Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 975 din 4 noiembrie 2014  privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 975 din 4 noiembrie 2014 privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 6 noiembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 3
    După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor imobile, Administraţia Naţională "Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

                           PRIM-MINISTRU
                        VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                          ---------------
                       p. Ministrul mediului
                     şi schimbărilor climatice,
                            Mihail Fâcă,
                          secretar de stat

                    Ministrul delegat pentru ape,
                      păduri şi piscicultură,
                         Adriana Doina Pană

                    Ministrul finanţelor publice,
                        Ioana-Maria Petrescu

                   Ministrul delegat pentru buget,
                        Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 4 noiembrie 2014.
    Nr. 975.


    ANEXĂ

                         DATELE DE IDENTIFICARE
       ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului
       şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",
      instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului
           şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12
         la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
        inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
         al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
       care trec din domeniul public al statului în domeniul privat
        al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării


┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau │ 16335444 │Ministerul Mediului şi Schimbărilor │
│autorităţi ale administraţiei publice centrale) │ │Climatice │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ RO 24326056 │Administraţia Naţională "Apele Române" │
├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de │
│credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului │
│nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi │
│completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi│
│comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──┬───────┬───────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────┐
│N │ Nr. │ Cod │ Denumirea │ Descrierea │ Descrierea │ Adresa │Valoarea │
│r.│ M.F. │ cls. │ bunurilor imobile │ tehnică a │ tehnică a │ │bunurilor│
│ │ │ │ │ bunurilor │ bunurilor │ │ imobile │
│c │ │ │ │ imobile │imobile care│ │ care │
│r │ │ │ │ conform │ vor fi │ │ vor fi │
│t.│ │ │ │anexei nr. 12 │ scoase din │ │ scoase │
│ │ │ │ │ la Hotărârea │ inventar │ │ din │
│ │ │ │ │ Guvernului │ │ │inventar │
│ │ │ │ │nr. 1.705/2006│ │ │ (lei) │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 1│63969 │8.03.11│foraje │19 buc. │1 buc. │Ţara: România; judeţul │ │
│ │parţial│ │ │ │ │Harghita; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 450│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 2│63970 │8.03.11│foraje │82 buc. │13 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Mureş; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 396.358│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 3│63973 │8.03.11│foraje │6 buc. │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Cluj; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 352│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 4│63971 │8.03.11│foraje │18 buc. │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Sibiu; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 276│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 5│63972 │8.03.11│foraje │63 buc. │7 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Alba; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 266.292│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 6│63975 │8.03.11│foraje │82 buc. │6 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Arad; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Mureş │ 50.190│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 7│63959 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │6 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 168, resursa│ │Buzău; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │teoretică de │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 1.412│
│ │ │ │judeţului Buzău │apă = 190.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 8│63965 │8.03.11│foraje de studii, │nr. foraje │3 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │de reţea şi de │= 104 foraje │ │Prahova; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │exploatare din │de observaţie │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 1.664│
│ │ │ │administrarea │+ 40 puţuri de│ │ │ │
│ │ │ │judeţului Prahova │exploatare, │ │ │ │
│ │ │ │ │resursa │ │ │ │
│ │ │ │ │teoretică de │ │ │ │
│ │ │ │ │apă = 204.227 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 9│63963 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │3 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 113 resursa │ │Ialomiţa; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │teoretică de │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 218.033│
│ │ │ │judeţului Ialomiţa │apă = 147.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc │ │ │ │
│ │ │ │ │(cu Dunăre) │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│10│63961 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │3 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 18, resursa │ │Dâmboviţa; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │din administrarea │teoretică de │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 1.061│
│ │ │ │judeţului Dâmboviţa │apă = 75.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc, │ │ │ │
│ │ │ │ │7 foraje Ilfov│ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│11│63958 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 82, resursa │ │Brăila; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │teoretică de │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 855│
│ │ │ │judeţului Brăila │apă = 310.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│12│63960 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │4 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 72, resursa │ │Călăraşi; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │teoretică de │ │DA Ialomiţa-Buzău │ 1.749│
│ │ │ │judeţului Călăraşi │apă = 260.000 │ │ │ │
│ │ │ │ │mii mc │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│13│63980 │8.03.11│foraje DA Siret │42 foraje │4 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Suceava; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Siret │ 54.386│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│14│108472 │8.03.11│foraje de studii │49 foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Neamţ; -; -; Nr: -; DAS│ 385│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│15│108476 │8.03.11│foraje de studii │112 foraje │8 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Vrancea; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DAS │ 190.239│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│16│63989 │8.03.11│foraje DA Prut │43 foraje │4 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │de studiu │ │Iaşi; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Prut │ 173│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│17│63991 │8.03.11│foraje DA Prut │60 foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │de studiu │ │Vaslui; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Prut │ 349.103│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│18│63988 │8.03.11│foraje DA Prut │28 foraje │3 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │de studiu │ │Galaţi; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Prut │ 456.884│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│19│63949 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 101 │ │Satu Mare; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │din administrare │ │ │DA Someş │ 398│
│ │ │ │în BH Someş │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│20│63977 │8.03.11│foraje DA Jiu │266 buc. │66 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Dolj; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Jiu │ 117.356│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│21│63979 │8.03.11│foraje DA Jiu │27 buc. │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Gorj; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Jiu │ 174│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│22│63978 │8.03.11│foraje DA Jiu │70 buc. │17 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Mehedinţi; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │ │ │ │DA Jiu │ 4.856│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│23│63957 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │7 buc., │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 44, │supr. = │Olt; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │supr. totală │10,08 mp │DA Olt │ 19.256│
│ │ │ │judeţului Olt │= 63,36 mp │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│24│116171 │8.03.11│foraje de studii │60 foraje, │7 buc., │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │supr. = 60 mp │supr. = 7 mp│Vâlcea; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DAO │ 12.532│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│25│116174 │8.03.11│foraje de studii │21 foraje, │7 buc., │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │supr. = 21 mp │supr. = 7 mp│Sibiu; -; -; Nr: -; DAO│ 10.084│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│26│116179 │8.03.11│foraje de studii │42 foraje, │13 buc., │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │supr. = 42 mp │supr.= 13 mp│Braşov; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DAO │ 29.720│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│27│116180 │8.03.11│foraje de studii │21 foraje, │5 buc., │Ţara: România; judeţul │ │
│ │parţial│ │ │supr. = 21 mp │supr. = 5 mp│Covasna; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DAO │ 14.260│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│28│116182 │8.03.11│foraje de studii │13 foraje, │2 buc., │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │supr. = 13 mp │supr. = 2 mp│Harghita; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DAO │ 5.864│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│29│63982 │8.03.11│foraje DA Crişuri │176 foraje │7 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Bihor; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Crişuri │ 320.753│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│30│63981 │8.03.11│foraje DA Crişuri │107 foraje │4 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Arad; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Crişuri │ 90.700│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│31│63984 │8.03.11│foraje DA Crişuri │2 foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Sălaj; -;-; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │DA Crişuri │ 2.500│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│32│63985 │8.03.11│foraje DA Crişuri │32 foraje │1 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Satu Mare; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │ │ │ │DA Crişuri │ 92.469│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│33│63952 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │18 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 64 │ │Argeş; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │ │ │DA Argeş-Vedea │ 73.435│
│ │ │ │judeţului Argeş │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│34│63953 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │43 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 95 │ │Giurgiu; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │ │ │DA Argeş-Vedea │ 91.532│
│ │ │ │judeţului Giurgiu │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│35│63954 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │85 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 134 │ │Teleorman; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │din administrarea │ │ │DA Argeş-Vedea │ 298.064│
│ │ │ │judeţului Teleorman │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│36│63955 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │20 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 60 │ │Dâmboviţa; -; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │din administrarea │ │ │DA Argeş-Vedea │ 26.710│
│ │ │ │judeţului Dâmboviţa │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│37│63956 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │9 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 27 │ │Ilfov; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrarea │ │ │DA Argeş-Vedea │ 9.321│
│ │ │ │judeţului Ilfov │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│38│63962 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │10 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 24 │ │Olt; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrare │ │ │DA Argeş-Vedea │ 16.480│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│39│113186 │8.03.11│foraje de studii, de │10 foraje │3 buc. │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│ │ │municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │ │sectorul 6; -; Nr: -; │ 4.613│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│40│113179 │8.03.11│Foraje de studii │75 foraje │2 foraje │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │ │ │ │Caraş-Severin; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr: -; DAB │ 105│
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│41│63951 │8.03.11│foraje de studii, de │nr. foraje │17 foraje │Ţara: România; judeţul:│ │
│ │parţial│ │reţea şi de exploatare│= 518 buc., │ │Timiş; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │din administrare │resursa │ │DA Banat │ 2.205│
│ │ │ │ │teoretică = │ │ │ │
│ │ │ │ │0,83 miliarde │ │ │ │
│ │ │ │ │mc/an │ │ │ │
└──┴───────┴───────┴──────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────┘


                                -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016