103537│ │ 13│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 555│Braşov │Zărneşti │Preda Elena, Rusmanica Valer │ F1329/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2/7/2 │ A │ 3343│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 556│Braşov │Zărneşti │Comanelea Iulian │ F1329/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2/7/1 │ A │ 3402│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 557│Braşov │Zărneşti │Moja Baraceanu Moise, Moja Baraceanu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Doina, Chitu Fierastrau Mariana, Chitu │ F1329/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fierastrau Aurel Ioan │ 2/6/1 │ A │ 3250│ │ 15│ 1.082│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 558│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ F1329/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2/6/2 │ A │ │ │ 6│ 433│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 559│Braşov │Zărneşti │Zarnoveanu Georgeta │ │ A │ 107008│ │ 4│ 289│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 560│Braşov │Zărneşti │Adams Arthur │ │ A │ 100164│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 561│Braşov │Zărneşti │Balca Dan Victor, Posedaru Rodica │F1329/2/1│ A │ 3363│ │ 13│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 562│Braşov │Zărneşti │Ciocilteu F. Maria Medeea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(născută Stanculescu) │ │ A │ 3401│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 563│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 96│ 6.928│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 564│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │F1329/24 │ F │ │ │ 85│ 6.134│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 565│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │F1329/23 │ F │ │ │ 84│ 6.062│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 566│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │F1329/22 │ F │ │ │ 86│ 6.206│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 567│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │F1329/21 │ F │ │ │ 202│ 14.577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 568│Braşov │Zărneşti │proprietar necunoscut*) │F1329/20 │ F │ │ │ 67│ 4.835│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 569│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │F1329/19 │ F │ │ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 570│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │F1329/18 │ F │ │ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 571│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │F1329/17 │ F │ │ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 572│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │F1329/16 │ F │ │ │ 16│ 1.155│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 573│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 17│ 1.227│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 574│Braşov │Râşnov │Societatea Comercială ROMSOFT - S.R.L. │ │ F │Cad. 5150│ │ 132│ 9.525│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 575│Braşov │Râşnov │Balca Lucian Iancu │ │ F │Cad. 3353│ │ 92│ 6.639│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 576│Braşov │Râşnov │Muresan Gh. Adrian │F1329/9 │ F │Cad. 3244│ │ 41│ 2.959│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 577│Braşov │Râşnov │Sofran Cornelia │ │ F │ 100792 │ │ 41│ 2.959│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 578│Braşov │Râşnov │Brezean Maria, Dobrescu Dumitru, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Radacina Ioan, Radacina Dan Adrian │ F1329/7│ F │ 100791 │ │ 61│ 4.402│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 579│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ F1329/6│ F │ │ │ 38│ 2.742│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 580│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ F1329/5│ F │ │ │ 35│ 2.526│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 581│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ F1329/4│ F │ │ │ 40│ 2.886│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 582│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ F1329/3│ F │ │ │ 53│ 3.825│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 583│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ F1329/2│ F │Cad. 3355│ │ 54│ 3.897│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 584│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ F1329/1│ F │ │ │ 50│ 3.608│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 585│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ │ F │Cad. 3354│ │ 50│ 3.608│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 586│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 59│ 4.258│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 587│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │Cad. 3281│ │ 73│ 5.268│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 588│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ F510/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2/3/3 │ F │Cad. 4068│ │ 301│ 21.721│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 589│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ │ F │Cad. 3848│ │ 234│ 16.886│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 590│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ │ F │Cad. 3511│ │ 197│ 14.216│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 591│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A570/1/1 │ A │ │ │ 279│ 20.133│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 592│Braşov │Râşnov │Toacse Razvan Ioan, Floca Dan │ │ A │Cad. 3510│ │ 79│ 5.701│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 593│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/20/5│ A │ │ │ 96│ 6.928│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 594│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/20/4│ A │ │ │ 85│ 6.134│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 595│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/20/3│ A │ │ │ 31│ 2.237│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 596│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/20/2│ A │ │ │ 71│ 5.123│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 597│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/20/1│ A │ │ │ 129│ 9.309│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 598│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/19/1│ A │ │ │ 350│ 25.257│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 599│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/19/2│ A │ │ │ 313│ 22.587│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 600│Braşov │Râşnov │Calmuc Silviu, Calmuc Marilena │ │ F │Cad. 2361│ │ 207│ 14.937│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 601│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │ Cad. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1308/1 │ │ 85│ 6.134│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 602│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │Cad. 4616│ │ 49│ 3.536│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 603│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 372│ 26.844│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 604│Braşov │Râşnov │Cherciu Dragos, Cherciu Alina Aurelia │ │ F │Cad. 5223│ │ 510│ 36.802│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 605│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │Cad. 4677│ │ 22│ 1.588│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 606│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A573/1/12│ A │ │ │ 20│ 1.443│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 607│Braşov │Râşnov │Buliga Iulian Marian │A573/1/10│ A │Cad. 4174│ │ 10│ 722│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 608│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 33│ 2.381│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 609│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A 573/1/5│ A │ │ │ 59│ 4.258│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 610│Braşov │Râşnov │Societatea Comercială PRO FINANCE - │ │ │ Top. │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │A 573/1/4│ A │ 4248/2 │ │ 60│ 4.330│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 611│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A 573/1/2│ A │ │ │ 50│ 3.608│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 612│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A 570/1/1│ A │ │ │ 43│ 3.103│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 613│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 54│ 3.897│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 614│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 51│ 3.680│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 615│Braşov │Râşnov │Brezean Iulian, Brezean Elena │ │ A │ 101131│ │ 19│ 1.371│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 616│Braşov │Râşnov │Brezean Iulian, Brezean Elena │ │ A │ 101129│ │ 21│ 1.515│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 617│Braşov │Râşnov │Brezean Iulian, Brezean Elena │ │ A │ 101127│ │ 14│ 1.010│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 618│Braşov │Râşnov │Brezean Iulian, Brezean Elena │ │ A │ 101025│ │ 9│ 649│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 619│Braşov │Râşnov │Gradinaru Ionut, Gradinaru Marioara │ │ A │ 102730│ │ 23│ 1.660│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 620│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ 4142│ │ 43│ 3.103│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 621│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A101/13/2│ A │ │ │ 25│ 1.804│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 622│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 30│ 2.165│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 623│Braşov │Râşnov │Arisianu Nicolae, Arisianu Maria Violeta │ │ Cc │ 106209│ │ 84│ 6.062│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 624│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │A101/13/4│ A │ │ │ 52│ 3.752│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 625│Braşov │Râşnov │Mandru Iancu │ │ A │ Cad 2994│ │ 32│ 2.309│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 626│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 65│ 4.691│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 627│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 568│ 40.988│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 628│Braşov │Râşnov │Statul român proprietar, Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială VLAD COM STAR - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în concesiune │ │ Cc │ 103027│ │ 40│ 2.886│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 629│Braşov │Râşnov │Societatea Comercială OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARKETING - S.R.L. │ │ Cc │ 100172│ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 630│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ 103611│ │ 12│ 866│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 631│Braşov │Râşnov │Unitatea administrativ-teritorială │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oraşul Râşnov │ │ Cc │ 103433│ │ 149│ 10.752│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 632│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ 103612│ │ 478│ 34.493│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 633│Braşov │Râşnov │Societatea Comercială FABRICA DE SCULE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RÂŞNOV - S.A. │ │ Cc │ 105178│ │ 30│ 2.165│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 634│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │F500/2/27│ Cc │ 105177│ │ 167│ 12.051│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 635│Braşov │Râşnov │Societatea Comercială FABRICA DE SCULE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RÂŞNOV - S.A. │ │ Cc │ 103434│ │ 51│ 3.680│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 636│Braşov │Râşnov │U.A.T. oraşul Râşnov │ │ Cc │ 103435│ │ 38│ 2.742│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 637│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ Nr. Topo│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 3985/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1/1/28/1│ │ 107│ 7.721│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 638│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ 3048│ │ 25│ 1.804│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 639│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 7│ 505│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 640│Braşov │Râşnov │Velea Valentin, Velea Alina │ │ Cc │ Cad. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 3584/2│ │ 21│ 1.515│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 641│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ Cad. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 3584/1│ │ 3│ 216│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 642│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ A │ │ │ 8│ 577│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 643│Braşov │Râşnov │Mihalache Gheorghe Razvan │ │ Cc │ 103832│ │ 98│ 7.072│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 644│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ Cad 4026│ │ 78│ 5.629│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 645│Braşov │Râşnov │Chiscari Ioan Sorin │ │ Cc │ Cad 3487│ │ 41│ 2.959│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 646│Braşov │Râşnov │Sandu Ioan Cornel, Sandu Mariana Dorina │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Carmen, Sandu Cornel, Sandu Mariana Coca │ │ Cc │ 1947/1│ │ 79│ 5.701│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 647│Braşov │Râşnov │Tocanie Eugenia, Tifui Maria, Bacanu │ │ Cc │ 101440│ │ 172│ 12.412│
│ │ │ │Maria, Iordanescu Horia Titu, Aldica │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Angela, Stoichit Anca Maria, Olah Moisin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciprian, Ilie Maria, Aldica Daniel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae, Vestea Alina Elena, Nan Cristina│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │si Nan Ion Liviu, Bratulescu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Brezean Gheorghe Marius, Bordea Ioan, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pop Catalin Vasile, Radu Maria, Putinar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihai, Dorobant Viorica Miorica, Pitic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marian, Chiriac Grigore şi Chiriac Elena,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilie Gheorghe, Bratulescu Maria, Boteanu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ana, Brengye Vasile, S.C. - Bombardier │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., Scurtu Vasile Dorin, Savluc │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neaga şi Savluc Boris, Purcarea Raluca │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina şi Purcarea Mihail Teodor, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Putinar Alexandru Emilian, Dumbrava │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica, Bucsa Ioan, Otelea Luminita, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Burlacu Danut şi Burlacu Andreea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela, Proca Maria, Mihalache │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe Razvan, Vestea Adrian Ioan, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitrescu Doru Ioan, Barsu Codruta, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucsa Dumitru, Balate Catalin Sebastian, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Manescu Cristina Urania, Putinar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ortensia, Cristoloveanu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hlenschi Roman şi Hlenschi Angela, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antohi Tita Carmen Rozi, Florian Marius │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristian, Paius Raducu Nicolae şi Grancea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioana Hermina, Botean Ileana, Florea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mircea Florentin, Bringye Cristina Dana, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Solovastru Maria, Enache Cristina │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antoaneta şi Enache Cristian, Craciun │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria, Scurtu Aurelia, Strasnic Oleg şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Onciu Mariana, Preda Bogdan Crin, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionescu Angela, Secareanu Marcielica şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secareanu Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 648│Braşov │Râşnov │Bogdan Dorin Ioan │ │ Cc │ Top │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1685/3/1│ │ 32│ 2.309│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 649│Braşov │Râşnov │Dumbrava Viorica, Bringye Cristina Dana, │ │ Cc │ 101799│ │ 410│ 29.586│
│ │ │ │Florian Marius Cristian, Bratulescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, Bucsa Ioan, Bucsa Dumitru, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pop Catalin Vasile, Hlenschi Angela şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hlenschi Roman, Antohi Tita Carmen Rozi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Solovastru Maria, Enache Cristian şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Enache Cristina Antoaneta, Pitic Marian, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aldica Daniel Nicolae, Scurtu Aurelia, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitrescu Doru Ioan, Preda Bogdan Crin, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bratulescu Maria, Brengye Vasile, Bordea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioan, Dorobant Viorica Miorica, Mihalache│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe Razvan, Barsu Codruta, Ilie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, Ilie Maria, Brezean Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marius, Putinar Alexandru Emilian, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Putinar Ortensia, Bacanu Maria, Vestea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alina Elena, Poke Maria, Burlacu Andreea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela şi Burlacu Danut, Ionescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Angela, Putinar Mihai, Aldica Angela, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stoichit Anca Maria, Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comercială BOMBARDIER - S.R.L., Scurtu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasile Dorian, Savluc Boris şi Savluc │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neaga, Purcarea Mihail Teodor şi Purcarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raluca Cristina, Botean Ileana, Balate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Catalin Sebastian, Florea Mircea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentin, Manescu Cristina Urania, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Radu Maria, Boteanu Ana, Craciun Maria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vestea Adrian Ioan, Tocanie Eugenia, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Otelea Luminita, Proca Maria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristoloveanu Gheorghe, Iordanescu Horia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Titu, Olah Moisin Ciprian, Chiriac │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grigore şi Chiriac Elena, Onciu Mariana │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Strasnic Oleg, Tifui Maria, Nan Ion │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Liviu şi Nan Cristina, Paius Raducu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae şi Grancea Ioana Hermina, Botean │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ileana, Tocanie Eugenia, Otelea Luminita,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florea Mircea Florentin, Litz Liliana │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gratiela │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 650│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ De │ │ │ 85│ 6.134│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 651│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 86│ 6.206│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 652│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ F │ │ │ 26│ 1.876│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 653│Braşov │Râşnov │proprietar necunoscut*) │ │ Cc │ │ │ 86│ 6.206│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 654│Braşov │Cristian │Societatea Comercială PIEDRA REAL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ESTATE - S.R.L. │ A51/3/23│ Cc │ Top 988│ │ 25│ 2.932│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 655│Braşov │Cristian │Soana Radu-George │ │ Cc │ Top 538│ │ 29│ 3.401│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 656│Braşov │Cristian │Neagoe Marius-Eugen, Neagoe Adriana- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mirela │ │ Cc │ Top 631│ │ 14│ 1.642│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 657│Braşov │Cristian │Comuna Cristian (Şcoala) │ │ Cc │ Top 773│ │ 250│ 29.316│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 658│Braşov │Cristian │Beldica Cristina-Elena │ │ Cc │ Top │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1857/12│ │ 9│ 1.055│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 659│Braşov │Cristian │Ciuca Florin-Gheorghe │ │ Cc │ Top │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1950/4 │ │ 63│ 7.388│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 660│Braşov │Cristian │Rasoiu Ioan, Rasoiu Eleonora │ │ Cc │ Top │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1960/1 │ │ 30│ 3.518│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 661│Braşov │Cristian │Comuna Cristian │ │ Cc │ Top │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1961/1 │ │ 6│ 704│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 662│Braşov │Cristian │Societatea Comercială PASHA PROD - S.R.L.│ │ Cc │ Cad 1483│ │ 48│ 5.629│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 663│Braşov │Cristian │Nastase Gheorghe-Valentin │ │ Cc │ Cad 1153│ │ 63│ 7.387│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 664│Braşov │Cristian │Societatea Comercială "Simoprior Turism" │ │ │Top 1964/│ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ Cc │ 1/2/2/1 │ │ 61│ 7.153│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 665│Braşov │Cristian │Perju Vasile, Perju Iordanica-Tamara │ │ Cc │ Cad 1716│ │ 58│ 6.801│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 666│Braşov │Cristian │Runceanu Aurelia, Runceanu Gheorghe │ │ Cc │ Cad 1191│ │ 144│ 16.886│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 667│Braşov │Cristian │Stupu Gh. Rodica, Pana Gh. Silvia, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea A. Catalin, Punga S. Corina, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beldica Gh. Aurora, Stelea A. Radu │ │ A │ Cad 1534│ │ 8│ 938│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 668│Braşov │Cristian │Badila Constantin, Badila Maria │ │ Cc │ Cad 1645│ │ 38│ 4.456│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 669│Braşov │Cristian │Badila Constantin, Badila Maria │ │ Cc │ Cad 1644│ │ 9│ 1.055│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 670│Braşov │Cristian │Oprica Florentin Adrian, Careba │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion-Aurel, Careba Ionela │ │ Cc │ Cad 1643│ │ 35│ 4.104│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 671│Braşov │Cristian │Societatea Comercială "ROMANIA - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APEX HEAT - TRANSFER" - S.R.L. │ │ Cc │ 103047│ │ 20│ 2.345│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 672│Braşov │Cristian │Societatea Comercială Duvenbeck │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Imobiliare - S.R.L. │ │ A │ Cad 1142│ │ 2│ 235│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 673│Braşov │Cristian │Societatea Comercială Duvenbeck │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Imobiliare - S.R.L. │ │ A │ Cad 1038│ │ 23│ 2.697│
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 674│Braşov │Cristian │Neculicioiu Ion, Neculicioiu Stefan, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neculicioiu Dumitru, Neculicioiu George, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Olah Maria │ │ A │ │ │ 8│ 938│
├────┴───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┼──────────┼────────────┤
│ TOTAL:│ 76.261│ 2.761.537│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

──────────
    *) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar necunoscut", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
──────────

                                ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


peter
12 Noiembrie 2015
Buna Sir / Madam, Ai nevoie de împrumut de bani între indivizi pentru a face fa?? cu dificult??i financiare pentru a rupe în cele din urm? din impas provocat de c?tre b?nci, prin respingerea dosarelor de a aplica? Sunt un exper?i financiari în m?sur? s? fac? un împrumut în suma care ave?i nevoie ?i cu condi?ii care fac via?a mai u?oar?. Aici sunt domeniile în care v? pot ajuta: * financiare * imprumut * Credit pentru investitii * Credit auto * Consolidarea datoriilor * Linia de credit * În al doilea rând Ipoteca * R?scump?rarea de credit * Credit de nevoi personale e-mail: lamaisonpeter@gmail.com
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016