Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 979 din 19 octombrie 2000  privind înfiinţarea Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 529 din 27 octombrie 2000
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului.
    (2) Compania Naţionala "Romarm" - S.A., denumita în continuare C.N. "Romarm" - S.A., având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează conform prevederilor legale în vigoare şi în baza statutului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) C.N. "Romarm" - S.A. are sediul central în municipiul Bucureşti, bd Timişoara nr. 5B, sectorul 6.

    ART. 2
    (1) C.N. "Romarm" - S.A. are în componenta filiale cu personalitate juridică şi sucursale, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. se organizează ca societăţi comerciale pe acţiuni şi funcţionează potrivit legii şi statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 şi 3.6.
    (3) Sucursalele se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulamentelor proprii şi efectuează operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare.

    ART. 3
    (1) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A. este de 1.676.829.000 mii lei, integral subscris şi vărsat, deţinut în întregime de statul român în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.
    (2) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A., organizată conform prevederilor art. 1, se constituie prin preluarea capitalului social al Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. şi al filialelor sale, precum şi a patrimoniului Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", conform bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000 şi actualizat potrivit prevederilor legale.
    (3) C.N. "Romarm" - S.A. participa în numele statului, ca acţionar unic, la capitalul social al filialelor sale, după cum urmează:
    a) 832.390.300 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Arsenal" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6;
    b) 116.422.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Tohan" - S.A., cu sediul în oraşul Zarnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov;
    c) 52.710.600 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Carfil" - S.A., cu sediul în municipiul Braşov, Str. Zizinului nr. 119, judeţul Braşov;
    d) 181.000.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Cugir" - S.A., cu sediul în oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba;
    e) 107.265.100 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., cu sediul în oraşul Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judeţul Prahova;
    f) 26.450.400 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Moreni" - S.A., cu sediul în oraşul Moreni, str. Teis nr. 16, judeţul Dambovita.


    ART. 4
    C.N. "Romarm" - S.A. are ca obiect principal de activitate: fabricarea, repararea şi modernizarea produselor de tehnica militară, producţia industriala civilă, efectuarea de operaţiuni de marketing, comercializarea de produse pentru apărare şi industriale de uz civil, cercetare-proiectare, import-export, prestarea de servicii specializate, orice alte operaţiuni în legătură directa sau conexă cu domeniul sau de activitate, care să îi asigure susţinerea şi dezvoltarea activităţii de baza, conform statutului propriu.

    ART. 5
    (1) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţionala "Romarm" - S.A. şi Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", pe de o parte, şi C.N. "Romarm" - S.A., pe de altă parte, se va face pe bază de protocoale încheiate între părţi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Fondurile din bugetul de stat, alocate la capitolul "Investiţii" pe anul 2000 pentru Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", preluate de la Ministerul Apărării Naţionale, vor fi transferate la C.N. "Romarm" - S.A. prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului.
    (3) Pentru creditele interne şi externe contractate de Societatea Naţionala "Romarm" - S.A. şi Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" se vor încheia protocoale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În acelaşi termen, pentru creditele garantate de stat societăţile comerciale nou-înfiinţate au obligaţia sa încheie cu Ministerul Finanţelor, în calitatea acestuia de garant, acte juridice prin care preiau drepturile şi obligaţiile Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. şi ale Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", rezultate din convenţiile de garantare încheiate de acestea cu Ministerul Finanţelor.

    ART. 6
    (1) Personalul civil de la Societatea Naţionala "Romarm" - S.A. şi de la Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" se preia şi se considera transferat la C.N. "Romarm" - S.A.
    (2) Cadrele militare active trecute în rezerva în baza Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, pot fi încadrate cu contract de muncă pe perioada nedeterminată.
    (3) Statutul de cadru militar trecut în rezerva nu constituie criteriu de disponibilizare în cadrul restructurarilor ulterioare.
    (4) Contractele colective de muncă încheiate de unităţile care fuzionează potrivit art. 1 rămân în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

    ART. 7
    (1) C.N. "Romarm" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului, şi este administrată de un consiliu de administraţie.
    (2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului, şi sunt administrate de consiliile de administraţie.
    (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie al C.N. "Romarm" - S.A. şi ai filialelor sale se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.

    ART. 8
    (1) C.N. "Romarm" - S.A. beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital şi alte cheltuieli, în condiţiile legii.
    (2) Finanţarea programelor de investiţii şi retehnologizare ale C.N. "Romarm" - S.A. se asigura din surse proprii, surse atrase, din credite bancare şi de la bugetul de stat.
    (3) Finanţarea programelor de conservare a capacităţilor de producţie pentru apărare fără încărcare la pace, stabilite cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, se va realiza de la bugetul de stat.
    (4) Cheltuielile fixe aferente gradului de neutilizare a capacităţilor de producţie pentru apărare, inclusiv cele pentru asigurarea integrităţii instalaţiilor specifice sectoarelor pirotehnice cu grad ridicat de periculozitate, prevăzute să fie menţinute în funcţiune prin planul de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii şi care nu au încărcare la pace, se suporta de la bugetul de stat, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale vor emite norme pentru finanţarea programelor de conservare şi a cheltuielilor fixe, prevăzute la alin. (3) şi (4).

    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri clădirile şi terenurile, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea privată a statului, trec în proprietatea C.N. "Romarm" - S.A - filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A. şi constituie aportul statului la capitalul social al acesteia. Predarea-preluarea clădirilor şi terenurilor se va face în termen de 30 de zile, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi C.N. "Romarm" - S.A. - filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A.

    ART. 10
    Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică numai instituţiilor interesate.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 705/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A., a Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Marsa" - S.A. şi a Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Ramnicu Valcea" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnica Militară - RATMIL, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 octombrie 1998, se modifica după cum urmează:
    (1) Litera a) a articolului 1, articolele 3-7, alineatul (3) al articolului 8, articolul 9, alineatele (1) şi (4) ale articolului 10, articolul 11, articolul 15, articolul 16 şi articolul 19 se abroga.
    (2) Denumirea Societatea Naţionala "Romarm" - S.A. se elimina din cuprinsul alineatelor (1) şi (2) ale articolului 8, al alineatelor (2) şi (3) ale articolului 10 şi al articolului 17.
    (3) Cuvântul filialele se elimina din cuprinsul alineatelor (2) şi (3) ale articolului 10, al alineatului (1) al articolului 14, al articolului 17 şi al articolului 18.
    (4) Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 şi 2 se abroga.

    ART. 12
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" şi a unor societăţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 10 iulie 1997, se modifica după cum urmează:
    (1) Articolele 1, 5, 8, 11 şi 12 se abrogă.
    (2) Denumirea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" se elimina din cuprinsul primului alineat al articolului 2 şi al articolului 4.
    (3) Anexele nr. 1-3 se abrogă.

    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 758/1999 privind unele măsuri de restructurare şi reorganizare a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare şi a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din structura Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 22 septembrie 1999.

    ART. 14
    Denumirea agenţilor economici din Nomenclatorul agenţilor economici, al sectoarelor şi al categoriilor profesionale din sectorul producţiei de apărare, care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, se modifica şi se actualizează în mod corespunzător.



                    PRIM-MINISTRU
                    MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul industriei
                    şi comerţului,
                    Radu Berceanu
                    Ministrul apărării
                    naţionale,
                    Sorin Frunzaverde
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remes


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016