Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 983 din 29 decembrie 1998  privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 983 din 29 decembrie 1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998

    În temeiul prevederilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare şi celelalte categorii de agenţi economici vor proceda la reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizărilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, existente în patrimoniul lor la 30 iunie 1998.
    ART. 2
    Reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizărilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale se va efectua conform Normelor privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărârea.
    Coeficienţii de actualizare care stau la baza reevaluării sunt stabiliţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    ART. 3
    La încheierea acţiunii de reevaluare agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor înregistra diferenţele din reevaluare în conturile corespunzătoare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, a asociaţilor sau de către consiliul de administraţie, în cazul regiilor autonome, în conformitate cu metodologia contabila prevăzută în Normele privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor.
    Pentru aceste categorii de imobilizări amortizarea aferentă gradului de neutilizare, evidenţiată de agenţii economici până la data de 31 decembrie 1996 în contul în afară bilanţului, se va regulariza şi înregistra în conformitate cu prevederile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la norme.
    ART. 4
    Rezultatele reevaluării categoriilor de imobilizări prevăzute la art. 1, diminuate, după caz, cu amortizarea aferentă gradului de neutilizare, înregistrată până la data de 31 decembrie 1996, vor fi cuprinse în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 1998.
    ART. 5
    În anul 1999 diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor corporale în curs, prevăzute la art. 1, pot fi utilizate, în conformitate cu prevederile legale, pentru majorarea capitalului social, respectiv a patrimoniului, după caz.
    ART. 6
    Începând cu data de 1 ianuarie 1999, amortizarea imobilizărilor corporale reevaluate se calculează în conformitate cu prevederile legale care reglementează regimul amortizării acestora.
    ART. 7
    Neefectuarea reevaluării de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 constituie contravenţie la disciplina financiară şi se sancţionează cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    Amenzile contravenţionale se aplică de personalul de specialitate al Ministerului Finanţelor şi se suportă de persoanele vinovate.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemnează:
                       ---------------
                     Ministrul finanţelor,
                     Decebal Traian Remeş

               p. Ministrul lucrărilor publice
                   şi amenajării teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                      secretar de stat

    Bucureşti, 29 decembrie 2014.
    Nr. 983.


    ANEXĂ


                                     NORME
    privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor

    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prin operaţiunea de reevaluare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizărilor în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale existente în patrimoniul persoanelor juridice, prevăzute la art. 1 din hotărâre, se realizează actualizarea elementelor patrimoniale din raportările contabile întocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor corporale în curs, prevăzute la art. 1 din hotărâre, are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată.
    (3) Pentru realizarea reevaluării, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizărilor respective, în conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, public în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    (4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilită încât să asigure un număr corespunzător de cadre cu pregătire tehnica în domeniu, care să poată aprecia gradul de uzura fizica şi morala a bunurilor inventariate.
    (5) La terminarea acţiunii de reevaluare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizărilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina şi vor înregistra în contabilitate diferenţele din reevaluare, conform monografiei prezentate în anexa nr. 2.
    ART. 2
    (1) Se supun reevaluării clădirile, construcţiile speciale şi terenurile, precum şi imobilizările corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale aflate în capitalul social, respectiv în patrimoniul persoanelor juridice, şi evidenţiate în raportările contabile întocmite la data de 30 iunie 1998, astfel:
    a) clădirile şi construcţiile speciale aflate în patrimoniu, evidenţiate în conturile 2121 "Clădiri" şi 2122 "Construcţii speciale";
    b) terenurile aflate în patrimoniu, evidenţiate în contul 211 "Terenuri", exclusiv cele folosite în scop agricol;
    c) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale concesionate, date în locaţie de gestiune sau închiriate, după caz, şi cele date în folosinţa asocierilor în participaţiune, conform contractelor economice încheiate, se reevaluează de către persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu;
    d) investiţiile efectuate la imobilizările de natura clădirilor şi construcţiilor speciale concesionate, luate cu chirie sau în locaţie de gestiune, se supun reevaluării de către persoanele juridice care le-au efectuat şi le-au înregistrat în contabilitate;
    e) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale trecute în conservare;
    f) capacităţile puse în funcţiune parţial, de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe;
    g) imobilizările corporale în curs privind clădirile şi construcţiile speciale, evidenţiate în contabilitate;
    h) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, la care în perioada 1 aprilie 1994-30 iunie 1998 s-au efectuat lucrări de modernizare care au majorat valoarea de înregistrare a acestor imobilizări corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectuează separat pentru valoarea existenta la 31 martie 1994 şi separat pentru valorile reprezentând modernizări, prin aplicarea coeficienţilor corespunzători perioadei în care s-a efectuat modernizarea;
    i) activele predate în sistem leasing imobiliar, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. Reevaluarea acestor active va avea în vedere valoarea negociata, prevăzută în contractul încheiat între cele doua părţi;
    j) imobilizările corporale şi imobilizările corporale în curs, de natura celor menţionate, aparţinând patrimoniului public, înscrise în activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 din hotărâre;
    k) clădirile şi construcţiile speciale aflate la sucursalele, filialele şi agenţiile din străinătate se reevaluează de către agenţii economici din ţara, în cazul în care figurează în patrimoniul acestora.
    (2) Nu sunt supuse reevaluării:
    a) clădirile şi construcţiile speciale a căror valoare de intrare a fost recuperată integral pe calea amortizării la data de 30 iunie 1998 sau care urmează a fi amortizate integral în semestrul II al anului 1998;
    b) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale în al căror cost de achiziţie au fost incluse diferenţele nefavorabile de curs valutar şi dobânzile bancare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 104/1997 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/1998 pentru perioadele ale căror diferenţe au fost regularizate;
    c) mijloacele fixe şi lucrările de investiţii în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale la care s-au inclus în valoarea investiţiilor valoarea spezelor şi comisioanelor bancare, precum şi dobânzile şi diferenţele de curs valutar în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/1995 şi cu precizările privind închiderea exerciţiilor financiare (ordinele ministrului finanţelor nr. 33/1996 şi nr. 40/1997) pentru perioadele respective;
    d) clădirile, construcţiile speciale şi terenurile, inclusiv imobilizările în curs aferente acestora, care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici după data de 30 iunie 1998, precum şi cele intrate după aceasta data;
    e) clădirile, construcţiile speciale şi terenurile evidenţiate în afară bilanţului;
    f) clădirile de locuit sau locuinţele de serviciu construite din fondurile statului, aflate în patrimoniul agenţilor economici cu capital de stat, supuse vânzării către populaţie.
    ART. 3
    (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale se va stabili valoarea rămasă actualizată la data de 30 iunie 1998, avându-se în vedere:
    a) valoarea de intrare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor la data de 30 iunie 1998, înscrisă în raportările contabile;
    b) amortizarea calculată până la data de 30 iunie 1998, evidenţiată în contabilitate în creditul contului 281 "Amortizarea imobilizărilor corporale" şi în debitul contului 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    c) coeficienţii de actualizare la data de 30 iunie 1998, prevăzuţi în anexa nr. 3;
    d) amortizarea aferentă activelor corporale pentru care s-au obţinut scutiri totale sau pentru o perioada limitată de timp la calculul amortizării, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1997;
    e) valoarea rămasă actualizată, precum şi valoarea de intrare actualizată se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluările anterioare prevăzute de normele legale, conform hotărârilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 şi nr. 500/1994, vor proceda la efectuarea reevaluării clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrării acestora în capitalul social, respectiv în patrimoniu, pe baza indicilor şi metodologiei prevăzute de reglementările respective.
    (3) Comisiile de inventariere vor analiza diferenţele din reevaluare şi valorile actualizate ale imobilizărilor reevaluate în corelaţie cu utilitatea bunurilor respective şi cu valoarea de piaţa, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluări sub subevaluări ale valorii acestora, ele vor fi eliminate.
    ART. 4
    Pentru evidenţierea distinctă în contabilitatea agenţilor economici a diferenţelor rezultate în urma reevaluării, în Planul de conturi general se introduc următoarele conturi:
    105.01 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor"
    105.03 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor"
    105.04 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale"
    105.05 "Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale în curs privind clădirile şi construcţiile speciale"
    2111.1 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor"
    2121.1 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor"
    2122.1 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale"
    231.1 "Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale".
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
    ----------
    la norme
    ---------

    Unitatea patrimonială


                                    SITUAŢIA
                   determinării valorii rămase actualizate a
                  imobilizărilor corporale supuse reevaluării


┌───┬─────────┬──────┬────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────┐
│ │ │Valoa-│ Amortizarea calculată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ajustări│ │ │
│ │Denumirea│rea ├──────┬─────┬───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ale │ │ │
│Nr │imobili- │de │ │ │Amortizarea│ │ Valoa-│Coefi-│ Valoa-│ │ │ Dife- │ │ Dife- │valorii │ Dife- │ │
│crt│ zării │înre- │ în │ în │ aferentă │Total │ rea │cient │ rea │Grad │Amorti-│ renţă │Valoarea│ renţe │propuse │ renţe │Ob- │
│ │corporale│gis- │credit│debit│ activelor │amor- │ rămasă│ de │ actua-│ de │zarea │ amor- │ rămasă │ din │ de │ de │ser-│
│ │ sau │trare │ cont │cont │ scutite │tizare│neamor-│actua-│ lizată│uzură │actua- │tizare │ actua- │reeva- │comisia │ înre- │va- │
│ │corporale│din │ 281 │8045 │ conform │ │tizată │lizare│ │scrip-│lizată │ │ lizată │luare │ de │gistrat│ţii │
│ │în curs │conta-│ │ │reglementă-│ │ │ │ │tică │ │ │ │calcu- │ inven- │ │ │
│ │ │bili- │ │ │ rilor │ │ │ │ │ (%) │ │ │ │ late │tariere │ │ │
│ │ │tate │ │ │ legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │col. 3│col.2 -│ │col.2 x│col. 6│col. 9 │col.11-│col. 9 -│col.9 -│ │col.14±│ │
│ │ │ │ │ │ │+ col.│col.6 │ │col.8 │------│------x│col.6 │col. 11 │col.2 │ │col.15 │ │
│ │ │ │ │ │ │4 + │ │ │ │col. 2│ 100 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │col. 5│ │ │ │x 100 │col. 10│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
├───┼─────────┼──────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────┤
├───┴─────────┴──────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    --------
    la norme
    --------


                                 ÎNREGISTRAREA
               în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma
        reevaluării terenurilor, clădirilor şi a construcţiilor speciale


    a) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea terenurilor
       (col. 16 din anexa nr. 1):
       2111.1 = 105.01

    b) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea clădirilor şi construcţiilor
       speciale
       (col. 16 din anexa nr. 1):
       2121.1 = 105.03
       2122.1 = 105.04

    c) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea imobilizărilor corporale în
       curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale (col. 16 din anexa
       nr. 1):
       231.1 = 105.05

    d) Înregistrarea diferenţei dintre amortizarea actualizată şi cea
       înregistrată până la data reevaluării (col. 12 din anexa nr. 1).
       105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 12
       (amortizarea actualizată - amortizarea înregistrată)

    e) Înregistrarea amortizării aferente gradului de neutilizare (col. 4 din
       anexa nr. 1):
       105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 4 (amortizări
       aferente gradului de neutilizare) şi concomitent,
       Credit cont 8045 cu amortizarea înscrisă în col. 4 din anexa nr. 1.

       În bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 sumele
       reprezentând diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale se vor
       reflecta astfel:
     * În formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferenţe din
       reevaluare vor fi înscrise împreună cu soldurile conturilor de
       imobilizări respective.
     * În formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferenţe din
       reevaluări (analiticele contului 105) vor fi înscrise la capitaluri
       proprii.

    f) La începutul anului 1999 conturile 2111.1 "Diferenţe din reevaluarea
       terenurilor", 2121.1 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor", 2122.1
       "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale" şi 231.1 "Diferenţe
       din reevaluarea imobilizărilor corporale în curs de natura clădirilor
       şi construcţiilor speciale" se vor închide prin debitul conturilor
       corespunzătoare de imobilizări corporale, respectiv de imobilizări
       corporale în curs, după caz, din Planul de conturi general în vigoare.    ANEXA 3
    -------
    la norme
    --------


                                  COEFICIENŢII
                   de actualizare a imobilizărilor corporale
         în clădiri şi construcţii speciale, precum şi a imobilizărilor
      corporale în curs, de natura clădirilor şi a construcţiilor speciale


┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Existent│ Intrate în perioada │
│ la 30 ├─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│ iunie │ 1994 │ 1995 │ 1996 │ 1997 │ 1998 │
│ 1994 ├──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┤
│ │ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│ Trim.│
│ │ III │ IV │ I │ II │ III │ IV │ I │ II │ III │ IV │ I │ II │ III │ IV │ I │ II │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9,007 │ 8,085│ 7,377│ 5,833│ 5,031│ 4,630│ 4,273│ 3,983│ 3,591│ 3,090│ 2,897│ 1,722│ 1,547│ 1,422│ 1,335│ 1,070│ 1,000│
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


     Coeficientul de actualizare a preţului terenului în intervalul 30 iunie
     1994 - 30 iunie 1998 este de 7,352.

                                  ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016